You are on page 1of 15

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6

TILAWAH AL-QURAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Murid dibimbing…

Murid berupaya….

Murid boleh…..
TAHAP
PENGUASAAN

1.1 Mengenal dan
membaca kalimah
bertanda syaddah

1.1.1

Mengenal tanda syaddah ( )

1.1.2

Menyebut huruf bertanda
syaddah ( ) dalam kalimah

1.1.3

Membaca
kalimah
yang
mengandungi tanda syaddah
( )

1

Mengecam dan menunjuk tanda syaddah ( )

2

Membunyikan huruf bertanda syaddah ( ) dalam kalimah

3

Mengenal, menyebut dan membaca kalimah pelbagai
baris yang bertanda syaddah ( ) dengan talaqqi
musyafahah

4

Mengenal, menyebut dan membaca kalimah pelbagai
baris yang bertanda syaddah ( ) dengan betul

5

Membaca kalimah pelbagai baris yang bertanda syaddah
( ) dengan betul dan lancar

6

12

TAFSIRAN

Membaca kalimah pelbagai baris yang bertanda syaddah
( ) dengan betul dan lancar serta boleh membimbing
rakan

1.2.1.DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing… Murid berupaya….1 Membaca Surah al. Murid boleh….1.4 Membaca keseluruhan surah al-Asr dengan betul 13 .1 Asr Mengenal dan menyebut kalimah tertentu daripada Surah al-Asr dengan betul TAFSIRAN 1 Mengecam dan menyebut kalimah tertentu daripada Surah al-Asr 2 Menyebut kalimah demi kalimah daripada Surah al-Asr mengikut turutan ayat yang betul 3 Membaca Surah al-Asr dengan talaqi musyafahah 4 Membaca Surah al-Asr dengan betul 5 Membaca Surah al-Asr dengan betul dan lancar 6 Membaca surah al-Asr dengan betul dan lancar serta boleh membimbing rakan 2.3 Membaca ayat tiga Surah al-Asr dengan betul 2.2 Membaca ayat satu dan dua Surah al-Asr dengan betul 2.1.. TAHAP PENGUASAAN 2.

Murid boleh….2.4 Membaca dan menghafaz keseluruhan surah al-Asr dengan lancar 1 Mengecam dan menyebut kalimah tertentu daripada Surah al-Asr 2 Menyebut kalimah demi kalimah mengikut turutan ayat yang betul 3 Membaca dan menghafaz keseluruhan Surah Al-Asr dengan talaqqi musyafahah 4 14 TAFSIRAN Membaca dan menghafaz keseluruhan Surah Al-Asr dengan betul 5 Membaca dan menghafaz keseluruhan Surah Al-Asr dengan betul dan lancar 6 Membaca dan menghafaz keseluruhan Surah Al-Asr dengan betul dan lancar serta boleh dicontohi .DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing… Murid berupaya….2.2.3 Membaca dan menghafaz ayat tiga Surah al-Asr 2.1 Asr 2. TAHAP PENGUASAAN 2..Asr 2.2 Mengenal dan menyebut kalimah tertentu daripada Surah al-Asr dengan betul Membaca dan menghafaz ayat satu dan dua Surah al.2.2 Menghafaz Surah al2.

1 Mengenal dan menyebut kalimah tertentu daripada Surah at-Takathur dengan betul TAFSIRAN 1 Mengecam dan menyebut kalimah tertentu daripada Surah at-Takathur 2 Menyebut kalimah demi kalimah mengikut turutan ayat yang betul 3 Membaca Surah at-Takathur dengan talaqi musyafahah 4 Membaca Surah at-Takathur dengan betul 5 Membaca Surah at-Takathur dengan betul dan lancar 6 Membaca Surah at-Takathur dengan betul dan lancar serta boleh membimbing rakan 2.6 Membaca keseluruhan surah atTakathur dengan betul 15 .3.2 Membaca ayat satu dan dua Surah at-Takathur dengan betul 2.3.3..4 Membaca ayat lima dan enam Surah at-Takathur dengan betul 2.3.3.DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing… Murid berupaya….3 Membaca ayat tiga dan empat Surah at-Takathur dengan betul 2.3. TAHAP PENGUASAAN 2.3 Membaca Surah at-Takathur 2. Murid boleh….5 Membaca ayat tujuh dan lapan Surah at-Takathur dengan betul 2.

