You are on page 1of 1

Jan SOMMER: Hledání budoucnosti historických průmyslových staveb, in: Zprávy památkové péče, 53, 1993, č. 8, s. 331.

ISBN 1210-5538.