You are on page 1of 8

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

ERASMUS+ PROGRAM - KA1
Individualna mobilnost studenata u akademskoj godini 2015./2016.
Natječajni rok: 30 rujna 2015.

PRIJAVNI OBRAZAC
ZA STUDENTE
za mobilnost u svrhu studijskog boravka tijekom ljetnog semestra
akademske godine 2015/2016.
i/ili stručne prakse
PODACI O STUDENTU*
IME I PREZIME STUDENTA

Dražen Dominković

DATUM I GODINA ROĐENJA

24.11.1993.

MJESTO I DRŽAVA ROĐENJA

Vinkovci, Hrvatska

DRŽAVLJANSTVO

Hrvat/BiH

SPOL

M

ADRESA PREBIVALIŠTA

Ž

Omladinska15, Tolisa, Bosna i Hercegovina

ADRESA BORAVIŠTA (ukoliko je različita

Sjenjak 28, Osijek

od adrese prebivališta)

BROJ TELEFONA

-

BROJ MOBITELA

+385 95 9237294

E-MAIL ADRESA

drazendominkovic@gmail.com

OIB

25771347641

PODACI O STUDIJSKOM PROGRAMU
MATIČNI FAKULTET, ODJEL ili
AKADEMIJA
NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA
RAZINA STUDIJA
Status studenta
GODINA STUDIJA u akad. godini
2014/2015.
PONAVLJANJE STUDIJSKE GODINE
Prosjek ocjena položenih ispita na
trenutačnom studiju

Odjel za kulturologiju
Medijska kultura
preddiplomski
Redoviti
treća

Ne
4,597

*Navođenje i označavanje imenica u muškom rodu u ovom Obrascu ne može se ni u kojem smislu tumačiti kao osnova za spolnu/rodnu
diskriminaciju ili privilegiranje

PODACI O DOSADAŠNJEM SUDJELOVANJU U PROGRAMIMA MOBILNOSTI
Jeste li sudjelovali u nekom od programa mobilnosti

Ne

1

navedite naziv programa.2016 5 UKUPAN BROJ MJESECI 2 .2016. U tom slučaju će Sveučilište u Osijeku pokušati sklopiti predmetni ugovor i dogovoriti realizaciju mobilnosti. Završetak mobilnosti (datum. u dogovoru s akademskim Erasmus koordinatorom na Vašoj sastavnici.tijekom svog studija? Ukoliko jeste. godina) 22. mjesto i razdoblje mobilnosti PODACI O ODABRANOJ INOZEMNOJ VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI ZA MOBILNOSTI U SVRHU STUDIJSKOG BORAVKA Naziv inozemne visokoškolske ustanove (sveučilišta) prema izboru s popisa Erasmus+ ugovora** ili prema osobnom izboru***: Izbor 1: Adam Mickiewicz University.6. mjesec.hr/?g=5&i=167 *** Za mobilnost u svrhu studijskog boravka moguće je. odabrati inozemno sveučilište s kojim Sveučilište u Osijeku nema sklopljen Erasmus+ ugovor. no ne može jamčiti pozitivan ishod istog. Ime i prezime kontakt osobe (telefon i e-mail) 2.unios. mjesec. ** Popis Erasmus+ ugovora objavljen je na web stranici http://www. Poznan Izbor 2: University of Lisbon Imate li ostvaren kontakt na navedenoj ustanovi Izbor 1. godina) 30. Ukoliko tijekom studijskog boravka u inozemstvu želite izraditi završni rad. ne Izbor 2. ne 1. ispunite sljedeće podatke: Tema završnog rada ili Naslov završnog rada Ime i prezime mentora na matičnoj sastavnici Ime i prezime mentora na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi Broj ECTS bodova koji će se dodijeliti za izradu završnog rada PLANIRANO RAZDOBLJE MOBILNOSTI ZA STUDIJSKI BORAVAK Početak mobilnosti (datum.2.

