You are on page 1of 87

Osnovna škola

:
Učiteljica:
Nastavni predmet: njemački jezik
Nadnevak:

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE
Nastavna cjelina: Modul 1, Lektion 1

Nastavna jedinica: Uvodni sat

Redni broj sata: 1.

Cilj obrade nastavne jedinice: upoznati učenike sa nastavnim predmetom njemački jezik
Zadaci (obrazovni, funkcionalni, odgojni):
- potaknuti i utvrditi predznanje učenika;
- predstaviti se i pozdraviti na njemačkom jeziku;
- motivirati učenike za učenje stranog jezika;
- upoznati učenike sa načinom rada i pravilima na nastavnim satovima njemačkog jezika;
Ključni pojmovi: Guten Tag! Ich bin Frau/ Herr… Wer bist du?
Korelacija: sat razrednika (razredna pravila)
Nastavna sredstva i pomagala: kartice sa imenima (predložak za kopiranje), različiti posteri, geografska karta….

Artikulacija sata:

Nastavne metode i
oblici rada:

1.Uvodni dio sata:
- razgovor
Učiteljica se predstavlja učenicima na njemačkom jeziku, te ih pozdravlja:
- frontalno
Guten Tag! Ich bin Frau/Herr… Nakon čega učiteljica potiče učenike da se predstave na
njemačkom jeziku: Guten Tag! Ich bin…, potičući predznanje kod pojedinaca.
2.Glavni dio sata:
Učiteljica će urediti učionicu materijalima kojima raspolaže, kao npr. posteri, geografska
karta, razglednice, različite fotografije… Dok u pozadini svira tradicionalna njemačka - razgovor
glazba (po izboru učitelja/ice) razgovaramo sa učenicima o njihovim iskustvima i - frontalno
znanjima o zemljama njemačkog govornog područja:
- iskustva sa putovanja;
- informacije dobivene internetom, televizijom, u školi…
Razgovor po mogućnosti potkrepljujemo vizualnim materijalima koje smo donijeli na
nastavu.
U drugom dijelu glavnog dijela sata upoznat ćemo se sa svim učenicima.
a) Učiteljica prilazi svakom učeniku, pružajući mu ruku, predstavlja se: Hallo! Ich bin
…. Učenik joj odzdravlja i predstavlja joj se. Učiteljica pomaže pri odgovoru.
b) Učenici stoje u krugu. Učiteljica baca lopticu jednom učeniku i pita ga: Wer bist du?
On hvata lopticu, odgovara na pitanje i nastavlja na isti način niz. Učiteljica ponovo
pomaže pri odgovoru.
c) Učiteljica će izraditi kartice sa tipičnim njemačkim muškim i ženskim imenima.
Učenici, tj. učenice izvlače karticu sa svojim novim imenom, čitaju imena na glas,a
zatim šeću razredom te se predstavljaju jedan drugome.

- frontalno
- razgovor
- igra
- razgovor
- igra

3. Završni dio sata:
-frontalno
U završnom dijelu sata upoznat ćemo se sa udžbeničkim kompletom Wir 1, te načinima
rada i ocjenjivanja na satovima njemačkog jezika.
Za domaću zadaću će učenici izraditi kartice za stol sa svojim „novim“ imenima.

PLAN PLOČE:

Heidi

Silke

Claudia

Erika

Gabi

Renate

Doris

Gudrun

Bärbel

Hans

Sebastian

Ulrich

Jürgen

Max

Jakob

Peter

Klaus

Uwe

Ilse

Bernd

Osnovna škola:
Učiteljica:
Nastavni predmet: njemački jezik
Nadnevak:

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE
Nastavna cjelina: Modul 1, Lektion 1

Nastavna jedinica: Hallo! - obrada

Redni broj sata: 2.

Cilj obrade nastavne jedinice: pozdraviti i predstaviti se na njemačkom jeziku
Zadaci (obrazovni, funkcionalni, odgojni):
- predstaviti se i pozdraviti na njemačkom jeziku;
- pravilno upotrijebiti nove jezične strukture;
- uvježbati pisanje velikog i malog slova „w“ i „ß“;
- uvesti početno čitanje – osnovna pravila;
- unaprijediti vještinu slušanja.
Ključni pojmovi: Hallo! Grüß dich! Ich bin /heiße… Wer bist du? Wie heißt du?
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, vježbenica, CD, kartice sa rečenicama (predložak za kopiranje)

Artikulacija sata:

Nastavne metode i
oblici rada:

1.Uvodni dio sata:
Učiteljica pozdravlja učenike: „Guten Tag, Kinder!“, te im pomaže pri odgovoru: - razgovor
„Guten Tag, Frau …“. U uvodnom dijelu sata uvježbavamo strukture: „Ich bin… Wer - frontalno
bist du?“. U pozadini svira pjesma „Hallo, Leute!“ dok učenici šeću razredom. Kada CD, br. 10.
glazba stane, učenici se predstavljaju jedan drugome svojim „novim“ imenom.
Na isti način uvodimo strukture: „Ich heiße… Wie heißt du?“
2.Glavni dio sata:
a) Kod 1. slušanja zatvorenih udžbenika učenici moraju raspoznati imena likova koji se
pojavljuju u tekstu (Tina, Stefan, Mautzi).
b) Kod 2. slušanja učenici dobivaju kartice sa rečenicama iz teksta. Zadatak je učenika
da najprije tiho pročitaju rečenice. Kod 2. slušanja učiteljica prezentira tekst, a učenici u
paru slažu kartice sa rečenicama pravilnim redoslijedom.
c) Kod 3. slušanja otvorenih udžbenika učenici provjeravaju točnost rješenog zadatka.
Kod završnog slušanja učenici izgovaraju rečenične strukture iz teksta frontalno
uvježbavajući čitanje.
Učenici čitaju tekst po ulogama upućujući ih na neka osnovna fonetska pravila izgovora
glasova. – početno čitanje
Da bi provjerili razumijevanje teksta učenici će prevesti nepoznate riječi iz teksta. Riječi
se nalaze u „Popisu riječi“ u radnoj bilježnici na str. 30.
3. Završni dio sata:
Uvježbavamo pisanje velikog i malog slova ß i w.
Domaća zadaća: naučiti čitati tekst iz udžbenika na strani 8. – Hallo!
Važno je uputiti učenike na korištenje CD-a.
PLAN PLOČE:

- slušanje, CD,br. 1.
- razgovor
- frontalno
- rad u paru

-čitanje
-individualno
- individualno
- pisanje

Grüß dich!

Ich bin Tina.

Ich heiße Stefan.

Wie heißt du?

Wer bist du?

Miauuu, miauuu!

Hallo!

Und ich heiße Mautzi.

pisanje riječima diftong.Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata obradit će se pozdravi i induktivno uvesti glagoli sein i heißen.45. tj.. i 4. i 10.frontalno ulogama . odgojni): . 9. razina prepoznavanja. . zadatku uvježbat će se upitne rečenice (W-Fragen i Ja/Nein-Fragen). u bilježnicu. Učiteljica će zatim podijeliti kartice sa njemačkim imenima (kartice sa . zadatka obrađujemo najprije frontalno čitajući i prevađajući primjer iz . zad. CD.i . Završni dio sata: Učenici rješavaju 1. Dodajući lopticu jedan drugome učenici se predstavljaju i pitaju drugu osobu za ime. zadatak na istoj .u pravilnim situacijama upotrijebiti pozdrave. Svaka grupa dobije lopticu. Drugi dio 4. zadatak u radnoj bilježnici.unaprijediti jezične vještine. slova koja drugačije pišemo i izgovaramo. Jezične strukture uvježbavamo najprije na 3.grupni rad uvodnog sata – 1.individualno .frontalno udžbenika. radom u paru. br. tj.razgovor .čitanje 2. Učenici čitaju tekst „Hallo“ iz udžbenika po .frontalno 5.rad u paru U 4.i 46. . 3. Učenici u skupina pokušavaju pogoditi „novo“ ime svog prijatelja / prijateljice (Ja/Nein – Fragen) Zajednički dopunjujemo pravila o poretku riječi u rečnici. zadatka uvježbat ćemo u grupama.pisanje Domaća zadaća: radna bilježnica.usvojiti pozdrave: Hallo! Guten Tag! Grüß dich! Guten Morgen! Guten Abend! Auf Wiedersehen! Tschüs! . PLAN PLOČE: Schularbeit Grüße (pozdravi) Hallo! / Grüß dich! = Bok! (pri susretu) .Uvodni dio sata: Provjeravamo usvojenost domaće zadaće.4. Ključni pojmovi: Hallo! Guten Tag! Grüß dich! Guten Morgen! Guten Abend! Auf Wiedersehen! Tschüs! Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. 8. .. Lektion 1 Nastavna jedinica: Grüße! . 2. zadatku u udžbeniku.obrada Redni broj sata: 3.Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1. udžbenik. Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti pozdrave Zadaci (obrazovni. kartice sa imenima Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. Učenici će bojicom zaokružiti u .usvojiti poredak riječi u izjavnoj i upitnoj rečenici – na razini prepoznavanja. . funkcionalni. .nastavni sat). Prvi dio 4.individualno stranici. Nakon pročitanog teksta iz udžbenika na str. – izjavna i upitna rečenica. učenici rješavaju 2. str. Ispisujemo pozdrave na ploču. vježbenica.

sricanje riječi. Frontalno provjeravamo usvojenost zadatka. .9.frontalno . Završni dio sata: Učenici rješavaju 8. Frontalno čitamo po ulogama .pisanje Domaća zadaća: Naučiti abecedu. zadatak.pisanje djevojčice sa imenima za djevojčice.frontalno Razred dijelimo u dvije skupine.govorenje/ponavljanje Za uvježbavanje rješavamo u udžbeniku 9. Učenici uočavaju razliku između hrvatske i njemačke abecede.. npr. a zatim pojedinci izgovaraju njemačku abecedu (udžbenik. . a ostali u svoje bilježnice. PLAN PLOČE: . . Učiteljica izgovara imena napisana u tom zadatku.. i 10.čitanje 3. Učenici rade u paru. 2. a .frontalno .7). Dječaci u bilježnicu pišu listu sa imenima za dječake. u telefonskom razgovoru… Na ploči se nalazi pričvršćeno 26 kartica sa slovima abecede. .govorenje/ponavljanje .Glavni dio sata:. zad. Lektion 1 Nastavna jedinica: Das ABC. aktiviranje predznanja učenika) dok ostatak razreda u sebi čita abecedu sa korica udžbenika. te sličnost sa engleskom abecedom. vježbenica.govorenje učenici ih zborno ponavljaju. usvoji abeceda. Učenici zborno ponavljaju hrvatsku abecedu. . koja se više puta ponavlja. .frontalno . Učenik sriče jedno ime iz razreda. zad. CD. Drugi ga .6. funkcionalni.dosjetiti se situacija iz vlastitog života gdje koristimo abecedu.2. tj. Lista imena mora biti po abecedi (udžbenik. Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti njemačku abecedu Zadaci (obrazovni. Frontalno provjeravamo točnost izvršenog zadatka. zad.usmeno izlaganje .uočiti razliku između njemačke i hrvatske abecede. i 4.Uvodni dio sata: Provjeravamo domaću zadaću (radna bilježnica. zadatak iz udžbenika.pravilno sricati riječi – ponajprije vlastito ime. zadatak u udžbeniku.usvojiti njemačku abecedu.rad u paru primjer iz udžbenika. slikovne kartice (Wir 123 – Schatzkiste) Artikulacija sata: 1.) Nastavne metode i oblici rada: . Važno je ukazati i na situacije u vlastitom životu gdje koristimo abecedu. a . Prvu skupinu čine dječaci.govorenje .Tschüs! = Bok! (na rastanku) Guten Tag! = Dobar dan! Guten Abend! = Dobra večer! Gute Nacht! = Laku noć! Auf Wiedersehen! = Doviđenja! Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1. ali sa sve manjim brojem kartica dok se ne maknu sve kartice sa ploče.obrada Redni broj sata: 4.govorenje (sricanje) učenik piše na ploču. . odgojni): . tj. a drugu djevojčice.grupni rad Rješavamo 5. Ključni pojmovi: Das Abc Korelacija: hrvatski jezik (abeceda) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik.

8.poraditi na komunikacijskim vještinama: slušanje i govorenje. učenik se predstavlja prijatelju. ponavljajući u zboru i individualno.uvježbati pravilno sricanje imena. koji stoji prvi do njega. Kada glazba stane. vježbenica.Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata svaki učenik dobiva karticu sa imenom neke poznate osobe. ..individualno . Cilj obrade nastavne jedinice: uvježbati njemačku abecedu Zadaci (obrazovni. 6. kartice sa imenima (predložak za kopiranje) Artikulacija sata: 1.pisanje Cd sa njemačkom glazbom . U pozadini svira glazba.frontalno .. 2. PLAN PLOČE: Nastavne metode i oblici rada: . a ostali ga zapisuju u svoje bilježnice. zadatak iz udžbenika.individualno -individualno . 3.frontalno .pisanje . te nastoje čim prije pogoditi o kojoj se osobi radi. Domaća zadaća: Radna bilježnica.uvježbavanje Redni broj sata: 5. Lektion 1 Nastavna jedinica: Das ABC. . Rješavamo ponovo 9.frontalno . Učenici imaju 2 minute da nauče sricati ime.govorenje .stvoriti pozitivno ozračje u razredu. sričući svoje „novo“ ime sa kartice. CD. Ključni pojmovi: Das Abc Korelacija: hrvatski jezik (abeceda) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. funkcionalni. usvojenost abecede. Završni dio sata: Učenici rješavaju 5. . odgojni): .Uvodni dio sata: Provjeravamo domaću zadaću. Učenici šeću razredom.uvježbati njemačku abecedu. Jedan učenik dolazi pred ploču i sriče ime sa kartice.(slikovne kartice abecede) Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1. zadatak u radnoj bilježnici. zad. 7.

Severina Sandy Nina Emilija Gobac Janica Blanka Ivo Vanna Tony Oliver Gibonni Ivica Eduardo Niko .

Brojeve čitaju najprije u paru. str. br. .razgovor . Imena osoba učiteljica najprije glasno izgovori. cd. vier. 2. Kod 1.4. neunzehn.slušanje CD. str. Nastavne metode i oblici rada: . zwanzig Korelacija: matematika (brojevi) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik.5./3. Igra se ponavlja 5 puta. i 11. Uvježbavanje brojeva do 20: Učenici slušaju i bilježe brojeve iz zadatka 15. .Glavni dio sata: a) obrada brojeva od 0 -12 Na ploči se nalaze pričvšćene slikovne kartice. …. zadatka u udžbeniku. zad. slušanja i pisanja brojeva do 20. b) obrada brojeva od 13 – 20 Postupak obrade brojeva od 13 – 20 je isti kao u A dijelu glavnog dijela sata. Učenik koji je bio -rad u paru najbliže dobivenom broju je pobjednik. 13. bacaju kocke.upotrijebiti brojeve u igri. -igra Učenici igraju u paru. 11. Süddeutschland).usvojiti vještine čitanja. ponavljanje. br. razgovor .2.usvojiti brojeve do 20.Uvodni dio sata: Provjera domaće zadaće iz radne bilježnice. te ih ponavljaju. vježbenica. Završni dio sata: Učenici glasno čitaju brojeva iz 16. 10.12. Učiteljica objašnjava značenje i upotrebu pozdrava „Servus“ (Osterreich.Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1.čitanje Uvježbavanje brojeva do 12: udžbenik. Nakon 2. CD. slušanja udžbenici su otvoreni i učenici čitaju brojeve. -u paru. -slušanje -individualno 3. CD.obrada Redni broj sata: 6. zwei. br. Lektion 1 Nastavna jedinica:Zahlen von 0-20 . slušanja učenici imaju zatvorene udžbenike i slušaju brojeve od 0 . Ključni pojmovi: null. Kod 3. frontalno . Ako učenik izrazi želju može zasebno izgovoriti brojeve koji se nalaze na ploči. . odgojni): . U uvodnom dijelu sata rješavamo 10. a učenici zborno ponavljaju. slikovne kartice (Wir 123-Schatzkiste).poticati natjecateljsku atmosferu i poštivanje pravila igre. zadatak iz udžbenika.. Cilj obrade nastavne jedinice: usvajanje brojeva od 0 do 20 Zadaci (obrazovni. -čitanje a zatim frontalno. u udžbeniku. drei. eins.slušanje. Svaki igrač kaže jedan broj.frontalno -individualno .frontalno . slušanja učitelj/ica makne 2-3 slikovne kartice sa ploče i učenici u zboru ponavljaju brojeve do 12. funkcionalni. . Uočavaju sličnost u izgovoru pojedinih brojeva sa engleskim jezikom. kocke za igru Artikulacija sata: 1. Tijekom slušanja učenici moraju pridružiti imena slikama.

