You are on page 1of 30

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

SYIAH : MUSUHKU?

Media Clip

Pembentangan Kertas Kerja

SEKAPUR SIRIH DARIPADA PENGOLAH


Alhamdulillah, segala puji-puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan seru sekelian alam
sejagat, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, ahli
keluarga baginda r.a, para sahabat r.a dan para pendokong kebenaran sehinggaah ke hari
akhirat kelak, Amin.
Saya bersyukur ke hadrat Ilahi kerana memberikan sedikit kelapangan dan
kekuatan, dengan izinNya dapatlah dipersembahkan risalah ini di hadapan sidang
pembaca demi menjaga aqidah kita daripada segala penyelewengan dan ajaran sesat
yang tidak putus-putus menyerang Muslimin hingga ke hari ini.
Allah Taala melalui firmanNya di dalam Surah Al-Baqarah, ayat 120 sendiri telah
menjelaskan bahawa golongan Yahudi dan kristian sama sekali tidak akan redha kepada
umat Islam selagi mana kemahuan dan ajaran mereka tidak dianuti. Ertinya mereka
sentiasa mahu menghancurkan kita, sama ada menyerang dari luar mahupun dari dalam.
Allah Taala juga mengajar kita bahawa disamping kuffar dan musyrikin sebagai
musuh kita, ada satu kelompok lagi yang lebih berbahaya dari mereka, yang juga tidak
putus-putus mahu merosakkan keimanan dan kekuatan kita, mereka itulah golongan
Munafiqin. Betapa bahayanya mereka ini sehinggakan Allah Taala mengkhususkan satu
surah yang menerangkan sifat-sifat mereka di dalam kalamNya. Amatlah malang bagi
umat Islam yang bersemanagat menentang kuffar musyrikin akan tetapi jahil pula di dalam
mengenali golongan munafiqin ini.
Risalah ini menerangkan hakikat Syiah Imamiah Ithna Asyariah (Jaafariah) yang
menjadi mazhab rasmi kerajaan Iran sekarang. Sememangnya risalah ini tidak mampu
menghurai satu persatu ajaran mereka sedangkan sejarah mereka sahaja telah bermula
1

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

semenjak lebih 1000 tahun dahulu, ianya hanya menyentuh sedikit persoalan
mengenainya yang amat perlu diketahui oleh setiap umat Islam yang sayangkan agama
Allah ini. Namun begitu, mengetahui sesuatu perkara itu dengan sedikit lebih baik
daripada membiarkan diri terus tidak mengetahuinya.
Sengaja saya mengolah semula hasil penulisan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asri
Yusoff di dalam rupa bentuk yang lebih mudah untuk dihaayti, khasnya oleh masyarakat
Melayu yang berada di bumi Anbiya ini. Mesir ini agak terserlah betapa bahayanya dan
sesatnya fahaman Syiah ini. Di samping itu, saya telah menyertakan sekali beberapa
tambahan yang bermanfaat, agar kita tidak lagi meraba-raba di siang hari yang cerah
disuluhi cahaya mnetari yang terang benderang hingakan kita tidak mampu menilai yang
mana satukah permata, dan yang mana satukah kaca.
Secara ringkasnya, risalah ini ditulis oleh Ustaz Asri Yusoff untuk mneyentuh
beberapa perkara berikut :
* Hakikat kesesatan Syiah Imamiah Ithna Asyariah (Jaafariah) yang sering dianggap
sebagai Syiah yang sederhana oleh sesetengah umat Islam.
* Kegagalan Darul Taqrib Bainal Madzahib di dalam menyatukan kelompok Sunni-Syiah.
* Benarkah golongan yang anti Syiah itu adalah pro Amerika dan Arab Saudi?
* Apakah pegangan sebenar Ayatullah Ruhullah Khomeini?
* Benarkah Syiah tidak memusuhi kita serta amat sayang kepada Ahli Bait r.a?
Saya mengaharapkan agar segala manfaat daripada risalah ini serta pahalanya
dianugerahkan kepada mereka yang berjuang mempertahankan kebenaran ajaran Islam
yang sebenar, khususnya kepada Al-Fadhil Ustaz Asri Yusoff selaku penulisnya, Amin Ya
Allah.
Diharapkan selepas ini, tiada lagi yang tersasul lagi bertindak laksana orang yang
nyanyuk di dalam masalah Syiah sehingga menyesatkan ramai manusia, sama ada
disedari olehnya ataupun tidak.
FITNAH SYIAH : DI ANTARA KECUAIAN ULAMA DAN KEJAHILAN UMMAH
Merujuk kepada sebuah akhbar yang bertarikh Jumaat 9 Julai 1993 yang memuatkan
liputan sekitar Seminar Antarabangsa Pendekatan Mazhab Sunni-Syiah Di Dalam Konteks
2

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Kebangkitan Islam dan juga liputan mengenai forum yang diadakan sempena majlis yang
sama. Di sini inginlah saya memberi sedikit komentar mengenainya kerana didapati ada
beberapa perkara yang menyentuh permasalahan aqidah umat Islam.
Adapun mengenai kenyataan-kenyataan dan beberapa kertas kerja yang
dibentangkan,

sejauh

pemerhatian

saya

tidaklah

boleh

bukti-bukti

yang

boleh

dipertanggungjawabkan serta tiada bukti-bukti yang kukuh selain daripada sentimen demi
kesatuan umat yang selalu diungkit-ungkitkan.
Tajuk seminar iaitu Pendekatan Mazhab Sunni-Syiah Dalam Konteks Kebangkitan
Islam adalah satu tajuk yang pada lahirnya kelihatan bergemerlapan, akan tetapi
hakikatnya adalah pengulangan pengalaman pahit yang telah ditempuh oleh ulama Ahli
Sunnah Wal Jamaah di zaman lampau.
Sejarah sendiri telah membuktikan bahawa di permulaan abad ini telah pun dilakukan
usaha-usaha pendekatan di antara beberapa mazhab Islam, akan tetapi percubaan itu
adalah percubaan yang mandul yang tidak membuahkan apa-apa hasil sebagaimana
yang dijelaskan oleh Almarhum Dr. Mustafa As-Sibie : Usaha-usaha pendekatan itu hanya
berlaku daripada kedua belah pihak Syiah dan Sunni- di meja rundingan sahaja. Tetapi
dari segi praktikalnya, jelaslah bahawa golongan Syiah termasuklah orang-orang yang
bekerja keras mengeluarkan buku-buku ke arah pendekatan ini seperti Syarafuddin Abdul
Hussein Al-Musawi dan selainnya, telah melanggar apa-apa yang telah diputuskan di
dalam muktamar-muktamar yang diadakan oleh kedua belah pihak. Sikap ulama Syiah
seperti itu tiada bezanya sama ada mereka di Iraq, Iran mahupun Lubnan (As-Sunnah Wa
Makanatuha Fi tasyriil Islamiy :ms 8-12). Ini bererti, para ulama Al-Azhar yang mewakili
golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah telah kecundang di dalam usaha-usaha mereka
pada peringkat awal lagi.
Kerana itulah, Al-Allamah Sayyid Muhammad Rasyid Redha setelah bertungkuslumus bekerja keras untuk mendekatkan di antara aliran Syiah-Sunni, telah tidak mahu
terlibat dengan usaha-usaha pendekatan ini lagi setelah mengetahui hakikat Syiah. Ini
jelas diterangkan di dalam bukunya : As-Sunnah Wasy Syiah. Perkara yang sama juga
telah disebutkan oleh Al-Ustaz Anwar Al-Jundi di dalam bukunya : Tarikhus Sohafah AlIslamiyah, jilid 1, hal : 193 dan 144.

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Satu perkara yang perlu direnung bersama ialah mengapakah usaha-usaha tersebut
gagal? Dan sebenarnya bolehlah ditegaskan bahawasanya usaha-usaha tersebut adalah
satu perkara yang mustahil dan membuang masa kerana perbezaan di antara kedua
mazhab itu pada hakikatnya bukanlah menyentuh persoalan cabang (furu) bahkan
sebenarnya menyentuh persoalan-persoalan pokok (usul / aqidah). Tepat sekali kata-kata
seorang tokoh Syiah di India, Imdad Imam yang berkata : Sesungguhnya aliran
Imamiah dan Ahli Sunnah adalah laksana dua mata air yang berlari ke arah yang
berlainan dan sampai kiamat akan mengalir demikian dalam keadaan berjauhan.
Kedua-duanya tidak mungkin akan bertemu sampai bila-bila pun (Misbahuz Dzulam
( ) (oleh Imdad Imam, halaman : 41-41).
Mungkin ada sesetengah golongan akan berkata bahawa setelah ada perkataan dan
rancangan untuk mendekatkan dua aliran tersebut, Bukankah menyingkap hakikat
sebenar ajaran syiah ini hanyalah merupakan satu usaha untuk menghancurkan yang
akan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan fitnah, sekaligus sebagai satu
cara untuk menghancurkan usaha-usaha ke arah pendekatan di antara Sunni-Syiah?.
Perlulah diingat, menjelaskan sesuatu ajaran dan fahaman dengan disertakan
sumber-sumber rujukannya yang cukup daripada ajaran itu sendiri TIDAKLAH satu
perkara yang boleh dikatakan menyebarkan fitnah mengenainya, bahkan tetapi, usaha
mendekatkan ajaran Islam dengan sesuatu ajaran yang sesat tanpa merujuk kepada
kitab-kitabnya yang muktabar itulah sebenarnya menyebarkan fitnah, sekalipun sloganslogan dan sentimen-sentimen seperti Kesatuan Umat dan Bersama Menentang
Musuh itu sering dimain-mainkan.
Kalaulah tidak kerana kenyataan-kenyataan yang mengelirukan yang dikeluarkan oleh
beberapa ulama (yang tertipu dengan permainan Syiah ini), selain daipada pemalsuan
hakikat dan kedudukan mereka yang penting dan berpengaruh, tentulah saya tidak
menulis artikel ini. Mungkin satu golongan ataupun satu parti boleh berpakat di atas
sesuatu kesesatan, namun semua umat Islam tidak akan bersepakat di atas sesuatu
kesesatan itu. Tulisan ini hanyalah untuk membuktikan kebenaran sabda baginda
Rasulullah SAW yang bermaksud :

