You are on page 1of 3

Bielsko-Biaa 11.01.

2016

KOMUNIKAT
CYKL ZAWODW PUCHAR GRUPY AZOTY W BIEGACH NARCIARSKICH DLA DZIECI I MODZIEY
W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU BIEGW NARCIARSKICH
BIEG NA IGRZYSKA
Tomaszw Lubelski 16-17 stycznia 2016 roku
/eliminacje do OOM /
Organizatorzy:

Polski Zwizek Narciarski


30-313 Krakw, ul. Mieszczaoska 18/3,
tel. (012)26 09 970, fax. (012) 26 97 112,

Centrum Promocji AK-Pol


43-000 Bielsko-Biaa, ul. Batorego 8,
tel. 0 33 815 00 22, 816 96 62,
mail. biegi@ak-pol.pl

Partnerzy regionalni:

Lubelski Okrgowy Zwizek Narciarski

Urzd Miasta Tomaszw Lubelski

Starostwo Tomaszowskie

1. Cel zawodw
popularyzacja biegw narciarskich
- zdobycie punktw do klasyfikacji Pucharu Grupy AZOTY
- kwalifikacje do OOM w Sportach Zimowych
- promocja regionu Roztocza i Miasta Tomaszw Lubelski

2. Termin i miejsce zawodw: 16-17 stycznia 2016 - Tomaszw Lubelski


Biuro Zawodw: OSiR ,, Tomasovia ul. Al. Sportowa 8, e-mail: biegi@ak-pol.pl, Odprawa
techniczna: 15.01.2015 pitek 19:00, Sala Konferencyjna Urzdu Miasta w Tomaszowie
Lubelskim,
ul Lwowska 57. Zgoszenia do dnia 15.01.2014 r. do godz. 17:00 w formie elektronicznej na
oficjalnych

formularzach

PZN

na

adres

biegi@ak-pol.pl.Weryfikacja

zgoszonych

zawodnikw bdzie odbywad si w godzinach od 17:00 do 19:00 przez delegata


technicznego.

3. Uczestnictwo prawo startu maj zawodnicy posiadajcy licencje PZN (senior, junior A, B, C)
oraz nie posiadajcy licencji PZN (junior D) po przedstawieniu owiadczenia opiekuna
o wziciu na siebie odpowiedzialnoci za start zawodnika.

W Pucharze Grupy AZOTY

/za wyjtkiem zawodw finaowych/ nie startuj juniorzy E, dla ktrych startem gwnym
w sezonie 2016 s Ligi Regionalne Grupy AZOTY /zgodnie z odrbnym regulaminem/.
4. Ekipy poszczeglnych klubw narciarskich przyjedaj na zawody na wasny koszt
(wyywienie i noclegi).
5. Program zawodw:
l.p.

miejsce

data

senior

Tomaszw
Lubelski

16.01.2016

10 km CL (M)
5 km CL (K)

10 km CL (M)
5 km CL (K)

5 km CL (M)
5 km CL (K)

3 km CL (M)
3 km CL (K)

1,7 km CL (M)
1,7 km CL (K)

Tomaszw
Lubelski

17.01.2016

10 km F (M)
7,5 km F (K)

10 km F (M)
7,5 km F (K)

10 km F (M)
7,5 km F (K)

5 km F (M)
5 km F (K)

3 km F (M)
3 km F (K)

*godziny i kolejnod rozgrywania biegw zostan ustalone na odprawie technicznej w dniu


15.01.2016.
* rozegrany bdzie Puchar Roztocza Amatorw wedug oddzielnego regulaminu/ www.lozn.og.pl/
6. Zawodnicy biorcy udzia w zawodach musz posiadad wane badania lekarskie zezwalajce
na start w imprezie oraz ubezpieczenie od nastpstw nieszczliwych wypadkw.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne zaistniae nieszczliwe wypadki
podczas trwania imprezy oraz zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodw
8. Zawody zostan rozegrane zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN, oraz
regulaminem
Puchar Grupy AZOTY.
9. Organizator zapewnia w trakcie trwania zawodw posiek oraz gorce napoje dla wszystkich
zawodnikw, trenerw, opiekunw oraz sdziw biorcych udzia w zawodach.
Ze sportowym pozdrowieniem
Dyrektor Bieg na Igrzyska
Sawomir Strzelczyk

You might also like