You are on page 1of 1

0

200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Jan -066
Feb-06 6
Mar-06 6
Apr-06 6
May-06 6
Ju n -06
6
Ju l-06
6
Au g-066
Sep-06 6
Oct-06 6
Nov-06 6
Dec-06 6
Jan -077
Feb-07 7
Mar-07 7
Apr-07 7
May-07 7
Ju n -07
7
Ju l-07
7
Au g-077
Sep-07 7
Oct-07 7
Nov-07 7
Dec-07 7
Jan -088
Feb-08 8
Mar-08 8
Apr-08 8
May-08 8
Ju n -08
8
Ju l-08
8
Au g-088
Sep-08 8
Oct-08 8
Ethno-Sectarian Deaths

Nov-08 8
Source: USF-I J5 Assessments CIOC Trends Database (U.S. and Iraqi Reports) as of February 28, 2010.
Dec-08 8
January 2006 – February 2010

Jan -099
Feb-09 9
Mar-09 9
Apr-09 9
May-09 9
Ju n -09
9
Baghdad
All of Iraq

Ju l-09
9
Au g-099
Sep-09 9
Oct-09 9
Nov-09 9
Dec-09 9
g Securityy Districts

Jan -100
Feb-10 0