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM


Umatku tidak akan bersepakat di atas sesuatu kesesatan
(Hadith riwayat Thabrani, Ibnu Majah, Ibnu Abi Aasim)
Kenyataan-kenyataan mereka tersebut jelas menunjukkan bahawasanya mereka
sebenarnya tidak mengetahui hakikat Syiah yang sedang dilakukan usaha pendekatannya
dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kerana itulah sampai sekarang mereka masih tertipu
dengan Syiah walaupun hakikat Syiah ini sebenarnya sudah jelas ibarat sudah terang
lagi bersuluh, apatah lagi setelah berjayanya Revolusi Iran (1978) yang dipimpin oleh
Ayatullah Khomeini Al-Musawi.
Namun bagi orang yang tidak berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah di zaman yang
dipenuhi kegelapan ini serta tiada cahaya, tetap meraba-raba walaupun matahari berada
di tengah langit. Masakan orang buta dapat menikmati cahayanya yang terang itu?
Masakan juga manusia yang celik dapat melihat sesuatu yang ada di hadapannya
andainya dia terus memejam matanya?
Al-Quran dan As-sunnah adalah cahaya nan terang-benderang yang dapat menyuluh
kehidupan manusia, khasnya orang-orang Mukminin. Mengapakah kita masih lagi belum
mengenali golongan Munafiqin, selain daripada golongan Musyrikin walhal sifat-sifat
mereka sudah jelas diterangkan di dalam kitab Allah Taala.
Mungkin masyarakat yang jiwanya berlumuran dengan syirik, bidah dan duniawi tidak
dapat menampung cahaya Allah itu sehingga dapat digunakan untuk menyuluh
(mengenali) golongan Munafiqin itu, akan tetapi bagaimana pula dengan manusia yang
suci jiwanya seperti Al-Imam Jaafar As-Sodiq yang tegas menyatakan : Tiada satu ayat
Al-Quran pun yang diturunkan berkenaan orang-orang Munafiqin melainkan
kandungan ayat itu pasti ada pada orang-orang yang menganut fahaman Syiah,
(Rijal Al-Kasyi, hal : 299).
Adakah kita sedang berusaha mendekatkan umat Islam dari kelompok Ahli Sunnah
Wal Jamaah dengan golongan Munafiqin?

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Mungkin ada yang mengatakan : Kita hanyalah inginkan perpaduan di antara keduadua golongan Islam, Syiah dan Sunni. Adakah kita lebih TAHU mengenai Syiah daripada
Imam Jaafar As-Sodiq itu?
Bukankah Rasulullah SAW sendiri di dalam hadithnya telah menjelaskan berkenaan
hal Syiah ini :
Akan timbul di akhir zaman nanti golongan yang digelar RAFIDHAH ( ), mereka
menolak Islam (pada hakikatnya) tetapi mendakwa merekalah Islam. Perangilah
mereka kerana merekalah sebenarnya golongan Musyrikin.
(Hadith riwayat Ahmad, thobrani, Abu Yaala dan Bazzar)
Saya tidak menafikan bahawa ulama yang terkeliru itu, di dalam ucapan-ucapan dan
kenyataan-kenyataan pada kesempatan-kesempatan yang berlainan telah mengeluarkan
pendapat yang menghentam Syiah dan menyatakan ketidak-setujuan mereka terhadap
penyebaran ajaran Syiah di negara kita ini, di samping mereka juga menyatakan
ketiadaan minat mereka terhadap Syiah, tetapi YANG DIKESALI kerana di samping
kenyataan seumpama itu telah didapati juga kenyataan mereka yang kurang jelas dan
boleh mengelirukan orang awam lantaran ajaran-ajaran Syiah itu sendiri telah dianggap
sebagai salah satu aliran (mazhab) di dalam Islam.
Larangan mereka itu daripada menyebarkan ajaran Syiah ini bukanlah lantaran
kesesatannya dan penyelewengannya dari sudut aqidah, tetapi hanya kerana ia akan
menimbulkan kekecohannya di kalangan masyarakat yang sempit pemikiran tidak sesuai
disebarkan mazhab Hanafi di kalangan pengikut-pengikut mazhab Syafei walaupun
mazhab Hanafi itu bukanlah sesat.
Kesimpulan yang dapat saya buat mengenai sikap beberapa ulama yang tidak tetap
pendirian mereka terhadap Syiah ini, merupakan kejayaan besar Syiah di dalam
memerangkap para ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan menggunakan umpan yang
bersalutkan Taqiyah ( ) iaitu tipu muslihat tanpa ada sebab dharurat).

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Syiah berjaya memerangkap ulama tersebut dan berjaya di dalam misi mereka,
sekurang-kurangnya menjadikan para ulama itu serba salah di dalam menyatakan sikap
mereka secara tegas berhubung masalah Syiah ini.
Mengapakah kita pandai-pandai pula berusaha mendekatkan Sunni dengan
Syiah?, walhal Raulullah s.a.w. yang lebih tahu bahkan lebih menyayangi umatnya telah
berpesan dan memerintahkan umatnya agar memerangi golongan Syiah Rafidhah ini,
kerana merekalah sebenarnya golongan musyrikin yang berpura-pura memeluk Islam.
Nampaknya kita inilah umat Rasulullah s.a.w. yang paling malang kerana mendakwa
berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah tetapi hakikatnya membelakangkan kedua-duanya
sekali. Rasulullah s.a.w. sendiri menyatakan bahawa merekalah sebenarnya Musyrikin,
tetapi kita pula menyatakan : Tidak!!! Merekalah penganut-penganut daripada mazhabmazhab yang suci dan diakui oleh Islam.
Apa yang menghairankan ialah bagaimanakan mereka yang bertitlekan ulama ini
rupa-rupanya masih tidak tahu membezakan di antara percanggahan aqidah dengan
percanggahan mazhab (furu). Padahal hanya satu hakikat sahaja andainya diletakkan di
hadapan mereka, tentulah mereka tidak akan terkeliru sehingga boleh berusaha
menyatukan dua fahaman yang jelas bertentangan dari sudut aqidah.
Perbezaan dari segi mazhab tidaklah membenarkan penganut sesuatu mazhab untuk
mengkafirkan orang-orang yang bukan daripada mazhabnya. Orang-orang bermazhab
Syafei, tidak pernah menuduh pengikut-pengikut mazhab Hanafi apatah lagi mengkafirkan
mereka. Begitu juga sebaliknya. Inilah dia PERBEZAAN MAZHAB!!
Keadaan seperti ini (perbezaan mazhab secara harmoni) tidaklah didapati di kalangan
Sunni dan Syiah kerana Syiah sendiri mengatakan orang yang tidak beriman kepada
Imam dua belas ataupun salah seorang daripada mereka adalah LEBIH SESAT
daripada iblis!! (Ikmaluddin oleh ibnu Bawaih Al-Qummi, hal : 13).

Menurut syiah juga, orang yang tidak menerima Imam dua belas sebagai Imam,
bermakna dia masih belum mengenal Allah dan sesat, (Al-Usul Min Al-Kafi oleh AlKulaini, jilid 1, hal : 180-181). Lebih daripada itu, golongan Syiah juga beriman
7

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

bahawa tidak akan masuk syurga sesiapa yang tidak mengenali (mempercayai)
Imam dua belas, (Al-Kafi, jilid 1, hal : 184).

