You are on page 1of 18

MJDEL HABERLER

Ebu Basr diyor ki, mam Cafer Sdk (a.s.) yle buyurdu:
Kim Ramazan aynn en makbul gecesi olan yirminc (23.)
gecesinde Ankebt ve Rm sresini okursa, Allaha yemn olsun ki, o
Cennet ehlinden olur. Hi kimseyi bundan istisna tutmuyorum. Bu
yemnimden dolay Allah bana gnah yazmaz. Gerekten bu iki
srenin Allah (c.c.) indinde byk makam vardr. (Kaynaklar:
Sevbul-Amel, Srelerin Fazleti, sh: 73-74)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yine Sevbul-Amlde mm Cafer-i Sdktan (a.s.) yle rivyet


edilmitir: Kim uyumadan nce 3 kere u duy okursa, anasndan
domu gibi gnahlar silinir:
El-hamd lillhilleziy al fe-gahar, vel-hamd lillhilleziy betane
fe-haber, vel-hamd lillhilleziy meleke fe-gader, vel-hamd
lillhilleziy yuhyil-mevt ve ymiytl-ahye ve Hve al klli
eyin gadiyr.
Mns: Yce olan ve kahreden Allha hamd olsun, gizli ilerden
haber veren Allha hamd olsun, lleri dirilten ve dirileri ldren
Allha hamd olsun, O her eye hakkyla gc yeten(gadiyr)dir.
Kaynak: Sevbul-Aml
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Ve kim uyumadan nce 3 kez yle sylerse, 1000 rekt namaz klm
gibi olur: Yefalullhu m ye bigudratih ve yahkm m
yriyd bi-zzetih.
Mns: Allh, dilediini kudretiyle yapar ve dilediine izzetiyle
hkmeder. Kaynak: Sevbul-Aml
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Snrsz sevap kazandran bir tesbh: Bir kimse gece yatarken dee
girmeden bir (ya da 3) kez bu duy okuya, bin rekt tatavvu "nfile"
namaz klm (gibi) sevab vereler. Cenb- Celle ve Al, bir feriteh

"melek" ona musallat eyleye, t kymete dein tesbh ve tehll eyleye,


sevbn ona vereler; ol du budur:
Bismillhirrahmnirrahym. Allhmme l t'minniy mekrake
vel tnsiniy zikrake vel tec'alniy meal-gavmiz-zlimiyn.
Mns: Allhm! Ayplarm rt, zikrini bize unutturma ve bizi
zlimlerden klma. Kaynak: {Evrd- eyh Bah, Osmanlca}
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resl-i Ekrem (s.a.a.) Efendimiz buyurdular ki: Cenb- Hakkn


nurdan bir denizi vardr ki, etrafnda nurdan atlara binmi ve ellerinde
nurdan harbileri (silahlar) olan bir takm melikeleri vardr.
Mtemadiyen tebihleri unlardr:
Sbhne zil-mlki vel-melekt, Sbhne zil-zzeti velcebert, Sbhnel-Hayyilleziy l yemt, Sbbhun Guddsn
Rabbul-meliket ver-rh.
Bir kimse bu tesbhi gnde yahut ayda yahut senede yahut mrnde
bir kere sylese, Allhu Tel (c.c.) gemi ve gelecek gnahlarn, ne
kadar ok olursa olsun mafiret eder. Velev gnah deniz kpkleri
nisbetinde ve kumlarn adedince olsa da velev harpten kam olsa da
af olunur. Kaynak: (Hakka Hakk Kul Edici Vellerin Nurlu Dular,
s/289.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Allhmme salli al Muhammedin ve al lih ve sellim (Ey


Allhm! Hz. Muhammede, Ehl-i Beytine salt ve selm et.) Bu
salavtn fazileti hakknda Peygamber (s.a.a.) Efendimiz buyuruyor ki:
Kim bu salavt ayakta okursa, oturmadan; oturan okursa, ayaa
kalkmadan mafiret olunur. Kaynak: erhud-Delil, Hizbul-Ferec,
37)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

hyl-Ulmun beyanna gre, Resl-i Ekrem (s.a.a.) Efendimiz bir


gn Hz. Aliye (Kerramallhu Vecheh ve RadyAllhu Anh) hitben:
Y Ali! Hangi mmin haytnda bu duy okursa ana ve babasnn