PODACI ZA MOBILNOSTI U SVRHU OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE Naziv prihvatne inozemne organizacije Adresa prihvatne inozemne organizacije Država Naziv odjela u kojem će se obavljati stručna praksa Naziv radnog mjesta Imate li ostvaren kontakt u navedenoj organizaciji Da Ne Ime i prezime kontakt osobe (ili mentora) (telefon i e-mail) Opišite plan aktivnosti tijekom stručne prakse Navedite znanja. godina) UKUPAN BROJ MJESECI Završetak mobilnosti (datum. Najkraće trajanje mobilnosti je 6 mjeseci. mjesec. objasnite povezanost planirane stručne prakse sa Vašim studijskim programom Da Ne PLANIRANO RAZDOBLJE MOBILNOSTI ZA STRUČNU PRAKSU Početak mobilnosti (datum. godina) UKUPAN BROJ MJESECI IZJAVA O DVOSTRUKOM FINANCIRANJU I OBJAVI OSOBNIH PODATAKA Pod materijalnom odgovornošću izjavljujem da nisam korisnik drugog izvora financiranja dodijeljenog za realizaciju predmetne mobilnosti iz sredstava koji potječu iz fondova Europske unije. Potpis studenta 3 . navedite ukupno trajanje razdoblja mobilnosti. U ovom slučaju stručna praksa se mora realizirati pod nadzorom visokoškolske ustanove (sveučilišta) na kojoj se realizira studijski boravak. mjesec. mjesec. mjesec. Prijavom na predmetni Natječaj dajem pristanak Sveučilištu u Osijeku za javnu objavu i korištenje mojih osobnih podataka u okviru rezultata evaluacijskog postupka. Početak mobilnosti Završetak mobilnosti (datum. godina) (datum. vještine i kompetencije koje trebate steći tijekom stručne prakse Da li je planirana stručna praksa dio studijskog programa Ukoliko nije. i daljnjeg izvješćivanja o rezultatima Erasmus+ KA1 individualne mobilnosti. godina) KOMBINIRANI STUDIJSKI BORAVAK I STRUČNA PRAKSA Ukoliko se prijavljujete za mobilnost u svrhu realizacije kombiniranog studijskog boravka i stručne prakse.

3. te 4. jer smatram kako jako puno mladih i dalje ne zna za mogućnost koje im pruža ova vrsta programa. Pored širenja svjetonazora. Koristite zadani okvir do najviše 1 strane. Vašu motiviranost za odlazak na inozemno sveučilište /ili inozemnu tvrtku. Vjerujem kako bi sudjelovanje u mobilnosti razvilo moje kritičko mišljenje te proširilo znanja iz područja kulture i društvenih znanosti.) pokazao 4 . Obzirom da već treću sezonu radim kao turistički animator na hrvatskim plažama. Jedan od budućih ciljeva Udruge jest i praviti međunarodne projekte kojim bi povezali Osijek sa drugim europskim gradovima. Vjerujem kako sam u ove tri godine na fakultetu. suradnja sa kolegama drugih europskih zemalja neće biti problem. 2. Nakon ovog projekta htio bih podjeliti stečeno znanje i iskustvo s ljudima oko mene. te opisati: 1. veličina 11. Volim putovati.59). Pozitivna sam osoba i nastojim to prenijeti na ljude i motivirati ih. upoznavati nove kulture. potencijalnu vrijednost i rezultate koje ćete ostvariti nakon realizacije Erasmus+ mobilnosti. Krajem ovog proljeća bio sam na Erasmus+ projektu za mobilnost mladih (Communication camp) 'training course' u Rumunjskoj nakon čije sam uspješne provedbe odlučio kako ću se u ostataku kademskog školovanja aktivnije uključiti u Erasmus+ programe. gdje sam usavršio svoje komunikacijske vještine i svakodnevno bio u doticaju sa turistima iz raznih zemalja Europe. ali i širiti vlastitu. razloge prijave na predmetni natječaj. Vaše akademske interese. Motivacijsko pismo je na hrvatskom jeziku. Moje ime je Dražen Dominković i student sam Medijske kulture na Odjelu za kulturologiju.a ujedno bih kroz sam život u nekoj od europskih zemalja usvajao nove kulturne obrasce. međunarodni projekt „Places to be. ali i izazov u kojem trebam iskoristiti sve potencijale. Obzirom kako studiram na Odjelu za kulturologiju upoznavanje novih kultura u vrhu je mojih profesionalnih preferencija. Predsjednik sam udruge Kultura osječog društva koja nastoji podignuti kulturnu scenu Osijeka. te otvoriti prostor za mlade kreativne ljude. pa bih u sudjelovanju na ovom projektu dobio dodatno potrebno iskustvo. upoznavanja novih kultura i novih poznanstava. Edukacija je uvijek bila u vrhu životnih prioriteta. Vaša očekivanja tijekom razdoblja Erasmus+ mobilnosti i 5. Studentski zbor fakulteta.. ali i aktivno sudjelovanje u studentskim projektima (međunarodni seminar studentkih radija Hear Me.MOTIVACIJSKO PISMO Motivacijsko pismo je opisni dio Vaše prijave za natječaj u okviru programa Erasmus+.. places to see“. font Times New Roman. kroz prosjek ocjena (4. studijski boravak na stranom sveučilištu dat će mi i nove torijske poglede koji su prijeko potrebni u mojoj struci. u kojem se trebate ukratko predstaviti. pa sam uvijek fakultet shvaćao kao prirodan razvoj.

ozbiljnost i ispunio očekivanja. a siguran sam kako ću isto pokazati i u koliko mi se pruži prilika za mobilnost u svrhu studijskog boravka Mjesto i datum prijave: Potpis studenta: 5 .

