You are on page 1of 45

DR

PB. 1 2puncte

D1
0.5 p a) Pentru vI1=5V si vI2=-5V, in ce stare sunt D1 si D2? Cum arata modelul circuitului
in acest caz?
D2
vO
0.75p b) Care este expresia vO(vI1,vI2)? Cum arata cronograma vO(t) pentru vI1(t)=10sin t
vI1
[V] si vI2=-10sin t [V]? Ce aplicatie realizeaza circuitul in acest caz?
vI2 RL
0.5p c) Care sunt valorile curentului direct maxim prin D1, IF1max, si tensiunii inverse
10kΩ
maxime pe D1, Vrev1max pentru vI1(t)=10sin t [V] si vI2=-10sin t [V]?
0.25p d) Cum trebuie cuplat circuitul cu D1,D2, RL din figura (fara vI1 si vI2) la secundarul unui transformator cu priza mediana pentru
a obtine un redresor bialternanta?
D1

A

A.1 Se considera D1 si D2 diode ideale:
0.5p. a) Care este functia electrica vY(vA,vB,vC) ?
1p. b) vY(t) pentru vC(t)=0; vA(t)=2V; vB(t)=5sin t [V].
Precizati starile de (c) si (b) ale D1 si D2
0.5p. c) vC=0V; vA,vB {0v;10V}; 10V “1”logic; 0V “0”logic
Care este tabelul de adevar Y(A,B) ?

vA

Y

D2

B

Vy

R

vB
vC

C.1 Se da circuitul din figura,D se considera dioda ideala:
0.5p. a) Cum arata CSTV vo(vI)?
0.5p. b) Cum arata vo(t) pentru vI=12sin t [V] ?
0.5p. c) In ce domeniu poate lua valori R daca curentul maxim prin dioda
este Idmax=50mA si vI este vI=12sin t [V]?
0.5p. d) Determinati CSTV daca in serie cu R se introduce
o sursa Vpol=5V.

R

D

Vi

Vo

vO

Pb.1 Se da CSTV-ul pentru un diport DR, cu D ideala:
1p. a) Care este schema electrica a diportului DR ca sa se obtina CSTV-ul dat?
0.5p b) Cum arata vO(t) considerand vI(t) tens. triunghiulara cu amplitudinea de 3V si componenta continua 0V?
0.5p c) Pentru diportul de la punctul a) cum arata CSTV-ul considerand pentru dioda modelul cu VP=0.6V?

0

vI

1. D1, D2 – ideal diodes
0.5p a) Find the expression of vY(vA,vB,VRef).
0.5p b) For vA,vB∈{0V;10V} and VRef=10V, fill in the voltage table and states of D1, D2 for all
combinations of values of vA and vB. What is the logic function of the circuit assuming the logic
convention: 0V-“0” logic; 10V-“1”logic?
0.5p c) Find the values of iD1, iD2 and vD1, vD2 for each of the 4 combinations of voltges vA, vB
from (b).
0.5p d) For VRef=0V, propose some waveforms for vA, vB to use this circuit as a full-wave voltage
rectifier. What is the sign of the d.c. component of the output voltage vY?

2p

P.1
Pentru circuitul din figura, rezistenta R=5k.
0.5p a) Determinati CSTV vO(vI) unde dioda D este considerata ideala;
0.5p b) Cronograma vO(t) pentru vI(t) – tensiune triunghiulara cu
amplitudinea 7V si frecventa 100Hz;
1p c) Daca dioda D se considera reala cu caderea de tensiune in conductie
vD= 0.7V cum arata CSTV si vO(t) pt. vI(t)=5sin1000t [V]?

R
vI

D

vO

0.5 p a) Cum arata schema echivalenta a circuitului daca D este blocata? Pentru ce subdomeniu de valori al vI apare starea de blocare a
D si care este valoarea lui vO in acest caz?
0.5p b) Cum arata modelul circuitului daca D este in conductie? Pentru ce subdomeniu de valori al vI apare starea de conductie a D si
care este expresia vO(vI) in acest caz?
0.5p c) Cum arata reprezentarea grafica a CSTV vO(vI) a
vI[V]
circuitului pentru vI [-15V;15V] si D-ideala? Dar daca
vI apartine [-15V;15V] iar D-cadere de tensiune constanta?
4
0.5p d) Reprezentati grafic cronograma vO(t) pentru vI(t) din 3
figura considerand D-ideala. Ce aplicatie realizeaza circuitul?
Determinati valoarea tensiunii inverse maxime pe D si a 2
1
curentului direct maxim prin D pentru acest vI(t)
0.5
D
0
-2

R=10kΩ

vO

vI
VPOL=2V

-6
1.

1.75p

Assume D – ideal.

1.
R=10 KΩ
D

vI

VBias
5V

vO

7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5

1. c)

vvI[V]

t

0.75p a) For vI∈[-12V;12V], what is the expression vO(vI)? Plot the VTC vO(vI), marking on the vI axis the interval corresponding
to D – off and the interval corresponding to D – on. What is the equivalent circuit for: (1) D – on; (2) D – off?
0.5p b) For the circuit in (a), plot vO(t) for vI(t) above. What is the application of the circuit? What is the change of vO(t) assuming D –
constant voltage drop model?
0.5p c) Assume a load resistance RL=10 KΩ is connected on the circuit’s output. How does vO(t) modify for vI(t) in (b), assuming D –
ideal? What are the disadvantages of using this structure (with the output on D)? Propose another D-R circuit structure to obtain the
same vO(t) as the one in (b) for D-ideal, improved from the point of view of the power consumption from vI.
2.5p
1.
1p
a) Deduceti si reprezentati grafic CSTV vO(vI) a circuitului pentru vI ∈[-10V; 10V]
in ipoteza:
(1) D- ideala;
(2) D- cadere de tensiune constanta.
0.75p b) Cum arata vO(t), pentru fiecare din cele 2 modele ale D considerate la punctul a),
daca vI(t)=4sinωt[V]? Ce aplicatie realizeaza circuitul?
v
0.75p c) La iesirea circuitului se conecteaza o rezistenta de sarcina RL=5KΩ. Se modifica I
CSTV vO(vI) pentru noul circuit, considerand D- ideala fata de circuitul initial? Daca da,
rededuceti CSTV vO(vI) pentru vI∈[-10V; 10] si redesenati vO(t) pentru vI(t) de la punctul b).

VPOL=2V

D

R
5kΩ

vO

t

2.5p
1.
1p
a) Deduceti si reprezentati grafic CSTV vO(vI) a circuitului pentru
vI ∈[-20V; 20V] in ipoteza:
(1) D- ideala;
(2) D- cadere de tensiune constanta.
0.5p
b) Cum arata vO(t), pentru fiecare din cele 2 modele ale D
considerate la punctul a), daca vI(t) este un semnal triunghiular axat pe 0V,
cu amplitudine de 5V ? Ce aplicatie realizeaza circuitul?
1p
c) La iesirea circuitului se conecteaza o rezistenta de sarcina
RL=2.5KΩ. Deduceti si reprezentati grafic din nou CSTV vO(vI) pentru
vI∈[-20V; 20] considerand D- ideala. Care sunt dezavantajele acestei
scheme pentru RL-finit ? Justificati numeric pentru vI(t) de la punctul b).
2.5p
1.
1p
a) Derive and plot the VTC vO(vI) of the circuit, for vI∈[20V;20V], assuming for D the ideal model. How does the VTC
change if we use for D the constant voltage drop model?
0.5p
b) What is the maximum value for vI to have a non-zero
output value vO? How does this maximum value change if we
assume for D-the constant voltage drop model?
0.5p
c) Plot vO(t) for vI(t) = 5sinωt [V], assuming for D-the
ideal model. What is the application of the circuit?
0.5p
d) VBias=0. A capacitor C is connected in parallel to R.
Assume vI(t) = 5sinωt [V] and D - the ideal model. Re-plot,
qualitatively, vO(t).

2.5p

1. Assume for D1, D2 – the ideal model

1p
a) What is the expression vO(vI1, vI2) and what is the
application of the circuit? Draw the circuit’s model and find the values:
vO; vR; vD1; vD2 if vI1 =5V and vI2 = -5V.
0.5p
b) Find a suitable value for R to not exceed a maximum
forward current of 20mA through neither of the diodes for any vI1, vI2
∈[-20V; 20V].
0.5p
c) For vI1(t) and vI2(t) below, plot vO(t) assuming: (1) D1, D2 –
ideal; (2) D1, D2 – constant voltage drop model.

14
10

vI1, vI2 [V]
vI2

vI1

t

-3
-10
-14
0.5p
d) Assume a center tap transformer is available, which can provide you the input voltages vI1, vI2. What type of voltage
rectifier can you obtain in this case? Draw its electrical schematic and prove its operation as a voltage rectifier through the timeplots of
vI1, vI2, vO. What should you add to this schematic (and where) to smooth vO(t)? Explain.

Pentru D1 , D2 se consideră modelul diodă ideală.
a) 0,75p Pentru circuitul din Figura 1.a, deduceţi şi reprezentaţi grafic CSTV vO(vI) a circuitului pentru v I ∈ [ −20 V;20 V ] . Ce
aplicaţie realizează circuitul? Ilustraţi răspunsul prin cronogramele vI(t) şi vO(t) pentru vI(t)=15 sin ωt [V].
b) 0,75p Pentru circuitul din Figura 1.b, se aplică tensiunea vI=7V. În ce stări (conducţie sau blocare) sunt D1, respectiv D2? Cum arată
modelul circuitului în acest caz? Ce valori au: vO; vD1; vD2; iD1; iD2?
c) 0,5p Cum arată CSTV vO(vI) a circuitului din Figura 1.b pentru v I ∈ [ −20 V;20 V ] ? Pentru ce aplicaţie poate fi folosit circuitul,
dacă de exemplu vI(t)=15 sin ωt [V]?

Assume D1, D2 - ideal
a) 0.75p What is the expression of vO(vA, vB)? Determine the value of vO, the
current iR, the states of D1 and D2 and the voltages on D1 and D2 for vA= - 1V
and vB = 8V. Draw the circuit’s model in this case.
b) 0.5p Is it possible to use this circuit as a logic circuit with the inputs A and
B, considering the following voltage levels: 0V – “0”; 10V – “1”? Where
should be the output Y of the logic circuit? Find the suitable value of VBias to
use the circuit as a logic circuit with these voltage levels and give the logic
table of the circuit with inputs A, B and output Y.
c) 0.5p Assume vA, vB are obtained from a center-tapped transformer:
Find the expressions of vA(t), vB(t). Plot vA(t), vB(t) and vO(t). What is the
application of the circuit?
Compute: the maximum reverse voltage on D1 and the maximum forward
current through D2.
d) 0.25p What is the maximum variation of vO for the circuit in question
(c)? Propose a solution to reduce this maximum variation. Will the maximum
reverse voltage on D1 and the maximum forward current through D2 modify
in this case, and if yes, how?

