You are on page 1of 98

III том, Д ‐ З

Дабижив, великаш, војвода (?, друга половина ХIII в. — Зета, после 1321)
Дабижив, властелин, ктитор (?, крај ХIII в. — Србија, после 1355)
Дабижив, властелин, слуга (?, почетак ХIV в. — Србија, после 1349)
Дабижив, властелин, кефалија (?, прва половина ХIV в. — Струмица, Македонија,
после 1376)
Дабижив, дворанин, протовестијар, логотет (? — ?), Македонија, ХIV в.
Дабижив Добретинић Латиница, трговац, предузетник (Стон, ? — Дубровник, пре 30.
IV 1431)
Дабижив Чихорић, властелин, жупан (?, почетак ХIV в. — Хум, после 1399)
Дабиновић, Тихомир Ш., поморски капетан (Доброта код Котора, 25. ХI 1886 —
Топла код Херцег Новог, 1. VII 1974)
Дабић, Буријан/Борјан, харамбаша (Босна, око средине ХVII в. — Банија, после 1703)
Дабић, Гаврило Гаја, устанички старешина, кнез (Јаутина код Ваљева, крај ХVIII в. —
?, после 1847)
Дабић, Живко, капетан (Јаутина код Ваљева, 1777 — Бадовинци, Мачва, ? VI 1807)
Дабић, Љубомир А., бригадни генерал (Кула код Пожаревца, 17. ХII 1874 — Београд,
6. V 1930)
Дабић, Марко, пуковник, државни саветник (Јаутина код Ваљева, око 1815 — Ваљево,
16. I 1877)
Дабиша, дијак краљевске канцеларије (?, прва половина ХIII в. — Србија, после 1300)
Дабовић, Инокентије, архимандрит, игуман (Горњи Сасовићи код Херцег Новог, 1721
— ман. Савина, 12. VI 1802)
Дабовић, Севастијан (Јован), архимандрит, мисионар, уредник (Сан Франциско, САД,
9. VI 1863 — ман. Жича, 30. ХI 1940)
Давац, Владимир Христијанович (Davatc, Davatz), математичар, професор,
публициста (Владимир на Кљазми, Русија, 6. VI 1883 — Сјеница, 7. ХI 1944)
Давид, митрополит зетски (?, почетак ХIV в. — ман. Светих арханђела на Превлаци,
после 1396)
Давид, митрополит зетски (?, друга половина ХIV в. — Пречиста крајинска, Зета, после
1435)
Давид, монах, преписивач (?, крај ХIV в. — Браничево, после 1434)
1

III том, Д ‐ З

Давид, митрополит призренски (? — ?), Призрен, ХV в.
Давид, митрополит милешевски (почетак ХV в. — Нови ?, после маја 1470)
Давид, Пјер Лоран (David Piere Laurent Jean Baptiste Etienne), француски конзул у
Босни (Фалез, Француска, 7. I 1772 — Париз, 21. IV 1846)
Давид Редестинос, писар, композитор, појац (Редестос, Грчка, ? — ?), ХV в.
Давид из Селенице, сликар (Селеница код Валоне, Албанија, око 1680 — ?, после
1735)
Давид, Хаим, трговац в. Давичо, Хаим,трговац
Давид Хорисен, митрополит прилепски (? — ?), 1455—1468.
Давидов, Светозар, генерал (Иланџа, Банат, 1848 — ?, после новембра 1918)
Давидовац, Дамјан, народни пуковник (Каћ код Новог Сада, крај ХVIII/почетак ХIХ в.
— Шајкаш, Бачка, 7. IV 1849)
Давидовац, Ђурица Ђура, публициста, позоришни радник (Нови Сад, 21. III 1898 —
Нови Сад, 25. III 1968)
Давидовац, Исак, капетан, саборски посланик (Чуруг, Бачка, 11. III 1824 — Нови Сад,
19. VIII 1870)
Давидовац, Сава, пуковник, саборски посланик (Тител, 6. V 1826 — Земун, 6. II 1903)
Давидовић, Богдан, адвокат, јавни радник (Нови Бечеј, око 1861 — ?, после 1914)
Давидовић, Будимир, редов (Горачићи код Лучана, 17. V 1890 — Чачак, 22. I 1980)
Давидовић, Гаврило, архимандрит (Босна, око 1700 — ман. Пакра, после 1761)
Давидовић, Гаврило, штампар (? — ?), Београд, почетак ХХ в.
Давидовић, Давид, адвокат, секретар Матице српске (Будимпешта, око 1806 — ?,
после 1864)
Давидовић, Дамаскин (Душан), архимандрит, хоровођа, композитор (Панчево, 10. VI
1894 — Ковиљ, Бачка, 23. II 1933)
Давидовић, Димитрије, новинар, дипломата, министар (Земун, 23. Х 1789 —
Смедерево, 25. III 1838)
Давидовић, Димитрије, трговац, посланик (?, прва половина ХIХ в. — Глина, Банија, ?
VII 1908)

2

III том, Д ‐ З

Давидовић, Душан, бан, банкар, народни посланик (Чајниче, Босна, 1892 — Сарајево,
5. I 1938)
Давидовић, Ђорђе М., адвокат (?, 1809 — Нови Сад, 13. V 1868)
Давидовић, Живко, државни саветник, потпуковник, добротвор (Вреоци код
Лазаревца, 1806 — Београд, 1. V 1904)
Давидовић, Јефтимије, трговац, кнез (Смедерево, поткрај ХVII в. — Будимпешта,
после 1739)
Давидовић, Лазар, судија, поџупан, народни посланик (Тења?, Славонија, око 1825 —
?, после 1875)
Давидовић, Љубодраг, лекар, управник санаторијума (Риљац код Трстеника, 10. IV
1897 — Врњачка Бања, 26. I 1964)
Давидовић, Љубомир М., професор, политичар (Влашко Поље код Младеновца, 24.
ХII 1863 — Београд, 19. II 1940)
Давидовић, Милан Д., глумац, државни чиновник, економиста (Беч, око 1819/1820 —
Београд, 18/19. III 1869)
Давидовић, Милош, професор, директор гимназије, дародавац (Миросаљци код
Лазаревца, ? I 1849 — Аранђеловац, 28. VIII 1911)
Давидовић, Михаило, потпуковник (Јовановац код Крагујевца, 21. VI 1865 — Београд,
23. IV 1908)
Давидовић, Никола, трговац (? — Будим, око 1760)
Давидовић, Павле, генерал, барон (Будим,1737 — Комарно, Словачка, 18. II 1814)
Давидовић, Петар Ј., дерматовенеролог (Бешка, Срем, 1884 — ?, после 1933)
Давидовић, Радивој, универзитетски професор, политичар (Нови Бечеј, 8. VI 1909 —
Београд, 23. VI 1991)
Давидовић, Симо, војвода, устанички вођа (? — Подови код Санског Моста, Босна, 20.
VIII 1877)
Давидовић, Стеван, математичар, професор (Панчево, 30. ХI 1856 — Париз, 19. IХ
1932)
Давидовић, Стеван Н., свештеник, етнограф, писац (Слатина код Бањалуке, 26. ХII
1855 — Сарајево, 15. V 1901)
Давидовић, Угљеша, оториноларинголог (Трнавац код Зајечара, 15. V 1898 —
Београд, 23. III 1976)

3

народни посланик (Пожаревац. кореограф (Београд. VII 1970) 4 . 1857 — Пожаревац. сликар (Чалма. писац. Сава. трговац. IХ 1989) Давичо. 12. Константин Коста. 7. публициста (Нови Сад. Хаим С. конзул (Београд. земљопоседник. 1794 — Нови Сад. правник. после 1830) Дадасовић. трговац (Нови Бечеј. народни херој (Клипино Брдо код Војнића. Бранко. IV 1970) Давидовић Опшић. Стојан. уредник. ајан (Мостар. економиста. публициста (Шабац. ? — Београд. Лујо. уредник. после 1859) Давичо. медицинар (Нови Сад. Теодор. V 1891 — ?. преводилац. I 1909 — Загреб. индустријалац. 5. ХII 1942) Давинић. 18. Бранислав Ђ. Григорије. 13. ХI 1908 — Нови Сад. кнез (Лика. (Неродимље код Урошевца. 28. учитељ. VI 1908 — Никшић. 6. Јаша Н. књижевник. — Оток код Огулина. ? — Чалма. публициста (Грбаљ. Божидар. народни посланик (Пожаревац. око 1750 — Мостар.. — Темишвар. 1809) Дајић. Бока Которска. Х 1852) Дадањи. VII 1913) Давичо. 1874 — Бањска код Косовске Митровице..III том. после 1943) Дакић. књижевник. око 1820 — ?. 1. народни посланик. III 1887 — Београд. преводилац. Али-ага. I 1960) Давичо. индустријалац. друга половина ХVI в. Петар. богословски пи-сац (Избиште код Вршца. свештеник. Никола. после 1640) Дадић. 3. 13. педагог. 1896 — Пожаревац. — Београд. 16. Кордун. племић (?. I 1934) Давичо. Хрватска. пекар. глумац. адвокат. Д ‐ З Давидовић Зеремски. 25. Х 1936) Дајичић. крајем ХVIII в. 7. балетски играч. економски стручњак. 4. 8. после 1817) Давинић. 5. 11. Хаим. трговац. после 1843) Дада. Владимир. I 1909 — Београд. ? VI 1942) Давичо. III 1918) Дада. 30. ХII 1854 — Женева. писац (Београд. друга половина ХVIII в. банкар (Београд.. 4. Бенко С. I 1911 — Београд.. ХI 1941) Дакић. трговац. политички радник (Шабац. Оскар. Срем. Ђорђе.

Милисав. 1794 — Клобук код Требиња. — Темишвар. војвода. Херцеговина. погранични комесар (Грахово код Никшића. ХII 1854 — Будимпешта. Стеван. Радоје. Кордун. I 1853) Даковић. Ђорђе. преписивач. 1860) Дамаскин Студит. почетак ХVI в. Румунија. митрополит. цариградски проповедник (Солун. III 1913 — Београд. сенатор (Грахово код Никшића. IХ 1913 — Врховине. почетком ХVI в. 21. сенатор. III 1943) Дакић.. посланик (?. 28.III том. војвода. Аким Ж. VI 1986) Дакић. пуковник. преводилац (? — Света гора. III 1889) Даковић. 23. писац. 13. 9. задужбинар (Арад. мајор (Вилагош код Арада. издавач (Сењ?. VI 1817) 5 . британски политичар и државник. племић (Хајдучица. 1577) Дамаскин Љубимировић. друга половина ХVIII в... трговац. — ?. 7. Банат. — Љубљана. око 1812 — Беч. племић. пуковник. VIII 1887 — Лондон. 13. адвокат. Румунија. Лика. Јован од Немета. 27. протестант-ски писац. бригадир (Грахово код Никшића. IV 1941) Далмајер. Хју (Dalton. преводилац. барон (Нит. 10. 23. племенски капетан. Босна. народни херој (Клипино Брдо код Војнића. Грчка. 11. 13. Украјина. I 1946) Даковић. велики жупан. политички радник. Стефан. санитетски потпуковник (Самбор. Д ‐ З Дакић. ХI 1930) Даковић. 1658?) Дамаскин. 1815 — Хајдучица. 1845 — Обреновац. Румунија. Edward Hugh John Neale). ХII 1892) Дамаскин. Антун Александровић. Јаков П. Ромуалд Роман. Анто Ј. 1880 — код Превезе. судија. Марко. народни херој (Ђусине код Јајца. ХI 1914) Дамаскин. 26. Х 1914) Далматин. политичар (Грахово код Никшића. ХI 1911 — Москва. Велс. лекар. Арсеније. народни херој (село Црна Гора код Жабљака. II 1962) Дамаскин. потпуковник. Хрватска. 1841 — Грахово. племић. 4. племић. 13. 16. 9. јеромонах. 1824 — Цетиње. ловац (Темишвар. 1867) Дамаскин. 1579) Далтон. Максо. пре 1820 — Темишвар.

Љеш. универзитетски професор (Крагујевац. 22. хирург. ХI 1458) Дамјанић. ХIII в. преписивач (?. 28. сенатор (Будимпешта. ХII 1804 — Арад.. епископ призренски (? — ?). ХIV в. пуковник (Коштунићи код Горњег Милановца. електротехнички и радиотехнички инжењер. 11. Румунија. 22. дипломата (? — „крајеви Угарске". стручни писац (Сомбор. Георгије. Радишино код Приједора. почетак ХV в. III 1855 — Београд. Македонија. 25. Банија. 21. VI 1841 — Ниш. јерођакон. 1771 — Будимпешта. друга половина ХIII в. ХVI в. генерал-мајор.. 12. Василије. адвокат. уредник (Каштел Гомилица код Сплита. зограф. Богдан М. адвокат. I 1792) Дамјановић. 1967) Дамјановић. Дамјан. 1901 — Суботица. ХI 1929) Дамјановић. државни саветник (Смедерево. властелин (?. Х 1849) Дамјанов. сенатор. преписивач.III том. 1299—1307. око 1760 — Сентандреја. крај ХIV в. Андреја Зографски. епископ топлички (? — ?). прва половина ХV в. Дамјан Велможовић. Драган. VIII или 8. 21. писац (?. 30. IV 1902) Дамјановић. 1830) Дамјановић. 1813 — Велес. III 1946) Дамјан. илуминатор (? — ?). 13. Х 1900 — Београд. штампар (? — ?). 1878) Дамјановић. — Копорињ. Дамјан. 8. Лика. после 1324) Дамјан.. властелин (? — ?). III 1978) Дамјановић. Василије Ј. Дамјан. Јаков Јакша. Дамјан Ђорђић. градитељ. 7. IV 1900 — Сибиње. преписивач (?. Дамјан. — Срем. ХI 1915 — Београд. Александар Б. Милешева. после 1453) Дамјан. ђакон. Д ‐ З Дамић. трговац. јеромонах. пуковник. Јован (Damjanich János). око 1860) Дамјановић. VII 1990) 6 . учитељ.. ман. политичар (Сибиње код Славонског Брода. 29. 1731. Данило. Мађарска. народни херој (Куновац код Срба. 1734/1735 — Сомбор. граничарски официр. мађарски генерал (Стаза код Костајнице. свештеник. властелин. Алекса П. епископ призренски (? — ?). 6. дрворезбар (Папрадиште код Велеса. — Пећ. после 1497) Дамјан Деспотовић.

Јеша.. IV 1880 — Београд. Јеврем Ј. прва половина ХVIII в. Милован.. Дамјановић. пуковник (Лапово. Лазар.. Милија. Немачка. Милан Н. 1943) Дамјановић. ХII 1880 — Сплит. IV 1880 — Београд. — Шабац?. народни посланик (?. 31. VIII 1874 — Лепетане. правник. 20. митрополит вршачки (? — Беч. судија. Острог. 5. 7. 15. професор. 1806—1807. — ?. бригадни генерал. четнички командант (Алексинац. 24. ХII 1850 — Горњи Милановац. народни посланик. после 1753) Дамјановић. Јован Ј. Кузман/Козма. 1838 — Београд. Јефтимије. Димитрије Ђ. — ?. потпуковник (Смедерево. 28. председник општине (? — ?).. бригадни генерал (Београд. 16. 1790.. 16. геометар. VII 1877 — Брник код Битоља. народни посланик (Београд. 1956) Дамјановић. 6. 12. Деспот А. 23. оборкнез (? — ?). 1. друга половина ХVII в. судија (Ћуприја. Милан Р. поморски капетан (Лепетане. II 1915) Дамјановић. Милан А. I 1893 — Немачка. правник. трговац. I 1917) Дамјановић. политичар (Поточило код Даниловграда. Петроније.. VII 1962) Дамјановић. 22. иконописац (Хрватска. после 1840) Дамјановић. војни писац (Београд.. VIII 1883 — Оснабрик. преводилац (Срем. Матеј. 22. дивизијски генерал. ХI 1901) Дамјановић.III том. III 1889 — Оснабрик. Немачка. игуман (? — ?).. ХI 1953) Дамјановић. Илија М. 1. Македонија. ХII 1950) Дамјановић. 7. лекар (Београд. ХII 1891) Дамјановић. Дамјановић.) Дамјановић. Бока Которска. пуковник. после 1937) Дамјановић. Миодраг М. ? ХII 1737) Дамјановић. после 1882) Дамјановић. Лазаревац 1897—1901. уредник (Београд. — Сомбор. друга половина ХVIII в. Миле. бригадни генерал. Зворнички округ. градоначелник (?. прва половина ХIХ в. 15. ХII 1944) Дамјановић. Д ‐ З Дамјановић. 7 . Милан. Јован. друга половина ХVII в. Х 1850 — Београд. капетан.

II 1908 — источна Босна. Требиње. 1725. ман. Лука. Мирко. Кика. после 1376) Данило. Радован Раја. 19. народни посланик (Јунковац код Лазаревца. ХII 1882 — Пирот.. III 1925) Дамјановић..III том. Лека. бригадни генерал (Лангаза код Солуна. Хрватска. племић (? — ?). ман. Светозар. III 1858) Дамјановић/Хаџидамјановић. 10. командант ЈВО (Слијепчевићи код Брчког. Данило. Столив код Котора. V 1897 — ?. Ђула. позоришни сликар. мајор ЈВО. митрополит липовски (? — ?). 20. преводилац (Пожаревац. Доменико (D`Andrea. БиХ. политичар (Сарајево. II 1928) Даниел. Данил/Даниел. мини-стар. Банат. Ристо. учитељица. 1630. игуман. сликар (Лугош. народни херој. писац. 1851 — Суботица. I 1942) Дамњановић. II 1888 — Београд. устаник (Херцеговина. III 1936) Дангић. 17. VI 1922) Дамјановић. народни официр. Божидарка Ж. Милешева. Данило.. 21. I 1996) Дамњановић. ? V 1945) Дамјановић-Марковић. IХ 1920 — Младеновац. Х 1845 — Ћуприја. трговац. прва половина ХIV в. 18. 1563. 3. 1652—1661. после 1882) Д'Андреа. 16. — Струмица. 10. Папраћа. 1847 — Сарајево. ? VIII 1947) Дангубић. Јездимир С. Тодор П. III 1836 — Београд. 29.. декоратер (Сплит. 14. 20. Милосав Ђ. 18. Румунија. трговац. ХI 1932) Дамњановић. 11. I 1876 — Београд. Д ‐ З Дамјановић. професор (Дарда. Липова. политичар. Барања. епископ струмички (?. 30. професор. игуман (? — ?). Јеремија. игуман (? — ?). Стево Б. ХI 1959) Дамњановић. дивизијски генерал (Смедерево. потпуковник. 8 . Иван Ј. Данило. Константин. ? — ?. Domenico). 4. трговац (Синошевић код Шапца. јеромонах. републички посланик (Младеновац. 1665—1667. 7. писац (Братунац. професор. оснивач штампарије (? — ?). Данило. V 1873) Данило. Македонија. 14. VIII 1811 — Књажевац. директор гимназије. 25. ХVI в. ердељски митрополит (? — ?). 1802? — Зрењанин.

последња деценија ХVIII в. директор гимназије (Шабац. Мика. свештеник. професор. учитељ (Паштровићи. I 1895 — Челинац код Бање Луке. Удрим. Шабац. уредник. свештеник. Саво С. Жича. 7. Павле. ? V 1941) Даниловић. архимандрит. митрополит дабро-босански (? — ?). 1667. Иван Кузмић. ХI 1877 — Беч. Благовештење. друга половина ХVIII в. Х 1865 — Београд. I 1848 — ?. 13. правник. Београд. исихаст (? — ?). после 1821) Данило I. Босна. народни посланик (Зупци код Требиња. Даниловић. VIII 1938) Даниловић. друштвено-политички радник (Никшић. око 1764 — ?. крај ХIV/почетак ХV в. 20. патријарх. 5. митрополит ужичко-ваљевски (Румелија. VIII 1928) Даниловић.. 21. протојереј. Josef). графичар. ХII 1337) Данило III.III том. IV ?). наставник (Беч. 19. 1794—1802. 22. VIII 1860) Данило Синаит. Данило. црногорски књаз (Његуши. Х 1966) 9 . народни посланик (Заграђе код Горњег Милановца. Љубомир. ? V 1945) Даниловић. 1785 — Уб. Данило. Жича. митрополит ужичко-ваљевски (? — ?). архиепископ. земљорадник. штам-пар (? — ?). после 1912) Даниловић. после 1842) Даниловић. ктитор (?.. 6. окружни начелник (Мургаш код Уба. 28/29. 1270 — ?. Данило/Хаџи Данило. сликар (? — ?). ? — Дечани. 15. иконописац (? — ?). банкар. ман. књижевник. 1271— 1272. ХII 1839) Даниловић. карикатурист. Д ‐ З Данило. свештеник. архиепископ (? — ?). народни посланик (Глоговница код Добоја. ХIV в. Даниловац. Живко Ј. Хиландар. VI 1826 — Котор. 5. 1. Данило. 13. 1820) Данило. писац (? — ?. 1890 — Зидани Мост. Словенија. ман. — ?. 1867—1871. Јосиф (Danilowatz. Васа Т. писац. руски генерал (Херцеговина. монах.. пуковник. V 1901 — Београд. 1767—1769. Станко. Данило I Петровић Његош. Данило II.

21. Банат. правни писац (Београд. I 1893 — Београд. 1890) Данкулов. Угљеша. Немачка. 19. VI 1979) Данић.. 25. Грчка.. Х 1885 — Београд. 4. I 1971) Данић. 4.III том. Д ‐ З Даниловић. лингвиста (Нови Сад. народни херој (Вигњевићи у Љуботињу код Цетиња. 14. Ђура (Поповић. 10. Риста Д. трговац. II 1999) Дарвар. VI 1913 — Београд. генерал-пуковник. Албанија. Димитрије Д. 2. државни саветник. 21. народни херој (Гнионица код Модриче. професор (Фаркаждин. немачки генерал. Ђорђе).. властелинка. ХII 1944) Данчевић. Пеко Ј. IV 1914) Данкуц. 1850 — Београд. 5.. глумица (Зрењанин. II 1913 — Сарајево. II 1938) Данкелман. 1748 — Земун. — Македонија. 1820 — Београд. лекар. трговац (Клисура. Гина Вулко. посланик (Београд. I 1862 — Београд.. ктиторка (?. 10. Х 1924) Данић. друга половина ХIII в. 27. IV 1825 — Загреб. учитељ. Драгиња Драга. Петар. сценограф. 1943) Дапчевић. 22. 20. IV 1880) Данић. око 1880 — логор Клос. VIII 1856 — Сремски Карловци. 23.. Данило Ј. универзитетски професор (Београд. бановински школски надзорник (Вигњевићи у Љуботињу код Цетиња. 18. 2. инжењер агрономије. дипломата (Београд. после 1814) 10 . професор (Београд. војни заповедник у Србији (Хардехаузе. Јован Н. 7. глумац (Крагујевац.. после 1345) Даничић. амбасадор. револуционар. 1881—1905. ?) Данић. ХI 1885 — Београд. I 1846 — Зрењанин. VIII 1887 — Београд. математичар. Хајнрих (Dankelmann Heinrich). 21. 2. Босна. хирург. Данило Р. политичар. VIII 1854 — Београд. Петар Сечански. дипломата (Београд. 13. Александар. Радован Ј. Јован Д. филолог. лекар. Данило. 2. преводилац (Београд. VI 1841 — ?. ? ХI 1947) Данкулов. ХI 1882) Даничић. V 1904) Даница. III 1883 — Ниш. правник. 6. Прокупље Дапчевић. Стојан.. публициста. III 1932) Данић. народни посланик (? — ?). књижевник (Зрењанин. апелациони судија. сликар. 17. 16. IХ 1969) Данић.

9. Марко. педагог. писац. V 1920) Дворниковић. Косово.. Срем. трговац (Шумадија. 1886 — Бечеј. учитељ. 6. I 1905) Дебић. I 1889 — Београд... IХ 1963) Девић. 18. VII 1888 — Београд. политичар (Шојтор. књижевник. 1904) Девечерски. 26. Поповић. 1888 — Стара Пазова. III 1942) Даскаловић. адвокат. 1814—1823. глумица. писац. 24. 1845 — Власотинце. 1844 — Грац. универзитетски професор (Северин на Купи. 4. — Беч?. IV 1930) Дачић. Владимир. Андреја Даскаловић. свештеник. правник. Дена. Севастијан (Спаса). песник (Власотинце. 29. VIII 1757 — Беч. I 1876) Дебељачки. 30. Александар К. Д ‐ З Дарвар. аустријски генерал (Нови Бановци. политичар. чиновник (Шабац. VI 1874 — Београд. ? — Угриновци код Горњег Милановца. преводилац (? — ?). 16. преводилац (Клисура. Мађарска. 2. издавач (Баточина код Београда. Ференц (Deák Ferenc). V 1887 — Београд. VIII 1858 — Липљан.. 20. трговац. 23. учитељ. 7. 6. митрополит скопски (Липљан. Ћира К. ХI 1915) Дебељковић. бригадни генерал (Пирот. учитељ. Владимир Г. Живојин О. после 1812) Даскал Андра К. књижар. Јован. Косово. око 1857) 11 . IХ 1956) Дворниковић-Јовановић. 6. 22.. друга половина ХVIII в. Гаврило С. Ђорђе. филозоф. 26. Божидар О. Х 1803 — Будимпешта.. VI 1869 — Цариград. 17. 16. 13. ХI 1923) Даскаловић. Димитрије.III том. дуборезац (? — Бачка Паланка. Хрватска. писац (Нови Сад. ХI 1914) Дачић. 12. Дарвар Николајевић. Георгије. писац (Пирот. ХI 1918) Даскаловић. народни посланик (Власотинце. генерал. III 1940) Дебељковић. в. 18. Грчка. велетрговац (Земун. I 1880 — Београд. 15. 21. II 1823) Дарвар Николајевић. Петар Николај... Јованка. национални радник (Србобран. публициста. Живојин С. етнолог (Липљан. VII 1877 — Београд. I 1963) Деак. Аустрија.

бригадни генерал (Крушевац. Никоље колубарско. јавни радник. 16. IХ 1864 — Београд. 2.. великаш. VII 1818 — Трст. Петар. прва половина ХIХ в. позоришни радник (Крагујевац. 8. Димитрије. новинар. — ?. стотинаш. после 1877) Деде Јанковић.III том. војвода (?. 1987) Дединац. ХI 1888 — Београд. географ. IХ 1966) Дединац Михаило Н. Стојан С. 22. правник. банкарски чиновник. 1900 — Београд. Д ‐ З Девић. VIII 1956) Дединац. 1907) Деђански. песник. Радоје Д. Илија. Миро. Хрватска. Кордун. Милан. радиолог. Румунија. Х 1959) Дедовић. 30... Дедијер. 4. ХI 1911 — Београд. 6. 27. — Србија. пи-сац (Задар/Ислам Грчки код Задра. 3. правник. 1784. песник (Београд. II 1944) Дединац. гостионичар. 26. VII 1879 — Сарајево. 26. Ђорђе. новинар. почетак ХIV в. Жеглигово. новинар (Београд. игуман (? — ?). Ђорђе Н. 4. Алекса. властелин. писац (Даљ код Осијека. властелин. III 1874) Дедејић.. логотет (?. ХII 1918) Дединац. географ. пуковник (Крушевац. 26. после 1365) Дејан. сликар (Радовица код Слуња. Васојевићи.. IХ 1902 — Опатија. Ђорђе Н. Херцеговина. професор (Параћин.. потпуковник. окружни начелник (Србија?. севастократор. 9. Јевто С. командир (Полица. Бачка. деспот (? — пре 1371). III 1971) Дејан. 7. IV 1881 — Нови Сад. историчар (Београд. ? — ?. 4. Далмација. V 1938) 12 . 5.. 6. гроф. 1883 — Милошевац код Велике Плане. планинар (Офсенита. VII 1854 — Београд. V 1880 — Велики Говедарник код Кочана. универзитетски професор (Чепелица код Билеће. 17. универзитетски професор. ман. III 1891 — Славонски Брод. 7. 16. картограф. II 1914 — Бостон. Миливој С. I 1908) Дејановић. ХI 1990) Дедијер. Радмила. VII 1913) Дединац-Бунушевац. друга половина ХIII в. после 1333) Дејановић. САД. Maniach). Прешево Дејан Манијак (Manь kь. добротвор (Ђурђево. Владимир. — Србија. 15. Македонија. VII 2005) Дедић. 9.

