You are on page 1of 7

Nume si prenume,grupa

Fisa de observare a lectiei

Modulul I: identificarea organelor de masini
Clasa: a X-a
Titlul lectiei: Nituirea, rol functional, materiale, domenii de utilizare
Tipul lectiei: Lectie de transmitere/insusire de cunostinte
Profesor: Delia Tomescu
Etapele lectiei

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

Observatii
Metode

Moment

Realizeaza prezenta.

Isi insusesc observatiile

organizatoric

Face observatii cu privire la

profesorului.

Conversatie

organizarea clasei, stabileste
modul de organizare frontal al
colectivului de elevi.
Pregatirea pentru

Prezinta tema lectiei: “Nituirea,

Defineste asamblarile

noua tema

rol functional, material, domenii

mecanice.

de utilizare” si incadreaza acest

Noteza titlul unitatii de

tip de asamblari in unitatea de

invatare.

expunere

invatare:” Asamblari mecanice”.
Solicita definirea asamblarilor
mecanice.
Anuntarea

Scrie pe table titlul lectiei si

Noteaza in caiete titlul

subiectului si a

obiectivele lectiei:

lectiei si obiectivele

obiectivelor lectiei

-precizarea/definirea rolului

acesteia.

nituirii
-descrierea materialelor pentru
nituri
-identificarea domeniilor de
utilizare

expunere

Nume si prenume,grupa

Transmiterea

Solicita precizarea unor

Precizeaza ca a observant

Expunere

cunostintelor

experiente anterioare din viata

asamblari nituite la montarea

Conversaţie

private sau din activitatea

caroseriei pe sasiu,

Dezbatere

practica scolara in care au fost

recipiente metalice, etc.

Observare

observate asamblari nituite.

Noteaza elementele

sistematica

Defineste asamblarea

asamblarii nedemontabile.

independenta

nedemontabila.

Incadreaza asamblarile

Defineste asamblarile directe si

nituite in grupa asamblarilor

indirecte.

indirecte.

Solicita selectarea grupei de

Noteaza rolul asamblarilor

asamblare la nituire.

nituite.

Precizeaza rolul asamblarilor

Precizeaza plasticitate buna,

nituite.

rezistenta mecanica.

Interogheaza elevii cu privire la

Precizeaza oteluri laminate,

proprietatile pe care trebuie sa le

aliaje din aluminiu.

aiba nitul pentru a se realize o

Observa ca dupa asamblare

buna asamblare.

tija nitului si-a marit

Solicita indentificarea grupelor de

diametrul si ca inainte de

material care indeplinesc

asamblare exista joc intre

conditiilec cerute nitului pentru o

alezaj si tija.

buna asamblare.

Noteaza observatiile

Prezinta pe video-proiector un

profesorului

material care include

Observa ca jocul alezaj-tija

reprezentarea grafica a unei

trebuie sa fie sufucient de

asamblari nituite inainte si dupa

mare astfel incat sa permita

efectuarea nituirii si elementele

umflarea nitului

componenteale unui nit cu cap
rotund .(Anexa 1)
Solicita elevului sa observe
modificarea dimensionala a nitului.
Precizeaza ca niturile sunt
standardizare si ca niturile se aleg
astefel incat prin gaurile piesele
asamblate sa isi diminueze cat mai
Fixarea

putin rezistenta mecanica.
Solicita efectuarea unei aplicatii

Solicita clarificari privind

Problematizare

cunostintelor

individuale.

completarea fisei de lucru pe

Studiu

Prezinta pe video-proiector fisa

caiet sau pe o coala separata

individual

de lucru ( Anexa 2)

pentru anexarea la

Activitate cu

Explica modul de completare a

portofoliu.

fise

fisei de lucru.

Complateaza fisa de lucru.

Dezbatere

Precizeaza ca rezolvarea fisei de

Prezinta rezolvarea

lucru se realizeaza pe caiet.

sarcinilor de lucru.

Supravegheaza activitatea
elevilor, aduce clarificari
suplimentare si observa
incadrarea in timp.
Solicita diseminarea rezultatelor

Nume si prenume,grupa

obtinute.
Aproba sau corecteaza
raspunsurile elevilor.
Anuntarea si

Anunta tema pentru acasa:

Noteaza titlul temei pentru

Expunere

explicarea temei

“Tehnologia de asamblare prin

acasa.

conversatie

pentru acasa

nituire”

Solicita lamuriri privind

Precizeaza bibliografia:

selectarea unui anumit

Manualul de tehnologii generale

domeniu

mecanice clasa a IX-a.

(reparatii mecanice, aviatie)

Precizeaza planul general al temei:
echipamente folosite la nituire,
operatiile procesului de nituire,
verificarea operatiei de
asamblare.
Raspunde solicitarii elevilor.
Moment final.
Apreciaza activitatea elevilor.
Noteaza elevii.

Nume si prenume,grupa

Anexa 1. Elentele nituirii
TITLUL LECTIEI: NITUIREA. DOMENII DE UTILIZARE, TIPURI DE NITURI, MATERIAL
PENTRU NITURI

Asamblarea prin nituire este operatia tehnologica prin care se realizeaza
imbinarea nedemontabila a doua sau mai multe elemente prin intermediul
organelor de masini numite nituri.

Nume si prenume,grupa

Nume si prenume,grupa

Anexa 2 Fisa de lucru

Titlul lectiei: Nituirea. Domenii de utilizare, tipuri de nituri,
material pentru nituri

Nume si prenume elev
Clasa: a X-a

Completati spatiile libere.
Asamblarea prin nituire
este .....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.......

In domeniul auto, se imbina prin
nituire........................................................................ ..........................................................................
.......
Avantajele asamblarilor cu nituri:

Dezavantajele asamblarilor cu nituri:

1............................................................

1............................................................

2............................................................

2............................................................

3...............................................................

3...............................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tipuri de nituri
1..........................2...........................4......................5...........................6...........................9................
.
10..................................11..........................................

Din punct de vedere al
temperaturii
tehnologice,
asamblarile nituite pot fi::

Din punct de vedere al
mijlocului de lucru folosit,
asamblarile nituite pot fi:

Din punct de vedere al
destinatiei, asamblarile nituite
pot fi:

Nume si prenume,grupa

1...........................................
.................

1.............................................
...............

1..............................................
..............

2...........................................
.................

2.............................................
...............

2..............................................
..............

3...........................................
....................

3.............................................
..................

3..............................................
.................