You are on page 1of 11

• Organ yang terlibat dalam pengesanan rangsangan sentuhan adalah kulit. .Deria Sentuhan • Deria sentuhan merupakan deria yang sensitif terhadap rangsangan sentuhan yang dikenakan oleh objek yang tertentu.

Kepentingan Deria Sentuhan .

murid akan meluahkan perasaan secara telus dengan deria sentuhan. • Kepentingan dari segi jasmani ialah menggalakkan murid memanfaatkan deria sentuhan dengan menerokai dunia luar seperti di hutan. • Dari segi emosi.• Kepekaan deria sentuh ini membantu murid membezakan kepelbagaian jenis permukaan dan tekstur yang wujud. Belajar mengenalpasti emosi. . • Aktiviti yang melibatkan deria sentuh akan membantu murid menjadi lebih teliti dan peka dalam mengecam sesuatu.

Murid Guru Dapat berinteraksi secara langsung dengan persekitaran Dapat menyampaikan informasi secara lebih berkesan Dapat memperkembangkan kemahiran meneroka Dapat menarik minat murid untuk belajar Dapat membentuk kebolehan untuk membutat pertimbangan yang baik melalui pengalaman yang diperolehi Dapat mengekalkan tumpuan murid terhadap proses PdP .

AKTIVITI TEKA BENTUK .

AKTIVITI PERKATAAN BERLAWAN .

LEMBUT X KERAS .

LICIN X KASAR .

SEJUK X PANAS .

Sekian. terima kasih. .