rhuna balarsa, ebeveyninin (ana-babasnn) hakkn f etmi


(demi) olur. Bir de ayrca kendisine mkfat cennettir. Ve ayrca,
Allhu Tel (c.c.) Ms ve Hrna (aleyhimesselm) ihsn ettii
sevb ihsn eder. ki defa (daha bu duy okursa) sylerse, ehl-i
mnn lenlerine ve lmeyenlerine (balarsa, onlara) birer senelik
ibdet sevb verilir. Ayrca, okuyana da okuduunun her bir kelimesi
iin (Cennette) iinde bin hri bulunan bir ehir verilecektir. ld
vakitte de ehddir. Du-i Mbrek udur:
El-hamd lillhi Rabbis-semvti ve Rabbul-ard Rabbillemiyn, ve lehl-kibriy fis-semvti vel-ard ve HvelAziyzl-Hakiym. El-hamd lillhi Rabbis-semvti ve Rabbileradyne Rabbil-lemiyn, ve lehl-azamet fis-semvti vel-ard
ve Hvel-Aziyzl-Hakiym. Lillhi mlks-semvti vel-ard ve
Hvel-Aziyzl-Hakiym. Kaynak: (Hakka Hakk Kul Edici
Vellerin Nurlu Dular, s/289-290.)
Baka bir eserde ayn dua az bir farkla yledir:
El-hamd lillhi Rabbis-semvti ve Rabbil-eradyne Rabbillemiyn, ve lehl-kibriy fis-semvti vel-ard ve HvelAziyzl-Hakiym. El-hamd lillhi Rabbis-semvti ve Rabbileradyne Rabbil-lemiyn, ve lehl-azamet fis-semvti vel-ard
ve Hvel-Aziyzl-Hakiym. Lillhi mlk Rabbis-semvti ve
Hvel-Aziyzl-Hakiym.
(Yerlerin, gklerin ve lemlerin Rabbine hamd olsun, semlarda
(gklerde) ve yerde byklk Ona ittir. O Aziyzdir ve Hakiymdir
(hikmet shibidir). Yerlerin, gklerin ve lemlerin Rabbine hamd
olsun, gklerde ve yerde ycelik Ona ittir. O Aziyzdir ve
Hakiymdir. Mlk Onundur, semlarn (gklerin) Rabbi Odur. O
Aziyzdir ve Hakiymdir.)
Bu dunn fazleti hakknda Peygamber (s.a.a.) Efendimiz Hz. Aliye
(k.v. ve r.a.) yle buyurdu:
Ey Ali! Kim bu duy mrnde veya senede bir kere okuyup, sevbn
annesinin ve babasnn rhuna balarsa, haklarn ed etmi olur.

Karlnda cenneti kazanr. Ms ve Hrnun (aleyhimesselm)


sevaplarnn bir misli okuyan kimseye verilir. Eer ikinci defa okur da
Allhm! Bu dudan hsl olan sevb, (ehl-i mn ve ehl-i
islmdan) dirilerin ve llerin rhuna baladm derse, Allhu
Tel yaayan ve len mminlere bir senelik ibdet sevb yazar.
Okuyana da iinde bin hri olan bir ehir ihsn eder. ldnde de
ehd olarak lr. Kaynak: Mecmatl-Ahzb, Gazl: 262)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------

Cbir ibni Abdillhden yaplan rivyete gre, adamn biri Peygamber


(s.a.a.) Efendimizin huzruna gelerek iki veya defa: Vay benim
gnahlarm dedi. Peygamber (s.a.a.) Efendimiz ona: Sen
Allhmme mafiratke evseu min znbiy, ve rahmetke erc
ndiy min ameliy (Ey Allhm! Senin mafiretin benim
gnahlarmdan daha genitir ve Senin rahmetin bence amelimden daha
mitlidir/Amelimden daha ok Senin rahmetinden md ederim.)
syle, buyurdu. Adam bunu bir kere syledi. Sonra Reslllh (s.a.a.)
Efendimiz Tekrar syle buyurdu. Adam tekrar syledi. Reslllh
(s.a.a.) Efendimiz Tekrar syle buyurdu. Adam tekrar syleyince,
Reslllh (s.a.a.) Efendimiz Kalk, Allh seni mafiret etti buyurdu.
Kaynak: (Hkim, el-Mstedrek: 1/543)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------

Reslllh (s.a.a.) Efendimizin yle buyurduu rivyet edilmitir:


Her kim: Sbhneke zalemt nefsiy ve amilt sen fafir liy feinneh l yafiruz-znbe ill ente. (Seni tenzih ederim, ben
nefsime zulmettim ve ktlk yaptm. O halde beni mafiret et. Zra
gnahlar Senden baka hi kimse balayamaz.) Derse, onun
gnahlar karncalarn att admlar kadar da olsa, mafiret olunur.
Kaynak: (Beyhak, Deavt. azl, ed-Deavtl-Mstecbe, sh: 67)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Allhmme l ilhe ill ente sbhneke amilt sen ev zalemt


nefsiy fafir liy inneh l yafiruz-znbe ill ente. (Ey
Allhm! Senden baka ilh yoktur/ilh yoktur, ancak Sen varsn.

Seni tesbh ederim. Gnah derysna daldm. Kendime ktlk ettim.


Beni affeyle. nk gnahlar ancak Sen affedersin.) Bir gn Resl-i
Ekrem (s.a.a.) Efendimiz Hz. Ali (a.s.) Efendimizin elinden tutarak:
Dikkat et ey Ali! Sana yle kelimeler reteceim ki, sen o
kelimeleri okuduunda, eer gnahlarn karncalarn yahut kum
tanelerinin adedi kadar olsayd, mutlaka Allh seni affederdi. Sen
zten affolunanlardansn. Buyurdu. Kaynak: ifl Dular
Ansiklopedisi, sh: 392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Yeryzndekilerden herhangi bir kimse: L ilhe illAllhu vallhu


ekber, vel havle vel guvvete ill billh derse, hatlarna keffret
olur. Bu hatlar, deniz kpkleri kadar da olsa.. Kaynak: (Ali elMttak, I, 455/1963)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reslllh (s.a.a.) Efendimiz: Y Ali! Sana bir du reteyim mi ki,