15. a njegov prijatelj izgovara glasno taj broj.uvježbavanje Redni broj sata: 7.uvježbati brojeve do 20. funkcionalni. PLAN PLOČE: (slikovne kartice) Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1. kartice za igru memory Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. str. Lektion 1 Nastavna jedinica:Zahlen von 0-20 . drei. Cilj obrade nastavne jedinice: uvježbavanje brojeva od 0 do 20 Zadaci (obrazovni.. Zadatak ćemo proširiti sa računskim radnjama zbrajanja i oduzimanja brojeva do 20. slušanja i pisanja brojeva do 20. Završni dio sata: Igramo bingo prema uputama u radnoj bilježnici zad.upotrijebiti brojeve u igri.frontalno memory. . odgojni): . vier. . Kartice za igru će pripremiti učenici kod kuće i . zwei.igra . .16.rad u skupinama donijeti ih u školu. zad. …. Domaća zadaća: radna bilježnica. neunzehn.Domaća zadaća: ispisati u bilježnicu brojeve od 0 – 20. eins. 3.frontalno iz klupe. 7. vježbenica. Frontalno će se pročitati točna rješenja i ispraviti eventualne pogreške u radnoj bilježnici (pri ispravljanju učenici imaju otvorene udžbenike na stanicama gdje su napisani brojevi). zadatak 12. Učenici zadatke .9.individualno rješavaju individualno.individualno .igra 2. Zatim mijenjaju -rad u paru uloge.Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata ponovit ćemo brojeve radom u paru. str.usvojiti vještine čitanja. U uvodnom dijelu sata u skupinama učenici igraju . . Jedan učenik piše broj -igra brojkom u svoju bilježnicu. . zwanzig Korelacija: matematika (brojevi) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik.pisanje Brojeve ćemo uvježbati na zadacima u radnoj bilježnici. radna bilježnica. . Nakon 10 minuta učenici će zamijeniti bilježnice sa prijateljem .poticati natjecateljsku atmosferu i poštivanje pravila igre.Uvodni dio sata: Provjera domaće zadaće u bilježnici. Ključni pojmovi: null.

čitanje po ulogama.“. te pitati sljedećeg učenika. zadatka najprije usmeno. Završni dio sata: . zadatka učenici rade u paru i pišu dijalog u bilježnice.pravilno reagirati na pitanja u konkretnoj situaciji. zadatku iz udžbenika. Nastavne metode i oblici rada: . -individualno Strukture uvježbavamo na 19. ponavljanje. Cilj obrade nastavne jedinice: pitati za dob Zadaci (obrazovni. cd Artikulacija sata: 1.slušanje. Kod 22. Lektion 1 Nastavna jedinica: Wie alt bist du? . zadatka u skupinama. odgojni): . zadatka -rad u paru dramatiziraju napisani dijalog. . kartice sa brojevima. Taj broj označava broj njegovih / njezinih . funkcionalni.zadatka učenici rade u paru. a kod 20.u paru godina. vježbenica. Kod 19. .7. br. . a zatim otvorenih razgovor udžbenika.uvježbati vještine govorenja i slušanja.rad u skupinama Kod 21. . .uvježbavanje Redni broj sata: 8. -pisanje Učenici dopunjuju jezične strukture iz 18.PLAN PLOČE: Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1.Uvodni dio sata: Provjera domaće zadaće iz radne bilježnice.usvojiti jezične strukture „Wie alt bist du? Ich bin … Jahre alt.govorenje skupine dobije jednu karticu sa brojem. zadatak iz udžbenika najprije zatvorenih.frontalno 2. govorenje 3. Svaki učenik iz . Ključni pojmovi: Wie alt bist du? Ich bin… Jahre alt Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik.pisanje. a zatim pismeno u . zadatak 12. Svaki učenik će reći koliko ima godina.Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata obradit će se jezična struktura „Wie alt bist du?“ CD. Zborno i individualno ponavljaju jezične strukture. Učenici slušaju 17.22.frontalno svoje bilježnice. Na kraju čitaju razgovor . .

Zadatak 23. CD. br. 17. Domaća zadaća. PLAN PLOČE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .-22.8. Učenici promatraju 4 fotografije te pretpostavljaju dob i imena osoba. a zatim . Učenici slušaju po dva teksta.slušanje frontalno. zad. pišu bilješke i uspoređuju ih najprije u paru. radna bilježnica.

.uvježbati i ponoviti jezične strukture 1. 17. Bum“.. Kod brojeva koji su dijeljivi sa brojem 3 ili u sebi imaju broj 3 (npr.pisanje. vježbenica. Frontalno ćemo provjeriti .. govorenje točna rješenja. . Jahre alt. . Ključni pojmovi: Guten Tag! Hallo! Guten Morgen! Auf Wiedersehen! Tschüs! Wie heißt du? Ich heiße. .poštivati pravila igre.igra Nakon 26.. – 22. Učenici stoje u krugu i dopunjuju niz dobacujući si pritom loptu. Pomoću jezičnih struktura iz 24. Ich bin.Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1. . pozdravi.rad u paru (25. Wie alt bist du ? Ich bin . zadatak i pišu ga u bilježnicu... lopta. odgojni): . funkcionalni.usvojiti melodiju i tekst pjesme „Hallo. lekcije pomoću zadataka u udžbeniku na str. .pravilno reagirati na pitanja u konkretnoj situaciji. lekcije: sricanje. uvježbati izgovor. zad.13) . Cilj obrade nastavne jedinice: ponavljanje nastavnog gradiva 1. zadatka. zadatka igramo igru „1. zadatak) te ih izvode pred pločom.. 14. cd Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. Leute!“.2.Uvodni dio sata: Usmena provjera domaće zadaće iz radne bilježnice. .. zadatka u troje dramatiziraju razgovore .rad u skupinama Brojeve ponavljamo pomoću 26.frontalno kraju nastavnog sata uzeti radne bilježnice na detaljniji pregled. Lektion 1 Nastavna jedinica: Hallo! .Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata uvježbat ćemo i ponoviti nastavno gradivo 1. učiteljica će na .rad u skupinama prebrojavaju. poticati učenike na suradnički odnos u razredu.uvježbati vještine govorenja i slušanja. Učenici rješavaju u paru 24. Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. 2. lekcije „Hallo!“ Zadaci (obrazovni. brojevi do 20….ponavljanje Redni broj sata: 9. učenici i dalje stoje u krugu te se .

usmeno izlaganje .Uvodni dio sata: Pismena provjera: provjeravamo usvojenost nastavnog gradiva 1. . slušanje bilježnicu.9.čitanje . meine Mutter.Glavni dio sata: Uvod u 2. Završni dio sata: U završnom dijelu sata vježbamo izgovor. dječaci pa djevojčice. Samokontrola. Jedan učenik koristi rječnik stranih riječi u . Kod 1. Wer ist das? Das ist mein Vater. . . meine Oma.rad u skupinama PLAN PLOČE: Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1. čitanje. . ispada iz igre. a zatim pismeno u svoje bilježnice dopunjuju 2. vježbenica.) 2. Učenici uočavaju povezanost posvojnih zamjenica mein /meine sa osobnim Nastavne metode i oblici rada: . lekcije „Hallo!“ / Uvođenje u novu temu: obitelj Zadaci (obrazovni. Ključni pojmovi: Das ist meine Familie. Na kraju ju otpjevaju u cijelosti. Učenici pjevaju pjesmu u skupinama. Potom mijenjaju uloge. Učiteljica zaustavlja pjesmu na određenim mjestima. udžbenik.individualno . slikovna kartica (Wir 123 – Schatzkiste) Artikulacija sata: 1. funkcionalni. lekcije „Hallo!“ (metodički priručnik. mein Bruder.slušanje. Istovremeno u svoju bilježnicu zapisuju imena članova obitelji (selektivno slušanje). učenici ponavljaju pjesmu. Čitamo tekst pjesme. CD. lekciju „Das ist meine Familie“: Učenici promatraju fotografiju obitelji Weigel i komentiraju (na materinjem jeziku) obiteljske odnose. .individualno . Leute“.frontalno CD. meine Schwester. Učenici najprije usmeno. odgojni): . Objašnjavamo posvojne zamjenice mein / meine i primjere zapisujemo na ploču. zadatak.poticati suradnički odnos radom u paru. Učimo pjevati pjesmu metodom „Igra jeke“ . Lektion 2 Nastavna jedinica: Das ist meine Familie . str.v. Sriče ju svojem partneru. Učimo pjesmu „Hallo. br. Najprije slušamo pjesmu zatvorenih udžbenika. Zadatak učenika je odgonetnuti koji se gradovi spominju u pjesmi. čitanja.uvježbavanje vještina slušanja. Kod 27.usvojiti jezične strukture – predstaviti obitelj Weigel (uvod u predstavljanje svoje obitelji). mein Opa. govorenja.proširiti rječnik obradom teme „Obitelj“. Gradove tražimo zajedno na geografskoj karti. Cilj obrade nastavne jedinice: Provjeravanje nastavnog gradiva 1.fontalno (slikovna kartica) Cd. 3. br. . metoda „Igra jeke“ . Čitamo tekst. Prilikom 2.rad u paru udžbeniku te odabire neku riječ.obrada Redni broj sata: 10. . Korelacija: priroda i društvo (obitelj) Nastavna sredstva i pomagala: metodički priručnik. slušanja učenici imaju zatvorene udžbenike. br. pjevanje. rad na tekstu .10.usvojiti posvojne zamjenic mein/e i osobne zamjenice er/sie.frontalno .frontalno. Tko pogriješi.slušanje . zadatka učenici rade u paru. 11. koji ju mora zapisati u . cd.pisanje. Slijedi samokontrola pomoću udžbenika. slušanja učenici imaju otvorene udžbenike.slušanje.moraju izgovorit „Bum“.plan ploče . 11.

naučiti nove riječi napamet i donijeti fotografiju svoje obitelji.fontalno 2.uvježbati jezične strukture – predstaviti svoju obitelj. vježbenica. . a potom u paru . odgojni): . Wer ist das? Das ist mein Vater. Wie heißt deine Mutter / dein Vater…? Korelacija: priroda i društvo (obitelj) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik.4. v. Najprije frontalno. čitati tekst.rad u paru imenice. . meine Mutter. Nastavne metode i oblici rada: . . .poticati suradnički odnos radom u paru. posvojnu zamjenicu uz koju stoje.mein Bruder der/mein die Mutter . zadatka u paru.rad u paru (domaća zadaća je bila donijeti sa sobom fotografiju svoje obitelji). PLAN PLOČE: Schularbeit Das ist meine Familie der Vater der Bruder .frontalno učenici predstavljaju članove svoje obitelji koji se nalaze na njhovim fotografijama .mein Vater er .Uvodni dio sata: Provjera domaće zadaće: čitanje teksta u udžbeniku na str. . a zatim .meine Mutter die Schwester . čitanja.17. Učiteljica upućuje učenike na razliku u značenju imenica Mutter/Mutti/Mama i Vater/Vati/Papa.pitati za određene informacije i odgovarati na postavljena pitanja. Lektion 2 Nastavna jedinica: Das ist meine Familie . mein Opa.uvježbati pravilnu upotrebu posvojnih zamjenica mein/e. funkcionalni. . te proširiti posvojnim zamjenicama dein/e. zad.zamjenicama er /sie. plan ploče Domaća zadaća. Nastavne sadržaje uvježbavamo na 5. Opa.meine Schwester die/meine sie Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1. fotografije vlastite obitelji Artikulacija sata: 1. . govorenja. Na taj način . . u udžbeniku. meine Schwester.razgovor 3.rad u paru frontalno. .16.uvježbavanje Redni broj sata: 11.uvježbavanje vještina slušanja.razgovor utvrđujemo upotrebu posvojnih zamjenica mein/e i osobnih zamjenica er/sie. tj. zadatku. Cilj obrade nastavne jedinice: uvježbavanje novih jezičnih struktura i proširivanje gramatičkih struktura posvojnim zamjenicama dein/e Zadaci (obrazovni. učenici samostalno .Glavni dio sata: Promatrajući obiteljsko stablo. Ključni pojmovi: Das ist meine Familie. na str. meine Oma.individualno dopunjuju tabelu sa prethodnog sata unoseći u nju nazive članova obitelji: Oma.proširiti i uvježbati rječnik nove lekcije. mein Bruder.pisanje. Završni dio sata: Učenici pišu dvije liste članova obitelji u bilježnicu razvrstavajući ih s obzirom na rod .pisanje Schwester. Jezične i gramatičke strukutre uvježbavamo pomoću 3.

zadatku učenici šeću razredom i u sakupljaju podatke o imenima članova obitelji svojih prijatelja.individualno . zadatak na str. str. odgojni): . fotografije članova obitelji.pisanje. Dopunjujemo tablicu sa prethodnog sata (v. i naučiti predstaviti svoju obitelj PLAN PLOČE: der/mein/dein die/meine /deine Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1. 3. Tante.Glavni dio sata: Učenici promatraju u 4. tj. Zapisuju ih u bilježnice. Cilj obrade nastavne jedinice: uvođenje i uvježbavanje novog vokabulara Zadaci (obrazovni. . zad. plan ploče). usmena provjera.pisanje .frontalno .individualno . radna bilježnica.razgovor . Učiteljica pričvršćuje na ploču slikovne kartice. 13.usmeno 2.poticati učenike na poštivanje pravila igre. zadatku u udžbeniku uvodimo i uvježbavamo posvojne zamjenice dein/e. Lektion 2 Nastavna jedinica: Familie Weigel . Frontalno provjeravamo dobivene rezultate.. funkcionalni. 3.individualno . Ključni pojmovi: die Tante / der Onkel / die Eltern / der Freund / die Freundin von Tina… Korelacija: hrvatski jezik (osobne zamjenice) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik.fontalno 6. zadatak iz udžbenika na str.rad u skupinama . . Freund. . Koristeći jezične strukture u 6.pisanje . 18. Frontalna provjera. Frontalna provjera.uvježbati u potrebu prijedloga von. Onke. 13. u radnoj bilježnici. . v. Provjeravamo točnost njihovih tvrdnji pomoću udžbenika na str.ponoviti osobne zamjenice er / sie. 3.uvježbavanje Redni broj sata: 12. Rješavaju individualno 4. .Uvodni dio sata: Usmena provjera domaće zadaće: radna bilježnica.Učenici uočavaju povezanost posvojnih zamjenica mein/e i dein/e sa rodom imenica.U 6. Završni dio sata: Učenici rješavaju 7. Kroz razgovor učenici utvrđuju obiteljske odnose između pojedinih članova. ponavljamo usmeno .usmeno izlaganje .frontalno .. 12. Završni dio sata: Učenici rješavaju 1. Nove izraze utvrđujemo kroz igru memory. 17. vježbenica. 3.igra . zad. zadatak na str. plan ploče . zadatak. u radnoj bilježnici. Freundin). . karte za igru memory (Wir 123 – Schatzkiste) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1.proširiti i uvježbati rječnik nove lekcije. i 2.individualno Domaća zadaća. zadatku u radnoj bilježnici nove izraze te ih prevode na hrvatski jezik (Eltern.

uvježbati u potrebu glagola sein u 3. zad.unaprijediti vještine govorenja i pisanja. karte za igru memory i slikovne kartice ( Wir 123 – Schatzkiste) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: .obrada Redni broj sata: 13. licu množine. . vježbenica. Cilj obrade nastavne jedinice: proširivanje upotrebe osobnih zamjenica er i sie ( u 3.Domaća zadaća. licu jednine i množine. Lektion 2 Nastavna jedinica: Er / sie . PLAN PLOČE: Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1. Sie / Er ist die Oma / der Opa von Tina… Das sind Peter und Renate Weigel. .5. radna bilježnica.poticati učenike na suradnički odnos radom u paru. . licu množine) Zadaci (obrazovni. i 6. odgojni): .ponoviti i utvrditi upotrebu osobnih zamjenica er / sie. na str. . Sie sind die Eltern von … Korelacija: hrvatski jezik (osobne zamjenice) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. 13.usvojiti u potrebu osobne zamjenice sie u 3. licu jednine) sa osobnom zamjenicom sie (u 3. Ključni pojmovi: Das ist Berta Weigel / Franz Weigel. funkcionalni.