Sedangkan Ahli Sunnah pula tidak mempercayai semua ini menganggap bahawa
beriman kepada kemaksuman orang lain sesudah Nabi Muhammad SAW adalah SESAT
!! Ertinya, Syiah menuduh Ahli Sunnah sebagai golongan yang sesat manakala Ahli
Sunnah pula menuduh mereka sebagai golongan yang sesat. Bagaimanakah mereka
daripada kedua-dua kelompok yang bersengketa ini boleh didamaikan dan diperdekatkan?
Ahli Sunnah menyatakan bahawa para sahabat r.a adalah generasi contoh. Mereka
semuanya adil, tidak perlu lagi disiasat latar belakang mereka sebaik sahaja diketahui
mereka adalah golongan sahabat r.a, malahan apa sahaja yang diceritakan oleh mereka
akan diterima. Sebaliknya, Syiah pula menyatakan bahawa semua sahabat telah
murtad sepeninggalan Nabi SAW, kecuali beberapa orang sahaja, (Rijalul Kasyi oleh
At-Thusi, jilid 1, hal : 6 dan Al-Kafi oleh Al-Kulaini, jilid 8, hal : 246).
Sesungguhnya usaha mendekatkan Sunni dengan Syiah bermakna mengumpulkan
dua perkara yang mustahil untuk dikumpulkan. Alasannya ialah, Ahli Sunnah menyatakan
bahawa SYIRIK andainya sesuatu sifat Allah Taala itu diberikan kepada selainNya,
sedangkan Syiah pula tidak demikian. Mereka mengatakan bahawa para Imam itu
mengetahui segala perkara ghaib sama ada yang dahulu ataupun sekarang (Al-Kafi,
jilid 1, hal : 261).
Para Imam juga boleh menghalalkan apa yang diharam oleh Allah Taala dan
juga boleh mengharamkan apa yang diharuskan oleh Allah Taala, (Al-Kafi, jilid 1, hal :
441 & jilid 6, hal : 208)
Para Nabi adalah terpelihara daripada melakukan syirik kepada Allah menurut
keyakinan Ahli Sunnah, walhal Syiah menyatakan di dalam kitab Usul Al-Kafi, bab : Usul
Wa Arkan bahawa Nabi Adam a.s memiliki dua rukun syirik iaitu tamak dan dengki,
manakala iblis lanatulllah hanya memiliki satu sahaja rukun syirik iaitu takbur, (Usul Kafi
jilid 2 halaman 289 dan Kitab Hayatul Qulub jilid 2 halaman 49).
Syiah juga menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah melakukan syirik (semoga
Allah melaknat syiah). Diriwayatkan bahawa Imam Al-Baqi telah disoal mengenai maksud
firman Allah SWT di dalam Surah Az-Zumar ayat 65 yang bererti :
8

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Andainya kamu hai Muhammad melakukan syirik!. Maka dijawab olehnya :


Tafsirannya ialah andainya kamu hai Muhammad menentukan wilayah-kekhalifahanorang

selain walayah Ali sesudahmu, maka akan terhapuslah amalanmu dan

pastilah engkau akan masuk daripada kalangan mereka yang rugi. (Al-Kafi, jilid 1, hal
: 427, Tafsir Shafi, jilid 2, hal : 474, Tafsir Al-Qummi, jilid 2, hal : 25, Nurul Tsaqalain, jilid 4,
hal : 112 dan Tafsir Al-Burhan jilid 2, hal : 25).

Dan telah terbukti sendiri di dalam kitab-kitab Syiah bahawa Nabi SAW telah
bersabda kepada Saidina Hafsah r.a : Bahawa Abu Bakarlah yang akan memegang
jawatan khalifah selepasku, selepasnya pula adalah ayahmu, (Tafsir

Al-

Qummi jilid 2 hal : 386, Tafsir As-Shafi, jilid 2, hal : 716). Ertinya mereka sendiri menuduh
Nabi SAW sebagai seorang musyrik dengan sabda tadi (hakikatnya itu adalah hadis
palsu).
Bukankah dengan menerima konsep mereka dan menerima mereka (Syiah)
sebagai satu aliran di dalam Islam dengan menerima konsep syirik itu di dalam Islam
dengan tuduhan sedemikian rupa terhadap kekasih Allah, Rasulullah SAW telah
melakukan syirik sedangkan Islam adalah agama Tauhid yang tulen!!??
Ahli Sunnah menyatakan bahawa ( ) ertinya: Kamu
adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan... Akan tetapi Syiah telah mengubah
kalimah ( ) yang bererti umat kepada kalimah ( ) iaitu para imam. Ini
bermaksud bahawa Syiah mempunyai Al-Quran selain daripada Al-Quran yang kita imani
pada hari ini. Andainya kita mahu menerima Syiah ini maka kita juga mestilah menerima
qiraat mereka kononnya!!? Walhal tiada satu aliran pun di dalam qiraat di sisi Ahli Sunnah
hatta qiraat Syadzzah sekalipun yang menerima cara pengubahan kaimah tersebut.
Mengapakah alim ulamak kita tidak menyebut qiraat Jaafariah mereka andainya
benar qiraat mereka dianggap sah? Apakah kita menyangka ulamak kita begitu jahil
sehingga tidak mengerti dan mengenali qiraat Imam Jaafar As-Sodiq sampai sanadnya
kepada Rasulullah SAW ataupun alim ulamak kita itu sememangnya tidak menerima
perubahan kalimah sebagai satu qiraat yang sah?, ataupun sememangnya ianya
dianggap satu penyelewengan yang dilakukan oleh Syiah !!??
Ini hanyalah satu contoh sahaja dan terlalu banyak lagi contoh yang seumpama ini
boleh dikemukakan dari kitab-kitab Syiah sendiri. Jadi dengan menerima syiah sebagai
9

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

salah satu aliran Islam bererti secara tidak langsung kita telah memperbodohkan para
ulamak Islam terdahulu yang menjadi tempat rujukan golongan Ahli Sunnaj wal Jamaah.
Adakah ini yang sepatutnya kita lakukan walhal kita mendakwa bahawa kitalah Ahli
Sunnah wal Jamaah sedangkan kita baru sahaja beberapa tahun mengenali Syiah lalu
memandang semua pendapat ulamak Islam yang menjadi sandaran dan rujukan Ahli
Sunnah sekian lama itu sebagai suatu yang tidak layak dianggap sebagai rujukan dan
panduan di dalam methodologi ilmu-ilmu Islam !!??
Lihatlah betapa beraninya seorang yang dipanggil sebagai orang alim tersohor
menyatakan bahawa sesiapa dari kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah yang berfatwa
bahawa Syiah adalah kafir dia adalah Ahli Sunnah jadian!!
Adakah alim itu berani menuduh bahawa Iman Baihaqi r.a sebagai Ahli Sunnah
celup atau jadi-jadian walahal Imam yang mulia itu menerusi kitabnya Al-Asma wa Sifat
hal : 192 telah menyatakan : Syiah yang mengkafirkan para sahabat r.a adalah
kafir!!??.
Adakah Qhadi Iyadh r.a akan kita labelkan sebagai Ahli Sunnah jadi-jadian walhal
beliau di dalam As-Syifa jilid 2, hal : 290 menyatakan bahawa Syiah telah menjadi kafir
(murtad) kerana menyatakan bahawa para imam adalah jauh lebih mulia daripada
Nabi SAW!?
Adakah kita berani mengatakan bahawa Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani r.a sebagai
Ahli Sunnah jadi-jadian walhal beliau menerusi kitabnya yang tersohor Al-Ghunyah Lit
Tolibil Haq, jilid 1, hal : 87&90 telah mengatakan bahawa : Syiah adalah di antara
golongan yang sesat daripada jalan petunjuk dan mereka telah mengikuti jejak langkah
Yahudi kerana telah menyelewengkan Al-Quran.
Adakah kita juga berani menuduh Imam Syeikh Waliyullah Ad-Dehlawi sebagai Ahli
Sunnah jadi-jadian walhal Mujaddid Islam itu sendiri telah menyatakan di dalam AlMusawwa-Syarah Muwattha Imam Malik, jilid 2, hal : 110, bahawa Syiah menyatakan
bahawa Abu Bakar r.a dan Umar Al-Khattab r.a bukan ahli syurga, dan para imam itu
sememangnya diutuskan oleh Allah kepada makhluk dan wajib ditaati, mereka
terpelihara daripada dosa-dosa dan (terpelihara juga ) daripada berterusan di atas
kesalahan dan kesilapan. Syiah itu adalah zindiq.

10

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Kalaulah begitu, siapakah pula Ahli Sunnah yang sebenar? Adakah kita yang masih
belum mengetahui mengenai aqidah Syiah itu sehingga kita boleh tertipu dengan dakwaan
mereka sebagai satu golongan Islam lebih tahu akan Syiah ini ataupun golongan ulama
kita dahulu yang telah diketahui ketokohan dan amanahnya mereka di dalam penyelidikan
mereka!?
Tokoh dan alim itu juga telah menyatakan bahawa Syiah yang mengkafirkan para
sahabat r.a adalah Syiah jadi-jadian.
Andainya benar dakwaan itu, adakah ini bermakna Al-Kulaiani, seorang yang
dianggap sebagai Tsiqatul Islam di sisi Syiah sebagai Syiah jadi-jadian atau tiruan?. AlKulaini di dalam kitabnya yang amat mukatabar di sisi Syiah, Al-Kafi, iaitu sebuah kitab
hadith yang kedudukannya di sisi Syiah, seperti kedudukan kitab hadith Sahih Bukhari di
sisi Ahli Sunnah telah menyatakan bahawa Abu Bakar dan Umar merupakan dua orang
yang dilaknat oleh Allah, para malaikat dan sekelian manusia, (Al-Kafi, jilid 8, hal : 246).
Adakah Syeikh At-Toifah Al-Imamiah, Abu Jaafar At-Thusi juga dianggap sebagai
Syiah jadi-jadian walhal At-Thusi sendiri telah menulis dua kitab hadith sahih di kalangan
Syiah dan pengarang kitab Rijal (biografi periwayat hadith) yang terutama dan yang tertua
di sisi mereka? At-Thusi telah meriwayatkan di dalam kitabnya, Rijalul Kasyi, jilid 1, ms : 6
telah menyatakan bahawa semua sahabat telah murtad selepas kewafatan Nabi SAW
kecuali tiga orang iaitu Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman AlFarisi (selain daripada Saidina Ali, Hassan,Hussein dan beberapa orang lagi yang
bilangannya tidak sampai 10 orang).
Adakah Khatimatul Muhadditsin di sisi Syiah iaitu Mulla Baqir Al-Majlisi turut sama
dianggap Syiah jadi-jadian mengikut dakwaan alim tersebut, walhal Al-Majlisi telah
meriwayatkan di dalam kitabnya, Haqqul Yakin, jilid 2, ms : 376 bahawa iblis (laknatullah
alaih ) terkejut besar tatkala mendapati bahawa dua orang yang lebih teruk
daripadanya disiksa di dalam neraka adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar AlKhattab!?
Sepatutnya kita meyelidiki sesuatu perkara terlebih dahulu sebelum berucap
berkenaan sesuatu perkara itu, biarlah ada sandaran dan rujukan yang muktamad apabila