D1
A
D2
B
VA


R

VB

IR
VBIAS=3V

R vO
2K

D1
vA
~
220Vef

vO
R=2K

vB
n=44

D2

5p. For the circuit we know the range of vI ∈ [13.5p. . prin conectarea inca unei ramuri D-Vpol in circuit pentru a obtine un circuit care sa asigure dubla limitare a tensiunii vO la 5V pentru orice valoare vI in afara unui anumit interval de tensiune? R Assume D ideal: 0.16]V.5p.PB1 2p 0. cum arată cronograma vO(t).75p c) Cum se modifica CSTV vO(vI) pentru vI [-20V. a) How does the VTC vo(vI) look like? 0. d) Determine the VTC if a dc biasing voltage source VBIAS=5V is introduced in circuit in series with R ? P1.5p. se conectează un condensator C de valoare 10μF. 2p. the range of RL ∈ [350Ω. în ipoteza D – ideală. ∞] si R = 70 Ω . What is the value of the output voltage? b) 1p. 2.5p. ∞] and R = 70 Ω . c) What is the range of possible values for R if the maximum forward diode current is IDmax=50mA and vI is vI=12sin t [V]? 0. Care sunt valorile minime şi maxime ale curentului iZ ? c) 0. 7V]. 0.25p d) Cum trebuie modificat circuitul din figura.20V] fata de situatia de la punctul a) daca pentru D se considera modelul cadere de tensiune constanta? Pentru fiecare din cele doua situatii: D-ideala si D cadere de tensiune constanta. a) 0. în paralel cu R. deduceţi expresia vO(vI) şi reprezentaţi grafic CSTV vO(vI) a circuitului în următoarele ipoteze: (1) D – ideală.5p. tipul diodei Zener: PL10Z. Care este valoarea tensounii de iesire? b) 1p. (2) D – modelul cădere de tensiune constantă.20V] ce valori are: (1) curentul direct maxim prin D. pentru vI(t) de la punctul (b)? Calculaţi variaţia maximă a tensiunii vO în regim permanent şi comparaţi această variaţie cu variaţia maximă a tensiunii vO de la punctul (b). What are the minimum and maximum values of the iZ current? c) 0. 2p. (2) tensiunea inversa maxima pe D? 0.20V]? Cum arata CSTV vO(vI) a circuitului? Desenati modelele circuitului in urmatoarele situatii: (1)D-b.25p b) Pentru vI [-20V. Care este puterea maxima disipata de dioda Zener? P1. b) Plot vo(t) for vI=12sin t [V] ? D vi 0. What is the maximum power dissipated by the Zener diode? vo iR R vI IO ZD R iZ VZ RL iR VO IO iZ vI ZD VZ RL VO P2. care este expresia vO(vI) pentru vI [20V. Se cunosc: domeniul de valori al vI ∈ [13. b) Cum arată cronogramele vO(t) şi iD(t) în ipoteza D – ideală dacă vI(t) are cronograma din figură? Ce aplicaţie realizează circuitul? d) Dacă la ieşirea circuitului. cum arata vO(t) pentru vI(t) semnal triunghiular simetric cu amplitudinea de 10 V? Ce aplicatie realizeaza circuitul? 0.5p.5p a) Dacă vI∈[-7V. the type of the Zener diode: PL10Z. a) 0. specificand intervalele de valori vI pentru care este valid fiecare model.16]V.75p a) Considerand D ideala.5p. (2)D-c. domeniul în care poate lua valori RL ∈ [350Ω.

75p What should be the value of R to avoid the failure of the diode if the diode can support a maximum current of 300mA and the input voltage is a sine wave with 20V amplitude? vO 0.1. 1. b) 0.5p How does vI(t). Cum arată schema echivalentă a diportului în acest caz? Care sunt expresiile pentru iI şi vO în acest caz? 0.5p a) Care este domeniul de valori al vI pentru care D este blocată. 0. and the current through D1 look like? b) 0.75p How does the VTC i vO (vI ) look like? Indicate the state of the diode and the expresion of the output voltage for each region of VTC.75p d) Dacă vI (t ) = 5 sin ωt [V ] .5p Se consideră D-ideală.75p c) Deduceţi şi reprezentaţi grafic caracteristica statică de transfer în tensiune.75p Consider that a capacitor C is connected at the output (between A and B points). a) 0. A D1 • D3 t[ms] 12 • B K A D R vI vO VBIAS P. VBIAS = −4V .25p What is the maximum value of the current through D1? c) 0. 30V amplitude and 50Hz frequency. vO(t). 1. Marcaţi regiunile de conducţie şi blocare a D.5p Assume D ideal. CSTV vO ( vI ) a circuitului pentru vI ∈ [− 10 V. cum arată cronogramele componentei continue a tensiunii vO (t ) ? D R 10k vO vO (t ) şi iI (t ) ? Ce aplicaţie realizează circuitul? Care este valoarea . 2. 0.5p b) Care este domeniul de valori al vI pentru care D conduce. What should be the value of the capacitor so that the output ripple ΔvO < 2V ? 6 9 D4 vI + • • • RL • a) 0.5p Consider vI(t) a sine wave.10 V ] . Cum arată schema echivalentă a diportului în acest caz? Care sunt expresiile pentru iI şi vO în acest caz? iI vI 0.2 D2 •- P1.iD vI [V] D 7 R=15 K vI vO 2 0 -3 3 P1.

1.5p b) Cum arata vo(t) pentru vI =12sinωt [V] ? 0.10v} . v I 2 .VAl =10V P. R=10KΩ. 2p Se da circuitul din figura.5p a) Care este expresia v O v I 1 . D3 -ideale D1 Se considera conventia logica 0V → ”0”.5p d) Determinati CSTV daca in serie cu R se introduce o sursa Vpol=6V.V Al ? Ce functie realizeaza circuitul? ( 0. vO(vI). v I 3. on=0. 0. v I 3 ∈ {0v. 2p D1 . 0. v I 3 ? 0.5p R=10KΩ and VZ= 10V. v I 2 . 10V → ”1” 0. 1p a) Deduce and plot the VTC. v I 3 se obtine curent maxim R 2k D3 vI1 vO vI2 vI3 prin fiecare dioda? 0. 0. v I 2 .5p a) Cum arata CSTV vo(vI)? 0.ce valoare a tensiunii de iesire va corespunde nivelului “0” .1. 1p a) Deduceti si desenati CSTV vO(vI). D2 .5p c) Daca la iesire se conecteaza o rezistenta de sarcina RL=10KΩ. P3. v I 2 . vO DZ i A K D vI R VPOL vO .si ce valoare nivelului “1”?Dar daca la iesirea circuitului se conecteaza RL = 48kΩ ? P. 1.5p d)In ipoteza modului cadere de tensiune constanta. R vI P3.5p b) Cum se modifica CSTV vO(vI) determinata la punctul a) daca pentru D se considera modelul cadere de tensiune cu VD. D se considera dioda ideala: 0. 1p a) Determinati CSTV vO(vI) a circuitului pentru D-dioda ideala. si pentru ce combinatie de valori ale v I 1 . cum se modifica CSTV vO(vI) determinata la punctul a)? Desenati noua CSTV a circuitului.Ce functie logica realizeaza circuitul? Ce valoare are curentul direct maxim prin oricare din cele trei diode.5p Pentru circuitul din figura R=10KΩ si VZ= 10V.5p b) Daca ) D2 v I 1 . cum arata tabelul de functionare electrica a circuitului si in ce stare (b) sau (c) este fiecare dioda pentru toate combinatiile posibile de valori ale v I 1 .5p b) Desenati cronograma vO(t) pentru vI(t)= 14sinωt[V]. R vI vO D R vI vO DZ P3. 2p Pentru circuitul din figura VPOL=4V. 1.5p c) In ce domeniu poate lua valori R daca curentul maxim prin dioda este Idmax=50mA si vI este vI =12sinωt [V]? 0. 0.5p b) What is the waveform vO(t) for vI(t)= 14sinωt[V].5p c) Completati tabelul de functionare logica a circuitului.7V? Desenati noua CSTV a circuitului.

5V. (2) D – off and deduce VTC vO(vI) of the circuit. Determinati valoarea lui C pentru care se obtine valoarea maxima a riplului tensiunii de iesire ΔvO=0. 2p Consider vI(t)=8sin2πt750Hz[V]. determinati domeniul valorilor lui R pentru a evita distrugerea diodei.75p a) Determinati CSTV vO(vI) a circuitului pentru D-dioda ideala. la iesirea circuitului se conecteaza un condensator C.5p b) Daca curentul direct maxim prin D este IF=100mA.75p c) Considerand R=0.8V. Find the value of C to obtain the maximum value of the output voltage ripple ΔvO=0. 0. 0. P4. Consider for R a value in the range obtained to point b) and VBias=0V.5p b) If the forward current through D is IF=150mA find the range of R values to avoid failure of R.P2. 0. 1p a) Draw the equivalent circuit for: (1) D – on. i D vI R vO i D vI R VBias vO . VBias=2V and D – ideal. 2p Tensiunea de intrare in circuit este vI(t)=5sin2πt250Hz[V]. 0.5p c) Connect a capacitor C to the output of the circuit. 0.5KΩ.

7 V).75p b) Desenati vD2(t) si vO(t) in regim permanent..75p b) Cum se modifica vO(t) si vD(t) fata de situatia de la (a) pentru vI(t) = 28sinωt [V]. ω=100π. vC(0) = 0V 1p a) Daca vI(t) = 28sinωt [V].on= VD2.DC B. Se da circuitul din figura alaturata: 0. C=100μF. D1.on=0.65V? C1 vI D2 D1 5 vo1 C2 vI vo 0 t -5 1. iar vC(0) = 10V? 0.75p c) Se conecteaza la iesirea circuitului o rezistenta de sarcina RL=10kΩ. What is the application of the D1-C1 two-port? 0.5p d) Ce valoare are vo(t) in regim permanent daca D1 si D2 se considera cu tensiune de prag Vp=0.1. 0.5 p b) Plot vD2(t) and vO(t) in steady state.5 p c) What is the maximum reverse voltage on 5 each diode in steady state? 0.5p b) Cum arata vo(t) pentru vI(t) din figura? Pentru a) si b) D1 si D2 se considera ideale. What is the application of this circuit? vI 0. D2 – diode ideale. C1 D1. vC1(0)=vC2(0)=0 V.5p c) Ce aplicatie realizeaza circuitul? 0.5p D-ideala. vI 1. vD(t).5p a) Cum arata vo1(t) pentru vI(t) din figura? 0. 0.7 V). 2.5p vC1(0)=vC2(0)=0 V. care va fi valoarea tensiunii de iesire vO in regim permanent? vD2 vC1 D2 C1 vI 9V 0 -9V D1 vo1=vI2 C2 vo vI t .5p c) Care este tensiunea maxima inversa pe fiecare din cele doua diode in regim permanent? 0. vI(t) = 28sinωt [V]. what will be the value of vO? D vI vD C vo D2 D1 vo1 C2 vo t -5 P1. daca pentru D se considera modelul cadere de tensiune constanta.5p d) Daca pentru D1 si D2 se considera modelul cadere de tensiune constanta (VD1. ΔvO . Ce aplicatie realizeaza diportul D1-C1? 0. vC(0) = 0V.5 p a) Find the value of vC1 in steady state and plot vO1(t) in steady state. cum arata cronogramele semnalelor: vO(t).on=0. 2.5 p d) Assuming the constant voltage drop 0 model for D1 and D2 (VD1. Determinati variatia tensiunii vO in regim permanent.75p a) Determinati valoarea tensiunii vC1 in regim permanent si desenati vO1(t) in regim permanent. D2 – ideal diodes 0. Se va considera Dideala. (2) regim permanent? Specificati pe graficul vO(t) intervalele corespunzatoare starii de conductie a D si starii de blocare a D. datorata prezentei RL in circuit. Ce aplicatie realizeaza circuitul? 0. Ce aplicatie realizeza acest circuit? 0. in: (1) regim tranzitoriu.on= VD2.

Cum arata cronogramele tensiunilor de intrare.4V. 0.5p La intrarea circuitului se aplica un semnal sinusoidal cu amplitudine de 15V şi componenta continua de 5V. vI P3. vO(t) and specify the application of the circuit. a) 1p.voltage drop model with VD. 1. C vO D i D C vO . v I Redraw the waveform of vO(t).on=0.6V and C=25nF. 0.5p c) Modify the initial circuit to obtain a negative voltage doubler. 0. for D.75p b) Connect a resistance R to the output of the initial circuit.75p a) Draw vD(t). Draw the waveform of vO(t) for voltage doubler designed by you. Find the value of R to obtain the maximum value of the output voltage ripple ΔvO=0. pe condensator şi de ieşire? b) 0.5p Ce aplicaţie realizeaza circuitul? . 2p Consider vI(t)=4sin2πt4KHz[V].P1.

