You are on page 1of 6

INFORMAŢII PERSONALE

Prenume / Nume

Anca Daniela BOAGIU

Naţionalitate

Română

Data naşterii

30 Noiembrie 1968

CARIERĂ POLITICĂ
Octombrie 2012 – Octombrie 2015

Vicepreşedinte al Partidului Popular European

Septembrie 2010 – Februarie 2012

Copreşedinte al Grupului Ministerial al PPE pentru Transport şi Infrastructură

Martie 2015 – Decembrie 2015

Copreşedinte al Organizaţiei de Bucureşti PNL

Ianuarie 2015 – prezent

Prim-vicepreşedinte PNL

Mai 2011 – Decembrie 2014

Prim-vicepreşedinte PDL

Mai 2005 – Mai 2011

Vicepreşedinte PDL

Martie 2003 – Martie 2015

Preşedinte al Organizaţiei PNL filiala Sector 2

Mai 2001 – Martie 2004

Secretar Executiv în cadrul Departamentului Economic al PDL

EXPERIENŢĂ PERSONALĂ
Decembrie 2012-prezent

Senator, colegiul uninominal 4, Circumscripţia electorală Bucureşti
Președinte al Comisiei pentru Afaceri Europene a Senatului României
Membru în grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Cipru, Irlanda, Malta

Decembrie 2008-2012

Senator, colegiul uninominal 4, Circumscripţia electorală Bucureşti
Vicepreședinte al Senatului României (până în septembrie 2010)
Membru al Comisiei pentru egalitate de şanse (din martie 2011)
Membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză (din
martie 2009)
Membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Franţa (Senat) (din iunie 2009)
Vicepreşedinte al Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului României (până
în septembrie 2010)
Preşedinte al Grupului Parlamentar de Prietenie cu Republica Federală Germania
(până în mai 2010)
Membru al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (până în mai 2010)
***

Septembrie 2010-Februarie 2012

Ministru al Transporturilor și Infrastructurii
***

Decembrie 2008 – Septembrie 2010

Vicepreședinte al Senatului României

August 2005 – Aprilie 2007

Ministru al Integrării Europene

***
***

Pagina 1 / 6 - Curriculum vitae
Anca Daniela BOAGIU

Decembrie 2004 – Decembrie 2008

Deputat, circumscripţia electorală Bucureşti;
Vicepreşedinte al Comisiei pentru afaceri europene (din iulie 2007)
Membru al Comisiei pentru integrare europeană (până în decembrie 2006);
Preşedinte adjunct al Comisiei pentru integrare europeană (până în mai 2006)
Secretar al Comisiei pentru industrie şi servicii (până în octombrie 2005)
Membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Federală Germania;
Membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Italiană;
Membru al Comitetului parlamentar mixt România – Uniunea Europeană;
Membru al Reţelei parlamentare europene;
***

Decembrie 2000 - Noiembrie 2004

Deputat, circumscripţia electorală Bucureşti;
Vicepreşedinte al Comisiei pentru integrare europeană (Februarie - Iulie 2003);
Secretar al Comisiei pentru integrare europeană (Septembrie - Decembrie 2001);
Coordonator al Subcomitetului pentru egalitatea şanselor (Septembrie 2001Februarie 2002);
Membru al Comisiei pentru industrie şi servicii;
Membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Tunisiană;
Reprezentantul Partidului Democrat în Reţeaua parlamentară a Pactului de Stabilitate
a Parlamentului European;
Membru al Comitetului parlamentar mixt România – Uniunea Europeană;
Membru al Reţelei parlamentare europene;
Membru al Biroului Reţelei parlamentare europene pe probleme de gen;
***