лекар. 13. Лука. Х 1791) Делибашић. 22. 8. ? III 1972) Делић. публициста. Д ‐ З Дејановић. ? — Буче. 30. после 1860) Делетић. IХ 1920 — Кути код Фоче. Загреб. ХI 1905) Делевић. Антоније. племенски капетан. преводилац (Спуж код Даниловграда. ХI 1854 — Београд. I 1906 — ?. историчар (Бристол. Никола. Драга. народни херој (Грачаница код Берана. глумац. Бранко М. 1878) Делини. Бачка. командант (Селиште код Куршумлије. 1934) Делић.. судија (Кнић. Нови Сад. Сретен М. ? — Београд. апотекар (Београд. Петар Цемо Н. Базил (Davidson. Феликс.. в.III том. Енглеска. Бачка. Димитријевић-Дејановић. Турска. 8. Михајло Д. VIII 1977) Делаковић. правник. Делић. племенски капетан. правник. председник суда (Рума. писац (Сомбор. устанички вођа (Буче код Берана. V 1868 — Добој. командант батаљона (Борковићи код Плужина. 1872 — Миљевина код Фоче. Никола. IV 1943) Деканић. око 1827 — Београд. Каменко М. 1915 — Токов Лаз код Андријевице. ХII 1891 — Београд. Ђура. III 1910) 13 . народни херој (Севојно код Ужица. мајор. капетан. Босна.. IV 1959) Дели-Георгијевић. после 1944) Делибашић.. Алекса М. после 1880) Делевић.. ? — Буче. гинеколог (Надаљ. 6/7. 3. IV 1942) Дели Ахмед. Божидар Б. јаничарски заповедник (? — Ниш. ХI 1839 — Мол.. III 1916) Делић. топограф (Ковиљ. Босна. III 1896 — Београд. 4. Коста А. 1875—1899. инжењер. 14. писац (Београд. Бачка. Андреја. после 1860) Делини. 9. 9. 4. писац (? — ?). устанички првак (Буче код Берана. државни тужилац. 1903 — Сарајево. 1. 1784 — ?) Делини. 25. сакупљач народних песама. апотекар (Измир. ХI 1914) Дејовић. глумац (Дубровник. 8. 26. Иван В. 25. лекар. британски обавештајац. књижевник.. Михаило. II 1896) Дејановић-Димитријевић. Basil). учитељ. 1844 — Београд. Драга Дејвидсон...

велепоседник. Сава. Темишвар Демелић. 29. етнограф. Х 1830) Деметровић. Јаков (Jacobus Delfini). наставник. донатор (Далмација. Михаило Миша. ХI 1970) Деметровић/Димитријевић. адвокат (Београд. писац (Требиње. судија. ? IV 1942) Демајо. 1799) Демелић. трговац. V 1912) Деметровић. IХ 1902 — Београд. Х 1877 — Београд. VII 1964) Демајо. Беч. 8. VIII 1897 — Београд. сценограф (Београд. 6. градоначелник (Руски Крстур. 1906 — Београд. — Венеција. капетан фрајкора. — ?. Василије. графичар. народни посланик (Београд. правник. лекар (Шиклош. лекар (?. племић (Пањова. Василије. трговац. физичар. адвокат. Стеван Р. 24. 7. 18. Александар Шана. Д ‐ З Делић. 28. 22. VII 1932) Демелић. 1944) Деметровић. 1848) Демелић.. пуковник. универзитетски професор (Београд. Јован. адвокат. прва половина ХVIII в. I 1906) 14 . племић (? — Француска. средином ХVIII в. Петар. 6. оснивач Матице српске. 1831 — Вршац. технички уредник. — Вршац. акробата (Сомбор. музичар (Темишвар. VIII 1927) Делфин. V 1900) Деметер. дворски саветник (Будимпешта. Шемаја.) Демелић. Банат. 1861 — Нови Сад. Федор. трговац. Х 1832 — Беч. после 1249) Демајо. 10. Оршава. племић (Вршац. Самуило Миле. Братислав. Херцеговина. трговац. 1778 — Будимпешта?. 27. Миклош (Dömötör Miklós). 1903) Деметровић/Димитријевић. III 1915) Деметровић. ? — ?.III том. преводилац. Владимир. прва половина ХIХ в. 24. Мађарска 1868 — ?. Бачка. 15. кнез. учитељ. Теодор. после 1834). Давид Дида. кнез Дубровника (?. правник. почетком ХIХ в. крај ХII в. 1838 — Сомбор. млетачки патрициј. Јован. градоначелник (?. добротвор (?. — Вршац ?. 1806) Деметровић. племић (? — ?. 8. 1841 — Темишвар. II 1865 — Сарајево. историчар. књижевник. Георгије Ђока. после 1857) Деметер.

дипломата (Београд. 24. 3. глумица (Сомбор. после 1703) Деретић. бискуп которски (?. правник. варошки капетан (Сомбор. почетак ХIII в. кнез (Босна. Марко. банкар. 1741 — ?. Никола. Х 1871 — Сланци код Београда. 16. III 1844) Деметровић/Димитријевић. — Котор. 1783 — Сомбор. III 1892) 15 . — Банија. француски маршал. V 1856 — Алби. после 1802). Крагујевац. Београд. 9. Стеван. Алжир. народни посланик (?. потпуковник. 26. народни посланик (Пертате код Лесковца. ХII 1919 — Славонска Пожега. Сомбор Деметровић. Григориј Васиљевич. хаџи Никола. ветеринар (Дубровник. I 1897) Деодат.. 4. национални радник (Куманово. Македонија.III том. универзитетски професор (Русија. V 1972) Денић. Владислав Ј. Француска.. 6. 17. после 1703) Дерок. југословенски војвода (Мостаганем. ХII 1850) Демировић. Терезија Тереска. IV 1920) Денчић. 5. инжењер. око 1885 — ?. преводилац. 1869 — Суботица. око средине ХVII в. трговац. Банија. 13. око 1830 — Сомбор.. 1807 — Дражиновићи. 1. око 1835 — ?. IХ 1944) Демченко. Ђорђе. пуковник (Крагујевац. ХI 1882 — ?. 30. Шабац Денић. Лазар Д. Франше Луј (Franchet D'Esperey. трговац.. земљорадник. војвода (Босна. ? III 1877) Демоња. ? IХ 1944) Дерок. око средине ХVII в. после 1247) Депере. адвокат. пуковник (Београд. Павле. сенатор (?. професор. 25. око 1840 — Пертате. Д ‐ З Деметровић. Теодор. Ђорђе. IV 1844 — Нови Сад. после 1893). 6. судија. I 1939) Денковић. 27. Louis-Félix-Marie-François). правник. народни херој (Влаховић код Глине. Симеон Н. Милош Ј. Јанићије. III 1958) Денић. професор. IV 1855 — Београд. писац (Косово. писац (Нови Сад. народни посланик (Дражиновићи код Пожеге. сенатор. после 1914) Денић. 1846 — Пожаревац. политичар.. — Банија. Милорад Ј. 1870 — Београд. 15. професор. III 1917) Деретић. земљорадник. 8. Коста. VII 1942) Дера.

7. Владимир Д. Десислава. IV 1877 — Београд 1. 3. професор. 13. картограф (Дубровник. клесар (? — ?). Василије М. Француска. IV 1848 — ?. Вилхелм. Никола Ј. 19. правник.. Стеван. I 1922) Десница. велики жупан (?. IV 1912 — Љубић код Чачка. VIII 1874 — Сплит. 1850 — Обровац. Урош В. адвокат. велепоседник (Обровац. пре 1281) Десимировић. после Х 1905) Деспинић. 31. архитекта. публициста (Обровац. професор. Сарајево. линг-виста (Београд. војни писац (Београд. IХ 1944) Деса. Јевгеније Евжен (Derocco Eugen). 19.III том. Никола. Јован. ХI 1988) Дероко. 21. сликар. V 1887) Дероко. III 1820 — Београд. Х 1781 — Ковин. — Рашка. 20. 7. Кордун. — Далмација. VII 1941) Десовић. прва половина ХIII в. син краља Владислава (?. I 1921) Десница. политичар. IV 1874 — Београд. Румунија. после 1162) Деса. 15. политичар. 19. VIII 1860 — Београд. картограф. 10. кнегиња (?. универзитетски професор (Београд. Арон. Банат. златар (? — ?). дубровачки градитељ. — Србија. 4. I 1886 — Обровац.. Јован. 1944) Дероко. преводилац (Арад. 22. филателиста (Београд. историограф (Обровац. судија (Призрен. аустријски генерал (Турањ код Карловца. IХ 1894 — Београд 30. ХII 1859) 16 . Коста.. инжењер. лекар. 19.. Бошко В. 28. 4. 1865 — Нови Сад. оперски и оперетски певач.. V 1928) Дескашев. професор. стручни писац (Остојићево.. 16. 1. капетан II класе (Крезо. Х 1852 — Врапче код Загреба. Александар. Д ‐ З Дероко. племић (Ковин. 1565. Десисалић. глумац. средина ХII в. друга половина ХIII в. 8. Далмација. Драгутин Ј. Далмација. политичар. IV 1945) Десница. Далмација. после 1189) Десић. жупан. 15. ХI 1941) Дероко. почетак ХII в. ХI 1947) Дероко. генерал. I 1882 — Београд. 27. I 1955) Десина де Риса. велетрговац.

15. оберкапетан српске милиције (?. Антун. Х 1847 — Крушевац. Перо. Лика. 7. трговац. 19. индустријалац. 13. Василије. 1871 — Беч. национални радник (Сомбор. Мића. — Ердељ. 9. VII 1891 — Београд. Х 1892) Деспић. Милен. публицисткиња (Врховине. песникиња.III том. I 1925) Деспић. после 1718) Дечански. привредник. књижар (Зајечар. Јован. Х 1869 — Београд. политичар (Сарајево. Стеван. Милан. Јован Деспотовић. Александар Ацо М. штампар. Хрватска. трговац. инжењер агрономије.. 25. VI 1943) Деспотовић. пуковник. трговац. 1822 — Јагодина. индустријалац (Сарајево. Јефтан. 28. Милета. рударски инжењер. Милојко Љ. 25. привредни саветник (Сарајево. велепоседник. III 1817 — Ковин. ХI 1880) Деспотовић. 1854 — Сарајево. око 1857 — Врховине. 1819 — Вршац. Николић Деспић. 1887 — ?. 5. в. лекар (Пољна код Трстеника. трговац. педагог.. I 1836 — Сарајево. глумац (Сарајево. трговац. четовођа у Топличком устанку (Банат. трговац. I 1881 — Зајечар. Левач. 5. III 1961) Деспотовић. II 1918) Деспић. VII 1917) Детина. 1. после 1941) Деспић. Јелена. око 1885 — Девча код Ниша. Александар Ацо Ј. устанички командант (Ратковић. Вартоломеј. Х 1925) Деспић. посланик (Ковин. 25. после 1926) 17 . 20. Ранко. ? VI 1917) Дешко. чиновник. индустријалац (Сарајево. 1846 — Сарајево. 26. V 1957) Деспић Николић. 16. 10. предузетник (Пучишћа на Брачу. друга половина ХVII в. 17. V 1856 — Београд. III 1878 — Београд. Вартоломеј Дешковић. потпуковник.. I 1890) Деспотовић. официр. 9. Петар. посланик (?. Максим/хаџи Максо. пи-сац (Сарајево. трговац. VIII 1887) Деспић. 29. 9. 6. Јован. професор. земљопоседник. VI 1877) Деспинић. в. IV 1937) Деспић. Д ‐ З Деспинић. добротвор (Сарајево.

21. III 1849 — Краљевица код Зајечара. 30. Дидић. Румунија. народни посланик (Дивци код Пријепоља. 1332—1333. око 1835 — Црна Ријека. VIII 1631) Дивљан. Матија. Недељко. 29. II 1895 — Нови Сад. граничарски капетан (?. Дијаконовић/Ђаконовић Лога. Earl of Beaconsfield). издавач (Кореница. Вукашин. ХI 1883) Дидић. 17. — ?. Босна. ХII 1935) Дијамант. књижевник (Лондон. VI 1894 — Београд. ХI 1850) Дијамант. ХI 1895 — Валпово. после 1925) Дизраели. око средине ХVII в. судија. Јанош. I 1883 — Београд. Вилхелм. Славонија. Милан. економиста. ХI 1770 — Карансебеш. II 1972) Дидић. Никола. 9. народни певач (Црна Ријека код Јахорине. II 1964) Дивјак. народни посланик (Сокобања. Љубомир Љуба.. британски државник. Лика. 1563 — Олово. VII 1860 — Сарајево. трговац. IV 1881) Дијак. I 1930) Дивнин. земљорадник. пуковник (Жешов. Манојло. Benjamin. национални радник. Славонија. народни херој (Жабаљ. 1. Босна. ерл од Биконсфилда (Disraeli. 1897 — Амстердам. северна Босна. Х 1942) Дивош Тихорадић. Босна. ветеринар. 21. Стеван. 26. публициста (Ретфала код Осијека. 22. инжењер шумарства. Шид Дијак. 1741—1745. универзитетски професор. 19. Јован. народни посланик (Сокобања. Ернест. Јован/Деак. Јован. трговац. кнез (? — ?). ман. преводилац. 23. вођа Тимочке буне (Сокобања. IV 1938) Дивјак. 1893) Дивковић. Пакра. музички писац (Вуковар. писац (Јелашке код Вареша. 7. Д ‐ З Дивац. народни посланик (? — Зијамет код Бугојна. проповедник. публициста. 1980) Дивјановић. 19.III том. 12. народни посланик. Бенџамин. биолог. II 1878 — Београд. 1774 — 1775. 12. Константин. Илија. дрворезбар (? — ?). 12. професор. 30. Зворник. Петар М. Дијаковић. гуслар. разбојнички харамбаша (? — ?). Баја. после 1718). 5. 8. 4. Чешка. IV 1868 — Сокобања. I 1952) 18 . Босна. Бачка. лекар. директор школа (Карансебеш. Срем. ХII 1804 — Лондон. 14.

Бања код Прибоја Димитрије/Димитар/Дмитар. Врдник. Д ‐ З Дикиј. VIII 1953) Дима. Андреа.) Димитрије. прва половина ХIV в. патријарх. прва половина ХVIII в. почетак ХIХ в. британски историчар. иконописац (Кусић. народни херој (Власотинце. Димитрије. инжењер (Мокрин. 4. после 1733) Димитрије. V 1905) Дилбер. Топола. живописац. Фредерик Вилијам Дампијер (Deakin. II 1912 — Брод код Црне Траве. — Бела Црква.VIII 1951) Дил. 1990) Дикин. позоришни писац (Фур-лог код Лугоша. француски византолог. Флорида. Милорад. око 1896 — Сент-Питерсбург. трговац. САД.. I 1867) Дима. око 1660 — Рисан. Рукомија. 9. лекар. Душан. Х 1846 — Београд. лекар (Рума. II 1889 — Нови Сад. IХ 1931) Дима. 17.иконописац (Санкт-Петербург. писац (Пожаревац. сликар. Шарл (Diehl. 1810) Диманић. игуман (Смолинац у Банату. сликар (Рисан. Стефан. 22. Ораховица Димитрије. 3. 15.Банат. Charles). ман. V 1944) Димитрије. Константин. 31. ХI 1944) Дилбер. VII 1859 — Париз. 1349). универзитетски професор (Стразбур. калиграф. 1883 — ?. 1663 — ман. 1. велики челник. магистратски саветник (?. војни изасланик при Врховном штабу НОВЈ. 19 . прва половина ХVIII в. 28. Јован.III том. апотекар (Кикинда. 1687—1705. Румунија. 1811 — 1834. јеромонах. казнац (? — ?). писац. Београд. 6. Иван Петрович. 20. минијатуриста (? — ?). Frederick William Dampier). Димитрије. 30. калиграф. VII 1913 — јужна Француска. IV 1930). — ?) Диклић. игуман (? — ?).1792 — Кикинда. градитељ (? — ?). властелин (? — ?. Зета. властелин. адвокат (Петроварадин. столар. Француска. I 2005) Дикић. 11. Раваница. Димитрије I Павловић. II 1853 — Рума. игуман (? — после 1635). Славко С. пуковник (Лондон. средина ХVI в. Димитрије. 15. 21. ман. Војислав. Свете тројице код Пљеваља. 1828 — Кладово. Банат.

 Д ‐ З Димитрије Вуканов (старац Давид). дијак. правник. преводилац. Банат. свештеник. жупан. VIII 1963) Димитријевић. ХII 1914 — Петка код Пожаревца. после 1563). Божидар Козица. учитељица (Призрен. правник (Београд. Анастасија Наста. почетак ХIII в. 1886) Димитријевић. почетак ХV в. I 1981) 20 . (средина ХIV в. — Угарска. I 1876 — Београд. фудбалер. Димитрије Сума. пре 1410) Димитрије Кратовац. кастелан. II 1942) Димитријевић. Липова. гуслар (? — ?). 28. 3. великаш. 1823 — Алексинац. Саксонија. властелин (?. универзитетски професор. друга половина ХII в. великаш. — Македонија. око 1820 — Рупље. народни херој (Дрмно код Пожаревца. друга половина ХIII в. 6. трговац. 1881) Димитријевић. V 1989) Димитријевић. — Албанија. правник. маршал двора (Ниш. Боривоје Ј. Милан.. Димитрије Краљевић (Demetrius. књижар. великаш. Александар Р. политичар. 1882/1883 — Београд. политички радник. Милан Димитријевић. око 1215) Димитрије Србин.III том. после 1497) Димитрије Прогонов. 1868 — Ним. дивизијски генерал.. Божидар. 30. кастелан (? — ?. 11. преписивач (?. економски писац (Перлез. Бранислав.. — Србија?. Румунија. Алекса. 1914) Димитријевић. после 1334) Димитријев. в. устанички вођа (Рупље код Црне Траве. 5. 27. после 1863) Димитријевић. Француска. но-тар (?. издавач (?. 1902 — Београд. IХ 1963) Димитријевић. — северна Албанија. глумац (Београд. Бубановић. 10. II 1884 — Њујорк. властелин. 12. Бранислав. око 1515 — ?. посланик (Алексинац. после 1466) Димитрије Позоп. чиновник. Х 1908 — Београд. народни посланик (Врање. жупан (?. хаџи Анђелко. Боривоје Д. VIII 1944) Димитријевић. свештеник. после 1286) Димитрије Караман. панхиперсеваст (?. Dymitrius). пре 1553. 6. око 1816 — Ниш.

ХII 1917) Димитријевић. ? I 1717) Димитријевић. Београд. 23. ? — ?). универзитетски професор (Крушевац. ХI 1935) Димитријевић. политичар (Ражањ код Алексинца. II 1868 — ман. издавач (Гњилане. Георгије/Ђорђе. Димитрије. 11. I 1959) Димитријевић. 13. геолог. епископ будимски (Нови Сад. књижевник (Крагујевац. Крагујевац Димитријевић. Димитрије. Рибарска бања Димитријевић. после 1910) Димитријевић. графичар. 28. друга половина ХVII в. 24. Димитрије. 4. око 1855 — Београд. 4. пуковник (Црна Трава. ХII 1879 ? Београд. Војо. лекар. свештеник. Гаврило. Х 1848 — ?. IХ 1889 — САД. IV 1929) Димитријевић.. ветеринар (?. 1. 1.. учитељ. сликар. сликар. Ђ.. 1881 — Ниш. Банат. V 1910 — Сарајево. око 1870 — ?. народни посланик.. 3. писац. 18. 3. Давид. комитски војвода (Ђаковица. III 1928) Димитријевић. резбар (Рисан. IV 1945) Димитријевић. бригадни генерал (Крагујевац. ХII 1748) Димитријевић. 7. епископ бачки. Владимир. V 1891 — Београд. 1874 — Скопље. 4. Мита. 4. публициста (Сефкерин. преводилац (Јабуковац код Неготина. после 1925) Димитријевић. Димитријевић. Димитрије Ј. директор царина.. ХI 1952) 21 . писац. IV 1877 — ?. Владислав Д. — ?. последња четвртина ХVII в. 7. 20. архимандрит. Мађарска. Бранко С. медицински пи-сац (?. Григорије. Василије Васа Т. пуковник (Алексинац. 17. национални радник. — Сентандреја.. професор (Сарајево. VII 1939) Димитријевић. I 1868 — Нишка Бања. Василије. Беч. IV 1956) Димитријевић. 10. 3. Вељко Н. књижар. дипломата. сегедински и јегарски (? — ?. III 1881 — Београд. после 1911). 5. штампар (?. ХVIII в) Димитријевић. Београд.III том. IХ 1883 — Београд. 1740—1759. Велимир Ђ. VIII 1981) Димитријевић. Гаврило.. Д ‐ З Димитријевић. сликар (Рисан. VIII 1931). Васа А. 25. прва пол. Месић.

I 1977) Димитријевић. 14. 1913) Димитријевић. 1806 — Будимпешта. 6. Драгољуб М. III 1847 — Београд. народни посланик (Дољевац код Ниша. Грчка. ХII 1881 — Београд. лекар. III 1978) Димитријевић. 30. Ђорђе Рабаџија. Драгутин Т. 9. IV 1837) Димитријевић. 1890 — Земун. Живадин. 6. Апис.. Драгутин. народни посланик (?. неуропсихијатар. 16. 22. Драгутин И.III том. VI 1917) Димитријевић. рударски предузимач (Алексинац. I 1867 — Београд. 28. адвокат (Нови Сад. III 1961) Димитријевић. 1. војвода (Раброво код Пожаревца. 19. универзитетски професор (Београд. уредник (Гложане код Свилајнца. хемичар. Грчка. 6. 8.. народни херој (Крагујевац. адвокат. V 1920 — Иван планина. 7. Х 1898) Димитријевић. адвокат. Драгутин. апотекар. VI 1900) Димитријевић. посланик. II 1943) Димитријевић. Ђорђе. писац. VIII 1869 — ?.. инжењер (Крагујевац. 15. VIII 1909 — Београд. начелник санитета. 5. 12. V 1915 — средња Босна. посланик (Београд. 9. Шане. 3. Димитрије Р. универзитетски професор (Лугавчина код Смедерева. генерал (Алексинац. Д ‐ З Димитријевић. VIII 1934) Димитријевић. 1820 — Меленци код Зрењанина. 19. Димитрије Т. Драгомир Д. управник поште. капетан II класе ЈВО (Велес. VII 1921) Димитријевић. 1858 ? Београд. ХI 1865 — Београд. Мита. 2. Душан. — Науса. генералштабни пуковник (Београд. Ђорђе. III 1958) Димитријевић. VIII 1964) Димитријевић. 31. 26. директор пошта и телеграфа (Параћин. VII 1851 — Крагујевац. VIII 1916) Димитријевић. 17. 1945) Димитријевић. универзитетски професор (Сокобања. 18. 20. IХ 1911) 22 . V 1899 — Ниш. Македонија. свештеник. II 1943) Димитријевић. 10. Ђорђе. индустријалац. инжењер. сенатор (Зрењанин. Ђорђе. Душан. VIII 1876 — Солунско поље.. Босна. Ђурђе М. Х 1891 — Београд. 11. средина ХIХ в.

Мачва. 27. после 1838). Јован. књижевница (Крушевац. народни посланик (Козјак код Лознице. народни посланик (Јаловик. 27. 7. граничарски капетан (Баноштор/Черевић. земљорадник. 1833/1834 — Нови Карловци. VII 1881 — Солунски залив. граничарски капетан (?.. — Баноштор ?. професор. 5. Х 1871 — Београд. око средине ХVII в. магистар хирургије. земљорадник. 8. Исак (млађи). друга половина ХVII в. око средине ХVII в. Срем. после 1777) Димитријевић. 18. 1879 — ?. III 1890) 23 . иконописац (Крагујевац. 7. Илија. трговац. Крагујевац Димитријевић. 17. II 1925) Димитријевић. лекар. Словачка. Срем. Д ‐ З Димитријевић. Јелена. после 1939) Димитријевић. добротвор (Нови Сад. 1710 — ?. Срем. Јанићије. Македонија. 1762 — ?. после маја 1808) Димитријевић. прва половина ХIХ в. посланик(Ужице. Илија Н. V 1941) Димитријевић. песник (?. народни посланик.. лекар (Илинци. сликар. Јован. после 1745) Димитријевић. 14. Живојин. фармаколог. 10. 28. Живојин. свештеник (Кленак. Срем. 1. Јован (Demetry). ХII 1946) Димитријевић. ХI 1886 — Београд. — ?. пуковник (Комарно. Иван Р. конзул (Врапћиште код Тетова. 4. око 1780 — Нови Сад. преводилац. IV 1945) Димитријевић/Деметровић. Јован. 27. бригадни генерал. игуман. војни писац (Крагујевац. Јован.III том. — Черевић. 1708/9) Димитријевић. Братислава. 1896 — Београд. IХ 1879/1880 — Београд. 1838) Димитријевић.. Х 1833 — ?. око 1900) Димитријевић. Јован. правник. I 1968) Димитријевић. после 1897) Димитријевић. племић. инспектор (Београд. — Пешта. Исаија. универзитетски професор (Београд. учитељ. трговац. после 1780 — ?. III 1862 — Београд. Исак (старији). 1810 — Ћуприја. 1709) Димитријевић. обавештајни официр (Сарајево. Јован. историчар. машински инжењер (Крагујевац. Шабац. I 1950) Димитријевић. Илија Ј. Срем. поручник. ХI 1845) Димитријевић.

народни депутирац (Македонија. лекар. добротворка (Бечеј. 9. 23. 18. IХ 1870 — Лесковац. VI 1914) Димитријевић. Лазар. књижевник. Максим. лекар. Милан. — Оршава. народни посланик. 18. Милан Ђ. публициста (Босански Шамац. V 1958) Димитријевић... 20. преводилац (Охрид. IV 1873 — Београд. Лазар М. Миливоје Ђ. Коста. универзитетски професор. дивизијски генерал (Алексинац. 27. генерал. хирург. трговац. Максим Димитријевић. лекар. в. II 1875 — Лајпциг. 26.. 31. Дуја. народни посланик (Бања Лука. VI 1899) Димитријевић. I 1877 — Загреб. Милан Ј.. 10. III 1897) Димитријевић. Коста. VIII 1866 — Добрун код Вишеграда. Милан Р. Крста. Милан Ђ.. 1875 — ?. I 1901) Димитријевић. Марија. око 1826 — Нови Сад. уредник (Крушевац. лекар. III 1858 — Смедерево. Х 1914) Димитријевић. учитељ. оберкапетан народне милиције. лекар. ХII 1897 — Београд.III том. БиХ. Јота. око 1861 — Београд. V 1898) Димитријевић. професор (Крагујевац. 17.. VI 1947) Димитријевић. IХ 1965) Димитријевић. I 1972) Димитријевић. сенатор. 1844 — Зрењанин. 17. ХII 1919) Димитријевић. ХII 1996) Димитријевић Милорад Д. 21. после 1850) Димитријевић. адвокат (Горњи Милановац. 14. медицински писац (Београд. друга половина ХVII в. Мила. управник школе. 1737/38) Димитријевић. 13. уредник (Лесковац. класични филолог (Зајечар/Београд. Арер. ХII 1969) 24 . Румунија. пуковник (Ниш. 12. Немачка. глумица (Крагујевац. VII 1873 — Београд. 29. писац (Зрењанин. професор. прва половина ХIХ века — ?. 1891 — Свилајнац?. 4. ХII 1878 — Београд. Јован Охриђанин. 17. Миливоје Љ. 1889 — ?. политичар (Николинац код Сокобање. 13. IХ 1933) Димитријевић. 6. Љутица. 15. народни посланик (Крагујевац. професор. 20. 12. IХ 1949) Димитријевић. Д ‐ З Димитријевић. 12.

1. 23. редитељ. Никола. III 1896) Димитријевић. ? — Нови Сад. IХ 1893) Димитријевић.. Земун. III 1920) Димитријевић. 17. 1933) Димитријевић. VI 1875 — Нирнберг. свештеник.. 18. 29. 3. 12. 26. Радоје. 25. 1836) Димитријевић. VI 1911) Димитријевић. штампар. издавач (Сомбор. I 1925) Димитријевић. прва половина ХIХ в. ХI 1895) Димитријевић. добротвор (Нови Сад. ? — Алексинац. лекар. Нестор. 1728) Димитријевић. 22. Наум. 5.. епископ темишварски (Херцеговина. Миша. ХII 1889) Димитријевић. 1885 — Београд. — Београд. друга половина ХIХ в. добротвор (Зрењанин. трговац. антиквар (? — ?). 20. политичар. глумац. 14. клавирски педагог (Темишвар. новинар (Нови Сад. епископ костајничко-зринопољски (? — ?. сликар (Рисан. Милош Р. књижевник (Београд. Димитријевић. V 1824 — Нови Сад. Михаило К. ХII 1850 — ?. 17. ХII 1884) Димитријевић. II 1846 — Нови Сад. VII 1886 — Дубровник. 4. епископ вршачки (Велики Гај код Вршца. Милош. 15. Михаило Л. 1851 — Нови Сад. Миша. око 1700 — Рисан. новинар (Краљево. II 1856) Димитријевић. Рајна. IV 1955) 25 . електромашински инжењер (Смедерево. драмски писац (Шабац. политичар (Кањижа. Михаило Диле. народни посланик (Конатице код Обреновца.III том. јавни радник (Алексинац. ? — Темишвар. VI 1839 — Вршац. I 1909) Димитријевић. трговац. Сава. 12. 3. Х 1854 — Загреб. чиновник (Панчево. VI 1744) Димитријевић. уредник. Наум. 15. правник. 22. Београд. Николај. после 1756) Димитријевић. Д ‐ З Димитријевић. професор. ХII 1940) Димитријевић. Сава А. трговац. Х 1782 — Зрењанин. 10. Петар. Никанор. 22. Нектарије (Никола). 1942) Димитријевић. учитељ. I 1826 — Пожаревац. Немачка. глумац (Београд. Рафаило. 25. ХII 1856 — Беч. пијанисткиња.