0. How does vO(t) change if the amplitude of vI 10K reduces to 4V? 0. Plot vI(t) and vO(t).5p c) Cum arata vo(t) pentru vI(t) din figura? 0.2 0.75p c) Cum trebuie modificat circuitul astfel incat tensiunea de prag sa fie Vp= -3V? R1 10k U1 3 R2 + 7 V+ OUT 5k 2 LM741 Vi 0 - V- 6 Vo 4 -15V R2 B. OA2 – ideal 1p a) What is the expression vO1(vI) for vI∈[0V. Se da circuitul cu AO ideal. What is the application of the circuit with the output vO2? 1p c) Fill in the table of states (on/off) of the two LEDs below: vI range State of LED1 (on/off) State of LED2 (on/off) +15V A. What is the application of the circuit with the output vO1? 1p b) What is the expression vO2(vI) for vI∈[0V.75 p a) Draw. cu amplitudinea de: i) 8V.75 p b) Find the expressions and values of the following parameters from VTC: VOH.2.Comparatoare cu AO E1. What is the function of the circuit? 0.75 p d) How does VTC change if in the circuit appear an interruption between points M and N and what is the function of the new circuit? R4 2KΩ +VPS=9V R2=9K M N R1=3K O vI -VPS=9V vO E1 OA1. qualitatively. ii) 4V.75p b) vo(t) pentru vI(t) axata pe zero.75 p c) Assume vI(t) is a triangular wave. 0.5p b) Cum arata CSTV vo(vI)? 0.L. VREF=0. VOL.H.5p d) Ce valori au tensiunile de prag daca VREF=6V? P 7 R1 3 Vref + +15 V+ 4k vi OUT 2 - V-15 0 vI 11k 4 6 vo 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 t . with no dc component.5p a) Cum determinati valorile tensiunilor de prag? Ce valori au? 0. VTh. Re-draw the VTC vO(vI) according to the numerical values obtained. Assume OA – ideal. rail-to-rail. (Punctul P se leaga la masa). the VTC vO(vI) of the circuit. of 8V R3 amplitude. 0. triunghiulara. VTh. 10V]? Plot the VTC vO1(vI). 0. 10V]? Plot the VTC vO2(vI).5p a) Cum arata CSTV vo(vI) ? 0.

R4) in circuit si pe ce pozitie trebuie sa fie cursorul P pentru a obtine aceeasi CSTV vO(vI) a circuitului? In ce consta modificarea CSTV vO(vI) regland cursorul potentiometrului P fata de cazul de la (a)? R2=20KΩ R1=5KΩ vI R3 10KΩ + AO - +VAl 12V R4 -VAl 20KΩ -12V vO . VThH from the VTC vO(vI) of the circuit.12V]. 12V]. VPL.10V]. VPH.5p d) Daca in locul grupului (R3.75p a) Plot. R2=10 K 3. R4) dispunem de un potentiometru P. cum trebuie cuplat acest potentiometru in locul grupului (R3. plot vO(t). What is the application of the circuit assuming vO2 as output? c) 0. 0. a) 0.A.5p c) Cum arata vO(t) pentru vI(t) . and re-plot the VTC according to the values obtained.5p For vI∈[-12V. Assuming vI(t)= 11 sin ωt [V]. for vI∈[-10V. 1.5p a) Cum arata calitativ graficul CSTV vO(vI) a circuitului? Ce aplicatie realizeaza circuitul? 0.Assume O. find the expression of vO2(vI) and plot the VTC vO2(vI). VOH. What is the application of the circuit? What would be vO(t) if the amplitude of vI(t) reduces to half? 0. 2p 0. +VP R1=3 K + S O.5p b) For vI(t) = 7 sin ωt [V].12V].5p c) Modify the above circuit to allow the variation of the hysteresis width between [3V. – ideal 0. What is the application of the circuit? 2.semnal triunghiular simetric fata de 0.5p Plot the VTC vO(vI) for vI∈[-12V. What is the application of the circuit assuming vO1 as output? b) 0. 0. (Assume VRef =-2V). the VTC vO(vI) of this circuit. VThL. V v -VPS=-12 O V R3 10 K v I VRe f R4 2 K P2. cu amplitudinea de 10V? Care este amplitudinea minima a semnalului triunghiular vI(t) pentru care obtinem la iesire un semnal semnal dreptunghiular? Justificati raspunsul. qualitatively. VOH. plot vI(t) and vO(t).5p Assume OA1 . 0.5p For vI∈[-12V. OA2 ideal. find the expression of vO1(vI) and plot the VTC vO1(vI). Find the expressions and values of: VOL.A12 .5p b) Gasiti expresiile si valorile urmatoarelor marimi de pe CSTV a circuitului: VOL.12V].

redimensionaţi R1 şi R2 astfel încât lăţimea histerezisului să se reducă la jumătate faţă de circuitul din enunţ. VOL. How does vO(t) change if the amplitude of vI reduces to 5V? 2. VPL şi redesenaţi la scară CSTV vO(vI) în conformitate cu aceste valori numerice. VOL. a) 0. 0.=VZo 0. cu amplitudinea de 10V. Care este aplicatia realizata de circuitul cu iesirea vO1? 1p b) Care este expresia vO2(vI) pentru vI∈[0V. VOL. Pentru AO1.C.O. Care este aplicatia realizata de circuitul cu iesirea vO2? 0. Plot vI(t) and vO(t). AO – ideal iar pt DZ. VPL. of 10V amplitude (vI∈[-10V. Re-draw the VTC vO(vI) according to the numerical values obtained. component. se consideră ideal. CSTV vO(vI) a circuitului? Pentru ce tip de aplicaţii poate fi folosit circuitul? b) 0.5p 2. What is the function of the circuit? 1p b) Find the expressions and values of the following parameters from VTC: VOH. calitativ. VPH. Se va considera VZ= const. with no D. Redesenati CSTV la scara in conformitate cu valorile numerice obtinute.10V]).5p c) Completati tabelul de functionare cu starile celor doua LED-uri (conductie/blocare) pentru valorile corespunzatoare ale vI.A.5p Găsiţi expresiile şi valorile următoarelor mărimi din CSTV: VOH. axat pe 0V. d) 0.5p a) Cum arata calitativ CSTV vO(vI) a circuitului ? Ce functie realizeaza circuitul ? 1p b) Calculati urmatorii parametrii ai CSTV: VOH. VTh. 2. c) 0. qualitatively. 1p c) Assume vI(t) is a triangular wave. Valoarea vI LED1 (c)/(b) LED2 (c)/(b) R1=20KΩ +VAL=15V AO1 R2=20KΩ -VAL=-15V +VAL=15V vO1 R 470Ω LED1 vI AO2 -VAL=-15V R3=10KΩ vO2 R 470Ω LED2 .5p Cum arată. VZo=5.5p Reprezentaţi cronogramele vO(t) şi vI(t) pentru vI(t) – triunghiular simetric. VTh.5p d) Cum se modifica CSTV vO(vI) daca apare o intrerupere a traseului dintre intrarea (+) a AO si capatul din stanga al R2 ? Justificati raspunsul. 0.L. VPH. Ce valori au în acest caz VPL şi VPH? 2. 10V]? Reprezentati grafic CSTVvO2(vI). 10V]? Reprezentati grafic CSTVvO1(vI). AO2 – ideale 1p a) Care este expresia vO1(vI) pentru vI∈[0V.H.5p c) Cum arata vO(t) pentru vI(t) = 8sinωt [V] ? 0.5p a) Draw.5p 2.1V.5p 2. the VTC vO(vI) of the circuit.5p Ce valoare trebuie să aibă tensiunea VRef astfel încât VPH = VPL ? Pentru această valoare a VRef .

2 0. v vI 0 -1 -2 -3 -4 -5 t v O v I [V] 8 6 2 0 -2 -6 -8 t -VAl=-10V vI +12V 6 4 Vo 2 0 -2 -12V -4 vi + - vp t +15V R1 3K + AO1 - vI R2 7K R3 5K R 1K +15V + AO2 - D1 D2 R 1K D3 .75p c) For vI(t) given. 0.2.A.5p a) Care sunt tensiunile de prag ale celor doua comparatoare? 1p b) Care sunt starile de conductie (c.+12V) 0. de intrare are loc vI comutarea tensiunii de iesire? c) Cum arata vO(t) pentru vI(t) data? R2=10 K 7 6 +VPS 12 V R1=2 K + I - -VPS -12 V +VAl=+10V VR R1 0.75p d) Modify the circuit to translate the VTC to the right with 6V. 0.5p b) Cum arata vo(t) pentru vI(t) din figura? 0. 0. – ideal OpAmp 0. plot vO(t).b) ale D1. VOL and VOH. the VTC vo(vI) for this circuit. respectiv D2 in functie de domeniile de valori ale vI in intervalul (0. What is the circuit’s application? 0. 3p P. b) La ce valoare a tens.5p b) Find the expressions and values for VThL.A.7k la masa? Justificati raspunsul.5k D.5p c) Completati schema astfel incat VP=3V sa se obtina din sursele de alimentare ale AO. Pb.3 Pentru circuitul cu AO VRef =1V: a) Ce functie realizeaza circuitul? Explicati. Se da circuitul cu AO : 0.5p d) Se schimba CSTV daca la iesire se leaga o rezistenta RL=2.5p a) Cum arata CSTV vo(vI) pentru VP=3V? 0. qualitatively.5p c) Care este valoarea curentului prin D3 pentru D3-(c) considerand o cadere de tensiune de 2V pe dioda in conductie vO R2 1k 5 4 3 2 1 O.2 2. VThH. O.5p a) Plot.

cele doua praguri de comutare sa fie simetrice fata de zero.b) ale D1. R2 vI R1 VRef R R +10 + vO - vI [V] 12 10 8 6 4 0 -2 -4 -6 -8 -12 P2. b) 0. c) 0. qualitatively.5p How does the VTC modify if the cursor of P moves down towards its lower end? d) 0. the VTC vO(vI) of this circuit. R2=5k. R1 5K AO1 + vI R2 5K R D1 +12V AO2 + R3 5K R D2 Pentru circuitul cu AO de mai jos se dau: R1=1k. assuming the position of the cursor of P on its upper end. - vI +VPS 12 V -VPS -12 V R3=10 K vI [V] 9 8 6 5 4 2 0 -2 -4 -5 -6 -8 -9 P=2.5p Assume O. What is the application of the circuit? t R2=33 K R1=11 K + O.75p Find the expressions and values of the voltages VTh. VTh.75p Plot vO(t) for vI(t) below.5 K t vO . a) 0.H.A. assuming the position of the cursor of P on its upper end.i.+12V 0. – ideal.5p a) Care sunt tensiunile de prag ale celor doua comparatoare? 1p b) Care sunt starile de conductie (c. Draw.L. respectiv D2 in functie de domeniile de valori ale vI in intervalul (0. b) Cum arata vO(t) pentru vI(t) data? c) Reproiectati circuitul a.5p c) R=? astfel incat prin D1 si D2 sa treaca un curent I=15mA considerand o cadere de 2V pe diode in conductie directa.+12V) 0. VRef= -10V a) Determinati tensiunile de prag ale circuitului VPH si VPL si CSTV vO(vI). VOL and VOH from the VTC.A. 2.5p Find the expression and range of values of the voltage on the inverting input of the O.A.

5 p d) Modificaţi circuitul a. R1=20kΩ.1V (for ZD).Se dă următoarea CSTV v O (v I ) : 1p a) Cum arată schema electrică a unui circuit cu AO care are această CSTV? Folosiţi 2 surse de tensiune. R=1. the VTC vO(vI) of the circuit.5 p c) Dacă vI(t) este un semnal triunghiular cu amplitudinea de 11V şi fără componentă continuă desenaţi cronogramele vI(t) şi vO(t). Ce aplicaţie realizează circuitul? 1p b) Care sunt expresiile şi valorile următorilor parametrii: VOH. with no dc component. VPL.75p c) Assume vI(t) is a triangular wave. 3p Consider an ideal op amp. VPH.5kΩ.H.î. 0.5p b) Cum se poate obţine V ref de la tensiunile de alimentare ale AO? 0. VOL. VPL=-6V. Redesenaţi CSTV conform valorilor numerice obţinute. 0.5 p a) Desenaţi calitativ caracteristica de transfer CSTV vO(vI) a circuitului. +VAl=12V R2=6KΩ R3 5KΩ R1=3KΩ vI AO -VAl=-12V R4 1KΩ vO .75p b) Find the expressions and values of the following parameters of RR2 2 VTC: VOH. Re-draw the VTC vO(vI) according to the RR numerical values. VOL.5p Se consideră AO – ideal. pentru aceleaşi tensiuni de alimentare să obţineţi VPH=6V.5p a) Draw. 0. 0.5p c) Cum va arăta vO (t ) dacă v I (t ) are cronograma din figura de mai jos? vI [V] 8 6 4 vO [V] 15 2 t[s] vI [V] -12 6 12 -15 -2 -4 -6 P2. + V Al şi − V Al ? 0.L. How does vO(t) change if the amplitude of vI reduces to 5V? 1p d) Suppose that R2 is disconnected in the circuit. What is the +VPS application of the circuit? 0. Plot vI(t) and vO(t). +VPS=15V and -VPS=-15V. with the numerical values of its parameters. Draw the new VTC. VTh. What is the application of the new circuit? VVZ Z ZD ZD +V +VPSPS -V -VPSPS vvO vvI I P2 2. una variabilă (v I (t )) iar cealaltă constantă (V ref ) ca intrări ale AO. Ce valoare trebuie să aibă V ref . 10V RR1 1 amplitude. VTh. 0. R2=40kΩ. qualitatively. VZ=5.

