You are on page 1of 1

PERSATUAN IBU BAPA & GURU

SK KAMPONG RINCHING
43700 Beranang, Selangor Darul Ehsan
Tel: 03-87234597
Fax: 03-87234637
Email : gbbba4022@gmail.com
Ruj. Kami
Tarikh

: SKKR/01/02/009 Bil.(
: 20 APRIL 2015

Kepada,
Ahli Jawatankuasa PIBG,
SK Kampong Rinching.
Tuan/Puan,
MESYUARAT KALI PERTAMA JAWATANKUASA PIBG SESI 2015/2016
Perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan seperti ketentuan
berikut :
Tarikh
Masa
Tempat
Pengerusi
3.

: 25 April 2015 (Sabtu)


: 8.30 a.m.
: Makmal Komputer SK Kg. Rinching
: Tn. Hj. Mohd Ali Hanapiah b. Ali Murtada

Agenda mesyuarat adalah seperti berikut;


3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Perutusan Pengerusi;
Ucapan Penasihat
Fokus mesyuarat: Program/Aktiviti PIBG SKKR 2015
Pembentangan Kewangan PIBG 2015
Hal-hal lain;
Penutup.

Kehadiran dan kerjasama daripada pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.
Sekian.

Saya yang menurut perintah,


......................................................