You are on page 1of 7

FACEBOOK-RAUNARSKE

MREE
Ivana Joki II.b
Seminarski rad u sklopu nastave iz predmeta
Informatika
[Katoliki kolski centar \ Sv.Franjo Tuzla]
k.godina 2010./2011.

Odobreno od ________________________________________________________________
Profesor informatike
Saetak rada Ovaj obrauje Facebook;njegovu upotrebu,znaaj,prednosti i mane.

Datum 16.1o.2o11.

SADRAJ:
UVOD. 2
USPON NA TRITU. 2
REGISTRACIJA I KORITENJE.. 2
TA FACEBOOK NUDI?.................................................................................................... 3
APLIKACIJE.. 3
KONTROLA PRIVATNOSTI 3
NEKE OD OPCIJA FACEBOOK-A. 3
ZAKLJUAK. 3
ZANIMLJIVOSTI... 4
LITERATURA... 5

Facebook je raunarska drutvena mrea osnovana 2004. godine od strane Marka


Zuckerberg-a. Prvobitno je bila najmjenjena za povezivanje meu uenicima Harvard-a.
Kasnije su se mnogi univerziteti,srednje kole,velike kompanije prikljuile na tu mreu,a
danas je Facebook najpopularnije mjesto za objavljivanje fotografija(14 milijuna novih
fotografija svakodnevno) i ima preko 500 milijuna aktivnih korisnika mjeseno. Kao to
sama poetna stranica Facebooka kae,on omoguuje korisnicima da se poveu I
socijaliziraju s ljudima koji su im bliski a rade, studiraju i ive daleko od njih. Mnogo ljudi
koristi Facebook kako bi ostali u kontaktu sa rodbinom,prijateljimaOva mrea je
besplatna za sve korisnike. Zbog svoje praktinosti Facebook je od svog postanka doivio
silovit uspon na tritu,najvei se desio 2006 godine. Tada se broj korisnika facebook-a vie
nego udvostruio.
veljaa 2004. poeci Facebooka na Harwardu
oujak 2005. ostvarena suradnja s tvrtkom Accel
kolovoz 2005. registrirana domena Facebook.com
prosinac 2005. 5.5 milijuna korisnika
prosinac 2006. 12 milijuna korisnika
travanj 2007. - 20 milijuna korisnika
kolovoz 2008. 100 milijuna korisnika
travanj 2009. - 200 milijuna korisnika
rujan 2009. - 300 milijuna korisnika
veljaa 2010. 400 milijuna korisnika
srpanj 2010. - 500 milijuna korisnika
sijeanj 2011. - 600 milijuna korisnika
rujan 2011. - 800 milijuna korisnika
Registracija i koritenje:
E-mail adresa je sve to vam treba kako bi se registrovali na Facebook. Kada se korisnik
registrira moe ureivati svoj profil(dodavati fotografije,djeliti poveznice,razmiljanja I
sl.), dodavati druge ljude kao svoje prijatelje,pratiti dogaanja,avrljati,pratiti objave svojih
prijatelja. Tada poinje sva zabava ali i problemi. Koliko god Facebook djelovao bezopasno
I interesantno on stvara ovisnost I potie nas da stupamo u kontakt s ljudima s kojima u
stvarnosti nikada ne bismo ni progovorili. Razlog planetarne popularnosti Facebooka je
ljudska radoznalost: svi ele znati to vie o ljudima iz svoje okoline(s kim se drue,ta
rade,kako se ponaaju,s kim su u vezi,sve male sitne detalje u vezi njih). Facebook im
omoguava da sve vide i sve prate, neto slino kao to ini Google samo to im Google
daje osjeaj da sve znaju a Facebook da sve vide. Jasno je da su to boanske osobine
kojima su se inteligentni kreatori ovih web stranica posluili da bi ljudima dali mo da se
osjeaju kao bogovi I tako ih privukli k sebi a uz to zaradili hrpu novaca. udno je ta sve
ljudska
elja
za
onim
boanskim
moe
uiniti.
Korisnik koji eli obrisati svoj profil tako da dadne naredbu za deaktivaciju I profil bude
obrisan nakon 14 dana.