11

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

kita ingin berkata mengenai sesuatu. Jika tidak, bukankah berdiam diri lebih baik bagi kita
sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :
Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang
baik ataupun berdiam diri sahaja.
Hadith riwayat Bukhari dan Muslim)
Kemungkinan, ulama Ahli Sunnah yang betul bendul membenarkan muballighmuballigh Syiah itu lantaran niat baik mereka hendak mempertemukan dan mendekatkan
Sunni dan Syiah berdasarkan dakwaan-dakwaan (dakyah-dakyah?) Syiah sendiri. Namun
perlu diingat dan diawasi, Syiah adalah satu golongan yang mengharuskan TAQIYYAH
secara mutlak dan inilah senjata Syiah yang paling bahaya dan paling berkesan yang
digunakan sehinggalah ke hari ini, hinggakan 9/10 daripada agama mereka dilaksanakan
di atas dasar Taqiyyah ini, (Al-Kafi, jilid 2, ms : 217).
Tidaklah seharusnya kita melupai pesanan ulama seperti Imam Adz-Zahabi yang
telah menyatakan : Hari ini, saya tidak lagi menemui seorang yang benar daripada
golongan Syiah dan yang boleh dipercayai (thiqah) kerana bohong telah menjadi
syiar mereka, Taqiyyah dan nifaq pula telah menjadi selimut mereka, (Mizanul Itidal,
jilid 1, hal : 5-6).
Jika kata-kata muballigh-muballigh Syiah itu diterima sebagai benar (tanpa
Taqiyyah), tentulah golongan Ahmaq (bodoh lagi bingung) daripada kalangan Syiah yang
disebutkan itu akan mengenai tokoh-tokoh Syiah sendiri seperti Al-Kulaini At-Thusi, Ibnu
Babwaih Al-Qummi, Syeikh Mufid dan lain-lain lagi.
Andainya kita daripada Ahli Sunnah ini mempunyai hanya sedikit pengetahuan
sahaja mengenai tokoh-tokoh yang menjadi rujukan Syiah, sudah pasti kita mampu
berkata kepada mereka : Andainya tokoh-tokoh kamu daripada golongan Ahmaq kerana
menjadikan mereka sebagai rujukan dan sandaran kamu!!!
Dengan mengetahui siapakah sebenarnya golongan yang mengkafirkan golongan
Syiah dan menghukumnya sekaligus sebagai sesat, secara automatiknya telah
terjawablah tuduhan yang tidak berasas yang mendakwa bahawa golongan yang
menentang Syiah adalah alat-alat musuh Islam / mustakbirin.

12

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Andainya kita masih terus mendakwa bahawa golongan ulama dan amilin di dalam
Islam yang menentang Syiah adalah alat musuh-musuh Islam, maka bererti sekaligus kita
telah menuduh Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari dan selain mereka sebagai
alat musuh Islam. Adakah kita sudah sampai ke tahap itu? Nauzubillahi min dzalik.
Isu Syiah ini sebenarnya adalah isu yang sudah terlalu lama dan sudah tidak
tersembunyi lagi kepada para ulama Islam. Lantaran itu amatlah SALAH lagi keliru
dakwaan yang menyatakan bahawa golongan yang menentang Syiah adalah tali barut
Amerika dan upahan Arab Saudi, walhal para ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah di zaman
dahulu lagi telah menentang golongan Syiah ini secara habis-habisan sebelum ditemui
benua Amerika dan sebelum terbentuknya kerajaan Arab Saudi di tanah Arab.
Seorang alim yang lain juga begitu terpesona dengan Khomeini sehingga
menganggapnya sebagai Imam dan selalu juga mengucapkan kepadanya Tarahhum
(Rahimahullah-Al-Marhum). Persoalannya sekarang, adakah layak orang seperti Khomeini
diberikan tarahhum itu, walahal dia sendiri telah menuduh Abu Bakar As-Siddiq r.a
sebagai pereka cipta hadith dengan menggunakan nama Rasulullah SAW (Kasyiful
Asrar oleh Khomeini, ms : 115). Khomeini juga menuduh As-Siddiq sebagai seorang
yang zindiq (Ibid, ms : 119) dan yang paling malang ialah Khomeini sendiri tidak
percaya kepada Tuhan (Allah) yang tergamak melantik orang-orang yang zalim
seperti Uthman, Muawiyah dan Yazid (Radiallahu anhum ajamain) sebagai
pemimpin-pemimpin umat Islam!!!, (Ibid, ms : 107).
Bukankah mereka itu semuanya sebagaimana yang tertulis di dalam lipatan sejarah
kegemilangan Islam sebagai orang-orang yang pernah memimpin umat Islam satu ketika
dahulu? Maka siapakah yang melantik mereka itu selain Allah SWT?

Adakah tuhan

selainNya? Umat Islam wajiblah berfikir adakah mereka sanggup menggadaikan para
khalifah yang mulia, Abu Bakar, Umar, Uthman dan sahabat-sahabat lain (Radhiallahu
anhum) hanya kerana kagum dengan seorang manusia yang mempunyai aqidah yang
ganjil lagi menyeleweng seperti Khomeini ini?
Siapakah Abu Bakar As-Siddiqyang dicerca oleh Khomeini itu? Renungilah katakata Imam Muhammad Al-Baqir, yang dianggap sebagai Imam ke-5oleh Syiah sendiri,
beliau berkata : Saidina Abu Bakar adalah siddiq, siddiq, siddiq, lalu berkatalah
perawi kepadanya : Tuan mengatakannya sebagai siddiq?, lalu beliau menjawab :
13

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Orang yang tidak mengatakan Saidina Abu Bakar sebagai seorang yang siddiq
adalah orang yang tidak Allah benarkan tasdiqkan kata-katanya di dunia dan
akhirat!!!, (Kasyful Ghummal oleh Ali Bin Isa Al-Arbali, jilid 2, hal : 360).
Jelas, Imam yang mulia lagi berketurunan Rasulullah SAW itu sendiri telah
menyatakan bahawa Abu Bakar adalah seorang yang siddiq sehingga diulangi sehinga
tiga kali sebagai satu penegasan. Rasulullah SAW sendiri sebagaimana yang kita maklumi
bersama, bagindalah yang telah memberikan gelaran As-Siddiq kepada Abu Bakar (r.a).
Siapakah Khomeini ini hinggakan dapat menawan hati kita dengan tuduhannya
bahawa Abu Bakar adalah pencipta hadith-hadith palsu, walahal mereka cipta hadith
palsu lalu dilabelkannya sebagai hadith yang benar-benar datangnya daripada Baginda
SAW merupakan jenayah dan pendustaan yang sangat besar di dalam Islam ini?
Sekaligus ini membuktikan bahawa Khomeini sememangnya menuduh Abu Bakar
(r.a) sebagai Kazzab (pendusta besar).
Sampai di sini, perlulah kita bertanya, siapakah di antara dua orang manusia yang
ditabalkan sebagai tokoh Syiah yang lebih benar?, Imam Al-Baqir r.a ataupun Khomeini
(l.a)?. Jika Imam Al-Baqir benar, sudah tentu Khomeini pendusta. Begitulah andainya
sebaliknya. Tidak mungkin mereka berdua di pihak yang sama kerana mustahil yang amat
sangat kita menghimpunkan dua perkara yang jelas bertentangan pada satu masa dan
zat!!!
Sengaja dikemukakan riwayat dari Syiah sendiri yang turut sama menyaksikan
kebenaran - siddiq Abu Bakar r.a lantaran kedudukan Abu Bakar di sisi Ahli Sunnah
telah jelas.
Khomeini sendiri di dalam bukunya, Al-Hukumah Al-Islamiyah menyatakan : Para
Imam mempunyai satu kedudukan yang tidak mampu dicapai oleh malaikat
muqarrabun dan tidak juga oleh Nabi yang diutuskan. Inilah di antara teras aqidah
kita, yang sama ditegakkan di atas fahaman kita, (Ibid, ms : 52).
Khomeini juga sebagaimana Syiah-Syiah lain turut sama beriman dengan
kemaksuman para Imam iaitu tiada dosa, lalai dan lupa, (Ibid, ms : 91).