Iunie2000 – Decembrie 2000

Ministru al Transportului
***

Mai 1999 – Iunie 2000

Pagina 2 / 6 - Curriculum vitae
Anca Daniela BOAGIU

Director – Administrator al proiectelor cu finanţare externă – Unitatea de management
al proiectelor pentru reformă economică. Responsabilă cu compensarea costurilor sociale
ale reformelor cuprinse în Împrumutul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL I) în
valoare de 400 milioane $, finanţat de Banca Mondială, care urmărea:
Restructurarea sistemului bancar: Banca Comercială Română, Banca Agricolă, CEC şi
lichidarea BANCOREX ;
Consolidarea cadrului structural şi legal pentru sectoarele: energie electrică, telecomunicaţii,
căi ferate, petrol şi gaze naturale;
Îmbunătăţirea sectorului de afaceri;
Diminuarea costurilor sociale produse de restructurare.
Director – Programul pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversia profesională
(RICOP), finanţat de Comisia Europeană cu 100 milioane de euro. Programul
urmărea acoperirea costurilor sociale ale restructurării şi privatizării întreprinderilor
nerentabile, precum şi crearea a 60,000 de locuri de muncă.
Administrator al unor proiecte cu finanţare externă – Ministerul Transportului –
Unitatea de management al proiectelor. Principalele responsabilităţi au inclus: administrarea
proiectelor cu finanţare externă în cadrul Programului de ajustare structurală a
sectorului privat (PSAL) şi al Proiectului de consolidare instituţională a sectorului
privat I (PIBL), finanţat cu 300 milioane $ de Banca Mondială.
Obiectivele stabilite de Acordul de Împrumut urmăreau restructurarea sistemului
bancar, consolidarea cadrului legal şi structural pentru sectoarele: energie electrică,
telecomunicaţii, căi ferate, petrol şi gaze naturale, îmbunătăţirea mediului de afaceri
şi diminuarea costurilor sociale ale restructurării.
***

Mai 1997 – Mai 1999

Expert Achiziţii în programul PHARE - Ministrul Transportului – Departamentul
General pentru relaţii financiare externe, Unitatea de management a programului PHARE.
Principalele responsabilităţi au inclus facilitarea tranzitului şi modernizarea zonelor de
graniţă, identificarea proiectelor eligibile pentru finanţare din programul PHARE,
pregătirea acordurilor financiare şi a licitaţiilor publice, executarea şi managementul
proiectelor. Totalul proiectelor finanţate s-a ridicat la aproximativ 300 milioane de
euro.
***

Februarie 1996 - Martie 1997

Expert (Departamentul de Contracte) – Administraţia Naţională a Străzilor,
Departamentul Programe cu finanţare externă.
Principalele responsabilităţi au inclus atragerea fondurilor şi iniţierea unor proiecte
de reabilitare a străzilor, cât şi a autostrăzilor, cu o valoare totală de peste 500
milioane de euro.
***

Iulie 1995 - Ianuarie 1996

Diriginte şantier - Principalele responsabilităţi au inclus supervizarea proiectelor, în
acord cu normele internaţionale; reprezentant al contractorului internaţional pentru
construcţia şi reabilitarea Drumurilor Naţionale 38 şi 39, în acord cu cadrul primului
Program naţional de reabilitare a străzilor, finanţat de Banca Mondială.
***

Decembrie 1994 - Iunie 1995

Asistent al Directorului General
Responsabil pentru contractele de reabilitare a Drumurilor Naţionale 38 şi 39,
finanţate de Banca Mondială.
Principalele responsabilităţi au inclus managementul proiectelor în acord cu normele
internaţionale, colaborarea cu autorităţile locale române, finalizarea şi implementarea
contractelor cu furnizorii locali, corelarea permanentă a activităţii cu schimbările
legislative.
***

EDUCAŢIE ŞI PREGĂTIRE
1991-1995

Universitatea Ovidiu, Constanţa, Facultatea de Inginerie Civilă, Departamentul
Hidrotehnică;
Curs european pe temele: participarea în activitatea instituţiilor europene,
desfăşurarea negocierilor de integrare, integrarea europeană;
***

Noiembrie 1997

Curs internaţional “Pregătirea, Evaluarea, Monitorizarea şi Auditarea proiectelor cu
finanţare internaţională” , Cairo, Egipt
***

Iunie 1998

Curs “Sistemul de implementare descentralizată PHARE – Metode FIDIC de achiziţie
a proiectelor în domeniul public FIDIC”, Bucureşti, România
***

Martie 1999

Curs regional intensiv “Evaluarea
transportului”, Sofia, Bulgaria

Economică

a

proiectelor

în

domeniul

***

Martie – Aprilie 2000

Curs de pregătire în management pentru liderii Guvernului României, Crotonville,
USA.
***