Glavni dio sata: U 9. 14. i 6. učenici čitaju primjere. PLAN PLOČE: Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1.Uvodni dio sata: Usmena provjera domaće zadaće: radna bilježnica. . te uvesti osobnu zamjenicu sie u 3. zadatka. Završni dio sata: Učenici pišu dijaloge u svoje bilježnice. 8-10. a zatim učenici u parovima nastavljaju sa 8. slikovne kartice ( Wir 123 – Schatzkiste) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: .rad u paru . licu jednine i množine. Učiteljica objašnjava tijek 9. licu množine i oblike glagola sein.frontalno .uvježbavanje Redni broj sata: 14. koje su napisane u gramatičkom pregledu.pisanje Domaća zadaća.. Das ist mein Vater. zadatka.razgovor . Cilj obrade nastavne jedinice: uvježbavanje jezičnih i gramatičkih struktura 2. . lekcije „Das ist meine Familie“ Zadaci (obrazovni. vježbenica. zad. učenici u parovima čitaju dijaloge. lekcije.fontalno U uvodnom dijelu sata ponovit ćemo članove obitelji i osobne zamjenice er i sie u 3. funkcionalni. radna bilježnica. 2. 3.ponoviti i utvrditi upotrebu osobnih zamjenica. na str. odgojni): . Er heißt … Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. zad. Lektion 2 Nastavna jedinica: Mein Stammbaum .razgovor . Učenike je također potrebno uputiti na značenje boja (plava boja označava muški rod. 5.unaprijediti vještine govorenja i pisanja. Ova . .poticati učenike na suradnički odnos radom u paru. zadatkom koristeći memory kartice iz 7.1. crvena ženski. glagola biti i jezičnih sturktura 2. 13. .rad u paru licu jednine.individualno . Slijedi frontalna provjera. .predstaviti svoju obitelj i prijatelje. zadatku slijedi usmena analiza osobnih zamjenica u 3. Ključni pojmovi: Das ist meine Familie.izraditi vlastito obiteljsko stablo. . a žuta množinu). . str. a zatim u paru nastavljaju usmeno rješavati zadatak. pitati za određene informacije vezne uz temu obitelj.usmeno vježba se najprije provodi frontalno (učiteljica koristi slikovne kartice članova obitelji Weigel).

Učiteljica koristi slikovne kartice ( der / die / die ).a nakon toga slijedi usmena provjera. .govorenje . Onkel Franz“ Zadaci (obrazovni. Slijedi frontalna provjera.usvojti meldiju i tekst pjesme „Tante Frieda. U vremenskom roku od 2 minute moraju ispisati u pravilne stupce sve članove obitelji koje su do sada naučili. zadatak u radnoj bilježnici na str. 2. U uvodnom dijelu sata učenici rade u skupinama. Lektion 2 Nastavna jedinica: Tante Frieda.poticati učenike na lijepo pjevanje.rad u paru .rad u skupinama . Učenici na komad papira pišu tri liste.pisanje . učenici imenuju sve članove obitelji koji su određenog roda. Pobjeđuje skupina koja je točna napisala najviše naziva za članove obitelji u pravilne stupce. stupca u 3 različite boje.ponavljanje Redni broj sata: 15. predstaviti svoju obitelj pomoću obiteljskog stabla. tj. zadatak u udžbeniku na str.Uvodni dio sata: Usmena provjera domaće zadaće: radna bilježnica. zad.pisanje . Onkel Franz“. Nakon što učiteljica podigne karticu.Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata učenici individualno rješavaju 11. Rješavamo 10.individualno . odgojni): . Onkel Franz . 3. Završni dio sata: Učenici izrađuju svoje obiteljsko stablo u bilježnice ili na komad papira. 15. . 8-10. 14. Učenici pomoću fotografija koje su donijeli sa sobom predstavljaju svoju obitelj i prijatelje. vježbenica.pisanje . lekcije kroz pjesmu.ponoviti i utvrditi jezične strukture 2.poticati vještinu čitanja i govorenja. . str.1. . Ključni pojmovi: tekst pjesme Korelacija: glazbena kultura Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik.individualno Domaća zadaća.. Ponavljamo još jednom frontalno nazive članova obitelji.fontalno . Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti pjesmu „Tante Frieda. PLAN PLOČE: Schularbeit Mein Stammbaum ( Moje obiteljsko stablo ) Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1. U paru rješavaju 13. zadatak u radnoj bilježnici. najprije pismeno.frontalno . funkcionalni. CD Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: . 19.

Slijedi završna igra. Slijedi čitanje teksta pjesme. Onkel Franz“ obrađujemo metodom igra jeke. naučiti čitati pjesmu „Tante Frieda.ponavljanje Redni broj sata: 16.1. .poticati rad u paru i skupinama.govorenje 2. CD Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: . Ključni pojmovi: nastavni sadržaj 2. lekcije Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik.slušanje. .fontalno . sve 3 kitice. učenici ponove taj dio 2 puta.pjevanje Domaća zadaća. slušanja.Glavni dio sata: Pjesmu „Tante Frieda. pisanja. . .rad u skupinama pjesma stala ne gledajući riječi pjesme u udžbeniku. Učiteljica pusti dio pjesme. 1. učenici će ju otpjevati u cijelosti.uvježbati izgovor pojedinih riječi. Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti pjesmu „Tante Frieda.ponoviti i utvrditi jezične strukture 2.Uvodni dio sata: Učenici predstavljaju svoju obitelj pomoću obiteljskog stabla.14. čitanje . Kada se obradi cijela kitica. a učnici moraju nastaviti tamo gdje je . Lektion 2 Nastavna jedinica: Das ist meine Familie. Na isti način se obrađuju i slijedeće 2 kitice. br. odgojni): .individualno CD. Završni dio sata: Učenici pjevaju pjesmu u skupinama. funkcionalni. Učiteljica eventualno objašnjava nepoznate riječi u pjesmi. Onkel Franz“ Zadaci (obrazovni. igra jeke . Učiteljica pusti dio pjesme.pjevanje 3. lekcije. . . slušanje: učenici slušaju cijelu pjesmu. Slijedi usvajanje pjesme metodom igra jeke. vježbenica. PLAN PLOČE: Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1. Onkel Franz“ i usvojiti melodiju.frontalno. .radom na različitim tipovima zadataka poticati vještine govorenje.

. Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. Učenici međusobno razgovaraju o svojoj obitelji. . PLAN PLOČE: Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1.poticati vještine govorenje. Ključni pojmovi: Hast du Geschwister ? Ich habe einen Bruder/ eine Schwester. odgojni): . Najprije se ponavljaju posvojne zamjenice mein-e i dein-e.Uvodni dio sata: Učenici u skupinama pjevaju pjesmu „Tante Frieda. Cilj obrade nastavne jedinice: uvod u novu lekciju „Hast du Geschwister?“ Zadaci (obrazovni. Nakon što usmeno pročitaju i prekontroliraju rješenja. zad. 21.slušanje.rad u paru . U udžbeniku na str. zadatak u radnoj bilježnici na strani 15. 20.govorenje 3.-16. govorenje . br.uvesti neodređeni član u akuzativu i prezent glagola haben na receptivnoj razini. funkcionalni.12. .uvježbati koncentraciju i usmjerenost pažnje. 14. 2.obrada Redni broj sata: 17. učenici će također dopuniti popis riječi u radnoj bilježnici na str. Pomoću CD-a vježbamo izgovor.čitanje . .. 16. Lektion 3 Nastavna jedinica: Hast du Geschwister? . Učenici rješavaju individualno križaljku u 14. zadaci 14. U 13. zadatku. vježbenica.slušanje . br. metodički priručnik Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: . .individualno . i 32. CD. učenici slušaju 11. 31. čitanja. Onkel Franz“.proširiti rječnik učenika novim pojmovima i jezičnim strukturama. zadatak.rad u skupinama . 12. br. Učenici CD. CD. riješit će 12. . 13. Završni dio sata: Slijede fonetska vježba i vježba pisanja.Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata slijedi ponavljanje nastavnih sadržaja 2. zadatku uvježbavamo u paru jezične strukture.frontalno U radnoj bilježnici na str.pisanje Domaća zadaća radna bilježnica. . te ih ponavljaju. 17. učenici uvježbavaju pravila za pisanje.1. lekcije. str. .individualno . gdje moraju pismeno postaviti pitanja uz točno određene odgovore.. 16. zadatak u udžbeniku učenici će pročitati glasno kombinirajući pojmove koji pripadaju zajedno.pjevanje CD. slušaju riječi u udžbeniku na str. slušanja.

a zatim u . prepisati u bilježnicu tekst iz udžbenika na str.slušanje . Kod 1.usvojiti glagol haben kroz pjesmu.frontalno . Kod 2. br. 23. CD. zadatak u udžbeniku na str.individualno kopiranje nalazi se u metodičkom priručniku na str. Učiteljica objašnjava nepoznate riječi (Einzelkind) i zapisuje ih na ploču. Korelacija: hrvatski jezik (glagoli) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik.govorenje Domaća zadaća. slušanja učenici imaju otvorene udžbenike i prate tekst.15. tj. Važno je uputiti učenike na oblike imenica u množini. vježbenica. .Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata uvest ćemo učenike u novu lekciju „Hast du Geschwister?“. PLAN PLOČE: Schularbeit Hast du Geschwister? ( Imaš li braću i sestre? ) die Geschwister = braća i sestre das Einzelkind (die Einzelkinder) = jedinac. .individualno .poticati vještine govorenja i pisanja. učenici ponavljaju i zajedno prevađaju naslov na hrvatski jezik. 3. slušanja učenici imaju zatvorene udžbenike. Završni dio sata: Učenici rješavaju 3. Slijedi usmena provjera. Predložak za .frontalno plenumu uvježbavaju nove jezične strukture. 22. Lektion 3 Nastavna jedinica: Präsens vom Verb haben . funkcionalni.obrada Redni broj sata: 18. nastavni listić (predložak za kopiranje) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: . 2. Učenici čitaju primjere. 22. Zadatak je upisati imena djece u bilježnicu koja se pojavljuju u tekstu i broj braće i sestara koje imaju. . na sliku obitelji na početku 23.govorenje akuzativu. Učiteljica čita naslov lekcije. Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti prezent glagola haben Zadaci (obrazovni. Ključni pojmovi: Hast du Geschwister ? Ich habe einen Bruder/ eine Schwester. . odgojni): . strane. Učiteljica zasada ne objašnjava pravilnu upotrebu neodređenog člana u .Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata provjerit ćemo nastavne sadržaje 2.usvojiti i pravilno upotrijebiti glagol haben u svim licima jednine i množine. i naučiti ga čitati.1. jedinka Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1. zadatku učenici usmeno nadopunjuju rečenice koje se pojavljuju u obrađenom . ali tako da prekriju obrađeni tekst na str.čitanje U 2. Taj isti tekst učenici će još jednom pokušati nadopuniti.poticati rad u skupinama i paru. Učenici čitaju tekst po ulogama. lekcije. pravilno upotrijebiti neodređeni član u akuzativu.frontalno tekstu. 15. .

Sie __________ eine Schwester. zadatak u radnoj bilježnici na str. Schwester – pucketati prstima lijeve ruke). radna bilježnica. eine pucketati prstima desne ruke. Učenici čitaju iz udžbenika na str. 23. Glagol haben ćemo utvrditi frontalnim ponavljanjem pjesmice sa listića.rad u paru . 22.individualno . zadatka. Učenici čitaju po ulogama tekst u . nalijepiti nastavni listić u bilježnicu. Ihr __________ eine Schwester. eine Schwester.frontalno udžbeniku na str. habe – lupiti rukama o koljena. eine Schwester. ti imaš – pokazati na osobu do sebe kojoj se obraćamo…). ali samo na njemačkom jeziku. Domaća zadaća. Slijedi usmena provjera. 2.govorenje pitanje. 10. Nakon što odgovori na .1. Donijeti svoju fotografiju. eine Schwester. Nakon toga slijedi ponavljanje 3. Glagol ćemo ponoviti još 2 puta. Završni dio sata: Učenici rješavaju 1. 17. Na taj način učenici na zanimljiv način usvajaju gramatičke sadržaje.frontalno .pisanje . du hast.pisanje . naučiti napamet sve oblike glagola haben kroz pjesmicu.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata provjerit ćemo domaću zadaću. a učenici ju oponašaju ( ich habe. plan ploče). Ergänze und sing mit! Ich habe Du h_________ Er h_________ Sie h_________ Es h_________ eine Schwester.govorenje . Učiteljica najprije prezentira tekst ( Ich – pljesak rukama. und? Wir __________ eine Schwester. Učiteljica pokretima ponavlja glagol. dobacuje loptu drugom učeniku i postavlja mu isto pitanje. Slijedi prezentacija naučenog po skupinama 3. Na. sve oblike glagola haben na njemačkom i hrvatskom jeziku. ja imam – učiteljica pokazuje na sebe.rad u skupinama .. zad.Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata analizirat ćemo rečenice (v. eine Schwester. Učenici prate tekst i rade ritmične pokrete rukama. .čitanje pitanje učeniku „Hast du Geschwister?“ i dobacuje mu loptu.frontalno . Učenici će u fazi uvježbavanja dobiti nastavni listić koji moraju sa prijateljem u klupi nadopuniti. Učiteljica postavlja . PLAN PLOČE: Schularbeit Hast du Geschwister? muški rod ženski rod Ich habe einen Bruder / eine Schwester.

postaviti pitanja nekoj osobi o osobnim podacima.poticati vještine govorenja i pisanja. Ključni pojmovi: Wie heißt du? Ich heiße… Wie alt bist du? Ich bin… Hast du Geschwister? Ja. vježbenica Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: .uvježbavanje Redni broj sata: 19. . Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1.ponoviti i uvrditi jezične strukutre „Wie alt… Wer ist…“. pričati o sebi . ich habe… Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. funkcionalni. Das ist gesund. Cilj obrade nastavne jedinice: uvježbati jezične strukture 3. lekcije Zadaci (obrazovni. .Sie __________ eine Schwester. Lektion 3 Nastavna jedinica: Hast du Geschwister? .poticati rad u paru. odgojni): .intervju. .

zadatku u udžbeniku dopunjuju prema zadanom modelu svoje podatke . zadatak u parovima.Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata uvježbat ćemo do sada naučene nastavne sadržaje 3. zaustavit će se i stati uz osobu koja im je najbliža. .igra radi. odgojni): . Slijedi frontalna provjera. Završni dio sata: Učenici rješavaju 8.poštivati pravila igre.obrada Redni broj sata: 20. .usvojiti pridjeve i pravilno ih upotrijebiti u rečenici – pridjev kao dio predikata. PLAN PLOČE: Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1.govorenje . Učiteljica uzima udžbenike i čita podatke .rad u paru Er / Sie ist…“ i uvesti strukturu „Wer ist…?“. zadatka u radnoj bilježnici. Ostali učenici moraju pogoditi o kojoj se osobi . 3. Ključni pojmovi: Sie / Er ist nett / lustig / doof / streng… Korelacija: hrvatski jezik (pridjev kao dio predikata) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik.rad u paru pjesmicu sa glagolom haben.govorenje Domaća zadaća. . okarakterizirati ju.individualno Učenici u 6. . funkcionalni.frontalno 2.govorenje parovi koji će zajedno riješiti 7.poticati suradnički odnos. str. zadatka u udžbeniku. Na . zadaci 4.pisanje (učenici mogu zalijepiti svoju fotografiju). Prije početka rješavanje 7.. Učenici u parovima ponavljaju . zadatak. .rad u paru znak STOP.frontalno pojedinih učenika ne spominjući imena.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata provjerit ćemo domaću zadaću. Ponovit ćemo jezične strukture „Wie alt ist… . Nakon toga 2-3 učenika čita svoje podatke. lekcije.opisati osobu jednostavinim rečenicama koristeći pridjeve. vježbenica Artikulacija sata: Nastavne metode i . Napredniji učenici će po završetku vježbe pričati pred razredom o svojoj prijateljici ili prijatelju.frontalno . Čitamo rješenja 10. i 5. . 19. učenici će ustati i šetati razredom. Na taj način nastat će . radna bilježnica.1.poticati vještine govorenja i pisanja. . Lektion 3 Nastavna jedinica: Adjektive . Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti pridjeve Zadaci (obrazovni.

