You are on page 1of 9

Când? Ce/Unde ?

1388- Intervenția Țării
1389 Românești în
Dobrogea
Anexarea
Banatului,
Severinului
Amlașului, Ţara
Făgăraşului
1389 Tratatul de la
Radom
Tratatul de la
Suceava

Bătălia de la
Kossovopolje
Banatul Severin,

Cine ?
Mircea cel
Bătrân/ turci

De ce ?
- Pericolul extinderii puterii
turcești
- Apărarea Dobrogei
Mircea cel Bătrân Autoritate mai mare: putere
politică, economică și militară

Urmări
- alipirea Dobrogei
- extinderea Țării
Românești
Extinderea Țării
Românești

Mircea/Vladislav
Iagello
Petru I Mușat

garantarea sprijinului
extern
- garantarea sprijinului
extern
- securitatea Țării
Românești
- îndepărtarea pericolului
maghiar
- Serbia a fost ocupată de
turci
- creștea pericolul turcesc

Pericolul maghiar
Pericolul maghiar

Mircea cel
Pericolul expansiunii turcilor
Bătrân, sârbi,
români/ Murad și
Baiazid
Mircea cel Bătrân Extinderea Țării Românești
1

- vasalitatea față de

Țara Românească își recunoștea vasalitatea .creșterea puterii Țării Românești evitarea altor expediții de jaf .Apărarea țării Mircea/Baiazid Apărarea Țării Românești față de extinderea otomană Mircea/Sigismund Apărarea contra turcilor Creștini/turci Înlăturarea turcilor Mircea cel Bătrân Păstrarea independenței / Mahomed I Ungaria .Amlaș.pierderea Dobrogei Mircea cel Bătrân Moartea neașteptată (avea cca.înlăturarea pericolului otoman recunoașterea independenței respectarea angajamentului de către Ungaria frontierele turcilor au ajuns la Dunăre .expediție încheiată cu succes .Distrugerea centrului akingilor . Făgăraș trec la Țării Românești 1391 Zdrobirea turcilor lângă Dunăre 1393 Expediție la Karinovasi în sudul Munților Balcani 1394 Bătălia de la (1395) Rovine 1395 Tratat de alianță la Brașov 1396 1417 1418 Cruciada de la Nicopole .Apărarea Țării Românești în fața pericolului turcesc Mircea cel Bătrân .Dobrogea este anexată Moartea domnitorului la Mircea cel Bătrân .Plata primului tribut turcilor .Pedepsirea trupelor /turci jefuitoare . Țara Românească a 50 de ani) devenit vasală Imperiului 2 .

Diplomație și Conflict VLAD ȚEPEȘ .începe domnia lui Vad .Târgoviște Otoman. MIRCEA CEL BĂTRÂN .Diplomație și Conflict Când? 1456 Ce/Unde ? Uciderea lui Cine ? Vlad Țepeș De ce ? Pentru preluarea tronului 3 Urmări .

4 .a început mitul de Țării Românești defăimător despre Vlad Țepeș Pericolul extinderii Imperiului Otoman .campanie preventivă .slăbirea pericolului otoman .campania lui Mahomed al II-lea Uciderea lui Mahomed al IIlea Vlad Țepeș obține victoria pe moment.1459 Vladislav al II-lea la Târgoviște Refuzul plătirii tributului la Târgoviște Mutarea capitalei de la Târgoviște la București Țepeș Vlad Țepeș Țara Românească își dorea independența Vlad Țepeș Preîntâmpinarea revoltei boierilor din Târgoviște Limitarea Vlad Țepeș privilegiilor negustorilor de la frontiera cu Transilvania 1461(1460) Alianța cu Ungaria Matei Corvin/ Vlad Țepeș 1461-1462 Campania antiVlad Țepeș otomană din sudul Dunării 1462 Atacul de noapte Mahomed II/ de la Târgoviște Vlad Țepeș 1476 A treia domnie la București Vlad Țepeș .diminuarea pericolului otoman .consolidarea pe moment a Țării Românești .întărirea economiei muntene Pentru avantajarea economiei .stabilirea definitiva a capitalei la București .dar a fost arestat de aliatul său Uciderea lui Vlad Țepeș Împlinirea scopului urmărit de Stefan cel Mare.

IANCU DE HUNEDOARA .Diplomație și Conflict 5 .

