You are on page 1of 1

Jan SOMMER (mm): Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpflege XLII (rep.), in: Zprávy památkové péče, 53, 1993, č. 8, s. 332.

ISSN 1210-5538