14

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Sepatutnya, orang-orang yang berusaha mendekatkan Sunni dengan Syiah ini


berfikir bagaimanakah mereka boleh menerima Khomeini yang telah jauh tersasul
daripada landasan Islam yang benar.
Orang alim itu juga berpesan agar Syiah tidak disalah-mengertikan oleh umat
Islam, menurutnya Syiah juga adalah satu fahaman yang suci dan diakui oleh Islam.
Benarkah begitu?, bagaimanakah Syiah boleh dianggap suci andainya sekelian
Ahli Sunnah ini adalah anak zina melainkan Syiah?, (Al-Kafi, jilid 8, hal : 285).
Sucikah satu fahaman yang menyatakan bahawa darah Ahli Sunnah adalah
HALAL ditumpahkan? (Al-Anwarun Nuumaniyah oleh Nimatullah Al-Jazairy, Jilid 2, hal :
307).
Sucikah sesuatu aliran feqh yang menyatakan bahawa pernikahan dengan
seseorang wanita secara mutah (kontrak) adalah dibenarkan (malahan mempunyai
fadhilat yang banyak) dan ianya boleh dilakukan tanpa wali, saksi dan
pengisytiharan, tanpa perlu juga di soal sama ada wanita yang hendak dinikahi
secara mutah itu isteri orang ataupun bukan!? (An-Nihayah oleh At-Thusi, ms : 489).
Bekas Syeikhul Azhar, Al-Imam Al-Akbar, Almarhum Syeikh Mahmud Syaltut
(h.a) sendiri di dalam fatwanya telah menyatakan bahawa tidak masuk akal, Islam
yang suci ini boleh menerima konsep perkahwinan seperti itu, (Fatawa, ms ; 274275). Aneh sekali, beliau yang selalu dikatakan sebagai tokoh besar yang menerima Syiah
Imamiah oleh golongan Syiah sendiri, tiba-tiba menolak ajaran Feqh Jaafariah ini dan
menyatakannya sebagai bukan daripada ajaran Islam setelah beliau menerima Syiah
Imamiah sebagai salah satu mazhab di dalam Islam!!! (Nyatalah di sini pembohongan
Syiah).
Sucikah ajaran Syiah ini yang mendakwa kononnya merekalah mazhab Ahli Bait
dan golongan yang amat menyintai Ahli Bait (r.a), walhal mereka sendiri menikam Ahli
Bait dari belakang!!?.
Di dalam beberapa kitab Syiah yang muktabar tersebut bahawa Imam Muhammad
Al-Baqir telah keluar ke khalayak umum dengan keadaan telanjang setelah beliau
15

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

melumurkan kapur ke seluruh anggota tubuhnya hatta kemaluannya dan di anggap


itu adalah menutup aurat, (Al-Furu Min Al-Kafi, jilid 6, ms : 502-503, Man La Yadhurruhul
Faqih, jilid 1, ms : 117 dan Wasailul Syiah, jilid 1, hal : 378).
Sucikah ajaran feqh mereka yang menyatakn bahawa seseorang yang
bersetubuh dengan ibu kandungnya ataupun puterinya sendiri tanpa perkahwinan
adalah zina, jika setelah berkahwin pula bukanlah zina tetapi sifaah dan anak yang
lahir hasil hubungan itu bukanlah anak haram. Sesiapa yang menuduh anak itu
sebagai anak zina, ia boleh dihukum hudud kerana telah melakukan jenayah
Qadzaf!!?, (Al-Kafi, jild5 ms : 570-571).
Sucikah sesuatu ajaran yang menuduh Ahli Sunnah lebih najis daripada anjing
dan babi!??, (Al-Kafi, jilid 3, ms : 14, Man La Yadhrruhul Faqih, jilid1, ms : 9, Al-istibsyar,
jilid 1, ms : 18, Jamiul Akhbar, ms :185 dan Haqqul Yakin, jilid 2, ms : 382).
Adakah ajaran-ajaran seumpama ini yang telah diakui oleh Islam?. Islam yang
mana

satukah

yang

telah

mengakui

ajran-ajaran

karut

seperti

ini???,

tolong

buktikan.!!
Boleh jadi, bagi sesetengah pihak yang telah terpaut hatinya dengan Syiah ini akan
terkejut dengan kenyataan-kenyataan ini, akan tetapi usahlah terkejut!!, bukankah
semuanya yang telah tersebut itu telah dinyatakan sekali sumber-sumber pengambilannya
dan rujukannya. Mereka bolehlah melihat sendiri!!
Adapun juga yang mengajak kita agar tidak memandang serong terhadap Syiah,
lebih-lebih lagi kepada Khomeini kerana mazhab itu tidak pernah pun menghina dan
menganggap Ahli Sunnah sebagai satu golongan yang telah terkeluar daripada Islam.
Buktinya ialah Khomeini sendiri telah mengarahkan agar jemaah haji Iran berimamkan
Imam Masjidil Haram apabila mereka menunaikan haji di Mekah, walhal Imam Masjidil
Haram bukanlah bermazhab Syiah.
Jawapannya ialah, kita telah pun menjelaskan pandangan Syiah terhadap kita dan
sejauh manakah benar dakwaan bahawa Syiah tidak pernah mendakwa kita sedemikian
jelek. Oleh itu sudah tidak timbul lagi masalah ini apabila sudah jelas.

16

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Berhuubung dengan arahan Khomeini itu, ianya hanyalah satu arahan bertaktikkan
Taqiyyah kerana hakikatnya, mereka sendiri beriman bahawa tidak ada bezanya
solat Ahli Sunnah dengan dosa perzinaan yang dilakukannya, (Ar-Raudhah Minal
Kafi, jilid 8, ms :162, Tafsir Al-Barhan, jilid 4, hal : 453) dan tidak sah sebenarnya solat di
belakang Ahli Sunnah, (An-Nihayah oleh At-Thusi, hal : 112).
Menurut

Syiah

lagi,

segala

riwayat

yang

menceritakan

berkenaan

sembahyangnya Saidina Ali (r.a) di belakang Imam-Imam Ahli Sunnah seperti para
khulafaAr-Rasyidin dan para sahabat (Radhiallahu anhum) adalah dengan
bertaqiyyah. Para Imam-Imam Syiah juga dipertanggungjawabkan untuk melakukan
sembahyang secara taqiyyah ini apbila bersembahyang di belakang imam-imam
yang bermazhab Ahli Sunnah, (Talkhisus Syafi oleh At-Thusi, ms : 354).
Bahkan, Syiah juga meriwayatkan bahawa bersembahyang di belakang dan
bersama Ahli Sunnah dengan bertaqiyyah ini akan mendapat pahala 25 kali ganda.
Di dalam riwayat lain juga menyebut pahalanya adalah seumpama pahala
bersembahyang bersama Rasulullah SAW sendiri ataupun bersama para Imam
mereka yang maksum!!, (Man La Yadhurruhul Faqih, ms : 250, Jaamiul Akhbar, hal :
108).
Amalan taqiyyah ini begitu penting lagi istimewa sekali di sisi Syiah hingga
diriwayatkan bahawa Imam Jaafar As-Sodiq ada berkata : Beramal dengan taqiyyah itu
lebih afdhal daripada sedekah, zakat, haji dan jihad, (Jaamiul Akhbar oleh Ibnu
Babwaih Al-Qummi, ms : 108).
Perlu diingat, Khomeini sendiri adalah pengikut Syiah yang begitu setia. Segala
amalan dan tindak tanduknya sudah tentu berhujjahkan amalan dan kitab-kitab Syiah yang
muktabar di sisinya (selain itu, Khomeini juga dianggap sebagai naib Imam 12).
Bagaiamanakah kita mahu mengatakan bahawa Khomeini telah melakukan Tabarruah
(berlepas diri) daripada segala pandangan Syiah dahulu walhal segala rujukan Syiah yang
telah disebutkan dan dinyatakan sebalum ini dianjurkan oleh Khomeini sendiri untuk
dijadikan rujukan dan pegangan mereka hingga ke saat ini. Mereka yang masih enggan
mempercayai segala pendedahan sebenar pegangan Khomeini yang dianggap sebagai
Mujaddid dan Imam Ummah (konon-kononnya) bolehlah merujuk sendiri kepada
tulisannya di dalam kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah.
17

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Sebagai mengakhiri tulisan ini, saya ingin mengemukakan beberapa perkara yang
perlu kita renungi bersama agar tidak terjebak di dalam perangkap yang telah siap
dipasang oleh musuh-musuh Islam hinggakan kita mendakwa mereka sebagai saudarasaudara kita dan punyai aqidah yang sama dengan kita :
1. Setiap aliran dan fahaman mempunyai sumber rujukan mereka yang dianggap
muktabar di sisi mereka. Lebih baik bagi mereka yang mengerti method
penyelidikan dan rujukan merujuk sendiri ke dalam kitab-kitab Syiah sendiri.
Lihatlah sendiri!, adakah fahaman Syiah itu bersesuaian dengan Islam yang dibawa
oleh Rasulullah SAW?
2. Andainya ada yang mengatakan bahawa semua rujukan yang dinyatakan tadi
bukanlah rujukan sebenar Syiah, tetapi hanyalah propaganda mereka yang anti
Syiah, maka menjadi tanggungjawablah untuk mengemukan apakah sumber
rujukan mereka yang sebenar?, walhal sudah jelas Khomeini sendiri menulis
beberapa kitabnya yang mempunyai 1001 keganjilan dari sudut aqidah Islam dan
selainnya. Kitab-kitab itulah yang patut kita cari, baca dan akhirnya barulah kita
membuat keputusan.

