You are on page 1of 3

MR2 opdracht 1: Storingsonderzoek

Door Wouter Smit M2E2
11-2-2015
Datum:
Tijd:
Type motor:
Aantal cilinders:
Vermogen:

16-12-2014
14.10
MAN B&W 5L90MC
5
17400 kW

Beschrijving opdracht
Bij deze opdracht is het de bedoeling om allereerst een journaal in te vullen tijdens normaal
bedrijf van de motor. Dit houdt in dat er van alle componenten in de machinekamer
opgeschreven dient te worden wat de drukken, temperaturen, dieptes van tanks enzovoort
zijn. Wanneer dit gedaan is start het tweede deel van de simulatie.
In het tweede deel wordt een storing gesimuleerd en is het de taak om deze storing op te
sporen en te identificeren. Wederom gebeurt dit door een journaal in te vullen. Vervolgens
wordt het eerste journaal vergeleken met de tweede en kan men zich een beeld vormen van
het soort storing.

Conclusie
Wanneer de twee journalen vergeleken worden dan kan gezegd worden dat het tweede
journaal veel hogere uitlaattemperaturen bereikt. Dit kan op veel verschillende oorzaken
wijzen, zoals een versleten uitlaatklep of een te warme verbrandingslucht. Als echter verder
gekeken wordt dan valt het ook op dat de drukval over de luchtkoelers van de turbocharger
relatief groot is. Het gaat hier immers over bijna een verdubbeling.
De lucht van de turbocharger wordt gekoeld in een warmtewisselaar met LT koelwater.
Voordat de lucht in de luchtkoeler terecht komt, gaat het door een filter. De drukval over dit
filter is in situatie 1 en 2 gelijk, dus met het filter zelf is niks opmerkelijks aan de hand. De
enige reden waarom de drukval over de koeler zo groot is, is dat de koeler zelf vervuild is.
Om de motor weer goed te laten draaien is het daarom belangrijk om de koeler te reinigen
en als dit mogelijk is te vervangen.
Naast het vervuilde filter kan er nog een probleem geconstateerd worden en dat brengt ons
weer terug bij de versleten uitlaatklep. Er is een significante verhoging van de
uitlaatgassentemperatuur in cilinder 3. Door een verschoven indicateurdiagram te nemen, is
duidelijk geworden dat de compressie- en verbrandingsdrukken niet meer worden gehaald.
Het diagram verplaatst niet horizontaal en hierdoor kunnen wij problemen die ontstaan zijn
door de timing uitsluiten. Daarom komt men al snel uit bij een lekke uitlaatklep. Door HTcorrosie ontstaat slijtage aan de klep en de klepzitting waardoor deze niet goed meer
afdichten. Hierdoor kan hete verbrandingslucht ontsnappen en zal de
uitlaatgassentemperatuur behoorlijk toenemen. Lekkage langs de zuigerveren of lekke
voering is haast ondenkbaar, omdat de val van de verbrandingsdruk te groot is en de
koelwatertemperatuur gelijk is aan de normale situatie. Om de motor weer goed te laten
lopen is het van belang om de beschadigde klep te vervangen en om bij schade aan de
klepzitting de gehele klepzitting in het uitlaatklephuis te vervangen.

1

Daarnaast heb ik voldoende inzicht vergaard in deze opdracht en kan ik zeggen dat ik in staat ben om fouten op te sporen vanuit een journaal. Daarnaast moet ik niet vergeten dat bij elke opdracht een zelfreflectie nodig is. Als verbeterpunten heb ik voor mijzelf dat ik mijn verslag goed moet nalezen voordat ik het inlever.Zelfreflectie De opdracht hebben we goed uitgevoerd. Hiermee had ik kunnen voorkomen dat ik dit onderdeel moest herkansen. Helaas ben ik bij de eerste keer inleveren van dit verslag vergeten om de tweede fout te beschrijven. Waar ik zelf erg tevreden over ben. 2 . is dat wij tijdens de simulatieles voldoende informatie hebben opgeschreven om conclusies te kunnen trekken. Dat heb ik in dit geval gedaan. omdat je dan weer opnieuw naar de simulator moet om dit uit te zoeken. Het zou zonde zijn als je te weinig noteert.

Bijlage 1: Journaal wacht 3 .