1. Христифор. — Сремски Карловци. 1810 — Трст. Стојадин. III 1869/31. публициста. Грчка. 19. Станојло С. Трифун. фолклориста (Врање. мајор (Дарда. I 1852 — Призрен. 1738/1739?) Димитријевић. епископ бачки (? — Сремски Карловци. 1799 — 1805. адвокат. правник. Светозар. III 1848) Димитријевић. градоначелник. народни посланик (Градац код Баточине.. публициста. II 1845 — Темишвар. банкар. IV 1918) Димитријевић. крај ХIХ в. Спасоје. трговац. Сергије. 7. 12. Тимотије. 1901 — Тетово. музички педагог. око 1840) Димитријевић. Стефан. Тихомир. дародавац (Нови Сад. 19. III 1979) Димитријевић. историчар. 1888 — Градац. Београд. III 1918) Димитријевић. градитељ (? — ?). 24. протосинђел (Јужна Угарска?. II 1885) Димитријевић. Стеван. историчар цркве (Алексинац. 11. професор. ХII 1831 — Рума. преводилац (Нови Сад. Македонија. 24. Софроније. земљорадник. 1901 — ?. трговац. национални радник. VII 1876 — Свилајнац. ХI 1953) Димитријевић. око 1785 — Нови Сад. 24. 26. адвокат.. VII 1923) Димитријевић. књижевник. III 1889 — Београд. 16. 10. ХII 1945) Димитријевић. 31. 25.. 9.III том. Д ‐ З Димитријевић. крајем ХVII в. учитељ. I 1870 — Драгоманци. пијанисткиња. 26/27. протопрезвитер. Христина. национални радник (Србобран. Нови Сад. зидар. Симеон Арсеније. Тодор А. посланик (Рума. ХI 1712) 26 . лекар. композитор (? — ?). Димитријевић. школски надзорник (Ђаковица. 1972) Димитријевић.. I 1866 — Београд. Стеван М. нумизматичар (Пирот. ХI 1977) Димитријевић. добротвор (Црквенац код Свилајнца. 30. народни посланик (Београд. Грчка. писац. 28. Димитријевић. универзитетски професор. после 1944) Димитријевић. народни посланик (Александровац. III 1912 — Београд. VIII 1987) Димитријевић. Спиридон Н. 26.

Нада. 3. после IХ 1735) Димитријевић Чукурханлија. 11. VII 1949) Димитровић. политичар. комуниста. Јован. глумица. Хрватска. песникиња. друга половина ХVII в. лекар. 16. кнез. ХII 1839) Димитријевић Митрићевић. IV 1903 — Београд. 26. песник. — Добрача. Х 1914 — Вршац. 30. VIII 1843 — Бечеј. Гаврило. IV 1842 — ?. државни саветник (?. 2. преводилац (Кањижа. ХII 1897) Димитријевић-Нешковић. преводилац. Аксентије. Бугарска. лекар (Нови Сад. Василије. књижевница (Алексинац. 7. таначник (Солун. трговац (? — ?. 1553) Димитровић. Сплит Димитровић. трговац. тренер (Карловац. општински кнез. народни посланик. I 1854) Димић. аустријски подмаршал (Блатуша код Вргинмоста. после 1813) Димитровић/Дмитровић. око 1797 — Нови Сад. 1819 — Београд?. после V 1902) Димитровић. 6. Георги. трговац (Дубровник. ХII 1940) Димић. VIII 1871) Димитријевић Добрача. Јосиф. Д ‐ З Димитријевић-Дејановић. револуционар (Сарајево. прва половина ХVIII в. сликар (Баваниште. — Вуковар. Александар. II 1808 — Баваниште. Јован. боксер. црквени тутор (Вуковар. капетан. — Будим. Спиридон Шпиро Котаранин. песник (Бенковац. Драга. 24. 12. ?. политичар (Јагодина. Банат. после 1763) Димић. Гавро. — ?. професор. Полексија. око средине ХVII в. 30. VI 1882 — Москва. I 1813 — Загреб. Кордун. Исаија. 6. митрополит призренски (? — ?. трговац (Сарајево ?. капетан. 6. IV 1941) Димитријевић-Стошић. трговац. професор. 17. 6. 1510 — Крит. 13. Ђуро. одборник (Београд. свештеник. 14. ХI 1973) Димитријевић Туцак. бугарски револуционар. Х 1874) Димић. 18. после 1719) Димитров. Дамјан. Никола (Dimitri). трговац. после 1735) Димић. 17. Душан. после 1815). Х 1985) 27 . 11. државник (Ковачевци. друга половина ХVIII в. — Будим. II 1868) Димић. средина ХVIII в. ХII 1854 — Београд. Никола. војвода (Добрача код Крагујевца. Сарајево. Далмација.III том. VIII 1907 — Београд.

.. индустријалац. Михајло. публициста (Славонски Брод. Павле. композитор (Панчево. IV 1902) Димић. Д ‐ З Димић. Славонија. I 1892) Димић. геометар (Нови Сад. IV 1848 — Београд. 10. I 1898) Димић. Хрватска. саборски депутирац (Солун/Будим. адвокат. Нада Т. приповедач (Параћин. 13. 20. Мађарска. 1838 — Ћуприја. поткрај ХVII в. ХII 1942) Димић. 1846 — Башаид. публициста. стоматолог. ХII 1901) Димић. I 1904 — Београд. културни радник (Баваниште код Ковина. IХ 1905) Димић Папила. политички радник. 20. Павле В. филолог (? — Београд. генерал-мајор (Арад. VI 1899) Димић. политичар. 6. 2. 16. учитељ. Милан Д.. 9. IХ 1923 — Стара Градишка. ХI 1902 — Београд. 5. 17. епископ горњокарловачки (Шиклош. 9. књижевник (Јасеновац. Радослав. публициста. VI 1869) Димић. Петар. око 1727 — Плашки. Тодор. 24. професор. 1802 — Нови Сад. Хрватска. II 1912) Димић. 25. 14. Ђуро Ј. универзитетски професор (Плавшинци код Копривнице. хоровођа. ХII 1966) Димовић. 29. Јован М. II 1951) Димић. 1722 — Арад.. књижевница (Београд. Ђура Д.III том. Румунија. 29. после 1766) Димић. 12. ? IХ 1985) Димић. ветеринар. хемичар. публициста (Баваниште код Ковина. III 1951) Димовић. 20. народни посланик (Београд. посланик (Острвица код Госпића. Лика.. народни херој (Дивосело код Госпића. трговац. ХII 1872 — Београд. преводилац. посланик. 1894 — Београд. Петар. учитељ. Јован. III 1942) Димић. инжењер. 18. учитељ. биров. 29. глумац. 13. 1828 — Сремски Карловци. — Будим. ХII 1815 — Београд.. глумица. Теофило. Лика 6. 8. ХI 1875 — Загреб. ботаничар. Банат. парох. барон. II 1935) Димић. ХII 1796) Димовић. пуковник (Панчево. Ђура Б. Генадије. 1837 — Београд. I 1879 — Београд. VIII 1802) Димовић. Мила. Данило. публициста (Зрењанин. писац (Неготин.. Лика. 1863 — Земун.. 22. VII 1962) 28 . Игњаг И. 28.

VI 1913) Динић. Коста.III том. писац. 12. 15. 1873 — ?. професор. ХII 1884 — Ниш. политичка радница (Доње Коњувце код Лесковца. историчар. VIII 1939) Димшић. 1887 — Орашачки вис код Велеса.. 24. генерал-мајор. 25. професор. 23. V 1848 — Жабари. судија (Сентандреја. Михаило. VIII 1891? — Ниш. 12. 28. Димитрије. око 1900) Динић. I 1966) Динић. 1913 — Јајинци код Београда. глумица (Сремски Карловци. народни херој. Ђурђелина Ђука. 25. II 1930) Динић. Никола. Шабац. Милица. 6. VII 1864 — Пожаревац. 3.. глумац. 25. Богољуб Д. Сретен Р. сликар (? — Нови Сад. 20. 3. VII 1921) Динић. Станоје М. трговац. лекар. Никола. ХI 1875 — Лесковац. 1918) Динић. 8. Д ‐ З Димшић. добротвор (Крагујевац. позлатар. потпуковник (Београд.. VII 1949) Динић. 12. Михаило. културни радник (Велики Шиљеговац код Крушевца... 1821 — Нови Сад. Македонија. Стамета.. геолог (Крагујевац. пуковник. народни посланик (Брусница код Горњег Милановца. Александар Ј. III 1854 — Београд 18. I 1907) Динић. мачевалац. 1868 — Нови Сад. 14. 15. II 1879 — Београд. земљорадник. Милоје. добротвор (Београд. Благоје Ст. наставник (Београд. око 1837 — Краљевица код Зајечара.. ХI 1838 — Београд. после 1941). IХ 1881 — Београд. 20. 30. 11. учитељ. народни посланик (Мучибаба код Књажевца. Андреја Дим. народни посланик (Жабари код Пожаревца. око 1850) Димшић.. 16. V 1970) Динић.. хаџи Јован Д. сликар (Нови Сад. четнички војвода (Крагујевац. 16. трговац. III 1971) Динић. IV 1899 — Београд. Драгољуб М. око 1835 — Крагујевац. Милош С. Х 1877 — Београд. Београд Динић. Х 1945) Динић. универзитетски професор (Лучица код Пожаревца. управник позоришта (Параћин. почасни пуковник. судија (?. 1947) Динић. 11. Станоје. редитељ. Н. ХI 1883) Динић. 1908) 29 . IV 1889) Динић. Мађарска. V 1943) Динић. писац (Крагујевац.

1856—1860. VIII 1855 — Земун. 1925) Динуловић. 5. Винча. ХII 1857 — Београд. Дионисије. Мила Динуловић-Марковић. Охрид. V 1923) Динуловић-Величковић. 24. глумица (Окучани. 7. Дионисије. глумац. Дионисије. 1382. Русија. глумац. II 1876 — Скопље. 21. Сопоћани. Липова. Славка Слава. Дмитар. митрополит (? — ?). после 1402) Дмитар. VI 1879 — Качарево код Панчева. 1762—1766. Марија. Шишатовац. 1550—1551. Враћевшница. глумица. епископ моравички (? — ?). управник позоришта (Београд. 1579—1582. игуман (? — ?). 1. свештеник. Славонија. игуман (?. архиепископ охридски (? — ?). Радивоје. Танасије Ђ. оперски певач (Београд. 17. Хиландар. монах. Банат. V 1884 — Београд. златар (? — ?). 1355—1356. Штип. VII 1946) Динуловић. ман. митрополит дабро-босански (? — ?). — Македонија. преписивач (? — ?). учитељ. Дионисије. кмет. VII 1941) Динуловић. Дионисије.. в. црквени писац (? — ?). IV 1890 — Београд. редитељ (Београд. 30 . средина ХII в. 14. Светислав. 5. 1378. властелин (? — ?). певачица (Меленци. глумац. 13. 1526. Диомидије. ХIII в. обавештајац. Дмитар. митрополит руднички (? — ?).III том. национални радник (Гњилане. VIII 1879 — Врњачка Бања. VI 1207) Дионисије. жупан (? — ?). 1611. Хиландар. 1. ктитор (средина ХIV в. Светозар. преписивач. митрополит дабро-босански (? — ?). — Студеница. министар (Ниш. Диомидије. ХII 1950) Дињица. ман. V 1954) Динуловић. Дионисије. Иван. Подриње. Величковић-Динуловић. 6. Д ‐ З Динић. епископ топлички (? — ?). средина ХIII в. средина ХVII в. крај ХIV в. пуковник. 3. редитељ. 20. 24. Мила. војвода. Дионисије. монах. Дичић. ХI 1928) Дмитар.

властелин. Пакрачка епархија. — Србија. народни посланик (Заостро код Берана. 1552) Дмитровић. Д ‐ З Дмитар. — Ново Брдо?. IV 1941) Добановачки. 29. прва половина ХIV в. после 1760) Добрашевић. шајкашки капетан (Каћ код Новог Сада. IV 1849 — Јагодина. 29. публициста (Раковица. примас српски. песник (Бар. Јован. штампар (? — Београд. — Русија. војвода (?. прва половина ХV в. Софроније. после 1852) Добрача. 24. капетан (Каћ код Новог Сада. III 1970) Добречић. 1887 — Србобран. свештеник. професор (Добрача код Крагујевца. 13. почетак ХVIII в. народни посланик (Стари Бар. властелин (?. 5. 10.VIII 1908) Добрашевић/Добрашиновић/Дабишић. IV 1857 — Београд. Павле. 3. — Шајкашка. великаш. састављач рукописне песмарице (? — ?). IV 1925) Добановачки. кнез. архимандрит (Србија. 15. Петар. лекар (Баја. надбискуп барски. 28. почетак ХV в. професор. велепоседник. Мађарска. велики војвода (крај ХIV в. 15. Добрашиновић. пуковник. — Македонија. војвода (?. 14. — Шајкашка. после 1850) Добановачки. Теодор. мемоарист (Госпођинци. VIII 1894) Добановачки. Бачка. 6. — ?. политички радник. IV 1879 — ?. подофицир. Теодор. 8. Милоје. поручник (Каћ код Новог Сада.III том. Никола. преписивач (Својдруг код Бајине Баште. почетак ХVI в. ХII 1819 — Нови Сад. Сима. друга половина ХVIII в. 1822 — ?. Јаков Јаша. IV 1898 — Бијело Поље. ХI 1955) Добречић. великаш. — Смедерево. после 1381) Дмитровић. 3. I 1457) Дмитар Хартофилаковић. Стево. I 1872 — Загреб. ХI 1486) Дмитар Крајковић. Лика. 28. прва четвртина ХIХ в. друга трећина ХVIII в. I 1456) Дмитар Радојевић. М. после 1895) Добановачки. после 1945) Добри. 1886 — Сарајево. Радиша. I 1898) 31 . Филип. после 1564) Дмитар Јакшић. Софроније.. 14. дипломата. политичар (Србобран.

адвокат (Ваљево?. редитељ (Београд.. после 1914) Добријевић. Немачка. после 1834) Добрњац Тодоровић. 21. 1457/ 1458 — Тревизо. Славонија. Дубровник. Петар. 1835) Добровић. Хрватска. Исидор. Стеван. штампар. V 1841 — Осијек. 12. 31. 18. 1771 — Јаши. 1766/67 — Лајпциг/Кемниц. друга половина ХVII в. ? — Селевац код Смедеревске Паланке. капамаџија. издавач. VIII 1880 — Београд. ? V 1803) Добрић. Румунија. VIII 1872 — Београд. Рафаило. Х 1831) Добрњац Тодоровић. архимандрит. привредник. Добрић (Boninus de Boninis. VII 1872 — Београд. Зорка. 20. 18. добротвор (Велики Грђевац код Дарувара. Д ‐ З Добривојевић. 16. 16. велетрговац. Добричевић. Захарије Зарија. Boninus Ragusaeus). народни посланик. сликар (? — ?). сликар (Котор. новинар (Лика. ХI 1952) Добричевић. 1528) Добричанин. — Будим. војвода (Добрње код Петровца на Млави. око 1778 — Јаши. VII 1914) Добровић. глумац. глумица (Нови Бечеј. Лазар. Тврдош. Милан С. Вицко Ловрин. Захарије Зака. игуман (Горски Котар. глумица.III том. инжењер. писац. 1498—1518. ХII 1761) Добриновић. депутирац (Београд. Михаило. после 1816) Добрић. 11. I 1937) 32 . 9. Ловро Маринов. Марко. хајдучки харамбаша (Нови Карловци. етнограф (Прекобрђе. свештеник. 16. Доња Морача. ХII 1923) Добриновић-Ђуришић. Стеван. I 1898) Добрић. Јелисавета Јеца. капетан. политичар (Дражањ код Гроцке. Славонија. око 1845 — ?. Румунија. око 1420 — Дубровник. 21. 11. Срем. Boninus de Ragusia. ? — Јасеник код Плашког. Секула. ХII 1904) Добриновић-Поповић. око средине ХVIII в. 1478) Добричић. после 1722) Добрић. 26. V 1936) Добрићевић. 1868 — Београд. добротвор (Кањижа. II 1841 — Дарувар. трговац. Италија. преводилац. Лика. преводилац (Нови Сад. 30. земљомер (Сремска Рача. књижар (Ластово. Котор. Пера. кнез (Добрње код Петровца на Млави. VI 1853 — Нови Сад. — Ириг.

2. I 1967) Добровић. кореограф. 2. Русија. 4. Мађарска. и 1326) Добродолац. Слободан. урбаниста. 11. Д ‐ З Добровић. Светог Срђа и Вакха. после 1201). архитекта. историчар. II 1875 — Београд. ? ХII 1844 — Босанска Крупа. Просек. Никола.. прва половина ХIV в. Дамјан. ХI 1940) Добројевић. 2. 8. финансијски стручњак (Сремска Каменица. Московска губернија.. ХII 1937) Добромир Хрс.III том. Струмица Добросављевић. између 1322. 18. Александар. професор. 27. свештеник. 7. Марко. протојереј. 22. 1886 — Хрватски Благај код Слуња. математичар. трговац.) Доброслав Топлић. 31. — Србија. универзитетски професор. 4. зетски владар (?. II 1897 — Београд. 11. — Стон. ХII 1950) Добросављевић. властелин. после 1402) Добровој Бранивојевић. 4. Димитрије. VI 1873 — Сремски Карловци. Петар. Кордун. Босна. 5. Литванија. професор. III 1944) 33 . ХII 1856 — Београд. Македонија. преводилац (Сокобања. универзитетски професор (Печуј. посланик (Церова код Ариља. 19. Јован. 14. почетак ХIII в. преводилац. 1. машински инжењер. 26. Миливоје С. 12. друга половина ХI в. Василија Тилија. културни радник (Братишковци код Скрадина. учитељ (Довезенци код Куманова. Мађарска. 27. универзитетски професор (Солун. после 1280) Доброта. физичар (Београд. народни посланик (Скрад код Војнића. прва половина ХII в. друга половина ХIII в. жупан (?. I 1890 — Београд. професор. V 1941) Добросављевић. II 1914) Доброклонски. дијак (?. властелин (?. VII 1905) Довијанић-Шурдиловић. универзитетски професор (Павловски Посед. Далмација. IХ 1903 — Београд. ликовни критичар (Печуј. 1813 — Братишковци. I 1942) Добровој. педагог (Вилнус. Кордун. III 1896) Доброхотов. Х 1848 — ман. четнички војвода. IV 1873 — Куманово. IV 1980) Доброслав. добротвор (Калати код Кулен Вакуфа. VI 1870 — Београд. Илија. 20. III 1983) Довезенски Станојковић. наставник. Александар Павлович. Бранко Б. поседник. играч. сликар. III 1909 — Скопље. — ман. V 1935) Довијанић. 26. — Хум. Враћевшница код Горњег Милановца. обласни господар (? — ?.

VIII 1938) Докић. VI 1904) Докић. Немачка. универзитетски професор (Београд. Бела Црква. Доња Морача. III 1882 — Београд. Милован.. 23. Александар (Dozzela. Alexander).. III 1856 — Београд. архимандрит. рударски инжењер. 14. срески начелник (Сомбор?. 1910) Дожић. Хрватска. Јелена Ј. Иван Л. председник владе. 29. клавирски педагог (Београд. црногорски командир. I 1942) Докић-Ђурковић. Петар. Х 1890 — Ропочево код Сопота. око 1810 — ?. адвокат. директор гимназије. 1855 — Алексинац. градски капетан. хоровођа. Петар. народни посланик (Улог код Калиновика. Херцеговина. министар (Ужице. преводилац (Крушевац. ? ХII 1858) Дожић Меденица. 1848 — Доња Морача. Петар. II 1955) Дожић. Ненад. 9. Михаило (Милован). Лазар Ђ. композитор (? — ?. морачки јунак (Врујца. Урош. Лазар.. Х 1902) Дојчиновић. државни саветник (Врујца. Босна. 15. Д ‐ З Додер. медицински писац (Бачка Паланка.III том. Темишвар. VIII 1950) Докић. министар. управник позоришта (Београд.. Доња Морача. VII 1946) Докић. драм-ски писац. 1891 — Сарајево. 21. армијски генерал. 1869 — Подгорица. Ђура Л.. 1889 — ?. II 1884 — Оснабрик. IХ 1845 — Опатија.. Јован Ђ. 27. ХII 1873 — Београд. народни херој (Веља Међа код Љубушког. лекар. 10. Душан М. 1803 — Нови Сад. Доња Морача. 17. 27. пијанисткиња. морачки кнез (Врујца. ХI 1919) Дожић. VI 1911) Дожић. после 1861) Дојић. сенатор. 1945) 34 . Х 1917 — Турија код Тузле. Урош С. после 1792) Дозела. народни вођа (Врујца. професор. политичар (Чип код Будимпеште. ХII 1893) Докић. после 1900). 16/17.. 12. лекар. бригадни генерал (Београд. ? — Врујца. 1820 — Врујца. Херцеговина. пијаниста. 10. 21. бригадни генерал (Милутовац код Трстеника. 13. Доња Морача. 1. после 1941) Додић. игуман. правник. судија. Мило М. 3.. Ниш Дојић.

Стањевићи. писац (Дубровник. 28. Х 1946) Домније (Dominus. опат. Вук. после 1264). 21. Голија. V 1973) Долић. Мађарска. кнез. 1913 — Порим код Коњица. крај ХVIII в. народни херој (Влаховићи код Љубиња. Турска. 13. Никола. Васа. посланик народно-црквеног сабора (? — ?. III 1738) Докторовић. I 1877 — Дубровник.III том. II 1959) 35 . Јован. свештеник. хајдучки харамбаша. ХIХ в. Joseph Villiam). Вилијам (Donovan. Д ‐ З Докмановић. Доксат де Морез. VIII 1908) Доментијан. жандармеријски каплар. учесник Херцеговачког устанка (? — ?). митрополит ужичко-ваљевски (Трабзон. 20. — Остружница. Плашки. 1. 16. прва половина ХVIII в. четнички војвода (Долгајец код Кичева. 1829) Домазет. 1890 — Београд. 1704—1727. директор (?. 1742 — ман. професор. аустријски генерал (Швајцарска. Франческо/Франо (Dolci de Viscovich.. Дошен/Достан. новинар (Овсиште код Тополе. Темишвар Долгач. III 1943) Домановић. пре 1326) Домнин. Никшић. Радован. 17. спахија. 27. Dompnius). велики жупан (Баја. Александар П. публициста. Радоје. V 1982) Донован. адвокат. Сремски Карловци. Хиландар Доминковић. Кристо П. 1520—1527. Херцеговина. Ириг.. II 1873 — Београд. војвода (? — ?). писац (Дубровник. — ?. 1915) Долинка. племић. Докнић. Никола (Doxat). Јован. САД. 20. Македонија. 8. писар у Совјету (Остружница код Београда. књижевник. 14. 1860 — Долгајец. политичар. Новица. секретар Петра I Петровића Његоша. књижевник. II 1884 — Суботица. 16. Долчи де Висковић. Беч. 1682 — Београд. Херцеговина. специјални изасланик председника САД за Балкан (Бафало. IV 1805) Дољанчевић. капетан. јеромонах (? — ?. после 1842). 1836) Донковић. Francesco ). I 1883 — Вашингтон. кастелан (? — ?). амерички генерал. ? — Цариград. Герасим. римокатолички которски епископ (?.

Х 1932) Дохтуров.. 16. Лика. правник. III 1906) Дошен. преписивач (? — ?). 1849 — ман. Лазар. мајор (Зајечар. 1418. Х 1883 — Будимпешта.III том. Грачаница. босанска краљица (? — ?. певачица (Казан. глумица. VIII 1969) Дошен. Доротеја. 3/8. Дренча код Трстеника. 13. писац. монах. народни херој (Ведро Поље код Босанског Петровца. 21. Хиландар. 30. I 1886 — Београд. игуман (?. Мађарска. (? — Банат. Љубостиња. 12. Стеван. пре 1470) Доротеја Горјанска. санитетски мајор (Бечеј. Исак. 19. народни посланик (Копривница. руски генерал. архимандрит. политичар (Крчедин. IV 1941) Дорић. — ман. — Цариград. преводилац (Ковин. Срем. глумац (Турица код Лучана. 14. II 1904 — околина Сегедина. 14. пре 1390) Доротеја. јеромонах. архиепископ охридски (почетак ХV в. јеромонах (? — ?). Војислав. правник. пилот. 10. Димитрије Ј. ратни добровољац у Србији (Русија. IХ 1936) Доротеј. — Света гора. Ана Ананијевна. VII 1871 — Београд. Достанић. почетак ХIV в. IХ 1919 — Београд. Милоје. 10. митрополит дебарски. Москва. настојатељ (Почитељ код Госпића. 24. краљица Босне (? — Босна. Хрватска. VI 1968) Дороњски. 26. 17. Димитриј Петрович. IХ 1914 — ?) Дошен. Стеван. 1818. политичар. 1438) Доситеј. ХI 1883 — Београд. крај ХVII в. архимандрит (? — ?). лекар. ктитор (?. IV 1932) Дорјан. III 1838 — Русија. после 1366?) Доротеј. митрополит грачанички (? — ман. Илија. после 1466) Доротеј. ман. Доситеј. Милешева. после 1382) Доротеј. Бездин. почетак ХIV в. Доситеј Мојсије. Румунија 1928) 36 . 1652—1654. 1449?) Доситеј. ХII 1895 — Зрењанин. 19. (? — ?). Д ‐ З Доновић. Пакра. правник. 10. монах. босанска властелинка. 7. Русија. VIII 1981) Дорословачки. монах.

вицеконзул. Бања Лука. публициста (Госпић.. Србија. Драгаш. 16. Хрватска. 20. 21. 30. Бездин. службеник (Ужице. свештеник (Кусић. ХII 1911) Драгашевић. Јеротеј (Игњатије). 1871 — Београд ?. пуковник. преводилац. Румунија. Јован Атанасијев. песник. 29. ? — ?. ХII 1944) Дошеновић. VIII 1926) Драгашевић. песник. професор. Пантелејмон. II 1836 — Ниш. 1898). Х 1781 — Будим. Мославина. Јосиф. 25. народни посланик. филозоф (Почитељ код Госпића. уредник (Београд. Станислав. књижевник (Славонски Брод. Х 1857) Драганић. 7. VI 1976) Драгана. Константин Б. IХ 1867 — Београд. VI 1875 — ман. после 1928) Дравић. VI 1942) 37 . почетак ХIV в. I 1891 — Понза. 11. после 1865) Драганчић. и 1388) Драганић. Боривоје. игуман (Почитељ код Госпића. 1857 — Зрењанин. земљорадник. правник (Почитељ код Госпића. после 1810) Дошеновић. 21. Миленко Микан. географ. Лика. 31. 21. јеромонах. професор (Вранеша код Нове Вароши. 1894 — ?. V 1873 — Загреб. народни херој (Додоши код Петриње. VII 1915) Драгашевић. властелинка. 14. после 6. Италија. ? — ?. IХ 1902 — Београд. ? — код Подравског Клокотовца код Вировитице. генерал. економиста. VI 1929) Дравић. кувар (Панчево. 24. ? 1960) Дошен. Јован. игуман (Почитељ код Госпића. Д ‐ З Дошен. Банат. Михаило В. правник. Јован.. V 1959) Драгановић. Василије. 1. 25. (Пљевља. II 1864 — Ваљево. професор (Београд. 17. IV 1941) Драгашевић. јеромонах. књижевник (Пожаревац. Лика. фудбалер. 11. монахиња (?. Хрватска. Лика. капетан.III том. између 1381. 1801 — Кусић. 1896 — Јасеновац. — Нова Павлица. Банија. народни посланик (Велики Зденци код Гарешнице. 1813) Дошеновић.. Велибор Ј. учитељ. генералштабни пуковник. Димитрије. Лика. Мирко. после 1935) Дошен. 1869—1873. Никола. Стево. Лика. народнипосланик. публициста (? — ?.

