You are on page 1of 3

“ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE” BUCURESTI

Facultatea de Administrtie si Management Public

Autoritatea executiva din Marea
Britanie
I.Prezentare
Şeful Guvernului este Primul Ministru, unul din liderii politici ai partidului (coaliţiei)
care a câştigat alegerile şi este nominalizat de Regină. Prin convenţie Regina invită
liderii partidelor politice care conduc majoritatea în Camera Comunelor pentru a-i
consulta în vederea formării unui Guvern.
Primul Ministru conduce şedinţele Cabinetului, selectează miniştrii şi are autoritatea să-i
demită.
El intervine în orice probleme politice apărute la nivel de departament şi răspunde
timp de 15 minute de două ori pe săptămână la întrebările membrilor Camerei
Comunelor, întrebări care de regulă acoperă mare parte din activitatea guvernamentală.
Primul Ministru ia cuvântul la majoritatea dezbaterilor şi din când în când
formulează puncte de vedere referitoare la politica externă şi la alte iniţiative politice.
Primul Ministru este şi Ministrul pentru Servicii Civile. In acest sistem îşi
desfăşoară activitatea peste 200 persoane civile care sunt numite cu aprobarea Primului
Ministru, iar distribuirea sarcinilor în cadrul departamentelor se face în funcţie de
priorităţile politice şi administrative.
Primul Ministru are, de asemenea, responsabilitate formală pentru serviciile de
securitate.
Cabinetul este format din miniştri, iar în ansamblul său acesta are mai multe atribuţii:
- Fundamentarea politicilor;
- Controlul suprem asupra Guvernului;
- Coordonarea activităţii departamentelor guvernamentale. Coeziunea Cabinetului
este susţinută de principiul responsabilităţii colective.
In procesul complex de desfăşurare a activităţii de către Cabinet sunt atrase o
serie de Comisii permanente, care formează o parte importantă din structura de
management, pentru că deciziile fundamentate în comisii au aceeaşi semnificaţie şi
aceeaşi putere cu cele luate de membrii cabinetului.
De fapt, acest sistem al comisiilor variază de la un Guvern la altul şi, de regulă,
desfăşoară activităţi în domeniul legislativ, economic, politic şi al apărării. în plus se
constituie şi Comisiile "ad-hoc" de către Primul Ministru pentru a examina problemele
speciale.Membrii acestor comisii sunt numiţi de Primul Ministru.
Intreaga activitate a Cabinetului şi a comisiilor asociate este deservită de către un
Secretariat al Cabinetului condus de către un Secretar de Cabinet.Ca număr de
personal acesta reuneşte aproximativ 200 de persoane.
Funcţiile esenţiale, cheie, ale Şefului de Cabinet sunt de coordonare a politicii
departamentelor, avizarea numirilor în funcţiile publice şi organizarea şi conducerea
activităţilor care se desfăşoară în serviciile civile.