5 Membaca dan menghafaz ayat tujuh dan lapan Surah at-Takathur 2.4.DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing… Murid berupaya….4.3 Membaca dan menghafaz ayat tiga dan empat Surah at-Takathur 2..4.4.6 Membaca dan menghafaz keseluruhan surah at.4.4 Membaca dan menghafaz ayat lima dan enam Surah at-Takathur 2.4.Takathur dengan lancar 16 TAFSIRAN 1 Menyebut kalimah tertentu daripada Surah at-Takathur 2 Menyebut kalimah demi kalimah mengikut turutan ayat yang betul 3 Membaca dan menghafaz Surah at-Takathur dengan talaqqi musyafahah 4 Membaca dan menghafaz keseluruhan Surah atTakathur dengan betul 5 Membaca dan menghafaz Surah at-Takathur dengan betul dan lancar 6 Membaca dan menghafaz Surah at-Takathur dengan betul dan lancar serta boleh dicontohi . Murid boleh….2 Membaca dan menghafaz ayat satu dan dua Surah at-Takathur 2.4 Menghafaz Surah 2. TAHAP PENGUASAAN 2.1 at-Takathur Mengenal dan menyebut kalimah tertentu daripada Surah at-Takathur dengan betul 2.

5.DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing… Murid berupaya….4 2.5 Membaca Surah al-Humazah 2.5. Murid boleh….5 2.5.5.5.5.7 Mengenal dan menyebut kalimah tertentu daripada Surah al-Humazah dengan betul Membaca ayat satu Surah alHumazah dengan betul Membaca ayat dua dan tiga Surah al-Humazah dengan betul Membaca ayat empat dan lima Surah al-Humazah dengan betul Membaca ayat enam dan tujuh Surah al-Humazah dengan betul Membaca ayat lapan dan sembilan Surah al-Humazah dengan betul Membaca keseluruhan surah alHumazah dengan betul 17 TAFSIRAN 1 Mengecam dan menyebut kalimah tertentu daripada Surah al-Humazah 2 Menyebut kalimah demi kalimah mengikut turutan ayat yang betul 3 Membaca Surah al-Humazah dengan talaqi musyafahah 4 Membaca Surah al-Humazah dengan betul 5 Membaca Surah al-Humazah dengan betul dan lancar 6 Membaca Surah al-Humazah dengan betul dan lancar serta boleh membimbing rakan .1 2.6 2.3 2.2 2. TAHAP PENGUASAAN 2.5..

6.6.2 2.6.3 2.6.6 Menghafaz Surah 2. TAHAP PENGUASAAN 2.7 Mengenal dan menyebut kalimah tertentu daripada Surah al-Humazah dengan betul Membaca dan menghafaz ayat satu Surah al-Humazah Membaca dan menghafaz ayat dua dan tiga Surah al-Humazah Membaca dan menghafaz ayat empat dan lima Surah al-Humazah Membaca dan menghafaz ayat enam dan tujuh Surah al-Humazah Membaca dan menghafaz ayat lapan dan sembilan Surah al-Humazah Membaca dan menghafaz keseluruhan surah al-Humazah dengan lancar 1 Menyebut kalimah tertentu daripada Surah al-Humazah 2 Menyebut kalimah demi kalimah mengikut turutan ayat yang betul 3 Membaca dan menghafaz Surah al-Humazah dengan talaqqi musyafahah 4 Membaca dan menghafaz Surah al-Humazah dengan betul 5 6 JAWI 18 TAFSIRAN Membaca dan menghafaz Surah al-Humazah dengan betul dan lancar Membaca dan menghafaz Surah al-Humazah dengan betul dan lancar serta boleh dicontohi . Murid boleh….6..4 2.6 2.1 al-Humazah 2.5 2.DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing… Murid berupaya….6.6.