ХI 1895 — Загреб. народни херој (Свиница код Петриње. 3. 28. Бранко. командант српско-војвођанске војске (? — ?). Осијек. мајор. 1430. 8. ХII 1975) Драгићевић. ХII 1973) Драгичевић. 1717. IХ 1938) Драгић Рупарић. I 1915) Драгић. универзитетски професор (Рујевац крај Двора на Уни. фудбалер. Банат. Дара. Босна. политички радник. ХII 1921 — Кољај Дуда у Љуми. свештеник. Михаило. ? — Котор. трговац (Котор. Д ‐ З Драгић. племић. лекар. 13. 28. II 1947) Драгишић.. 22. — Панчево. 5. II 1872 — Београд. банкар (Горњи Милановац. ХII 1960) Драгић. 7. народни посланик (Блиња код Глине. јунак са Вучјег дола (Пипери.III том. Лазар. јеромонах. 28. 6. после 1425) Драгишић. Симица М. ? — Штимље. кнез (? — Босна. трговац. Драгићевић. VII 1901) Драго Балдвин. Милорад Баја. Драгић. 27. II 1941) Драгиша Вукчић. друштвени радник. публициста (Саравола. трговац (Котор. дипломата (? — ?). 11. Драгић. VIII 1327) Драго Тома. народни херој (Сарајево. IХ 1944) Драгишић. Банија. географ (Панчево. Павле. Румунија. Стара Пазова. Георгије (Ђура). Никола. Банија. ктитор (Зворник. фудбалер. Банија. трговац (? — ?). 4. Х 1871 — Панчево. државни репрезентативац (Крагујевац. 10. пре 10. Стеван. 1840—1849. 7. фудбалски функционер (Београд. 21. добротвор. жупан (? — Босна. властелин.. II 1927) Драгићевић. 1856) Драгичевић. педијатар. 27. властелин. Србија. Банија. Лука. око 1330) 38 . Албанија. правник. ? VI 1943) Драгић. Првослав Прва. ХI 1881 — Саравола. 20. VIII 1904 — Београд. Дубровник. око 1840 — Пипери. Сомбор. III 1910 — Шамарица. друга половина ХVIII в. 15. VII 1868 — Загреб. IХ 1887 — Крагујевац. народни посланик (Панчево. Косово. Григорије. III 1914 — Београд. 22. Михајло Ч. око 1404) Драгиша Дињичић.

публициста (Ужице. Светозар Тоза. 6. публициста. IV 1881 — Босна. Македонија. 1945) Драговић. 19. 21. народни херој (Грбе код Даниловграда. после 1828) Драговић. револуционар. адвокат. свештеник (? — ?). Вук. народни посланик (Драговића Поље код Колашина. 17. народни посланик. народни првак (Драговића Поље код Колашина. 14. Лазар. Петар М. историчар. IХ 1918) Драговић.. 21. Д ‐ З Драговић. 1873 — Кола-шин. Мирко М. ХI 1941) Драговић. V 1914 — Вијенац код Јајца. 12. VII 1928) Драговић. лекар. Милош П. VIII 1900 — Београд. Војин Р. VII 1891 — Јајинци код Београда. II 1854 — Цетиње. Сава С. добротвор (?. ХII 1941) Драговић. 13. политичар. Марко. 1910 — Крагујевац. 1683. — Струмичка област. Радован. 8. 11.. публициста (Цетиње. професор. ктитор (?.. IV 1943) Драговић. филмски режисер. ХII 1879) Драгоје Анагност. V 1974) Драговић. 1945) Драговић. учитељ.III том. Милутин П. народни посланик (Шљивовица код Чајетине. Спасоје М. властелин. око 1752 — Нови Сад. I 1906) Драговић. народни херој (Обилић код Лесковца. 21. ХII 1878 — Београд. VI 1891) Драговић. ? — Драговића Поље. 29. 1896 — Цетиње. 22. Драговић. 10. преводилац.. сенатор. племенски капетан (Ђулићи код Андријевице. писац (Велестово код Цетиња.. Шујо Ш. 2. око 1839 — Ваљево. после 1349) Драгојевић. 25. Живко. Петар. библиограф (Велестово код Цетиња. судија. Х 1941) Драговић. 6. дипломата (Цетиње. 4. 1920) Драговић. 10. трговац.. II 1896 — Гајтан. крајем 1817) 39 . сенатор (Обилић код Лесковца. почетак ХIV в. Радан планина.. V 1919 — Крчино брдо код Горажда. свештеник. ? — Новшићи код Плава. народни посланик (Пјешивци код Никшића. VIII 1852 — Цетиње. народни херој (Војковићи код Колашина. Лазар. новинар. 7. професор. Задар. Босна. Андрија С. политичар. IХ 1942) Драговић.. револуционар (Цетиње..

III 1800 — Опатовац код Илока. VIII 1941) Драгојлов. после 1389) Драгослав Тутић. 19. војни заповедник (?. поп в. 16.III том. 7. властелин (?. I 1915 — Салаш код Зајечара. Милан П. VIII 1881 — Буенос Аирес. — Хум. 21. 6. Коста. после 1331) 40 . Адам. Срем. после 1330) Драгослав.. критичар (Беременд. револуционар (Гостиље Мартинићко код Даниловграда. властелин. Х 1928) Драгосавац. преписивач Драгомиров. VI 1862) Драгосављевић Косир. генерал-лајтнант руске војске. после 1348) Драгослав Пробишић. 21. учитељ. 1862 — Нови Карловци. III 1921) Драгосављевић. II 1867 — Земун ?. властелин. — Србија. великаш. свештеник. — Србија. ХII 1961) Драгојловић. после 1320) Драгослав. Витор.. VI 1917) Драгојевић. — Призрен. — ?. жупан (?. — Мушутиште. 21. после 1743) Драгослав/Јоан Драгослав. друга половина ХIII в. деспот (?. Хрватска. трговац. писац. друга половина ХIII в. хирург. ктитор (?. Мађарска. земљорадник. властелин. 24. генерал-пуковник (Панчево. — Србија. учесник у бунама ХVIII в. санитетски пуковник (Пожаревац. Аврам Ђ. Дамјан. књижевник. почетак ХIV в. IХ 1874 — Чачак. Крста Ђ. Д ‐ З Драгојевић. логотет (?. народни посланик (Робаје код Мионице. властелин. — Македонија. народни посланик. друга половина ХVII в. друга половина ХIII в. 8. војни писац (Санкт Петербург. после 1326) Драгослав. 1944) Драгојловић. (Славонија. 17. пуковник (Врх код Студенице. 9. 21. Владимир Михајлович. 1903) Драгољ. Саво А. почетак ХIV в. Срем. VIII 1839 — Робаје. 31. 27. I 1928) Драгомировић. народни посланик (? — ?. 25. Метохија. Федор. монах. Василије. друга половина ХIII в. свештеник. велики казнац (?. VIII 1891). национални радник (Карловац. 1. прва половина ХIV в. II 1863 — Прокупље. учитељ. Раденко. писац.. после 1360) Драгослав Охмућ.. земљорадник (Придоли код Бајине Баште. III 1863 — Придоли. Кучево Драгојевић.

епископ босански (?. VII 1894 — Београд. Милан П. и 1217) Драгош. 6. професор.. 23. професор гимназије. Марија. Драгуљевић. 31. дворски достојанственик (?. 25. после 1885) 41 . II 1967) Драгутиновић. 23. друга половина ХIII в. 20. ХII 1971) Драгутиновић. средина ХII в. професор. редитељ. Босна. композитор (Београд. гостионичар. 22. 26. 14. прва половина ХIII в. 13. ХI 1882 — Омеровић-воде на Озрену. ХI 1959) Драгутиновић. 1826 — Београд. после 1606). Миодраг. краљ. народни посланик (Велики Поповац код Петровца на Млави. 30. око 1374) Дражић. VIII 1969) Драгутиновић. пуковник (Ужице. VII 1975) Драгутиновић. абаџија. глумац. друштвени радник. преводилац (Београд. виолински педагог. 31. око 1840 — ?. пре 1340) Дражевић. — Босна. Бранко М. 14. VII 1926) Драгутин. између 1209. Миливоје О. IХ 1883 — Београд. жупан (?. Стефан Драгутин Драгутиновић. средина ХIII в.. — Македонија. добротвор (Бела Црква. 1924 — Вуковар. Станојло.. великаш. војвода (? — ?. I 1894 — Београд. ? II 1875) Драгутиновић. 1838 — Бела Црква. Мерима/Мирјам Мери. музички критичар (Београд. инжењер геодезије. III 1903 — Београд.III том. директор (Београд. после 1307) Драженовић-Ђорђевић. Х 1990) Дражеслав Бојић. Драгомир Ј. 1904 — Врбас. Ника. великаш. Радослав. Милутин К.. в. после 1291) Драгуловић. 25.. књижевни историчар и критичар (Београд. Славонија. Х 1902 — Београд. Д ‐ З Драгохна. Коста М. — Загорје. универзитетски професор (Дубравица код Пожаревца. Владета. књижевник (Београд.. 18. VIII 1867 — Београд. II 1965) Дражић. судија (Нова Варош. II 1933) Драгушин/Јован Драгушин. ХII 1893 — Београд. Драгул/Драгул-ага. учитељ. 6. VII 1943) Дражен Богопенец. VII 1941) Драгутиновић. свештеник. — Србија. народни херој (Дренова код Горњег Милановца. 16. спортски и ратни пилот (Осијек. 23. властелин (?. писар (? — Босна. 9.

Милорад. VI 1900 — Београд. II 1879) Дракулић. ХI 1894 — Београд. књижевник. ХI 1945) Драусаљ. Бачка. 21. ХI 1944) Драшковић. 2. око 25. Софија Рудољфовна. Х 1991) Драча. 3. Спасо Ј. 1880 — ?. револуционар (Турија. трговкиња. 15. Банат. Славонија. VIII 1957) Драшковић. адвокат.. бригадни генерал. II 1909 — поред Дрине. Раде. 22. 16. ХI 1914 — Београд. мини-стар. политичар. економиста. 7. ХII 1903) Драинац. 20.. V 1895) Дражић. министар. 25. Алекса Б. универзитетски професор. судија. новинар (Трбуње код Блаца. златар (? — ?). 22. добротвор. 1851 — Бањалука. 15.. народни пуковник (Чента. 28. Драшковић. 8.. писац (Шабац. преводилац (Ужице.. Сарајево. Топлица. VIII 1851 — Београд. V 1943) Дракић. Фирмилијан (Димитрије). Радован М. 30. ХII 1933) Дракулић. 1802 — Панчево. посланик (Сомбор. политичар (Београд. Вујин. Слободан М. колоратурни сопран (Запорижја. публициста (Ваљево. Панта М. учитељица. 1945) Драшковић. потпуковник (Чево код Цетиња. 1806 — Бечеј. 29. 8. 5. IV 1974) Драшковић. добротворка (Вршац. 10. 25. VII 1907) Драпшин. ХI 1881 — Београд. ХII 1904 — Подгорица.III том. IV 1910 — Чикаго. 24. митрополит скопски. банкар. Петар. 13. II 1889 — Ваљево. ветеринар. министар (Полом на Руднику. народни посланик (Котор. универзитетски професор (Окучани. генерал-лајтнант. Банија. VII 1921) Драшковић. 26. Павел Паја. Д ‐ З Дражић. поручник. V 1984) Дракулић Анка. Јован. II 1981) Драшкић. IХ 1856 — Будимпешта. адвокат. Хрватска. Софија. 1982) 42 . Украјина. САД. Ђуро. III 1873 — Дел-нице. 20. национални радник (Глина. 27. финансијски стручњак. народни херој (Мојановићи код Подгорице. 1679—1688. VIII 1899 — Београд. 26. Петар.

Арсеније. свештеник. сенатор (Жабљак код Ријеке Црнојевића. Х 1925) Дреновац. ХII 1902) Држић.. војвода. Босна. војвода (Ситница на Мањачи. после 1901). VII 1907 — Београд. Гуча Драшкоци. прва половина ХVIII в. поседник. 17. 1. Тихомир Д. Giore de Darsa). наставник. агроном. фармацеут. Јован Ивко. Босанска Крајина. 28. ? — Дубровник. — Лештије код Петруса. 1943) Дреновић. рударски и топионичарски инжењер (Свилајнац. Јулије Ј. народни посланик. Григорије. 12. четнички командант. и 1379) 43 . прва половина ХIХ в. Италија. уредник. Д ‐ З Драшковић. трговац (Дубровник. 1870 — Крагујевац. 11. трговац.. учитељ. дубровачки властелин.. 15. V 1883 — Београд. књижевник. 25. шумарски инжењер. 1920) Драшковић. адвокат. 6.почетак ХIV в. 1841 — Крушевац. ?). Тома. Марин (Darsa. прва половина ХVIII в. VIII 1884 — Пјаћенца. позлатар. песник (Дубровник. публициста (Бабин Поток код Оточца. после 1770) Дреновац. II 1940) Дрезмановић. Марин. Матија. 31. — Црна Гора. између 1375. Урош. Лика. ХII 1984) Драшкоци. V 1927) Драшкоци. 1838) Дреч. око 1508 — Венеција. 28. сликар (? — Сремски Карловци. ХII 1851 — Свилајнац. Marino). 17. архимандрит. народни посланик (? — ?. апотекар. II 1461 — Дубровник. јереј (Рума. Црна Гора. Џоре (Georgius de Dersa.III том. — Скадар. ? IV 1770) Дрекаловић Кастратовић. властелин (?. 26. Илија. егзарх (Москопоље?. Никола. народни посланик (Горичани код Чачка. Словачка. 1360) Држић. Дрекаловић. револуционар (Мостар. књижевник (Дубровник. губернатор (Кучи. 29. Светозар. народни посланик (?. VI 1996) Дреновац. 2. V 1567) Држић. Јован. судија. ? — Жабљак. Јулије Ј. сенатор. јавни радник (Клаштор. V 1944) Дрецун. трговац. I 1846 — Цетиње. 6. Албанија. Х 1894 — Свилајнац. спелеолог (Свилајнац. ХI 1911 — Чађавица. Теодор. IХ 1501) Држман Вукославић. 5. 6.

13. народни посланик (Равни код Колашина. око 1762 — Рековац. 8. глумац. Ђорђе Дрља. Милић. јунак (Црна Гора.. 21. пуковник (Сисак. народни херој (Вранеша код Нове Вароши. 1834) 44 . глумац (Брчко. 10. добротвор. 5. судија (Ниш. 10. музеолог.. VIII 1890 — Београд. Божидар. 20. универзитетски професор (Крагујевац. Перо.. 23. после 1708) Дробњак. Драговић. 11. 8. Хрватска. Босна 29. 17. Јанићије П. устаник. 27. војвода (Теочин код Горњег Милановца. игуман. III 1984) Дробњак. V 1938) Дрљачић. 14. око 1840 — ?. 2. 29. 1912 — Пријепоље. I 1994) Дрљевић. 7. VII 1912 — Београд. Милош П. ХI 1945) Дрнић. оперетски певач. судија. Јанко. V 1822) Дробњак. устаник (? — ман. Драгомир В. VI 1853 — Нови Град.. политичар (Равни код Колашина. Саво. Лазар. национални радник (Мала Новска Рујишка. VI 1897 — Париз. Херцеговина. трговац (Београд. I 1896 — Загреб. око 1775 — Дубље код Шапца. митрополит бачки (? — ?. трговац. II 1981) Дробњак. 14. 18. IV 1944) Дрљевић. Боривоје М. Левач. II 1961) Друловић Гојко.. 1970) Дринчић. Аустрија. Панта Ј. 10. Секула. државни тужилац. Дејан.III том. VIII 1899) Дробњак. I 1992) Дубајић. VII 1970) Дрљача. Јефтимије. Босна. IХ 1884 — Јуденбург. I 1969) Дубајић. Милисав. Хрватска. 30. окружни начелник. VII 1897 — Београд. V 1912 — Београд. Д ‐ З Дринчић. народни херој (Вранеша код Нове Вароши. бициклиста. 7. VII 1815) Дрљача. Стефан. сликар (Бушевић код Босанске Крупе. правник. редитељ (Карловац. 16. правник. Чедомир. професор. Босна. ХI 1907 — Београд. драмски писац. 1912 — Београд. генерал-потпуковник. II 1882 — Коњиц. народни посланик (?. Далмација. око 1880 —?) Дрљевић. ХI 1943) Друловић. 1874 — Пирот. песник (Крагујевац. после 1909) Дробњаковић. 6. народни херој (Жирци код Колашина. етнолог. генерал-пуковник.

после 1758) Дудић. Босна. Ратомир Рато. 28. глумица (Чачак. IV 1972) Дугоњић. Сретен. Х 1882 — Росеново. VIII 1808) 45 . Никола. 11. VI 1987) Дугошевић. Ристо В. Чешка. историчар (Сента. 18. 25. народни херој (Рибница код Краљева. 25. VIII 1942) Дука. 28. Бачка. архитекта (Сухе Лазце. I 1911) Дудварски. 1911 — Шпанија. IХ 1897 — Нови Сад. Драгојло. Милош Миша. професор (Праг. 19. 6.. 15. клавирски педагог (Праг. земљорадник. 9. I 1916 — Сарајево. V 1894 — Београд. VIII 1914 — Шеховићи. генерал-мајор (Ердељ. ХI 1861 — Сомбор. 10. Херцеговина. 13. ХI 1941) Дудаш. народни херој (Ру-ма. књижевник. народни херој (Драгојевићи код Челинца. правник. 19. Босна. 14. 24. 30. потпоручник (Мостар. Албанија. Gyula). професор. потпуковник. трговац. учитељ. после 1790) Дука. оперска певачица. Андрија. Банија. Бугарска. ХII 1887 — Мачкат. револуционар. Чешка. Момчило О. народни херој (Клинци код Ваљева. Анастас Атанасије. 3. 25. VIII 1910 — Гложане код Кучева. народни херој (Клинци код Ваљева. ХI 1897 — Београд. 20. VIII 1969) Дубравић. 22. заставник. пилот (Клинци код Ваљева. Jan). Златибор. I 1913 — Босанска Крајина. Д ‐ З Дубови. II 1892 — Либерец. универзитетски професор (Банат. 1699/1700 — Ада. саборски депутирац (Москопоље. ХI 1941) Дудић. Милош Т. 9. Х 1918 —?) Дугалић-Недељковић. Вељко..III том. VIII 1916) Дујић. Карла. Босна. 14. 10.. V 1910 — Оборци код Доњег Вакуфа. — Вировитица. генерал-потпуковник. III 1937) Дуждевић Тохољ. племић (Ада. народни херој (Драгољ код Горњег Милановца. ? I 1944) Дудић. чиновник. правник. Ђорђе/Георгије. Украјина. оперска певачица. 27. политичар (Требиње. VI 1976) Дубска-Матачић. Јан (Dubovy. 1782 — Харков. Душан. национални радник. Славонија. прва половина ХVIII в. 1743 — Петриња. VII 1942) Дугалић. 29. Ђула (Dudás. 1. 1830) Дубска-Адамовић. Божена. II 1981) Дугалић. Десанка.

III том, Д ‐ З

Дука, Михајло, трговац, племић (Москопоље, Албанија, 1717/18 — Осијек, 22. IХ
1792)
Дука, Николај от, трговац (?, средина ХVIII в. — ?, пре 1816), Осијек, Нови Сад
Дука, Петар, генерал, командант Баната (Осијек, 1756 — Беч, 29. ХII 1822)
Дука, Петар П., мајор, племић (Нови Сад, око 1800 — Оршава, Румунија, 4. VIII 1876)
Дука, Трандафил, трговац, добротвор, хроничар (Касторија, Грчка, друга половина
ХVIII в. — Земун, 28. Х 1815)
Дуканац, Љубомир С., економиста, правник, универзитетски професор (Београд, 29.
ХI 1910 — Београд, 5. VI 1949)
Дуканац, Савко П., адвокат, политичар (Вучковица код Лучана, 16. IХ 1877 —
Београд, 5. IХ 1953)
Дукић, Марко, земљорадник, народни посланик (Дракчићи код Краљева, ? VI 1850 —
Заблаће код Чачка, 1911)
Дукић, Милан Д., професор, стручни писац (Бадовинци, Мачва, 17. VI 1870 —
Београд, 18. I 1929)
Дукић, Михајло, трговац (Србија, средина ХVIII в. — Панчево/Темишвар, после 1813)
Дукић, Ристо, депутат (? — ?), Београд, Цариград, 1817—1825.
Дукић, Селена, књижевница, новинар (Београд, 1910 — Голник, Словенија 19. ХI
1935)
Дукић, Стеван М., народни херој (Рогољи код Босанске Градишке, 16. Х 1920 —
Земун, 20/21. VII 1942)
Дуковић, Александар Н., поморски капетан, трговац, добротвор (?, 1811 — Трст,
1876)
Дулетић, Јошо К., публициста, уредник (? — Пасадена, Калифорнија, САД, 4. I 1931)
Дулић, Војислав, лекар, генерал-мајор (Брежане код Пожаревца, 12. V 1900 —
Београд, 2. II 1953)
Дулић, Драгутин Н., пуковник (Живица/Брежане код Пожаревца, 1876 — код
Сицилије, 15. II 1917)
Дулић, Ђуро, генерал-потпуковник, народни херој (Бајмок код Суботице, 15. ХII 1912
— Београд, 29. VII 2006)
Дуловић, Мијат М., сердар, устанички првак (Трновица код Колашина, око 1745 —
Трновица, 1836)
46

III том, Д ‐ З

Думић, Љубомир, лекар, медицински писац (Меленци, Банат, 19. III 1884 — Београд,
1968)
Думча, Евгеније, трговац, градоначелник, добротвор (?, 1838 — Сентандреја,
Мађарска, 29. VI 1917)
Дундић, Алекса, револуционар, совјетски официр, херој совјетске револуције
(Грабовац код Имотског, Далмација, 12. VIII 1897 — Ривне, Украјина, 8. VII 1920)
Дунђерски, Богдан, велепоседник, народни посланик, добротвор (Србобран, 1861 —
Бечеј, 14/15. ХI 1943)
Дунђерски, Гедеон Геца, велепоседник, добротвор (Србобран, 1807 — Србобран, 30.
IХ 1883)
Дунђерски, Гедеон Геда, велепоседник, индустријалац, правник (Србобран, 1. II 1875
— Будимпешта, 12. VII 1939)
Дунђерски, Данило Данчика, поседник (? — Србобран, 10. ХI 1925)
Дунђерски, Ђорђе Ђока, велепоседник, индустријалац, добротвор (Србобран, 13. Х
1873 — Нови Сад, 24. Х 1950)
Дунђерски, Јаша, земљопоседник (Србобран, 1864 — Будимпешта, 12/13. ХI 1935)
Дунђерски, Лазар, велепоседник, индустријалац, добротвор (Србобран, 6. IV 1833 —
Србобран, 13. VII 1917)
Дунђерски, Лазар, архитекта (Србобран, 1881 — Опатија, Хрватска, 1952)
Дунђерски, Ленка, добротвор (Србобран, 8. ХI 1870 — Беч, 8. ХI 1895)
Дунђерски, Стеван, велепоседник (?, 1859 ? — ?, 21. VIII 1933), Србобран
Дунђерски, Теодора Дора, дворска дама, јавни радник (Бечеј, 1887/1888 — Нови Сад,
23. II 1965)
Дунић, Радослав М., адвокат, сенатор, бан (Мионица, 8. IХ 1871 — Крушевац, 8. V
1948)
Дуњић, Милан М., пуковник (Крушевац, 23. ХII 1865 — Београд, 30. VIII 1934)
Дуњић, Михаило М., хирург (Крушевац, 1874 — Шабац, 8. VIII 1937)
Дуњић, Чедомир Ж., бригадни генерал (Мала Врбица код Младеновца, 13. III 1881 —
Београд, 30. VIII 1952)
Дураин, Јон, виолиниста (Селеуш, Банат, 8. IV 1878 — Владимировац, Банат, 12. IХ
1947)

47

III том, Д ‐ З

Дургутовић, Мустафа И., трговац, народни посланик (Ораховац код Призрена, 1887
— ? после 1938)
Дурковић Јакшић, Љубомир, библиотекар, историчар (Врела код Жабљака, 12. ХII
1907 — Београд, 16. III 1997)
Дурман, Адам, аустријски генерал-мајор, стручни писац (Јаворањ код Двора на Уни,
Банија, 8. Х 1857 — Загреб, 24. II 1928)
Дурман, Милан, грађевински инжењер, народни посланик (Двор на Уни, Банија, 20. Х
1888 — Загреб, 21. ХII 1938)
Дурман, Милан, новинар, књижевник, преводилац (Јаворањ/Јамница код Двора на
Уни, Банија, 18. Х 1902 — Сарајево, 13/14. IV 1941)
Дусе, Шарл (Doucet Charles), учитељ борилачких вештина (Намир, Белгија, 18. II 1864
— Београд, 29. VII 1929)
Дусл, Јосиф, професор, преводилац, хоровођа (Чешка, око 1835 — ?, око 1872)
Духач, Милан, препаратор, конзерватор, вајар (Београд, 24. ХI 1897 — Београд, 22. I
1964)
Дучић, Драгутин, правник, економиста (Београд, 23. V 1882 — Београд 3. IХ 1926)
Дучић, Јевстатије, архимандрит, игуман (Луг код Требиња, Херцеговина, ? — ман.
Дужи, 28. ХII 1865)
Дучић, Јован, песник, књижевник, дипломата (Подгливље код Требиња, Херцеговина,
15. II 1874 — Гери, Индијана, САД, 7. IV 1943)
Дучић, Нићифор, архимандрит, историчар, пи-сац (Луг код Требиња, Херцеговина, 21.
ХI 1832 — Београд, 21. II 1900)
Дучић, Стеван, етнограф, каменорезац (Дучићи код Подгорице, 7. I 1874 —
Подгорица, 30. III 1918)
Дучић, Урош, банкар (Требиње, Херцеговина, 6. VIII 1889 — Сарајево, 3. III 1949)
Дучић Витковић, хаџи Јован, трговац, добротвор (Мостаћи? код Требиња,
Херцеговина, ? — Дубровник?, око 1710)
Душан, цар, в. Стефан Душан
Душановић, Илинка, глумица (Требиње, Херцеговина, 27. VI 1910 — Нови Сад, 21. II
1997)
Душановић, Јевто, глумац, управник позоришне дружине (Стари Мајдан код Санског
Моста, Босна, 15. VI 1861 — Нови Сад, 24. Х 1917)

48

епископ (? — ?). Иван. 27. писац (Дубровник. Бођани и Шишатовац. универзитетски професор (Београд. организациони секретар КПЈ (Бродска Варош код Славонског Брода. Ђуро. редитељ (Рума. професор. Ђаковић.III том. физиолог. Медо Ј. Х 1897) Душманић. глумац. апотекар. 6. 27/28. 25.. VII 1884 — Београд. револуционар. после 1845) Ђаковић. IV 1929) Ђаковић. Јоаким. 30. VI 1933) Душановић. Прокопије. судија. 20. министар привреде. 1929) Душманић Богдановић.. 1658—1677. Исаија. VII 1708) Ђаковић. 1871? — Нови Сад. VI 1896 — Београд. Х 1914) Ђаја. државни саветник (?. редитељ (Перлез. 1857 — Пожаревац. новинар.. Милорад. ман. 30. 5. ХI 1886 — Оштри врх код Светог Ду-ха. фармацеут. јеромонах. 12. VII 1928) Ђаја. 10. 30. игуман (? — ?). 1814 — ?. пијанисткиња. после 1743) 49 . октомвир. Х 1987) Душманић. 21. ? — Пожаревац. III 1850) Ђаја. Павле. ман. министар. 5. Ђаковић. Банија. мајор (Душманић код Голупца. 1. ХI 1906 — Нови Сад. Д ‐ З Душановић. Срем. Русија. 21. Љубица. учитељ (Петриња. биолог. капетан (северна Хрватска.. глумица (Ботош код Зрењанина. после 1850 — Београд. 18. капетан дуге пловидбе. V 1887 — Београд. III 1846 — Београд. Синиша Ј. Лепавина. Божидар Доро. калиграф. I 1964) Ђаја. Х 1957) Ђаја. 24. народни посланик (Пожаревац. Станоје. Француска. поткрај ХVII в. глумац. Јоаким. ХI 1962) Ђаковић. Илија М. 23. народни посланик (Мравињац код Дубровника. V 1850 — Хинтербрил код Беча. Викентије. 24. IХ 1907) Ђаја. око средине ХVII в. народни посланик (Дубровник. 28. — Беч. универзитетски професор (Авр. музички педагог (Дубровник. хемичар. IV 1896 — Београд. Славонија. Милка. око 1788 — Душманић. — ?. кнез. 1895— 1930. 26. депутирац. IV 1989) Душановић. Михаило М. Јован. митрополит крушедолски (Грабовци. заповедник брода. Банат.

