You are on page 1of 5

SEKOLAH KEBANGSAAN LONDAH, 73400 GEMAS, NSDK

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN, 2015


DUNIA MUZIK TAHUN 1
NAMA : _____________________________
Bahagian A

MASA : 1 JAM

Jawab semua soalan.


Bagi soalan 1 hingga 5 lengkapkan lirik lagu Selamat Pagi dengan
mengisikan tempat kosong dengan perkataan yang telah diberikan.
pagi

ucapkan

guru

kawan

La la la li lu

Selamat Pagi
1.
2.
3.
4.
5.

Selamat _________________________(1)
Kami ______________________________(2)
Kepada ___________________________(3)
Dan juga __________________________(4)
____________________________(5) la la la li lu la la la li lu la la la
La la la li lu la la la li lu la la la li lu la la la

Bagi soalan 6 hingga 10 lengkapkan lirik lagu Negaraku dengan


mengisikan tempat kosong dengan jawapan yang telah diberikan.
bertakhta

maju

bahagia

Negaraku

darahku

_____________________ (6)
Tanah tumpahnya ________________________(7),
Rakyat hidup,
bersatu dan ________________________(8).
Rahmat bahagia,
Tuhan kurniakan,
Raja kita,
selamat __________________(9).
Rahmat ______________________(10),
Tuhan kurniakan,
Raja kita,
Selamat bertakhta.
Bahagian B
/ 20
1

Sila padankan soalan 16 hingga 20 mengikut bunyi yang boleh dihasilkan


oleh gambar mengikut dinamik kuat forte f dan dinamik lembut
pianop.

16.

17.

(f)
Forte
(Bunyi
kuat)

18.

(p)
Piano
19.

(Bunyi
lembut)

20.

Soalan 21 hingga 25 adalah memadankan bunyi dengan gambar yang


/ 10
diberikan.
2

21. Ting-ting-ting

22. Dum-dum-dum

23.

Tik-tok-tik

24. Vroom-vroom

25.

Miau-miau

Bahagian C
/ 10
Soalan 21 hingga 25 sila masukkan jawapan mengikut tanda solfa dengan
betul.
3

mi
Bilanga
n
21.

Isyarat tangan

so
Jawapan

22.

23.

24.

25.

/ 10
Bahagian C
4

Padankan jawapan dengan tempo cepat atau tempo lambat


berdasarkan gambar yang diberikan.

26.

Tempo cepat

27.

Tempo lambat
28.

29.

30.
/ 10