olunur. yle syle: Allhmme l ilhe ill entel-HaliymlHakiym, tebrakte sbhneke Rabbil-aril-azym. (Allhm!
Senden baka ilh yoktur/ilh yoktur, ancak Sen varsn. Sen Haliym
ve Hakiymsin, hayr ve bereketi ok olansn. Seni tenzih ederim, Sen
ar- azymin Rabbisin.) Kaynak: (Tabern, Kebr, V, 192/5060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Allh Resl (s.a.a.) Efendimiz: Ey Ali! Sana yle kelimeler


reteceim ki, onlar sylediin zaman, Allhu Tel seni balar.
L ilhe illAllhu vahdeh l eriyke leh, lehl-HaliymlKeriym. L ilhe illAllhu vahdeh l eriyke lehl-AliyylAzym. sbhnAllhi Rabbis-semvtis-seb ve Rabbil-arilAzym. Vel-hamd lillhi Rabbil-lemiyn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Dunn hayrls istifr, ibdetin hayrls da Kelime-i Tevhddir.


Kaynak: (Ali el-Mttak, I, 483/2112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

eddd bin Evsden yaplan rivyete gre, Reslllh (s.a.a.)


Efendimiz yle buyurmulardr: stifrn en stn kulun yle
demesidir: Allhmme ente Rabbiy, l ilhe ill ente halagteniy,
ve ene abdke, ve ene al ahdike ve vadike mestetat, ez bike
min erri m sanat, eb leke bi-nimetike aleyye, ve eb bizembiy fafir liy, fe-inneh l yafiruz-znbe ill ente
(Allhm! Sen benim Rabbimsin. Senden baka ibdete lyk ilh
yoktur. Beni Sen yarattn. Ben Senin kulunum. Ezelde Sana verdiim
szmde ve vaadimde hl gcm yettiince durmaktaym. lediim
kusurlarn errinden Sana snrm. Bana ltfettiin nimetleri
huzrunda minnetle anar, gnhm tirf ederim. Beni affet, phe
yok ki, gnahlar Senden baka affedecek yoktur.) Her kim bu
seyyidl-istifr sevbna ve fazletine btn kalbiyle inanarak
gndz okur da o gn akam olmadan lrse, cennetlik olur. Yine her
kim sevbna ve fazletine gnlden inanarak gece okur da sabah
olmadan lrse, cennetlik olur. Kaynak: (Buhr, Deavt, 2, 16; Eb
Dvd, Edeb, 100-101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim her gn bir defa: Sbhnel-Gimid-Dim, SbhnelHayyil-Gayym, Sbhnel- Sbhnel-Hayyilleziy l yemt,


SbhnAllhil-Azymi ve bi-hamdih, Sbbhun Guddsn
Rabbul-meliketi ver-rh, Sbhnel-Aliyyil-Al, Sbhneh
ve tel. Derse, cennetteki makamn grmedike (yahut ona
gsterilmedike) lmez. Kaynak: (Ali el-Mttak, II, 230/3886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim: El-hamd lillhilleziy tevdaa kll eyin li-azametih,


vel-hamd lillhilleziy zelle kll eyin li-zzetih, vel-hamd
lillhilleziy hadaa kll eyin li-mlkih vel-hamd
lillhillezistesleme kll eyin li-gudratih. (Hamd ederim Allha
ki, her ey Onun azameti nnde boyun emitir. Hamd ederim
Allha ki, her ey Onun izzeti karsnda zelldir. Hamd ederim
Allha ki, her ey Onun mlk saltanatna boyun emitir. Hamd

ederim Allha ki, her ey Onun kudretine teslm olmutur.) Derse ve


bunu ancak Allhn indindekini (katndakini) taleb ederek sylerse,
Allh (c.c.) ona bin hasene yazar, derecesini bin kat yceltir, kymet
gnne kadar ona istifr etmeleri iin yetmibin melek vazfelendirir.
Kaynak: (Ali el-Mttak, II, 226/3879)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

"L ilhe illellhu adede kelimtih, L ilhe illellhu adede


halgh, L ilhe illellhu zinete arih, L ilhe illellhu mile
semvtih, L ilhe illellhu misle zlike meah, vallhu
ekberu misle zlike meah, vel-hamd lillhi misle zlike
meah, (Allhmmafir liy znbiy)."
"Allh'n kelimeleri adedince L ilhe illallh. Yarattklar
adedince L ilhe illallh, Ar arlnca L ilhe illallh. Semlar
(gkler) dolusu L ilhe illallh. Bunlarla beraber, bunlarn
mislince L ilhe illallh. Bunlarla beraber, bunlarn mislince
Allhu Ekber, Bunlarla beraber, bunlarn mislince Elhamdlillh."
Byle dersen, ne bir melek sevbn yazmaya tkat getirebilir, ne
de bir bakas." Kaynaklar: (el-Cmiu's-Sar, Ali el-Mttak, I,
442/1910)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L ilhe illAllh Muhammedn Reslllh f klli lemhatin


ve nefesin adede m vesiah lmllh
Anlam: Allhn ilminin kapsad eyler adedince ve (yaratlan
her varln) her gz ap kapama ve her nefes alverii adedince,
her an L ilhe illAllh Muhammedn Reslllh.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

(Hak olan) Tevrt kitabnda yle yazldr: "Her kim a'bn-


erf aynda: L ilhe illAllhu vel na'bud ill iyyh,
muhlisyne leh'd-dn, velev kerihe'l-kfirn.
Allhu Tel'dan (celle cellh) baka hibir ilh yoktur. Biz
ancak O'na ibdet ederiz. Kfirler istemese de biz ibdetlerimizi
srf O'na tahsis ederiz.