око 1748 — Степање код Лајковца. 1944) 50 . 1848? — Пожаревац. стручни писац (?. Љубомир В. 7. Х 1971) Ђелмаш. Константин Ђанић. ХI 1891 — Аушвиц. I 1847) Ђелмаш. Крка. 26. III 1935) Ђема. уредник (?. — ман. 8. сликар (Велико Средиште. 1944) Ђерђ. Дамјан. јереј (? — Ниш. 17. 2.. 1896 — ?. 10—13. Пољска. учитељ.. сликар. пуковник (Винча код То-поле. устанички вођа (Читлук код Босанске Костајнице. IV 1876 — ?. Д ‐ З Ђаконовић. адвокат. VI 1898 — Београд. после 1924) Ђекић. после 1938) Ђелинео. Ђерасим. Imre). 1736 — Бокша Монтана. 1. писар (Гвозденовић код Ваљева. Константин. после августа 1878) Ђеорђијевић. ? III 1837) Ђелмаш.. Илија. правник. Румунија. сликар. каменорезац. Х 1869 — Лесковац. Крста. Димитрије Кратовалија. Х 1884 — Београд.) Ђаконовић Лога. економ. VI 1943) Ђекић. 10. фудбалер (Манђелос. 1848 — Слабиња? код Босанске Костајнице. каменорезац (Гвозденовић код Ваљева.III том. народни посланик (Ужице.. IХ 1920 — долина Сутјеске. око 1855 — Београд. 1. Марко. 14. шахиста (Суботица. земљорадник. народни посланик. Светозар Цвета. после 1703) Ђерасимовић. Драгош М. писар. VI 1882) Ђелошевић. игуман (?. свештеник (Гвозденовић код Ваљева. Банат. 24. IV 1787) Ђелмаш. Георгије. писац. 18. IV 1917 — Загреб. 1760 — Гвозденовић. адвокат.. Ђуро Н. Срем. професор. уредник (Баре код Кнића. 1777 — Степање код Лајковца. бригадни генерал (Књажевац. свештеник (Гвозденовић код Ваљева. Далмација. 29. крај ХVIII в. Васа. 1831. в. Стефан (Gelimeo). 1805) Ђелмаш. Љубомир П. ?). универзитетски професор (Стари Град на Хвару. Имре (György. 1790 — Гвозденовић. народни херој (Бителић код Сиња. Јаков. VI 1941) Ђапић. Дијаконовић Лога. Драгутин Р. око средине ХVII в. физиолог. 11. Хрватска. Милан. после 1918) Ђенадија.

Италија. IV 1995) Ђиљи Дионизије (Gigli). 2. Алекса Н. 10. Душан. ХI 1835 — Београд. политичар. 1648 — Дубровник. библиограф. трговац. II 1897 — Београд. Д ‐ З Ђерић. судија. IV 1879) Ђермановић.III том. потпуковник. ХI 1924) Ђермановић. V 1919) Ђерић. 8. ? VIII 1941) Ђерић. 23. писац. Милован. ? — Ђенова. класични филолог. песник (Мостар. 27. политичар (Ваљево. IХ 1858 — Карловац. Данило. јавни радник (Ваљево. професор.. 19. 1. капетан (Београд. Мађарска. проповедник. адвокат. II 1850 — Јагодина. III 1912) Ђилас. адвокат. 10. 12. VI 1911 — Београд. Х 1700) 51 . политичар. народни посланик (Јагодина. дипломата. универзитетски професор (Загреб. Лика. IХ 1931) Ђерић. I 1879 — Мостар. IХ 1882 — Јадовно. VIII 1867 — Кореница. IV 1892) Ђермановић. књижевник (Подбишће код Мојковца. Осман. Богомир Божо. 22. Босна. IV 1982) Ђермановић. 6. 1479) Ђикић.. песник (Дубровник. 6. VI 1991) Ђермеков. 29. харамбаша (? — код Јарка. Лика. Душан. публициста. VII 1876) Ђиван Припчиновић. добротвор (Кореница. 3. Аћим. 28. потпуковник (Ужице. трговац. 4. Лика. 28. револуционар. 1906 — Слијепач Мост код Бијелог Поља. 18. Банија. 30. 1852 — Арад. 30. Х 1892 — Београд. Живота. универзитетски професор. професор (Горња Бадања код Лознице. Милорад Н. економиста (Главичани код Двора на Уни. 28. ХI 1898 — Стокхолм. учитељ. друштвени радник (Которско код Добоја. III 1858 — Загреб. сенатор. Милош. трговац (? — Дубровник. V 1895) Ђикић. правник. Адам. лекар. Румунија. народни херој (Подбишће код Мојковца. IХ 1913) Ђерић. Срем. 20. национални радник (Арад. 6. 3. 23. Атанасије Таса. фратар. Василије. лексикограф (Кореница. 1882 — Батасек. ХI 1941) Ђилас. Хрватска. 26. 1732) Ђилас. I 1942) Ђерман. Рајко.

штампар. 13. Романија. 1897 — Београд. адвокат. VI 1915 — Београд. 14. Танасије Ј. устанички вођа. 1590 — Венеција. III 1893 — Рудине. архитекта (Београд. 1442—1450. — Венеција. репрезентативац (Куршумлија. ? ХI 1941) Ђокић. после 1654) Ђисаловић. оперска певачица (Ливно. ХI 1902 — Херцег Нови. после 1883) Ђокић. добротвор (Ужице. учитељица.. стручни писац (Нови Сад. 11. 7. Душан Л. Ђинами. Дивна. стоматолог. почетак ХVII в. 9. фудбалер. адвокат.. V 1889) Ђоковић. народни херој (Ђедовица код Сокоца. 20. Јулијана.. судија. 23. Михајло М. Војислав. ХII 1846 — Ћуприја. 4. 1957) Ђоковић. IV 1981) Ђоговић/Ђого. писац.. Пива. лекар. Јован С.. преводилац (Јагодина. 7. Бартоломео. 2. књижар (Венеција. Данило П. 31. Д ‐ З Ђинак. мајор (Глумач код Пожеге. I 1851 — Београд. ? — ?. III 1909 — Црвене стијене. ХII 1945) Ђисаловић. Х 1941) Ђокић. комесар полиције. лексикограф (Сомбор. после 1659) Ђинами. VIII 1904 — Нови Сад. Улцињ. IV 1983) Ђокић. 10. 21. V 1943) Ђокић. издавач. трговац. I 2005) Ђоковић. V 1853 — Београд. свештеник.III том. капетан I класе (Крагујевац. Х 1874 — Београд. Љубомир. ХII 1869 — Београд. Бар. 18. народни посланик (Борин До код Власотинца. II 1911 — Бела Црква. 15. универзитетски професор (Радаљево код Ивањице. штампар. 30. Момчило Мома. преводилац (Ореовица код Пожаревца. преводилац. издавач. Херцеговина. 4. Војислав. Веселин. Марко. 1828 — Власотинце. 14. писац. II 1984) Ђокић. V 1893) Ђокић Борнодолчевић. 12. IV 1985) 52 . Симо. глумица. вођа дружине (? — ?). 23. књижар (Венеција. ХI 1873 — Нови Сад. Радивој. ХII 1937) Ђокић. писац (Београд. 7. професор. 6. 17. Босна. 27. VIII 1939) Ђокић. сеоски кнез. 6. Босна. Стојиљко. устанички вођа (Невесиње. генерал-мајор (Сарајево. Јован. 1864 — Ужице. VII 1893) Ђокић.

— Србија. инжењер. уредник (Томићи код Бара. Теодор Ј. око 1845 — Крушевац. Х 1884) Ђомпарић. деспот. протовестијар (? — ?). народни херој (Томићи код Бара. 15. Недељко Б. Црмница. 13. VII 1944) Ђоновић. Хум. 26. Никола А..III том. 5. Ђорђе. 22. 1462 — ман. — Србија. великаш. великаш. апотекар. Бранко М. земљорадник. Светозар. министар. великаш. 30. после 1281) Ђорђе. 31. средина ХV в. финансијски стручњак (Јаловик код Шапца. III 1963) Ђоновић.. трговац. капетан (? — ?). економски пи-сац (Обод код Ријеке Црнојевића. носилац Карађорђеве звезде са мачевима (Мађер код Пожеге. публициста. — Угарска. после 1868) Ђонлић. великаш. Дубровник. 10. 26. Јефтимије. Д ‐ З Ђоковић. колекционар. војни заповедник (?. 29. V 1991) Ђоновић. de Kanizsa). 1072) Ђорђе Гребељановић (Jorg Grebelian). Јован И. 1968) Ђоковић. 24. Х 1909 — Београд. краљ. митрополит београдски (Белградо код Удина. 4. бан (?. Италија. 1280. прва половина ХIII в. 6. добротвор (Нови Сад. 1480. публициста (Београд. — Македонија. ХII 1885 — Београд. 1820 — ?.. Ђорђе (Максим) Бранковић. око 1082 — Зета. 1892 — Мађер. IХ 1883 — Њујорк. посланик (?. публициста. књижевник. дукљански владар (?. ХII 1993) Ђоковић. Фурланија. V 1921) Ђоновић. ветеринар (Мокра Гора код Ужица. Ђорђе Кањижаји (Georgius. књижевник. VIII 1916 — Београд. Kanizsai. после 1130) Ђорђе. Јанко. 1323. Милан. ХII 1881 — Биљег код Крупња. VIII 1974) Ђорђе.. вођа устанка (?.. дипломата (Обод код Ријеке Црнојевића.. Никола И. властелин (? — ?). после 1509) 53 . 1846 — Херцег Нови. I 1516) Ђорђе Војтех/Георгије Војтах. 21. Црмница. редитељ. 18. почетак ХI в. V 1908 — Београд. адвокат. царски савјетник (Пераст. средина ХIII в. Крушедол. VIII 1914) Ђоновић. после 1300) Ђорђе. графичар.

око 1490 — ?. драмски писац. политичар. Андрија Андра. микробиолог. 28. Банат. IХ 1893 — Београд. 17. Georgius Sirmiensis). 2. Бранислав М. управник позоришта (Пожаревац. министар (Београд. лекар. свештеник. ХI 1844 — Баден код Беча. лекар. III 1864) Ђорђевић. архитекта. I 1905 — околина Тулова код Лесковца.. срески начелник. ? — Параћин. лекар. после 1901) Ђорђевић.. хроничар (Сремска Каменица. писац (Београд. 1. 21. политичар (Београд.. 2. II 1967) 54 . Велимир. IV 1969) Ђорђевић. стручни писац (Београд. Богдан/Татар Богдан. ХI 1863 — ?. универзитетски професор (Ниш. Владимир Д. лекар.III том. 5. 30. око 1865 — ?. преводилац (Вршац. потпуковник (Врање. Борислав Ј. жупан (?. Ангелина Гина. књижар.. крај ХIII в.. властелин.. добротвор (Делиблато. Александар Д. око 1871 — Чачак. II 1795 — Панчево. Х 1975) Ђорђевић. 23. 18. 8. Александар. Арон Ацко. народни посланик (Петка код Лазаревца. после 1334) Ђорђе Сремац (György Szerémi. културни радник (Крагујевац. 23. угарски дворски капелан. пуковник (Параћин. Владимир Милош. политичар. 6. 22. народни херој (Лесковац. глумица (Крагујевац. резервни потпуковник. ХI 1900) Ђорђевић. трговац. 31. 30. 9. трговац. Бранко Дрда. индустријалац. Х 1914) Ђорђевић. Владан. VII 1883 — Београд. правник. председник општине (Велико Градиште. после 1914) Ђорђевић. ? — околина Сарајева. Владимир А. после 1860) Ђорђевић. 1884 — ?. после 1878) Ђорђевић. VIII 1930) Ђорђевић. III 1854 — Крагујевац. — Пељешац. Влада/Влајко М. IХ 1858 — Београд. 13. 1912/1913) Ђорђевић. правник. III 1952) Ђорђевић. Д ‐ З Ђорђе Пријановић (Jurech de Priano). I 1896 — Београд. ХII 1890 — Београд. VII 1941) Ђорђевић. глумац. уставобранитељ. око 1550) Ђорђевић. ХI 1941) Ђорђевић. 28. 20.

V 1928) Ђорђевић.. композитор. Димитрије. Бугарска. 3. добротвор (Ковачевац код Младеновца. судија. IV 1946) Ђорђевић. 1782 — Јагодина. писац (Пожаревац.. преводилац (Београд. универзитетски професор (Чачак. Војислав Т. VII 1913) Ђорђевић.. III 1839) Ђорђевић. V 1811) Ђорђевић. V 1894 — Јајинци код Београда. писац (Видин. новинар. 16.. управник града Београда (Београд. Х 1907) Ђорђевић. Војин М. 7. ? III 1943) Ђорђевић. свештеник. 4. лекар. 27. Д ‐ З Ђорђевић. печаторезац (Лесковац. ? II 1928) Ђорђевић. 26.. 1883 — Младеновац. Владимир Р. Х 1861 — Београд. Десанка. певачица. VI 1883 — Врање. мајор (Краљево. игуман (? — ?). VIII 1985) Ђорђевић. ? — Миљевска пољана код Босилеграда. Димитрије Ц. II 1837) Ђорђевић. 1833 — Београд. ХI 1869 — Београд. 19. кнез (Македонија. штампар. 27. народни посланик. агроном. спортски радник. Ђорђевић. писар. Димитрије/Поп Ђак. индустријалац. инжењер агрономије. 7. 26. епископ шабачки. публициста. 26. Георгије. Глиша. 28. Ковин. глумица. Димитрије. 1879 — Београд. II 1898 — Београд. 1779 — Шабац. Војислав Ж. 25. III 1941) Ђорђевић. министар. ? ХII 1896) Ђорђевић. 1842 — Београд. 15. I 1987) Ђорђевић. Димитрије П. 29. драмски писац (Београд. после јануара 1922). тумач. државни саветник (Београд. VII 1899 — Београд. Неготин Ђорђевић. телеграфиста. 1739—1745.III том.. 15. 19. Вучко К. индустријалац. 4. 11. Владислав. II 1941) 55 . Х 1785 — Темишвар. ман. пи-сац (Београд. добротвор (Београд. професор. Герасим. Владимир/Влајко И. Властимир.. етномузиколог (Брестовац код Зајечара. око 1850 — Београд. V 1971) Ђорђевић. трговац.. II 1863 — Београд. публициста (Велико Градиште. 27. 22.. око 1845 — ?. ветеринар (?. организатор крушчичке буне (Крушчица код Беле Цркве. музички педагог. Беч. VI 1938) Ђорђевић. Војислав В. Београд.

I 1887 — Београд. III 1944) 56 . машински инжењер.. Швајцарска. лекар. дивизијски генерал (Неготин. посланик (? — ?). архитекта. Ђорђе М. Драгољуб И. универзитетски професор (Београд. Д ‐ З Ђорђевић. Добросав. финансијски експерт. Георгијевић. филолог.III том. VIII 1866 — Београд. ХI 1944) Ђорђевић. 3. 30. 2. Ђорђе. западна Србија. II 1970) Ђорђевић. професор. народни посланик. Ђорђе С. Х 1914) Ђорђевић. архитекта (Ниш. IV 1935) Ђорђевић. Ђорђе Ж. велики жупан (Смедерево.. универзитетски професор (Грубишно Поље. IV 1898) Ђорђевић. мајор (Ваљево. Х 1908 — Њујорк. ХI 1892 — Београд. апотекар (Фурка. ХI 1935) Ђорђевић.. 1896) Ђорђевић. I 1999) Ђорђевић. ? — Београд. офталмолог. V 1879 — Београд. правник. књижевник (Закута код Краљева. 12. 3. народни херој (Баничина код Смедеревске Паланке. ХII 1844 — Београд. Ђорђе. 31. 1885—1907. Х 1863 — Београд. Босна. 13. 20. начелник министарства (Београд. универзитетски професор (Лозница. дерматовенеролог. 24. ХI 1867 — Беч. 17. I 1942) Ђорђевић. мини-стар (Београд. 14. 11. 6. Душан. професор. 1866 — Београд. ХII 1936) Ђорђевић. Душан. III 1973) Ђорђевић. 25. 5. 11. IХ 1880 — Мали Рожањ код Мачковог Камена. Драгослав Гоша.. в. 9. Грчка. VIII 1920) Ђорђевић. 20. оперски певач (Доњи Крчин код Варварина. 26. 22. правник. VIII 1919 — Берн. Топола. Ђорђе. професор. 27. политичар.. 27. 25. Драгутин Алија. народни херој (Ђаковица. IХ 1949) Ђорђевић. историчар књижевности (Београд. Георгије Ђорђевић. национални радник (Брчко. свештеник. Драгослав П. Хрватска. IV 1933) Ђорђевић. Ђорђе Т.. Ђорђевић. пуковник. IV 1885 — Аранђеловац.. ? — Београд. 27. 24. политичар. Драгутин Ј. 28. 1888 — Београд. Грос. I 1898) Ђорђевић. Ђорђе. Ђорђе. генерал-мајор. Ђорђе М. лекар.

21. 5. Јован. V 1773) Ђорђевић. Енглеска. Ђорђе Т. правник. 1903 — ?) Ђорђевић. Живојин С. ХII 1812 — Београд. оснивач српских позоришта. народни посланик (Горња Црнућа код Горњег Милановца.. ? — Београд. 5. II 1911) Ђорђевић. VI 1913) Ђорђевић. VIII 1952) Ђорђевић/Георгијевић. окружни начелник. Ђорђевић.. оснивач четничког удружења (Свето Враче. II 1893 — ?. IХ 1891 — Београд. бан (Крагујевац. Јован. 29. VI 1969) Ђорђевић. ХI 1957) Ђорђевић. трговац. професор. 13. VII 1943) Ђорђевић. 12. 18. ХII 1989) Ђорђевић. писац (Лесковац. III 1862 — Горња Црнућа. Живојин М. народни посланик. 17. Јован. митрополит карловачки. војвода (? — ?). универзитетски професор (Београд. 16. Зора. 6.. 21. Ђурица Ц. педагошки писац. Иван Ј. потпуковник (Београд. Живко Ђ. писац (Београд.. зоолог. IХ 1869) Ђорђевић. VI 1845 — Београд. Македонија. народни посланик (Горња Црнућа код Горњег Милановца. Јован Ђ. VI 1884 — Лесковац. ХII 1933) Ђорђевић. Кукар. 27. пре 1715 — Карловци. Живко А. министар (Сента. 12. III 1872 — Београд. секретар Матице српске. Илија Ж. 25.. Д ‐ З Ђорђевић. 1869 — Лозница. ресторатер. 27. 15. IV 1900) Ђорђевић. Х 1888 — ?. епископ далматински (Врнчани код Горњег Милановца. Иван.. ХI 1887) 57 . преводилац (Уб. V 1894 — Кембриџ. правник.. професор. Иринеј (Милан). Иван С. ХII 1868 — Београд. адвокат. трговац. 28. власник биоскопа (околина Смедеревске Паланке. после 1970) Ђорђевић. после 1942) Ђорђевић. Живко Н. III 1908 — Београд.III том. после 1940) Ђорђевић. пуковник (Београд. лекар. велики жупан (Пожаревац. универзитетски професор (Пожаревац. Јован М. 1895 — ?.. 4. VI 1958) Ђорђевић.. индустријалац (Лесковац. пуковник (Нови Сад. 1814 — Београд. 9. 22. 28. 1807—1813.. 25. песник (Сремски Карловци. ХI 1826 — Београд. 18.. IV 1954) Ђорђевић. 5. Јован. 27. Сокобања. 24.

Калоним. I 1893) Ђорђевић. Манојло Призренац.. почетак ХIХ в. VII 1880 — Београд. публициста. добротвор (? — ?). Георгијевић. начелник министарства (Краљево. 8. 1. Свети Ђурађ. државни репрезентативац.. Ђорђевић. адвокат. 7. 3.. пуковник (Смедерево. после 1952) Ђорђевић. Румунија. дворски лиферант (Шатиста. Нови Сад. VI 1959) Ђорђевић. геодета. после 1914) Ђорђевић. VIII 1902 — Београд. VIII 1943) Ђорђевић. ХII 1912) Ђорђевић. после 1901) Ђорђевић.. 30. 16. 15. око 1875 — Београд. Ламбра. Х 1953) Ђорђевић. инжењер шумарства (Дубрава код Младеновца. шумарски стручњак. народни посланик (Пожаревац. Д ‐ З Ђорђевић. трговац. Јосиф З. професор. Босна. национални радник (Призрен. Марија М. VI 1896) Ђорђевић. V 1982) Ђорђевић. председник општине (Петровац код Пи-рота. 5. 29. Мана. Марко 58 . 1897) Ђорђевић. Коста Б. 1848 — Београд. 23. Грчка. в. Х 1900 — Шабац. Лепосава. 28. Љубомир Т. 14.. Х 1915) Ђорђевић. капетан I класе (Врање. IV 1962) Ђорђевић. VII 1957) Ђорђевић. 20. VII 1883 — Вучак код Смедерева. фудбалер. III 1883 — Београд. трговац. 19. ? ХI 1849 — ?. 31. генерал-потпуковник. глумица (Београд. 27. Љубиша Лола. око 1816 — ман.. Љутомир С. 27. 15. 5. Х 1899) Ђорђевић. 1824/1825 — Солун. 30. VI 1906 — Београд. агент. књижевник. 1900) Ђорђевић. ХII 1873 — Београд. IХ 1869 — ?. Марија Мара.III том.. преводилац (Бијељина. Јордан З. VII 1901 — ?. дивизијски генерал (Шабац. ХI 1944) Ђорђевић. народни посланик. 21. писац (Шабац. публициста. Катарина Каја. игуман (?. глумица (Врање. 1846 — Београд. Марија. професор. Константин. учитељица (Шабац. Коста Р. 20. Константин от Диван.. 13. земљорадник. Марко. VII 1885 — Београд. VII 1906 — ?) Ђорђевић. глумица (Сомбор. Љубомир К. професор (Врање. племић. мајор (Књажевац. I 1851 — Београд. 2.

после 1827) Ђорђевић. публициста (? — Бања Ковиљача. Милисав Црноречанин. бригадни генерал (Ниш. IV 1832) Ђорђевић. народни посланик (Јагодина. 25. филмски сниматељ.. Милош Р. VI 1896 — Београд. устаник. Милисав. после 1914) Ђорђевић. Милош А. VIII 1901 — Београд. политичар. правник. 28 II 1978) Ђорђевић. преводилац (Београд. политичар (Рума. око 1845 — Зрењанин. Х 1879 — Јагодина. редитељ (Брус. 21. Мијаило Самаилац. 5. 1915) Ђорђевић. устанички војвода (Сушица код Крушевца. 30. ? — ?. германиста.. после 1727/1729) Ђорђевић. Милица. VII 1881 — Београд. 1762 — Свилајнац. трговац. службеник. 17. Милорад Мика. VII 1896 — Крушевац. 22. вицегувернер (Шабац. 19. новинар. III 1941) Ђорђевић. — Нова Варош. Милан А. VI 1943) 59 . публициста. V 1911 — Београд. Топаловић. 17 II 1887 — Београд?. Милан Ж.. Милан. VII 1969) Ђорђевић. Мика. VI 1949) Ђорђевић. Милан В. министар. Милош. ХII 1918) Ђорђевић. кнез. 26. публициста (Београд. 7. II 1939) Ђорђевић. 14. 13. 1883 — Београд. 10. народни посланик. VI 1923) Ђорђевић. Миодраг Мика. Д ‐ З Ђорђевић. електротехничар телеграфско-телефонског саобраћаја (Рудник код Горњег Милановца. VI 1874 — Београд. преводилац (Београд. 27. дипломата. Марко Ђ. кнез (Самаила код Краљева. 1876 — Београд.III том. друга половина ХVII в. књижевник. 1. Х 1969) Ђорђевић.. посланик (Кумане.. Банат. банкар.. Х 1845 — Рума. в. Милица Ђорђевић. 8. земљорадник. Милош. Милан П. 24. адвокат. народни посланик (Дрћевац код Лесковца. универзитетски професор. 8. око 1855 — Дрћевац. IХ 1884) Ђорђевић.. IV 1981) Ђорђевић. 11. 9. професор. V 1943) Ђорђевић. јавни радник (Међулужје код Младеновца. капетан србијанске милиције (?. 28. Милосав Ц. издавач.. правник. Милан Т. преводилац (Крушевац.

Бачка. VII 1950) Ђорђевић. трговац. око 1810 — Горњи Милановац. прва половина ХIХ в. Петар М. писац (Нови Сад. народни посланик (Тодорин До код Мионице. Ђорђевић. Петар Кукар. IХ 1874 — Београд. ХII 1874) Ђорђевић. министар (Крагујевац. посланик (Бечеј. наставник. Никола Р. Михаило. после 1934) Ђорђевић. Сава. 1882 — ?. 1961) Ђорђевић. Београд. IV 1885 — Београд. Пера. 9. лексикограф. професор (Јагодина. 1. Македонија. Никола. Пера. индустријалац (Шабац. архимандрит. 1885—1898. II 1887) Ђорђевић. трговац. ХI 1902) Ђорђевић. професор. адвокат. IV 1890 — Београд. градитељ (Охрид. II 1946) Ђорђевић. преводилац. после 1940) Ђорђевић. уредник (Књажевац. филолог. Д ‐ З Ђорђевић. 5. Мита. политичар (Крагујевац. 15. Ђорђевић. ХI 1877) Ђорђевић. народни посланик. Београд. 1869 — Београд.III том.. Банат. Риста А. Ниш. 17. IV 1918) Ђорђевић. универзитетски професор (Крушевац. професор.. Михаило.. ХI 1866) Ђорђевић. VI 1855 — Београд. Никола. I 1901) Ђорђевић. 1886 — Лесковац. Мирон (Марко). 11. 26. VIII 1970) Ђорђевић. 1. Х 1862 — Нови Сад. III 1850 — Париз. Настас. пи-сац. III 1846 — Београд. шумарски инжењер. 1863 — ?. Мика. 3. добротвор (Јаша Томић. 21. 20. 31. народни посланик. индустријалац (Лесковац.. генералштабни мајор. Михаило К. 18. Варварин. ? IХ 1842) Ђорђевић. кнез. Никола. 1852 — Ковиљ. новинар. 6. публициста (Нови Пазар. I 1958) Ђорђевић. хоровођа (? — Беч. 1851 — Крагујевац. I 1887) 60 . политички радник (Крагујевац. 28. Павле Ј. 1895) Ђорђевић. професор. окружни начелник (? — околина Пожаревца. Михаило Мика. ректор (Свилајнац. 23. градитељ (? — ?). 28. 1810 — Бечеј. Свилајнац. правник. свештеник. народни посланик (? — ?). 18. 23. Мита.

универзитетски професор (Књажевац. Светислав М. 12. етнолог. ХII 1894 — Београд. 23. народни херој (Радичевац код Књажевца. 1860 — Пирот. 1271) Ђорђић. Тихомир Р. глумица (Београд. II 1868 — Београд. Селимир. трговац. Станоје. — Дубровник. индустријалац (Лесковац. Мара. 1866) Ђорђевић. Чешка. Марсилио/Марчело. полицијски функционер. V 1944) Ђорђевић-Малагурски. 13. 1854 — Лесковац. трговац. Хрватска. ? — Бјеловар. јавни радник (?. пилот. Танча. државни секретар (Ниш. политичар (Бела Црква. Димитрије. — Корчула. Х 1969) Ђорђи. народни посланик. 23. кнез (?. VII 1908) Ђорђевић. Велики Поповац Ђорђевић. књижевница (Бечеј. 24. IV 1882 — Усти над Лабем. историчарка. 1901). 4. II 1970) Ђорђевић. Цветан Цека. IХ 1897) Ђорђић. IХ 1880 — Београд. наставник. после 1918) Ђорђевић-Хлапец. 1793 — Сента. велики жупан (Срем?. велепоседник (Дубровник. трговац (Мали Иђош. трговац. VII 1971) Ђорђевић Нанчић. IХ 1894 — Београд. 1824 — Дубровник. Стеван Новак. IХ 1920) Ђорђевић. прва половина ХIV в. Мариница. 18. почетак ХIII в. V 1944) Ђорђевић. 1919 — Доња Бела Река код Бора. народни посланик (? — ?.. историчар. земљорадник. II 1915) Ђорђевић. 6. Софија Цоца. Светозар А. економ. VII 1943) Ђорђевић. књижевница. ХI 1958) Ђорђевић.III том. 5. народни посланик. V 1866 — Ваљево. 1401) 61 . 4. IХ 1928) Ђорђевић. 26. Д ‐ З Ђорђевић. Мато (Matheus de Georgio).. правник. етнограф (Суботица. добротвор (Милошевац код Велике Плане. 19. стручни писац (Белосавци код Тополе... Тоша. 1887 — Београд. народни посланик (Пирот. 9. ? VIII 1910) Ђорђевић. 1. трговац (?. VIII 1893 — Београд. 15. ? — ?. дипломата. 1. 19. лекар (Пожаревац. потпуковник. теоретичарка феминизма. Трајко Кукар. 20. 1939) Ђорђевић. Јулка. трговац. 10. Филип. 1877 — Београд. Светозар К.

