You are on page 1of 2

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALGORİTMALAR ve PROGRAMLAMA VİZE İMTAHANI 20.11.

2013
Adı SOYADI:_____________________________________________________ OKUL NO:________________________
SORU-1:Yan taraftaki akış diyagramının
C++ kaynak kodunu yazınız:
CEVAP-1:
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int t=0, f=0, i, k=0, m;
for (i=2;i<=10;i+=2)
{
t+=i;
if(t>1)
for(k=1;k<=4;k++)
t+=k;
f+=k;
for(m=2;m>=1;m--)
if (f>10)
{
f-=m;
cout<<"\n"<<f<<endl;
}
else
break;
}
cout<<"\n"<<i+k+m+f;
return 0;
}

SORU-2:Toplama, çıkartma, ve çarpma yapan hesap
makinası programını yazınız. Bu üç işlemin dışında bir
işlem girilirse ekrana “islem icin gecersiz tanim” mesajı
verilecektir. Örnek çıktılar aşağıda verilmiştir:
Örnek1:

Hesaplanacak işlem: 3+5
Toplam :3+5=8
Örnek2:

Hesaplanacak işlem: 8-2
Cikartma:8-2=6
Örnek3:

Hesaplanacak işlem: 2*6
Carpma :2*6=12
Bu işlemleri yapabilen C++ kaynak kodunu yazınız.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a,b;
char c;
cout << "Islem icin sayi gir: ";
cin >> a >> c >> b;
switch(c)
{
case '+':
cout<<"Toplam: "<<a+b;
break;
case '-':
cout<<"Cikartma: "<<a-b;
break;
case '*':
cout<<"Carpma: "<<a*b;
break;
default:
{
cout<<"islem icin gecersiz tanim";
}
}
return 0;
}

int y = 3. Örnek ekran çıktısı. for(int i=1. i<m. return 0. int main() { int t=0. cout<< "a=" << a << " b=" << b << "\n". cin>>m. int b=3. i++) if(m%i==0) { t+=i. if(t<=m) cout<<i<<"+". } CEVAP: a=4 b=1 a=3 b=1 a=2 b=1 a=1 b=1 CEVAP:2720 CEVAP:4x8x16x . } cout<<"\b="<<t<<endl. int a=4. c++.m. Klavyeden girilen sayının mükemmel sayı olup olmadığını ve ayrıca pozitif tam bölenlerin toplam şeklinde ve girilen sayıya eşitleyecek şekilde ekrana yazdıran programın C++ kaynak kodunu yazınız. X = (a==b). Tamsayi Giriniz:28 1+2+4+7+14=28 Mukemmel sayi Şeklinde olacaktır.SORU-3: Kendisi hariç tüm pozitif çarpanlarının (tam bölenlerin) toplamı kendisine eşit olan sayılara “Mükemmel Sayı” denir. else a--. while (c < 20) { if (c%4 == 0 && c%3 != 0) cout<< c << "x". } while (!X).bool X. int x = 8. do { if (b > 2) b = a%b. else cout<<"Mukemmel sayi degil"<<endl. cout<<"Tamsayi Giriniz:". } SORU-4:Aşağıdaki kod bloklarının ekrana ne çıktı vereceğini yandaki boşluklara yazınız . CEVAP-3: #include <iostream> using namespace std. cout<<y+x*y << x / y << y / x. if(m==t) cout<<"Mukemmel sayi"<<endl. int c = 1.