Derse, Allhu Tel (celle cellh) o kimseye bin senelik ibdet


sevb yazar. Bin senelik gnahn siler. Kabrinden yz ayn
ondrd gibi parlak (nrlu) bir ekilde kar. Allhu Tel (celle
cellh) ndinde Sddk olarak yazlr." Kaynak: (Safuri,
Nzhet'l-Meclis:1/144)
Baka bir eserde yukardaki ibre u farkla geiyor:
L ilhe illAllhu vel na'bud ill iyyh, muhlisyne leh'ddn, velev kerihe'l-mrikn.
Allhu Tel'dan (celle cellh) baka hibir ilh yoktur. Biz
ancak O'na ibdet ederiz. Mrikler istemese de biz ibdetlerimizi
srf O'na tahsis ederiz.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Cveyriye anlatyor: Peygamber (s.a.a.) Efendimiz bir gn sabah


namazn klmak zere erkenden yanmdan kt. Daha sonra kuluk
vaktinden sonra geri dnd. Cveyriye hl oturuyordu. Allah Rasl
(s.a.a.) Efendimiz: Hl yanndan ayrlrken seni braktm durumda
msn? diye sordu. Cveyriye: Evet deyince, Peygamberimiz (s.a.a.)
Efendimiz yle buyurdu:
And olsun, senden (ayrldktan) sonra drt kelimeyi defa
tekrarladm. Eer bunlar sabahtan beri senin sylediklerinle tartlacak
olursa hi phesiz benim sylediklerim seninkilerden ar basacaktr:
Sbhnallhi ve bi-hamdih adede halgh ve rd nefsih ve
zinete arih ve midde kelimtih
(Yarattklarnn saysnca, ztn honut edecek kadar, arnn
arlnca ve kelimeleri saysnca yce Allh hamd ile tesbh
ederim.) Kaynaklar: [Mslim, 4/2090; Tirmiz, 5/556] (Mslim, Zikir
79. Ayrca bk. Eb Dvd, Vitir 24)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----

Bir kimse sabah ve akam yzer defa SbhnAllh derse, Cenb-


Ecell-i Al yz hac yapm kadar sevb ihsn eder. Sabah ve akam
yzer defa El-hamd lillh derse, o gn rz-i Br iin yz at
yklemi veya yz defa savaa girip dmanla arpm kadar ecre

nil olur. Sabah ve akam yzer defa L ilhe illAllh derse, sml
(a.s.) soyundan yz kleyi hrriyete kavuturmu kadar ecir verilir.
Sabah ve akam yzer defa Allhu Ekber derse, o gn bu zikri
okuyan kimseden daha ok sevb getiren kimse bulunmaz, ancak bu
zikri daha fazla okuyan kimse mstesn. Kaynak: (Tirmiz, Amr b.
uaybdan rivyet etmitir.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Peygamberimiz (s.a.a.) Efendimiz buyuruyorlar ki: Her kim gnde


yz kere: SbhnAllhi ve bi-hamdih (Allh hamd ile tesbh
ederim) derse, o kimsenin hatlar deniz kp kadar da olsa
dklr, yani mafiret olunur. Kaynak: (Buhr, Deavt, 65)
Yine ayn tesbhle ilgili dier bir rivyet: Bir kimse sabah ve
akamlar bu tesbhi yzer defa okursa, bu tesbhi daha ok okuyan
mstesn, hibir kimse onun bu tesbhi okumasndan daha faziletli bir
zikir getiremez. Kaynak: (Mslim, Eb Hreyreden rivyet etmitir.)
------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

ki kelime vardr ki, Rahmn Telya sevgili, lisanda hafif, mznda


da ardrlar. Bunlar: SbhnAllhi ve bi-hamdih sbhnAllhilAzym (Allh hamd ile tesbh ederim, byk Allh tesbh ederim)
kelmeleridir. Kaynak: (Buhr, Deavt, 65)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

Ne ben, ne de benden evvelki nebler: SbhnAllhi vel-hamd


lillhi vel ilhe illAllhu vAllhu ekber tesbhinden daha efdal bir
kelme ile tesbh etmemilerdir. Kaynak: (Ali el-Mttak, no: 2015)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

Peygamber (s.a.a.) Efendimiz buyuruyorlar ki: L havle vel


guvvete ill billh zikrini ok ediniz. Zra o, cennetin haznesidir.
Kaynak: Buhr, Deavt, 50)
Sana arn altndaki cennet haznelerinden bir kelme syleyeyim mi?
L havle vel guvvete ill billh (Gnahlardan korunmaya g
yetirmek ve tate kuvvet bulmak, ancak Allhn tevfk ve
yardmyladr) kelimesidir. Kul bunu syleyince, (Cenb- Hakk)
Kulum hakk teslm etti ve benden onu selmette klmam istedi der.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