Aplikacije:

Jo jedna od zanimljivosti Facebook-a su aplikacije. One korisnicima omoguavaju da


imaju virtualne ljubimce,novac,farmu,rjeavaju razne psiholoke kvizove,alju virtualne
poljubce,poklone,zagrljaje, dodaju svoju omiljenu glazbu,piu biljeke I jo mnogo toga.
Kontrola privatnosti:
Jedna od velikih prednosti Facebook-a je kontrola privatnosti. Pomou ove opcije korisnik
moe kontrolirati privatnost svih objava koje dijeli. Moe odabrati da samo prijatelji vide
njegove objave,moe odabrati da odreeni korisnici ne mogu vidjeti neke objave,da samo
odabrani korisnici mogu vidjeti neku objavu,ili da samo on moe vidjeti neke svoje
podatke.
Unato mnogim kritikama na meti kojih se nala sigurnost Facebook-a,on je najpopularniji
servis za socijalizaciju sa konstantnim porastom broja korisnika. Prozvan je ak I novim
internetom,a Mark Zuckerberg je stekao nadimak novi Bill Gates. Ovo potvruje
podatak da je Microsoft krajem 2007. godine platio 240 mil. $ za 1,6 % udjela u Facebookovim dionicama.
Neke od opcija Facebooka:
Mnogi ljudi esto porede MySpace sa Facebookom u biti jedina razlika je to to Facebook
zahtjeva pravi identitet. Facebook ima zid,mjesto gdje kosisnik moe aurirati svoje
statuse,objavljivati fotografije ili poveznice,takoer to je mjesto gdje mu prijatelji mogu
pisati tako da svi to vide. Jo jedna stvar u vezi Facebook-a je status putem kojeg korisnici
obavjetavaju svoje prijatelje o svom trenutnom raspoloenju,miljenju,mjestu boravka I sl.
Sada facebook posjeduje timeline gdje se mogu pratiti svi koraci vaih prijatelja,pomou
toga ih moete doslovice uhoditi. Jo jedna od velikih prednosti Facebooka moda I
najzanimljivija je neogranien broj fotografija koji neki korisnik moe objaviti. Za razliku
od drugih web stranica fb je ovdje u velikoj prednosti. Postoji opcija koja vam omoguava
da oznaite sebe ili svog prijatelja na fotografiji I onda je ta fotografija vidljiva na zidu
osobe koja je oznaena. Jedna od najnovijih opcija Facebooka je video chat,omoguava
vam da komunicirate s bilo kojim od vaih prijatelja putem video poziva,kao skype.
Zakljuak:
Za mene je Facebook jedno od osnovnih sredstava komunikacije,preko njega ostajem u
kontaktu sa svim svojim prijateljima iz osnovne kole,onima koji ive daleko ili onima koje
sam upoznala na raznim projektima.Preko Facebooka se dogovaram sve to mi treba za
kolu,odravam kontakte sa rodbinom I sl. Ja smatram da Facebook ima mnogo vie
prednosti nego mana, naravno ako se ispravno koristi. Neki ljudi prave lane profile I tim
ekradu tui identitet da bi nekome naudili. To je izvodivo na facebooku ali ja mislim da je
to krajnje besmisleno I nepotrebno. Po mom miljenju jedina mana facebooka je to to on
stvara ovisnost jer je tako dobar.

Zanimljivosti:

U Januaru 2009.godine Complete.com rankira Facebook kao najposjaeniji web servis po


broju aktivnih mjesenih korisnika.Prema istraivanjima danas 41.5 % graana SAD-a
posjeduje Facebook profil.Nakon 26.9.2006. Facebook je bio otvoren svima starijim od 13
godina sa validnom e-mail adresom.Vrijednost Faceboooka se procjenjije na $41 bilion I
on je trea vodea web kompanija u SAD-u nakon Google-a i Amazon-a. Facebook je
nominiran kao mogui kandidat za IPO 2013. god. Prema statistikama DoubleClick-a
Facebook je u Junu 2011. godine dosegao broj posjeta od jednog trilijuna, time postaje
najposjeeniji web portal na svijetu. Najvei broj korisnika imaju SAD,Velika Britanija I
Indonezija.

LITERATURA:

By The Numbers: Billionaire Bachelors. Forbes.


Wikipedia.com.
Knjiga What Would GOOGLE Do?
Wikipedia.com.hr
Facebook.com