Osijek Vrsta djelatnosti ili sektor Neprofitni mediji Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti Listopad 2014.10. Vinkovci M Obrazovanje i osposobljavanje Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja 1.11.15.6. Account manager dogovor s potencijalnim umjetnicima. Ul.. SMJERA MEDIJSKA KULTURA Komunikologija. Kulturalni studiji Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNIK KULTUROLOGIJE.1993. donatorima i partnerima 6 .2015.2015 Voditelj radijske emisije Vidioti na studentskom radiju UNIOS voditelj i urednik emisije Ime i adresa poslodavca Radio UNIOS.2015 Turistički animator Vođenje sportskih i zabavnih aktivnosti Ime i adresa poslodavca Maistra. cara Hadrijana 10.8.svibanj 2015.OBRAZAC ZA ŽIVOTOPIS Europass Životopis Osobni podaci Ime i Prezime Adresa(e) Dražen Dominković Omladinska 15. Odjel za kulturologiju. Bosna i Hercegovina Telefonski broj(evi) E-mail Državljanstvo Datum i mjesto rođenja Spol Broj mobilnog telefona: 0959237294 drazendominkovic@gmail. Vladimira Nazora 6. – 15.2015.7. Rovinj Vrsta djelatnosti ili sektor Turizam Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti 15.28. 31000.2012. Radno iskustvo Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti 1.. Odnosi s javnošću.com Hrvatsko/BiH 24. 76272 Tolisa.3.9.2015.

rujan 2015. Cyberlink PowerDirector) stečene kroz rad u udruzi.europa. 7 .3rd Edition Romania“ gdje sam naučio korisne komunikacijske metode za poboljšanje kreativnosti. Gundulićeva 140. Vladimira Nazora 6..csp Društvene vještine i kompetencije Timski duh i dobre komunikacijske vještine stečene tijekom rada u turističkoj animaciji – svakodnevna aktivna komunikacija sa turistima iz različitih zemalja. međunarodnog seminara studentskih radija „Hear me“ Računalne vještine i kompetencije Vješto baratanje Microsoft Office alatima (Word. Organizacijske vještine i kompetencije Smisao za rukovođenje i organizaciju stečene kroz rad u udruzi Kultura osječkog društva.cedefop. Excel and PowerPoint).eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmen tGrid. 31000 Osijek Vrsta djelatnosti ili sektor Neprofitna udruga Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti kolovoz 2014. edukaciju na fakultetu te kroz dobrovoljne aktivnosti. osnovno poznavanje aplikacija video motaže (Adobe Premiere. Rovinj Vrsta djelatnosti ili sektor Rovinj Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci) Hrvatski Drugi jezik(ci) Samoprocjena Razumijevanje Europska razina (*) Slušanje Engleski B2 Njemački A2 Samostalni koristik Temeljni korisnik Govor Čitanje B1 A2 Govorna interakcija Samostal B2 ni korisnik Temeljni korisnik A1 Pisanje Govorna produkcija Samostalni korisnik B2 Temeljni korisnik A1 Samostalni B1 korsnik Temeljni korisnik Samostalni korisnik Temeljni korisnik A1 (*) Zajednički europski referentni okvir za jezike http://europass. Turistički animator Organizacija sportskih i zabavnih aktivnosti Ime i adresa poslodavca Maistra. osnovno poznavanje aplikacija grafičkog dizajna (Adobe Photoshop i Illustrator). brendiranje i brainstorming.Ime i adresa poslodavca Kultura osječkog društva. te organizaciju 11. Vozačka dozvola Dodatne informacije Kategorija B Youthpass certifikat stečen kroz sudjelovanje na Erasmus+ tečaju “NGOs Communication Camp .

2016.2016. country Home University: Home Faculty: Home study program: Home study level (mark appropriate) Year of study in the academic year 2014/2015 X   Dominković Dražen M 24/11/1993 Sjenjak 28 Osijek. Croatia Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Obrazac je sastavni dio prijave i potrebno ga je popuniti na engleskom jeziku. Choice 1 Adam Mickiewicz University Host Institution (University).com +385 95 923 7294 Academic success National grade point average: Mother tongue: Foreign languages: 4. Choice 2 University of Lisbon Proposed duration of mobility. German Intended Mobility to: Host Institution (University). Napomena: Erasmus+ Student Nomination Form koristi Služba za međunarodnu suradnju za daljnji postupak nominacije Erasmus+ studenata na odabrane inozemne ustanove. 31000 Osijek Department of Cuturology Media Culture 1st undergraduate 2nd graduate 3rd postgraduate doctoral Other 3 (third) Contact e-mail: Contact phone: drazendominkovic@gmail.ERASMUS+ STUDENT NOMINATION FORM (označiti odgovarajuću kućicu) ERASMUS+ STUDY EXCHANGE (studijski boravak) ERASMUS+ STUDENT TRAINING (stručna praksa) ERASMUS+ COMBINED STUDY AND TRAINING (kombinirani studijski boravak i stručna praksa) Student Data: Student Surname: Student Name: Gender: Date of birth: Home address: Home city. Choice 2 Host Faculty. 30. 8 . Choice 1 Host Faculty. Trg Svetog Trojstva 3.597 Croatian English.6. number of months Date of mobility start Date of mobility end 5 22.2.