Slijedi frontalna provjera usvojenosti 4. Učiteljica izgovara pridjeve.poticati uljudno ponašanje. Učenici crtaju u bilježnicu 6 polja koja ispunjavaju brojevima. Korelacija: hrvatski jezik (osobne zamjenice) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. zadatka. Ključni pojmovi: Haben Sie Kinder? Sind Sie verheiratet? Wie alt sind Sie?.obrada Redni broj sata: 21. . 24. Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti pravilnu upotrebu oblika iz poštovanja (Sie) Zadaci (obrazovni.. zadatka u . i 5. te ponoviti u potrebu osobnih zamjenica ich i du. 3. U 6. plan ploče). a učenici odgovaraju punom rečenicom. zadatak u radnoj bilježnici.frontalno radnoj bilježnici.pisanje Domaća zadaća. zadatku u radnoj bilježnici igramo bingo sa brojevima. .igra . 5. Skupina brzo slažu riječ. str. . Lektion 3 Nastavna jedinica: Höfliche Fragen . zadatak u udžbeniku. naučiti pridjeve napamet PLAN PLOČE: Leute charakterisieren ( Opisujemo ljude ) nett = lustig = sypmathisch = freundlich = doof = blöd = langweilig = streng = Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1.Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata proširit ćemo vokabular učenika pridjevima. zadatka i objašnjavaju povezanost dein Vater – er i deine Schwester – sie.individualno .rad u skupinama . .razlikovati formalna i neformalna pitanja.individualno . zadatak. funkcionalni. Slijedi igra slovima u skupinama. Učenici čitaju primjere iz 4. cd Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: .poticati vještine govorenja. radna bilježnica. 18. 2-3 učenika čitaju individualno pridjeve.igra 2. Završni dio sata: Učenici rješavaju 2. zadatak u udžbeniku na str.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata provjerit ćemo domaću zadaću. Čitamo rješenja 4. Učenici pomoću rječnika na kraju udžbenika prevađaju nove pojmove i zapisuju ih u bilježnicu (v.. Učenici u skupinama sam izrađuju kartice za igru. 3. Učiteljica kaže pridjev. učenici ih zborno ponavljaju. .pisanje . učiteljica postavlja pitanja. vježbenica.govorenje ..oblici rada: 1. odgojni): . Rješavamo 4.frontalno . slušanja i pisanja.usvojiti pravilnu upotrebu oblika iz poštovanja.

frontalno .utvrditi i uvježbati postavljanje pitanja i odgovaranje na njih.govorenje . a oblik iz poštovanja na 7.poticati rad u paru. zadatku u udžbeniku na strani 25. .frontalno radnoj bilježnici na 18. i 2.pisanje . odgojni): . . br. Glagole će individualno učenici uvježbati na 9. 20. Slijedi usmena provjera.bist du – bin ich Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1.poticati vještine govorenja i slušanja.čitanje 2.slušanje .razgovor CD. u udžbeniku). cd . i pretpostavljaju značenje pitanja koja djeca postavljaju učiteljici. lice množine oblika iz poštovanja u pregledu gramatike u udžbeniku na strani 44.. Učenici u rečenicama pronalaze glagole i osobne zamjenice te uspoređuju 1. . Domaća zadaća. Učenici promatraju sliku u 9. zadatka u . 8.individualno . zadatak na str. Lektion 3 Redni broj sata: 22. neformalni i formalni oblik oslovljavanja osoba.. zadatak.. Wer bist du? Hast du Geschwister? … Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. zadatku. strani.poticati uljudno ponašanje. Ključni pojmovi: Haben Sie Kinder? Sind Sie verheiratet? Wie alt sind Sie?.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata provjerit ćemo domaću zadaću. .individualno . Završni dio sata: Učenici postavljaju pitanja učiteljici (10.pisanje 3. Učenici usmeno prevađaju pročitane rečenice.Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata obradit ćemo oblik iz poštovanja (Sie).razgovor PLAN PLOČE: Schularbeit Höfliche Fragen ( pitanja iz poštovanja ) haben Sie – hast du – habe ich sind Sie . Čitamo rješenja 3. lice jednine i 3.razlikovati formalna i neformalna pitanja. str. 16. Primjeri se zapisuju u bilježnice. Učenici slušaju pitanja sa cd-a i nakon toga ih čitaju na glas. Učiteljica objašnjava učenicima različitu upotrebu osobnih zamjenica du i Sie. Pitanja moraju pridružiti odgovorima. 20. . funkcionalni. . radna bilježnica. Nastavna jedinica: Höfliche Fragen – Mein Freund / meine Freundin . zadatku u radnoj bilježnici na str.uvježbavanje Cilj obrade nastavne jedinice: utvrditi i uvježbati postavljanje pitanja Zadaci (obrazovni. . vježbenica.1. 26. .

.poštivati pravila rada u skupinama i ciklusima.26. . br.frontalno 20. .govorenje paru.. nakon čega oni nastavljaju radom u .. U 12. učiteljica ili jedan učenik zapisuju odgovore na ploču (v. 21. CD.frontalno dijaloga. eine Schwester Karin Frau Becker. . . zadatku na 26.Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. . 17. .poticati vještine govorenja.ponoviti najvažnije jezične i gramatičke strukture na različitim tipovima zadataka. lekcije Zadaci (obrazovni. udžbenik. Lektion 3 Nastavna jedinica: Hast du Geschwister? – ponavljanje Redni broj sata: 23.rad u paru učiteljica provodi frontalno. učenici dramatiziraju dijaloge. Usmena provjera.naučiti melodiju pjesme „Hast du Geschwister?“ i na taj način ponoviti jezične konstrukcije. – pismeno opisivanje prijatelja ili prijateljice PLAN PLOČE: Interview Georg. Završni dio sata: Učenici rješavaju 11. zad. br.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata provjerit ćemo usmeno domaću zadaću u radnoj bilježnici na str. cd .. 18. Dječaci će u početku zborno čitati plavo označene dijelove . Wer bist du? Hast du Geschwister? … Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. zadatku u udžbeniku na str.individualno zapisuju odgovore u bilježnice. pisanja i slušanja. odgojni): . 14. a djevočice crveno.uvježbati izgovor nekih riječi i uvježbati pravilno pisanje riječi. . 3. Prvi dio dijaloga .utvrditi i ponoviti nastavne sadržaje 3. funkcionalni. str. Uloge se potom mijenjaju. zajedno sa učenicima. plan ploče).slušanje Domaća zadaća. verheiratet. Ključni pojmovi: Haben Sie Kinder? Sind Sie verheiratet? Wie alt sind Sie?. 8. vježbenica.Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata ponovit ćemo i utvrditi kroz intervju Ja/Nein.zadatak u radnoj bilježnici na str.. čitanja. 43. Točni odgovori se provjeravaju frontalno pri čemu CD.frontalno U 13.Fragen i W-Fragen. 2 Kinder. einen Sohn Martin. zadatak 14. . Provjera se odvija prezentacijom dijaloga u paru i nakon toga zbornim ponavljanjem svih učenika. lekcije. strani udžbenika učenici slušaju predstavljanje dviju osoba i . 27.slušanje .čitanje 2. eine Tochter Susanne Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1. Cilj obrade nastavne jedinice: ponoviti nastavne sadržaje 3.

.individualno 3.potaknuti učenike da izraze svoje želje i razmišljanja. i nadopuniti rječnik stranih riječi u radnoj bilježnici na strani 32..i 13.poticati koncentraciju učenika. Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti tekst o Svetom Nikoli Zadaci (obrazovni. predložak za kopiranje . zadatku učenici pišu 3 liste sa nazivima članova obitelji. metodički priručnik. Dezember. Završni dio sata: Pjevamo pjesmu metodom „igra jeke“. 12.. zadatak u udžbeniku na str. postaja: učenici rješavaju 15.22..Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata ponovit ćemo nastavne sadržaje 3. Korelacija: vjeronauk (blagdan Svetog Nikole) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. tj. stani u radnoj bilježnici. vježbenica. lekcije. Ako je jedna skupina završila zadatke prije duge. Važno je da su sve skupine izvršili svoje zadatke.rad u ciklusima rečenica te ih zapisuju u bilježnicu. kada su gotovi sa zadatkom.).Lieber Sankt Nikolaus. bring mir. . br. . Učenici čitaju sastavke. . odgojni): .pjevanje Domaća zadaća. zadatak na str. spajaju dijelove . 22. tzv. .frontalno Učiteljica će na kraju sata uzeti na detaljan pregled sastavke. slikovne kartice (Wir 123 – Schatzkiste). zadatak.usporediti običaje u Hrvatskoj i zemljama njemačkog govornog područja. 19. br. ciklusima (Stationenlernen). Lektion 9 Nastavna jedinica: Sankt Nikolaus . . . postaja: 16. zadatku na 22. . učenici glasno izgovaraju brojeve. Pufferstation (radna bilježnica. postaja: 17.frontalno CD. Nakon zadanog vremena učenici mijenjaju postaje. PLAN PLOČE: Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 3. . Točna rješenja će se pročitati usmeno. bitte.pravilno napisati pismo Svetom Nikoli prema zadanom predlošku. . Ključni pojmovi: Sankt Nikolaus kommt am 6. riješiti preostale zadatke u radnoj bilježnici na str. . i 33.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata provjerit ćemo usmeno domaću zadaću.unaprijediti vještine čitanja i slušanja. u 18. 2. . Učenici rade po postajama..slušanje/pisanje 14. Uvježbavamo izgovor pomoću zadatka u udžbeniku na 28.rad u skupinama 1. igraju bingo pri čemu je jedan učenik voditelj igre 3.obrada Redni broj sata: 24.proširiti vokabular učenika na temu blagdani (Sankt Nikolaus). funkcionalni. 27.frontalno CD.čitanje 2. strani i vježbamo pisanje na .. .Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. zadatak – usmeno prevađanje pojmova. 19. dobiva dodatne zadatke.

Učiteljica pomaže individualno . Učiteljica još jednom prezentira tekst.razgovor . Slijedi samokontrola tiho čitajući tekst u udžbeniku. . Završni dio sata: Učenici pišu svoje pismo Svetom Nikoli. zad. Učenici u parovima prevađaju nepoznate riječi iz teksta.Stiefel. čitati tekst na str. Slijedi razgovor sa učenicima o blagdanu Svetog Nikole.Süßigkeiten. 19. lekcije. 3.Sack.frontalno . što bi željeli dobiti od Svetog Nikole u čizmicu. zad.Geschenke. Riječi su zapisane u radnoj bilježnici na str. 1.čitanje . Učenici imaju zatvorene udžbenike.frontalno . učenici zborno ponavljaju.igra . . Prevađamo usmeno tekst. plan ploče). 2. 97. Učenici na materinjem jeziku izražavaju svoje želje. Predložak za kopiranje nalazi se u metodičkom priručniku na str.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata provjerit ćemo nastavne sadržaje 3.frontalno .Fenster. PLAN PLOČE: N I K O L A U S slikovne kartice kartice riječima .individualno .3. Tijekom slušanja učenici imaju zadatak numerirati brojevima 1 – 6 pojmove koje su zapisali u bilježnicu.pisanje .slušanje .individualno . 6Rute). U sljedećoj fazi učenici individualno čitaju riječi sa ploče. a učiteljica čita tekst. a koji se pojavljuju u tekstu (1. (Tijekom razgovora učiteljica pričvršćuje slikovne kartice i kartice riječima na ploču – v. Učiteljica izgovara riječ. zadatak u udžbeniku.čitanje 3. 5. Učenici čitaju na glas svoja pisma.individualno . 97. običajima obilježavanja tog blagdana.pisanje Domaća zadaća. 2. Slijedi čitanje teksta na glas.Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata obradit će se tekst „Sankt Nikolaus“ na str. 4.rad u paru . Slijedi čitanje novih riječi.Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. Nove riječi učenici zapisuju u svoje bilježnice. predložak za kopiranje). Tekst prevodimo frontalno. 67. i prepisati ga u bilježnicu.. učenici prate tekst otvorenih udžbenika. U uvodnom dijelu sata igramo igru „Buchstabenspinne“ (igra „vješala“ v.čitanje .individualno pojedinim učenicima pri pisanju pisma. Stefanovo pismo Svetom Nikoli. U fazi ponavljanja učenici čitaju na glas 2.

Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1. Redni broj sata: 25.obrada Cilj obrade nastavne jedinice: uvod u novu lekciju Zadaci (obrazovni. .proširiti vokabular učenika. funkcionalni. Lektion 4 Nastavna jedinica: Wo wohnt ihr? . odgojni): .

Napredniji učenici će postaviti učiteljici ista pitanja.čitanje . 2. cd Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata provjerit ćemo domaću zadaću. 21. vježbenica. .obrada Redni broj sata: 26. gdje točno.individualno . Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti prezent (sadašnje vrijeme) glagola wohnen i sein Zadaci (obrazovni. str. Završni dio sata: Učenici u paru rješavaju 3. Slijedi razgovor sa .poticati suradnički odnos radom u paru. odgojni): .rad u paru / frontalno postavlja učenicima ista pitanja. Za provjeru učiteljica . Učiteljica će pričvrstiti na ploču još nekoliko fotografija i komentirati ih. Kod 2. Na zemljopisnoj karti učenici traže grad Augsburg. plan ploče). . itd.čitanje Učiteljica drži u ruci fotografiju jednog njemačkog grada. zadatak u udžbeniku na str. najprije vrlo brzo. funkcionalni. zadatka pročita po ulogama. Čitamo tekst po ulogama. slušanja zatvorenih udžbenika učenici zapisuju u bilježnicu podatke o Stefanu koji se pojavljuju u tekstu. slušanja slijedi samokontrola.poticati vještine slušanja. Zapisujemo nepoznate riječi u bilježnicu (v. zadatka u udžbeniku na str. riješiti 1.. 23. Učiteljica okreće fotografiju prema učenicima. gdje su sve bili.rad u paru / frontalno . Fotografija je okrenuta prema njoj. Domaća zadaća.aktivirati znanje učenika i potaknuti ih da pričaju o svojim iskustvima. licu množine. Lektion 4 Nastavna jedinica: Präsens . govorenja i čitanja. jesu li boravili u zemljama njemačkog govornog područja. ali ne koristeći tekst na 30. CD. Frontalno ćemo provjeriti usvojenost zadatka tako da se tekst iz 2. Korelacija: priroda i društvo(snalaženje na zemljopisnoj karti) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. ali . 30. naučiti novi vokabular. Učenici usmeno nekoliko puta čitaju pitanja i odgovore po ulogama koristeći tekst. a zatim sve sporije.govorenje u 3. Na taj način ponovit ćemo oblik iz poštovanja.Glavni dio sata: Učenici promatraju fotografiju u udžbeniku na str.slušanje .razgovor učenicima o njihovim iskustvima.frontalno . Učenici prevađaju tekst.frontalno Nikoli. . Učenici moraju pogoditi što se nalazi na fotografiji (grad). Slijedi uvježbavanje novog vokabulara pomoću 2.proširiti znanje učenika o zemljama njemačkog govornog područja. Učiteljica postavlja pitanja učenicima o Stefanu: Wie heißt er? Wie alt ist er? Hat er Geschwister? Wie heißt sie? Wie alt ist sie? Wie heißt sein Vater? Wie heißt seine Mutter? Kod 1.čitanje / govorenje 3. Učenici čitaju tekst o Svetom . .. PLAN PLOČE: Wo wohnt ihr? (Gdje stanujete?) Wie viele seid ihr zu Hause? = Wo liegt das denn? = Süddeutschland = bei = Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1. Ključni pojmovi: Wo wohnt ihr? Wir wohnen in Krapina/ in Augsburg… Wo liegt das denn? Das liegt in. br.usvojiti i primijeniti prezent glagola wohnen i sein. 30. 30. .. zadatak u radnoj bilježnici na str. .

tj. Učenici traže na geografskoj karti gradove koji se pojavljuju u 4. in München. . Učenici rješavaju 3. Učenici primjećuju da taj glagol ima posebnu konjugaciju i za njega ne vrijede nastavci za prezent. naučiti napamet glagole wohnen i sein i nalijepiti nastavne lisitće u bilježnicu. Ključni pojmovi: Wo wohnt ihr? Wir wohnen in Krapina/ in Augsburg… Korelacija: hrvatski jezik (prezent) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik.frontalno iz udžbenika na str. PLAN PLOČE: Wo wohnt ihr? (Gdje stanujete?) ihr wohnt wir wohnen Ergänze und sing mit! Ich wohn Du wohn Er wohn Sie wohn in München. Čita se primjer iz 4. Uvježbavamo prezent glagola wohnen gestikuliranjem. 3. te i njega ispisuju. in München. Učiteljica izgovara nazive gradova. Učenici nadopunjuju nastavni listić nastavcima za glagole. a zatim učenici nastavljaju radom u paru.usvojiti brojalice u kojima se pojavljuju glagoli wohnen i sein. Na kraju nadopunjuju 2.Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata obradit će se prezent glagola wohnen i sein. . Domaća zadaća. in München. Učenici čitaju tekst po ulogama .usvojiti nastavke za prezent.poticati vještine slušanja. .poticati suradnički odnos radom u paru i radom u skupinama. zadatku i plakata (Wir 123 – Schatzkiste) učiteljica objašnjava konjugaciju glagola wohnen.frontalno / rad u paru . 23. zadatka. zadatak u radnoj bilježnici na str. Istim koracima obrađujemo prezent glagola sein. a učenici zborno i pojedinačno ponavljaju. .rad u skupinama . Usmena provjera.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata provjerit ćemo domaću zadaću.Schatzkiste). zadatka (v.locirati na geografskoj karti neke gradove u Hrvatskoj i zemljama njemačkog govornog područja. Frontalno se rješava jedan primjer.razgovor . pljeskanjem (isti postupak kao i kod usvajanja preznta glagola haben). Učenici najprije ispisuju glagole iz rečenice.frontalno . 30. . nastavni listići (predložak za kopiranje) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1.iste metode i oblici rada . zadatak u radnoj bilježnici na str. Pomoću pregleda gramatike u 4. vježbenica. Završni dio sata: Učenici u skupinama ponavljaju i prezentiraju glagole wohnen i sein. govorenja i pisanja. Slijedi analiza dijelova rečenica iz 4. plan ploče). . Glagol sein se također uvježbava pokretima nakon što učenici riješe nastavni listić..individualno . plakat (Wir 123. zadatku.čitanje 2. 23.govorenje . traže subjekt (tko nešto radi). Učiteljica koristi pri obradi plakat iz „Wir 123 – Schatzkiste“.

