You are on page 1of 6

1.

MASUK DATA PELAJAR


a. Klik 2 kali fail DATA PELAJAR untuk mengisi markah IMK, Kod 3 mata
Holland dan IKP.
b. Senarai nama pelajar boleh copy dan paste melalui APDM atau dalam data
psikometrik tahun lepas.
c. Setelah selesai mengisi data tekan save.
d. Untuk masukkan data pelajar kelas berlainan
Klik 2 kali fail DATA PELAJAR.
Klik Save As.

Pilih / cari fail di mana hendak save.

Taip nama kelas di File name.

Klik Save.
Kemudian masukkan data seperti langkah 1 a, b dan c.
2. PRINT

PERNYATAAN
PSIKOMETRIK)

KEPUTUSAN

PSIKOMETRIK

(SLIP

a. Klik 2 kali fail PERNYATAAN KEPUTUSAN PSIKOMETRIK (SLIP


PSIKOMETRIK) untuk buka fail.
b. Keluar gambar spt di bawah. Klik Yes.

c. Terpapar slip Pernyataan Keputusan Pentaksiran Psikometrik 2014.


d. Masukkan logo sekolah.
Klik di petak logo sekolah.
Klik Insert. Klik Picture.
Cari dan klik fail di mana anda save gambar logo sekolah.
e. Nama Sekolah.
Klik mouse selepas noktah bertindih taip nama sekolah anda.
f. Setelah selesai klik save.
g. Paparan setiap slip pelajar
Klik Mailings.

Klik arrow di Preview Results.

Apabila klik arrow, akan terpapar setiap nama pelajar yang telah
dimasukkan datanya.
h. Print slip
Klik Finish & Merge.
Klik Print Document.
Anda boleh klik All untuk print semua slip pelajar. Lebih elok print
sikit-sikit untuk elak dari hang atau kertas lekat. Klik From ----- To
----isi nombor yang hendak print.
Klik Ok.

Klik Ok apabila keluar seperti di bawah.

Selesai print semua slip psikometrik pelajar. Klik tanda x di atas


sebelah kanan.
Keluar seperti di bawah klik Yes.

i. Untuk data pelajar kelas berlainan

Pastikan langkah 2 a hingga 2 f telah dilakukan dan save sebelum


meneruskan langkah 2 h.
Klik 2 kali fail PERNYATAAN KEPUTUSAN PSIKOMETRIK (SLIP
PSIKOMETRIK) untuk buka fail.
Keluar gambar spt di bawah. Klik No.

Klik Mailings, klik Start Mail Merge dan klik Step By Step Mail Merge
Wizard.

Di sebelah kanan keluar gambar spt di bawah. Klik Next : Starting


Document.

Klik Next : Select Recipients. Kemudian klik Browe.

Keluar gambar spt di bawah. Pilih / cari fail di mana anda save data
kelas berlainan. Klik 2 kali di fail tersebut.

Keluar gambar spt di bawah klik Ok.

Keluar gambar spt di bawah klik Ok.

Di sebelah kanan bawah klik Next : Write your letter. Klik Next : ____
sehingga keluar Step 6 of 6.

Kemudian ikut langkah 2 g untuk tengok paparan slip setiap pelajar.


Untuk Print slip psikometrik pelajar ikut langkah 2 h.
Selesai print semua slip psikometrik pelajar. Klik tanda x di atas
sebelah kanan.
Keluar seperti di bawah klik No.

3. PRINT PENERANGAN PERNYATAAN KEPUTUSAN (RIASEK & IKP)


a. Klik 2 kali fail PENERANGAN PERNYATAAN KEPUTUSAN dan print.

b. Boleh risograph di belakang slip psikometrik.