You are on page 1of 4

POREMECAJI PERCEPCIJE

*osobe sa vidnom agnozijom
*simultagnozija
*spacijalna agnozija
*prozopagnozija
PAMCENJE
-omogucuje zadrzavanje i
pronalazenje u nasem iskustvu
informacija koje koristimo u
sadasnjosti .
-operacije pamcenja:
*kodiranje*pohrana*pronalazen
je
VRSTE ZADATAKA ZA
MJERENJE PAMCENJA
*zadaci eksplicitnog pamcenja
*zadaci deklarativnog znanja
*zadaci dosjecanja
*zadatak serijalnog dosjecanja
*zadatak dosjecanja uz znak
*zadaci prepoznavanja
*zadaci implicitnog pamcenja
*zadaci koji ukljucuju
proceduralno znanje
TRADICIONALNI MODEL
PAMCENJA
*senzorno skladiste
*kratkorocno skladiste
*dugorocno skladiste
RADNO PAMCENJE
*dio dugorocnog pamcenja ali
obuhvata i kratkorocno
pamcenje .ono sadrzava samo
najrecentnije aktivirane dijelove
dugorocnog pamcenja i
prebacuje te aktivirane elemente
u i iz kratke privremene
pohrane.
IZVANREDNO PAMCENJE
MNEMOTEHNIKE I
MNEMONIST
*mnemonist-osoba koja
pokazuje izvanredne
sposobnosti pamcenja koje se
osnivaju na koristenju tehnike
za poboljsanje pamcenja.
*mnemotehnike:
--mnemotehnika vidnog
predocavanja i verbalno
prevodjenje.

*do osipanja dolazi kad proteko vrijemeuzrokuje da nesto zaboravimo. SERIJALNA PROCESIRANJA *operacije koje se obavljaju jedna za drugom.znamenke bi se pronalazile sukcesivno . PRONALAZENJE-informacija se odnosi na to kako vam informacije pohranjene u pamcenju postaju dostupne.ali prije nego se trazi da se neceg prisjetimo.NARUSENO PAMCENJE.a ne jedna za drugom.AMNEZIJA *retrogradna amnezija *infantilna amnezija *anterogradna amnezija KODIRANJE-se odnosi na to kako pretvaramo fizikalne. . KODIRANJE I PRIJENOST INFORMACIJA Vrste kodiranja: kratkorocna pohrana i dugorocna pohrana. TEORIJA INTERFERENCIJE I TEORIJA OSIPANJA *do interferencije dolazi kad konkurentne informacije uzrokuju da nesto zaboravimo.ulazne informacije u neku vrstu reprezentacije koja se moze pohraniti u pamcenju.znacilo bi da se sve cestice pronalaze odjednom.u zadatku dosjecanja znamenki . RETROAKTIVNA INTERFERENCIJA *uzrokovana je aktivnoscu do koje je doslo nakon sto smo nesto naucili. PARALELNO PROCESIRANJE *istovremeno obavljanje veceg broja operacija.primljeno na kratkorocno pamcenje. POHRANJIVANJE-se odnosi na to kako zadrzavete kodiranje informacije u pamcenju.senzorne.

okruzenja.onog sto se desilo.ovo pamcenje je dosta dobro iako je podlozno iskrivljenju. POGRESKE PAMCENJA „sedam grijehova“ *prolaznost *rastresenost *blokiranje *pogresna atribucija *sugestibilnost *pristrasnost *ustrajnost DEKLARATIVNO ZNANJE *znanje o cinjenicama koje mozemo iskazati PROCEDURALNO ZNANJE *su postupci koji se mogu primijeniti .dogadjaja. PREDODZBA *mentalna reprezentacija stvari .ono je konstrukcijsko.PROAKTIVNA INTERFERENCIJA *javlja se kad se interferirajuci materijal javlja prije a ne nakon ucenja materijala koje treba zapamtiti.ne pamtimo sta ce se tacno desilo. --mentalne rotacije : demonstracija i nalazi SKALIRANJE PREDODZBI *fenomen povezanih s velicinom predodzbe SKENIRANJE PREDODZBI *sredstvo za razumijevanje nacina na koji stvaramo mentalne reprezentacije predodzbi i njima manipuliramo. .vec vlastitu konstrukciju ili rekonstr. AUTOBIOGRAFSKO PAMCENJE *odnosi se se na pamcenje vlastitog iskustva.koje ternutno ne dozivljavamo osjetnim organima.

cesto opisivane kao „pravila palca“ Barbara T. : -pristrasnost pravog kuta -heuristik simetrije -heuristik rotacije -heuristik poravnanja -heuristik relativnog polozaja .MENTALNE PRECICE *su kognitivne strategije nazvane heuristicima .