You are on page 1of 11

EVOLUȚIA SISTEMULUI

JUDECĂTORESC AL R.M.
Onica Cristian gr. 3 Oond

una la număr.1991-1996 Judecătoria Supremă a RSSM.1. . ETAPA. Judecătorii norodnice (raionale sau orășenești) cu numar si circumscriptii Judecătorie specializată.Tribunale schimbătoare. Militare.

2. Cahul. • I Verigă Judecătorii de circumscri pție. Bălți Bender. (Tribunale) • II Verigă Chișinău. Comrat Curtea de apel Chișinău • III Verigă Curtea supremă de Justiție . ETAPA 1996-2003 Judecătorii de raion.

Judecătorii Militare. .JUDECĂTORII SPECIALIZATE Instante judecătorești economice • La început se planifica să se instituie mai multe judecătorii economice cu diferite circumscriptii.

Fosta Curtea de apel Chișinău este lichidată.3. Curtea supremă de justitie. ETAPA 2003-2012 Judecătorii (pentru fiecare raion si sector) Tribunalele devin Curți de Apel (5). .

economice.JUDECĂTORII SPECIALIZATE •• Judecă Judecă toate toate litigiile litigiile economice economice din din toată toată Republica Republica Moldova Judecatoria Judecatoria Moldova Economică Economică de de Circumscriptie Circumscriptie Curtea Curtea de de Apel Apel EconomicăEconomică. Judecătoria Militară (circumscriptie Republicană) .fosta fosta Curte de Apel Curte de Apel Chisinau Chisinau •• Judecă Judecă in in apel apel si recurs si recurs litigiile litigiile economice.

Recurs.4. Apel.46 • Curți de Apel-4 • Curtea Supremă de Justiție . • Judecătorii. Fond. recurs. recurs.PREZENT Fond Fond Apel. Fond. ETAPA 2012. Recurs.

de • Economică trece in circumscrip Comercială. .JUDECĂTORII SPECIALIZATE Judecătoria Militară Judecătoria de Apel Comercială • Curtea economică este desființată. ție.

etc. 5. Legea cu privire la organizarea judecătorească -1996 3. 6.1996 4. Cert e faptul că schimbările nu se termină aici și ulterior vor apărea noi implementari care vor tinde să modernizeze și sa dezvolte sistemul judecătoresc ca acesta să devina functionabil 100%. . precum si codul civil și penal. Constituția RM. Codul de procedura penala si civila. Legile cu privire la judecatorii militare si cu privire la judecatorii economice.1994 2.CONCLUZII Republica Moldova a trecut prin numeroase schimbări în ceea ce privește sistemul judecătoresc. Etapele prin care a trecut RM sunt determinate de adoptarea a unor serii de acte normative cît și a intereselor geopolitice care le-a avut statul: 1. Integrarea în Uniunea Europeana și cerințele acesteia. Nefunctionalitatea unor prevederi și imposibilitatea verificarii functionalitatii instantelor.

836 din 17. 29 din 06.BIBLIOGRAFIE 1. Prevederi a legii cu privire la organizarea judecatoreasca in RSSM . LEGE Nr.05. – 2004. 8.07. 2013 7. 970 din 24. Tatiana Vazdoaga. 514 din 06. LEGE Nr. NOTE DE CURS ORGANELE DE OCROTIRE A NORMELOR DE DREPT – Mihail Nistor. Organizarea și activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept in RM.2003 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 5. LEGE Nr. Dumitru Roman.03.1996 cu privire la sistemul instanţelor judecătoreşti militare 4.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 6. LEGE Nr.1995 privind organizarea judecătorească 3. LEGE Nr.1996cu privire la instanţele judecătoreşti economice 2. Adrian Cerbu. Sergiu Ursu.05.07. 191 din 08.

CUPRINS • • • • • • • • • Etapa 1 Etapa 2 Judecătorii Specializate. Etapa 3 Judecatorii Specializate. . Etapa 4 Judecătorii Specializate. Bibliografie. Concluzii.