Diplomație și Conflict 6 .Mezid-Bei a fost ucis .turcii au încercat să se răzbune Campania din Sehabedin/Iancu .Iancu a aparat Transilvania a crescut tensiunea între toamnă a 80.turcii au fost învinși atacarea Serbiei .Când ? 1441 1442 14431444 1444 1448 1456 Ce/Unde ? Cine ? Campania din Serbia Primăvara:campania a 12.000 de turci în Transilvania Iancu de Hunedoara MezidBei/Iancu De ce ? Urmări Pentru apărare s-a trecut la turcii vor ataca ofensiva Transilvania Pedepsirea lui Iancu pentru .000 de prin atac asupra Țării creștini și musulmani turci în Țara Românești Românească Campania din S Vladislav al II.Înlăturarea turcilor din victoria creștinilor Dunării lea/ Iancu/ Europa Murad II Cruciada de la Vladislav Înlăturarea turcilor din înfrângerea creștinilor și Varna II/Iancu/Murad Europa moartea lui Vladislav II Bătălia de la Iancu/Murad II Eliberarea Serbiei înfrângerea cruciaților Kossovopolje Bătălia de la Iancu/Mohamed Turcii doreau avansul către victoria lui Iancu și Belgrad II centrul Europei moartea sa de ciumă ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT .

Când Ce/Unde ? ? 1457 Alungarea lui Petru Aron de la Suceava 1462 Asediul Chiliei 1465 1467 1469 1475 1476 1484 Cine ? De ce ? Urmări Ștefan cel Mare Preluarea tronului Stefan a devenit domn Cucerirea cetății cu rol economic important Cucerirea cetății cu rol economic important Cucerirea Moldovei de Matei Corvin Chilia nu a fost cucerită Respingerea expediției de jaf a tătarilor Refuzul plății tributului în 1473 a dus la atacarea Moldovei Răzbunarea înfrângerii din 1475 Descurajarea altor expediții Ștefan cel Mare Cucerirea Chiliei Ștefan cel Mare Bătălia de la Baia Ștefan cel Mare / Matei Corvin Bătălia de la Ștefan cel Lipnic Mare / Mamak Bătălia de la Ștefan cel Vaslui Mare Bătălia de la Războieni .Înfrângerea lui Ștefan cel Mare .Mahomed al II-lea nu și-a atins scopul expediției Pierderea cetăților .Valea Albă Asediul Chiliei și Cetății Albe 1485.Bătălia de la 1486 Cătlăbuga și Șcheia 1487 Reluarea plății tributului Ștefan cel Mare / Mahomed II Stefan cel Mare/ Baiazid II Ștefan cel Mare Ștefan cel Mare Controlul asupra comerțului Chilia a fost cucerită Înfrângerea lui Matei Corvin Victoria lui Ștefan cel Mare .mare pierdere economică Înfrângerea pretendenților și uciderea sa Evitarea altor conflicte militare 7 Relații mai bune cu Imperiul Otoman .

Diplomație și conflict 8 .MIHAI VITEAZUL .

Bătălia de la Mihai Viteazul/ Andrei Bathory Mihai Viteazul Mihai Unirea Transilvaniei cu Țara Românească Unirea Moldovei Revolta nobilimii 9 .20 oct.Îmbunătățirea relației cu Imperiul Otoman Menținerea păcii 1599 (18-28 oct.Incursiune de avertizare a Imperiului Otoman .realizarea unirii . Moldova .Restabilirea ordinii de către turci .Andrei Bathory a fost înfrânt .prima unire deplină a Țărilor Române .CÂND? 1594 CE/ UNDE? Distrugerea la București a garnizoanei otomane si uciderea creditorilor levantini 1594/1595 Campania din Sudul Dunării până la Adrianopol 1595 Bătăliile de la Călugăreni și Giurgiu CINE? Mihai Viteazul DE CE? Dorința independentei URMĂRI Începutul ostilităților cu turcii Mihai Viteazul Slăbirea controlului otomanilor Victoria lui Mihai și reacția Imperiului Otoman în 1595 Mihai Viteazul Victoria românilor la Călugăreni continuată cu cea de la Giurgiu 1596 Atacul asupra Dobrogei până la Plevna și Vidin Mihai Viteazul 1597 La București s-a decis reluarea tributului Bătălia de la Șelimbăr Mihai Viteazul .recunoașterea suzeranității otomane .) 1600: mai Incursiunea în .Confirmarea poziției puternice a Țării Românești .relații tensionate intre cele doua state .recunoașterea domniei .înfrângerea lui Mihai și .18 sept.Pedepsirea Țării Românești .