d) Modify and size the circuit so that it will became a window comparator.P2. a) What are teh applications of the two op-amps? b) Deduce and plot the VTC vO1(vI) and vO2(vI).5p 0. 1.25p a) Care sunt aplicatiile celor doua AO? 0.5p d) Modificati si dimensionati circuitul a. 1p a) Determinati expresia vO(t) si desenati CSTV vO(vI) a circuitului. 2p Se consideră AO – ideale.75p Se consideră AO – ideal. ii) vI(t)=7sinωt[V] R1 +VAl=9V AO VRef -VAl=-9V vI vO vO vO2 .5p Se consideră AO – ideal. 0. 1.25p a) Ce tip de reactie are AO si ce aplicatie realizeaza circuitul? 1p b) Determinati valorile tensiunilor de prag si desenati CSTV vO(vI) a circuitului. VRef= 5V.i.25p 0.5p Assume ideal op-amps. AO1 + vI vO1 -15V +15V + AO2 - VRef +15V P4. acesta sa realizeze aplicatia de comparator cu fereastra.5p b) Cum arata vO(t) pentru vI(t) din figura vI [V] 10 +VAl=12V R1 5 3 AO R2 -VAl=-12V vI vO t[s] -3 -6 R2 P1.5p c) Cum arata vO(t) pentru: i) vI(t)=2sinωt[V]. 0. 0.5p c) Deduceti si desenati CSTV vO(vI). VRef= 3V R1= 4KΩ si R2= 8KΩ. 0.75p 0. VRef= 5V. 2p 0. c) Deduce and plot the VTC vO(vI). +15V AO1 + -15V +15V + AO2 vI vO1 vO vO2 VRef +15V +15V P2.75p b) Deduceti si desenati CSTV-urile vO1(vI) si vO2(vI). R1= 5KΩ si R2= 10KΩ. 0. 0.

2p Assume OA – ideal.25p a) What are the applications of each OAs? 0.5p c) What are the state of both diodes D1. off) depending on the values of vI in the range (0.P2. 0. D2 (on. ii) vI(t)=11sinωt[V]. 0. 1.5p Assume both OA – ideal. VRef= 4.75p b) Compute the threshold voltages of the circuit and draw both VTC vO1(vI) and vO2(vI).5p d) Redesign the circuit to obtain VThL= -6V and VThH= 2V.1sinωt[V].+15V)? R3 10K vI R2 8K R1 2K OA1 + v R D1 O1 +15V OA2 + v R D2 O2 .25p a) What is the sign of circuit feedback and what is the application of the circuit? 0. 0.5V R1= 3KΩ si R2= 9KΩ. 0. 0. R2 R1 +VPs=12V OA vI -VPS=-12V vO VRef +15V P3.5p c) Draw the waveforms of vO(t) for: i) vI(t)=1.75p b) Compute the threshold voltages and draw VTC vO(vI) of the circuit.

amplificarea in tensiune. care este valoarea maxima.75p a) Care este expresia si valoarea amplificarii v av = o ? vi 0.5p a) determinati expresia si valoarea a v = vo pentru: vi i) R1=6R . AO – ideal 1p a) Considerand ca AO lucreaza in regiunea activa.5p b) Desenati modelul echivalent al amplificatorului de tensiune pentru circuitul dat. 6] +VAL=12V R1=4KΩ AO R3 5KΩ -VAL=-12V vO R4 15KΩ 1 . Av? 0. ii) R1=0.75p b) Cum arata vo(t) pentru : i) vI(t)=2sin t ? ii) vI(t)=4sin t ? 0.5sinωt [V]. 15V]. rezistenta de iesire.5p b) pentru av=7. Ri. Se da circuitul din figura: 0. Cum se modifica vO(t) daca amplitudinea tensiunii de intrare vi creste de 10 ori? 0.5p c) What are the values of : the input resistance Ri1 seen by vI1 and the output resistance Ro of the amplifier? A. OA – ideal 1p a) Find the expression vO(vI1) assuming the range of vI1 small enough to keep OA in the active region.3. cum arata vo(t) pentru vi(t) din figura? 2 0.5p 3.5 amplitudinii vI sinusoidala pentru care vo 0 nu este distorsionat prin limitare? -1. Care sunt expresiile si valorile urmatorilor parametrii: rezistenta de intrare. Pentru ce valori ale vI AO lucreaza in regiunea activa? Reprezentati grafic CSTV vO(vI) a circuitului pentru vI ∈[-15V.5p d) care este valoarea rezistentei de intrare Ri? -2 Cum justificati raspunsul? B. Ce aplicatie realizeaza circuitul? 0.Amplificatoare cu AO E3.5p d) Modificati circuitul astfel incat amplificarea in tensiune sa fie vI reglabila in domeniul [3.5p c) pentru av=7. 0.5p c) Cat devine amplificarea daca Ra=Rb=R? Cum justificati raspunsul ? U1 3 Vi vi + +21V 7 V+ OUT 2 - R Vo V4 0 t 6 -21V R1 Rb=5R vi 4 Ra=R 2 +12 OUT 3 6 vo + -12 7 0 R2=12KΩ 2.3. desenati vO(t). gasiti expresia vO(vI).5p c) Pentru vI(t) = 0. a 1.5 0. Ro. Pentru circuitul din figura alaturata: 0. What is the application of the circuit? 0.5p b) Plot vO(t) for vI1(t)=3sinω0t [V] 0.

AO2 – ideale 0. care sunt expresiile vO(vO1. R2. the output resistance Ro of the amplifier? 0. Considerand vO1=AvvI1 cu Av determinata la punctul b). 0. R3. care este expresia vO(vI1) ? Ce functie realizeaza circuitul? 0. 5V] ? Gasiti domeniul de valori al vI1 pentru care AO1 este in regiunea activa. OA – ideal 1p a) Find the expression vO(vI1.5p b) Cum arata CSTV vO(vI1) pentru vI1 ∈ [-5V. respectively only vI2 (with vI1 set to zero). What is the application of the circuit? 0.5p d) What should be the relationship between R1.5p 2. Ce valori au : amplificarea in tensiune Av. rezistenta de intrare Ri . 5p a) Considerand domeniul de valori al vI1 suficient de ingust incat AO1 sa fie in regiunea activa.5p c) Cum arata vO(t) pentru vI1(t) ca in figura de mai jos ? 1p d) La iesirea circuitului se conecteaza inca o structura de acelasi tip. Find the relationship between R1. Desenati modelul de amplificator de tensiune al circuitului in acest caz. Assume OA – ideal 0.75p c) If vI3=0 and vO=3(vI2-vI1) plot vO(t) assuming vI1(t)=2sinω0t[V]+1V si vI2(t)=-3sinω0t[V] +4V. R4 in order to obtain the expression : vO=3(vI2-vI1) ? For what range of values of (vI2-vI1) does OA work in the active vI1 region? Deduce the expresions for input resistances considering the input only vI1 (with vI2 set to zero). vI2 small enough to keep OA in the active region. vO(vI1. vI3) assuming OA in the active region for R1=R2=R3=R4=15KΩ? 1p b) Now consider vI3=0. and the output resistance of the circuit.vI2. AO1. vI2)? Pentru ce aplicatie putem folosi circuitul? 2 . What is the application of the circuit? vI2 R2 +VPS=12V R1 OA -VPS=-12V R3 vO R4 vI3 2. 0.5p 3.(vI1+vI2)? 2. the input resistance Ri2 seen by vI2.75p a) What is the expression of vO(vI1. R2 and R3 to obtain the function: vO = .5p b) Plot vO(t) for vI1(t) = 3sinω0t [V] and vI2(t) = 3V-2sinω0t [V]. rezistenta de iesire Ro ale amplificatorului ? 0.5p 3.5p c) What are the values of : the input resistance Ri1 seen by vI1. vI2) assuming the ranges of vI1.2. vI2).

5 p b) For vi(t) above.5 p d) Modify the circuit to obtain an inverting amplifier with the same gain Av and the same input resistance Ri.5p 3. plot vO(t).Ri. plot vo(t). What is the application of the circuit? 0. 0. 0. + -VPS R4=2 K -12 V vI 5 vO 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 t R3=9KΩ PB.C. Ro. considerand pt vI1. 2 2puncte AO – ideal Ri.5 p a)Care este expresia vO(vI1.2.A. What are the expression and values of: the input resistance. vI R2=10 K R1=2 K R3=2 K +VPS 12 V O. Ri.5 p c) Find the values of the input resistance Ri and output resistance Ro of this voltage amplifier. 0. desenati schema echivalenta a circuitului cu intrarea vI1.AO  Ro. How should one modify the circuit to have on the output an A.5sinωt [V]. Assume OA – ideal 1p a)What is the expression of vO(vI) assuming OA in the active region? For what range of values of vI does OA work in the active region? For vI∈[-10V.5p b) Draw the equivalent voltage amplifier model for the circuit.vI2) pentru circuitul din figura.vI2 domenii de valori care asigura functionarea AO in regiunea activa? Ce aplicatie realizeaza circuitul? 0. the voltage gain. Av? 0.5sinωt [V]. draw the VTC vO(vI) of the circuit. 0. component on the form vo(t) = Avvi(t)? Draw the proposed circuit and plot the new vO(t). the output resistance. 0.5p d) Assume we supply the OA with only one polarity. Cum arata CSTV vO(vI) a circuitului pentru vI [-8V.8V]. How does vO(t) look like if the amplitude of vi becomes ten times larger? 0.5 p b) Cum arata cronograma vO(t) pentru vI(t)=3sin t[V] si vI2=-4V? 0.25 p d) Cum trebuie modificat circuitul din enunt pentru a obtine functia algebrica. Plot again vO(t) for vi(t) = 0. determinati expresiile si valorile: Av. Av=vo/vi. 10V].5p c) Assuming vI(t) = 0. vO=vI1+vI2? +VAL=12V R1=3KΩ AO R2 6KΩ -VAL=-12V vI1 vO A R4 2KΩ vI2 M 3 .Ro ale circuitului cu intrarea vI1 si iesirea vO.75 p c) Considerati sursa vI2 pasivizata (vI2=0) si inlocuiti-o cu un scurtcircuit intre punctele A si M. 4. VPS+ =10V and VPS=0V (GND).AO =0 0.5 p a) Find the expression and value of the circuit’s voltage gain.

R4 din figura. Ce aplicatie realizeaza circuitul ? 4 . b) 0. R3. AO – ideal 0. 2p AO-ideal 0. R4 a. circuitul sa realizeze functia de sumator inversor vO= -(vi1+ vi2)? Cum trebuie modificat circuitul pentru a obtine functia de sumator neinversor.25p Prove that the above circuit has negative feedback.5p 3. R3.5p Assuming suitable values for vI1 .5p c) Dimensionati R1. R4 to obtain the following expression: vO =5(vI1 . gasiti expresia vO(vI1. in the active region. cum arata vO(t) pentru vi1(t) si vi2(t) din figura de mai jos? R4 10K R2=10K vi1 vi2 + AO - vi1 +VAl 10V 3V 2V -VAl -10V vO 1V 0 t R3=5K R1=20KΩ 1V vi2 2V 0 t 2V 3V 2. R2.5p d) Pentru valorile R1. 5V]? In aceasta situatie pentru ce interval de valori ale vi2 avem functionarea AO in regiunea liniara? 0.Assume OA – ideal. vI3) pentru R1=R2=R3=R4=15 KΩ. si rezistenta de iesire a circuitului.5p b) Considerand vi1=constanta=2V. R2. R4 pentru a obtine urmatoarea functie a circuitului : vO=3(vI2-vI1) ? Pentru ce domeniu de valori al vI2-vI1 avem functionarea AO in regiunea activa ? Gasiti expresiile rezistentelor de intrare vazute de vI1 (cu vI2 pasivizata) si respectiv vI2 (cu vI1 pasivizata). 0. vI2.A. Ce relatie trebuie sa existe intre R1.5p For R1.5p What should be the relationship between R1. vI2 to have always the O. R4 in the original schematic. R3. R3.75p a) Considerand ca AO lucreaza in regiunea active.75p c) Daca vI3=0 si vO=3(vI2-vI1) ca la punctul b).5p a) Care este expresia vO(vi1. the input vI1 12V R2=15K vO + R4 10K vI2 R1=10K - -12V R3=40K 3. vi2) considerand ca AO lucreaza in regiunea liniara? Ce aplicatie realizeaza circuitul? 0. vI2)? What is the application of the circuit? Plot vO(t) for vI1(t)= 3 sin ωt [V] and vI2(t)= -vI1(t). cum arata CSTV vO(vi2) a circuitului pentru vi2∈[-5V. compute the input resistance seen by vI1. reprezentati grafic cronograma vO(t) pentru vI1(t)=2sinω0t [V] +2V si vI2(t) = -3sinω0t [V] +4V.vI2)? 0. R2. vO= vi1+ vi2? 0. what is the expression of vO(vI1 . c) 0. R2. 1p b) Se considera vI3=0. R3. R2. a) 0.i.

75p P. deduceţi expresia vO(vI1.5V-2sinωt [V].-1]. Care este aplicatia circuitului? 1p b) Cum arata vO(t) pentru vI1(t) = 3sinωt [V] si vI2(t) = 1.5p a) Pentru R1=12K. ce valori au amplificarea in tensiune si rezistenta de intrare? 0.5p A. rezistenta de iesire Ro şi amplificarea în tensiune Av? 0. b) Care sunt valorile rezistentei de intrare Ri si rezistentei de iesire Ro? c) Modificati circuitul a.10].O.vI2). (2) rezistenţa de ieşire a amplificatorului. considerând în fiecare caz cealaltă sursă pasivizată).(vI1+vI2)? +15V + -15V vO +12V + vO - vI R1 R2 -12V +12V -12V P2.5p 0.75p 0. vI2 sunt sufficient de mici pentru a pastra AO in regiunea activa. cum arata vO(t)? Cum arata vO(t) daca amplitudinea vi devine de 10 ori mai mare? P1. să lucreze în regiunea activă. a) Considerând că domeniile de variaţie ale vI1 şi vI2 sunt astfel încât A. Ce aplicaţie realizează circuitul? b) Determinaţi: (1) rezistenţele de intrare văzute de fiecare din cele două surse de semnal (vI1 şi vI2. c) Desenaţi cronogramele semnalelor v+(t) şi vO(t).5p d) Care ar trebui sa fie relatia intre R1. rezistenta de iesire Ro a amplificatorului? 0.0. Av sa se poata regla in intervalul [-10. R2 si R3 pentru a avea: vO = .75p b) Cum arata vO(t) pentru vI(t) din figura? 0. amplificarea circuitului.5p c) Considerând vI(t) = 0.5p 0.5p 0. Ri1 şi Ri2. se consideră ideal.5sinωt [V].2 Se da circuitul cu R1=5k si R2=35k: a) Determinati amplificarea in tensiune Av=vO/vI pt. 1.i. dacă vI1(t) şi vI2(t) au cronogramele din figura de mai jos. d) Daca la intrarea inversoare a circuitului dat initial se mai aplica o tensiune vI2 prin rezistenta R3=7k (pe lânga tensiunea vI aplicata prin R1) care este expresia tensiunii de iesire vO in functie de tensiunile vI si vI2? P1. circuitul dat. 3.5p b) Desenati modelul echivalent pentru variatii al amplificatorului. cum arata CSTV vO(vI) a circuitului? Ce aplicaţie realizează circuitul? 0.O. 15V]. Care sunt expresiile şi valorile pentru rezistenta de intrare Ri. 5 . 1p c) Care sunt valorile pentru: rezistenta de intrare Ri1 vazuta de vI1. Ro. 4p Amplificatorul operational se considera ideal. rezistenta de intrare Ri2 vazuta de vI2. R1 R 4k vI 2.75p c) Reproiectati circuitul astfel incat amplificarea sa poata fi reglata in domeniul [5. 2p Se considera AO – ideal 1p a) Care este expresia vO(vI) considerand AO in regiunea activă? Care este domeniul în care poate lua valori vI astfel ca AO sa lucreze în regiunea activă? Pentru vI∈[-15V. vI2) considerand ca vI1.5p a) Gasiti expresia vO(vI1.

R2= R3=30KΩ? What is the application of the circuit? vI1 0. -VAl=-12V 1p a) Considerând ca AO lucrează în regiunea activă.5p c) If vI2=0.5p d) Redimensionaţi circuitul astfel încât să obţineţi la ieşire expresia vO = . R3 + 1 0 -0. +VAl=+12V.5p c) Ce valori au rezistenţelor de intrare văzute de vI1 (cu vI2 pasivizată) si respectiv vI2 (cu vI1 pasivizată). For what range of values of (vI3-vI1) does OA work in the active region? 0.5p b) Pentru expresia vO(vI1. 0. P2.Ri.5p e) If vI2=0.75 p b) Gasiti expresiile si valorile Av. găsiţi expresia vO(vI1. R3 şi R4 astfel încât circuitul să realizeze dublul sumei algebrice a semnalelor vI1 şi vI2 R2=27 K vI1 [V] 1 0 -1 +VAl 10 V R1=1. 0. 2. AO lucreaza in regiunea activa? 0. 0. deduce the expresions for input resistances seen by vI1.(4vI1+5vI2)? P.d) Ce relaţie ar trebui să existe între valorile rezistenţelor R1. O.vI3) assuming OA in the active region for R1=R4=15KΩ . 0.5 vI2 [V] vI1 15 K t R4 10 K -VAl -10 V vO v+ vI2 R2 P2.5p d) If vI2=0.5V]? Pentru ce domeniu de valori ale vI.5p b) Redesign the circuit to obtain the expression vO = (-3vI1+2vI2 +2vI3)? 0. +VPS=12 V R1 O -VPS=12V R3 vO R4 vI3 . vI2 respectively by vI3.Ro ale circuitului in ipoteza ca AO lucreaza in regiunea activa si reprezentati modelul circuitului ca amplificator de tensiune. Ce aplicaţie realizează circuitul? 0.5p Se consideră AO – ideal.vI2.75 p a) Care este expresia vO(vI) si cum arata CSTV vO(vI) a circuitului pentru vI [-5V.5 p c) Cum arata vO(t) pentru vI(t) din figura de mai sus si ce aplicatie realizeaza circuitul? 6 . R2. 2. and the output resistance of the circuit. vI2) de la punctul a) reprezentaţi grafic cronograma vO(t) pentru vI1(t)=5sinω0t[V] şi vI2(t) =-3V.5 K - t A. draw the VTC vO(vI3-vI1) of the circuit. şi rezistenţa de ieşire a circuitului.2. plot vO(t) assuming vI1(t)=3sinω0t[V] and vI3(t)=-4V.5p 0. vI2) pentru R1=R2=10KΩ iar R3=20KΩ. 1p a) What is the expression of vO(vI1. 3p Assume an ideal op amp.

deduce the range of the input voltage for that the amplifier operates in its active region.5p c) Draw the schematic of the circuit with the VTC given in the figure. and determine the values of the resistances and of the supply voltages.5p b) Utilizand CSTV deduceti valoarea amplificarii.5 p d) Daca dispunem de inca o sursa de semnal de intrare vI1.(t) si vO(t).5p d) Using the above determined supply voltages. 0. unde trebuie legata aceasta sursa de semnal in circuitul din enunt astfel incat functia circuitului sa devina vO=4(vI-vI1)? R2=10K vI[V ] 3 +VAL=10V R1=2.0. 2p Se da CSTV vO(vI) a unui circuit cu AO. 0.5V+2sinωt[V] desenati cronogramele v .5p c) Desenati circuitul care are CSTV data si determinati valorile rezistentelor si ale tensiunile de alimentare. compute the value of the gain.i. 0. R1= 3KΩ si R2= 18KΩ. P4.25p a) Ce tip de reactie are AO si ce aplicatie realizeaza circuitul? 0. 2p Se consideră AO – ideal. 0.5p d) Modificati si dimensionati circuitul a. vO 6V 1. 0. 0. 2p The VTC vO(vI) for an op-amp circuit is given.5V vO 6V 1.5K 2 A R3 5KΩ vI 1 -VAL=-10V vO R4 20K 0 t - P4. determinati domeniul de valori ale vI pentru care amplificatorul lucreaza in regiunea activa. vI vI R2 R1 +VAl=10V AO -VAl=-10V vI 7 .5p a) What is the application of the circuit and what is the feedback sign? 0.5p d) Cu tensiunile de alimentare alese la punctul anterior.5p c) Pentru vI(t)=0.5p a) Ce aplicatie realizeaza circuitul cu AO si ce tip de reactie are AO? 0.5V P1. 0.75p b) Deduceti expresia si valoarea vO/vI si desenati CSTV vO(vI) a circuitului. 0. 0. valoarea vO/vI sa fie reglabila in domeniul vO/vI∈ [5. 10].5p b) Using the VTC.

R3=4KΩ and R4=6KΩ. 1.P4.5p Se consideră AO – ideal.5p c) Draw the waveform of vO(t) for vI1(t)=1+2sinωt[V] and vI2(t)= 3sinωt[V]. Plot vO(t) for vI1(t)= 1+3sinωt [V] and vI2(t)= -2sinωt[V]. vI2). R1=3KΩ. R2=12KΩ. 1. 0.vI2). 0.5p c) Find the values for R1.75p b) Deduce the expressions and values of Av1=vO/vI1 (with vI2 set to zero). respectively only vI2 (with vI1 set to zero) and the output resistance of the circuit.25p a) What is the sign of circuit feedback and what is the application of the circuit? 0. R4 to obtain the following expression: vO =6(vI1 . R2. 0.vI2)? +VPs=15V vO + R2=5K vI1 R4 10K - vI2 R1=20K -VPS=-15V R3=60K R2 P2. 0. +VPS=12 R1 O -VPS=- R3 vO R4 vI1 vI2 8 .25p a) What is the sign of circuit feedback and what is the application of the circuit? 0.75p b) Deduce the expression of vO(vI1.5p d) Deduce the expresions for input resistances considering the input only vI1 (with vI2 set to zero). dimensionati rezistentele R1 si R2 pentru a obtine |vO/vI| =6 si desenati CSTV vO(vI) a circuitului. R3. 0. 0. Av2=vO/vI2 (with vI1 set to zero) and Av3=vO/(vI1. 2p Assume OA – ideal.5p a) Ce tip de reactie are AO si ce aplicatie realizeaza circuitul? 1p b) Deduceti expresia vO/vI.5p Assume OA – ideal. R2 R1 vI +VAl=12V AO -VAl=-12V P3.

2p The transfer characteristic of the transistor is given below.Tranzistoare: regiuni si punct static de functionare .5p a) vI = 1. Pentru circuitul din figura se da caracteristica de comanda iD(vGs). P2. 0.5K iD T 2 4 6 8 vI vGS [V] vGS vGs [V] T RD=1.5p a) vI = 1.75p b) R1=12M .5p b) vI = 6V. a) Care este valoarea curentului de colector? b) In ce domeniu poate lua valori RC astfel incat T sa fie in regiunea activa? Dar in regiunea de saturatie? c) Care este potentialul in emitor? d) Ce valoarea are tensiunea emitor-colector pentru RC = 0.5p b) vI = 6V.5k R1 iD R2 14 12 10 8 6 4 2 2 2 16 14 12 10 8 6 4 2 0 VI = 5. R2=0. 0.3V iD T 6 8 vI VPS = 18V vGS vGS [V] Pentru circuitul din figura se da caracteristica de comanda iD(vGS). Determine the operating regions of the transistor in the following cases: 0.5M . 1p c) What is the range of vI voltage to have the transistor in extreme conduction region? 4 VPS = 18V RC . 1p c) In ce domeniu poate lua valori vI pentru ca tranzistorul sa fie in conductie extrema? 16 14 12 10 8 6 4 2 0 iD [mA] RD=1. Sa se determine starea de conductie a tranzistorului in cazurile: 0. 1p c) In ce domeniu poate lua valori R1 daca R2=6M .3K iD [mA] 2 6 VAl = 15V Pentru circuitul din figura se considera β = 100. 0.75p a) R1=4. pentru ca tranzistorul sa fie in conductie? iD [mA] VDD=18 16 1.5M .8V. R2=6M .8V.7KΩ? Plasati PSF in planul caracterisicilor de iesire. Sa se determine starea de conductie a tranzistorului in urmatoarele cazuri: 0.5K 4 8 RE = 3.

W L VDD 18V = 2. 0.5p 0. -VAl .6mA k = 0.2V . T este blocat. 1. 1.75p Care este funcţia logică si tabelul de adevăr pentru circuit daca se considera intrarea in grila şi ieşirea in drenă şi 0V . 0.25p d) What is the v I range for that the transistor operates in active region.75p Pentru T se cunosc VP = 2. iar pentru v A = 0 . T este in regiunea de conductie extrema.5p b) What is the operating region of the transistor if v I = 3.5mA/V 2 .7K ) T vDS c) În ce regiune de funcţionare se află T pentru v I = 4. RC = 7. β = 0. Justify. P3. VP = 0.VDS .1mA / V 2 .5V .VP = 2V. I = 1.7 KΩ. 1p b) În ce regiune de funcţionare se află T pentru v I = 3. Justify. ±VAl=±12V. VDD 5V P1.5p răspunsul. T RE 5k VI Tranzistoare_PSF.5p c) What is the operating region of the transistor if v I = 8.75p Arataţi ca pentru v A = VDD .5K 0. a) 0.5V ? Care este punctul static de funcţionare? Plasaţi punctul static de funcţionare în planul caracteristicilor de ieşire Q I D . iar VDD − 1 logic ? RD 3. ( 0. 1.5V ? Justificaţi vI vGS iD VAl = 15V P1.25p a) În ce regiune de funcţionare se află T pentru v I = 2 V ? Justificaţi răspunsul.5p Pentru tranzistor se cunosc b) 0.25p a) What is the operating region of the transistor if v I = 0.0 logic. RD = 4.3k vY vA T . VAl Pentru circuitele de mai jos determinati : a) schema echivalenta in curent continuu b) Punctul static de functionare c) potentialele in fiecare din cele trei terminale ale tranzistorului d) pozitia PSF in planul caracteristicilor statice de iesire 1. Justify. RD 4.3V . 0.5V şi β = 2mA/V 2 .7 V . RG = 500 KΩ.

VA=100V 5. 4.2 mA/V2.6V iB4=40μA VCC=12V RB1 10KΩ RC 2KΩ 8 CC 47μF iB3=30μA 6 iB2=20μA CB=47μF T vi RB2 5KΩ CΕ RE 47μF 1.. For T: VTh=3V. RB1 = 24 KΩ. VP=3V. on=0.7KΩ vO 4 RL 3ΚΩ iB1=10μA 2 vCE[V] 2 4 6 8 . V Al = 12 V . VBE . Pentru tranzistorul T. Pentru tranzistorul T.2KΩ RC = 2KΩ .2. RB 2 = 12 KΩ.1 mA/V2. RE = 2. β=0. VBE . on=0. β = 200. Tranzistorul T are parametrii: β=0.6V VAl iC vO 3.

6. +VDD =12V RD 1. β=6mA/V2 şi VP=2V. β=0. 8. VTh=3V.2mA/V2.5K RG1 3M D Ci vi Co S G vo RG2 1M 7. RB1 16kΩ CB 100 μF RB2 4kΩ VDD=15V RC 5kΩ Co=100μF T Ci 100 μF RE 4kΩ vC vi vo . VA=100V.

5p b) Care este punctul static de funcţionare Q (I D .5V.5p c) Ce valoare are caderea de tensiune pe sursa de curent I ? Ce putere disipa sursa de curent ? ID VDS RG I -VAl VAl P1. 1.2 mA/V . VP = 0. 0.5p 0.5p Pentru T se cunosc VP=3V. VTh = 0.6mA β = 0. V DS ) ? Dovediti ca tranzistorul lucreaza in regiunea activa.1mA / V 2 .5p RD a) What are the dc potentials in each terminal of the transistor? b) What is the operating point Q(VDS . V DS ) ? 2 0. 1p a) Care este punctul static de funcţionare Q (I D . RD 0.5p ±VAl = ±12V. 1. 0. I = 1.5p a) Care sunt potentialele de curent continuu in cele trei terminale ale tranzistorului ? 0. RG = 250 KΩ. RD = 5KΩ.VAl P1.1mA / V 2 .6mA β = 0. β=0.8V. 1. RD = 5.5p ±VPS = ±15V. I D ) of the transistor? Prove that the transistor ID operates in its active region.5p b) Care sunt potenţialele in fiecare din cele trei terminale ale tranzistorului? RG1 3MΩ RD 20K T RG2 1MΩ RS 5KΩ .6KΩ. I = 1. 0. RG = 100 KΩ.5p c) What is the value of the voltage drop across the current source I? What is the power dissipated by the current source? VDS RG I -VAl VDD=20V P2.

Assume that T1. 10V-“1”. vI2 ∈[2V.4. 0. find the expression of vO and the states of T1. vDS2 across T1 and T2. Assume vI1. 0.5p 4. 10V}. 10V-“1”. what is the maximum range for vI1 to keep T1 in on state? RD 100 K vo T2 2. T5 operate as ideal switches. T4. vA.6V]. vCo1(t) and vCo2(t) given. 0. For T1 and T2. T2. T5. Assume the logic convention: 0V-“0”. Specify for each line in the table the state (on or off) of all five transitors. VTh1=VTh2=2V. T1. 2. 0V→ “0”logic. T2. (c) ale tranzistoarelor. T2.5p c) Compute the maximum drain current iD1. T3.75 c) Cum arata schema inversorului logic in tehnologie CMOS? Verificati functionarea acestuia. . T3. T2.5p b) Care este curentul maxim prin tranzistoare si pentru ce combinatie a valorilor logice la intrare se obtine? 0. For T1. T2.5p d) For vCo1=10V and vCo1=0V. vI2(t). For T1. T3 operate as ideal switches. iD2 trough T1 and T2. T2 operate as ideal switches. T3.75p a) Care este tabelul de adevar pentru functia logica realizata de circuitul din figura? Notati si starile (b). T2: T1 4 vCo1 0V 0V 10V vCo1 0V 10V 0V State of T1 State of T2 vO vI1 vCo vI2 vCo2 0. 10V→ “1”logic.5p 4. T1. and the maximum drain-to-source voltage drop vDS1. vB∈{0V.vCo2). 0.Tranzistoare MOS in comutare B. Assume the logic convention: 0V-“0”. vB∈{0V. 1p a) Draw the electrical operating table of the circuit considering the output vY.75p c) Compute the maximum currents through T1. T4. VTh=3V. What is the logic function of the circuit? 0. VDD=10 100k Y A B T1 T2 4. T4 and T5 and the maximum power consumption of the circuit from VDD.75p a) For the following possible combinations of values of (vCo1. VTh=3V. 10V}. T3. 0.75p b) Plot vO(t) for vI1(t). vA. 0.75p b) Draw the logic operating table of the circuit.

vB. 56 K vI vCo Assume vI∈[1V. c) 0.5p Find the expression vO(vI.c. 10V} and vI∈[1V. the ideal switch model. 5V]. using for T in (off) and (ex.75p Draw vO(t) for vI(t) and vCo(t) below. 10V}.) states. 5V]. draw the VTC vO(vI) of the circuit.c. at vCo=10V. a) 1p Proove that. T can only operate in (off) and (ex. 0. T can only operate in vO RL (off) and (ex. For each value of vCo. 2. vCo) for vCo∈{0V.1p a) Draw the electrical operating table of the circuit for all the possible voltage combinations of vA. What would be the advantage of CMOS implementation as compared to the one given above? T D S P3.) state.5p d) Sketch the CMOS implementation of the same circuit.5p b) Draw the logic operating table of the circuit. for vCo∈{0V.c. VTh=2V. vI [V] 5 4 3 2 1 0 t vCo [V] 10 t 0 . T2 and T3. (2) (ex. Assume vCo∈{0V.125 2 mA/V . its parameters are: β=0.5p For T. Which of the two values of vCo will bring T in: (1) (off) state. What is the application of the circuit? d) 0. For what combinations of values of vA and vB does this maximum power consumption appear? 0.c. Specify for each line in the table the state (on or off) of T1.5p c) Compute the maximum power consumption of the circuit from VDD.) state? b) 0.) states.) states. What is the logic function of the circuit? 0.c. T operates in (ex. 10V} and vI∈[1V. 5V].25p Find the maximum possible value of vI for which. Assume that for G these two values of vCo.

)).5p c) Cum arata tabelul de functionare logica a circuitului cu iesirea Y ? Ce functie logica realizeaza circuitul cu iesirea Y ? . vB 0. 1. Toate Tp2 Tp1 Tp3 tranzistoarele lucreaza ca intrerupatoare ideale. vy’ B precizati starea fiecarui tranzistor din schema Tn2 ((b) sau (c. Pentru fiecare linie din tabel. β = 0. 2.75p b) Cum arata tabelul de functionare logica a circuitului cu iesirea Y’ ? Ce functie logica realizeaza circuitul cu iesirea Y’? 0. 10V-“1”. T este blocat. VPn=3V iar pentru VDD=10V tranzistoarele Tpi. b) 0. T este in regiunea de conductie extrema. Se considera Y Y' conventia logica: 0V-“0”. iar VDD − 1 logic ? VDD 5V RD 3.5p Pentru tranzistoarele Tni.5p Pentru tranzistor se cunosc VP = 2V.3k vY vA T P. VPp= -3V.0 logic.3. vA. precizand atat valoarea Tn3 Tn1 tensiunii de iesire vY’ cat si a tensiunii de iesire vY. 1. iar pentru v A = 0 . a) 0.5mA/V 2 .75p Care este funcţia logică si tabelul de adevăr pentru circuit daca se considera intrarea in grila şi ieşirea in drenă şi 0V .ex.P1. vB∈{0V. 10V}.75p Arataţi ca pentru v A = VDD .25p a) Completati tabelul de functionare vy A electrica a circuitului.

Q(VDS. vo (t ). Care este PSF (I D .7 KΩ ? -VAl 1. equivalent circuit for this schematic. Pentru amplificatorul din figura ±VAl=±12V.75p. Care este PSF (I C . and show that T is biased in (aF). 2.C. a) 0. Ce valori au parametrii amplificatorului Av .75p Compute the D.5p Draw the small signal equivalent circuit of this stage in midfrequency. e) 0. Care sunt cronogramele semnalelor vo (t ). VP = 0.6mA 2 k = 0. d) 0. RB 2 = 12 KΩ. Ro ? Care este modelul echivalent al amplificatorului? c) 0. Ce valori au parametrii de semnal mic ai tranzistorului ? Care este schema echivalenta pentru variatii a amplificatorului ?. pentru vi (t ) = 500 sin ωt[ mV ] ? d) 0. VDS ) ? b) 0. iD (t ). In ce conexiune este amplificatorul ? Ce valori au Av .75p. W L se cunosc: VAl = 2. Se consideră I C = 1. pentru vi (t ) = 20 sin ωt[ mV ] ? P1. a) 0. I = 1.5V . RD = 4.75p.5p Compute the following small signal model parameters of T: gm. ro. VCE ) ? f) 0.75p Draw the D. but with VTh=4V? Explain your answer. RE = 2.C.75p. voltage drops on all the components in the circuit above (including the capacitors). Compute the quiescent point of T.2KΩ RC = 2KΩ .5mA .75p. VA=100V. b) 0. RB1 = 24 KΩ. Ri . In ce conexiune este amplificatorul ? Care parametri ai amplificatorului se modifica si cum daca la iesire se conecteaza o rezistenta de sarcina RL = 4.5p For T: VTh=3V. β=0.75p.75p.Amplificatoare cu T 1.75p. What is the configuration of this stage and what is the v value of the voltage gain Av= o ? (You can vi assume ro sufficiently large to be ignored in the computation). .1 mA/V2. vO (t ).7 KΩ. Ri .1mA / V . β = 200. Does the transistor model and/or the model parameters modify if we use a transistor with the same β and VA. Care sunt cronogramele semnalelor vG (t ). vO (t ). RG = 500 KΩ. iC (t ). ID). Ro ? h) 0. VAl iC vO g) 0. c) 0.Pentru amplificatorul din figura se cunosc: V Al = 12 V .

β=0. e) 0. assuming ID=0. β=0. ro? Pentru ce aplicaţie va fi folosit circuitul? În ce conexiune este T (în regim de semnal mic. VTh=3V. the input resistance vi Ri.2 mA/V2. assuming T is in (aF) for this input signal amplitude. plot vo(t) and vO(t).5p Care sunt valorile tuturor curenţilor continui din circuit (prin componentele din schemă şi curentul absorbit de la sursa de alimentare)? Determinaţi valorile căderilor de tensiune continuă pe componentele din circuit: RG1. ro .5p What is the minimum possible value for RL to have a voltage gain ⏐Av⏐ ≥2? Do other parameters of the stage change in this case? If yes. VGD.25p On the D. RG2.75p Draw the small signal equivalent vi 1MΩ 5k 100 μF schematic in midfrequency for this stage. c) 0. 2p Tranzistorul T are parametrii: β=0. VP=3V. RS. VA=100V a) 0. What is the configuration of the stage? f) 0.5p Cum arată modelul de semnal mic al T corespunzător operării sale în (aF) în punctul static de funcţionare determinat la punctul (b) şi ce valori au parametrii de model: gm.2 mA? What is the configuration of this stage? d) 0. 3. Av= o . medie frecvenţă) în acest etaj? P1. 3. T b) 1p Compute the quiescent point of T and proove 100 μF vO vo that T works in aF. 2p For T: VTh=2V. şi valorile tensiunilor VGS. find the expressions and values of: Av. RD. show that T is biased in (aF).5 p .2 mA/V2. d) 0. RD 3MΩ VA=100V. equivalent circuit.25p Cum arată schema echivalentă a circuitului în curent continuu? b) 0. the output resistance Ro? g) 0.5p Draw the D.4 mA/V2.75p For the small signal. Ro.5p If vi(t)=15 sin ωt [mV].C. VA=120. What are the values of the small signal model parameters of T: gm.75p Determinaţi punctul static de funcţionare al T şi arătaţi că T lucrează în regiunea activă directă (aF). e) 0. VDD=20V 1. 20k Co=100μ a) 0. midfrequency model of the stage.P1. how? 1.C. Plot vO(t) and vo(t) for vi(t)= 150 sin 2π⋅104t [mV][Hz].5p Draw the small signal equivalent circuit for this MOST amplifier stage in the midfrequency domain.5 p RG1 For T. RG2 RL→∞ RS C S c) 0. equivalent schematic of this Ci circuit. 0. VDS. Ri.75p What are the expressions and values of: the voltage gain of the v stage.

cum? P1.c. T. VBE .VDD=20 V RG1 Pt.5p Care este valoarea minimă posibilă pentru RL astfel încât modulul amplificării etajului să fie ≥2? Se modifică alţi parametri ai etajului în acest caz? Dacă da.2 mA/V2. Delimitaţi cele 3 regiuni posibile de funcţionare ale unui tranzistor bipolar pe familia de caracteristici i C (v CE ) i B − parametru din figură.7KΩ vO 4 RL 3ΚΩ iB1=10μA 2 vCE[V] 2 4 6 8 e) 0. medie frecvenţă al T? Ce valori au parametrii de model: β. VA=100V. prezentate în figura b). determinaţi expresiile şi valorile: Av. h) 0. RD 3MΩ f) 0. B f) 0.5K Ω şi vI din figura b) ? 0.5p c) Cât este amplificarea în tensiune.5p Cum arată modelul de semnal mic. vO vo 100 h) 0.5 p Pentru tranzistorul T. Cum arată vO(t) pentru vi(t)= 15 sin ωt [mV]? vi 1. ro . on=0.25 vO1[V] 6 3. considerând ieşirea în emitor? Care este cronograma vo2(t) pentru RC=3KΩ? Vcc=12V 2. medie frecvenţă.5p Desenaţi schema echivalentă a circuitului 20k Co=100μ în c.5 Co → ∞ vo2 vI=VI+vi RE 0. A v = o . β=0. VP=3V.75p Cum arată schema echivalentă a circuitului în curent continuu? Determinaţi punctul static de funcţionare al T şi poziţionaţi acest PSF pe familia de caracteristici i C (v CE ) i − parametru a T din figură.65K a) t 8. considerând ieşirea în colector ? 1p b) Care este cronograma tensiunii vO1(t) pentru RC=1.75 b) tt .75p Pentru schema de semnal mic. Ci g) 1p Calculaţi punctul static de funcţionare (PSF) T al T şi arătaţi că T lucrează în aF. Ri. Cum arată vO(t) şi vo(t) pentru vi(t)= 150 sin 2π⋅104t [mV][Hz]? j) 0.6V iB4=40μA VCC=12V RB1 10KΩ RC 2KΩ 8 CC 47μF iB3=30μA 6 iB2=20μA CB=47μF T vi RB2 5KΩ CΕ RE 47μF 1.75p Cum arată schema echivalentă de semnal mic. 2. Se dă aplificatorul cu tranzistor din figura a) Cu ajutorul osciloscopului se vizualizează vI(t) şi vO1(t).5p În ce regiune de funcţionare lucrează T în curent continuu în acest etaj? Justificaţi răspunsul. rbe. 1p a) Ce valoare are amplificarea în tensiune.75p Desenaţi schema echivalentă a circuitului RG2 RS C S la semnal mic. g) 0. grafic sau numeric (prin relaţii matematice). medie frecvenţă a circuitului? În ce conexiune este T în acest etaj? Determinaţi v expresia şi valoarea amplificării în tensiune a etajului. Ce valori au vi 1MΩ 5k 100 R → parametrii de model ai T: gm. medie frecvenţă a amplificatorului.2 mA? În ce conexiune este T? μF i) 0. Ro.5 RC 3K vO1 vI[V] 2 1. gm? Se va considera ro→∞. considerând că ID=0.

5p a) În ce conexiune e legat tranzistorul şi ce aplicatie realizează circuitul ? 1p b) Care este schema echivalentă la semnal mic şi joasă frecvenţă? 1p c) Calculaţi amplificarea în tensiune Av =vo/vi. Arătaţi că T lucrează în aF. medie frecvenţă al T corespunzător funcţionării în aF? Calculaţi parametrii de model: gm .5p Cum arată schema echivalentă a circuitului la semnal mic. RG2 pentru a obţine PSF la mijlocul dreptei de sarcină (toate celelalte valori din schemă rămân nemodificate). cum se modifică schema echivalentă a circuitului la semnal mic. În ce PSF (VDS. Ce avantaj are această polarizare a T. Rin şi Rout.75p Desenaţi schema echivalentă a circuitului în c. amplificării în tensiune Av a etajului? Cum se modifică aceste expresii/valori dacă se conectează la ieşirea circuitului o rezistenţă de sarcină RL=3 KΩ? Cum arată vo(t) pentru vi(t) = 10 sin ωt [mV] în ambele situaţii? d) 0.75p Reprezentaţi. Se dă circuitul cu tranzistor n-MOS pentru care se cunosc K=6mA/V2 şi VP=2V.. 2. medie frecvenţă? Cum se modifică formula şi valoarea amplificării în tensiune a etajului Av în acest caz? P1. dreapta de sarcină iD(vDS) a T şi amplasaţi pe această dreaptă PSF al T determinat la punctul (a). IC) al T în ipoteza IB<<I1.c. pentru trei valori vGS>VP (la alegere). ID) lucrează T? Arătaţi că acest PSF este poziţionat în aF. (2) trei caracteristici de ieşire i D (v DS ) v GS −parametru . f) 0. Condensatoarele Ci şi Co se consideră scurt-circuit la frecvenţa de lucru. cu PSF la mijlocul dreptei de sarcină. corespunzătoare funcţionării sale în aF .75p Care sunt expresiile şi valorile: rezistenţei de intrare Ri a etajului. ro . ce valoare trebuie să aibă tensiunea VGS? Redimensionaţi rezistenţele RG1. în planul caracteristicilor statice de ieşire ale T.sat . Se cunoaste ID=K(VGS-VP)2. g) 0.1. numeric. +VDD =12V RD 1. medie frecvenţă. VP=2V. menţionând pentru fiecare caracteristică.5p Pentru T: β=0.5K RG1 3M D Ci vi G Co S vo RG2 1M a) 0. pentru folosirea etajului ca amplificator? . rezistenţei de ieşire Ro a etajului.5p Dacă în schema din figură se omite legarea condensatorului CE în paralel cu RE. ID în regiunea activă (aF). b) 0. VA=100V e) 0.2 mA/V2 .5p Reprezentaţi grafic: (1) caracteristica de transfer iD(vGS) a T. VGS. considerând în modelul T că ro→∞? În ce conexiune este T în acest etaj? c) 0. 0. h) 0.5p Cum arată modelul de semnal mic. Dacă dorim ca PSF al T să fie amplasat la mijlocul dreptei de sarcină.75p Determinaţi PSF (VCE. IB<<I2. valorile: VDS.

Av=vo/vi. β=0. the input resistance Ri. În ce conexiune este T în acest etaj? g) 0.25p Prove that T works in aF. Av=vo/vi. . 2p Pentru T.25p Arătaţi că T lucrează în aF.75p Draw the small signal equivalent circuit of this schematic in midfrequency.75p Cum arată schema echivalentă a circuitului la semnal mic. din răspunsul în frecvenţă al circuitului şi trasaţi aproximativ diagrama Bode a circuitului în domeniul frecvenţelor joase şi medii. VP=3V.P1. e) 0. VA=100V. ro? f) 0. iar VGS=8V. d) 0. a) 0. VDS=13V. VA=100V. 2p For T. VDS=13V. The quiescent point of T is: ID=5mA. Assume ro→∞. fL.5p Estimaţi frecvenţa joasă. Compute: the voltage gain of the stage. ro? b) 0.2mA/V2. Cum arată modelul de semnal mic al T în acest regim şi ce valori au parametrii de model: gm. Assume R1<<RG.5p Estimate fL from the frequency response of this amplifier stage. joasă frecvenţă? h) 0.5p Draw the small signal equivalent circuit of this schematic in low frequency. and represent approximately its Bode plot in the low-to-mid frequency domain. Se va considera R1<<RG. β=0. What are the values of the model parameters: gm. Se va considera ro→∞. medie frecvenţă? Determinaţi: amplificarea în tensiune a circuitului. Ro a amplificatorului. P1. VTh=3V. Ri a amplificatorului.2mA/V2.5p Cum arată schema echivalentă a circuitului la semnal mic. What is the configuration of T in this amplifier stage? c) 0. PSF al T este: ID=5mA. and VGS=8V. Draw the small signal equivalent model of T in midfrequency. the output resistance Ro of the stage.

0. considerând vi ro → ∞ . equivalent circuit for this schematic..4V.4V.ex. What are the values of the model parameters? l) 0.1mA/V2.25p Draw the D. În ce regiune de funcţionare este T în c.75p Calculaţi PSF al T. sau aF? o) 0.75p b) Ce valori au ID şi VDS în PSF al T? Arătaţi că T lucrează în aF.. 0. On this family of characteristics..5p Plot qualitatively a family of output characteristics iD(vDS) with vGS parameter for T. β=0.75p Determine the quiescent point of T. dacă β=0.2 sinωt [V]? . if β=0.c. ex. VP=2V. (2) β. or aF? k) 0.VDS).25p Cum arată schema echivalentă a circuitului în c.4mA/V2.1mA/V2. Se modifică sau nu valorile parametrilor de model ai T? Justificaţi răspunsul.? n) 0. (2) β.: off.2 mA/V2 VP=4V RG1 1MΩ CG 100 RG2 2MΩ VDD=15 V RD 5kΩ T RS 5k Co=100μ Ci 100 μF vO vi vo VA=100V 0. şi ce valori au parametrii din model? p) 0.1mA/V2. Q(ID.C. P1.. corespunzător regiunii de funcţionare determinată la punctul (b).. dacă VP=1V.5p d) Cum arată cronogramele semnalelor vO(t) şi vo(t) pentru vi(t)=0. β=0. illustrate the variation of the quiescent point of T with: (1) VP.0.: b. Do the model parameters values change with (1) VP. ilustraţi pe această familie variaţia PSF al T cu: (1) VP.5p c) Cum arată schema echivalentă a circuitului la semnal mic. VA=100V m) 0..c. corresponding to the operating region found in (b). 2p Pentru T: β=0. c.5p Cum arată modelul T. Q(ID.c.c.5p Draw the small signal model of T. (2) β? Explain your answer.? 0. j) 0. if VP=1V.25p a) Cum arată schema echivalentă a circuitului în c. 2p Pentru T.C.5p Trasând o familie de caracteristici statice de ieşire iD(vDS) cu vGS parametru ale T. P1..4mA/V2. What is the operating region of T in D.1mA/V2.P1. VTh=2V. VA=100V i) 0. medie frecvenţă? Ce valori au gm şi ro din modelul de semnal mic al T? Deduceţi v expresia şi valoarea amplicării în tensiune A v = o a circuitului.VDS). 2p For T..0.

5p c) Calculaţi amplificarea în tensiune Av =vo/vi pentru K in conductie respectiv blocare. 0.5p a) În ce conexiune e legat tranzistorul şi ce aplicatie realizează circuitul ? 1p b) Care este schema echivalentă la semnal mic şi joasă frecvenţă? 1p c) Calculaţi amplificarea în tensiune Av =vo/vi. RD 1. RD 1. Co vo .5K RG1 15M D Ci vi RG2 3M +VDD =12V 1p 1p vi RD 6K RG1 3M D Ci T CS Co 10K C 10μ 0. Se dă circuitul cu tranzistor n-MOS pentru care se cunosc K=6mA/V2 şi VP=2V. Co si CS se consideră scurt-circuit la frecvenţa de lucru. Se cunoaste ID=K(VGS-VP)2. vI=vi+VI 1P d) Cum arata vO(t) si vo(t) daca vI(t) este un semnal triunghiular cu amplitudinea de 100mV axat pe 3V pentru K blocat ? I. Se cunoaste ID=K(VGS-VP)2.5p a) În ce conexiune e legat tranzistorul şi ce aplicatie realizează circuitul ? 1p b) Care este schema echivalentă la semnal mic şi joasă frecvenţă? 1p c) Calculaţi amplificarea în tensiune Av =vo/vi.5p a) În ce conexiune e legat tranzistorul şi ce aplicatie realizează circuitul pentru K in conductie respectiv in blocare? 0.+VDD =18V 1. Rin şi Rout. Se cunoaste ID=K(VGS-VP)2.5mA. Se dă circuitul cu tranzistor n-MOS pentru care se cunosc VP=2V si curentul in punctul static ID=0.5p b) Care este schema echivalentă la semnal mic şi joasă frecvenţă in ambele situatii de mai sus? 0. Rin şi Rout. a) Care sunt valorile amplificării Av=vo/vi şi a rezistenţei de intrare Ri ? b) Cum se modifică (creşte/scade) modulul Av şi Ri dacă se elimină condensatorul C din circuit ? vo S G A1. 0. Condensatoarele Ci şi Co se consideră scurtcircuit la frecvenţa de lucru. Condensatoarele Ci şi Co se consideră scurt-circuit la frecvenţa de lucru. Condensatoarele Ci . 0. Se dă circuitul cu tranzistor n-MOS pentru care se cunosc K=6mA/V2 şi VP=2V.5K RG1 15M D Ci vi RG2 3M G Co S vo K +20 10μ v o 5K Ci 10μ ~ vO Co G RS 1K RG2 1M 110K Pentru amplificatorul din figura se cunoaste IC=1mA in PSF si frecventa lui vi este de 10KHz.5K +VDD =18V 1.

6mA gm=0. output resistance Ro. 0.75p c) What are the expressions and values of: transconductance gm. 0.VDD= 15V C1. vo(t) if vi(t)=20 sin 2π·104t [mV][Hz].75p a) Draw the dc equivalent circuit. Compute the quiescent point of BJT.6V and β=100.5p For T: VTh=3V. 0.4 mA/V2. What is the configuration of the amplifier? Explain.5p c) Care sunt cronogramele tensiunilor vi(t).5p d) Draw the waveforms of vC(t). β=0.5p a) În ce conexiune este legat tranzistorul? 1p b) Calculaţi amplificarea în tensiune Av= vo/vi pentru RD= 15KΩ. VDD=15V RB1 16kΩ RC 5kΩ CB Co=100μF T Ci 100 μF 100 μF RB2 4kΩ P3. 0.6mA -VAl=-20V vD vi vo vo .5 Co → ∞ vo2 vI=VI+vi RE 0. 0. vD(t). 0. 2.5sin 2π·104t [V][Hz]. for vi(t)=0. 2p Consider the transistor amplifier in figure i) The waveforms in figure ii) are displayed with an oscilloscope on the dc coupling mode. gain Av=vo/vi.5p b) Draw the small signal equivalent circuit.75p a) Draw the dc equivalent circuit.5p b) Draw the small signal equivalent circuit. 0. output resistance Ro. Pentru amplificatorul din figură s-au calculat: ID= 0.5 RC 3K 2 vO1 1. on=0. t ii) vC vi RE 4kΩ VAl=20V RG1 6MΩ RD 5kΩ CG 100 μF RG2 4MΩ Co=100μF Ci 100 μF T I 1.5p For BJT in the circuit. 2.S. Compute the quiescent point of TMOS.3sin( 2π 5000t ). Q(IC.5p a) What is the value of the voltage gain considering the output in the collector of the transistor? 1p b) How does the waveform vO1(t) look like assuming RC=1. input resistance Ri.5K Ω and vI the one in figure ii) ? 0. vBE. 0. presupunând că Av=-8 pentru RD=10KΩ? RG1 200K RD Co → ∞ vo vO Ci → ∞ vI vi P3. ro→∞. vI(t) şi vo(t) pentru vi(t)=0. 0. input resistance Ri.VDS). Q(ID.F. gain Av=vo/vi.5p c) What is the value of the voltage gain considering the output in the emitter of the transistor? How does the waveform vO2(t) look like assuming RC=1.25 vO1[V] 6 3. What is the amplifier configuration? Explain.75p c) What are the expressions and values of: transconductance gm.5p d) Plot: vo(t).8mS în P. 1.VCE).75 i) P3. 0.5K Ω and vI the one in figure ii)? Vcc=12V vI[V] 2.65K t 8.

rezistenţei de intrare Ri şi a rezistenţei de ieşire Ro pentru acest circuit ? 0. vo(t). rezistenţei de ieşire Ro a etajului.c. 0. Ce valori au gm şi rbe din modelul de semnal mic al tranzistorului ? În ce conexiune se află TB în acest circuit? Explicaţi. 1p a) Desenaţi schema echivalentă în c.VCE) şi demonstraţi că tranzistorul funcţionează în regiunea (aF). β=0.5 mA/V2. Determinaţi punctul static de funcţionare al TMOS Q(ID. on =0. pentru vi(t)=10 sin 2π·104t [mV][Hz]. pentru vi(t)=100 sin 2π·104t [mV][Hz]. medie frecvenţă? Cum se modifică formula şi valoarea amplificării în tensiune a etajului Av în acest caz? i) P3.3.5K vO IC RL 2K vo CE 10μ VAl=20V RG1 6MΩ RD 5kΩ CG 100 μF vi RG2 2MΩ T Ci 100 μF I 2mA -VAl=-12V Co=100μF vO vo . +20V R3 8K R1 Ci 130K 10μ vi ~ P3. VA=100V şi ro→∞.VDS). 0. 3p Pentru TMOS din figură se cunosc VP=2V. Pentru TB din figură se cunosc vBE.5p d) Desenaţi cronogramele vO(t). amplificării în tensiune Av a etajului? Cum se modifică aceste expresii/valori dacă se conectează la ieşirea circuitului o rezistenţă de sarcină RL=3 KΩ? Cum arată vo(t) pentru vi(t) = 10 sin ωt [mV] în ambele situaţii? l) 0.75p b) Desenaţi schema echivalenta de semnal mic. VCE vBE. Arătaţi că T lucrează în aF. a acestui circuit.75p c) Care sunt expresiile şi valorile amplificării în tensiune Av=vo/vi. IB<<I2. cum se modifică schema echivalentă a circuitului la semnal mic.c.7V şi β=100.5p 0.5p Cum arată schema echivalentă a circuitului la semnal mic. rezistenţei de intrare Ri şi a rezistenţei de ieşire Ro pentru acest circuit ? 0.75p c) Care sunt expresiile şi valorile amplificării în tensiune Av=vo/vi.75p b) Desenaţi schema echivalenta de semnal mic.75p Care sunt expresiile şi valorile: rezistenţei de intrare Ri a etajului. Determinaţi punctul static de funcţionare al TB Q(IC. considerând în modelul T că ro→∞? În ce conexiune este T în acest etaj? k) 0. vo(t). medie frecvenţă. 0.5p Dacă în schema din figură se omite legarea condensatorului CE în paralel cu RE. on R2 20K Co 10μ R4 2.P. 1p a) Desenaţi schema echivalentă în c.5p d) Desenaţi cronogramele vO(t). al acestui circuit. Ce valori au gm şi ro din modelul de semnal mic al tranzistorului ? În ce conexiune se află TMOS în acest circuit? Explicaţi. j) 0. 0. IC) al T în ipoteza IB<<I1.75p Determinaţi PSF (VCE. 2.

ID) al T şi arătaţi că T lucrează în (aF). medie frecvenţă.5p Determinaţi expresiile şi valorile: amplificării în tensiune a etajului. rezistenţei de ieşire Ro a etajului. VA=100V. Av= vo . Care este conexiunea amplificatorului şi ce v valoare are amplificarea în tensiune Av= o vi P1. 2. IB<<I2. 2p VDD =10V KW Pentru T.8mA vi[mV] RL→∞ CS 22μF VSS = -10V 20 t -20 P. vD(t)? CD=22μF CG=22μF T ~ vi vD RG 2. β=0. a) 0. c) 0.75p Care sunt expresiile şi valorile: rezistenţei de intrare Ri a etajului. Ro. considerând în modelul T că ro→∞? În ce conexiune este T în acest etaj? h) 0.P3.5p Cum arată schema echivalentă a acestui etaj amplificator cu TMOS la semnal mic.75p Desenati circuitul echivalent în curent continuu. medie frecvenţă? Determinaţi valoarea parametrului de model gm al T la semnal mic. ID) şi aratati ca T este polarizat (aF). b) 0.5p Cum arată schema echivalentă în curent continuu a circuitului? Calculaţi PSF (VDS.5p Dacă în schema din figură se omite legarea condensatorului CE în paralel cu RE. i) 0.75p Calculati caderea de tensiune continua pe fiecare componenta din circuit (inclusiv condensatoare).3. VP=3V. se vor considera CG.2mA/V2.1 mA/V2.5p Desenati circuitul echivalent de semnal mic pentru frecventa medii.75p Determinaţi PSF (VCE. Q(VDS. IC) al T în ipoteza IB<<I1.2M vo IPol 0.5p 0. g) 0. β= =0. 2L RD 15K La semnal mic. cum se modifică schema echivalentă a circuitului la semnal mic. Ri. Se va considera că în modelul de semnal mic al T. 2p Pentru T: VP=3V. Arătaţi că T lucrează în aF. amplificării în tensiune Av a etajului? Cum se modifică aceste expresii/valori dacă se conectează la ieşirea circuitului o rezistenţă de sarcină RL=3 KΩ? Cum arată vo(t) pentru vi(t) = 10 sin ωt [mV] în ambele situaţii? i) 0. d) 0. CD şi CS – scurtcircuit. medie frecvenţă? Cum se modifică formula şi valoarea amplificării în tensiune a etajului Av în acest caz? f) .5p Dacă vi(t) are forma din figură.5p Cum arată schema echivalentă a circuitului la semnal mic. rezistenţei de ieşire a etajului. Determinati punctul static de functionare al T. h) 0. rezistenţei vi de intrare a etajului. cum arată cronogramele tensiunilor: vo(t). ro→∞. medie frecvenţă. e) 0.

6V 0.5p c) In ce conexiune este amplificatorul ? Ce valori au Av .5p Pentru tranzistorul T.5p d) Care sunt cronogramele semnalelor vo (t ). 0. on=0.7KΩ CΕ 47μF RL 3ΚΩ . Ri . gm? Care este schema echivalenta pentru variatii a amplificatorului ? Se consideră I C = 1. VCE ) ? 0.3. VBE . rbe. Ro ? 0.75p a) Cum arată schema echivalentă a circuitului în curent continuu? Care este PSF al T (I C . vO (t ).P.75p b) Ce valori au parametrii de semnal mic ai tranzistorului: β. iC (t ). 2.5mA . pentru vi (t ) = 20 sin ωt[ mV ] ? VCC=12V RB1 10KΩ RC 2KΩ CC 47μF CB=47μF T vO vi RB2 5KΩ RE 1.