You are on page 1of 1

Jan SOMMER (mm): Deutsche Kunst und Denkmalpflege (rep.), in: Zprávy památkové péče, 53, 1993, č. 8, s. 331-332.

ISSN 1210-5538

S. 332: