You are on page 1of 4

LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA SAINS 2015

Ahli Jawatankuasa Panitia Sains 2015


Penasihat

: Pn Rosline Sendal (Guru Besar)


Pn. Catherine Peter anak Nain (Penolong Kanan Kurikulum)

Ketua Panitia

: Cik Siti Aminah binti Mohamad Pozi

Setiausaha

: Puan Umi Humaira binti Hasmadi

Ahli

: Pn. Nur Mully Garet


En Mohd Hareezt bin Mohd Salehe
En Mohd Khaizor Bin Senik
En Peter Junior anak Jinggom

Objektif Panitia Sains


Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains
Meningkatkan pencapaian murid dalam peperiksaan
Meningkatkan minat murid dalam mata pelajaran Sains
Mewujudkan daya saing secara positif dalam kalangan murid-murid
Aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2015
1. Program Peningkatan Prestasi Murid Melalui KPI
(a) Pembelajaran Koperatif
Objektif

Pelaksana

Semua guru yang mengajar mata pelajaran Sains

Tempoh
pelaksanaan

Sepanjang tahun

Tempat

Dalam kelas

Ringkasan
aktiviti

Sebagai alternatif kaedah pengajaran guru semasa PdP. Murid diberi


tugasan penyelesaian masalah mengikut tajuk yang diajar. Murid yang
boleh menjawab digalakkan membantu rakan sekelas semasa aktiviti
tersebut dijalankan

Objektif

Pelaksana

Membantu murid yang bermasalah cepat lupa apa yang telah


dipelajari
Menajamkan daya ingatan murid berkeperluan khas masalah
pendengaran
Semua guru yang mengajar mata pelajaran Sains

Tempoh
pelaksanaan

Sepanjang tahun

Tempat

Dalam kelas

Ringkasan
aktiviti

Penggunaan grafik dan warna dalam penekanan konsep dan istilah sains
semasa PdP dan kelas mentor mantee Tahun Lima. Dengan kaedah ini,
sesi pembelajaran untuk murid khas dapat dipelbagaikan..

Menanam nilai kerjasama dan tanggungjawab dalam sahsiah murid


Memperkembangkan potensi kepimpinan murid khas

(b) Teknik I-Recall

2. Galeri Sains
Objektif

Murid boleh mendapatkan maklumat terkini tentang mata pelajaran Sains


dan Teknologi.

Pelaksana

Semua ahli panitia Sains

Tempoh
pelaksanaan

Sepanjang tahun

Tempat

Galeri Sains

Ringkasan
aktiviti

Paparan maklumat, info sains terkini untuk bacaan murid selain daripada
buku teks.

3. Aktiviti Santapan pagi


Objektif

Sebagai pengukuhan pengetahuan murid dalam Sains

Pelaksana

Semua ahli panitia Sains

Tempoh
pelaksanaan

Sepanjang tahun

Tempat

Lobi

Ringkasan
aktiviti

Aktiviti ini bermula pada pukul 7.00 hingga 7.20 pagi yang menyasarkan
murid tahap 1 kerana murid tahap 2 mengikuti kelas seperti biasa. Tema
ditentukan oleh guru bertugas.

4. Program Tunas Sains


Objektif

Mencungkil bakat murid


Menggalakkan kemahiran reka cipta dan inovasi dalam diri murid

Pelaksana

Semua ahli panitia Sains

Tempoh
pelaksanaan

Semasa program santapan pagi

Tempat

Lobi

Ringkasan
aktiviti

Aktiviti ini menjadi aktiviti sisipan semasa program santapan pagi. Guru
menunjukkan contoh bahan inovasi kepada murid.

5. Program Bilik Sainsku


Objektif

Mengemas dan menceriakan bilik Sains

Pelaksana

Guru panitia Sains dan murid-murid

Tempoh
pelaksanaan

Waktu senggang selepas aktiviti PdP

Tempat

Bilik Sains

Ringkasan
aktiviti

Guru bersama-sama murid mengemas dan menghias bilik Sains. Susun


atur bilik sains diubah untuk menjadikannya lebih kondusif untuk sesi
pembelajaran.

6. Program Kelas Tarahan Sains


Objektif

Meningkatkan pengetahuan murid dalam bidang sains


Sebagai sesi ulangkaji bersama guru

Pelaksana

Guru Sains

Tempoh
pelaksanaan

Setiap hari selasa

Tempat

Kelas masing-masing

Ringkasan
aktiviti

Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan bersama mentor masingmasing.

Rumusan:
Kebanyakkan aktiviti yang terdapat dalam perancangan tahunan terpaksa digugurkan kerana faktor cuaca iaitu
jerebu yang menyebabkan sesi persekolahan ditangguhkan sehingga keadaan pulih. Semua AJK panitia sains
memutuskan untuk meneruskan projek berkenaan di tahun hadapan.

Laporan disediakan oleh,

Laporan disahkan oleh,

Siti Aminah bt Mohamad Pozi


Ketua Panitia Sains

Catherine Peter Nain


Penolong Kanan Pentadbiran

Gambar-gambar Aktiviti Panitia Sains 2015