TAHAP PENGUASAAN 3.1.1.4 1 Mengecam dan membunyikan perkataan tiga suku kata atau lebih 2 Mengeja perkataan tiga suku kata atau lebih 3 Mengeja dan membatang perkataan tiga suku kata atau lebih 4 Membaca perkataan tiga suku kata atau lebih dengan betul Membatang suku kata perkataan tiga suku kata atau lebih Membaca perkataan tiga suku kata atau lebih dengan betul 5 6 19 TAFSIRAN Membaca perkataan tiga suku kata atau lebih dengan betul dan lancar Membaca perkataan tiga suku kata atau lebih dengan lancar dan boleh membimbing rakan .2 Menyebut perkataan tiga suku kata atau lebih 3.1 Membaca perkataan daripada tiga suku kata atau lebih 3.. Murid boleh….DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing… Murid berupaya….1.3 3.1.1 Mengenal perkataan tiga suku kata atau lebih 3.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing… Murid berupaya…. Murid boleh….2 Menulis perkataan daripada tiga suku kata atau lebih 3.3 Mengetahui cara menyambung huruf tiga suku kata atau lebih TAFSIRAN 1 Menyambung tulisan huruf tiga suku kata atau lebih 2 Mengeja dan membunyikan perkataan tiga suku kata atau lebih Mengeja perkataan tiga suku kata atau lebih Menulis perkataan tiga suku kata atau lebih dengan betul 20 3 Menulis perkataan tiga suku kata atau lebih dengan panduan 4 Menulis perkataan tiga suku kata atau lebih dengan betul 5 Menulis perkataan tiga suku kata atau lebih dengan betul dan kemas 6 Menulis perkataan tiga suku kata atau lebih dengan betul. kemas dan sempurna serta boleh membimbing rakan .2.2 3.2.. TAHAP PENGUASAAN 3.1 3.2.

kelebihan beriman dengannya.1.3 Menyatakan akibat tidak beriman kepada qada` dan qadar serta contoh-contohnya 3 Menyatakan dengan panduan: konsep beriman kepada qada` dan qadar.1 Menyatakan pengertian qada` dan qadar serta hukum beriman kepada qada` dan qadar 1 Menyatakan pengertian qada` dan qadar 4. akibat tidak beriman dengannya berserta contoh dan mampu membimbing rakan IBADAH 21 ..DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 AKIDAH STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing… Murid berupaya…. Murid boleh….1. TAHAP PENGUASAAN 4.1.1 Memahami konsep beriman kepada qada` dan qadar TAFSIRAN 4.2 Menyatakan kelebihan beriman kepada qada` dan qadar serta contoh-contohnya 2 Menyatakan pengertian dan hukum beriman kepada qada` dan qadar 4. kelebihan beriman dengannya dan akibat tidak beriman dengannya 4 Menyatakan konsep beriman kepada qada` dan qadar kelebihan beriman dengannya dan akibat tidak beriman dengannya tanpa panduan 5 Menyatakan konsep beriman kepada qada` dan qadar kelebihan beriman dengannya dan akibat tidak beriman dengannya berserta contoh 6 Menyatakan konsep beriman kepada qada` dan qadar.

boleh menjadi imam atau makmum dalam solat berjemaah dan menyatakan kelebihan solat berjemaah dengan betul 6 Melafaz niat solat berjemaah.1 Menyatakan pengertian dan hukum solat berjemaah 1 Menyatakan pengertian solat berjemaah 5. boleh menjadi imam atau makmum dalam solat berjemaah dan menyatakan kelebihan solat berjemaah dengan betul serta menjadi pembimbing rakan 5.2 Membaca dan melafaz niat solat berjemaah 2 Menyatakan pengertian dan hukum solat berjemaah dengan betul 5.1 Menyatakan pengertian puasa Menyatakan pengertian puasa 22 .DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing… Murid berupaya…. menyatakan kedudukan imam dan makmum serta menyatakan kelebihan solat berjemaah dengan betul 5 Melafaz niat solat berjemaah.1.2 Memahami ibadah puasa 5.. TAHAP PENGUASAAN 5. Murid boleh….1 Memahami konsep solat berjemaah TAFSIRAN 5.2.1.3 Menyusun kedudukan berjemaah  Imam  Makmum solat 3 Membaca lafaz niat solat berjemaah.4 kelebihan 1 5. menyatakan kedudukan imam dan makmum serta menyatakan kelebihan solat berjemaah dengan panduan Menyatakan berjemaah solat 4 Membaca lafaz niat solat berjemaah.1.1.

