QUESTION M.

A BAB 12

SOALAN 12-1

y

Organisasi terdesentralisasi untuk membuat keputusan pihak berkuasa tersebar di keseluruhan organisasi bukannya terhad kepada beberapa eksekutif atasan dimana semua organisasi besar akan desentralisasi sampai tahap tertentu daripada keperluan.

SOALAN 12-2

Dengan Mendelegasikan masalah sehari -sehari dengan mencari penyelesaian kepada pengurus yang lebih rendah, pengurusan atasan boleh menumpukan pada isu-isu besar seperti strategi keseluruhan. pengurus peringkat rendah berupaya untuk membuat keputusan dengan meletakkan kuasa membuat keputusan di tangan orang -orang yang cenderung memiliki cirri-ciri paling terperinci dan maklumat terbaru tentang operasi sehari-sehari. pengurus tahap yang lebih rendah berupaya untuk membuat keputusan yang dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Pembuat keputusan membantu melatih pengurus tahap yang lebih rendah untuk kedudukan tahap yang lebih tinggi.

SOALAN 12-3
Cost center  para pengurus pusat kos mempunyai kawalan ke atas kos tetapi tidak lebih daripada penerimaan atau penggunaan dana pelaburan.  perkhidmatan jabatan seperti perakaunan, kewangan, pentadbiran, umum undang-undang dan personil biasanya digolongkan sebagai pusat kos .

Profit center  para pengurus pusat keuntungan mempunyai kawalan ke atas kedua dua kos dan pendapatan tetapi tidak atas penggunaan dana pelaburan.  pengurus pusat keuntungan sentiasa dinilai dengan membandingkan keuntungan sebenar dengan keuntungan yang disasarkan atau dianggarkan.

Investment center  para pengurus pusat pelaburan mempunyai kawalan ke atas kos, pendapatan dan pelaburan dalam aktiva operasi.  pengurus pusat pelaburan biasanya dievaluasi dengan menggunakan keuntungan atas pelaburan (ROI ) atau tindakan sisa pendapatan.

SOALAN 12-4 

Segmen adalah sebahagian atau aktiviti organisasi tentang apa yang pengurus inginkan iaitu kos, pendapatan ataupun data keuntungan.  Kos, keuntungan dan pusat pelaburan segmen adalah seperti jualan wilayah, kedai individu, pusat -pusat perkhidmatan, pengeluaran tanaman, jabatan pemasaran, pelanggan individu dan lini produk.

SOALAN 12-5 

  

Building a segmented income statement Levels of segmented statement Segment margin Segmented financial information in external report

SOALAN 12-6

Traceable fixed cost Kos tetap dikesan tersebut terjadi kerana adanya segmen tetapi jika segmen itu tidak pernah ada, kos tetap tidak akan berlaku dan jika segmen itu dihapuskan, kos tetap akan hilang.

Common fixed cost Kos tetap umum adalah kos tetap yang menyokong operasi lebih dari satu segmen tetapi tidak dapat dikesan secara keseluruhan atau sebahagian untuk setiap segmen pertama. bahkan jika segmen itu sepenuhnya dieliminasi bahawa tidak akan ada perubahan kos tetap yang benar umum.

SOALAN 12-7

segmen margin yang diperoleh dikurangkan dengan kos tetap dapat dikesan dari segmen dalam margin sumbangan segmen tersebut. Margin segmen adalah ukuran terbaik daripada keuntungan jangka panjang dari segmen kerana itu hanya merangkumi kos yang disebabkan oleh segmen tersebut. Margin segmen merupakan margin yang disediakan setelah segmen merangkumi semua kos sendiri.

SOALAN 12-8

Menahan risiko untuk memperuntukkan kos yang jelas dan yang akan terus terlepas samada segmen tersebut ada ataupun tidak kerana setiap peruntukan kos umum untuk segmen akan mengurangkan nilai margin segmen sebagai ukuran keuntungan segmen jangka panjang dan prestasi segmen.

SOALAN 12-9 

kos tetap yang boleh dikesan ke satu segmen mungkin merupakan kos umum dari segmen lain.  contohnya, syarikat penerbangan perlu membayar kos mendarat di airpot substansial DeGaulle Charles di paris dimana tempat pendaratan kos tetap adalah kos penerbangan dikesan tetapi merupakan kos umum dari kelas pertama, kelas perniagaan dan penumpang kelas ekonomi.

SOALAN 12-10 

Margin biasanya meningkatkan jualan atau mengurangkan kos operasi, termasuk kos pokok jualan dan jualan dan kos pentadbiran dan kos operasi yang rendah dalam dolar dan penjualan yang lebih tinggi di perolehi. Namun, pusing ganti merangkumi kawasan penting dari tanggung jawab pengurus dalam pelaburan aktiviti operasi

SOALAN 12-11 

Sisa pendapatan merupakan pendapatan operasi bersih yang pusat pelaburan mendapatkan atas pu langan minimum atas aktiviti operasi. sisa pendapatan adalah pendekatan lain untuk mengukur prestasi pusat pelaburan.

SOALAN 12-12