3. Para ulama (Hafizahumullahu) kita dahulu sudah memberikan keputusan mereka


yang jelas lagi nyata berkenaan sikap dan pegangan Syiah ini serta melabelkan
mereka sebagai Ahli Bidah, Kadzzabin, Golongan yang sesat kerana
mereka beriman dengan kafirnya majoriti sahabat (r.a), Rajah, Al-Bada dan lainlain. Andainya ada yang mengatakan bahawa Syiah sekarang tidak lagi mempunyai
aqidah-aqidah seperti itu, maka silalah dibuktikan!!

4.

Jika kita menerima Syiah tanpa satu alasan yang kukuh di sisi syariat Allah ini,
hanya dengan sebab demi perpaduan ummah dan agar sof Muslimin ini menjadi
satu demi menumbangkan Mustakbirin (kuasa-kuasa besar), maka mengapakah
pula kita tidak memberikan sedikit ruang untuk hati kita tidak mempercayai mereka
demi perpaduan ummah juga di atas landasan aqidah yang hak dan agar umat
Islam ini tidak tertipu dengan perancangan musuh-musuh Allah yang senantiasa
18

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

mahu memecahkan kekuatan muslimin hingakan merek asanggup menyelinap


masuk memecah belahkan kita selaku umat Muhammad SAW dengan berpakain
dan bertopengkan Islam?.
Adakah mustahil golongan kuffar (laknatullahi alaihim) menyelinap masuk dan menyamar
selaku umat Islam demi membuat onar dari dalam serta memecahkan Islam dari dalam?. Bukankah
Allah sendiri telah mengajar kita bahawa selain kelompok mukminin dan kafirin, masih ada lagi
satu kelompok yang perlu diawasi iaitu golongan munafiqin (hipokrit)?. Silalah belajar firman Allah
yang tertera di dalam Surah Al-Munafiqun di dalam juzuk ke-28.
5. Janganlah membabi buta mengatakan kepada golongan yang anti Syiah sebagai
alat Amerika ataupun upahan Arab Saudi!!, di manakah kewaraasan kita
sebaagai penggarak harakah Islamiyah, walahal dua orang tokoh Harakah
Islamiyah yang terkenal, yang disanjung, iaitu Almarhum Allamah Said Hawa (h.a)
dan Syed Ramadhan Al-Butti (h.a) telah menulis mengenai kesestan Syiah dan
Khomeini sendiri di dalam kitab-kitab mereka seperti Al-Khumainiyyah :
Syudzudzul Fil Aqaid Wa Syudzudzul Fil Mawaqif dan AsSalafiyyah. Mereka
berdua di dalam kitab-kitab tersebut tlah menghukum Khomeini dan Syiah sebagai
penganut fahaman yang sesat. Adakah kita sanggup mengatakan mereka berdua
adalah jumud (beku pemikiran) kerana menyesatkan bahkan mengkafirkan Syiah
dan Khomeini?. Bukankah daripada merekalah kita mempelajari segala warisan
Islam khasnya ilmu harakah? Kalu begitulah sikap kita, amat tepatlah pepatah Arab
yang bermaksud : Cintamu terhadap sesuatu menjadikanmu buta dan tuli.
6. Sesuatu fahaman dan aliran tidaklah boleh dikatakan sebagai berasal daripada
Islam hanya kerana dakwaan pengikut-pengikutnya. Neraca dan miqyas yang perlu
kita gunakan di saaat ini sudah pastilah Al-Quran, As-Sunnah dan para sahabat
(r.a). Andainya tidak, sudah pastilah kita juga mesti menerima golongan Qadiyani
(Ahmadiah), Bahai, Ismaliyyah, Qaramithoh dan selainnya sebagai Islam juga
lantaran pengikut-pengikutnya sendiri mendakwa demikian dan beranggapan
merekalah pengikut-pengikut Islam yang sebennar. Tapi, mengapakah kita tetap
tidak menerima mereka semua sebagai golongan Islam yang sebenar??!
7. Para cendikiawan Islam sepatutnya berfikir dan peka dengan permasalahan aqidah
seperti ini kerana andainya Syiah benar-benar telah melakukan banyak jasa
kepada dunia Islam, maka itu bukanlah dalil untuk menguburkan persoalan aqidah
19

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

yang menjadi tunjang Islam. Bagaiamankah kita boleh mendakwa sebagai umat
Islam yang benar-benar berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah andainya kita
bersikap acuh tak acuh terhadap persolan ini? Jasa-jasa mereka itu sudah tentu
tidak boleh menampung jenayah mereka ke atas umat Islam dan sudah pasti tidak
boleh dijadikan jawapan kita kepada Allah Taala di hari kemudian apabila kita disoal
mengenai sikap sambil lewakita terhadap persoalan utama agama Allah Taala ini!!!
Semunya ini saya kemukakan supaya terbuktilah firman Allah taala di dalam Surah
Al-Anfal, ayat 42 yang bermaksud :
Supaya orang yang binasa itu, binasa dengan keterangan yang nyata dan agar
orang yang hidup pula, hidup dengan keterangan yang nyata juga. Sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

IMAM-IMAM AHLI BAIT


Yang Dianggap Sebagai
Imam-Imam Syiah Imamiyah
Itsna Asyariah
1. Imam Ali Bin Abi Talib r.a (Tahun 23 sebelum bitsah - 17 Ramadhan 40H) ~ AlMurtadha.
2. Imam Hassan Bin Ali r.a (3H 50H) ~ Al-Mujtaba.
3. Imam Hussein Bin Ali r.a (4H 61H) ~ Asy-Syahid.
4. Ali Zainal Abidin Bin Hussein r.a (35H 95H) ~ As-Sajjad.
5. Muhammad Al-Baqir Bin Ali Zainul Abidin r.a (57H 114H) ~ Al-Baqir.
6. Jaafar As-Sodiq Bin Muhammad Al-Baqir r.a (83H 148H) ~ As-Sodiq.
7. Musa Al-Kazim Bin Jaafar As-Sodiq r.a (128H 183H) ~ Al-Kazim.
8. Ali Ar-Ridha Bin Musa Al-Kazim r.a (148H 203H) ~ Ar-Ridha.
20

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

9. Muhammad Al-Jawwad Bin Ali Ar-Ridha (195H 220H) ~ At-Tuqa.

10. Ali Al-Hadi Bin Muhammad Al-Jawwad (212H 260H) ~ An-Naqiy.


11. Al-Hassan Al-Askariy Bin Al-Hadi (232H 260H) ~ Adz-Dzakiy.
12. Muhammad Al-Mahdi Bin Al-Hassan Al-Askariy (265H - ?) ~ Al-Mahdi AlMuntazar.

**Selepas kedua-dua belas Imam ini, tiadalah lagi pemimpin Syiah yang layak menjawat
jawatan Imam melainkan Naib Imam sahaja.
SEJARAH ISLAM : Satu Penilaian Kembali
Tidak sedikit daripada kalangan Muslimin yang buta akan sejarah mereka sendiri
sebagai seorang penganut Islam. Tidak kurang juga pada pendakwah ayang celupar lalu
meriwayatkan beberapa kisah sejarah yang dijadikan modal demi melariskan air liur
mereka tanpa segan-silu terhadap kejahilan merek terhadap disiplin ilmu riwayat yang
telah digariskan oleh para ulama salafusssolihin.
Sebagai seorang penganut Islam, kita haruslah sedar bahawa sejarah bukanlah
sumber pertama perundangan Islam, bahkan sebenarnya kiata perlulah memberikan
autoriti Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber tertinggi perundangan Islam, di samping
Ijma dan qias.
Di sini, penulis akan memaparkan secara ringkas beberapa betuk sejarah
seleweng yang dipercayai oleh sebahagian besar umat Islam sehingga tokoh-tokoh Islam
yang sepatutnya dipuji, tidak dibenarkan penghormatan yang sewajarnya.
Penulis sengaja membawa kisah sebenar yang terjadi ke atas sahabat yang mulia,
Muawiyah Bin Abi Sufian (r.a) dan anaknya Yazid (r.a) sebagai santapan utama di