syarat-syarat sah puasa serta perkara yang membatalkan puasa dengan lancar dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian .DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing… Murid berupaya…. syaratsyarat wajib. syaratsyarat wajib dan syarat sah puasa serta perkara yang membatalkan puasa dengan betul dan lancar 6 Menyatakan pengertian puasa beserta rukunnya.2 Menyatakan puasa syarat-syarat wajib 5. Murid boleh….4 Menyatakan syarat-syarat sah puasa 5..perkara yang membatalkan puasa ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH 23 2 Menyatakan syarat-syarat wajib dan rukun puasa dengan bimbingan guru 3 Menyatakan pengertian puasa beserta rukunnya.2. syaratsyarat wajib dan syarat sah puasa serta perkara yang membatalkan puasa dengan panduan 4 Menyatakan pengertian puasa beserta rukunnya.2.3 Menyatakan rukun puasa 5.2. syaratsyarat wajib dan syarat sah puasa serta perkara yang membatalkan puasa dengan betul 5 Menyatakan pengertian puasa beserta rukunnya.5 TAFSIRAN Menyatakan perkara.2. TAHAP PENGUASAAN 5.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing… Murid berupaya….1 Memahami adab ketika berada di masjid 6.1.1..2 Menyatakan adab-adab ketika berada di dalam masjid 6.1.4 1 Menyatakan beberapa adab memasuki masjid 2 Menyatakan beberapa adab memasuki masjid dan adab ketika berada di dalam masjid 3 Menyatakan dengan panduan: adab memasuki masjid dan adab ketika berada di dalam masjid serta menyatakan kelebihan beradab dan akibat tidak beradab dengannya 4 Menyatakan beberapa adab memasuki masjid dan adab ketika berada di dalam masjid serta menyatakan kelebihan beradab dan akibat tidak beradab dengannya 5 Menyatakan dengan jelas adab memasuki masjid dan adab ketika berada di dalam masjid serta menyatakan kelebihan beradab dan akibat tidak beradab dengannya 6 Menyatakan dengan jelas adab memasuki masjid dan adab ketika berada di dalam masjid serta menyatakan kelebihan beradab dan akibat tidak beradab dengannya. Murid boleh….1 Menyatakan adab-adab memasuki masjid 6. TAHAP PENGUASAAN 6.1. mengamalkan dan boleh menjadi contoh Menyatakan kelebihan beradab di dalam masjid Menyatakan akibat tidak beradab di dalam masjid 24 TAFSIRAN .3 6.

TAHAP PENGUASAAN 6.3 Membincangkan akibat beradab di dalam majlis TAFSIRAN 1 Menyatakan beberapa adab ketika berada di dalam majlis 2 Menyatakan adab-adab ketika berada di dalam majlis dan kelebihannya 3 Menyatakan dengan panduan: adab-adab ketika berada di dalam majlis. mengamalkan dan menjadi contoh tidak 25 .2.1 Menyatakan adab-adab berada di dalam majlis ketika 6. kelebihan beradab dan akibat tidak beradab di dalam majlis. Murid boleh….DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing… Murid berupaya…. kelebihan beradab di dalam majlis dan akibat tidak beradab di dalam majlis 4 Menyatakan adab-adab ketika berada di dalam majlis..2 Menjelaskan kelebihan beradab di dalam majlis 6. kelebihan beradab dan akibat tidak beradab di dalam majlis 6 Menyatakan dengan jelas adab-adab ketika berada di dalam majlis. kelebihan beradab dan akibat tidak beradab di dalam majlis 5 Menyatakan dengan jelas adab-adab ketika berada di dalam majlis.2.2 Memahami adab ketika berada di dalam majlis 6.2.

Murid boleh…. tempat dan usia Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama serta sebab Nabi Muhammad SAW ke Gua Hira’ 4 Menyatakan peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW semasa dan selepas menerima wahyu pertama dengan betul 5 Menyatakan peristiwa Nabi Muhammad SAW semasa dan selepas menerima wahyu pertama mengikut turutan 6 Menyatakankan peristiwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama kepada rakan-rakan 7.1.1.2 Menyatakan sebab Nabi Muhammad SAW ke Gua Hira’ 7.1. TAHAP PENGUASAAN 7.3 Menyatakan peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW menerima wahyu 1 Menyatakan tempat dan usia Nabi Muhammad SAW menerima wahyu 2 Menyatakan pengertian wahyu. tempat dan usia Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama 3 Menyatakan pengertian wahyu..1 Menyatakan pengertian wahyu.1. peristiwa Nabi tempat dan usia Nabi Muhammad Muhammad SAW SAW menerima wahyu pertama menerima wahyu yang pertama 7.1 Memahami 7.DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 SIRAH AN-NABAWIYYAH STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Murid dibimbing… Murid berupaya….4 Menyatakan peristiwa selepas Nabi Muhammad SAW menerima wahyu 26 TAFSIRAN .