You are on page 1of 1

SOCIETATEA COMERCIALA

APR O B

FISA POSTULUI
1. POSTUL : LUCRATOR GESTIONAR
2. POZITIA ( numele si prenumele ) ..
3. COMPARTIMENTUL : ...
4. CERINTE :
-a). STUDII :
-b). VECHIME :
-c). ALTE CERINTE SPECIFICE :
- rapiditate perceptive si dinamism;
- discretie, corectitudine si spirit de dreptate

5. RELATII :
-a). IERARHICE :
-este subordonat administratorului unitatii
-b). FUNCTIONALE :..
-c). DE COLABORARE :
- INTERNE: cu colegii din unitate
- EXTERNE:

-d). DE CONTROL:

6. LUCRARI SI SARCINI:
7. AUTORITATEA OFICIALA:
8. RESPONSABILITATI:

( semnatura sefului direct )

( semnatura titularului )

DATA..