You are on page 1of 2

Lucrare semestrială la Limba şi literatura română

Semestrul I
RI
Subiectul I (40 puncte)
Citeşte cu atenţie textul următor
CHIRIŢA: D-apoi cum? și de ce nu?... Doară una-i Chirița pe lume, deși multe au ambiție ca să-i samene... Câte
am pățit eu! prin câte am trecut de când ne cunoaștem și, slavă Domnului! iată-mă-s tot grasă și frumoasă... ( Se
păunește) Dar mi-ți zice, poate, că balonu-i altă gâscă... mi-ți pomeni de trăsnete, de fulgere, de pericole
etcetera și cele multe... Habar n-am!... Dacă nu mi-au venit de hac nici balonul meu cel galben, știți, cel troienit
în Păcurari... apoi de balonul ista o să mă spariu?... Tocmai Ciubăr-Vodă o să-mi facă șotia?... Nu vă îngriji ți,
suflețeilor... Eu sunt o persoană ca vestitul Baiardi: sans peur et sans reprocher. Am îmblat pe apă şi pe uscat,
ş-acum vreau să îmblu şi prin văzduh, ca o ciocârlie gingaşă, ciripitoare…
PANGLICĂ (ascuns între public): Cam grea ciocârlia!
CHIRIŢA: Aud?... Cine-o spus că-i grea?... Te înşeli, domnule. M-am cântărit la spoziţia din Viena şi am tras
cât o pană de lişiţă… Ş-apoi, dacă ai fi un om umblat şi cetit, dacă mi-ai fi călătorit ca mine, pe unde şi-o
înţărcat dracul copiii, dacă mi-ai fi văzut Parisul şi Viena, dacă ai face parte din lumea cea mare, din hailaiful
Bucureştilor, ai şti că sexul nostru, fie cât de gras, e tot graţios şi uşurel. Aşa spunea Alchibiad, palicarul din
vremea grecilor vechi, după cum m-o încredinţat monsiu Şarlă, profesὸὸrul lui Guliţă… dar, fiindcă dumneata
nu eşti nici Alchibiad, nici palicar… plecăciune! (În parte): Auzi, tontu’, parcă m-am îngrăşat la casa lui!
NĂUCESCU: Aoleo, sfinte! Că străchietă-i!
CHIRIŢA (furioasă): Cine-i străchietă, năucule?
NĂUCESCU: Nu d-ta, cocoană […] Cocoană Chiriţo, ce-a zice soţul d-tale când a afla?...
CHIRIŢA: Zică ce-a vrea; am hotărât să mai văd şi alte lumi, nu tot asta de la noi, şi m-oi ascensiunearisi chiar
de-a fi să-ţi cad pe cap din naltul ceriului.
NĂUCESCU: Ferească pronia! (În parte): Să-mi cază coşcogea bute pe scăfârlie… m-am topit!
CHIRIŢA (exaltată): Dar’, oi să mă înalţ pe unde nu s-au înălţat nici zmeii, ca să meargă vestea Chiriţei peste
nouă mări şi nouă ţări (…).
(Vasile Alecsandri – Cucoana Chirița în balon, Actul I, Scena II)
*a se păuni = a se mândri
*sans peur et sans reprocher = fără teamă și fără reproșuri
* lişiță = pasăre acvatică
*spoziție = administrație
*hailaiful = high-life
*străchiată = afurisită
1.
2.
3.
4.
5.

Construiește un enunț în care să folosești o expresie care să conțină cuvântul inimă. 2p
Scrie câte un sinonim pentru sensul din context al cuvintelor subliniate; 4p
Precizează care este modul predominant de expunere utilizat în fragmentul citat. 4p
Prezintă rolul rolul indicațiilor scenice din fragmentul citat. 6p
Motivează, prin evidențierea a două trăsături existente în text, apartenența fragmentului la genul
dramatic. 8p
6. Ilustrează, pe baza fragmentului de text citat, două modalități de caracterizare reprezentative pentru
construcția personajului Chirița. 8 p
7. Prezintă, în aproximativ 8-10 rânduri, sursele comicului utilizate în fragmentul citat. 8 p

.3 puncte.4 puncte.3 puncte. pentru redactarea eseului. (5p) Notă! Pentru conţinutul eseului. prin referire la comedia studiată. vei primi 25 de puncte.2 puncte). reprezentative pentru comedia studiată.Subiectul al II-lea Redactează un eseu. 1. utilizarea limbii literare . lizibilitatea . prin referire la o operă literară studiată. de aproximativ două pagini. despre particularitățile comediei. ortografia și punctuaţia .3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere:  Prezentarea a două caracteristici ale speciei literare comedie. aşezarea în pagină. (10p)  Evidențierea relațiilor din două personaje. eseul trebuie să aibă minimum o pagină. În vederea acordării punctajului pentru redactare. existente în opera literară studiată. În elaborarea eseului. a două elemente de construcție a discursului dramatic. (10p)  Ilustrarea. vei primi 15 de puncte (organizarea ideilor în scris . abilităţi de analiză şi de argumentare .