zu Hause. zu Hause. Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1.ponoviti i utvrditi jezične strukture Wo liegt… In Deutschland…. zu Hause. funkcionalni. Na. Lektion 4 Nastavna jedinica: Wo wohnt ihr? . zu Hause. in München. zu Hause.uvježbavanje Cilj obrade nastavne jedinice: uvježbavanje jezičnih i gramatičkih sadržaja 4. und? Wir Ihr Sie __________ Sie __________ zu Hause. Das ist gesund. in München. zu Hause. Ergänze und sing mit! Ich bin Du __________ Er __________ Sie __________ Es __________ zu Hause. Na. in München. odgojni): . lekcije Zadaci (obrazovni. zu Hause.Es wohn in München. . und? Wir wohn Ihr wohn Sie wohn Sie wohn in München. Redni broj sata: 27. Das ist gesund.

rad u paru . 32. lekciju.rad u paru . radna bilježnica. Učiteljica ispituje učenike: Hast du auch eine E-Mail-Adresse? Wie ist deine Adresse? Učenici se nastavljaju međusobno ispitivati.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata provjerit ćemo domaću zadaću. nakon čega učenici čitaju tekst po ulogama.frontalno . Učenici dolaze do odgovora: In Deutschland. . 3. Učenici slušaju sa cd-a 5.Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata uvježbat ćemo i ponoviti do sada obrađene jezične i gramatičke sadržaje 4. 5. a rezultati će se provjeriti frontalno. cd. zad.frontalno CD.pisanje Domaća zadaća. geografska karta Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. zadatka: Wo liegt Augsburg?. prezent glagola wohnen i sein. . Učiteljica razgovara s učenicima o sadržaju preslušanoga.ponoviti brojalice u kojima se pojavljuju glagoli wohnen i sein. vježbenica. Završni dio sata: Učenici u parovima rješavaju 4. .naučiti čitati kućne i e-mail-adrese. odgojni): .poticati vještine govorenja. str. Slušamo ponovo razgovor. Učenici nastavljaju radom u paru. . Lektion 9 Nastavna jedinica: Weihnachten .slušanje / čitanje .govorenje 2. zadatak u udžbeniku na str. lekcije.usvojti i primijeniti novi vokabular uz temu Božić. Učiteljica u sljedećem dijelu nastavnog sata koristi geografsku kartu. Ponavlja pitanje iz 1. 24. 24.govorenje . . . 22. Redni broj sata: 28.obrada Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti novi vokabular uz 9. Sliijedi 7.poticati suradnički odnos radom u paru i radom u skupinama. zadatka i objašnjava način vježbe. Tada učiteljica čita sa učenicima a i b primjer iz 7. funkcionalni. zadatak u radnoj bilježnici na str.. zadatak. čitanja i pisanja. Ključni pojmovi: Wo liegt…? In Deutschland / Kroatien / Österreich / der Schweiz… Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. Šeću razredom i zapisuju kućne i e-mailadrese troje učenika.rad u skupinama individualno ponavljaju rime.locirati na geografskoj karti neke gradove u Hrvatskoj i zemljama njemačkog govornog područja. tj.. uz temu Božić Zadaci (obrazovni. . . PLAN PLOČE: Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 3. br. Učiteljica ispituje učenike kako glase adrese pojedinih učenika. Učenici u skupinama i .

U drugom dijelu zadatka opisat će ga svojem prijatelju. itd.poticati suradnički odnos radom u paru. Završni dio sata: Igramo igru „Kim-Spiel“. Na ovaj način uveli smo i vježbu kratanja. a učenici će pogađati koje kartice nedostaju. slikovne kartice (Wir 123 – Schatzkiste) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. in der Mitte… Korelacija: vjeronauk.igra kretanja . unten – spuste ruke do poda.frontalno Engel. Fenster. Ključni pojmovi: Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. . PLAN PLOČE: Weihnachten (Božić) rechts = links = oben = unten = in der Mitte = Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 3. Stiefel. links oben. Nove pojmove uvježbat ćemo pokretima. a učenicima pokazuju smjer rukom (oben – učenici dignu ruke u zrak. rechts unten. odgojni): . funkcionalni.razgovor njemačkog govornog područja (na materinjem jeziku). Sack. Wo war der Sack? – in der Mitte… U drugom dijelu igre učiteljica neće razmještati slikovne kartice na ploči. Čitamo rješenja 5. Nakon toga mijenjaju uloge.usvojti melodiju i tekst božićne pjesme „O.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata provjerit ćemo domaću zadaću.igra zapamtiti gdje se nalaze kartice. Kerze..frontalno str. Učiteljica izgovara pojmove. zadatak u udžbeniku na str. 2. Lektion 9 Nastavna jedinica: Weihnachten . 67.poticati vještine govorenja. već će uzeti jednu ili dvije kartice. 98.uvježbavanje Cilj obrade nastavne jedinice: uvježbati i proširiti vokabular uz 9. Dok učenici imaju zaklopljene oči.pisanje . Svaki učenik će nacrtati svoje božićno drvce u bilježnicu i na njemu božićni nakit. zadatka na 24. Kugel. a učiteljica će im postaviti pitanja: Wo war der Stiefel? – recht oben. Tannenbaum“. nakon čega učenici čitaju tekst u sebi i crtaju nakit na božićno drvce.govorenje 3. radna bilježnica str. .. Süßigkeiten. likovna kultura Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. Čitamo pojmove koji se pojavljuju u tom zadatku.).rad u paru . vježbenica. Nove jezične strukture učenici će uvježbati na 6. plan ploče).Glavni dio sata: Promatramo 4. zadatku radom u paru. 99. .frontalno .frontalno/individualno . Rute). čitanja i slušanja.upoznati i usporediti božićne običaje u Hrvatskoj i zemljama njemačkog govornog područja.čitanje/crtanje . Geschenke. u radnoj bilježnici.... .govorenje Učiteljica razgovara sa učenicima o božićnim običajima u Hrvatskoj i zemljama . Slijedi frontalna provjera. koji će to drvce nacrtati u svoju bilježnicu. . Učiteljica stavlja na ploču slikovne kartice (Stern. Učenici moraju . Učiteljica čita tekst iz 5.crtanje . . Učenici će otvoriti oči. Zapisujemo pojmove u bilježnicu (v. Redni broj sata: 29. naučiti nove riječi Donijeti sa sobom potreban materijal za izradu čestitke. . učiteljica će razmjestiti položaj kartica na ploči. i 68. zadatka u udžbeniku na str. uz temu Božić Zadaci (obrazovni. lekciju. Domaća zadaća.

zadatku u udžbeniku.izraditi božićnu čestitku. Svaka skupina će otpjevati jednu kiticu pjesme. . funkcionalni. čitanja i slušanja.44. a zatim će otpjevati cijelu pjesmu.frontalno/individualno sobom potreban materijal za izradu čestitke. PLAN PLOČE: Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1. Završni dio sata: Čitamo i prevađamo božićne čestitke u 8.poticati suradnički odnos radom u skupinama. Učiteljica čita tekst pjesme. Tannenbaum“. ponoviti nastavke za prezent.uvježbati i utvrditi konjugaciju pomoćnih i pravilnih glagola. Melodiju pjesme će učenici usvojiti ponavljanjem dijelova pjesme. likovna kultura Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. br.rad u skupinama pjesmu na hrvatskom jeziku te ju otpjevati. čitaju ih naglas. Na kraju cijeli razred pjeva sve kitice pjesme. Učenici su donijeli sa .upoznati i usporediti božićne pjesme u Hrvatskoj i zemljama njemačkog govornog područja. odabiru učiteljice) Domaća zadaća. cd Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. Slijedi pjevanje po skupinama. Lektion 4 Nastavna jedinica: Präsens .čitanje/pisanje pozadini sviraju božićne pjesme na njemačom jeziku. pisanja. Korelacija: glazbena kultura. . Učenici slušaju pjesmu i iznose svoje dojmove o pjesmi. .rad u skupinama / frontalno 3. .poticati vještine govorenja. . Tiijekom pisanja i izrade čestitke u . . . odgojni): .uvježbavanje Redni broj sata: 30.frontalno . .. naučiti božićnu čestitku napamet. Pjesmu ćemo obraditi metodom „igra jeke“. . CD (božićne pjesme po Nakon što su izradili i napisali čestitke.Glavni dio sata: Pjevamo tradicionalnu božićnu pjesmu na njemačkom jeziku „O. a zatim ga učenici ponavljaju zborno. Ključni pojmovi: Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata učenici će u skupinama odabrati jednu tradicionalnu božićnu .pjevanje / metoda igra jeke CD.pjevanje 2. Cilj obrade nastavne jedinice: uvježbavanje i ponavljanje prezenta pomoćnih i pravilnih glagola Zadaci (obrazovni.naučiti pisati čestitku na njemačkom jeziku.poticati lijepo pjevanje.

3. liegen… Korelacija: hrvatski jezik (prezent) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. 38. PLAN PLOČE: spielen Singular 1. machen. Predstavnik skupine čita rješenje.poticati suradnički odnos radom u skupinama. machen. . malen. odgojni): . . Redni broj sata: 31. U igri sudjeluju učenici koji stoje na začelju kolone.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata ponovit ćemo prezent glagola kroz rimu pokretima (predlošci se . a skupinama zatim u skupinama. Svaka skupina dobiva jedan glagol koji mora konjurati (malen.. sie singt es .rad u skupinama . licu množine.uvježbati i utvrditi upotrebu glagola wohnen u 3. ich singe 2. singen Sie Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1. Ako pogriješi.frontalno / rad u nalaze u bilježnicama).Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata ponovit ćemo tvorbu prezenta pravilnih glagola. singen.rad u skupinama . singen. i 15.igra Präsens vom Verb spielen Plural 1. glagolima (kartice su povezane sa 18. zadatkom u udžbeniku). plan ploče). Lektion 4 Nastavna jedinica: Wo wohnen sie? . Učenici nastavljaju radom u skupinama. lernen). du singst er 3. pravo pogađanja ima učenik iz druge skupine. riješiti 14. učenici taj glagol zapisuju u bilježnicu. funkcionalni. Na taj način ponovit ćemo nastavke za prezent. haben i sein. najprije frontalno. Na kartici je ispisan glagol u infinitivu i subjekt. kartice sa glagolima (Wir 123 – Schatzkiste). . Učenik uzima jednu karticu..govorenje 2.Landeskunde . .igra . Na taj način olakšali smo učenicima i uveli ih u rješavanje zadatka u završnom dijelu sata. Kod sljedeće igre učiteljica koristi kartice s riječima. ihr singt sie 3. Pobjednik je skupina koja je sakupila najviše pluseva. 29. Završni dio sata: Učenici u skupinama igraju igru u udžbeniku na str. haben. Domaća zadaća.ponoviti brojalice u kojima se pojavljuju glagoli wohnen.uvježbavanje Cilj obrade nastavne jedinice: uvježbavanje i ponavljanje jezičnih sadržaja Zadaci (obrazovni. zadatak u radnoj bilježnici na str.pisanje . Svaki učenik zapisuje glagol u bilježnicu. tj. liegen. 18. sein i wohnen. Ponovit ćemo glagole haben.rad u skupinama . Ključni pojmovi: sein.konjigirati glagole u skupinama i individualno. wohnen. Učiteljica najprije frontalno sa učenicima konjugira glagol spielen (v. spielen. bilježnica (rima) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. Učenik koji prvi dotrči do učiteljice ima pravo pogađanja točnog rješenja i na taj način osvojiti bod za svoju skupinu.poštivati pravila igre. Učenici su podijeljeni u 2 skupine i stoje u koloni na sredini razreda. Učenik mora izreći pravilan oblik glagola.frontalno . . zad. wir singen 2.

Učiteljica objašnjava način vježbe u 8. Učenici frontalno čitaju primjere.igra Domaća zadaća. Završni dio sata: Učenici u parovima igraju igru u udžbeniku na str. 9.poticati vještine čitanja. Tko pogodi.pisanje . igru nastavlja učenik kojem je bilo postavljeno pitanje. 34.igra/govorenje . Čitamo nazive gradova. kartice za igru „Memory“ (Wir 123 – Schatzkiste). 2. dobiva od učenika karticu i ima pravo dalje pogađati.frontalno/rad u paru . Pobjednik je skupina koja prva izvrši zadatak. i 15.poticati rad u paru. 33. licu množine. sie wohnen in… Korelacija: hrvatski jezik (prezent) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik.igra . Moraju pronaći i složiti nazive nekih gradova u što kraćem roku. Pobjednik je učenik koji ima najviše sakupljenih kartica.govorenje . predložak za kopiranje Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1.frontalno . 14.ponoviti nazive najvažnijih gradova koji se pojavljuju u udžbeniku i vježbenici. napisati u bilježnicu 3 dijaloga iz 8.individualno zadaću u radnoj bilježnici.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata učiteljica će individualno svakom učeniku provjeriti domaću . Učiteljica postavlja pitanje i pokušava pogoditi gdje koji učenik stanuje: Wohnst du in Zagreb? Učenik odgovara sa Ja ili Nein. . pisanja i govorenja. zadatka u radnoj bilježnici na str. . b zadatka iz udžbenika.individualno . 3. prevađaju dijaloge i nastavljaju radom u paru. 25. Svaka skupina dobiva kartice.uvježbati upotrebu upitnih rečenica. . Učenici individualno pišu rečenice. Svaki učenik dobiva karticu sa nazivom jednog grada. Čitaju točna rješenja. Ako pogriješi. zadatku u udžbeniku na str. lekcije i glagole u 3. Učenici rade u skupinama. gdje tko stanuje. a zadatka iz udžbenika i 3 dijaloga iz 8. zad... zadatak. Jezične sadržaje ćemo ponoviti pomoću 6. PLAN PLOČE: Frank furt Kö ln .Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata uvježbat ćemo i ponoviti jezične strukture 4.rad u skupinama .rad u parovima . Ključni pojmovi: Wo wohnen sie? Sie / Die Weigels wohnen in… Wohnen sie in Zagreb? Nein. . vježbenica.