21

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

keluaran ini memandangkan kedua-dua tokoh inilah yang paling banyak dihentam kromo
oleh umat Islam yang jahil akan ketokohan mereka sendiri.
Muawiyah Bin Abi Sufian :
Beliau adalah salah seorang sahabat nabi SAWyang ditugaskan untuk menulis
Mushaf Al-Quran dan merupakan pengasas kerajaan Bani Umaiyah (41H). walaupun
begitu, di dalam sejarah Islam, banyak sekali tohamahan terhadap beliau sebagai seorang
yang terlibat didalam pembunuhan keluarga Rasulullah SAW (Ahli Bait) dan sebagai
seorang yang terlalu tamakkan kuasa. Benarkah begitu?, ataupun ianya hanyalah
sandiwara yang dimainkan oleh golongan bidah dan zindiq seperti Syiah dan sekutu dari
kalangan Orientalis Barat dan yahudi (laknaatulahi alaihim)?
Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah Wan Nihayah, jilid 8, ms :150 menulis : Di zaman
pemerintahannnya, Saidina Muawiyah telah melayan Saidina Hassan dan Hussein (cucu
Rasulullah SAW) dengan ramah mesra bahkan menghadiahkan merek ahadiah-hadiah
yang berharga. Pernah suatu hari, beliau menghadiahkan dua ratus ribu dirham kepada
mereka berdua. Di dalam jilid yang sama, ms :137 dinyatakan bahawa saidina hassan
telah dikurniakan 4 juta dirham.
Saidina Hassan juga terlibat di dalam jihad yang dilancarkan oleh Saidina
Muawiyah di zamannya. IbnnKatsir menulis : setelah kewafatan Saidina Hassan, Saidina
Hussein tetap mengunjungi Saidina Muawiyah setiap tahun. Beliau telah dikurniakan
dengan hadiah-hadiah dan dimuliakan oleh Muawiyah. Beliau pernah menyertai angkatan
tentera yang menyerang Constantinople di bawah pimpinan anak Muawiyah, Yazid pada
tahun 51H, (Ibid : ms :151).
Selain itu, sejarah Islam yang murni sendiri telah mencatatkan adanya hubungan
persemendaan yang erat di anrtara Bani Umaiyah (keturunan Muawiyah ) dan Bani
Hasyim (ketirunan Rasulullah SAW). Rasulullah SAW sendiri sebagai seorang yang paling
terkemuka di dalam Bani Hasyim telah mengahwinkan tiga orang puterinya dengan Abu
Al-As Bin Rabi dan Uthman Bin Affan daripada keturunan Bani Umaiyah yang terkemuka
(Tobaqat Ibni Saad, jilid 8, ms :166, Usdu Al-Ghobah, jilid 5, ms ,191, Al-Mustadrak, jilid 3,
ms :9).

22

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Cucu saudara Saidina Ali, Ramalah binti Muhammad bin Jaafar Al-Thoyyar bin Abi
Talib, mula-mula menjadi isteri kepada Suliaman bin Hisyam bin Abdul Malik bin Marwan.
Kemudian Ramlah menjadi isteri pula kepada Abu Qasim bin Abi Sufian (Kitab AlMuhabbar, ms 449)
Bukan sekadar itu, Bani Hasyim dan keturnan Saidina Ali sendiri pernah solat
berjemaah berimamkan peminmpin-pemimpin Bani Umaiyah tanpa taqiyah (muslihat).
Bukti-buktinya ini terdapat di dalam Al-Bidayah Wa Nihayah, jilid 8 ms 258, Al-Tarikh
Soghir Lil Imam Bukhari, ms 57, jilid 10 ms 139-141.
Yazid bin Muawiayah :
Beliau adalah putera sulung Muawiyah bi Abi Suffian. Merupakan khalifah kedua
selepas ayahnya, beliau juga merupakan tokoh yang sering di tomah sebagai pembunuh
utama Saidina Hassan cucu Rasullullah, seorag pemabuk, gilakan waniata dan takhta.
Bemarkah begitu jeleknya akhlak seorang anak sahabat penulis wahyu ini?
Abdullah bin Abbas r.a seorang sahabat yang paling mahir di dalam ilmu Tafsir dan
seorang yang terkemuka dari kalangan keluarga yang salih. Oleh itu teteplah kamu di
tempat-tempat kamu dan berilah ketaatan dan baiah kepadanya (Ansabul Asyraf, jiild 4,
ms 4)
Untuk membuktikan lagi bahawa beliau lagi bahawa beliau juga berperanan besar
di dalm membina empayar Islam di zamannya dan mengeratkan lagi hubungan dengan
keturunan Rasullulah SAW cukuplah setakat in dengan rujukan-rujukan

yang telah

dinatakn tadi.
Bagaimanakah boleh tersebarnya fitnah ini?
1. Semuanya bermula dengan kemasukkan pengasas Syiah, Abdullah bin Saba (Yahudi
totok ) ke dalam Islam di era pemerintahan saidina Othaman bin Affan dan mangkin
hangat berita dusata ini tatkala terbunuhnya Saidina Hassan r.a di dalam peristiwa
Karbala oleh Syiah kufah sendiri, ( Jila ul Uyun, ms : 430, Khulasatul Masoib, ms : 37,
Al- Ihtijaj Lit Tobrasi, ms; 409 ).

23

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

2. Syiah Kuffahlah yang membunuh cucu Rasuulah saw itu ( rujuk ~ Ibid ). Mereka
memaggil Saidinahasan ke Kuffah untuk di berikan baiah padanya padahal mereka
telah merancang untuk membunuhnya. Lalu mereka menyesal dan bertaubat dengan
cara membunuh diri secara berjemaah seperti kelakuan Bani Israel. Bermula saat
inilah mereka digelar At-Tawwabun. Ucapan tahunan mereka setiap 10 Muharam
dengan cara menyekasa diri seperti kelakuan Hindu diperayaan Thaipussam adalah
bikti kukuh menglibatan mereka ( Syiah )di dalam peristiwa Karbala tersebut. Merka
menyiksa diri kerana mahu beratubat daripada dosa mereka, terlibat di dalam
pembunuhan Hassan (r.a).
3. sejarah palsu itu adalah sengaja mereka reka cipta demi menutup aqidah mereka yang
pelik iaitu tidak beriman ke[ada Al-Quran yang ada sekarang ( Mushaf Uthamani )
kerana mereka mendakwa mempnyai Al-Quran (Mushaf Fatimah ) yang tiga kali ganda
besar daripada Al-Quran Mushaf Uthmani. Mereka tidak beraniberterus-terang
mengatakan Jibril (a.s) tersalah memberi wahyu kepada Rasullullah SAW, sebaliknya
berselindung dengan dakwaan terdapatnya seoarang yang jahat daripada kalangan
angkatan penulis wahyu itu ( Muawiyah ) yang juga melahirkan anaknya yang jahat,
Yazid, dansebenarnya mereka sendiri pada aslnya mahu menyalahkan Allah Taala
yang menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, bukannya kepada saidina Ali ( r.a ),
tetapi sengaja mereka tapis dengan alat penapis yanh berlubang di sana sini dengan
menulis dan menyebarkan cerita seperti ini.
PENUTUP
Sebenarnya, bukti Al-Quran dan Al-Hadith sudah memadai untuk menyakinkan kita
bahawa kedua tokoh tersebut adalah bersih daripada segala tohmahan. Bagaimanakah
kita boleh beriman kepada Al-quran, andainya daripada kalangan para penulis wahyuNya
adalah seorang manusia yang amat jaht yang jga melahirkan seorang anak jahat
pula ?.Adakah wajar pula, Rasullulah SAW melantik Saidina Muawiyah sebagai penulis
wahyu andainya benar beliau adalah manusia yang jahat ?.
Mereka yang mengajar sejah Islam dan menjadi pendakwah perlu sedar dan
berhati-hati dengan kisah seperti ini. Bezakanlah yang manakah intan dan yang mana
satukah kaca ?. Jangan sampai jadi agen penyambung lidah Yahudi dan sekutunya,
Syiah. Beruntunglah bagi mereka yang mahu berfikir !!.

24

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

** Dipetik daripada Buletin An- Nasem, Mac 2000.

Contoh halamann web ang menjelaskan hal Syyiah Imamiah ini :


http://ahkam.Hypermat.net/
Soal jawab 72
(20/8 1998)
Syiah (1)
From:abmamranm@pc.jaring.my
To:soalfikah@hotmil.com
Subjaet:Permasalahn mazhab
Assalamuailaikum,
Saya ingin mendapat sedikit penjelasan berkenaan dengan apa yang sekarang ini kita
kenali sebagai mazhab Syiah. Kebanyakan orang mangatakan mazhab ini adlah sesat
dan manyimpang dari ajaran Islam yang sebenar. Persoalan saya ialah apakah perkaraperkara pegangan mazhab ini yang menyebabkan ianya sesat dan tidak diikuti.
Sekian, wassalam.
Jawapan
Semoga Allah merhmati saudara yang bertanya. Alhamdulillah, inilah jawapannya :
Berikut ini adalah petikan dari buku Muzakkiratul Firaq, Hassan As-Sayyid Al-Mutawalli
buku teks yang diguna pakai di Sanawi Satu Al-Azhar dan yang diktiraf olehnya :
Syiah merupakan satu kelompok Islam yang paling awal muncul., dan ia berasal
dari mereka yang berpendapat bhawa Ahli bait (keluarga Rasul) lebih layak menjadi
khalifah selepas kewafatan Rasulullah SAW, dan di antara keluarga Rasul yang paling
layak pula menjawat jawatan itu ialah Ali bin Abi Talib (r.a).