SbhnAllhi vel-hamd lillhi vel ilhe illAllhu vAllhu


ekber, vel havle vel guvvete ill billhil-Aliyyil-Azym mile
m AlimAllhu Tel, ve adede m AlimAllhu Tel, ve zinete m
AlimAllhu Tel.
(Ben bu tesbhi, Allhu Telnn ilminin ihtsnn dolusu kadar
sylerim. Yine ben bu tesbhi, Allhu Telnn ilminin ihtsnn
says kadar sylerim. Yine ben bu tesbhi, Allhu Telnn ilminin
ihtsnn arl kadar sylerim. Demektir.)
Not: Bu tesbhin bu ekilde sylenmesinin faziletiyle ilgili olarak;
Erenler demiler ki: Bu tesbhi bu suretle bir kere zikir, gece ve
gndz zikrullh ile mstarak olmaktan efdaldir. Kaynak: (Hakka
Hakk Kul Edici Vellerin Nurlu Dular, sh: 286-287)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

Resl Ekrem (s.a.a.) Efendimiz: Y Kubeysa, dnyan iin sabah


namazndan sonra: SbhnAllhi ve bi-hamdih sbhnAllhilAzym, ve bi-hamdih l guvvete ill billh syle. Eer byle
sylersen, gzlerine m gelmez ve frengi gibi hastalktan ve
nzulden (felten) emn olursun. Amma hiret iin defa:
Allhmme salli al Muhammedin ve al l-i Muhammedin
vehdiniy min ndike ve efd aleyye min fadlike venr aleyye min
rahmetike ve enzil aleyye min beraktik diye bunlar f edip de
yerine getirdiin vakitlerde hirette cennetin drt kaps alr,
hangisinden istersen girersin. Buyurdu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

Hz. Peygamber (s.a.a.) Efendimize Gklerin ve yerlerin anahtarlar


Allhndr (Zmer sresi 63ten) yet-i kermesinin tefsri hakknda
sorulduunda, Bana yle bir eyden sordun ki, senden evvel kimse
bana bunu sormamt. Gklerin ve yerlerin anahtar olan du udur:
L ilhe illAllhu vAllhu ekberu ve sbhnAllhi ve bi-hamdih
ve estafirullhe vel havle vel guvvete ill billhil-Evveli velhri vez-Zhiri vel-Btni bi-yedihil-hayru yuhyiy ve ymiyt,
ve Hve al klli eyin gadiyr. (Allhu Teldan baka ilh
yoktur/ ilh yoktur, ancak Allh vardr. Allhu Tel her eyden
byktr. Allhu Tely tesbh ederim, Ona hamd ederim ve
Ondan mafiret dilerim. Evvel ve hir olan (yani ncesi ve sonu

olmayan), Zhir ve Btn (isimleri-sfatlar-fiilleri-yetleriyle zhirak-ortada; Ztyla gizli) olan, dirilten ve ldren, Kendisi her eye
hakkyla gc yeten(gadiyr) olan Allhu Telnn yardm olmadan
hibir gnahtan kurtulu ve hibir ibdete kuvvet yoktur.) Her kim
sabahladnda bu duy on kere okursa, ona alt haslet (zellik)
verilir: Birincisi, iblis (eytan) ve ordularndan korunur. kincisi,
kendisine tonlarla sevb verilir. ncs, cennette bir derecesi terfi
edilir, ykseltilir. Drdncs, hrlerle evlendirilir. Beincisi,
yannda devaml (onu korumak zere) onikibin melek hzr olur.
Altncs, kendisine Tevrt, ncl, Zebr ve Furkan (Kurn) okuyan
kadar sevb yazlr. Bununla birlikte, ona hac ve umre yapp, hacc ve
umresi kabul edilen kiinin ecri yazlr. O gn lecek olursa, ehd
olarak ldne dir, ehdlerin mhryle damgalanr. Buyurdu.
Kaynak: (bni sm, Eb Yal, bns-Snn)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

Allhmme inniy asbaht hidke ve hid hamelete arike ve


meliketeke ve cemiya halgke enneke entAllh l ilhe ill ente
vahdeke l eriyke lek, ve enne Muhammeden abdke ve
reslk. Resl Ekrem (s.a.a.) Efendimiz buyurdu: Her kim bu
duy sabahlad vakit okursa, o gn iledii hatlar affolunur.
Akam okursa, geceleyin iledii hatlar ve gnahlar balanr.
Not: Akam okunurken asbaht kelimesi yerine
emseyt denilecek! Kaynak: (Tirmiz, Eb Dvd)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------

Allhmme inniy asbaht hidke ve hid hamelete arike ve


meliketeke ve cemiya halgke enneke entAllh l ilhe ill ente,
ve enne Muhammeden abdke ve reslk. (Ey Allhm!
Muhakkak ben Zt- Ecell-i Alndan baka hibir ilh olmadna ve
Hz. Muhammedin (s.a.a.) kulun ve resuln olduuna, Zt- Ecell-i
Aln, arn yklenen meleklerini ve btn mahlkatn hid
getirdiim hlde sabahlarm/akamlarm.)
Not: Akam okunurken
emseyt denilecek!

asbaht

kelimesi

yerine

Kim sabahlad ya da akamlad vakit bu zikri bir defa okursa


cehennemden drtte birini, iki defa okursa drtte ikisini, defa

okursa drtte n, drt defa okursa tamamn Allhu Tel zd


eder. Kaynak: (Sneni Eb Dvd, Enesten rivyet etmitir.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Allhmme m asbeha biy min nimetin fe-minke vahdeke l


eriyke lek, lekel-hamd ve leke-kr. (Ey Allhm! Benimle ne
kadar nimet sabahlad ise, hepsi Sendendir. Sen Teksin, ein ve
ortan yoktur. Hamd ve kr Zt- Ecell Alna mahsustur.)
Her kim sabaha kt vakit (bu duy) okursa, o gnn krn;
akamlad vakit okursa, o gecenin krn ed etmi olur.
Not: Akam okurken asbeha kelimesi yerine ems
kelimesi sylenecektir!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