настојатељ манастира. Д ‐ З Ђорђић. II 1901) Ђоровић. Илија. IХ 1877 — Косовска Митровица. 11. преводилац. књижевник (Ниш. Момчило Р. свештеник. лекар. писац. филолог. Ђукановић. I 1904 — Београд... VI 1858 — Крушевац. 1911?) Ђујић. V 1871 — Београд. 21.. Петар Ђ. индустријалац. 1835 — ?. свештеник. Чешка. писац (Ваљево. управник школе. Острог. пре 1880 — ? после 1931) Ђорић. потпуковник (Пожаревац. члан Духовног суда (Пољна код Трстеника. 4. 1. VIII 1904 — Београд. писац (Шабац. Јефрем Ф. универзитетски професор (Тузла. лекар. учитељ. бригадни генерал. 29. Добросав П. 7. Милош Н. трговац. 27. професор.III том. Драгутин Н. четнички војвода (Ковачић код Книна. IХ 1997) Ђукан Црнобарац. харамбаша (? — ?). Димитрије Мита. Ђурђе П. Миленко. национални радник (Гњилане. 13. I 1915) Ђорић. 16. 28. III 1892 — Беочин. разбојник. лекар (Пожаревац. IХ 1867 — Ниш. 29. ? ХI 1915) Ђорић. бан. књижар (?. хемичар. добротвор (Ваљево. 21. (Честин код Кнића. Јелена. Х 1863 — Дубровник. 20. 12. 19.. Калифорнија. књижар. 21. професор. четнички командант (Луково код Никшића. VIII 1922) Ђорић. VI 1975) Ђорић. V 1859 — Скопље. Х 1913) Ђорић. 8. народни посланик. Драгутин Н.. Сибин. VII 1989) Ђорић. 17. земљорадник. средина ХIХ в. Срем. II 1950) Ђорић. писац. 6. државни саветник.. 27. III 1945) 62 . виши научни сарадник (Смедерево. Никола. 17. 1743—1745. ХI 1896 — Београд. публициста (Смољинац код Пожаревца. Х 1984) Ђорић.. I 1926) Ђукановић. II 1907 — Сан Маркос. Далмација. трговац. IХ 1893 — Ниш. ХI 1883 — ман. VII 1839 — ?. II 1992) Ђорић. 27.. Зарија. народни посланик (Петровац на Млави. после 1903) Ђорић. публициста (Вршац. — Карлове Вари. Доситеј (Душан). 11. 12. 24. 20.. Блажо М. САД. Х 1943) Ђукановић. 26.

банкар. 1860 — Никшић. политичар (Чево код Цетиња. Михајло.. Аница. професор. добротвор. Лазар. 15. лекар (Поповац. I 1986) Ђукић. 15. песник (Капела код Бјеловара. посланик. прва половина ХVIII в. 23. Бачка. 4. ?). саборски депутирац (Тител. средина ХVIII в. IV 1862) Ђукановић. Перо. 1927) Ђукановић. Босна. народни херој (Бјелојевићи код Мојковца. Тител. Д ‐ З Ђукановић. 20. Милан. 1944) Ђукић. 1883 — Брежнице. Вуксан М. архимандрит (Баја. јавни радник (Тузла. Аврам. Хрватска. партизански командант (Кравица код Братунца. војвода (Трешњево код Цетиња. Марко. IХ 1903 — ?) Ђукановић.. капетан II класе (Горња Љубовиђа код Љубовије. Ђукић. Мило Ж. ? IV 1942) Ђукановић. генерал.. III 1899 — Београд. Чешка. 30. Добрица Т. антрополог (Загреб. V 1956) Ђукић. Србобран. генерал-мајор. 12. бригадни генерал (Чево код Цетиња. Румунија. земљорадник. Аница Ђукић. в. Х 1927) Ђукић. 1873 — Сарајево. 13. публициста (Осијек. — Србобран. 16. интерниста. III 1906) Ђукић. племић (? — ?). капетан. после 1790) 63 . историчар (Госпођинци. народни херој (Медно Поље код Босанског Петровца. четнички војвода. племић. 25. 8. грађевински инжењер. Богдан. V 1981) Ђукић. после 1857) Ђукић. VII 1892 — Кравица.III том. песник. Ходош. VIII 1916 — Шујица код Дувна. Илија Звицер. 25. позлатар (? — Товаришево код Бачке Паланке. сликар. Михаило. 1777—1782... Барања. Ђукић. I 1899 — Загреб. Драго Д. Душан С. Генадије Ходошанин. 17. 12. Босна. Бранко. 1810 — кланац Дуга код Никшића. ХI 1920 — Београд. 1848 — Књажевац. ? — ман. II 1844 — Беч. заставник. II 1878) Ђукић. ХII 1931) Ђукић. 28. VIII 1981) Ђукић. 25.. 20. Шаулић. Мађарска. Јован М. четнички командант (Никшић. VII 1879 — Јужни Атлантик. мајор. 18. харамбаша. Александар Алекса. ХII 1943) Ђукић. Босна. 3. I 1916 — источна Босна/западна Србија.

спорт-ски радник. 8. Х 1938) Ђукић. народни посланик (Горња Добриња код Пожеге. дивизијски генерал. књижевник. Бока Которска. стручни писац (Ражана код Косјерића. 1914 — Лијева Ријека. челник (?. Ђурађ Белмужевић/Биомужевић. Пане Лимар. ХI 1833 — Горња Добриња. Злата. лекар. I 1378) Ђурађ II Страцимировић. 1. почетак ХIII в. посланик (Горња Добриња код Пожеге. професор. гинеколог-акушер (Панчево. обласни господар (?. II 1897) Ђукнић. деспот (?. државни саветник (Калањевци код Љига. Ђурађ Големовић. IV 1902 — Београд. 13. после 1455) Ђурађ Бранковић. пуковник (Маине. Словенија. прва половина ХV в.. ХI 1911) Ђунђенац. Д ‐ З Ђукић. 1459—1478.VII 1952) Ђукић. 1860 — Горња Добриња. професор (Шаренград код Илока. 10. — Србија. 22. — Зета. Срем. Мославина. учитељ. IХ 1985) Ђукић. протојереј. Миленко. Павле. Доњи Краји. сликар (? — ?). почетак ХV в. 26. почетак ХIV в. 27. свештеник. после 1254) Ђурађ I Балшић. Трифун. VII 1868 — ?) Ђукић. Илија Р. Х 1960) Ђукић. учитељ. после 1456) 64 . 8. 1. књижевни историчар (Брскут код Подгорице. III 1942) Ђукић Поповић. V 1880 — Тополшица.. Светомир. 6. — Омиш. — Зета. кнез (?. 5. Шћепан П. народни херој (Копљух код Босанског Петровца.III том. великаш.. I 1889 — Цетиње. — Србија. 20. III 1892 — Загреб. 12. 1811 — ?.. властелин. 1403) Ђурађ Базиљ (Georgius Bassil). музички педагог (Чазма. 24. бригадни генерал (Ужице. Пантелија В. хирург. Васојевићи. Недељко Свето Н. војвода (? — ?). властелин. после 1853) Ђукић. 19. око 1375 — Смедерево. VIII 1922 — Велико Трњане код Лесковца. 22. Немачка. ХII 1456) Ђурађ/Јурај Војсалић. оперска певачица. 6. народни херој (Лопате код Андријевице. 31. Петар Ј. 1935) Ђукић Поповић. 1419—1438. VII 1966) Ђукић. обласни господар (?. VI 1982) Ђура Качић.. генерал. кнез (?. 8. 29. V 1882 — Дуизбург. Павле. средина ХIV в. Котор. III 1839 — Београд.

Милош. сердар (? — ?). Јанко. Цеклин. III 1924 — Грумо Апула код Барија. 29. четовођа (Цеклин код Цетиња. — Зета. судија. Душан. Радомир Т. почетак ХV в. — Дечани. Андрија. Шпиро. дворанин. Вук. властелин. II 1973) Ђурановић. после 1362) Ђурашиновић. ветеринар (Улцињ. крај ХVIII в. публициста (Мартинићи код Даниловграда. почетак ХIV в. 1862 — Ћуприја. крај ХIII в. Андрија. ? — Скадарско блато. 25.. II 1921 — Вранић код Посушја. V 1982) Ђурашковић. после 1768) Ђурашковић. 30. великаш. челник (?. Херцеговина. после 1973) Ђурановић. VI 1712) Ђурашковић. сердар (? — извор Обзовице код Цетиња. властелин. 1367) Ђурађ/Јурај Радивојевић. ктитор (?. војвода (? — ?). II 1943) Ђуран. 11. Босна. војвода (Цеклин код Цетиња. сликар (Ђурићи код Херцег Новог. Стеван. Дубровник. 1780—1802. 3. 1864 — Ђурићи. 1799—1836. IХ 1885 — Сарајево. Црна Гора. 1680 — Царев лаз. трговац (? — ?). — Србија. VIII 1944) Ђурановић. средина ХIV в. логотет (?. — Зета. IХ 1377) Ђурађ Повика. прва половина ХIV в. 28. 11. Никола. Ријечка нахија. ХI 1932) Ђурашковић. народни херој(Велики Бастаји код Дарувара. Дубровник. властелин (?.III том. Д ‐ З Ђурађ Ђурашевић/Црнојевић. после 1435) Ђурађ Маченошић. директор школе. Владан Влајко. ХII 1897 — ?. Ђурашковић. средина ХIV в. учитељ. сликар (Ђурићи код Херцег Новог. Италија. народни херој (Љубић код Чачка.) Ђурашковић. — ?. службеник. Војин Костја. Дријева Ђуракић. 22. свештеник. 18. сердар. 21. после 1409). 1. 13. 1910) Ђурасовић. властелин. Јово. војвода (?. војвода (?. — Солун. Славонија. 1702. публициста (Ливно. Ријечка нахија. ХII 1919 — Београд. 27. народни херој(Мартинићи код Даниловграда. IV 1895 — Ђурићи. 65 . 3. ХI 1928) Ђурановић. Мато. Ђураш Илијић. после 1456) Ђурађ Остоуша Пекпал.

историчар. капетан. Ђурђевић. VI 1850) Ђурђевић. кнез (Зупци код Требиња. Васа. I 1833 — Београд. харамбаша. ХII 1923 — Маринци код Вуковара. ђакон (Цеклин код Цетиња. ХII 1915) Ђурђевић. IХ 1853 — Долово. војвода (? — ?). 1828) Ђурђевић. 26. 30. Драгутин. 20. 25. VI 1878 — Земун. сердар. Х 1864 — Славонски Брод. политички радник. Никола. Саво. Украјина. трговац. Филип. 22. државни саветник (Жабаре код Тополе. управник штампарије. 27. Петар. Филип. Банат. Свети Ђурђе. VIII 1898) Ђурђев. I 1961) Ђурашковић. мајор (Мрчић код Ваљева. 1857) Ђурашковић. ? — Хотин. 28. 1757. Живан К.. Херцеговина. државни саветник (Доњи Михољац. ман. 1857) Ђурашковић. председник Врховног суда.III том. теолог (Дубровник. 12. 14. 1815 — Цеклин. — прва половина ХVIII в. III 1888) Ђурђевић. народни херој (Бршадин код Вуковара.. Ђурђевић. Васо Турчин. народни херој (Балиновић код Ваљева. добротвор (Долово код Панчева. 1799. ? — Херцег Нови. 23. публициста. преводилац (Иланџа. војвода (Михајловац код Смедерева. Ђурашковић. ? — Цеклин. V 1926) Ђурђевић. 31. адвокат. друга половина ХVII в.. политичар (Осијек. сликар (? — ?). 1871 — ?. 1849) Ђурашковић. Д ‐ З Ђурашковић. Русија. адвокат. старешина Ријечке нахије (? — ?. 1787/89 — Жабаре. I 1737) Ђурђевић. Славонија. сердар. 12. војвода. Павле. II 1675 — Дубровник. 1891 — Дебело брдо на Повлену. VIII 1904) Ђурђев. 15. Милутин. V 1891) 66 . Саво М. сенатор (? — Цетиње. Јанко. књижевник. члан Правитељствујушћег совјета. 13. професор. велепоседник. Игњат. Јаков В.. народни посланик (Цеклин код Цетиња. Богдан Ж. земљорадник. VI 1933) Ђурђевић. ?). 13. земљорадник. IХ 1841 — Беч. глумац. кнез. Периша. 1860 — Београд. драмски писац (Београд. V 1943) Ђурђевић. V 1944) Ђурђевић. 22. 25. сенатор (Цеклин код Цетиња. 22. Светислав. 15. Василије Васа. публициста.

4.. 19. Д ‐ З Ђурђевић. барон (Панчево. ХI 1940) Ђурђић. правник. учитељ. биров (Србија. књижар. Георг Глиша. 22. 20.. антиквар (Шабац. Босиљка.. 1876 — Београд. III 1864 — Врање. политичар (Ужице. IV 1941) Ђурић. бригадни генерал. 11. 1871 — код Вишеграда. III 1975) Ђурић. 16. III 1891 — Београд. ХII 1861 — Крагујевац. Гојко Т. Ђорђе/Ђура. 25. Georgiis). после 1869) Ђурић. II 1944) Ђурић. 24. Драгутин. генерал. 1875 — Београд. 23. учитељ. председник општине (Горња Трешњевица код Аранђеловца. лекар. филозоф. Х 1945) Ђурић. 17. национални радник (Врање. I 1915) Ђурић. 1. II 1931) Ђурић. подмаршал. после 1725) Ђурић. I 1916) Ђурђевић. Димитрије Р. Алексије Н. добротворка (Београд. 8. 21. педагошки пи-сац (Дудовица код Лазаревца.III том.. 8. Алекса Д. крај ХVIII в. ХI 1888 — Београд. IV 1818 — Београд. VI 1891) 67 . — Београд. Драгутин/Баша Драгиша. писац. преводилац (Пожаревац. 12. Х 1924) Ђурић. професор. 1838 — Београд. 31. народни посланик (Београд. ХI 1838 — Београд. V 1907) Ђурић. трговац. Душан. Чедомир Г. — Бела Црква. вајар. универзитетски професор. Александар Д. 1579 — Дубровник. добротвор (?. ХI 1858 — Београд. судија. 1894 — Београд. Стаменко. гостионичар. ХI 1905) Ђурић. I 1888 — Лесковац. Драгиша М.. 25. народни посланик. 30. бригадни генерал (Заовине код Бајине Баште. универзитетски професор (Јагодина 2. Срем. 27. II 1937) Ђурић.. 15. статистичар (Крагујевац. друга половина ХVII в. V 1940) Ђурић. ХI 1893) Ђурић. 1. министар (Београд. 21. 23. Боривоје. писац (Крњево код Велике Плане. 15. учитељица. IХ 1870 — Земун. писац (Бежанија. трговац. II 1867 — Београд. добротвор (Ужице. V 1821 — Трст. Тома П. песник (Дубровник. 26. 7.. Стијепо (Giorgi. 18. Босна. IХ 1632) Ђурђевић. правник. Давид од Соколграда. Аврам.. IV 1941) Ђурђевић.

привредник.. преводилац (Бенковац Окучански. ХI 1950) Ђурић. Банија. 1845 — Загреб/Стењевац. хелениста. 15. дипломата (Београд. народни посланик (Заовине код Бајине Баште. трговац. национални радник (Илинци. око 1791 — Бјеловар. економиста. филозоф.. Љубомир. IХ 1894 — Београд. 1871 — Двор на Уни. ХII 1852) Ђурић. 2. VIII 1942) Ђурић. Хрватска. хемичар. 29. народни херој (Ужице. професор (Крагујевац.. Русија Ђурић. ХII 1917 — Врхпоље код Санског Моста. IV 1917) Ђурић. свештеник. I 1945) Ђурић. генерал-мајор. после 1910) Ђурић. Љубица. политичар (Ужице. Милан Ђ. I 1944) 68 . 30. Срем. инжењер агрономије. 10. 12. VII 1988) Ђурић. аустријски пуковник (Јаворањ код Двора на Уни. Банија. 22.. 29. 22. Срем. метеоролог. V 1886 — Зрењанин. 1962) Ђурић. 1725 — ?). Михаило. VI 1914) Ђурић. VII 1917 — Београд 11. 26. ХI 1938) Ђурић. заставник. 5. Михаило Ђ.. 1846 — Крагујевац. Миленко Д. друштвени радник (Крагујевац. 5. Јован Ђ. Х 1978) Ђурић. 22. око 1868 — Београд. народни херој (Горње Водичево код Новог Града. 30.. VI 1972) Ђурић. посланик. I 1892 — Београд. Јован. ? V 1892) Ђурић. преводилац (Јагодина/Крагујевац. 19. сликар. Љубодраг Н. универзитетски професор. 1879 — Београд. поџупан (Илинци. ХII 1967) Ђурић. 13. Михаило Л. III 1844 — Рим. адвокат. професор. учитељ.. Милан Ђ. Лазар. Желимир Жељо. IV 1874) Ђурић. Ђорђе. политички радник. индустријалац (? — Београд. пилот. 9. преводилац (Зрењанин. 21. стручни писац (Дражиновићи код Пожеге. Босна. Ђорђе. 14. Славонија. ХII 1863 — Београд. лекар (Београд. VI 1880 — ?. Милош. VII 1894 — Загреб. Д ‐ З Ђурић. ХI 1941) Ђурић. Милош. Константин Коста. Босна.III том. професор универзитета. IV 1919 — Дријетањ код Ужица. графичар (Земун. песник. 25. професор. 21. апотекар. 21. 12. свештеник. племић (?.

капетан. Вишеслава.. 20. члан Државног савета. III 1988) Ђуричић. 4. Јанићије. кнез (Бјелајци у Босанској Крајини. Радослав Ђ. Михаило од Соколграда. II 1915 — Јагодина. инжењер шумарства (Пуебло. VIII 1693) Ђурић. генерал-мајор. 3. IV 1989) Ђурић. економиста. оперски певач (Крагујевац.. IV 1965) Ђуричић. лекар. учитељ (Заовине код Бајине Баште. IV 1914 — Сарајево. Павле. ХI 1933) 69 . Јован К. VII 1962) Ђурић. Тимотије од Соколграда. II 1888 — Београд. III 1991) Ђуричић. пуковник (Панчево. Боривоје Б. банкар (Београд. учитељ. 24. народни херој. витез (? — после 1859) Ђурић Димитријевић. VII 1898 — Београд. председник суда (Страгари код Крагујевца. Војин М. Никола Т. Банат. Кордун. 29. II 1876) Ђуричанин. 13. универзитетски професор (Крњак код Карловца.. пијанисткиња. 23. Стана. библиотекар. 1.. 18. IХ 1905 — Београд. четнички командант.. 2. VI 1887 — Београд. 26. 15. 14. Славонија. министар (Београд. директор железница (Београд. II 1986) Ђурић Поповић. VII 1944) Ђуричић. VIII 1971) Ђуричић. 22. II 1883 — Београд. ХII 1835 — Самобор. IV 1901 — Београд. IV 1898) Ђурић. универзитетски професор (Београд. 18. писац. 27. средина ХVII в. IХ 1972) Ђуричин Цвејић. свештеник. Реља. књижевник (Љубовија. 22. 1793 — Заовине.. вођа комитског одреда (Васојевићи. V 1980) Ђурић. 5. 17. Петар М. 9. ветеринар. 30.III том. III 1906 — Београд. IХ 1941) Ђурић. устаник. 18. 25. 15. Хрватска. V 1908 — Београд. преводилац (Београд. Ђорђије М. САД. Илија. 29. машински инжењер. 6. 13.. Д ‐ З Ђурић. 1779 — Страгари. публициста (Крајишка Шаговина. Блажо. IV 1850) Ђурић-Клајн. Боривоје П.. II 1881 — Београд. боксер (Ново Милошево. пуковник ЈНА (Илиџа код Сарајева. Карађорђев секретар. 7. глумац. Бошко. Црна Гора. 1886 — Загреб. 4. пре 11. — Книнска Крајина у млетачкој Далмацији. музиколог. IХ 1866 — Београд. физиолог. V 1991) Ђуричић.

1703 — Темишвар. Бошко М. V 2003) Ђуричковић. Хрватска. лекар (Бела Црква. војвода (Подгорица. народни херој (Горњи Загарач код Даниловграда. VII 1888) Ђуричко.. 24. 26. Бачка. VII 1893 — Суботица. Чешка. поморски капетан. Делиград Ђуричковић Драговић. 26. IV 1945) Ђуришић Јовановић. Младен Ст. потпуковник. 5. Темишвар. 12. племић (?. I 1994) Ђуричковић. племић (Кикинда. глумац. инжењер рударства и топионичарства (Вршац. градоначелник. 1773. ман. књижевник. ХII 1804) Ђуричко. III 1889 — Београд. ХI 1856) Ђуричко. судија. V 1883 — Београд. дародавац (?. Јован. дародавац.. III 1861 — Карлове Вари. 19. 18. 16. IV 1895) Ђурковић. позлатар. V 1850 — Рисан. публициста. II 1914 — Београд. II 1792 — Темишвар. публициста (Заблаће код Шапца. I 1924) Ђуришић. VI 1908 — Јасеновац. четнички командант. Живан. IХ 1944) Ђуришић. народни посланик (? — ?. ХI 1884) Ђуришић/Ђуричин. 25. управитељ поморства (Одеса. Петар. Никифор. 11. после 1756) Ђуришић. Александар. 1879).III том. VIII 1760) Ђуричко. глумица (Шабац. 25. адвокат. политичар (Ваљево. градски саветник. пре 1753). Ђуричко. Бачка. генерал-пуковник. 10. Томанија. Ђорђије. 17. 8. 20. 20. 1701/1702 — Мартонош. лекар (Чуруг. Читлук код Сокобање. архимандрит (? — ?. V 1957) Ђурковић. Милета. Украјина. Пакра и Света Ана Ђуркић. племић (? — ?). ХII 1914 — Београд. Димитрије. Павле. Срем. Андро. 18. 23. Никола. часник магистрата. Светислав. Стеван. 31. 1816 — Вршац. свештеник. IХ 1793 — Сремски Карловци. певач (Бечеј. писац (Доњи Загарач код Даниловграда. IХ 1987) Ђуричић. 14. 9. Стеван. око 22. Никола. Д ‐ З Ђуричић. поручник. племић (? — Темишвар. VIII 1926) Ђуричић. 27. сликар (Јарак. III 1843) 70 . 1823 — Ваљево. Марко. 3. капетан. градоначелник. 8. ? IV 1876 — Котор.

Кеша. Бока Которска. Ага. аустријски мајор. Никола. 15. Василије Жарки. VI 1943) Ђуровић. Банија. 18. Михајло. 24. II 1845 — Будимпешта. Х 1882 — Маутхаузен. сликар (Баја. посланик (Баја. позоришни управник (Трст. хоровођа. народни херој (Грлић код Даниловграда. Мађарска. око 1830) Ђуровић.III том. Мађарска. 1790 — Будимпешта. официр. правник. 1924 — Сутјеска. 30. ХII 1930) Ђурковић. Ђорђе Ђуро. Василије Вако. 21. филолог. V 1812 — Осијек. командант. 25. народни посланик (Српска Трнава код Бијељине. Карађорђев ађутант (Баја. народни херој (Велета код Даниловграда. земљорадник. III 1960) Ђуровић. Д ‐ З Ђурковић. Мађарска. командант бригаде. народни херој (Велета код Даниловграда. племић (? — ?). 1911 — Виш код Даниловграда 13. 1783—1803. прва половина ХVIII в. Максимилијан Макс/Максо. правник. политичар. 21. IХ 1874) Ђурковић. Видоје М. Павел. Евгеније. Максим. грађевински инжењер. V 1894 — Београд. 24. национални радник. — Банат. врховни надзорник српских школа. Бачка. I 1943) Ђурковић. 27. 25. 1772 — Цариград?. Аустрија. Душан. народни херој (Момишићи код Подгорице. 26. преводилац (Петрово Копито код Даниловграда. VIII 1993) 71 . Веселин М. 11. Димитрије Митар. журналиста (Класнић код Глине. Никола. трговац. 13. IV 1833) Ђурковић. посед Фиређхаз. адвокат. привредник. 16. I 1876) Ђурковић. 25. после 1786) Ђурковић. 1880 — Српска Трнава. универзитетски професор (Прчањ. 19. 9. добротвор (?. 29. V 1944) Ђуровић. 1866 — Бања Лука. V 1908) Ђурковић. 1782 — Середи. Винко. VI 1943) Ђуровић. композитор. политичар. Х 1920 — Ниш. народни херој (Рисан. професор. III 1942) Ђуровић. VII 1939) Ђурковић. III 1901 — Даниловград. командант бригаде. писац (Грлић код Даниловграда. 6. Босна. 19. ? IV 1945) Ђуровић. ХII 1910 — Зеленгора. професор. Словачка. заменик земаљског поглавара (Беч. Ђурковић. Јован. V 1908 — Поди код Херцег Новог. хаџи Константин Коста.

Машан.. народни херој (Заград код Никшића. Милинко Ђ. Максим Н. народни херој (Заград код Никшића. сенатор (Дупило код Бара. IV 1910 — Београд. ХI 1912 — Београд. Х 1944) Ђуровић. народни посланик (Мерџелат код Сврљига. IХ 1891 — Сијаринска Бања. ? VIII 1838) Ђуровић. Јагош Б.. 19. Ђорђе. 17. V 1979) Ђуровић. IV 1980) Ђуровић. 1912 — Биоче код Подгорице. V 1943) Ђуровић. Теофило. публициста (Грлић код Даниловграда. судија. свештеник. 15. генерал-пуковник. земљорадник. Данило. V 1918) Ђуровић. 27. министар (? — Београд. земљорадник. око 1830 — Краљевица код Зајечара. II 1865 — Вајдхофен. народни херој (Кривачи код Даниловграда.. 1983) Ђуровић. генерални конзул (Горњи Милановац. књижевник. 1900 — Београд. народни посланик (Грамађе код Владичиног Хана. 27. чиновник.III том. 1831 — Дупило. Марко Ж. радник. револуционар (Сретња код Даниловграда. VII 1912 — Копаоник. Д ‐ З Ђуровић. 17. 12. 10. Х 1915) Ђуровић. III 1896 — ?) Ђуровић Лазић. Милан Мито. правник. 26. инжењер. Михајло Бата. ХI 1883) 72 . ХII 1988) Ђуровић. VIII 1917) Ђуровић. 4. VII 1999) Ђуровић. око 1750 — Трст.. 6. IХ 1966) Ђуровић. Михаило Л. трговац. после 1938) Ђусић.. хроничар (Ражана код Косјерића. после 1910) Ђуровић. Аустрија. предузимач.. добротвор (Жљеби код Херцег Новог. ХI 1893 — Београд. ХII 1919) Ђуровић. Митар И. 12. Ђура. 16. 7. кафеџија. 17. секретар ЦНК (Горња Горевница код Чачка. 8. IV 1900 — Грлић. 1897 — Швајцарска. потпуковник (Гајтан код Медвеђе. наставник. народни посланик (Слатина код Бора. народни посланик. III 1900 — Ражана. четнички војвода и командант (Гајтан код Медвеђе. Иво. новинар. ? V 1943) Ђуровић. Риста. војвода. око 1840 — Шавник. 18.. бригадир. 13. Црмница. Лука Црногорац. 22. 1888 — ?. потпоручник (Улцињ. Машо. 25. Милисав М. правник. министар (Дупило. 3.

1. VII 1972) Евренос. Босна. командант. Далмација. професор. етнолог. народни херој (Брезичани код Приједора. генерал-мајор. Срем. 7. II 1689) Елезовић. 14. Глигорије Глиша. Босна. народни посланик. VII 1927) 73 . — Италија. стручни писац (Гошић код Шибеника. митрополит београдско-сремски (Лежимир. Д ‐ З Еванс. 1845 — Београд. 15. преводилац. војсковођа (?. 24. генерал-потпуковник. Иван Иво. II 1900) Екеровић. VII 1911 — Вишевице код Котор-Вароши. друга половина ХIII в. Мађарска. II 1894 — Суботица. Скопље. 17. VIII 1923) Еветовић. народни херој (Брезичани код Приједора. Јован. ветеринар. друштвени радник (Алексинац. професор (Кремница/Жарновице. Душан. Johannes). Јегарац. жупник. 11. књижевник (Бачалмаш. VIII 1986) Егрешић. Sir Arthur John). грчки сликар (? — ?). 10. 27. ХI 1904) Екерт. VII 1851 — Јолбури. 18. III 1992) Егић. лекар. публициста (Бачалмаш. IХ 1967) Елевтерије. II 1961) Елезовић. фудбалски и спортски радник (Праг. путописац (Неш Милс. Радомир Ф. Матија Мића. археолог. 12. Обрад. 5. трговац. преводилац (Грохоте на Шолти. Максим. IV 1821 — Београд. Далмација. Милан. 28. I 1879 — Београд. после 1413) Евтихије (Ευτύχιος). Милош. 28. 1890 — Београд. IV 1795 — Зрењанин?. Охрид. после 1327) Егић. професор. добротвор (Ужице. историчар (Вучитрн. Јован (Ecker. сер Артур Xон (Evans.. Енглеска. народни херој. Мађарска. в. Егидије (Egidius). Х 1960) Елезовић. 17. VIII 1943) Егић. физик (?. великаш. VIII 1851 — Београд. — Румелија. Босна. Словачка. друга половина ХIII в. филолог. II 1908 — Задар. 2. Енглеска.III том. пуковник. после 1876) Еветовић. 18. I 1916 — Београд. 7. 15. ? — ман. Јован Екеровић. писац. средина ХIV в. 18. V 1860 — Бач. IV 1881 — Београд. 19. Шишатовац. 27. ветеринар (Београд. VII 1941) Евгеновић. Фрањо. класични филолог. 21. 8. Старо Нагоричане. Стеван.

