You are on page 1of 1

ZENE VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT

HANGVERSENY
A hagyományos tanév eleji kóruskoncertet 2015-ben szeptember utolsó napjának délutánján rendeztük meg. Az eseménynek ismét a jól ismert,
lassan második otthonunknak nevezhető „kistemplom”, azaz a Szent László Plébániatemplom adott helyet, melyet pár perccel a kezdés előtt
zsúfolásig megtöltött a szülőkből, tanárokból, egymásra kíváncsi diákokból és iskolánk iránt érdeklődő zenekedvelőkből álló közönség. Külön
öröm volt látni dr. Vörösmarty Évát, névadónk leszármazottját, valamint Járainé dr. Bődi Györgyit és Balogh Elekné Edit nénit.

A tanév kezdetén még éppen csak szokják egymást az új kórustagok, az egységes hangzás és harmonikus együtténeklés alapjainak kialakításán
fáradozó karnagyok munkája az elején tart még, a rövid hangverseny így elsősorban ízelítő a sok szép élményből, ami még várhat ránk a tanév
során. A műsor és az előadás viszont már egy hónap után is igényes, élvezhető volt.

Köszönjük a Szent László Plébániának, hogy ismét befogadtak minket, valamint a tanár kollégák segítségét a szervezésben és a lebonyolításban.
Külön köszönjük a lelkes és értő hallgatást a közönség minden tagjának, az ő tekintetükkel, tapsukkal, személyes megszólításukkal kifejezett
köszönetük ad lendületet a további eseményeink megszervezéséhez