RabbiyAllhu tevekkelt aleyhi, L ilhe ill H, aleyhi


tevekkelt ve Hve Rabbul-aril-Azym. L ilhe illAllhulAliyyl-Azym. M Allhu kne ve m lem yee lem yekn
alem ennAllhe al klli eyin gadiyr. Ve ennAllhe gad ehta
bi-klli eyin lm. (Rabbim Allhtr. Ona dayandm/Ona
gvendim. Ondan baka hibir ilh yoktur/hibir ilh yoktur, ancak O
vardr. Ona dayandm. O, byk arn Rabbidir/O, arn byk
Rabbidir. Aliyy (sonsuz yce) ve Azym (sonsuz byk) olan
Allhtan baka hibir ilh yoktur/ hibir ilh yoktur, ancak Aliyy
(sonsuz yce) ve Azym (sonsuz byk) olan Allh vardr. Allh neyi
dilerse (o) olur, (neyi de) dilemezse (o) olmaz. Ben bilirim ki, Allh
her eye hakkyla gc yeten(gadr)dir. Hi phe yoktur ki, Allhu
Tel ilmiyle her eyi kuatmtr.) Peygamberimiz (s.a.a.) buyurdu ki:
Kim sabah ve akamlad vakit bu duy okur da lrse, cennete
girer. Kaynak: (Kitbu bnis-Snn, Breydeden rivyet etmitir.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Allhmme inniy hidke bi-enneke entAllhlleziy l ilhe ill


ente vahdeke l eriyke leke ve enne Muhammeden abdke ve
reslke eb leke bi-nimetike aleyye ve eb bi-zenbiy fafir
liy fe-inneh l yafiruz-znbe ayruke. (Allhm! Ben ehdet
ediyorum ki, hakikaten Senden baka ilh yoktur. Sen Teksin, ein
ve ortan yoktur. Hz. Muhammed (s.a.a.) Senin kulun ve reslndr.

Bana verdiin nimetlere kar krederek (bana bunca nimetler


verdiini) tirf ediyorum ve Sana kar yaptm gnahlar da tirf
ediyorum. Beni affet, nk Senden baka gnahlar affedecek hibir
ilh yoktur Allhm!) Peygamberimiz (s.a.a.) buyuruyor ki: Bir
kimse sabah ve akamladnda (bu duy) okursa, ehd olarak lr.
(Kaynak: Eb Kasm el-sbahn, Huzeyfeden rivyet etmitir.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Rabbiy l rik bih eyen ve ehed en l ilhe ill ente. (Zt-


Ecell Alna hibir eyi e komam/ortak komam Rabbim. Ben
ehdet ederim ki, Senden baka ilh yoktur/hibir ilh yoktur, ancak
Sen varsn.) Peygamberimiz (s.a.a.) buyuruyor ki: Bir mmin kul,
sabahlad vakit (bu duy) okursa, akama kadar kendisinden sudr
edecek gnh affedilir. Akam okursa, sabaha kadar sudur edecek
gnh mafiret olunur. Kaynak: (mam- Bezzr rivyet etmitir.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

TESBH NAMAZI
Raslullh (s.a.a.) Efendimizin bizlere olan emir ve vasiyetlerinden
biri de; byk fazleti olan tesbh namazn klmamz hakkndadr.
Bizim gibi gnahlarda boulmu ve saysz gnahlar ilemi kimseler
iin bu ahde itin gstermek bir vecbedir. Tesbh namaz istifarn en
by ve btn vcudla yaplandr. Tesbh namazyla ve klnyla
ilgili en sahh rivyet Eb Dvd, bn-i Mce ve bn-i Huzeyme nin
rivayet ettikleridir. Eb Dvd yle der; Tesbh namaz hakknda
bundan baka sahh hads yoktur. Mslim ise; Bu namaz hakknda,
isnad bundan daha gzel bir hads yoktur: Allhn rzs zerine
olsun, bn-i Abbs der ki; SallAllh aleyhi ve lih ve sellem
Efendimiz, Muttalip olu Hz. Abbsa; Ey amca! Bu
syleyeceklerimi yaptn takdirde, nceden ve sonradan ilemi
olduun ve ileyecein, yeni ve eski, byk ve kk, ne yapm isen;
kasten olsun-olmasn, gizli veya alen (ak) olsa da, btn sularnn
Hak Tel katnda affedilmesi iin sana on haslet vereyim mi? Bunlar
yaptn zaman her eyden temiz olarak karsn. Buyurmular ve
sonra szne devamla:
Drt rekt namaz klmalsn. Her rektta sbhnekeden sonra 15
defa, Ftiha ile bir zamm- sre okuduktan sonra ayrca ayakta