народни посланик. Frantz Stefan). 21. Словачка. 19. I 1921 — Камен чука код Прокупља. банкар. Пантелејмон Паја. Франц Штефан (Engel. правник. Теодор. Х 1912) Еремић. Baron of Lustleigh). сенатор. племић (Мартонош. историчар (Левоча. капелан. III 1814) Енгел. 27. I 1904) 74 . Манојло Мојо. 15. 18. писац (?. Виктор. историчар (Сента. 17. IV 1873 — Зрењанин. Menyhért). Срем. 12. Мелхиор (Érdujhelyi. VIII 1872 — Тузла. 12. Банија. трговац. 3. Словачка. Темишвар. 24. посланик. 27. игуман. управник Баната. царски комесар (Аустрија. VI 1820 — Грац. вероучитељ. Беч Енгелсхофен. IХ 1851) Ерговић. публициста (Травник. аустријски подмаршал.III том. 24. чиновник. III 1919 — ?. 1908 — ?. 25. 13. командант бригаде. после 1861) Ердељановић. Урош. Бачка. Д ‐ З Елек. I 1860 — САД. Аризона. 1842 — Кикинда. Јакоб. фрајкорац (Даљ код Осијека. народни херој (Добротић код Прокупља. 25. Франц Леополд Панц. национални радник (Војнић. универзитетски професор (Панчево. III 1944) Ераковић. 5. писац (?. 5. Босна. велики жупан (Бачки Маглић. VI 1819) Ераковић. Босна. 1752 — ?. песник (Хрватска Дубица. Харолд Xулијан (Amery. ХII 1880 — Меленци. II 1968) Еремић. Сремски Карловци. политичар (Меленци код Зрењанина. Мађарска. министар. — ?. после 1774) Ендерић. VII 1967) Еремић. Бачка. — Винковци. IV 1941) Еликер. Х 1770 — Беч. етнолог. после 1822). I 1959) Ерваћанин. VII 1905) Еремић. 19. племић (Кањижа. индустријалац (Скалица. 6. САД. Кордун 13. Јован. 9. Аустрија. 4. 20. Богдан. после 1944) Емери. писац (Секешфехервар. Ђуро. Harold Julian. око средине ХVIII в. Јохан Кристијан фон (Engel. службеник у Војној граници. IХ 1996) Енгел. Johann Christian von). око 1800 — Секешфехервар. крај ХVII в. ХI 1874 — Београд. 30. Саво Страхиња. II 1944) Ердујхељи. V 1883 — Финикс. Симо. адвокат. Амфилохије (Александар). прота. III 1819 — Мартонош.

3. пуковник (?. политички радник (Мандра код Сокоца. Украјина. Мила. 1835 — Добрић код Шапца. 23. ? VIII 1914) Етвеш. електромашински инжењер. Далмација. I 1942) Жакула. универзитетски професор (Кореница. банкар (Чернивици.III том. учесник Остружничке скупштине (Звечка код Обреновца. Д ‐ З Еренрајх. Банија. Далмација. Антоније. Марко. писац (Ириг. 1704. железнички инжењер. публициста (Сивац. — ?. Богдан. Немачка. ХI 1886 — Минхен. Милан. I 1909 — код Челебића. V 1986) Ерчић. Владимир Љ. II 1871) Ећимовић. Јаков. наставник. Јован Јохан. 12. I 1867 — Нови Сад. друга половина ХVIII в. 2. Х 1904 — Осијек. народни посланик (?. 1817 — Београд. VII 1882 — ?. 19. Рудолф. просветни радник. после 1938) Ерцеговић. 21. народни посланик (Оџаци. председник суда (Жабаре код Крагујевца. 23. I 1879 — Нови Сад. Васа. Босна. индустријалац. II 1933) Жабарац. Едуард. сердар. Бачка. Богдан П.. Лика. ? VI 1943) Ешкићевић. Босна. устанички капетан. IV 1855 — Београд. Жакић. 12. глумац (Београд. I 1921) 75 . капетан (Бељина код Чачка. 30. 1877 — Будимпешта. Драгутин. 1826 — ?. барон. Јожеф (Eötvös. инжењер (Сивац. 2. 22. 10. 23. пре 1877) Жабетић. земљорадник. Х 1974) Ерцеговац. 1885 — Велики Говедарник на Осоговској планини. устаник (Биоград/ Пакоштане. 4. 1898 — ?. политичар. ? — ?). Петар. музички педагог (Скрадин. виши чиновник. оперски певач. народни херој. после 1815) Ертл. V 1887) Жабарац. 3. III 1884 — Београд. сликар. после 1918) Жабарац. редитељ. IХ 1939) Жакић. народни посланик (Глина. 3. József). Ђорђе. 30. политичар. 13. Македонија. наставник цртања. VII 1913) Ерић. после 1945) Ертл. глумица (Сплит. Драгутин М.. народни посланик. 1899 — ?. IХ 1937) Ерић. писац (Будимпешта.. IХ 1813 — Будимпешта. Бачка. 17. Матија.

цариник (? — Дубровник. Марија. оперска певачица (Високо Мисто код Прага. трговац (Бијела. надбискуп (? — ?. Лика. V 1899 — Париз. Далмација. 14. 30. 1749— 1752. народни херој (Подураљај код Доњег Лапца. кнез (?. 29. протопрезвитер. Петар. Комоговина. Марин. 16. Х 1964) Ждеро. Лика. математичар. Горски Котар. командант Славонско-сремске војне границе (Дурлах. 1357) Жаретић. 1307). 1717 — Малта. 15. 1729 — Ђур. IV 1810) 76 . Јохан Георг. 26. соколски радник. универзитетски професор (Одеса. властелин. карикатуриста (Москва. Банија. прва половина ХV в. 1335. 23. властелин. I 1917 — Београд. Владимир Иванович. 28. трговац. политичар. настојатељ (Српске Моравице. Чешка. Босна. 1811) Женејн/Џенејин. номик (? — ?). IV 1974) Жежељ. — Хум. трговац (? — ?). 1898 — Бехиње. 26. IV 1896 — Њујорк. војвода (?. III 1944) Жегар. 1356—1357. Стеван. Милан А. народни херој (Благај код Купреса.. ? VII 1498) Жарко Дражојевић. Немачка. Аћим Јоаким. 1962) Жаретић. 30. Украјина. ХII 1985) Жардецки. Пољица Жарковић. 20. великаш. Вјачеслав. I 1895) Жежељ. Бар Жаретић. Херцег Нови.III том. совјетски генерал-пуковник. професор. Дубровник. сценограф. костимограф. Кирил. Босна. цариник (? — ?). 1438 — ?. аустријски генерал. 13. трговац. Жарко. VII 1995) Желалић. публициста (Перушић код Госпића. Призрен. Венеција. Мађарска. Жарко Влатковић. Бока Которска. поморски капетан. 1387. намесник (? — ?). I 1508). народни херој (Кијев. Грубе. Тимотеј. Скадар. Скрадин. 28. ХII 1875 — Београд. Жданов. Милош. 19. 1810) Жалудова. астрофизичар. 16. 30. Д ‐ З Жакула. IХ 1912 — Доњи Малован. генерал-пуковник. V 1939) Жакула. Владимир Иванович. Х 1820 — Задар. 1750 — ман. Жедрински. јавни радник (Модрино Село. IV 1902 — Авала. Скањ. јеромонах.

бакрорезац (Дојран/Солун. VII 1941) 77 . 3. медицински писац (Београд. V 1938) Живадиновић.. VII 1935) Жерајић. народни посланик (Тешица код Алексинца. 28. крајем ХVIII в. ХII 1890 — Београд. IХ 1753) Живадин. 15. племић. ХII 1752) Жефаровић. Стојан В. 10. VI 1865 — Београд. Манасија. Херцеговина. Риста Т. IХ 1934) Живаљевић. Христофор. ликовни уметник (Бор. Данило. ман. Василије. ХII 1915) Жерић. VI 1910) Жерајић. адвокат.. саветник Главног камералног књиговодства (?. 1886 — Сарајево. Борисав П. правник. VII 1941) Живаљевић. 6. Д ‐ З Жеравица. IХ 1945) Живадиновић. 23. 7. градитељ (? — ?).. Х 1906) Живадиновић. 11. Грујица. Димитрије Д. студент. — Будим. адвокат. 14. 7. 2. публициста. лекар. 15.. публициста (Београд. зограф. Нестор. Х 1865 — Буковичка бања.) Жефаровић. Данило А. Херцеговина. 1806— 1810. банкар.III том. Живадиновић. Богдан. ХI 1908 — Оксфорд. Албанија. писац. народни посланик (Сокобања. 1874 — Пуки. књижевник. 13. мајор (Невесиње. прота (Будим. преводилац (Сокобања. 8. 22. добротвор (Жировница код Баточине. III 1863 — Београд. прва половина ХVIII в. јеромонах. учитељ. Димитрије Ј. лекар. V 1806) Жефаровић.друга половина ХVII в. 2. Велика Британија. хајдучки харамбаша (? — Рисан. IХ 1862 — Београд. публициста (Котор. хирург. бакрорезац. I 1892 — Београд. 1898 — Београд. Георгије. јеромонах (Дојран. Гомирје. Стеван Ване Бор. 20. V 1993) Живадиновић. 15. правник.. VIII 1980) Живадиновић. ХII 1670) Жерајић. 14. игуман (? — ман. бригадни генерал (Жерајића Гај. трговац. Мома. после 1742) Живадиновић.. 2. — Беч. лекар. Драгутин. национални револуционар (Миљевац код Невесиња. Македонија. ? — Москва. 1. 18. књижевник. око 1722 — Беч. Михаило П.. 1869 — Врњачка Бања. Милан Т. Херцеговина.

III 1995) Живановић. 23. 1879 — ?. правник. Живана Живанов. VI 1865 — Рача Крагујевачка. дивизијски генерал (Београд. после 1849) Живановић. добротвор (Вишевац код Раче Крагујевачке. професор (Ривица код Ирига. I 1968) Живановић. 12. око 1640 — Ђула. Даница. 17. 1928). 26. 1815 — Панчево. народни посланик. Х 1852 — Београд. VIII 1861) 78 . II 1832 — Београд. в.. ХII 1936) Живановић. политички радник. архитекта (Сента. 1856 — Станина Река. Будимпешта. 9. ХII 1908 — Београд. 30. 29. земљорадник. 23. после 1914). Алекса М. 17. политичар. трговац. свештеник. после 1715) Живана. Д ‐ З Живан. власник листова (? — ?.. 15. око 1779 — ?. капетан српске милиције (?. Антонијевић. Димитрије Г. Ђорђе С. кореограф (Бањалука. VI 1978) Живановић. универзитетски професор. II 1932) Живановић. I 1942) Живановић. 18. парох. Зрењанин. Срем. јавни радник (Мошорин. народни посланик (Станина Река код Ваљева. Ђорђе. Драгутин И. IХ 1888 — Мелбурн. Василије. историчар књижевности. Аустралија. 23. историчар (Живковци код Љига.. уредник (?. добротвор (Вршац. V 1931) Живановић. Антоније Р. професор. 26.. I 1897 — Жабаљ. Душан. 27. Војислав М. I 1937) Живановић. 1853 — Београд. I 1870 — Ћуприја. Београд Живановић. 15. VI 1880) Живановић. IХ 1871 — Осијек. политичар (Обреж. црквени и пчеларски писац (Тител. Живановић. 24. Григорије Глиша. Јеремија. после 1813) Живановић. Василије. Мађарска. Јаков. преводилац (Београд. народни потпоручник (Вршац. VII 1904 — Београд. Аца. пчелар. 8. катихета.III том. Х 1932) Живановић. Александар. генерал (Крагујевац. Х 1936) Живановић. Гавра. 5. 3. Бачка. 19. министар.. 26. 23. Живан. окружни начелник. балерина. II 1808 — Београд. педагог.

Х 1940) Живановић. VI 1903) Живановић. II 1884 — Београд 31. педагог (Београд. Радојица Ное. народни посланик (Рача Крагујевачка. публициста. VII 1885 — Београд. сликар. Сергије М. 17. национални револуционар (Брчко. око 1711 — ман. Јован. III 1971) 79 . потпуковник (Влакча код Крагујевца.. 18. генерал. Паја. народни посланик (Вражогрнац код Зајечара. 5. индустријалац. инжињер (Загреб. Милан А.. правник. после 1874) Живановић. индустријалац. II 1885 — Бубањ Поток код Београда.. Мађарска. Д ‐ З Живановић. потпуковник (Зајечар. Синесије. 1823 — ?. 2. племић (Црепаја. 28. Босна. II 1903 — ?. 1881 — Београд. 1894 — Платићев забран на Космају. 1847 — Беч. Босна. I 1941) Живановић. Банат. ? V 1910) Живановић. Преподобнога Симеона Столпника у Арад-Гају. после 1879) Живановић. Стојан А. II 1860 — Београд. ХI 1976) Живановић. 5. 12. Сава Ђ. филолог.. IV 1941) Живановић.. Константин. ХI 1880 — Београд. Миливоје. глумац (Пожаревац. 19. управник путујућег позоришта (Крагујевац. 19. 20. II 1841 — Сремски Карловци. банкар (Пожаревац. Тома. IХ 1914) Живановић. аустријски пуковник. I 1979) Живановић. потпуковник (Жабаре код Крагујевца. адвокат (Сента. 3. ликовни критичар (Београд. IХ 1892 — Београд. епископ арадски (Сентандреја..III том. Јеремија. 26. универзитетски професор. Стеван Т. 19. 19. 14. 1. 6. Светозар А. сликар графичар. ХI 1886 — Београд. студент. адвокат (Осијек. 1803 — Осијек?. 19. публициста. III 1768) Живановић. 1. 7. ХI 1874 — Београд. Милосав М. VIII 1909 — Чикаго. Јован. земљорадник (Дучина код Сопота. професор. ХI 1958) Живановић.. Момчило. 27. 27. глумац. 27. пчеларски стручњак (Сремски Карловци. Х 1944) Живановић. Јован В. ? Х 1944) Живановић. 15. 16. Јован. V 1966) Живановић. стручни писац (Параћин. Румунија. ХII 1916) Живановић. IХ 1939) Живановић. 13.. 6. IХ 1943) Живановић. IV 1900 — Београд. VI 1892 — Карачићи код Сребренице.

16. 31. III 1896 — Ниш. свештеник. Божидар С. банкар. 30 ХI 1975) Живић. вођа Тополске буне (Жабаре код Тополе. 31. Мађарска. посланик (Бечеј. песник. капетан (?. 1839? — Аранђеловац. ХI 1899) Живковић. 27. Атанасије. професор (Неготин. Банат. културни радник (Гроцка. земљорадник. IV 1906 — Нови Сад. 21. трговац. народни посланик. епископ бачки (Сегедин. после 1692) Живковић. после 1906) Живко. политички радник (Панчево. VIII 1961) Живковић. писац. публициста (Чумић код Крагујевца. III 1903 — Београд. Д ‐ З Живановић. ? — Београд. VI 1990) 80 . 4. Бранко. Димитрије Р. трговац. прота. Немачка. 1566. трговац. Живковић. сенатор. Таса. трговац. Банија. V 1878) Живић. штампар (? — ?). Драгутин. преводилац (Земун. Ђорђе Ђура. VII 1891) Живковић. Живко Р. 6.. спорт-ски руководилац (Нови Сад. црквени писац (Меминска код Костајнице. 24.. III 1782) Живковић. IV 1909) Живковић. Драгољуб. 5. народни посланик (Ниш. Благоје. Михаило М. свештеник. 20. армијски генерал. народни посланик (Бела Паланка. Александар. Сремски Карловци. генерал-потпуковник. 18. Милован.. адвокат. фудбалер. чиновник. Васа. — Нови Сад. после 1941) Живић. митрополит зворничко-тузлански. Мркшина црква. ХII 1912 — Боговађа код Лајковца. 9.III том. 21. професор. 12. ХI 1968) Живковић. 1798—1816. 18. ХII 1839 — Меминска. Тома А. ? I 1914) Живковић. народни херој (Буче код Берана. 1893 — ?. добротвор (? — ?). око 1865 — Бела Паланка. Живко. после 1868) Живанчевић. 25. индустријалац (Панчево. 1812/1813 — ?. Х 1884 — замак Фарлар код Оснабрика. песник.. почетак ХVIII в.. Григорије (Никола). 1852 — Јаша Томић. соколски радник (Јарак код Сремске Митровице. 1876 — Београд. V 1937) Живковић. VII 1983) Живковић. 26. I 1819 — Панчево. — Тител. професор. око средине ХVII в.

Х 1903) Живковић. ХII 1940) Живковић. 1759 — Сремски Карловци. 19. Илија Ц. поручник (Смедерево. V 1910 — запад Југославије. Јован. 1945) Живковић. V 1968) Живковић. прота. добротвор. 18. професор. 11. публициста (Дероње. бригадни генерал (Књажевац. VI 1906) Живковић. после 1941) Живковић. Д ‐ З Живковић. Славонија. IV 1863 — Београд. Мађарска. 30. 12. преводилац (Даљ код Осијека. Јован. Јован. епископ пакрачки (Пирот. пуковник (Смедеревска Паланка. барон (Сремски Карловци. барон. VIII 1847) Живковић. политичар (Београд. професор. Банија. Јаков Јаша. 13. V 1818 — Печка код Арада. Јован.III том. II 1828 — Јагодина. Љубиша И. 11. 26. капетан. 10. после 1826) Живковић. 1918 — Босански Петровац. 10. лекар.. посланик (?. социолог (Двор на Уни. земљорадник. грађевински инжењер (Београд. 4. правник. Коста Н. Х 1767 — ?. подмаршал (Клокоч код Војнића. 28. Италија. Кордун. III 1857) Живковић. 8. Љубомир. јавни радник (Сремски Карловци. народни посланик (Витановац код Краљева.. командант ЈВО (Мартинићи код Даниловграда. 21. Јован. 1792 — Сремски Карловци. Корнелије. Љубомир Шпанац. IV 1859 — Сремски Карловци. 26. III 1929) Живковић. Исидор. Јован Фрушкогорски. II 1775 — Горица. педагог. 1900 — Београд.. 19. 1730 — Пакрац. ? ХI 1942) 81 . 17. адвокат. Јован. VIII 1891 — ?. 25. лекар (Сремска Каменица. ХI 1840 — Београд. 19. Х 1834) Живковић. VII 1974) Живковић. Јагош М. Х 1805) Живковић. 22. ? V 1906) Живковић. IV 1902) Живковић. 1861 — Рипањ код Београда. филозоф. Љубомир. Бачка. архимандрит (Даљ код Осијека. Румунија.. лекар. 11. 15. министар. пре 1790 — Мохач. VIII 1807) Живковић. свештеник. IV 1826 — Загреб. Кирил. IХ 1876) Живковић. политичар. 4. 1885 — Витановац. народни херој (Црвени Брег код Беле Паланке.

Милан П. генерал. Грчка.. Негосим. око 1825) Живковић. медицински писац (? — Цеље. 23. V 1901 — Београд. народни посланик (Мачевић. 1776 — Будим?. 25. Хрватска. преводилац.III том. бригадни генерал (Велики Поповац код Петровца на Млави. Михајло. Марица. 1790 — Цариград. Д ‐ З Живковић. IХ 1856 — Београд. после 1897) Живковић. адвокат. посланик (Брестач. парох. капетан пристаништа (Паштровићи. сликар. управник (Београд.. 1811) Живковић. 14. Х 1854 — Београд. министар. 22. VI 1964) Живковић. професор. ХI 1832 — ?. филолог. 25. градитељ. Срем.. 20. Младен С. граничарски потпуковник (Кордун. 28. Кордун. уредник. ХII 1931) Живковић. Максим. V 1960) Живковић. Михајло. Мита. IV 1944) Живковић. 1846 — Богојевце. живописац (Бу-дим. Миленко. 1889) Живковић. 29. 10. катихета. — ?. 1876 — Утиња код Војнића. II 1913) Живковић. Милош. глумац (Пожаревац. Михајло. народни посланик (Богојевце код Лесковца.. 25. II 1889 — Бела Црква. III 1853 — Београд. VI 1875 — Београд. хаџи Никола. V 1970) Живковић. Михаило Р. 1792 — Београд. 29. ? Х 1941) Живковић. потпуковник (Пирот. 1862 — Ужице. Словенија. 30. 11. композитор. Милосав М. 25. 19. 22. лекар. народни посланик (Страгари код Крагујевца. 1870) 82 . професор. земљорадник. IV 1930) Живковић. средина ХVIII в. VI 1944) Живковић. трговац. 1942) Живковић. архитекта (Едеса. после 1804) Живковић. 14. Микица. VI 1913) Живковић. Румунија. музички педагог. високи чиновник. 28. Никола. VI 1924) Живковић. геолог. новинар. Михаило. друга половина ХVIII в. секретар краља Николе (Карловац. Карађорђева мајка (Маслошево код Крагујевца. Милан. Милутин Р. IХ 1892 — ?. музички писац (Београд. 26. књижевник (Бечеј. I 1894 — Београд. посланик (Београд. — Топола.

. VII 1847 — Београд. Радомир С. 1780 — Кишињев. 26. Никола. 1894 — Београд. IХ 1895 — Херцег Нови. 29. машински и ваздухопловни инжењер. Срем. трговац. пуковник (Каменица код Ваљева. Лика. ХII 1978) Живковић. око 1770 — Полтава. 13. дипломата (Прасковче код Ражња. епископ темишварски (Сремски Карловци. 27. трговац. 1858 — Нова Градишка. публициста (Свилајнац. Радослав Т. лекар. Бачка. 9. Петар Ј. 5. Сима Б. црквени писац (Сремски Карловци. I 1831) Живковић. ХI 1943) Живковић.. 24. 22. 1. II 1879 — Лондон. 20. трговац. Теофан (Божидар). епископ горњокарловачки. Радослав Рама. VII 1971) Живковић. књижар. 23. 20. народни посланик (Високо код Сарајева. издавач (Баранда. 24. народни посланик (Богојевце код Лесковца. секретар Правитељствујућег совјета. 13. VII 1879 — ?. добротвор (Костајница. око 1835 — Лесковац. Стефан Нишлија. трговац. после 1890) Живковић. Симо П. Банија. преводилац (Черевић.. око 1835) Живковић. политичар. устанички старешина. Молдавија. трговац. 15. 1947) Живковић. VII 1834 — Крагујевац. механџија.III том. после 1912) Живковић. потпуковник (Миросаљци код Лазаревца. VI 1901 — Београд. Украјина. политичар (Неготин. VI 1881 — Солунски фронт. Петар Р. IV 1900) Живковић. Д ‐ З Живковић. Х 1795 — Беч. професор (Зајечар. Пантелејмон (Петар). VI 1890 — Београд. Никола. посланик (Јагодина. III 1851) Живковић.. VIII 1916) Живковић. Банат. 7. Светислав Света. III 1969) Живковић.. ? ХI 1842 — ?. 19. професор. ? I 1768 — Тител. армијски генерал. 4. ХII 1931) Живковић. добровољац. Славонија. IХ 1924) Живковић. Тимотије. Петар. 12. шајкашки пуковник (Мошорин. 21. народни посланик (Дуга Пољана код Гаџиног Хана. песник.. Стефан Телемак. III 1826) 83 . III 1890) Живковић. 21. 1942) Живковић. фудбалски функционер (Ниш. III 1825 — Плашки. Радмило. математичар.

21. II 1909 — Трнава код Мркоњић Града. 30. народни посланик (Бадњевац код Баточине. ХII 1892 — Нови Сад. 2. председник општине. 1811 — Пожаревац. Св. Томаш С. редитељ. ХI 1874 — Београд. почетак ХVIII в. инжењер агрономије. 4. (Панчево. пуковник. 1. Аустрија. 23. V 1955) Жикић. Тодор М.. 1872 — Пожаревац. барон. народни херој (Колашинска Поља. 1777) Живојиновић. 4. 1888 — Бијело Поље. Јован. 31. Д ‐ З Живковић. 21. Бездин. 20. 21. IХ 1881 — ?. игуман. генерал-мајор (Трст. Драгомир М. 3. Душан М. VI 1898 — ?. глумац. позоришни уметник. IХ 1900 — Београд. Х 1870 — Нови Сад. преводилац (Велика Плана. учитељ. градоначелник. V 1971) Живковић. ? V 1942) Живојиновић. — ман. глумица (Шабац. VII 1890 — Нови Сад. 28. 12. 10. управник (Рипањ код Београда. градитељ (Маврово?. 1844 — Печењевце. народни посланик (Поља Колашинска. VI 1960) Жижић. 21. IV 1807) 84 . Милена. Македонија. професор. 1. књижевник (Долово. VI 1923) Живковић. 14. трговац. архитекта (Сараоци код Смедерева. Х 1942) Жикић. ХI 1926) Живојновић. 16. ? V 1857) Живојновић.. 27. народни посланик (Шабац. IV 1900 — Зрењанин. Вучо. Роман код Ражња. редитељ.. Хрватска. лекар (Дубровник. VIII 1974) Живојиновић. VI 1987) Жижа. Олга. архимандрит (Београд. Шапчанин. аустријски капетан. ветеринар (Крушевац. адвокат. 17. IХ 1896) Живојиновић. I 1970) Животић. Душан. Дионисије. ХI 1886 — Београд. књижевник. Филип. Павле. 1759 — ман. VII 1964) Животић. Александар. политичар (Велика Писаница код Бјеловара. новинар. Мојсеј/Мојсило. IV 1967) Жижић. 14. Андрија М. VI 1839 — Брук на Литави. народни посланик (Печењевце код Лесковца. председник општине. VII 1954) Живојиновић.III том. 20. 24. фотограф. устанички старешина. Велимир Массука. Трајко. Банат 28. сликар. VI 1898) Живојиновић. трговац. ХII 1856 — ?. народни посланик (Велика Плана.. 14. 3. Мата.

III 1942) Жугић. 10. 1920 — Београд. дивизијски генерал (Ужице. судија. IХ 1899 — Београд. II 1984) Жмирић. Хрватска. II 1919 — Козја код Беле Паланке. Милоје. новинар (Новаковићи код Жабљака. средина ХIV в. II 1957). 6. 23. после 1768) Жујовић. трговац. Славонија. ваздухопловни пуковник. књижевница (Првча код Нове Градишке. 30. Bochsa). VI 1972) Жугић. Батрић Ј. протовестијар (?. 1878—1880. 20. 27. соколски и гимнастички радник (Пунат на Крку. ? — ?). 1893 — Косовска Митровица. VII 1870 — Врачевић. Милка. 3. VI 1962) Жугић. учитељ. V 1919) 85 . народни посланик (Горња Морача. Срем. народни посланик (Врачевић код Лајковца. III 1944) Жиловић. 8. Х 1964) Жицина. 1862 — Београд. — ?. поднаредник (Реткоцер код Медвеђе.. 29. Словенија. 16. 9. 1888 — Медвеђа. народни херој (Новаковићи код Жабљака. ХI 1967) Жудовић. 1912 — Жабљак. земљорадник. 19. Д ‐ З Жикић. 4. 11. граничарски капетан (Херцеговина. II 1951) Жујовић. 1400). књижар. Дубровник. наставник. 3. Босна Жугић. земљорадник. 1946) Жугић. извиђач (Параћин. око 1710 — Шашинци. Х 1902 — Београд. VII 1888 — Београд. адвокат. глумац (Нови Бечеј. народни херој (Капља Вас код Цеља. ХI 1867 — Мала Врбица. Владимир Шиља. Жикић. 5. 11. Конрад Слободан. VIII 1905 — Пријепоље. Илија С. Алекса. Сава.. 3. Никола. народни посланик (Мала Врбица код Младеновца. Фране.. III 1934) Жиц. национални радник (Босанска Градишка. 23. 4. народни посланик (Доњи Матејевац код Ниша. добротвор (Ужице. издавач. V 1888 — Београд. 30. Јефта А. Милоје Жиле. земљорадник. Крсто. II 1878 — Београд. VIII 1909) Жикић. земљорадник. VI 1946) Жугић. 10.III том. Жилник. Трипко. Миливоје.. Гаврило. народни херој (Новаковићи код Жабљака. 1887 — Београд. 11. Комнен Б. III 1932) Жоре Бокшић (Zore de Boxa/Bochxa.

