You are on page 1of 3

Stul.

fi - Sähköverkoista ei säteilyhaittoja ihmisille

ETUSIVU

ESITTELY

http://www.stul.fi/Default.aspx?id=7533

JÄSENET

TOIMIALA

AJANKOHTAISTA

Etusivu » Ajankohtaista » Ajankohtaista 2010 » Sähköverkoista ei säteilyhaittoja ihmisille
Ajankohtaista 2010
Janne Skogberg Euroopan
sähköurakoitsijoiden
puheenjohtajaksi

Sähköverkoista ei säteilyhaittoja ihmisille

Sähköistysalan
työehtosopimus 2010-2013
hyväksytty

Voimajohtojen sähkö- ja magneettikenttien ei ole koskaan havaittu
aiheuttavan minkäänlaisia terveyshaittoja. Tästä huolimatta sähköverkkojen
säteilyturvallisuus on noussut viime kuukausina jälleen puheenaiheeksi.

Vuoden 2009
Sähkösuunnittelija on
Yhtyneet Insinöörit Oy

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton toimitusjohtaja, sähkövoimatekniikan diplomiinsinööri Olli-Heikki Kyllönen pitää aiheesta käytävän keskustelun tasoa
valitettavana.

STTA:n hallitus hyväksyi
yksimielisesti
neuvottelutuloksen
STTA ry:n ja Sähköalojen
ammattiliitto ry:n tiedote
neuvottelutuloksesta
STUL ry:n hallituksen
puheenjohtaja Juha
Lounatvuori uusiin tehtäviin
Sähköalan 3D-tuotekuville
yhteinen ohjeistus
STUL ry Suomen
Tilaajavastuu Oy:n
omistajaksi
Suojautuminen ukkoselta
Talotekniikka-alan
toimihenkilöiden
TES-neuvotteluissa
saavutettu tulos

1/3

– Miksi sähköalan pitää vuodesta toiseen todistella, että sähköverkot eivät
aiheuta säteilyhaittoja, vaikka mitään päinvastaista ei koskaan ole todettu,
Kyllönen kysyy. Tilanne on nurinkurisuudessaan sama kuin jos täysin
syytön henkilö joutuisi oikeudessa toistuvasti todistelemaan syyttömyyttään
vaikka syyllisyydestä ei ole minkään maailman havaintoa pitävästä näytöstä
puhumattakaan, hän jatkaa.
Keskustelu sähkön siirtolinjojen turvallisuudesta virisi 1980-luvun alussa
Yhdysvalloissa ja Britanniassa, kun tutkijat alkoivat selvittää lasten
leukemiatapausten yhteyttä voimavirtajohtojen lähellä asumiseen. Kaikkien
tähän mennessä tehtyjen tieteellisten tutkimusten tuloksena on ollut, että
voimaverkkojen lähellä oleskelulla ei ole vaikutusta sairastumiseen.
Sähkövirta aiheuttaa ympärilleen aina sähkömagneettista säteilyä, jonka
suuruus riippuu virran voimakkuudesta. Sähkölinjasta 30 metrin päähän
heijastuva säteily vastaa tavallisen hehkulampun aiheuttamaa
säteilymäärää.

Kirjaudu jasensivuille

Muista minut seur. kerralla
Kirjaudu | Lähetä salasana

– Jotkut ihmiset kokevat olevansa herkkiä kaikelle sähkömagneettiselle
säteilylle. Heidän oireensa ovat varmasti todellisia: mitä ilmeisimmin
psykosomaattisia, koska oireiden yhteydestä sähkömagneettiseen säteilyyn

22.9.2010 12:34

Stul.fi - Sähköverkoista ei säteilyhaittoja ihmisille

http://www.stul.fi/Default.aspx?id=7533

Tuomo Hakalasta vuoden
2009
alueosastopuheenjohtaja
Toimihenkilöitä koskevat
TES-neuvottelut edistyvät
Sähköasennusmarkkinat
pienenivät vuonna 2009
Liittotoimisto suljettu
14.5.2010
Neuvottelut alan
työehtosopimuksesta
jatkuvat
Jeti-Sähkö Ky on Vuoden
Sähköurakoitsija
Suhdannekysely:
sähköalalla kaksijakoinen
tilanne
TES-neuvotteluja jatketaan
19.-20.4.
TES irtisanottu. Uusi KTA:n
korotusprosentti.
Sähköalan ammatti pysyy ja
paranee
STTA järjestäytyi ja hakee
asiamiestä
Sähköteknisissä
työnantajissa yli 120 yritystä
Sähköverkoista ei
säteilyhaittoja ihmisille
Tervetuloa osastolle D 200
Jyväskylän messulle
Ajankohtaista 2009
Ajankohtaista 2008
Ajankohtaista 2007
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto
STUL ry
Harakantie 18 B, PL 55
02601 ESPOO
09 547 610
09 5476 1400 faksi
stul@stul.fi

2/3

22.9.2010 12:34

Stul.fi - Sähköverkoista ei säteilyhaittoja ihmisille

http://www.stul.fi/Default.aspx?id=7533

Ajo-ohje

3/3

22.9.2010 12:34