You are on page 1of 4

JURNAL REFLEKSI

MINGGU 9 ( 17 MAC 2013 – 21 MAC 2013)
MASALAH
Pada minggu ini, saya telah dapat mengesan masalah yang timbul sepanjang
pengajaran saya. Masalah yang timbul ialah ketika slot menjawab soalan
berdasarkan lembaran kerja. Saya dapati, apabila sedang menjawab soalan, semua
murid menjawab dengan tekun, tetapi setelah murid siap, mereka mula membuat
bising dan mengganggu rakan-rakan yang lain.
Kebisingan sebahagian murid ini akan mengganggu murid-murid lain yang
sedang menyiapkan latihan. Murid-murid lain tidak dapat menumpukan perhatian
sepenuhnya terhadap soalan yang diberikan. Murid-murid yang membuat bising
adalah terdiri daripada murid-murid yang dapat menyiapkan latihan dengan cepat.
Masalah ini sangat ketara ketika saya mengajar subjek Bahasa Melayu kelas
pemulihan.
ANALISIS MASALAH
Bagi mencari punca berlakunya masalah ini, saya telah membuat pemerhatian dan
soal selidik dengan guru pembimbing saya bagi mendapatkan pendapat serta tunjuk
ajar. Setelah dianalisis masalah ini timbul kesan daripada beberapa perkara
antaranya;

aktiviti perbincangan dan kerja berkumpulan yang telah saya jalankan


memakan masa yang agak lama.
Soalan yang saya sediakan di dalam lembaran kerja terlalu banyak dan rumit
Pelajar mengambil masa yang lama untuk menyudahkan soalan yang

diberikan.
Proses pertukaran antara satu subjek ke satu subjek yang lain telah

memakan masa yang agak lama (15 hingga ke 20 minit).
guru perlu menanti kesemua murid masuk dan bersedia untuk belajar juga
secara tidak langsung telah memakan masa.
Dalam teori Behaviorisme yang diasaskan oleh Gagne pada 1985, beliau

berpendapat bahan pelajaran yang perlu dikuasai dan distrukturkan bertahap-tahap

Saya akan berpesan kepada pelajar supaya memberitahu guru mata pelajaran yang sebelumnya supaya melepaskan mereka setelah tamat waktunya. . ia akan memakan masa dan objektif tidak akan dicapai. CADANGAN Bagi mengatasi masalah-masalah yang timbul pada minggu ini saya telah merangka beberapa cadangan yang bersesuian dengan tahap masalah tersebut.mengikut darjah kesukaran. Jadi aktiviti yang dirancang oleh saya kadang kala terpaksa dipendekkan atau tidak dilakukan terus. Saya juga akan membuat peninjauan sebagai fasilitator terhadap setiap kumpulan supaya pelajar tidak membuang masa dengan perkara lain. Selalunya hanya refleksi sahaja yang tidak sempat dilakukan sebagai rumusan kepada P&P hari itu namun sempat saya selitkan dalam P&P saya dengan menggunakan teknik pengulangan dan penyoalan sebagai peneguhan. Oleh yang demikian. Saya juga akan turut serta dalam membantu pelajar menjawab soalan ini kerana pelajar selalu lambat menyiapkan tugasan Saya juga akan menyediakan set-set soalan yang sesuai dengan aras murid supaya sesuai dengan masa yang ditetapkan. Ini adalah cadangan-cadangan yang telah dibuat. saya akan mengehadkan masa bagi murid jika melibatkan aktiviti secara berkumpulan atau perbincangan supaya mereka tidak menggunakan masa yang lama. Sekiranya penyediaan suatu kemahiran tidak mengikut aras dan tahap. dapatan daripada analisis masalah ini secara tidak langsung menunjukkan sebab musabab permasalahan ini berlaku. Bagi kertas lembaran kerja yang diberi. Meskipun begitu saya tetap memberikan pengajaran yang efektif supaya murid dapat memahami isi pengajaran hari itu. Saya juga akan menggunakan teknik penyampaian arahan secara ringkas tidak pelajar tidak akan memerlukan masa yang panjang hanya untuk mendengar arahan guru. saya akan mengehadkan masa untuk mereka menyiapkan tugasan tersebut.

TEMPOH PENYELESAIAN 17 Mac 2013 – 21 Mac 2013 ( 1 Minggu) TINDAKAN SUSULAN Daripada cadangan-cadangan yang telah diutarakan didapati ada perubahan yang berlaku. KESIMPULAN Kemahiran dan kecekapan dalam mengendalikan masa amatlah penting dalam merancang sesuatu aktiviti dalam P&P. Bagi masalah pertukaran masa masih lagi berlaku pada hari-hari tertentu. Tapi saya telah berjumpa dengan guru pembimbing saya untuk mendapatkan nasihat beliau dan daripada perbincangan tersebut dapat saya simpulkan bahawa kelewatan ini memang sering berlaku kepada semua guru. Namun guru-guru tersebut cuba untuk mengurangkan masa kelewatan tersebut atas sebab-sebab tertentu. Didapati pelajar dapat memberi kerjasama yang baik antara guru namun ada juga sesetengah daripada mereka yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Guru juga perlu cekap dalam memberi arahan dan bijak menyelesaikan masalah secara langsung yang tiba-tiba sahaja berlaku. . Oleh yang demikian saya perlu bijak dalam merangka rancangan pengajaran saya supaya dapat menyesuaikan dengan masalah ini. Tetapi atas kesedaran mereka menunjukkan perubahan sikap secara beransur-ansur. Saya perlu meneliti objektif pengajaran saya pada hari tersebut supaya apa yang dirancang tercapai dan menggunakan aktiviti yang perlu sahaja. Hal ini kerana ia adalah penentu bahawa tercapai atau tidak objektif atau hasilan pengajaran kita pada hari itu.

.Saya berharap dengan cadangan dan tindakan yang diambil mampu membina sikap daya saing positif dalam diri mereka supaya prestasi pembelajaran mereka akan terus meningkat dari sehari ke sehari.