SOALAN BAB 12 LAPORAN SEGMEN DAN DESENTRALISASI (BUKAN PEMUSATAN

)

Soalan 12-1 Apakah yang dimaksudkan dengan istilah desentralisasi? Sebuah organisasi mempunyai kuasa untuk membuat keputusan tidak boleh dihadkan kepada beberapa eksekutif tertinggi tetapi ia lebih cepat merebak ke seluruh organisasi. Soalan 12- 2 Apakah faedah daripada hasil desentralisasi? I. II. III. IV. Pengurusan atasan dibebaskan bagi menumpukan pada strategi organisasi. Pengurusan rendah mendapatkan pengalaman dalam membuat keputusan. Pengurusan rendah seringkali membuat keputusan maklumat yang lebih baik. Pengurusan rendah dapat merespon dengan cepat kepada pelanggan. Kuasa membuat keputusan menyebabkan kepuasan kerja.

Soalan 12-3 Bezakan diantara pusat kos, pusat keuntungan, dan pusat pelaburan. a) Pusat Kos bagi pengurusan mempunyai kawalan pada lebihan kos, tetapi bukan lebihan pada belanja dan pelaburan. b) Pusat keuntung bagi pengurusan mempunyai kawalan pada kedua-dua iaitu kos dan belanja dan tidak pada pelaburan. c) Pusat Pelaburan dimana pengurusan mempunyai kawalan keatas kos, belanja dan pelaburan dalam operasi aset.

Soalan 12-4 Apakah yang dimaksudkan dengan segmen organisasi? Memberikan beberapa contoh segmen tersebut? Sebarang bahagian atau aktiviti dalam organisasi yang melibatkan data kos dan hasil. Contoh : Wilayah = ini adalah wilayah celcom.

Soalan 12-5 Kos apakah yang disegmenkan untuk ditugaskan di bawah pendekatan sumbangan? I. II. kos yang menetapkan kepada segmen dan jika kos dapat dikesan kepada segmen. Kos umum tidak memperuntukkan kepada segmen bawah pensekatan sumbangan

Soalan 12-6 Bezakan antara kos tetap boleh kesan dan kos tetap bersama. Berikan beberapa contoh masingmasing mengikut kos. I. Kos tetap boleh kesan timbul kerana kewujudan sesuatu segmen tertentu dan kos itu akan hilang atau tiada apabila segmen tersebut tiada. Contoh : Gaji CEO General Motor merupakan kos biasa daripada segmen berubah bagi General Motor. Kos tetap bersama adalah kos yang menyokong lebih dari satu segmen tetapi ia tidak boleh dikesan atau dijejak secara keseluruhan pada sesuatu bahagian atau umum. Contoh: Gaji pengurus produk Fritos di PepsiCo merupakan kos tetap yang tidak dapat dikesan oleh segmen perniagaan Fritos dari PepsiCo.

II.

Soalan 12-7 Jelaskan bagaimana margin segmen dibezakan dengan margin sumbangan. Marjin sumbangan adalah perbezaan antara pendapatan jualan dan kos pembolehubah. Marjin segmen adalah jumlah yang tersisa setelah dikurangi biaya tetap dapat dikesan dari margin sumbangan. Margin sumbangan yang berguna sebagai alat perancangan untuk banyak keputusan, termasuk di mana kos tetap tidak berubah. Margin segmen kepada dalam menilai keuntungan keseluruhan segmen.

Soalan 12-8 Mengapakah tidak kos umum diperuntukkan untuk segmen dengan pendekatan sumbangan Jika kos awam yang diperuntukkan untuk segmen, maka kos segmen akan terlalu dilebihlebihkan dan margin mereka akan understated. Sebagai akibatnya, beberapa segmen mungkin kelihatan tidak menguntungkan dan pengurus mungkin tergoda untuk menghilangkannya. Jika segmen dihilangkan kerana adanya kos umum diperuntukkan sewenang-wenangnya, keuntungan keseluruhan akan terjadi penurunan jumlah segmen margin kerana kos umum akan tetap. Kos umum yang telah diperuntukkan untuk segmen kemudian akan diperuntukkan semula untuk sisanya segmen-membuatnya tampak kurang menguntungkan.

Soalan 12-9 Bagaimana mungkin dengan kos yang dikesan untuk segmen menjadi kos umum jika segmen adalah segmen dividen info lebih lanjut. Sering ada batas untuk berapa jauh di bawah kos organisasi dapat ditelusuri. Oleh kerana itu, kos yang dapat dikesan kepada segmen dapat menjadi umum sebagai segmen yang terbahagi menjadi unit segmen yang lebih kecil. Sebagai contoh, kos iklan TV nasional dan cetak mungkin dapat ditelusuri ke lini produk, tetapi kos umum dari wilayah geografi tempat jualan lini produk yang dijual.

Soalan 12-10 Apa yang dimaksudkan dengan istilah margin dan turnover dalam pengiraan ROI? Margin = Pendapatan bersih Jualan ROI = margin pusing ganti ` Turnover = ______Jualan____ Purata aset operasi

Soalan 12-11 Apa yang dimaksudkan dengan sisa pendapatan? Pendapatan bersih opersai dimana pusat pelaburan mendapat lebih daripada pulangan minimum yang diperlukan dalam aset operasi.

Soalan 12-12 Dengan cara bagaimanakah boleh penggunaan ROI sebagai ukuran prestasi untuk pusat pelaburan menyebabkan keputusan yang buruk? Bagaimanakah pendekatan sisa pendapatan mengatasi masalah ini? Jika ROI digunakan untuk menilai pelaksanaan seorang pengurus bagi sebuah pusat pelaburan, ia boleh menolak peluang yang menguntugkan dimana kadar pulangan melebihi kadar pulangan yang syarikat perlukan tetapi kadar pulangan lebih rendah daripada pusat pelaburan semasa ROI.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.