Lektion 4 Nastavna jedinica: Wie alt sind sie? . .Wi en Augs burg Salz burg Zür ich Mün chen Ham burg Zag reb Ber lin Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1.uvježbavanje Redni broj sata: 32.

učenici precrtavaju s ploče tablicu koju će tijekom slušanja ispuniti (v. str.23. Učenici uspoređuju podatke sa prijateljem u klupi. funkcionalni. lekcije.uvježbavanje Redni broj sata: 33.. . . i zad.individualno . ali sa pauzama tako da učenici imaju dovoljno vremena upisati u tablicu potrebne podatke. odgojni): . zadatka. radna bilježnica.zadatak u udžbeniku).Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata učienici će pročitati domaću zadaću. zadatku slušamo e-mail adrese. 8. str. 33.. Četiri učenika frontalno predstavlja četiri osobe iz 10.frontalno . zadatka u udžbeniku na str. 13. 24. Lektion 4 Nastavna jedinica: Mein Personalausweis .individualno/frontalno .. Slijedi individualno rješavanje istog zadatka..Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata uvježbat ćemo jezične sadržaje 4. . Učiteljica prezentira tekst. 35. ..čitanje 2. slušanja ponavljamo zborno e-mail adrese (12. .ponoviti jezične sadržaje – predstaviti osobu.slušanje/pisanje CD. plan ploče). zad. str. br. zad. Adresse Geschwister Christian Annette Klaus Karin Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1. / 25. . udžbenik. cd Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. zadatak u radnoj bilježnici na str.frontalno/rad u paru . Prije slušanja 10. PLAN PLOČE: Wie alt sind sie? Alter wohnt in.poticati vještine čitanja. br. U 11.ponoviti čitanje e-mail adresa.Cilj obrade nastavne jedinice: uvježbavanje i ponavljanje jezičnih sadržaja Zadaci (obrazovni. Kod 1.govorenje . slušanja i govorenja. pisanja. slušanja učenici moraju pridružiti svakoj osobi njegovu e-mail adresu.. / Nein… Korelacija: hrvatski jezik (prezent) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik.rad u parovima .8. Učenici koji imaju e-mail adresu izreći će ju naglas. 3. 26.slušanje/čitanje CD. . Kod 2.individualno . Završni dio sata: Učenici u parovima usmeno rješavaju 7. naučiti čitati e-mail adrese. Učenici zatim individualno čitaju adrese.pisanje Domaća zadaća. 26. Ključni pojmovi: Hast du eine E-Mail-Adresse? Ja. 28.govorenje . vježbenica.

i zad.. . 11. 8. zad. zad. zad. Geschwister… Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. . 27. .pisanje / govorenje zad.izraditi osobnu iskaznicu. Lektion 4 Nastavna jedinica: Wo wohnt ihr? . .Cilj obrade nastavne jedinice: govoriti o sebi.37. . Alter. Adresse. Učenici će pronaći 8 pojmova vezanih uz osobnu iskaznicu i prevesti ih na hrvatski jezik. vježbenica Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. odgojni): .pisanje / govorenje . Završni dio sata: ... pitati za osobne podatke drugih osoba Zadaci (obrazovni. 36. zadatak u radnoj bilježnici. pisanja.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata učenici će pročitati domaću zadaću.čitanje 35. str.pisanje / govorenje 3. Name. .zadatka iz udžbenika. a zatim ga nekoliko puta pročitati. i govorenja. frontalno (udžbenik. zadatku će u plenumu dramatizirati dijalog iz 13. Wohnort. str. 9.poticati vještine čitanja. PLAN PLOČE: Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1. Učenici u parovima uz svaki pojam (u desnom stupcu) pišu odgovarajuće pitanje u bilježnicu. Dijalog će napisati u svoje bilježnice. zadatka.Glavni dio sata: Učenici će u paru riješiti 13. . funkcionalni.individualno/frontalno Učenici individualno ispunjavaju svoju osobnu iskaznicu u radnoj bilježnici na str. Da bi učenicima olakšali razumijevanje 15. Učenici nastavljaju radom u paru međusobno si postavljajući pitanja i odgovarajući na njih. riješit će najprije 10.frontalno 26. Pomoću ispunjene osobne iskaznice predstavit će se razredu. (za domaću zadaću će nalijepiti svoju fotografiju ili se nacrtati). U 14. nakon čega će učenici pročitati i e-mail adrese u udžbeniku na str.). Slijedi rješavanje 15.. Frontalno ćemo provjeriti točnost napisanog zadatka. napisati kratak sastavak o sebi. Domaća zadaća. pitati za osobne podatke drugih osoba.dramtizirati dijalog. zadatka. predstaviti se.rad u paru / frontalno .pisanje . Vorname. Telefon.ponoviti i proširiti vokabular. str.poticati rad u paru.. Pri tome će koristiti rječnik stranih riječi u udžbeniku..rad u paru / frontalno . . Pitanja se čitaju frontalno.ponoviti čitanje e-mail adresa . lekciju Redni broj sata: 34. . zadatak u udžbeniku na str. 2. radna bilježnica. E-Mail.individualno/frontalno . Ključni pojmovi: Mein Personalausweis.28.ponavljanje Cilj obrade nastavne jedinice: utvrditi i ponoviti 4. 13.16.

lekcije Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. zadatku u radnoj bilježnici na str. Na taj način ponovit ćemo vokabular. cd Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. . Učiteljica će . tj. i govorenja. Na kraju pjevaju učenici po skupinama. zadatak iz udžbenika na str. učenici će u skupinama po troje napisati intervju u svoje bilježnice. . Povezano sa izgovorom učenici će uvježbati i pisanje nekih riječi.frontalno . 29.pisanje/govorenje CD. . Ključni pojmovi: ključni pojmovi cijele 4. .slušanje/govorenje . U drugom dijelu glavnog dijela sata uvježbavamo izgovor. 28. lekcije. PLAN PLOČE: Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 1.poticati rad u skupini. .poticati vještine slušanja.ponavljanje Cilj obrade nastavne jedinice: utvrditi i ponoviti nastavnu cjelinu Modul 1 Redni broj sata: 35. br. radna bilježnica. 37. U 11. sastavak o sebi. zadatku u radnoj bilježnici na str. Nekoliko će skupina dramatizirati razgovor u plenumu. . pisanja. Slijedi individaulno čitanje pojmova. funkcionalni.frontalno na kraju sata uzeti bilježnice i detaljno pregledati sastavke.rad u skupinama Domaća zadaća.pisanje .Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata učenici će pročitati domaću zadaću. Rečenice zapisuju u bilježnice. . a zatim kiticu u cijelosti.frontalno .Zadaci (obrazovni. pa zborno. zad. Lektion 4 Nastavna jedinica: Wir tainieren .27.uvježbati izgovor pojednih riječi. 3. U 16.rad u skupinama . Završni dio sata: Učenici slušaju pjesmu „Wohnst du vielleicht in München?“ Učiteljica čita tekst i objašnjava nepoznate pojmove.ponoviti i utvrditi jezične i gramatičke sadržaje 4.slušanje / pjevanje / čitanje . i 34. br.individualno . Učenici čitaju tekst. odgojni): .dramtizirati razgovore iz radne bilježnice. 12. Učenici slušaju i zborno ponavljaju riječi.individualno CD. a zatim ga dramatizirati. učenici moraju prekrižiti netočno napisane riječi. Rješenja se čitaju frontalno.Glavni dio sata: Učenici rješavaju individualno 17. .čitanje 2. Potrebno je spojiti dijelove rečenica. Učimo pjesmu ponavljajući dijelove kitice. . 33. vježbenica. prevesti riječi u rječniku stranih riječi na str. glasova.26. najprije individualno..

zadatak i zaokružiti u udžbeniku točne navode. str.rad u skupinama . zadatak učenici rješavaju u parovima. 3. . U prvom dijelu cjeline Wir tainieren nalaze se zadaci za slušanje sa razumijevanjem. Lektion 5 Nastavna jedinica: Das Haus von Familie Weigel . Završni dio sata: Učenici individualno rješavaju test za samovrednovanje na 48.slušanje . 1. Kod 2. zadatka učenici će napisati natuknice vezane uz osobnu iskaznicu u bilježnicu. . .individualno . cd.28.poticati rad u skupini i parovima. Čitamo točne rečenice.Uvodni dio sata: Usmena provjera domaće zadaće u radnoj bilježnici na str. zadatak učenici će preslušati dva puta. U parovima unutar skupine rješavaju 9. Svaka skupina raspolaže karticama sa određenom temom i pojmom. .pisanje . U trećem dijelu nalaze se zadaci za uvježbavanje vještine pisanja.poticati vještine slušanja. Jedan učenik predstavlja Tonya Seitza. i 2.obrada Cilj obrade nastavne jedinice: uvod u novu lekciju. 26.Glavni dio sata: Nastavnu cjelinu Modul 1 ponovit ćemo i uvježbati na nizu zadataka u udžbeniku. i 5. br./30.rad u skupinama / rad u parovima . slušanja učenici moraju u udžbeniku označiti rečenice koje su točne. Netočne navode učenici će ispraviti usmeno.individualno/frontalno . i govorenja. . zadatak./29. str. Svaka skupina rješava u bilježnicu po jedan zadatak.pisanje PLAN PLOČE: Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 2.govorenje .individualno/frontalno . 10.govorenje .Zadaci (obrazovni.čitanje 2. Učenici će samostalno pročitati 4. u udžbeniku..ponoviti i utvrditi jezične i gramatičke sadržaje nastavne cjeline Modul 1. odgojni): . nastavne cjeline Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. U završnom. Slijedi samokontrola pomoću točnih rješenja koji su napisani u oblačiću.28.čitanje/govorenje . CD. razgovaraju o zadanoj temi.dramtizirati razgovore. Nakon što su izvršili zadatak predstavnik skupine čita točna rješenja u plenumu. Slijedi provjera u plenumu.frontalno . tj. proširiti vokabular Redni broj sata: 36. 12. U drugom dijelu nalaze se zadaci za čitanje sa razumijevanjem. Učenici su ponovo podijeljeni u skupine. metodički priručnik (Sprechkarten – predložak za kopiranje. slušanja moraju usmeno ispraviti netočne navode. zadatak.) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. Kod 1. pisanja. Intervju će učenici čuti dva puta i dopuniti u bilježnicu potrebne podatke. funkcionalni. . Prije rješavanja 3. četvrtom dijelu nalaze se zadaci za uvježbavanje vještine govorenja. Ključni pojmovi: ključni pojmovi cijele 1. Učenici su podijeljeni u 3 skupine.

praktisch.. . plan ploče).Glavni dio sata: Učiteljica pričvršćuje fotografiju na ploču. zadatka u radnoj bilježnici. 35. Naprednim . Čitaju u sebi nastavni listić i izdvajaju pridjeve. na nastavnom listiću pridružuju nazivima prostorija pripadajuće pridjeve. nakon čega ga učenici u sebi čitaju te zapisuju i prevađaju u bilježnicu nazive prostorija koji se pojavljuju u tekstu. nacrtati tlocrt vlastite kuće ili stana i pri tome navesti prostorije u kući. Ključni pojmovi: Der/die/das . funkcionalni. Čitamo moguće opise prostorija i komentiramo opise.individualno/frontalno . ist groß. Učiteljica najavljuje obradu nove lekcije. Pridjeve zapisujemo na ploču i prevađamo ih. Učiteljica zapisuje nove riječi na ploču (v. Zapisuje se pojam „das Zimmer“ na ploču (v. 24. cjeline (Modul 1). Učenici uspoređuju rješenja u paru. slikovne kartice (Wir 123 – Schatzkiste). Predložak za kopiranje nalazi se u metodičkom priručniku na str.individualno/frontalno .usvojiti nazive prostorija i neke pridjeve koji opisuju te prostorije.čitanje / pisanje .proširiti vokabular učenika temom „Stanovanje“. vježbenica.individualno lekcije..pisanje . plan ploče).Zadaci (obrazovni. pisanja i čitanja. klein. Učiteljica čita tekst. . . .zadatak u radnoj bilježnici na str. Učenici komentiraju natpis i samu fotografiju.čitanje . 2. cjelinu (Modul 1).slušanje/čitanje Cd.razgovor .pisanje .individualno .Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata učiteljica će pismeno provjeriti usvojenost nastavnih sadržaja 4. a složenice su riječi „das Zimmer“..unaprijediti vještine slušanja.rad u paru . Korelacija: priroda i društvo (izrada tlocrta) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. Završni dio sata: Učenici rješavaju 1. . lekcije i 1.individualno/frontalno . br. Učenici imaju zatvorene udžbenike. U sljedećem dijelu glavnog dijela sata učenici će rješavati nastavni listić. gemütlich.čitanje/pisanje . . .izraditi tlocrt vlastitog stana ili kuće. Predložak za kopiranje se nalazi u metodičkom priručniku na str. metodički priručnik (testovi). Domaća zadaća. Zapisuje se naslov lekcije na ploču. Učiteljica pokazuje slikovne kartice pojedinih prostorija. PLAN PLOČE: das Zimmer = das Schlafzimmer = das Wohnzimmer = das Arbeitszimmer = das Bad / das Badezimmer = Das Haus von Familie Weigel (Kuće obitelji Weigel) groß (sehr groß) = klein = praktisch = schön = gemütlich = . odgojni): .individualno/frontalno . 27.usvojiti pridjev kao dio predikata na receptivnoj razini.frontalno .pisanje učenicima učiteljica će dati i test koji obuhvaća 1. . Na fotografiji će biti vidljiv natpis „Zimmer frei“.poticati suradničnki odnos radom u paru. Slijedi slušanje teksta pri čemu učenici na drugom dijelu nastavnog listića (b) ponovno pridružuju pridjeve prostorijama. 3.. na temelju tih fotogafija.. nastavni listić (predložak za kopiranje) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. Učenici individualno. cd. 31. Slijedi samokontrola pomoću teksta u udžbeniku.pismeno provjeriti u uvodnom dijelu nastavog sata sadržaje 4. po primjeru 1.

der Abstellraum = der Garten = die Küche = nützlich = .

klein. aber praktisch. Der Garten ist… Der Abstellraum ist… Das Arbeitszimmer ist… Das Schlafzimmer von Stefan ist… groß. Die Küche ist… sehr gemütlich. sehr nützlich. aber praktisch. b) Hör den Text zu und verbinde! Poslušaj tekst i poveži! Das Schlafzimmer von Herrn und Frau Weigel ist… Das Wohnzimmer ist… klein. . sehr praktisch. sehr schön. Das Bad ist… nicht sehr groß.a) Schau dir die Fotos an und verbinde! Promotri fotografije i poveži! Das Schlafzimmer von Herrn und Frau Weigel ist… Das Wohnzimmer ist… klein. sehr schön. klein. Der Garten ist… Der Abstellraum ist… Das Arbeitszimmer ist… Das Schlafzimmer von Stefan ist… Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: groß. sehr nützlich. Die Küche ist… sehr gemütlich. sehr praktisch. Das Bad ist… nicht sehr groß.

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 2. / 32.usvojiti i pravilno upotrijebiti sva 3 roda imenica te osobne zamjenice u 3. plan ploče).. (1. Ključni pojmovi: Der/die/das . gemütlich.. zadatak). A. Domaća zadaća. 3.opisati vlastiti stambeni prostor. slušanja uvježbat ćemo izgovor pojedinih riječi što će učenicima olakšati čitanje teksta.. F. br. .D 4.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata učenici u plenumu predstavljaju tlocrte svojih kuća ili stanova .razgovor . Završni dio sata: U 4.B 3. učenici u paru postavljaju pitanja i odgovaraju na njih.čitanje . npr. cd Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1.govorenje .rad u paru . . E. C 6. a zatim na tlocrt prostorija koji su nacrtali za domaću zadaću. Cilj obrade nastavne jedinice: uvježbavanje novog vokabulara i uvođenje srednjeg roda imenica i osobnih zamjenica u 3. U ovome zadatku pojavljuju se sva 3 roda imenice (der. zadatak iz udžbenika. . Učenici pojedinim prostorijama pridružuju odgovarajuće opise. Lektion 5 Nastavna jedinica: Das Haus von Familie Weigel . 50. a zatim ga čitaju naglas. 31.. Kratak pregled gramatike učenici zapisuju u svoje bilježnice.poticati suradničnki odnos radom u paru. 51.govorenje 2. tekst u udžbeniku. zadatku u udžbeniku na str. Slijedi frontalna provjera pri čemu jedan učenik piše moguća rješenja na ploču (v.slušanje . Njihova pitanja i odgovori se najprije odnose na kuću obitelji Weigel.uvježbati i utvrditi novi vokabular uz novu lekciju. funkcionalni. a zatim rješavaju 2. E. U svoje bilježnice crtaju tablicu. zadatak u radnoj bilježnici na 35.Glavni dio sata: Učenici slušaju tekst u udžbeniku na str.individualno/frontalno .postaviti pitanja.G 5. i 36..uvježbavanje Redni broj sata: 37. . licu jednine. a učenici odgovaraju na kraći način: Wie ist das Schlafzimmer von Stefan / das Bad / die Küche…? Kod 2. . . odgojni): . ist groß.individualno/frontalno .čitanje s razumijevanjem .G Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: Cd. B 7.unaprijediti vještine slušanja. Učenici individualno rješavaju 3. i 51.frontalno imenujući pri tome prostorije u kući. a učiteljica na ploču. . licu jednine Zadaci (obrazovni. Korelacija: priroda i društvo (izrada tlocrta) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. Nakon 1. vježbenica. praktisch. das). . Usmena provjera. zadatku te da imenice određenog roda zamjenjujemo točno određenom osobnom zamjenicom. gdje uvježbavaju upotrebu osobne zamjenice.opisati prostrije jednostavnim rečenicama koristeći pridjev kao dio predikata. tj. jednostavnim rečenicama opisati vlastiti stambeni prostor PLAN PLOČE: 1. Učenicima je potrebno skrenuti pažnju na kratak pregled gramatike u 3. zadatak). i 3.F 2. D. str. slušanja učiteljica postavlja pitanja. klein. Wie ist…?. die. Učenici zborno ponavljaju dijelove teksta (2. govorenja i čitanja.

govorenja. 36. Završni dio sata: Slijedi igra u paru. Das Bett ist klein..govorenje . Frontalna provjera. slikovne kartice (Wir 123 – Schatzkiste) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1.PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 2. . cd. 6.postaviti pitanja.usvojiti novi vokabular uz temu „Möbel“. Utvrdit ćemo upotrebu neodređenog člana. Domaća zadaća. Učenici zborno ponavljaju. Das ist eine Lampe.. Der Baum ist groß.govorenje . Ključni pojmovi: Was ist das? Das ist ein Stuhl / ein Bett / eine Lampe… Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. zad. npr.poticati suradničnki odnos radom u paru.Glavni dio sata: Učenici slušaju i zborno ponavljaju imenice sa određenim i neodređenim članom iz 5. Tijekom ponavljanja učiteljica pričvršćuje magnetima slikovne kartice na ploču.individualno .rad u paru . 2. vježbenica. Učiteljica im pri tome pomaže pridajući veću pažnju upotrebi određenog i neodređenog člana. str. odgojni): . Cilj obrade nastavne jedinice: proširivanje vokabulara na temu „Möbel“ .frontalno . Sistamatizirat ćemo nastavno gradivo pomoću pregleda gramatike u udžbeniku na str. br. 7.1. Slijedi uvježbavanje u paru prema primjeru na ploči. zad. zadatka u udžbeniku. Nakon nekoliko primjera učenici nastavljaju u plenumu opisivati predmete koristeći pridjeve groß ili klein. 2. funkcionalni. 33.razgovor .Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata učenici čitaju svoje sastavke – opis prostorija u vlastitoj kući.čitanje . Die Lampe ist klein. Učenici individualno dopunjuju pravila. Učiteljica imenuje i opisuje predmete na ploči. učiteljica zapisuje jedan primjer na ploči i objašnjava upotrebu određenog i neodređenog člana (v. 3.usvojiti i pravilno upotrijebiti određeni i neodređeni član u nominativu u sva 3 roda. 74. 4.unaprijediti vještine slušanja. Das ist ein Baum. u udžbeniku.govorenje . Ponovo slijedi rad u paru. . Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: . plan ploče).obrada Redni broj sata: 38. str. Das ist ein Bett.: Was ist das? i pravilno odgovoriti na njih. Nakon što su sve slikovne kartice opisane. npr.slušanje CD. . zad.igra .namještaj Zadaci (obrazovni. pisanja i čitanja. u radnoj bilježnici na str. PLAN PLOČE: ODREĐENI ČLAN der die das - NEODREĐENI ČLAN ein eine ein Was ist das? 1. Učenici se međusobno ispituju i odgovaraju na postavljena pitanja.znati imenovati i opisati namještaj u prostoriji. 53.rad u paru .frontalno . zad.rad u paru . Lektion 5 Nastavna jedinica: Möbel . 53. . .. .