25

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Mazhab Syiah mula menzahirkan dirinya pada zaman Uthman bin Affan(r.a).
Kemudian ia berkembang dan tersebar pada zaman Ali r.a. Kesempatan pada zaman Ali
ini mereka gunakan untuk menyebarkan fahaman mereka di kalangan umat Islam.
Namun seleepas kerajaan Bani Umaiyah mememrintah, golongan Syiah teah
diperlakuakn dengan zalim. Dengan kejadian itu, umat Islam melihat bahawa Ali r.a dan
anak-anaknya telah syahid dari kezaliman tersebut. Dengan panadangan ini golongan
Syiah telah dapat menarik ramai penyokong dan mazhabnya semakain tersebar.
Asas-asas mazhab Syiah
1.

Imamah (pemerintahan) bukan sebahagian dari maslahah ammah

(kepentingan umum) yang perlu kepada perundingaan dari umat. Bahkan ia adalah
rukun agama dan asas dalam Islam. Oleh itu tidak harus bagi Nabi SAW melupkanya.
Malahan Baginda wajib melantik atau menentukan Imam untuk umat Islam. Imam itu
adlah maksum, yang terpelihara dosa besar dan keecil.
2.

Rasulullah SAW melantik Ali ebagai khalifah (mengganti Nabi) denga

asas yang dinukilkanoleh golonGAN Syiah, kenmudian Ditakaiwlkannya dengan takwilan


yang tidak dikenal oleh ulamaIslam dan Ahli Hadith.
Dari sisnilah munnculnya idea wasiat. Dan Ali r.a digelar sebagai Wasi-iaaitu Imam yang
dilantik dengan nas bukan dengan perundangan

umat Islam. Manakala Ali pula

mewasiatkan hal khilafah (pemerintahan) in kepada waris selepasnya..begitulah dan


seterusnya, setiap imam menenrima wasiat dari Imam sebelumnya.
3.

Ali r.a adlah sebaik-baik makhluk di dunia ini selepas Nabi Muhamad

SAW. Oleh itu, barangsiapa yang memusuhinya ataua mememranginya, dia dalah
musuh Allah, kecuali apabila taubatnya diterima Allah sebelum mati.
4.

Golongan-golonga Syiah ini tidak dapat tidak dalam satu keadaan sahaja,

bahkan ada di antara mereka golongan ynag ekstrim dan ada yang sedeerhana.
Dari golongan sederhna, mereka hanya menganggap Ali itu lebih Afdhal menjadi
khalifah (selepas Nabi wafat) berbanding sahabat yang lain. Mereka ini tidak
26

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

mengkafirkan atau menfasikkan sesiapa pun. Mereka mengiktiraf sebagai sah


akeimanan yang mafdhul (kurang afdhal) dalam keadaan wujud yang lebih afdhal.
Mereka juga menganggap bahawa tiada antara Nabi danAli kecuali martabat kenabian
sahaja. Yang lain-lain,, apa yang dikurnikan kepada Nabi, ia juga dikurnikan kepada Ali
r.a.
Manakal Syiah dari golonga

ekstrim dan melampau tidak cukup denga

mengatakan Ali itu lebih afdhal sebagai khalifah dan sebagai orang yang maksum,
malahan merka mengangkatnya sampai ke tahap nabi. Ada sebahagian dari golongan
yang mempertuhankan Ali r.a.
Sebaghagiannya lagi menganggap hulul (meresap) tuhan pada diri Ali.Ada lagi
yang beranggapan bahawa roh Ali r.a itu menepati paadnya oleh uluhiyyah yang
berpidah kepada diri imam-imam berikutnya.
Apa yang benar, dan apa yang kita lihat pada awal tersebarnya pemikiran Syiah, ia
merupakan tempat berlindung orang-orang yang mehu menghancurkan Islam kerana
kebencian atau sikap dengkinya. Juga menjadi tabir kepada orang-orang yang ingin
memasukkan ajaran-ajaran datuk nenenk merek sama ada dari klangan orang-orang
Yahudi, Nasranu, Majusi dan lain-lain. Syiah juga menjadi sebagai lorong kepada orangorang yang amhu mmemrdekakan negeri mereka dan keluar dari pememrinatahannya.
Semua orang-orang di atas telah menjadikan slogan cinta Ahli Bait
Sebagai tabir pelindung dengan meletakkan di belakangnya segala kehendak jahat
mereka.
*****Intahat Al-Muzakkirah*****
Berdasarkan kepada penjelasan di atas dan dari bebebrap asumber sejarah lain,
dapat kita menarik kesimulan bahawa Syiah muncul pada aslnya sebgai suatu aliran
politik, bukan mazhab feqah atau aqidah. Kemmudian ia berkembang yang akhirnya
menjadi sebagai sattu mazhab feqah dan aqidah.
Yang menjadi punca asas munculnya Syah ialah msalah khlafah. Mereka
mengtakan Ali lah yang semestinya menjadi khallifah bukan Abu bakar, Umar, Uthman
27

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

atauapun

sahabat-sahabta

lainnya.

Dariidea

khilafah

inilah

ia

berkembangda

berkembang sehinga berpecah kepada entah berapa jenis Syiah. Ada yang beraliran
ekstrim dan ada yang sederhana.
Dari banyak-banyah aliran Syiah yang wujud sehingga sekarang dari segi
pengaruhnya ialah Syiah Imamiah yang dianuti oleh rakyat Iran dan segelintir rakyat di
bebebrapa negara Islam lain. Manakala Syiah Zaidiah yang berkembang di Yaman sati
ketika dulu, saya tidak dapat mengetahui perkembanngannya sekarang ini.
Syiah Imamiah inilah yang telah menyelinap masuk ke Malysia, Indoneisa selepas
revolusi Islam Iran.

Sumber-sumber rujukan
Rujukan asal
ARTIKEL : FITNAH SYIAH DAN KEKELIRUAN ULAMA MENGENAINYA
Oleh : Ustaz Muhammad Asri Yusoff
1993-Tanpa Terbitan (Naskhah Asli)
Rujukan tambahan
JAAFARIAH : TEMPAT BERSELINDUNG SYIAH GHULAT
(Himpunan 60 Kitab Syiah Imamiah)
Diusahakan Oleh : Ustaz Muhammad Asri Yusoff
SYIAH RAFIDHAH :
Di anatara Kecuaian Ulama dan Kebingungan Ummah
Oleh Ustaz Muhamad Asri Yusoff
1992-Pustaka Bisyarah, Kubang Kerian, Kelantan
ARTIKEL : KHOMEINI DAN AQIDAH SYIAH
Satu Kebangkitan Yang Palsu
28

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Ustaz Muahammad Asri yusoff


63-Naskhah Asli
SUARATANI MUTADHADATAN
Inda Ahli Sunnah Wasy Syiah Imamiah
Maulana Abi Hasan Ali An-Nadawi
1990 Darul Bayir, Jeddah
ASY-SYIAH, AL-MAHDI WAD DRUZZ
Tarikh Wa Watsaiq
Doktor Abdul Mumim An-Namr
(Anggota Majma Al-Buhuts Al-Islamiy, Al-Azhar)
1998-Dar El-Hurriah, Kaherah
MAUSUAH MUYASSTARAH FIL ADYAN WAL MADZAHID MUASIRAH
Wamy-Al-Wiyadh
MAJALAH AL-MUSTAQIM
Meli mediaplus & Publishing
Kota Bharu, Kelantan
MAJALH AL-ISLAM : MEI 94
KETEGASAN TERHADAP SYIAH
Jabatan Kemajuan Malaysia (JAKIM)
BAHAYA SYIAH
Ustaz Haji Ashaari Muhammad
November 1997, Penerangan Al-Arqam
TERJEMAHAN AL-KHUTUT AL-ARIDHAH
Syeikh Sayyid Muhibbuddin Al-Khatib
SYIAH : KESESATAN DAN PENYELEWENGAN
Allamah Said Hawwa & Syeikh Abu Bakar Al-Jazairi
29

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Alih Bahasa Oleh Ustaz Haji Ghazali Bin Abd. Ghani


1990-Pustaka Aman Press, Kota Bharu
KASET BAHAYA SYIAH
Ustaz Muhammad Asri Yusoff
KASET SYIAH DI SISI AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
Ustaz Muhammad Asri Yusoff
HALAMAN-HALAMAN WEB INTERNET DAN LAIN-LAIN
HAK CIPTA TERPELIHARA
TIDAK DIBENARKAN MENERBITKAN SEMULA BAHAN INI DALAM APA JUA BENTUK SEKALIPUN,
MELAINKAN SETELAH MENDAPAT KEIZINAN MANHAL PMRAM. HARGAILAH PENGORBANAN
ORANG LAIN YANG BERTUNGKUS LUMUS MENYIAPKANNYA.
MENCETAK SEMULA DAN
MENERBITKANNYA DALAM APA JUA BENTUK SEKALIPUN DIANGGAP SEBAGAI JENAYAH DAN
DIKIRA BERCANGGAH DENGAN SYARIAH ISLAM.
MANHAL PMRAM 2000

30