You are on page 1of 1

Hiện nay, sản phẩm Chin-Su chiếm khoảng 75% thị phần toàn quốc.

Mạng lưới phân phối của sản phẩm Chin-


Su rất mạnh các điểm bán hàng phủ đều 64/64 tỉnh thành.

Sản phẩm Chin-Su còn được xuất khẩu sang nhiều nước:

Mỹ
Canada
Pháp
Nga
CH Séc
Ba Lan
Đức
Trung Quốc

Khu vực Trung Đông


Khu vực Châu Á
Lào
Campuchia
...