You are on page 1of 2

C.

Guru Penyedia Soalan

1.
Kertas soalan yang telah digunakan pada tahun-tahun terdahulu tidak
dibenarkan diulang
semula pada tahun-tahun berikutnya.
2.
Soalan ujian/peperiksaan hendaklah ditaip sepenuhnya atau
menggunakan kaedah copy and
paste. Kaedah cut and paste atau fotostat terus dari buku tidak dibenarkan
sama sekali.
3.

Jenis font soalan yang ditetapkan ialah Arial 11.

4.
Kertas soalan bersama JSU dan Skema Jawapan hendaklah sampai
kepada pentadbir
seminggu sebelum tarikh ujian/peperiksaan.
5.
Semua guru penyedia kertas soalan ujian/peperiksaan DIINGATKAN
supaya :
i.

Tidak melibatkan mana-mana pelajar untuk membantu dalam menaip soalan

ujian / peperiksaan.
ii. Tidak melibatkan mana-mana pelajar untuk membantu dalam menyusun,
mengkokot
dan membungkus kertas soalan.
iii. Tidak melibatkan mana-mana pelajar untuk membantu dalam menyemak dan
menanda
kertas soalan yang telah dijawab.

A.

Setiausaha Peperiksaan Dalaman


1. Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah.
2. Menyediakan jadual pembina soalan.
3. Menguruskan percetakan, pembahagian dan tempat penyimpanan kertas
soalan.
4. Memastikan keselamatan kertas-kertas soalan berada di dalam keadaan
selamat.
5. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan
sebelum peperiksaan dijalankan.
6. Memastikan skema jawapan dan JSU/JSI disediakan oleh Ahli Jawatankuasa
panel penggubalan soalan.
7. Memastikan jadual pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa
yang ditetapkan.

8. Memastikan kertas soalan, skema jawapan dan JSU / JSI disimpan untuk
rujukan.
9. Menetapkan tarikh perjumpaan ibubapa dengan guru untuk
membincangkan kemajuan pelajar.