FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN PENDUDUK WONG TOH UN PATRICIA SERAI PRISCILLA SALIT SUZANNA KELLY

Biologi Latar Belakang

Persekitaran

Dasar Kerajaan

Faktor pertumbuhan penduduk Teknologi

sosial

ekonomi

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTAMBAHAN PENDUDUK DI NEGARA SEDANG MEMBANGUN DAN DUNIA KE TIGA
‡ Kadar pertumbuhan semulajadi yang tinggi ‡ Kadar kelahiran yang tinggi - kerana kemajuan teknologi perubatan. ‡ Kadar kematian yang rendah -kerana kemjuan dalam bidang perubatan. ‡ Kurangnya amalan perancangan keluarga. ‡ Faktor keagamaan dan budaya yang menggalakkan anak yang ramai -cth agama. ‡ Kenaikan taraf hidup -keluarga mampu mempunyai anak yang ramai. ‡ Perkahwinan pada usia muda - kebarangkalian mempunyai anak ramai kerana kadar kesuburan yang tinggi + cth umur. ‡ Taraf Pekerjaan - kebanyakan penduduk wanita merupakan suri rumah, dan ini menggalakkan kelahiran.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTAMBAHAN PENDUDUK YANG RENDAH Di NEGARA MAJU

Kemajuan dalam bidang pendidikan penduduk wanita bekerja dan ini menghalang mereka mempunyai anak yang ramai. Amalan perancangan keluarga. Perkahwinan yang lambat - kurang kesuburan untuk melahirkan anak. Budaya - tidak mahu anak yang ramai. Pertumbuhan penduduk semulajadi yang rendah. Kadar kelahiran yang rendah

INDIA

FAKTOR PERTUMBUHAN PENDUDUK

JEPUN

WANITA INDIA LEBIH SUBUR KERANA BERKAHWIN PADA USIA YANG LEBIH MUDA PENDUDUK INDIA RAMAI KERANA TERDAPAT BANYAK KAWASAN SUBUR UNTUK PERTANIAN CONTOHNYA DI LEMBANGAN GANGES KEMAJUAN PERUBATAN RENDAH

FAKTOR BIOLOGI

WANITA JEPUN KURANG SUBUR KERANA BERKAHWIN LAMBAT

FAKTOR PERSEKITARAN

PENDUDUK TIDAK RAMAI KERANA BENTUK MUKA BUMI DAN BANYAK BERLAKUNYA BENCANA ALAM KEMAJUAN PERUBATAN SANGAT TINGGI

FAKTOR TEKNOLOGI

TARAF HIDUP DI INDIA SANGAT RENDAH

FAKTOR EKONOMI

TARAF HIDUP DI JEPUN SANGAT TINGGI

BUDAYA DI INDIA YANG MEMENTINGKAN JANTINA ANAK. ANAK LELAKI LEBIH DIUTAMAKAN. KEKURANGAN KEMUDAHAN PERUBATAN

FAKTOR SOSIAL

BUDAYA DI JEPUN YANG TIDAK BEGITU MEMENTINGKAN JANTINA ANAK

TARAF KESIHATAN

MENYEDIAKAN KEMUDAHAN PERUBATAN

PENDAPATAN PERKAPITA SANGAT RENDAH

TARAF HIDUP

PENDAPATAN PERKAPITA SANGAT TINGGI

BERPENDIDIKAN RENDAH TIDAK MENGAMALKAN AMALAN PERANCANGAN KELUARGA TINGGI

TARAF PENDIDIKAN

BERPENDIDIKAN TINGGI MENGAMALKAN AMALAN PERANCANGAN KELUARGA RENDAH

AMALAN PERANCANGAN KELUARGA KADAR KELAHIRAN

TINGGI

KADAR KEMATIAN

RENDAH

PERKAHWINAN AWAL

INSTITUSI PERKAHWINAN

PERKAHWINAN LAMBAT

TIDAK STABIL SEPERTI SERING ADA RUSUHAN KAUM

INSTITUSI POLITIK

STABIL

FAKTOR MIGRASI

Faktor tarikan

‡

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful