You are on page 1of 2

Conf. Dr.

Mihaela Ursa Pop – Ideea de roman

Ideea de roman – s. XII-XVIII. Deschideri spre s. XIX.
Tematică de curs:
1. Curs introductiv: Prezentare generală a cursului. Repartizarea proiectelor de moderare de seminar.
Expunerea regimului cursului, a modului de predare şi evaluare, a cerinţelor profesorului/ studenţilor.
2. Schiță metodologică (nu contează pentru examen).
3. Romanul – la noi și aiurea. „Ideea de roman” - proteism și problematizare. Mostre de roman la
începuturi. Lecturi comparative. Cum citim? Lectură suport: H. R. Jauss, Experiență estetică și

hermeneutică literară (mai ales partea C, On Why the Comic Hero Amuses – din pdf-ul în
engleză pe care vi-l pot oferi).
4. Erou şi cavaler. Romanul cavaleresc: surse şi dezvoltări (literatură curtenească, trubadurii, materii).
Categoria eroicului în lumea medievală (modelul şi imitaţia). Chretien de Troyes şi Garci Rodriguez
de Montalvo – comparaţie tehnică pe baza romanelor Cavalerul Lancelot și Amadis de Gaula (pe
acesta din urmă s-ar putea să-l găsiți fără numele autorului, ca și cum ar fi anonim, la titlul
Nemaipomenitele peripeții ale neînfricatului cavaler Amadis de Gaula – de citit doar vol. I., Cartea a
doua, cap. XLIV (cu introducerea) până la XLVIII inclusiv). Lectură suport: Paul Zumthor:
Încercare de poetică medievală, cap. „De la roman la nuvelă” (doar introducerea și subcap. „Forma
istoriei”, „Modelul romanesc”).
5. Don Quijote, I. M. de Cervantes: partea I, capitolele I-LII . Lectură suport: R.G. Echevarria, Love

and the Law in Cervantes (mai ales cap. „Engendering Dulcinea”)
6. Don Quijote, I. M. de Cervantes: partea a II-a, capitolele I-LXXIV. Lectură suport: Mihail Bahtin,
Probleme de literatură și estetică (capitolele „Două direcții stilistice ale romanului european”,
introducerea la „Formele timpului și ale cronotopului în roman”, „Funcțiile picaroului, ale
măscăriciului și ale prostului în roman”).
7. Tristram Shandy. Lectură suport: Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction (mai ales partea I, cap.
6 „Types of Narration”)
8. Tristram Shandy II – a doua parte. Lectură suport: Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction (mai
ales partea a II-a, cap. 8 „Telling as Showing: Dramatized Narrators, Reliable and Unreliable”)
9. Călătoriile lui Gulliver. Jonathan Swift (doar capitolele despre insula suspendată a înțelepților și
țara cailor). Veți primi lectură suport.
10. Țiganiada, Ion Budai-Deleanu. Veți primi lectură suport.
11. Legăturile primejdioase, Choderlos de Laclos. Veți primi lectură suport.
12. Mândrie și prejudecată, Jane Austen. Veți primi lectură suport.
13. Verificare pe parcurs
14. Curs cu temă liberă.
Tematică de seminar:
1. Boccaccio, Decameronul
2. Sei Shonagon, Însemnări de căpătâi,
3. Daniel Defoe, Robinson Crusoe
4. Voltaire, Candide
5. Goethe, Suferințele tânărului Werther
6. Charles Dickens, Oliver Twist
7. Henry Fielding, Tom Jones
Condiții de evaluare:
Lecturile de mai sus sunt obligatorii. Dacă nu există precizări de capitole sau pagini pe grup, cu cel
puțin o săptămână înainte, lecturile suport sunt lecturi integrale. În aceleași regim se vor adăuga, cu cel
puțin o săptămână înainte, lecturile-suport care lipsesc. Ca lecturi facultative, doritorii pot alege lucrări
de istoria și teoria romanului din lista de mai jos. Modificările inerente impuse de ritmul și mersul
dezbaterilor vor figura pe grup cu cel puțin o săptămână înainte de cursul vizat. Nu se depunctează
pentru absențe, dar se depunctează cu 3 pct moderatorii care nu se prezintă la seminariile la care s-au
angajat să lucreze. În cazul unor urgențe sau impedimente obiective, ei au obligația de a-și stabili un

Minciună romantică şi adevăr romanesc Hazard. Dolezel. Liviu. Dr. Călin. ele trebuie anunțate la începutul semestrului. Se vor aprecia atât frecvența intervențiilor. Criza conştiinţei europene. Încercare de tipologie narativă Liviu Petrescu. Modern. Tot aici se punctează și activitatea de moderator. în 2-3 săptămâni după seminarul la care au lucrat. ironie. Jean. Pierre. Romul. Jose. Mitografia personajului. cei afectați pot compensa maximum 1. David. De asemenea. R. Rene. Scene din romanul literaturii Roznoveanu. Cele 3 puncte nu pot fi recuperate sau compensate nici în sesiunea de restante. Battaglia. Istoria romanului modern. Romanul. Eco. Lucian. – lucrare scrisă (verificare pe parcurs sau verificare în sesiunea legală. Paul. Mihaela Ursa Pop – Ideea de roman înlocuitor dintre colegi. Adrian. Lector in fabula Forest. realul și alte eseuri Girard. Milan. Blanchot. Spaţiul literar. Bloom. Liviu. Limbajul romanului. Modernitatea vieneză şi crizele identităţii Lintvelt. nostalgie. Media finală este compusă din: Max 3 pct. Realitate şi romanesc Petrescu. Jaap. Le Rider. . Lubomir. Kundera. Lucian.-M.5 puncte din activitate pe baza unui referat ale cărui condiții sunt discutate față în față cu profesorul. Gîndirea europeană în secolul al XVIII-lea. Paul. Punctul de vedere. Civilizaţia Europei în secolul luminilor. a se vedea planul de învățământ). Philippe. Mirela. Clasicism şi baroc în cultura europeană din secolul al XVII-lea. Romantismul. Vera. Melancolie. Condiții speciale: dacă există impedimente în realizarea activității. Canonul occidental. Gogol sau Fantasticul banalităţii Raicu. Umberto. Nemoianu. – activitate la cel puțin 3 întâlniri. Civilizația romanului Starobinski.. Jacques. modernitate. Marino. Hazard. Salvatore. toți moderatorii au obligația ca. să încarce pe grup o schiță a părții care le-a revenit lor în prezentare.Conf. Maurice. Raicu. Arta romanului. Petrescu. Ortega y Gasset. Chaunu. Gînduri despre roman. Micro-Armonia. modernism. lecturile etc. 1680-1715. cât și profunzimea și substanța observațiilor. Cărţile şi şcoala epocilor. Pentru punctaj maxim se recomandă activitatea în mai mult de trei întâlniri. Romanul condiției umane Lodge. În mod excepțional și numai cu acordul explicit al profesorului. când condiția de activitate se păstrează. Munteanu. Poetica occidentală. Max 7 pct. Bibliografie suplimentară Alberes. Harold. Vîrstele romanului. Dezvoltarea şi utilizarea modelului idilic în literatură. Virgil.