rkdan nce 10 defa: sbhnAllhi vel-hamd lillhi vel ilhe


illAllh vAllh ekber, vel havle vel guvvete ill billhilAliyyil-Azym diye tekrarlarsn. Rkda yine bunu 10 defa tekrarlar,
sonra dorulduunda 10 defa daha okur, secdede yine 10 defa,
secdeden kalktnda yine 10 defa, ikinci secdede yine 10 defa
okursun. Bunlarn toplam bir rektta 75 olur. Bylece 4 rekt klarsn.
Gcn yeterse bunu her gn kl. Gcn yetmezse haftada bir, onu
yapamazsan ayda bir, onu da yapamazsan senede bir, o da olmazsa
mrnde bir defa olsun klmalsn. buyurmulardr.
Hafz Mnzir, tesbh namaz hakknda birok uzun konumalar
vardr, anlattklarmz yeterlidir. Der. Beyhak ise; tesbh namazn
Mbrek olu Abdullh klm ve slih kiiler de birbirinden renip
almlardr. Der.
Baz kiiler Mbrek olu Abdullha; yet namaz srasnda kii
unutur veya arrsa, sehiv secdesinde de onar onar tesbh getirsin
mi? diye sordular. Cevap olarak: Hayr, drt rekt olan bu
namazdaki tesbh says yz gememelidir. Buyurdular.
Kaynak: (el-Uhudl-Kbr)
Tesbh namaznn kln; Gnahlarn afvna vesle olan tesbh namaz
4 rek'tl bir namazdr. Bu namaz klabilmek iin u tesbhi
ezberlemek icab eder; Sbhnallhi vel-hamd lillhi vel ilhe
illAllh vAllh ekber. Vel havle vel guvvete ill billhilAliyyil-Azym Kalben Allah rzs iin tesbh namaz klmaya niyet
edilir. Allh Ekber diyerek namaza balanr.
Yukardaki tesbih: Sbhnekeden sonra 15 kere, zamm- sreden
sonra 10 kere, rkda 10 kere, rkdan dorulunca 10 kere, secdede
10 kere, secdeden dorulunca 10 kere, ikinci secde de 10 kere okunur.
Bylece birinci rek't klnm olur. kinci rek'te kalklnca Ftiha-i
erfeden nce yine 15 kere, dier yerlerde de, tarif edildii gibi 10'ar
kere okunarak 4 rek't tamamlanr.
Tesbh namaznn dier taraflar aynen dier namazlarda olduu
gibidir. Fark sadece okunan tesbhlerdir. kinci rek'tta oturulduunda,
Et-tehyyt'den sonra, Allhmme salli ve Allhmme brik,

nc rek't iin ayaa kalkldnda da Sbhneke okunacaktr.


Tesbih namaznda beher rek'tta okunan tesbh adedi: 75'dir. Drt
rek'tta 300 tesbh okunmu olur. Kaynak: (Muhtasar lmihl)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

mnla lmek in Klnacak Namaz:


Hz. Resl (s.a.a.) htime (son nefeste mnl olabilmek)
korkusundan Allah Telya snmak iin namaz ve dualar
tavsiye etti. Kurtulmak iin gayret ediniz. Hak Tel bu korkudan
emnda tutar, inAllhu Tel.
Namaz budur: Hz. Resl (s.a.a.) buyurdu ki: Her kim Ramazan
aynn ilk sekiz gnnde iki rekt namaz klsa, her rektnda bir
Ftiha Sresi ve bir kra bismi Rabbike (Alak Sresi) ve onbe
kez hls Sresi okusa. Selmdan sonra on kez: L havle vel
guvvete ill billhil-Aliyyil-Azym dese ve on kez salavat getirse.
O kiiyi Allah Tel htime korkusundan emn eder. Dnyadan
hirete manla gider. mnn eytann errinden koruyup iki
cihanda da ehl-i sadet olur.
Eer Ramazan aynn sekizinci gn klamazsa, Ramazan ayndan
ne vakit olsa klsn. Eer Ramazan ay gese de klamasa, hangi
ayda olsa klsn. Tek, ylda bir kez klsn. Eer ylda bir kez dahi
klamazsa, mrnde bir kez klsn. Allah Resl doru dedi.
Kaynak: ifl-Esrr (Sf Yolunun Srlar), Seyyid Yahy
irvn, s/107.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BERAAT KANDL:
Hz. Ali b. Eb Tlib (kerramallhu vecheh ve radyallhu tel
anh) Efendimizden rivyet edildii belirtilen bir hads-i erfte, Hz.
Peygamber Efendimiz Muhammed Mustaf (sallallhu aleyhi ve
lih ve sellem) yle buyurmular:
Ey Ali! Her kim abnn (onbeinci) yar gecesinde yz rekt
klar, her rektta bir Ftiha ve on hls okursa, ey Ali! Hangi bir