Noiembrie 2002

Curs de pregătire pentru tineri politicieni în structurile Parlamentului European,
Brussels, Belgia
***

COMPETENŢE PERSONALE
Pagina 3 / 6 - Curriculum vitae
Anca Daniela BOAGIU

Limba maternă

Română

Alte limbi cunoscute

Engleză, Franceză, Italiană

DOMENII DE INTERES

Afaceri europene
Politica regională
Politică în transporturi
Drepturile cetăţenilor
Transport
Egalitatea de gen
Drepturile copiilor
Drepturile minorităţilor
Politica de securitate

Pagina 4 / 6 - Curriculum vitae
Anca Daniela BOAGIU

ALTE ACTIVITĂŢI RELEVANTE

Decorată în 2010 cu tittlul “Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur“ de către
ambasadorul francez în România, Henri Paul, în numele Preşedintelui Franţei,,
Nicolas Sarkozy
***
Coordonator al mitingului internaţional “Şanse egale pentru femei şi bărbaţi – Un
obiectiv pentru Uniunea Europeană şi România”, cu participarea unor membre ale
Parlamentului European, parlamentari români, membrii ai Comitetului pentru
drepturile femeii şi oportunităţi egale, reprezentanţi ai societăţii civile române;
***
Iniţiator, împreună cu reprezentanţi ai societăţii civile române, a Legii pentru Agenţia
Naţională pentru Oportunităţi egale;
***
Promotor al mitingului cu reprezentanţi ai societăţii civile române şi ai administraţiei
publice pentru îmbunătăţirea implementării Legii pentru Oportunităţi egale. Ca
rezultat al acestui miting a fost înfiinţată Coaliţia pentru oportunităţi egale între
femei şi bărbaţi;
***
Înfiinţarea Centrului pentru Oportunităţi egale în cadrul proiectului naţional pentru
consultarea pe probleme de gen;
***
Coordonator al Subcomitetului pentru elaborarea de propuneri pentru includerea
prevederilor de oportunităţi egale pentru femei şi bărbaţi în Constituţia României;
***
Promotor al Clubului Femeilor Parlamentare ca un loc de dezbatere informală asupra
problemelor femeilor din România între femeile parlamentare şi reprezentanţi ai
societăţii civile;
***
Iniţiator (ca rezultat al participării la înfiinţarea Alianţei femeilor primar) al colaborării
dintre femeile parlamentare, femeile alese în administraţia locală şi reprezentanţi ai
societăţii civile;
***
Participarea la mitingul Comitetului pentru drepturile femeii şi oportunităţi egale al
Parlamentului European, pe tema “Construirea unei Europe democratice”;
***
Promotor al reformei Organizaţiei Femeilor Democrate, “Promovarea Femeilor în
Politică”, prin care mai mult de 2400 femei au fost alese în poziţii cheie în Partidul
Democrat;
***
Coordonator al “Programului pentru Sprijinirea primarilor Partidului Democrat” prin
care primarii au fost instruiţi în legătură cu implementarea proiectelor cu finanţare
externă. În 2002 oraşele conduse de primari reprezentând Partidul Democrat au
beneficiat de 20% din fondurile internaţionale alocate României.
***
Promotor al programului pentru copii instituţionalizaţi, “ŞI EI SUNT COPIII
NOŞTRI” şi al altor câtorva programe pentru orfani cu talent artistic remarcabil.
***
Promovarea şi implementarea programului pentru sprijinirea meşteşugurilor
româneşti tradiţionale pe piaţa internă şi internaţională; promovarea activităţii lor şi
transferarea cunoştinţelor de meşteşug de la bătrâni la tineri şi la femei; promovarea
valorilor tradiţionale româneşti.
***
Participarea la seminarul “Cancerul de Sân”, organizat de Parlamentul European;
***
Reprezentant al Partidului Democrat la Summit-ul Pământului în Johannesburg;
***

Pagina 5 / 6 - Curriculum vitae
Anca Daniela BOAGIU

Pagina 6 / 6 - Curriculum vitae
Anca Daniela BOAGIU