Biroul Serviciilor Publice. Irlanda de Nord are propriile sale partide politice şi partide ale Regatului Unit. conducere locală. deşi este o comunitate dominată de violenţe politice. constituit încă din 1964. membrii acestuia participă la dezbaterile pentru estimarea cheltuielilor pe care le implică activităţile de planificare şi control. în cadrul Cabinetului. pescuit. dar acestea sunt conduse de către un Birou sau de către un Director General. care nu aparţin ministerului. exemplu Biroul de Telecomunicaţii. în general. sănătate. numit Biroul Ţării Galilor. şi departamente nonministeriale. profunde disensiuni . în consecinţă multe dintre ele sunt comune cu cele din Anglia. Ministerul de Finanţe este responsabil pentru elaborarea strategiei economice. . mediu. Cea mai mare parte din funcţiile pe care le exercită membrii acestor departamente sunt desprinse din atribuţiile Biroului Scoţian care a fost constituit încă din 1880 şi este condus de către un Ministru de Cabinet. Ministerele . Cu toate acestea. Actualul Guvern al Irlandei de Nord se divizează în două. totuşi. Aceste ministere sunt. în persoana unui Ministru de Cabinet. Lordul Avocat este principalul reprezentant al Legii şi Coroanei în Scoţia. asistenţă socială. El este responsabil pentru informarea Guvernului şi pentru fundamentarea legislaţiei scoţiene.are. în perioada 1974-1979 Guvernul Laburist a propus un plan pentru descentralizarea puterii Parlamentului de la Londra dar propunerea a fost respinsă de către populaţia Ţării Galilor prin referendum în anul 1979. create şi funcţionează sub prerogativele puterii regale. Se apreciază că acest statut este temporar. în cadrul acestui departament îşi desfăşoară activitatea câteva grupuri funcţionale din care fac parte miniştrii juniori cu responsabilităţi proprii.“ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE” BUCURESTI Facultatea de Administrtie si Management Public Un rol important în exercitarea conducerii centrale în UK îl au Ministerul de Finanţe şi. Există. care sunt ai Regatului Unit. Irlanda de Nord.Departamentele Sunt principalele componente prin care Guvernul îşi fundamentează şi exercită politica proprie. Ţara Galilor are o structură administrativă proprie cu un departament de stat. de asemenea. care este condus de către Secretarul de Stat pentru Ţara Galilor. Scoţia are propria sa structură administrativă pentru agricultură. Componentele Regatului Unit se diferenţiază din punctul de vedere al structurii departamentale. Biroul Irlandei de Nord este condus de miniştri. propriul său Guvern şi Parlament. Ţara Galilor nu are un pachet distinct de legi. De asemenea. Majoritatea ministerelor sunt conduse de către un membru în Cabinetul Primului Ministru şi de un grup de miniştri juniori (junior ministers) care au responsabilităţi în domeniul politicii departamentului. justiţie şi o politică de dezvoltare economică bine definită. politicii fiscale şi bugetului anual. nu de către miniştri aleşi de electoratul nord-irlandez. Biroul Serviciilor Publice organizează şi coordonează activitatea instituţiilor publice aflate în reţeaua de servire a sistemului administrativ şi a cetăţenilor.

de exemplu. Brookfield. • Bonnet F. Hercules. . Birourile din Irlanda de Nord şi din Republică se întâlnesc periodic în cadrul unor conferinţe pentru a discuta politica de securitate şi împotriva discriminării. altele deservesc şi alte părţi ale Regatului. New York. 1987. Bucureşti. Conferinţa nu desfăşoară o activitate executivă sau de fundamentare de decizii şi uneori se consideră chiar că dezvoltările au un puternic caracter controversat. 1. Drept Administrativ. Dartmonth. 3rd. 1976. Choice and Commitment. 1988. New York. Management public internaţional. The American Constitutional System. Potrivit acestui acord. Laufer R.. • Herman Prichett.Aspecte pozitive BIBLIOGRAFIE • Armenia Androniceanu. vol. • Bourn C. 1976. Painter S. McGraw-Hill Book Company... Londra. Burland A. Există totuşi câteva diferenţieri regionale. Paris.La acest nivel îşi desfăşoară activitatea un sistem de consilieri ai districtului respectiv. 1980. cum ar fi. partea de sud-est şi restul Angliei. • Iorgovan A. Anglia este condusă de un Guvern ale cărui atribuţii sunt bine structurate. între Londra. New York. Chapman & Hall. Free press. A Strategy of Decision. 1993. Partea Specială. se desfăşoară regulat Conferinţa Interguvernamentală a Republicii Irlanda de Nord pentru discutarea problemelor proprii de politică în domeniul public. New York. Acordul a dat Guvernului Irlandez posibilitatea constituiri unui cadru de discuţie pentru descoperirea modalităţilor de influenţare a administraţiei britanice. Management in the Public Sector. Drept administrativ.. Fre Press. • Basarab-Sinc. De exemplu. The Dorsey Dictionary of American Government and Politics. 2. Administrative Behavior. Metropol. 1993. • Jay M. 1990. • Braybrooke D. II. în Anglia departamentul Sănătăţii deserveşte doar Anglia. Ed. 1993.“ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE” BUCURESTI Facultatea de Administrtie si Management Public începând din 1985 are propria sa structură administrativă stabilită pe baza unui Acord Nord-Irlandez. tratat Elementar. 1995.. Dalloz. New York. • Herbert S. Ed. Bucureşti. Public Management. The Dorssey Press. Decision Making: Psychological Analysis of Conflict. Free Press.. 1994. • Irving J. 3. iar unele deservesc întregul Regat. Public Sector Management. însă puterile lor sunt limitate şi nu se pot compara cu statele americane şi nici cu landurile germane..2000 • Barnes C. Management de l'administration. Economica.. Shafritz. Lyon.. vol..