kul bu namazlar klarsa, Allhu Tel onun iin o gece istedii her
hceti yerine getirir.
Soruldu ki, Y Raslallh! Eer Allhu Tel onu ak (mnsz
lecek bir bedbaht olarak) yazdysa, sad (mnl lecek bahtiyar)
kuluna evirir mi?
Buyurdu ki: Ey Ali! Beni hakla gnderen Allhu Telya yemin
ederim ki; Levh-i Mahfzda: Falan olu falan ak olarak
yaratld ama Allhu Tel bu hkm sildi ve onu sade dndrd
diye yazlmtr.
Allhu Tel bu (namaz klan) kuluna, yetmibin melek gnderir
ki, bir dahaki sene bana kadar, onun sevaplarn yazarlar,
gnahlarn silerler ve derecelerini ykseltirler (burada Adn
Cennetlerinde verilen derece ve nimetler uzunca anlatlyor)
Eer bu kii, bir dahaki seneye kadar lrse, ehit olarak lr
(burada okuduu hls Sresi iin her bir harfine verilen sevaplar,
Cennetteki derecesi ve nimetleri uzunca anlatlyor)
Her kim hiret yurdunu niyet ederek bu namaz klarsa, Allhu
Tel ona rysnda; otuzu kendisini Cennetle mjdeleyen, otuzu
ona Cehennem azbndan emn veren, otuzu onu hat yapmasn
diye koruyan, onu da (ondan dnyann bellarn uzaklatran ve)
kendisine dmanlk edenlere tuzak kuran (ve ondan eytann
hlelerini uzaklatran) yz melek gndermedike, dnyadan
kmaz.
Kaynaklar: (Czekan, Suyt, el-Lel, 2/58, Gazal, hy-
Ulmid-Dn, 1/203, Zebd, thfs-Sde, 3/425, Seyyid
Abdlkaadir-i Geyln, el-unye, 1/348-349, Ebul-Ferac ibnlCevz, Kitbun-Nr F Fedilil-Eyymi ve-uhr, Sleymniye
Ktphanesi, Nazf Paa, Mikrofilm arivi, nu: 1575, varak: 6364, Eb Abdullh el-Hubey, nu: 529-531, sh: 192-193, sml
Hakk, Rhul-Beyn, 8/403, Muhammed Hakk, Haznetl-Esrr,
sh: 68.)

lgili kitaplarda belirtildii zere, mm- Gazl ve Seyyid


Abdlkadir Geyln (Rahimehumallh) hazretlerinin beynlarna
gre; bu namaz, rivyet edilen fazletli namazlardandr.
Yine bu konuyla ilgili olarak Hasen-i Basrnin yle dedii
rivyet edilmitir: Raslullhn (sallallhu aleyhi ve lih ve
sellem) ashbndan otuz tanesi bana: Bu gece bu namaz klana
Allhu Tel yetmi kere nazar (tecell) buyurur ve her bir
nazaryla yetmi hcetini grr ki, bunlarn en ufa, gnahlarnn
balanmasdr diye anlattlar. Kaynak: (Eb Tlib el-Mekk,
Ktl-Kulb, 1/62.)
Zebdnin beyn vechile; bu namazdan maksat, hls- erf
Sresinin bin kere okunmasdr ki, bu ekilde ed edilse de yeterli
olur.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

ok nemli Not: Sultnul-Evliy Seyyid Ahmeder-Ruf EbulAlemeyn (k.s.a.) Hz.leri talebeleri ile sohbet ederken insanlarn
kendini beenmesi ile ilgili bir soru sorulduunda: lminin fazla,
amelinin ok olmas ile gurra kaplan kimse, mrifet shibi
deildir. nk eytan da pek fazla bilgiye shipti. Mantk
yrtmek sretiyle, atein topraktan daha hayrl olduunu iddi
etti. Halbuki meleklere hocalk yapyordu. Sonunda kendi nefsinin
stn olduunu syleyip kibirlendi. Bylece Allh Telnn
gadbna (gazbna) urad ve lnete mstehak oldu. Ebed olarak
rahmet derghndan kovuldu.
Ey olum! Sakn! ok sakn! yi ibdetlerine, yksek ilmine
aldanma. nk Belm- Bar ve Berss, en ok ibdet
edenlerdendiler. Fakat sonunda, nefs ve eytana uyarak dnyya
balandlar. hiretlerini ziyn ettiler. Rezl rsv oldular.
Ey olum! Kalbinde ufak bir leke grrsen, oru tut. Gitmezse, az
konumaya bak. Gitmezse, gnahlardan iddetle ka. Yine
gitmezse, her hli iyi bilen Allh Telya yalvarmaya,
szlanmaya bala.
Bilgisizlik lmdr. Allh Tel ilim verdike canlanma balar.
Her bilgi bir vebldir. Bu veblden kurtulmak amel etmekle

mmkn olur. Her amel fayda vermez. Fayda vermesi Allh


Tel iin yaplmaya baldr. hls elde edilmedike, kurtulua
erilmez. buyurdu.
Slih mslman ve iyi bir kul nasl olmaldr? Diye sorulunca,
yle cevap verdi: Slih mslmanlar, Allh Telnn hkmne
boyun eerler, gelen iddet ve bellara sabrederler, aza kanat
ederler. Allh Teldan bakasndan korkmazlar ve kimseden bir
ey beklemezler. Ancak Allh Teldan isterler. nsana, yksek
makamlar veren, aa dren azz ve zell edenin Allh Tel
olduunu bilirler.
Slih mslmanlar, Peygamber (s.a.a.) Efendimizin snnet-i
erflerine tam uyarlar. Onlarn korkusu, son nefes iindir. Onlar,
az konuurlar. fkelerini tutarlar, ehvetlerini yenerler. Nefslerinin
arzularn yapmazlar. Allh Tely unutturacak btn engelleri
ortadan kaldrarak, hep Onunla berber olmaya bakarlar. Bylece
nefslerini alaltp, ruhlarn ykseltirler.
Nefse, Allh Telnn kaz ve kaderine rz gstermek kadar zor
gelen bir ey yoktur. nk, kadere rz olmak, Allh Telnn
hkmne boyun emek, nefsin isteklerine zttr. Nefs bunlar
istemez. Sadete kavumak, nefsin rzsn terk edip, Allh
Telnn rzsna komakla mmkndr. Sadete kavuanlara
mjdeler olsun.