BORANG A LAWATAN KE NEGARA BUKAN KOMUNIS [Hendaklah sampai ke JPN dalam 2 salinan, 4 Minggu sebelum bertolak] (Semua maklumat

hendaklah ditaip dalam huruf besar) 1. Nama Penuh : 1 - : 3. 5. 6. : 8. : Nama Lain [jika ada] : . Nama (dlm Bhs Cina jika berkenaan) : Jantina : . Tempat Lahir : . . . 9. Pekerjaan . 7. Tarikh Lahir 2. . 4. No. KP : No.JPK(P) 0

10. Jabatan (Nama sekolah) : 11. Alamat Rumah :

12. Tarikh dicadang keluar negeri : 13. Tarikh sampai balik ke Malaysia : 14. Lamanya lawatan yang dicadang : 15. Nama negeri yang hendak dilawati : 16. Alamat negeri yang dilawati : a) . 17. Maksud lawatan (Butiran penuh hendaklah diberi) : Tarikh : 6 April 2010 . .

.

.

.

Tandatangan Pemohon : ………………………..

18 Catatan Guru Besar : Tarikh : …… 6 April 2010

. Tandatangan Guru Besar : …………………

19. Catatan Pegawai Pendidikan Daerah : ………………………………………………….

Tarikh : ……………… ………

tt Pegawai Pendidikan Daerah ……………………

20. Tindakan Jabatan Pendidikan Kedah Darul Aman, Kompleks Pendidikan,Jalan Stadium, 05604 Alor Star. Permohonan : DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN

Tarikh :…………………… Kedah

………………………………………. tt Pengarah Pendidikan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful