You are on page 1of 14

Oraşul

Şimleu
Silvaniei

Hăloiu Andrei-Bogdan
Universitatea “Babeş-Bolyai” ClujNapoca

........ Fond cinegetic și piscicol:.........................6 5.......... Bază de agreement:...................... Situri.......... 10 2... 7 III...........................INFRASTRUCTURA TURISTICĂ:.............................................................................. 5 3....................... Vestigii şi obiective istorice:................ Asociaţii vegetale majore existente:............................. 13 1 Bază de cazare:......... 6 4............. Obiective religioase cu valoare atractivă:....................2.......................................................................1....................... Evoluţia teritorială şi demografică a oraşului:.................................................................................. RESURSE ATRACTIVE ANTROPICE.................... Caracteristici climatice şi topoclimatice care influenţează activităţile turistice:............................................... RESURSE ATRACTIVE APARŢINÂND CADRULUI NATURAL..........11 2............. 11 2.. 13 2.. termale şi termominerale şi funcţia lor turistică: 5 4..2.........3........................ areale naturale protejate:................................................4... Surse/izvoare hidrominerale.......2................................................... rezervaţii...4 1...........4 Educaţie:....................................8 1.....................................................2 Sărbători tradiţionale :.Fondul turistic cultural-istoric :..12 2........ Suprafeţe lacustre:................ 3 II...............................................4 3.............................4 2. : 8 1......................CUPRINS I.......................... Caracteristicile atractive reliefului/morfologice:............... CARACTERISTICI GENERALE...... Activitãţi umane atractive şi fondul turistic etnografic şi folcloric....1......................... 13 ................................. Căile şi mijloacele de transport:...................................................... Scurt istoric al apariţiei şi populării:............................................................................................ Fondul turistic biogeografic:............................................ 12 IV........................................................................ 11 2....4 3......1 Obiceiuri şi activităţi:.........................6 4..4 3........................... 8 1.......................................8 1............. Carateristicile reţelei hidrografice:.............Rețeaua hidrografică supraterană:.............1............3............................................................................................... 13 3........................................................................................................................................................................................3 Personalităţi marcante din diferite domenii de activitate:..................9 1.............................................................................................

26 km2 la poalele dealului Măgura Şimleului(5.N 1H. comuna Nuşfalău -la Sud – Vest cu satul Nuşfalău.În componenţa administrative a oraşului mai intră şi localităţile rurale : Bic. comuna Pericei -la Nord cu satul Giurtelecul Şimleului. Şimleu Silvaniei a fost atestat documentar pentru prima dată în anul 1251 iar în anul 1429 devine târg şi este cunoscut sub denumirea de „Oppidum Şomllyo”. comuna Maieriste -la Vest cu satul Bilghezd. În anul 1854 este cunoscut ca Szilagy – Şomlyo. Se învecinează cu localităţile: -la Est cu satul Pericei.Distanţa oraşului faţă de capital este de 561 km. comuna Crasna -la Sud – Est cu satul Crasna.I. comuna Pericei -la Nord – Est cu satul Badacin. comuna Maieriste -la Nord – Vest cu satul Uileacu Şimleului şi satul Cristelec. comuna Nuşfalău -la Sud cu satele Huseni şi Ratin. CARACTERISTICI GENERALE Şimleu Silvaniei este un oraş din judeţul Sălaj situate în partea de vest a judeţului.Coordonatele oraşului sunt 47°13′50″N 22°48′00″E.în bazinul hidrografic al Crasnei.la o distanţă de 29 de km faţă de municipiul Zalău pe şoseaua naţională D. . comuna Crasna.Cehei şi Pustă şi împreună ocupă 62.

aflată între Munţii Meseş şi Munţii Plopiş. în afara de inversiunile de temperatură. De aici rezultă prezenţa unor temperaturi medii anuale de aproximativ 9 grade Celsius şi o amplitudine ce variază între 19. în cea mai mare parte despădurite. Vânturile cele mai frecvente bat din sectorul V. şi aduc cu ele umezeală 3.E. Caracteristicile atractive reliefului/morfologice: Este aşezat în lunca şi terasele a II-a şi a III-a ale Văii Crasna fiind dominat în partea de nord de masivul cristalin al Măgurii simleului. care izvorăşte din Înşeuarea Oşeană.V. cu un maxim în lunile iunie-iulie şi cu un minim în martie. Dealurile premontane din împrejurimile oraşului au aspectul unor culmi domoale. mai sunt caracteristice brumele timpurii şi uneori şi cele târzii.3 şi 27. RESURSE ATRACTIVE APARŢINÂND CADRULUI NATURAL 1.Rețeaua hidrografică supraterană: Râul Crasna.II.6 grade Celsius. de unde situaţia se inversează. şi N.1. al doilea râu important al judeţului Sălaj. Aspectul depresionar al reliefului. având aspect de muncel şi o altitudine maximă de 597 m. Are o lungime de 134 km de la izvor până la frontiera cu Ungaria şi o asimetrie în favoarea părţii drepte a bazinului până la staţia Domanesti. rămăşiţa a unui vechi lanţ cristalin. un număr redus de zile cu ceaţă şi umiditate ridicată de vale în raport cu versanţii. toţi cu debite nesemnificative şi cu lungimi ce nu depăşesc 38 km. În linii mari. Carateristicile reţelei hidrografice: 3. favorizează pătrunderea dinspre S-S. Maja şi Maria. fiind principalul agent modelator al acestuia. Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor este de 700 mm. ţinutul se încadrează în sectorul cu climă temperată cu uşoare influenţe oceanice.Afluenţii principali sunt: Zalaul. 2. influenţează în mod direct relieful oraşului. Caracteristici climatice şi topoclimatice care influenţează activităţile turistice: Trăsăturile climatice ale oraşului sunt condiţionate de factori generali şi locali. a maselor de aer şi stagnarea lor având drept consecinţă apariţia fenomenelor de inversiune termică. .

Cerna. cu păduri şi livezi. Bicu. au fost descoperite izvoare termale. Mălădia. altitudinea aval . Specii: crap. suprafaţa fondului forestier . staţiune cu funcţionare permanentă.3 o/oo . Izvorul este legat de fălia râului Crasna ce continuă până în apropierea localităţii Supuru de Jos.cu adâncimea medie 5m. Băii şi Maria. Corundul. Colitca. somn. deşi are un bazin de recepţie bine dezvoltat. Râul Crasna. drum .2. Catrici. Apele minerale din staţiunea Băile Boghiş sunt ape cu temperatura de 41ºC. şalău. altitudinea amonte . fitofag. Principalele elemente de caracterizare ale bazinului sunt următoarele: suprafaţa . Surse/izvoare hidrominerale. coeficient de sinuozitate -1. Poniţa.113 m. într-o zonă colinară pitorească.860 mil mc. termale şi termominerale şi funcţia lor turistică: În partea estică a oraşului. ce asigură cerinţă de apă pentru localitatea Zalău şi Simleul Silvaniei. 3. Boul. ceea ce duce la o bogată alimentare cu apă a stratului freatic în timpul iernii. Marin. Zănicel.pe drumul spre mănăstirea Bic. Valea Banului.Bazinul hidrografic al Crasnei cuprinde părţi din judeţele Sălaj. Bazinul Crasnei se găseşte sub influenţa accentuată a climatului oceanic. Pria. 1 Camping piscicol . Vida.3 km asfalt. Principalii afluenţii ai Crasnei sunt: Zalaul. altitudinea medie a bazinului . Plasei. Somoşia.237 m.5 %). au proprietăţi terapeutice şi au fost descoperite în anul 1971. debitul mediu multianual este relativ redus din cauza scurgerii reduse. 2 km drum de ţară îmbunătăţit. Băile Boghiş. În acest areal a fost realizat un important lac de acumulare cu un volum brut de 39.2100 kmp.29989 ha (grad de împădurire 15.3. Suprafeţe lacustre: -Camping Piscicol Şimleu Este situat la 5 km de oraşul Şimleu Silvaniei. Satu Mare şi se învecinează cu bazinele de ordin 1: Somes şi Crisuri.5. Carastelec. caras 3.577 m. Temperatura apei are 40 0C şi un conţinut de săruri asemănător cu cel de la băile Boghiş. fig. pantă medie . Maja. Soldubiţa. Cumpenei. o salbă de 9 bălţi în cascadă aproximativ 6 ha. Seredeanca. ca urmare a unui foraj. amplasat pe râul Crasna amonte de localitatea Vârşolţ. Mortăuţa.

bazine de balneaţie. 4. paltinul de munte. În cadrul staţiunii există o fig. ne încărcăm organismul cu ioni negativi. Balta Cehei prezintă o arie naturală cu fig.2. Printre procedurile de tratament amintim terapie cu laser. socul roșu și negru. cornul. iodurate. dermatologice. cu efecte benefice asupra stării de sănătate. post neurologice traumatice. cu efect de efect benefic asupra organismului. apele termale şi nămolul terapeutic de turbă. boli de nutriţie şi metabolism. în cure interne privind tratarea afecţiunilor tubului digestiv. rezervaţii.situată în judeţul Sălaj. periferice. alunul. lemnul câinesc). vonicerul. sodice.Pe lângă apele minerale sulfuroase. hidroterapie. staţiune mai este cunoscută şi pentru bioclimatul sedativ. areale naturale protejate: -Balta Cehei:este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip floristic și faunistic). Fondul turistic biogeografic: 4. carpenul. sângerul. 4. clocotișul. 3 Balta Cehei . Asociaţii vegetale majore existente: Flora este bogată în păduri de foioase (făgete și gorunete unde predomină fagul. pe teritoriul administrativ al orașului Şimleu Silvaniei. plantații de conifere (pinul). băi cu plante. ulmul). ceea ce este un plus – un loc în care inspirăm aer curat. specii de arbuști (tulichina. împachetaţi cu nămol. Apele din Staţiunea Băile Boghiş sunt recomandate în tratarea afecţiunilor reumatice. bicarbonate. teiul. fizioterapie. 2 Băile Boghiş Ştrand bază de tratament care dispune de cabinente medicale.1. ale aparatului locomotor. cerul. reiese că în acest areal nu există factori poluanţi. bazin de hidrokinetorapie. frasinul. Situri. gorunul. Conform unor studii de mediu. reflexoterapie. împachetări cu parafină etc. săli de kinetoterapie. stejarul.

reptile şi amfibieni şi este concentrate în zona Balta Cehei. La nivelul ierburilor sunt întâlnite specii de plante higrofite. buzdugan de apă (Sparganium simplex).diversitate floristică şi faunistică ridicată. broaște: buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina veriegata). papură (Typha) sau mușchi natant (Riccia fluitans). iarba broaștelor (Hydrocharis morsus-ranae). trestie (Phragmites australis). lăcar mare (Acrocephalus arundinaceus). 5. printre care și o specie cunoscută sub denumirea de ra ță  mare ( Anas platyrhynchos). găinușa de baltă (Gallinula Chloropus). otrățel (Utricularia vulgaris). insecte. mană de apă (Glyceria maxima). astfel:  păsări cu specii de: stârc pitic (Ixobrychus minutus). Fond cinegetic și piscicol: Fondul cinegetic este reprezentat de mai multe specii (dintre care unele rare şi protejate prin lege) de păsări. barză albă (Ciconia ciconia) sau mai multe specii de rațe. printre care: ferigă de apă (Nephrodiun thelypestris). boglari (Ranunculus sceleratus). specie de salamandră din familia amfibienilor.Flora acestei bălţi este constituită din specii arboricole de răchită căprească (Salix caprea). exprimată atât la nivel de specii cât şi la ecosisteme terestre şi acvatice. precum şi o multitudine de specii de plante vasculare. cunoscută în zonă sub denumirea de    triton cu creastă o specie de șopârlă cunoscută sub denumirea de gușter (Lacerta viridis) mai multe specii de insecte din ordinul coleopterelor și heteropterelor crustacee . sânzâiene (din specia Galium uliginosum). mirgău (Scutellaria galericulata). zălog (Salix cinerea) sau arin (Alunus glutinosa). buhaiul de baltă cu  burta roșie (Bombina bombina).

vizat de răsculaţîi curuţi şi locul de unde generalul Iosif Bem a pornit. aflându-se sub semnul marelui cărturar Simion Barnuţiu..94%) Necunoscută (9. departamentul sălăjean al Astrei. datate din secolul al V-lea.78%) Romi (8.46%) Altă etnie (0. prima denumire cunoscută a localităţii. Evoluţia teritorială şi demografică a oraşului: Componența etnică a orașului Șimleu Silvaniei: Români (60. care a jucat roluri importante în istoria transilvăneană. 1. Şimleul devine şi un centru al intelectualităţii româneşti. acţiunile militare pentru ocuparea oraşelor de pe Someş: Jibou.47%) Maghiari (20. găzduind o şcoala primară româneasca. în anul 1351. Descoperirile arheologice făcute pe teritoriul administrativ al orşului au scos la lumină un bogat material ce a aparţinut civilizaţiei Metanasta Jazyg. Două tezaure formate din piese de aur descoperite la Şimleu. când. familie princiară. A fost şi un centru important. fiind teatru de război pentru armatele turceşţi. iar la 1854 este cunoscut ca SzilágySomlyó.2. într-un act emis la Alba-Iulia. După 1817. Aici s-a construit în 1916 localul gimnaziului romano-catolic în care s-a deschis primul liceu românesc din Sălaj. Scurt istoric al apariţiei şi populării: Localitatea a fost atestată prima dată documentar în anul 1251. se aminteşte de Vathasomlyowa. în anul 1919.33%) . Cetatea Şimleu intră în posesia familiei mai sus amintite în urma căsătoriei lui Báthory Lászlo cu Medgyesaljai Anna. se află în prezent expuse la muzeele de istorie din Viena şi Budapesta. Istoria medievală a Şimleului este strâns legată de familia Báthory. vicariatul greco-catolic. în 1429 devine târg şi este cunoscut sub denumirea de oppidum Somllyo. care în anul 1660 au incendiat oraşul. Cetatea Şimleului a fost de-a lungul istoriei reşedinţa principilor ardeleni din familia Báthory. Dej şi Cluj.Fondul turistic cultural-istoric : 1.III.1. tipografia româneasca Victoria etc. RESURSE ATRACTIVE ANTROPICE : 1. în anul 1848.

47% din populație.76%).03%) Conform recensământului efectuat în 2011.37%) Penticostali (1. nu este cunoscută apartenența confesională.94%).76%) Baptiști (7. 5 Biserica de lemn din Cehei .57%) Greco-catolici (5. Pentru 9.47%). când se înregistraseră 16. dar există și minorități de reformați (13.436 de locuitori.78%) și romi (8. Din punct de vedere confesional.96%) Romano-catolici (8. Majoritatea locuitorilor sunt români(60.84% din populație. -Mănăstirea „Sfânta Treime” este amplasată în frumoasa poiană de la marginea localităţii Bic ce aparţine de fig. Obiective religioase cu valoare atractivă: -Biserica de lemn din Cehei se află în localitatea omonimă din județul Sălaj. romano-catolici(8.XVI ca biserică catolică .Componența confesională a orașului Șimleu Silvaniei Ortodocși (51.58%).75%) Reformați (13. apartenența etnică nu este cunoscută. populația orașului Șimleu Silvaniei se ridică la 14.68%) Necunoscută (9. în scădere față de recensământul anterior din 2002.68%).066 de locuitori. Principalele minorități sunt cele de maghiari(20. baptiști (7. Pentru 9. majoritatea locuitorilor fig.96%).3.38%). greco-catolici (5.76%) și penticostali(1. 4 Demografie Şimleu Silvaniei sunt ortodocși (51. stil gotic. 1. Ea este datată din anul 1765 și tradiția amintește aducerea ei din satul Câmpia. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice -Biserica Romano-Catolică (1532) din Șimleu Silvaniei este un monument istoric construită în sec.84%) Altă religie (1.

Vestigii şi obiective istorice: -Cetatea medievală Bathory. . care a jucat roluri importante în istoria transilvăneană. declarată în prezent monument istoric.Fortăreața. -Biserica Reformată -Sinagoga. reprezintă momentul de început pentru mănăstire. datată în anul 1720. -Biserica Ortodoxă „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” -Biserica Greco-Catolică.construită în anul 1998.oraşul Şimleul Silvaniei. familie princiară. Treime 1. fiind reședința familiei nobiliare a Bathoreștilor. Cetatea Șimleu intră în posesia familiei mai sus amintite în urma căsătoriei lui Bathory Lászlo cu Medgyesaljai Anna. Strămutarea bisericii monument de lemn de la Stâna (judeţul Sălaj). istoria medievală a Șimleului fiind strâns legată de familia Báthory. în anul 1351.4. 6 Mănăstirea Sf. care în prezent este transformată în Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord fig. exista în anul 1532. devenind reşedinţa Principilor ardeleni din familia Báthory.A fost construită în anul 1876.

de spicul grâului și de floarea-soarelui de soare și de razele lui calde.Are o durată: două zile. care acum se află la Viena.Festivalul este organizat pe durata a trei zile cuprinzând : dansuri populare. Feciorii cei mari umblă cu „Feciorii satului”. datate după toate probabilităţile între 1315-1317. a doua zi. muzică populară. Tot aici au fost descoperite mai multe vestigii arheologice. excursii în anumite bazine folclorice din judeţ etc. . Activitãţi umane atractive şi fondul turistic etnografic şi folcloric 2. conţinutul activită ților: în prima zi. -La Fântâna Dorului. printre care şi două tezaure de argint şi unul de aur. obiceiuri şi tradiţii specifice zonelor locuite de românii din ţară şi din afara graniţelor . aparţin ultimei faze de piatră a cetăţii. după miezul nopții. te deum pentru înaintaşii dispăruţi. vizibile azi. pe la fete. muzică uşoară. 2.Voces Primavera. fig. căci ei. apoi.1 Obiceiuri şi activităţi: . cu „corinzile” lor cele vechi.De Crăciun cei mici. primesc pentru colindat un cocuț. prima fază de piatră aparţinând celei de a doua jumătăţi a secolului al XIIIlea. pe care nu oricine le știe. care umblă cu colinda se numesc „cocu țătorii”.Ruinele. dintre acestea fiind selectate pentru etapa judeţeană cele mai merituoase. cu muzicanții după ei. bătrânii. -Zilele Orașului Șimleu Silvaniei. cu traistele lor lungi în grumaz.2 Sărbători tradiţionale : . un colac mic.-Cetatea Dacidava. care suie țarina bogată în sus. întreceri sportive. dansuri şi muzică populară. 7 Cetatea Dicidava 2. concertul ansamblului „SILVANIA” al Casei de Cultură Şimleu şi Ansamblul „Barcăul” al Clubului elevilor etc. Vin apoi cei cu Steaua și cu Viflaimul. Are loc anual în luna mai şi constă în evoluţia celor mai valoroase formații cultural – artistice din instituţiile de învăţământ. În aceste colinzi este vorba de îndeletnicirile cele mai vechi ale neamului românesc. Un exemplu de urare este: „Câți cărbuni în vatră / Atâția boi în poiată / Câte paie pe coteț / Atâția copii în undeț / Câte scoarțe pătăietor / Atâtea fete după cuptor”. de vânătoarea cerbului pe munte.

Andrei Liviu Pop (1816 – 1898) . geografice.4 Educaţie: -Colegiul Naţional "Simion Bărnuţiu" .Profesor Doctor Ioan Ossian (1885-1953) .Profesorul Simion Bărnuțiu (1808-1864) . organizat anual în luna decembrie. istorice etc.Scriitorul și publicistul Bolony Gyorgy (1882-1959) .-Zilele Bathory Are loc anual.Doctorul Martonfi Istvan .) culturale şi religioase. -“O.Ștefan Bathory (1533-1586) . organizator: Fundația Bathory Istvan. 2.Alexandru Aciu (1875-1954) . ce veste minunată!” Festival de colinzi.Andrei Cosma (1843-1918) . conţinutul activităţilor: simpozioane pe teme specifice (medicale.Victor Deleu (1876-1939) .Iuliu Maniu (1873-1953) .Alexandru Șterca Suluțiu (1794-1867) .Emil Lobontiu (1893 – 1970) .Grupul Şcolar "Iuliu Maniu" .Grupul Şcolar "Ioan Ossian" .Gavril Trifu 2. pedagogice.Alimpiu Barbuloviciu (1834-1914) .Scoala Gimnazială "Horea" .3 Personalităţi marcante din diferite domenii de activitate: .

Grup sanitar în cameră.Parcare.Parcare Loc de joacă pentru copii.Grătar/Foişor.Telefon.Încălzire central.Pensiunea Atlante: Nr.1/a.Salcâmului nr.Parcul Malul Crasnei . Independenţei nr.Restaurant Organizare evenimente.Bar Sala de fitness.Facilităţi: Facilităţi TV.Biliard/Tenis de masă. camere: 14 Capacitate totală: 28 locuri Adresa: Str. camere: 18 Capacitate totală: 36 locuri Adresa: Str.INFRASTRUCTURA TURISTICĂ: 1 Bază de cazare: .Acces persoane cu handicap locomotor. Internet. Bază de agreement: -Baza de agrement Cubic .Grup sanitar în cameră Încălzire central. Nr.Camping Piscicol Şimleu . .Grup sanitar în cameră.Internet. Încălzire centrală .Sala de conferinţe.Aer condiţionat.Grup sanitar în cameră.TV. . Partizanilor.Bar. Cutie de valori .Restaurant. 43. 96A. Încălzire central. .Sală de fitness.Facilităţi: Acces la bucătărie.Internet.Parcare.IV.Internet Mâncare bio/eco. camere: 10 Capacitate totală: 20 locuri Adresa: Strada Tudor Vladimirescu. 2. Sală divertisment Organizare evenimente.Facilităţi: Parcare.Pensiunea Iulia: Nr.Facilităţi: TV.Lacul Cehei .Restauran. camere: 7 Capacitate totală: 14 locuri Adresa: Str.Pensiunea Silva: Nr.Parcul din cartierul Brădet .Piscină .Telefon.Sală de conferinţe.Restaurant .Castle Inn Nr.

Căile şi mijloacele de transport: .Gara CFR Şimleu Silvaniei .3.