9. 53. učiteljica uzima 1 ili 2 kartice sa ploče. Pridjeve ćemo uvježbati pomoću 8. Der Abstellraum ist nütlich und groß (F).uvježbati pravilnu upotrebu određenog i neodređenog člana u nominativu u sva 3 roda.Spiel“. Das Bad ist groß (F). . zadatak. Učiteljica opisuje pojedine prostorije obitelji Weigel. Dok oni žmire. odgojni): . PLAN PLOČE: Das ist ein Bleistift. . Tekstovi će im koristiti za samokontrolu. a učenici individualno zapisuju u svoje bilježnice jesu li tvrdnje točne ili netočne (R ili F).. der Garten… Domaća zadaća. Razred je podijeljen u 2 skupine. Die Küche ist nicht sehr groß (R).PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 2.poštivati pravila igre. plan ploče).individualno .Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata učiteljica provjerava domaću zadaću u radnoj bilježnici na str.Glavni dio sata: Na ploči su pričvršćene slikovne kartice prostorija u kući. Učenici šeću razredom i traže svog para. Pri tome ne smiju koristiti tekst na 50. u radnoj bilježnici na str. Čitanje rješenja u plenumu. U plenumu čitamo točna rješenja. Učiteljica pri tome koristi slikovne kartice prostorija u kući i namještaja.poticati suradničnki odnos radom u paru i skupinama. Za sistematizaciju gradiva ponovit ćemo upotrebu određenog i neodređenog člana. a učenici govore točna rješenja prevađajući rečenice.frontalno . i 51.pisanje .unaprijediti vještine slušanja. a druga skupina dobiva karte sa prostorijama. Lektion 5 Nastavna jedinica: Räume und Möbel im Haus . zadatak u udžbeniku nam koristi da ponovimo vokabular (Möbel und Räume).slušanje . slikovne kartice (Wir 123 – Schatzkiste) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. Der Garten ist nicht schön (F). 4. Ključni pojmovi: Was ist das? Das ist ein Stuhl / ein Bett / eine Lampe… Die Lampe ist schön… Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik.igra . Učiteljica daje primjer (v. 13. Cilj obrade nastavne jedinice: uvježbavanje novog vokabulara na temu prostrije u kući i namještaj Zadaci (obrazovni. Der Bleistift ist klein. pisanja i čitanja.individualno 36. Učenici moraju zapamtiti položaj kartica na ploči. govorenja. . Das Schlafzimmer von Frau und Herrn Weigel ist klein (R). zadatka u udžbeniku na str. strani u udžbeniku. funkcionalni. . zad. Završni dio sata: Igramo igru „Kim . te postavlja pitanje: Was fehlt? Učenici odgovaraju kratko: der Tisch.rad u paru/frontalno . Učenici u parovima opisuju i crtaju u bilježnice 4 predmeta (namještaja) koji se nalaze u učionici.pisanje/crtanje . Učiteljica ponavlja rečenice. . Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: . Das Wohnzimmer ist gemütlich (R) .frontalno/indivdualno .igra .pismeno opisati predmete koji se nalaze u učionici. 2. 3. .uvježbati i primijeniti novi vokabular. Prva skupina dobiva karte sa nazivima namještaja. Učenici pišu rečenice u svoju bilježnicu.rad u skupinama/frontalno .govorenje .uvježbavanje Redni broj sata: 39. vježbenica. 39.

. . zadatak u radnoj bilježnici učenici rješavaju individualno. zadatak u paru upotrebljavajući jesne i niječne odgovore.pisanje . Negaciju kein u drugom dijelu glavnog dijela sata proširit ćemo negacijom nicht. 5. 2.razumijeti razliku između negacija kein i nicht. vježbenica.PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 2.Glavni dio sata: Jedan učenik čita primjer u 10.govorenje . Ovo nije stolac. Uvježbat ćemo upotrebu neodređenog člana i negacije kein.unaprijediti vještine govorenja i pisanja.čitanje/govorenje . Međusobno pokazuju na sličice i ispituju se kao u primjeru. slikovne kartice (Wir 123 – Schatzkiste) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. zadatku učenici rade u paru. Učiteljica objašnjava negaciju imenice (kein). Stolac nije udoban. ein Bett? Učenici će odgovoriti ili potvrdno ili niječno. zadatku i prevađa ga. Učiteljica zatim pokazuje slikovne kartice i postavlja pitanja: Was ist das. Učiteljica objašnjava značenje riječi sondern. Učiteljica ispituje učenike: Je li ovo jesna ili niječna rečenica? Učenici prevađaju rečenicu. Učiteljica piše primjer na ploču.. kein / keine – negacija imenice Der Stuhl ist nicht gemütlich. Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik nicht – negacija glagola (ne stoji ispred imenice!) . u udžbeniku napisati pismeno u bilježnice koristeći jesne i niječne rečenice.pisanje 3.. Slijedi nekoliko primjera koji se rješavaju u plenumu. a učenici u svoje bilježnice.individualno/frontalno . nakon čega zapisujemo značenje negacije nicht u svoje bilježnice. Lektion 5 Nastavna jedinica: Negation nicht / kein . Individualno čitaju primjere u pregledu gramatike na str.obrada Redni broj sata: 40. Ključni pojmovi: Was ist das? Das ist ein Stuhl/ kein Stuhl. funkcionalni. Pomoću 6. Provjera u .frontalno .Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata učenici čitaju rješenje 13. odgojni): . Učenici pomoću pregleda gramatike povezuju negaciju kein sa neodređenim članom. . Frontalno čitaju točna rješenja. U plenumu će pročitati 2 primjera. U 11. zad. Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti primjenu negacije nicht i kein Zadaci (obrazovni. .frontalno .razgovor . Završni dio sata: Učenici individualno pišu po 1 primjer rečenica sa negacijom kein i nicht. zadatka u radnoj bilježnici. Frontalna provjera 2 primjera. Die Lampe ist nicht schön… Korelacija: hrvatski jezik (negacija) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. Učenici rješavaju 10.pisanje Domaća zadaća. plan ploče). Učiteljica pomaže gdje je to potrebno.frontalno/individualno . 10.govorenje .pravilno upotrijebiti negacije u rečenicama i dijaloškim situacijama.individualno plenumu. . Das ist kein Stuhl. zadatka u radnoj bilježnici uvježbat ćemo negaciju nicht. Ovo je stolac.rad u paru .rad u paru . 75.poticati suradnički odnos radom u paru.čitanje . Jedan primjer pišemo na ploču (v.individualno . PLAN PLOČE: Negation kein / nicht Das ist ein Stuhl.

zadatka u udžbeniku).poticati suradnički odnos radom u paru. paru .sudjelovati u dijaloškim situacijama. funkcionalni. .pisanje Domaća zadaća. . 38. U drugom dijelu uvježbavamo negaciju nicht.individualno/frontalno . . Prema primjerima iz tog zadatka postavljaju si slična pitanja i odgovaraju niječno na njih.govorenje . . Učenici frontalno čitaju 6. U ovoj vježbi također koriste memory kartice.postaviti pitanja i pravilno reagirati na njih.frontalno/rad u paru memory u parovima.. a rezultate usporediti . odgojni): .čitanje/igra 2. .rad u paru/frontalno .uvježbavanje Redni broj sata: 41. Igramo . zad. Završni dio sata: 8. 9.pisanje 3. slikovne kartice (Wir 123 – Schatzkiste) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. zadatak u radnoj bilježnici učenici će riješiti individualno. Na taj način ćemo ponoviti vokabular. PLAN PLOČE: Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik . vježbenica. u radnoj bilježnici na str. Die Lampe ist nicht schön… Korelacija: hrvatski jezik (negacija) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik.uvježbati upotrebu negacije glagola i imenica u rečenicama. Ključni pojmovi: Was ist das? Das ist ein Stuhl/ kein Stuhl. Lektion 5 Nastavna jedinica: Negation nicht / kein . 54.Glavni dio sata: Učenici vježbaju u parovima. i 11.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata učenici čitaju rješenja 10. Cilj obrade nastavne jedinice: uvježbati primjenu negacije nicht i kein Zadaci (obrazovni.Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 2.. . Učenici individualno rješavaju 7. zadatak iz radne bilježnice. Provjera u plenumu.unaprijediti vještine govorenja i pisanja. 37. U ovome zadatku koriste memory kartice iz udžbenika. zadatka iz udžbenika na str.individualno/rad u radom u paru. Međusobno si postavljaju kratka pitanja i niječno odgovaraju na njih (prema primjeru 11. zadatak u radnoj bilježnici na str.

individualno/rad u radom u paru. odgojni): . br. Ključni pojmovi: Was ist das? Das ist ein Stuhl/ kein Stuhl. Lektion 5 Nastavna jedinica: Mein Haus / meine Wohnung . ali sa osobnom zamjenicom er.individualno/frontalno . paru/ frontalno .sudjelovati u dijaloškim situacijama. . .poticati suradnički odnos radom u paru.34. Pišu tri liste imenica koja označavaju bojama (rot.Glavni dio sata: U 12.frontalno . 12. 13. u plenumu.32. govorenja i pisanja. Učenici će preslušati tekst dva puta.. funkcionalni.frontalno/rad u paru . lekcije Zadaci (obrazovni.pisanje ..unaprijediti vještine slušanja. učenici koji žele znati više dobit će kopirani zadatak iz metodičkog priručnika na str. der Computer . zadatak će učenici također riješiti individualno. vježbenica. tj.Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 2.Er ist praktisch. 14. grün). i 11. zadatak ćemo najprije frontalno pročitati i objasniti. blau.čitanje . u radnoj bilježnici na str. sie ili es. .igra . Rezultati se uspoređuju frontalno. metodički priručnik Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. Učenici u parovima kroz igru ponavljaju vokabular. Završni dio sata: 10. zadatak učenici rješavaju individualno. PLAN PLOČE: Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: .individualno/frontalno .uvježbati i ponoviti vokabular na različitim zadacima. 2. . zadatku u udžbeniku ponovit ćemo vokabular. 39. i 13. 14. Die Lampe ist nicht schön… Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. opisati predmete poznatim pridjevima (pridjev kao dio predikata). a rezultate će usporediti . zadatak u radnoj bilježnici učenici će riješiti individualno.uvježbati i ponoviti gramatičke sadržaje – određeni i neodređeni član u nominativu i negaciju kein i nicht. zad. U bilježnicu će napisati imenicu sa točnim članom i uz svaku imenicu će formulirati jednu rečenicu. Npr. Cilj obrade nastavne jedinice: ponoviti i uvježbati vokabular 5. Učenici čitaju nekoliko primjera. a zatim i frontalno.. . zadatka u radnoj bilježnici.slušanje CD.uvježbavanje Redni broj sata: 42.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata učenici čitaju rješenja 9. Domaća zadaća.pisanje 3.

zadatak u udžbeniku na str. Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. Nakon zadanog vremena učenici mijenjaju postaje. Završni dio sata: Pjevamo pjesmu metodom „igra jeke“. .rad u skupinama . vježbenica. funkcionalni. spajaju slogove u riječi i pišu ih u bilježnice. odgojni): . klein. 18. dobiva dodatne zadatke.ponavljanje Redni broj sata: 43.pjevanje/čitanje . postaja: učenici rješavaju 15. postaja: 16.poticati vještine govorenja. lekcije.rad u ciklusima . Lektion 5 Nastavna jedinica: Das Haus von Familie Weigel . Učenici zborno i . strani. učiteljica. postaja: 17. . iznose svoje dojmove. 36. pa učenici čitaju tekst. lekcije Zadaci (obrazovni.individualno . Učenici rade po postajama. was ist denn das?“ i na taj način ponoviti jezične konstrukcije. ispuniti rječnik nepoznatih riječi i ponoviti riječi u radnoj bilježnici na str. Kad su savladali melodiju pjesme. 2. .. Kod svake postaje učenicima je na list papira napisan zadatak koji moraju riješiti u skupini. parove pišu u bilježnicu. Domaća zadaća. 2. Pufferstation (udžbenik. zadatak). . čitanja... i 48. 35. .Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata ponovit ćemo nastavne sadržaje 5.utvrditi i ponoviti nastavne sadržaje 5. lekcije.naučiti melodiju pjesme „Na. .ponoviti najvažnije jezične i gramatičke strukture na različitim tipovima zadataka.slušanje/govorenje 3. praktisch.igra jeke . 3. kartice za igru (Wir 123 – Schatzkiste) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata učiteljica će provjeriti 14. PLAN PLOČE: Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: CD. kada su gotovi sa zadatkom igraju memory (namještaj). ciklusima (Stationenlernen). zadatak..frontalno individualno uvježbavaju izgovor zadanih riječi.frontalno/rad u skupinama. Cilj obrade nastavne jedinice: ponoviti sadržaje 5. cd.pisanje .poštivati pravila rada u skupinama i ciklusima.igra CD. pisanja i slušanja. .. 47. gemütlich.. .. zadatak u radnoj bilježnici..Was ist das? Das ist ein Stuhl/ kein Stuhl. tj. ist groß. br. Ako je jedna skupina završila zadatke prije duge.PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 2. 56. zadatak – učenici spajaju pojmove iz lijevog sa desnim stupcem..uvježbati izgovor nekih riječi i uvježbati pravilno pisanje riječi. učenici u bilježnicu prevađaju zadane pojmove. 1. Učenici slušaju pjesmu. str. 56.poticati učenike na lijepo pjevanje. . br. učenici će ju otpjevati u cijelosti. Ključni pojmovi: Der/die/das . Točna rješenja će se pročitati usmeno. tzv. Važno je da su sve skupine izvršile svoje zadatke. Uvježbavamo izgovor pomoću zadatka u udžbeniku na 57. a zatim slijedi pjevanje pjesme u dijelovima.

U 1. čitanja.uvježbati izgovor nekih riječi i uvježbati pravilno pisanje riječi. .igra označi tri polja okomito.rad u paru/frontalno . cd.pisanje 2. Učenici čitaju u plenumu pojmove iz udžbenika. Učiteljica imenuje predmete i pri tome pokazuje slikovnu karticu koji pričvršćuje magnetom na ploču. zadatku u udžbeniku učenici slušaju i ponavljaju još jednom pojmove (školske stvari). 3. Učenici u paru sastavljaju riječi i sa članom ih pišu u bilježnicu. Završni dio sata: Igramo igru „Kim-Spiel“. str.rad u skupinama zadanu riječ na njemački. Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik.poticati vještine govorenja. .Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata učiteljica će pismenim testom provjeriti usvojenost 5. Igra se odvija frontalno i potiče koncentraciju. Frontalna provjera. br. 40. . . 37. radna bilježnica. . .Glavni dio sata: Na početku glavnog dijela sata učenici imenuju predmete na hrvatskom jeziku koji se nalaze u njihovoj školskoj torbi i pernici.frontalno . zadatak) PLAN PLOČE: Schularbeit Meine Schulsachen (Moj školski pribor) Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: . . metodički priručnik (predložak za kopiranje). Lektion 6 Nastavna jedinica: Meine Schulsachen – obrada Redni broj sata: 44.usvojiti vokabular nove lekcije „Meine Schulsachen“. funkcionalni. ( 1.individualno Predložak za kopiranje se nalazi u metodičkom priručniku na str. zadatku uvježbat ćemo pisanje riječi.slušanje CD.PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 2. 58. lekcije..frontalno Igramo „KRIŽIĆ – KRUŽIĆ“. Ključni pojmovi: Was ist das? Das ist ein Buch/ ein Bleistift/ eine Kreide. vježbenica. Tko prvi prevede . U 2. Cilj obrade nastavne jedinice: provjeriti usvojenost 5. proširiti vokabular Zadaci (obrazovni. slikovne kartice (Wir 123 – Schatzkiste) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. . 33. Učenici ponavljaju i traže tu riječ u udžbeniku na str. pisanja i slušanja. i 41. lekcije. označit će polje svojim znakom.čitanje .poštivati pravila rada u skupinama i paru. Učenici su podijeljeni u dvije skupine.. Domaća zadaća. Pobjednik je onaj tko prvi .poštivati pravila igre. – 4. odgojni): .pisanje .razgovor . vodoravno ili dijagonalno.

