You are on page 1of 1

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constanţa, cod poştal: 900664
Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro

Anexă- Model Fişă de activitate

FIŞĂ DE ACTIVITATE
1. Titlul activităţii:
2. Coordonatorul activităţii: Sichigea Dan Dragos
3. Data desfăşurării: 9-13.10.2015
4. Durata activităţii: 1h/clasa
5. Grupul ţintă: clasele a V-a si a-VI-a
6. Parteneri implicaţi:
_______________________________________________________________
7. Obiectivele (2, max. 3):
a. Cresterea interesului general fata de istorie
b. Dezvoltarea respectului fata de civilizatii trecute
c. _______________________________________
8. Resursele:
a. umane
b. materiale
c. de timp

Profesori istorie
videoproiector, laptop, hartie glase, ceara pentru sigilii
2 ore de curs

9. Descrierea activităţii (max. 5 fraze):
Dupa parcurgerea unitatilor de invatare privind Orientul Antic si Cultura
in Evul Mediu, elevii claselor a V-a, respectiv a VI-a au vizionat un
documentar despre aparitia si dezvoltarea scrisului in epoca Antica si
Medievala. Ei au redactat cate o scrisoare simuland pergamentul si
papirusului adresata unui rege antic/medieval
10.

Rezultate aşteptate:
a. Sporirea atractiei fata de scris si citit
b. Dezvoltarea muncii individuale si in grup
c. _______________________________________

11.
a.
b.
c.
d.
e.

Modalităţi de evaluare a activităţii:
frontala
a materialelor elaborate
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Semnătura cadrului didactic
______________________