VII 1936) Жујовић. 14. 1844 — Марковица код Лучана.. ХII 1920 — положај Баре на Сутјесци. 1. ХI 1969) Жујовић. Милан Ј. 19. 20. 15. Ђорђе Ј. 29. Далмација 12. капетан I класе (Ваљево. II 1889) Жујовић. 28. VI 1899 — Београд. Михаило Ђ. 21. црквени син (Комарно. универзитетски професор (Београд. Јован М. Бошко С. 13. Милан. синдикални руководилац. државни саветник (планина Јешевац код Горњег Милановца. пуковник. Х 1840 — Београд. VI 1895 — Париз. министар (Грибље на Купи. политичар (Врачевић код Лајковца. 9. универзитетски професор. I 1944) Жујовић. 24. министар (Мала Врбица код Младеновца. 17. II 1988) Жујовић. политичар (Брусница код Горњег Милановца. 1. VIII 1900 — Београд. педагог (Седлец код Варшаве. Миленко М. Д ‐ З Жујовић. министар. Никола Нико. IV 1965) Жујовић. 7. 11. V 1880 — Београд. VIII 1906 — Менло парк. Словачка. потпуковник (Београд. адвокат. IV 1941) Жупанич. лекар. IV 1870) Жујовић. 11. Х 1998) Жунић.. — Комарно. ? I 1897) Жуњић.. универзитетски професор (Београд. Сретен Црни. Живојин. Анатолиј.III том. Калифорнија. САД. пилот. друга половина ХVII в. 25. 6. Младен Ј. Јеврем М. VII 1860 — Београд. 27. занатски радник.. пуковник (Београд. прва половина ХVII в. ХI 1856 — Београд. 13. IХ 1858 — Београд. 15. народни посланик (Здравчићи код Пожеге.. IХ 1961) Жупановић. шајкашки војвода (Комарно. етнолог. правник. V 1894) Жујовић. VI 1943) Жуњић. Словачка. дерматовенеролог.. геолог. ХII 1876 — Љубљана. IХ 1984) Жујовић. правник. Тома Тамаш. стручни пи-сац (Брусница код Горњег Милановца. Младен. IV 1907 — код Панчева. ХI 1976) Жуковски. Дамјан. — Комарно. 20. 5. потпуковник (Београд. 14. VII 1811 — Београд. Милош. кореограф. антрополог. Словенија. после 1740) 86 . 16. публициста. трговац. IХ 1896 — Београд. после 1697) Жупановић. грађанин. балетски играч. народни херој (Книн.. 30. 5..

24. IV 1887 — Врњачка Бања. Чешка. сценограф. Војислав. Румунија. 4. I 1885 — Београд. грађевински инжењер. 9. Јеролим. Владимир Павлович. 13. 15. IХ 1557) Загуровић. ? — Котор. Беч. буљубаша (Блаце.III том. 13. I 1931) Загуровић. Украјина. машински инжењер (Сокобања.. V 1951) Заим/Зајм. IХ 1884. припадник владарског рода (?. почетак ХII в. универзитетски професор (Сарата-Галбена. адвокат. вајар (Одеса. Молдавија. — ?. 27. 21. II 1959) Жупањевац. Македонија. пуковник (Чачак. трговац. Банат 30. Богослав. бригадни генерал (Пожаревац. издавач (Котор. IV 1849) Загорица. уредник (Арад. после 1934) Загородњук. Иван В. Радивој в. песник. правник. национални радник (Србобран. штампар. после 1842) Зајончковски. Арон/Александар. 28. друга половина ХVIII в. IX 1951) Завида. математичар. јеромонах. Илија. лекар (? — ?). Х 1888 — Београд. чиновник. 20. Серафим. пре 1165?). VIII 1925) Жутровић. Светога Ђурђа. 15. кнез. ХI 1873 — Нови Сад. III 1878 — Београд. Миливој. 1976) Загорчић. намесник (ман. IХ 1880 — Зрењанин.. Петар Едуардович. 1. добротвор (Котор. 14. Славко. или 1881 — Београд. Румунија. инжењер. 24. VIII 1926) Завађил. 1850 — Београд. хаџи Јован. Дукља Завишић. ? — Венеција. ХII 1847) Загорица. 1844— 1906. костимограф. Божидар. Ђорђе. IV 1921) Жупански. 27. Загла. политичар (Меленци. универзитетски професор (Београд. Д ‐ З Жупански. секретар задруге. 13. Зупровић. VI 1953) Журковић. публициста. 12. лекар (Заостровица. 23. адвокат. 27. Жарко. око 1810 ? — Нови Сад. II 1952) 87 . Светога Ђурђа. Северин. преводилац (Бечеј/Србобран. 1571?) Зађина. 21. 1884 — ?. адвокат. — Вршац. V 1889 — Сиднеј. IХ 1865 — ман. Милутин В. Радмило Завађил. добротвор (?. ? — Београд.

1859) Зако. II 1942) Заклан. 1587 — Дубровник. Георгије/Ђорђе Бајшански. VII 1912 — код Куршумлије. 1647) Замуровић. 1765) Зако. професор. управитељ школа (Теребовља. посланик. велики жу-пан. после 15/16. трговац. Бачка. народни херој (Мудраковац код Крушевца. 1775) Зако. племић (? — Кањижа. добротвор. IХ 1966) 88 . ? VIII 1548) Замања. филолог (Дубровник. народни поручник (? — Загреб. правник. 1795/1796) Зако. 18. 16. 1754 — Бајша. генерал-потпуковник. Синесије. Димитрије. 17. Бачка. Босна. I 1860) Залуцки. Рајмунд. Стеван Бајшански. око 1859 — Будимпешта. Стефан Бајшански. 1783 — Бајша. племић (Бајша. добротвор. — Вуковар. III 1940) Закић. 14. Петар Бајшански. Милоје Блихер. доминиканац. Бачка. IХ 1881 — Нови Сад. племић (?. племић.. Милан И. почетак ХIХ в. VI 1940) Замфир. посланик.. Д ‐ З Зака Јовановић. поџупан (? — Сомбор. 1899) Закић. трговац. дипломата. 1887 — Београд. Бачка. Милан Бајшански. технолог. судија. јеромонах. Петар Бајшански. Марин. I 1930) Зако. Дмитар Ј. национални револуционар (Козарска Дубица. Димитрије Бајшански. 1811 — Бајша. народни херој (Шаламунић код Коренице. племић (? — Даб код Будимпеште. III 1880 — Ужице. Лика 11. племић (?. учитељ. 29. капетан. писац. граничарски капетан. 1720 — Бајша. Х 1988) Зако. 3.III том. 27. судија. 1795— 1804. Ђорђе Бајшански. Сремски Карловци. племић (? — ?). Украјина. земљопоседник. народни посланик. после 1737) Замања. земљопоседник. Александар. спахија. Анастасије/Атанасије. 16. потпуковник (?. 10. племић (Сремски Карловци. лекар (Београд. после 1868) Замфировић/Замфир. VI 1915 — Нови Сад. кнез (Дубровник. Емануел. 1832) Зако. племић (?. 1688 — Минск ?. капетан. 1886) Зако. адвокат. писац (Иђош код Кикинде. Занковић. 1480 — Дубровник. Константин.

Захарије. после 924) Захаријадис. 1. архиепископ охридски (? — Цариград.друга половина IХ в. Мирослав. Зарић. песник (Осијек. кнез (?. преписивач (? — ?). 1879 — Неготин. 1579. грађевински инжењер (Суботица. 6. I 1970) Зарубица. 25. Чешка. Недељко. Стефан. ХI 1894 — Београд. јеромонах. витез (Широка Кула код Госпића. 1886 — Сарајево. Тома. ман. писац (Будва. митрополит смедеревски (? — ?). Д ‐ З Зановић. политичар. 1. 27. авантуриста. стручни писац (Приштина. 15. политички и национални радник. 28. генерал. V 1807 — Брно. преписивач (? — ?). генерал-мајор. Јаков Н. писац (Нови Сад. пилот (Мала Сугубина код Трстеника. I 1892) Захарија Прибислављевић. народни посланик (Слапашница код Зворника. 1761 — Котор. 1562— 1566. 30.. професор. 6. ХI 1884 — Београд. Гедеон. племић (? — ?) Кањижа. 1. Петар. Стеван. Агатон. филолог. учитељ. 20. капетан. II 1827 — Суботица. Чешка. 1850) Захарије. санитетски мајор (Јаши. 28. I 1916) Зах. Босна. 2. кројач. 8. — Хрватска. ХII 1864 — Ниш. ман. 89 . Хиландар. 15. бригадни генерал (Београд. лекар. 1834) Зановић. V 1786) Занфт. Фрања А. Чедомир Л. III 1980) Зарић. бактериолог. (Zach. пре 1482) Захарије. 1751. II 1751 — Амстердам. I 1934) Зарић. Георгије. лекар. професор (Оломоуц. III 1915) Зарић. III 1870 — Зворник. игуман. Стојан. политичар (Врање. посланик (Превиш код Шавника. Михаило Ј. професор.III том. II 1883 — Београд. ХI 1892) Зарић/Шарић. 26. III 1927) Зафировић. заставник. 1865 — Сурдулица. 14. Захарије. после 1867) Зарић. свештеник.. Благовештење. политичар. око 1812 — ?. владар. 6. František Alexandr). Стјепан. учитељ. II 1945) Заставниковић. око 1770 — ?. I 1869) Заставниковић. Х 1971) Зафировић. Лика. 1824 — Беч. 21. ХVI в. преводилац (Земун. Божидар.. Румунија. конте (Венеција. 29.

1643. Хиландар. Босна. стручни писац. 9. VI 1871) Звицер. Јефта. после 1831) Захарић. агент пољске емиграције. трговац. Захарије. свештеник. Јаков. 25. ? — Ливорно. Захарије. 1803 — Женева. Д ‐ З Захарије. 18. игуман (? — ?. 18. 1860) Згарелино.) Захарић. Илија. пуковник (?. 1834 — Солун. Лудвик Леноар (Zwierkowski. 16. свештеник. друга половина ХVIII в. народни посланик (Кремна код Ужица. 1859 — Нови Бечеј. 1812 — Нови Сад. ? ХII 1879) Згоњанин. 30. 27. — ?. 1945) Захо. I 1914 — Иван седло код Горњег Вакуфа. публициста. прва половина ХIХ в. професор. учитељ. судија. 26. Жарко. Атанасије. Београд Звекић. почасни потпуковник (Ливорно. игуман (? — ?). 21. око 1754 — ман. 1609— 1632. генерал-потпуковник (Горња Драготиња код Приједора. пре 1592). новинар. трговац (Буђановци. 1828 — Темишвар. добровољац. трговац (Нови Сад. III 1916 — Загреб. 24. Ludwik Lenoir).. 1776— 1792. око 1879). ктитор (? — ?). ХII 1873) Звекић. 26. професор. ? III 1943) Звјерковски. V 1853) Захаријевић. преводилац (?.III том. Захарије Дечанац. Теодор. IV 1904) Захарић. VI 1970) Зделар. Ораховица. добротвор (? — ?. Јован. Анастас. 3. VIII 1926) 90 . ман. ХII 1795 — Зрењанин. књижевник (Кикинда. Чедомир. Дечани. Ђорђе. I 1845 — Кикинда. лекар. учитељ. митрополит рашко-призренски (Винце код Куманова. Лазар. Банат. Папраћа Захарије. правник. Срем. народни посланик. Италија. 2/3. митрополит скопски (? — ?). Владимир. ман. III 1830) Захаријевић. адвокат (Ковин. II 1918) Захарић. ман. VIII 1886 — Босна. сенатор (Кремна код Ужица. адвокат (Суботица. пи-сац (Плочица. Захарије Ф. народни херој (Тоспуде код Никшића. око 1780 — ?.

III том. Милорад. гинеколог. народни посланик (Жагубица. 1788 — Свилајнац.. в. 2. учитељ. IV 1835 — Београд. професор. саборски депутирац (Велики Грђевац код Бјеловара. 25. почетак ХVIII в. трговац. етнолог (Банатско Ново Село. Коста С. Стеван З. Милосав Ресавац. професор. државни саветник (Живица код Пожаревца. народни посланик (? — ?). III 1883 — Београд. VIII 1900) Зебић. Милија. VII 1892) Здравковић. 29. IХ 1879 — Београд. Х 1955) Здравковић. 1956) 91 . 22. устанички војвода. Хрватска. V 1860 — Београд. Ананије. 29. 5. народни посланик (Крагујевац. Јован М. аустријски генерал. 1847 — Београд.. V 1879 — Скопље. Михаило.. митрополит херцеговачко-захумски (? — Мостар. правник. 7. 1847? — Зајечар. Самуило од Фелдштерна. ХII 1863 — Београд. I 1802) Зека Буљубаша. ХI 1895) Здравковић. стручни писац (Лозница. 1875—1888. адвокат. адвокат.. уставобранитељски првак (Брестово код Деспотовца. Јован Зекавица. — Бјеловар. члан Правитељствујушћег совјета. оборкнез. Лазар. 20. Алекса.. политички радник (Лозница. Никола. 6. III 1833 — Иванково код Харкова. сердар. 4. 25. II 1854) Здравковић. VII 1977) Зекеријах Мехмед Ћинара. хирург. ХII 1771) Здравковић. преводилац (? — ?. 1883) Зебић. трговац. 1895 — Београд. економиста. 5. Љубомир Д. 16. Здравковић. хемичар (Банатско Ново Село. IХ 1940) Зеговић. 28. Црноречки срез. генерал. III 1928) Зега. трговац. народни старешина. 28. VIII 1887 — Београд. 12. професор. друга половина ХVIII в.. Глигоријевић. око 1846 — Ниш. 19. Београд Здравковић. 1815) Здравковић. Д ‐ З Здјеларовић. војвода (Ломница код Деспотовца. — Београд. III 1968) Здравковић. Светозар Ј. 15. 29. сликар илустратор. Александар. 25. Украјина. 15. Драгољуб П. IХ 1898). народни посланик (Крагујевац. врховни муфтија (Пљевља. поседник (Банатско Ново Село. I 1976) Зега. резервни потпуковник (Београд. Владимир. ветеринар (?. 1911) Зега.

20. Х 1883 — Бад Аусе. народни посланик. ХI 1843 — Загреб. Милош Г. лекар. I 1931) Зеремски. Банија. 13. митрополит ужичко-ваљевски (Миконос. свештеник. 27. Герасим (Кирил). Иларион (Владимир). ? — Цариград. III 1903 — Београд. 22. Банија. Х 1970) Зечевић. II 1865 — Плашки. Чешка. 1906 — Мојанци код Кочана. 9. 1611. III 1828) Зелић. 21. Радан. оперски певач (Загреб. II 1915 — Београд. 25. Македонија. Херцеговина. генерал-потпуковник. 1762 — ?. Добривоје Зека. игуман.. правник. Босна. архимандрит. добротвор (Нови Сад. земљорадник. публициста (Босанска Крупа. Бошко. народни херој (Шћеница Љубомир код Требиња.. ХII 1906 — Београд. 2. племић (? — ?). 9. 24. ХII 1912 — Београд.. 8. IХ 1996) 92 . политички радник (Никшић. Франц Франтишек. Далмација.. 6. VI 1885 — Београд. генерални викар Православне цркве у Далмацији. епископ горњокарловачки (Турија. војни писац (Приједор. Петар. после 23. ХII 1896) Зец. посланик (Кукурузари код Костајнице. Д ‐ З Зекић. Зец. Грчка. Ердељ. народни херој (Шековићи. Босна. VII 1969) Зелић. Антим. Милан О. ХI 1827) Зељковић. Никодим. 10. III 1820 — Нови Сад. 27. Далмација. 26. Лика. Владимир Владо. 27. народни херој (Никшић. 8. новинар. 1. VI 1892) Зелени. 26. 15. Вељко.III том. Милош. 28. А. 1888 — ?. Аустрија. 9. 20. после 1814) Зеремски. после 1935) Зепос/Зеповић. IХ 1881 — Београд. уредник. Тома. Никола. сенатор (Кукурузари код Костајнице. ХI 1944) Зечар. правник. 1891) Зелић. фудбалер. IV 1830 — Пожаревац. путописац (Жегар код Обровца. 12. Бачка. V 1869) Зеленика. инжењер (Поћех. IХ 1985) Зековић. Далмација. VII 1958) Зец. дистрибутер књига (Макарска. генерал-потпуковник. VI 1944) Зечевић. Крупа?. штампар. ХII 1984) Зековић. Милан И. новинар (Београд. настојатељ манастира (? — ман. VI 1752 — Будим. 8.

17. 3. Хрватска. I 1880 — Шејдленд. народни првак. II 1896) Зечевић. митрополит дабро-босански (Грахово код Никшића. 8. Срем. Словенија. IХ 1955) Зечевић. VIII 1937) Зинаја. дипломата (Виницка код Берана. Херцеговина. 2. професор (Мартинци. 31. IХ 1948) Зиновјев. 9. 2. публициста (Липовац код Тополе. Пенсилванија. министар. Стеван. Радисав Г. IХ 1946) Зечевић. 1892 — Београд. 1851) Зечевић. 12. САД. Зденка. оперски певач (Утена. 20. II 1905 — Праг. Душан. VII 1877 — Београд.. Мојсије (Милош). Лав. историчар. II 1899 — Сарајево. I 1966) Зимоњић. народни посланик (Невесиње. устанички војвода. Теодор. 1782 — ман. архимандрит (Васојевићи. Лука. Х 1893 — Поклек код Загреба. архимандрит. 4. Циман. Марија Фјодоровна. спортиста. I 1909) Зимоњић. 23. Хенри П. преводилац (Брњица код Кнића. професор. свештеник. Богдан. Х 1830 — Вараждин. 6. I 1849 — Београд. VIII 1950) Зечевић. Херцеговина. Зимоњић. 27. 7. филолог. Херцеговина. Студеница. свештеник. IV 1939) Зикић. Милош. 23. 1844 — Гарево. 8. Летонија. Милош Л. 16. Ђурђеви ступови код Берана. стручни писац. 1876 — Београд. I 1813 — Пусто Поље код Гацка.III том. VI 1990) Зима. Секула С. 27. IV 1835) Зикова-Димитријевић. национални радник (Гарево код Гацка. I 1978) Зиболд. библиотекар. Хенри П. професор (Праг. 1762 — Мартинци. 13. 11. VII 1927) 93 . в. 5. Петар (Јован). IV 1838 — Београд.. VI 1866 — Загреб/Јадовно/Јасеновац. универзитетски професор (Сарајево. трговац. 25. ? — ман. професор (Јуровци код Птуја. 26. 24.. армијски генерал. репрезентативац (Будимпешта. Литванија. професор (Београд. лекар интерниста. Никодим. јавни радник. VI 1872 — Београд. Миливоје И. историчар.. Д ‐ З Зечевић. мајор (Рига. оперска певачица. III 1906) Зиман. скупљач народних умотворина (Гарево код Гацка. Богдан. после 1858) Зечевић.. дивизијски генерал (Гунцати код Кнића. 28. 1941) Зимоњић. лекар.

III том, Д ‐ З

Зиројевић, Живојин С. Војин, књиговезац, народни херој (Ливно, Босна, 11. III 1901
— Мрачај код Босанског Грахова, ? IV 1942)
Зисић, Михаило Н., пуковник, професор (Горњи Милановац, 8. IХ 1864 — Београд, ?
ХII 1941)
Зисић, Никанор, архимандрит, професор, пи-сац (?, 1828 — ман. Раковица, 22. Х 1866)
Зичи, Едмунд, политичар, гроф, велепоседник (?, 1811 — Беч, 1894?)
Зичи Ференц, политичар, дипломата, гроф (Братислава, Словачка, 24. I 1811 — Калоц
код Секешфехервара, Мађарска, 17. VII 1897)
Златанов, Константин, учитељ, хоровођа, музичар аматер (Србобран, 24. V 1878 —
Нови Сад, 1949)
Златановић, Живојин А., адвокат, народни посланик (Јагодина, 1872 — Београд, 14.
VIII 1929)
Златановић, Коста Д., поштанско-телеграфски стручњак, стручни писац (Свилајнац,
око 1880 — Београд, 5. V 1948)
Златановић, Радивоје С., дивизијски генерал (Београд, 28. ХI 1884 — Београд, 22. I
1983)
Златарић, Доминко, писац, преводилац (Дубровник, 1558 — Дубровник, 1613)
Златић, Богдан, адвокат, судија, народни посланик (? — Београд, 20. VI 1922)
Златић, Живојин, трговац, индустријалац, народни посланик (Честин код Кнића,
1871? — Гружа, 16. VIII 1936)
Златичанин, Илија Чича, трговац, књижевник, хоровођа (Подгорица, 1860 —
Подгорица, око 4. VII 1941)
Златичанин, Сима, професор, народни посланик (Подгорица, 2. II 1860 — Београд, 23.
I 1928)
Златковић, Александар, глумац (Пожаревац, 26. VIII 1890 — Београд, 4. VII 1956)
Златковић, Ђорђе Б., народни посланик (? — ?), Београд, Ница, Крф, 1904—1919.
Златопер, Грга, новинар, радио-коментатор (Кистање, Далмација, 25. Х 1910 —
Вашингтон, 1988)
Зличић, Ђорђе Цига, политички радник, народни херој (Ђурђево, Бачка, 4. V 1920 —
Нови Сад, 7. II 1942)
Злоковић, Ђорђе, педолог, универзитетски професор (Одеса, Украјина, 1892 —
Београд, 26. III 1948)
94

III том, Д ‐ З

Злоковић, Милан, архитекта, универзитетски професор (Трст, 6. IV 1898 — Београд,
29. V 1965)
Змајевић, Андрија, надбискуп барски, примас српски, писац (Пераст, 1. VIII 1628 — ?,
7. IХ 1694)
Змајевић, Вицко, надбискуп барски и задарски, примас српски, теолошки писац
(Пераст, 23. ХII 1670 — Задар, 11. IХ 1745)
Змајевић, Кристофор, капетан (Пераст, четврта деценија ХVII в. — ?, око 1691)
Змајевић, Матија, поморац, адмирал (Пераст, 6. I 1680 — Тавров, Русија, 25. VIII
1735)
Змејановић, Гаврило, епископ вршачки (Добановци, Срем, 25. VIII 1847 — ЗемунПоље, 14. Х 1932)
Змејановић, Коста, зидар, градитељ (? — ?), Сремски Карловци, 1765—1785.
Знорић Зич, Антоније (Antonius Valerius Zitsch von Znoritsch), пуковник, командант
српске милиције (Знорова, Чешка, прва половина ХVII в. — Лугош, Румунија, 21. IХ
1695)
Зобеница, Данило С., потпуковник, војни пи-сац (Славонска Пожега, 29. ХII 1901 — ?,
13. I 1966)
Зоговић, Вујадин Вујо, народни херој (Мурино код Андријевице, 1914 — Шћепан
поље, Пива, 1943)
Зоговић, Радован, књижевник, публициста, политичар (Машница код Андријевице, 19.
VIII 1907 — Београд, 4. I 1986)
Зомпо, Јован, в. Цомпо, Јован
Зоњић, Јован, сликар (Цетиње, 7. V 1907 — Београд, 21. ХII 1961)
Зорановић, Стефан (Живан), игуман, преписивач, летописац (Буковац, Срем, 1709/10
— ман. Врдник, после 1772)
Зоре, Луко, филолог, историчар књижевности, политичар (Цавтат, Далмација, 15. I
1846 — Цетиње, 9. ХII 1906)
Зорић, Арсеније, капетан, саборски депутирац (?, друга половина ХVII в. — Жабаљ,
после 1744)
Зорић, Василије, граничарски оберкапетан (? — Мартонош, Бачка, после 1735)
Зорић, Василије, официр (Мартонош, Бачка, крај ХVII или почетак ХVIII в. — Русија,
после 1754)

95

III том, Д ‐ З

Зорић, Живан, оберкапетан (? — Жабаљ, око 1750)
Зорић, Јован Е., генерал, племић (Тител, 1828 — Арад, Румунија, 7. ХI 1892)
Зорић, Максим, генерал-пуковник (Бачка, крај ХVII в. — Русија, после 1774)
Зорић, Миладин М. Гарача, земљорадник, народни херој (Орашко Брдо код
Босанског Петровца, 6. IV 1920 — Шид, 18. I 1945)
Зорић, Милан Н., генерал-потпуковник, народни херој (Доње Врточе код Дрвара,
Босна, 6. III 1912 — Београд, 9. IV 2006)
Зорић, Никола, глумац (Нови Бечеј, 1829 — Земун, 1. I 1894)
Зорић, Раде Н., генерал-мајор, народни херој (Доње Врточе код Дрвара, Босна, 17. Х
1914 — Београд, 8. II 1996)
Зорић, Светозар, инжењер, универзитетски професор, сликар (Тител, 1854 — Београд,
1. ХI 1931)
Зорић, Тодор, кнез (Бјелајци, Босанска Крајина, ? — Книнска Крајина, ?), 1692.
Зорић Лазаревић, Георгије/Ђорђе, наставник, директор основних школа, писац
(Арад, Румунија, око 1789 — Београд, 8. II 1843)
Зорић Неранџић, Давид, руски генерал-мајор (Будва, око 1750 — Русија, око 1810)
Зорић Неранџић, Симеон, руски генерал-лајтнант (Чуруг, Бачка, 1743 — Шклов,
Белорусија, 6. ХI 1799)
Зорко, Јован, виолиниста, музички педагог, публициста (Београд, 25. IV 1881 —
Београд, 21. IХ 1942)
Зорчић, Марко, епископ свиднички/марчански (Свети Иван Жабно код Крижеваца,
Хрватска, око 1658 — ?, 1687/1688)
Зорчић, Павле, епископ свиднички/марчански (Свети Иван Жабно код Крижеваца,
Хрватска, ? — ман. Марча, 23. I 1685)
Зосим, архиепископ охридски (? — ?, 1669?)
Зотовић, Михаило С., адвокат, велики жупан, народни посланик (Ужице, 1864 —
Београд, 28. III 1926)
Зотовић, Нектарије, митрополит херцеговачки (Љубомир код Требиња, Херцеговина,
? — ?, после 1714)
Зотовић, Цветко М., лекар, народни посланик (Ужице, 24. I 1895 — Ремс, Француска,
23. V 1978)

96

11. власник и уредник листова (Београд. 17. народни пуковник. 1552 — Анкона. 11. Глигорије Глиша. Иван. 29. народни посланик. Босна. конструктор авиона. шумарски инжењер. епископ будимски (Будим. Шибеник 1653—1665. — Дубље код Богатића. IХ 1928) Зрнић. 7. публициста. VI 1850) Зубер Новаковић. после 1862) Зубан. ХI 1942) Зрилић. V 1944) Зрнић. 30/31. земљорадник. народни херој (Пламеница код Кључа. харамбаша српских ускока (? — ?). чиновник. 30. 8. IХ 1902 — Павлиш код Вршца. 13. писац. капетан. I 1891 — Београд. Милован. национални радник (Пискавица код Приједора. 1917 — Подбукови код Ужица. Слободан Ј. после 1936) Зрнић.. Банат. трговац (Дубровник. 1884 — Јајце. 26. публициста (Вујиновићи код Бањалуке. VI 1981) Зубовић. Босна. Лазар. 18. бродовласник. око 1815 — Београд. ХI 1600. I 1913) Зузорић. Корнелије. 4. 15. Ђурађ. (Сента. 5. IV 1931) Зубовић. учитељ. Лика. 3. (Тулари код Уба. стручни писац (Бистрица код Приједора. 1832 — Загреб. Босна. племкиња. Босна. САД. IV 1951) Зубовић. Жарко Уча. Васо. универзитетски професор. ? III 1914) Зрнић. Миливој. 23. Лука. домобрански мајор. 29. Георгије (Ђурађ). 15. Зубковић. публициста (Бистрица код Приједора. учитељ. IХ 1939) Зрнић. песникиња. Светозар Т. Лале.. друга половина ХVIII в. 1964) Зубичевић. народни херој (Избиште код Вршца. Михајло. трговац. 1795 — Осијек. буљубаша. IХ 1990) Зубан. Д ‐ З Зрењанин. Срем. професор. Х 1869 — Београд. или 1648) Зујаловић. VIII 1906 — Београд. професор. Јован С. V 1888 — ?. 1888 — Калифорнија.. народни посланик. игуман (Визић. 1882 — Београд. народни посланик (Цетиње. Цвијета.III том. 1947) Зубер Новаковић. VII 1815) 97 . публициста. бродовласник (Угњи код Цетиња. 26. Никола Нико. IХ 1865 — ман. Босна. универзитетски професор (Ваљево. 5. преводилац (Меленци. Италија. државни саветник. Мала Ремета. IV 1878 — Будим. I 1877 — Суботица. шумарски инжењер. ваздухопловни инжењер. добротвор (Врело Кореничко.

привредник (Стари Мајдан код Санског Моста. 1604—1625. Д ‐ З Зупровић. правник. Теодор Тошо. племић (? — ?). Радмило. 1865 — ?. Липова. Арад. Зурунић. после јула 1941) 98 .III том.