Učenici čitaju primjere iz pregleda gramatike u udžbeniku na str. Lektion 6 Nastavna jedinica: Unbestimmter Artikel (N/Akk) – obrada Redni broj sata: 45. Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. odgojni): . Svaki učenik postavlja po 3 pitanja. Učiteljica usred vježbe upućuje učenike na pregled gramatike u udžbeniku na str. Ich habe einen/eine/ein .razgovor . U ovome zadatku ponavljamo značenje boja u udžbeniku. zadatku pitaju i odgovaraju u nizu. Frontalno ćemo analizirati rečenice u pregledu gramatike u istome zadatku.plan ploče). 38. Učenici u 7.poticati vještine govorenja.igra 2....poštivati pravila rada u skupinama i paru. a u hrvatskom jeziku se mijenja sama riječ (v. zadatku u udžbeniku učenici individualno ispunjavaju tablicu u bilježnicu navodeći predmete koje imaju u svojoj pernici..poštivati pravila igre. Uvodimo i množinu imenica koja će kroz udžbenik biti označena žutom bojom.frontalno . 61. Boje su povezana sa rodom imenice što je povezano sa sljedećom vježbom. Učenici uspoređuju neodređene članove pojedinih rodova imenica. da se imenice ne bi ponavljale. . 3. Učenici moraju pripaziti na značenje boja. 59. . Ich habe einen/eine/ein . . U 6. Vježba se nastavlja dok se ne izredaju svi učenici. Učiteljica pomaže pri pravilnoj primjeni neodređenog člana.igra/govorenje učenik odgovara: Radiergummi  blau. tj. plan ploče). Završni dio sata: . br.čitanje CD. Utvrdit ćemo novi vokabular. Učiteljica pri tome pomaže individualno svakom učeniku ako je to potrebno..Uvodni dio sata: Učiteljica će na kraju nastavnog sata uzeti radne bilježnice na detaljniji pregled domaće zadaće.. U sljedećoj fazi nastavnog sata učenici će ponoviti primjenu neodređenog člana u nominativu i usvojiti primjenu neodređenog člana u akuzativu. U uvodnom dijelu sata igramo igru iz 4. riječ koja stoji kao „pratnja“ ispred imenice. Učiteljica će izgovoriti riječ. zadatak u . cd Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti neodređeni član u nominativu i akuzativu Zadaci (obrazovni... 3. Jedan učenik postavlja pitanje: Radiergummi? Blau. pisanja i slušanja. einen Bleistift – olovku). a učenici će ju pokušati čim prije sastaviti. . zadatka u udžbeniku na str. Dolaze do zaključka da se u njemačkom jeziku mijenja neodređeni član. Učenicima se ne spominju pojmovi nominativ i akuzativ.frontalno . na rod imenice. 75.uočiti promjenu neodređenog člana muškog roda ein – einen.rad u skupinama .frontalno . Jedan učenik odgovara: Das ist ein /eine… i postavlja isto pitanje sljedećem učeniku iz razreda. i podsjeća na pravilnu primjenu neodređenog člana u nominativu. . tj. Učenici su podijeljeni u skupine. već će učenici prevesti rečenice i usporediti promjenu riječi (npr. funkcionalni. . Pri tome koriste loptu. Promjena neodređenog člana ovisi o glagolu iza kojeg stoji (v.utvrditi vokabular nove lekcije „Meine Schulsachen“. Svaka skupina će izraditi kartice sa slovima.. Dolaze do zaključka da se neodređeni član muškog roda promijenio. der Radiergummi.govorenje ..govorenje/razgovor . vježbenica. zad.pisanje .znati primijeniti strukturu: Das ist ein/eine.PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 2. Ključni pojmovi: Was ist das? Das ist ein Buch/ ein Bleistift/ eine Kreide. ein Bleistift – olovka.rad u paru udžbeniku).Glavni dio sata: Na početku glavnog dijela sata učenici igraju zajedno u parovima (5. rot oder grün? Drugi .individualno/frontalno . Čitamo nekoliko primjera.pisanje . . Učiteljica postavlja pitanje: Was ist das? i pokazuje jedan predmet.

zadatak 7. PLAN PLOČE: Neodređeni član Das ist ein Bleistift. . Osnovna škola: Učiteljica: . 42. Frontalna provjera. 61.individualno/frontalno slušanja pišu u svoje bilježnice.. Promjena neodrđenog člana ovisio glagolu u rečenici.Ich habe einen Bleistift. .Učenici će riješiti individualno 8. radna bilježnica. Odgovore nakon dva . zadatak u udžbeniku na str. olovka olovku Ženski i srednji rod ostaju isti. str.slušanje/pisanje Domaća zadaća.

45.. Učenici individualno pišu rečenice. 11.Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 2. zadatka u radnoj bilježnici na str.uvježbavanje Redni broj sata: 46.individualno . Učiteljica objašnjava zadatak. .). i 13. odgojni): ..formulirati u kratke dijaloške situacije. . Učiteljica objašnjava tijek . pisanja i slušanja. Frontalno čitaju dva primjera. Lektion 6 Nastavna jedinica: Meine Schulsachen .Glavni dio sata: Utvrdit ćemo upotrebu neodređenog člana u akuzativu na različitim zadacima. zadatka u radnoj bilježnici na str. Ich braucheeinen/eine/ein . Čitamo točna rješenja.pisanje 3. zadatak u udžbeniku poslužit će nam za ponavljanje neodređenog člana i negacije u nominativu. Gramatičke sadržaje uvježbat ćemo pomoću 12..Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata igramo igru pogađanja. a drugi učenici pogađaju je li njegova tvrdnja točna ili netočna (Das ist richtig / falsch.poštivati pravila rada u skupinama i paru.. Ponovit ćemo i utvrditi glagol brauchen.poticati vještine govorenja. Završni dio sata: Učenici igraju kvartet. . Učenici međusobno razgovaraju tvoreći minidijaloge.frontalno .. vježbenica.igra/govorenje . Jedan učenik imenuje što ima u pernici ili torbi (Ich habe einen Spitzer / drei Bleistifte…)... . 2.. Cilj obrade nastavne jedinice: ponoviti neodređeni član u nominativu i akuzativu i negaciju imenice Zadaci (obrazovni. Učenici nastavljaju radom u paru.11. zadatak iz udžbenika učenici rješavaju u parovima.. .rad u skupini igre. . Ključni pojmovi: Was ist das? Das ist ein Buch/ ein Bleistift/ eine Kreide. Frontalno čitamo i prevađamo dijaloge.znati primijeniti strukturu: Das ist ein/eine i kein/keine.govorenje . zadaci 8.frontalno/rad u paru . cd Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1..igra/govorenje Domaća zadaća. Ponovit ćemo neodređeni član u akuzativu. radna bilježnica.poštivati pravila igre.Was brauchst du? Ich brauche einen/eine/ein . Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. 9. funkcionalni. PLAN PLOČE: Osnovna škola: Učiteljica: . Glagol brauchen uvježbat ćemo pomoću 9. 43.

. odgojni): . Učiteljica pomaže pri odgovoru. ali . .frontalno .usvojiti tekst i melodiju pjesme „Die bunten Noten“. U 15. Učiteljica pomaže učenicima pri izgovoru pojedinih riječi. zadatak).individualno/frontalno upotrebljavaljući pri tome neodređeni i određeni član u nominativu. Welche Farbe hat…?. Povezat će predmete sa nazivima boja. . vježbenica. cd.pjevanje/ metoda igra jeke . a zatim će učenici nastaviti radom u paru. pravilnoj upotrebi posvojne zamjenice mein/meine.obrada Redni broj sata: 47. ispisati boje u bilježnicu i prevesti ih na hrvatski jezik. zad. 39. Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti nazive boja Zadaci (obrazovni. zadatak se rješava frontalno. 63.. tj. Učenici još jednom zborno ponavljaju nazive boja. Lektion 6 Nastavna jedinica: Die bunten Noten .pravilno reagirati u dijaloškim situacijama. Ključni pojmovi: Das ist ein Buch/ ein Bleistift/ eine Kreide… Das Buch ist rot.Spiel“.frontalno . Učenici ponavljaju nazive. u plenumu. slikovne kartice – boje (Wir 123 – Schatzkiste) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. 3. čitanja. . zadaci 5. i 11. zadatak u udžbeniku učenici će riješiti individualno. Završni dio sata: Pjevamo pjesmu „Die bunten Noten“. Učenik pokazuje neki predmet sa klupe i pita: Welche Farbe hat …?. Čitaju tekst pjesme. slušanja.Glavni dio sata: Učiteljica pokazuje slikovne kartice i imenuje boje (kartice pričvršćuje magnetima na ploču). br. ali čitajući ih u udžbeniku na str. Otkrivaju gdje postoje sličnosti (blau-blue.usvojiti nazive boja i primijeniti ih pri opisu predmeta.govorenje 16. i 6.poštivati pravila rada u skupinama i paru.čitanje . . Drugi učenik odgovara: Mein-e… ist… Vježba se nastavlja u nizu. . Die Schere ist… Welche Farbe hat…? Korelacija: likovna kultura (boje) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik.poticati vještine govorenja. pravilno odgovoriti na pitanje. Da bi utvrdili nazive boja igramo igru „Kim. . Učiteljica daje primjer: Die Schere ist grau.poticati učenike na lijepo pjevanje. .govorenje/razgovor . Slijedi individualno čitanje naziva boja. Domaća zadaća. a učenici zatim moraju pogoditi o kojim se bojama radi. Učenici slušaju pjesmu.igra 14. Usmeno ćemo čuti nekoliko primjera. Učiteljica makne 1 ili 2 kartice sa ploče dok učenici žmire. radna bilježnica. 2. 12.. zadatku učenici će također u paru opisivati predmete prema primjeru.poštivati pravila igre. . Također uspoređuju nazive boja u njemačkom jeziku sa engleskim jezikom..).Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 2. Frontalno ćemo /rad u paru analizirati primjere i pročitati još dva. PLAN PLOČE: Schularbeit Farben (boje) Osnovna škola: Učiteljica: CD. Učenici nastavljaju radom u paru. Na kraju će otpjevati pjesmu u skupinama.frontalno/rad u skupinama .frontalno . funkcionalni. a zatim ponavljaju pjesmu u dijelovima dok ne usvoje melodiju. Slijedi usmeno opisivanje predmeta.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata učenici čitaju domaću zadaću u radnoj bilježnici (8.

Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 2. Uz karticu pričvršćuje i pojam.rad u skupinama glagole. . predložak za kopiranje Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1.igra . .poštivati pravila rada u skupinama i paru. zadatak ćemo pročitati frontalno. 2.frontalno .poticati učenike na lijepo pjevanje. Lektion 6 Nastavna jedinica: Was machen wir in der Schule? .usvojiti nazive boja i primijeniti ih pri opisu predmeta. Martina – turnen…).igra Domaća zadaća. Slijedi kratko natjecanje među skupinama. Završni dio sata: Učenici igraju igru sa 38. Nakon što učenici pogode aktivnost. Predstavnik skupine koji prvi izgovori točno rješenje osvaja bod za svoju skupinu. . Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti nazive boja Zadaci (obrazovni. . vježbenica. Ključni pojmovi: Das ist ein Buch/ ein Bleistift/ eine Kreide… Das Buch ist rot.rad u skupinama . Igramo pantomimu. Učiteljica pomaže učenicima individualno. pri čemu si učenici pomažu međusobno.poštivati pravila igre.frontalno/individualno . učiteljica pričvršćuje magnetom karticu na ploču. nakon čega učenici i individualno ponavljaju riječi. Unutar skupine će ponoviti konjugaciju glagola. Welche Farbe hat…?. slikovne kartice – aktivnosti (Wir 123 – Schatzkiste). i 6.pravilno reagirati u dijaloškim situacijama. Jedan učenik dolazi do ploče i dobiva od učiteljice jednu slikovnu karticu. du – malen. radna bilježnica. Svaki učenik odabire jedan glagol iz 17. zadatka u udžbeniku. tj. Igra je učenicima već poznata.igra . Učenici pišu rečenice u svoje bilježnice. strane u udžbeniku. funkcionalni. 10. pravilno odgovoriti na pitanje. Svaki učenik će konjugirati svoj glagol unutar skupine. PLAN PLOČE: slikovna glagol kartica .Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata učenici čitaju domaću zadaću u radnoj bilježnici (5. . Iz svake skupine sudjelovat će u igri po jedan učenik (učenici se izmjenjuju tijekom igre). Die Schere ist… Welche Farbe hat…? Korelacija: likovna kultura (boje) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. zadatak. odgojni): . glagol.čitanje . Učenici moraju pogoditi aktivnost kojom se on / ona bavi. Učenicima je dozvoljeno pomagati svom predstavniku skupine. Ima 2 minute da individualno ponovi konjugaciju glagola. 18.čitanje/pisanje 3.obrada Redni broj sata: 48.usvojiti tekst i melodiju pjesme „Die bunten Noten“. naučiti nove riječi (glagole). . Frontalno čitamo glagole s ploče. . no ne smiju koristiti udžbenik.poticati vještine govorenja. Učiteljica pokaže slikovnu karticu i izgovori subjekt (npr.Glavni dio sata: Učenici su podijeljeni u skupine. čitanja. zadatak). Ponovit ćemo . . slušanja.

.

.

kroz razgovor upoznati i usporediti uskrsn običaju u Hrvatskoj i zemljama njemačkog govornog područja. Zatim izrađuju.usvojiti novi vokabular na temu „Uskrs“. vježbenica.frontalno . Ključni pojmovi: Ostern. Učenici ju čitaju naglas. .Glavni dio sata: Učenici će samostalno spojiti brojeve u 9. plan ploče). 2.poticati vještine govorenja. das Osterei. zadatku u udžbeniku. Učiteljica piše čestitku na ploču. Slijedi razgovor sa učenicima na hrvatskom jeziku o Uskrsu. odgojni): . der Osterhase. die Narzisse.utvrditi i ponoviti nazive boja.Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 3. Rješenja će pročitati frontalno. slušanja. funkcionalni.individualno njemačkom jeziku. U pozadini sviraju tradicionalne uskrsne pjesme na . zadatak. crtaju na karton čestitku. der Osterbaum. Učiteljica piše pojmove na ploču.pisanje/razgovor . .bojanje/slušanje PLAN PLOČE: der Osterhase das Osterei Ostern (Uskrs) der Schinken der Osterkorb slikovne Liebe _________ / Lieber ____________. str. Tijekom provjere učiteljica pričvršćuje slikovne kartice magnetima na ploču. . kartice frohe Ostern! Dein ________ / Deine ___________ . Završni dio sata: CD (uskrsne pjesme) Učenici boje individualno uskršnja jaja. Frohe Ostern! Korelacija: vjeronauk (Uskrs) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. tj. prazne čestitke (karton) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. der Osterkorb. U paru će učenici spojiti riječi i slike u 10. Cilj obrade nastavne jedinice: proširiti vokabular učenika na temu „Ostern“ Zadaci (obrazovni. . Učenici nove pojmove zapisuju u bilježnicu. i dobiti sliku uskrsnog zeca. običajima i tradiciji proslave tog blagdana. 10. a učenici u svoje bilježnice (v. . čitanja i pisanja. zadatku.obrada Redni broj sata: 49. 101.individualno/rad u paru . Pišemo uskrsnu čestitku. . slikovne kartice – Uskrs (Wir 123 – Schatzkiste). . Lektion 9 Nastavna jedinica: Ostern . cd.izraditi i napisati uskrsnu čestitku. Pišemo asociogram na temu Ostern. Provjera rezultata u paru.pisanje/čitanje 3.znati čestitati Uskrs.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata učenici čitaju domaću zadaću u radnoj bilježnici.čitanje .

zadatak. tj. 19. Analiziramo rezultate. Čitamo frontalno točna rješenja.govorenje/razgovor tom aktivnošću u školi ili ne.frontalno/individualno postavljaju pitanja: Malst / Turnst… du gern / nicht gern? . 20.uvježbavanje Redni broj sata: 50. predlošci za kopiranje Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. slušanja. .rad u paru/frontalno . . funkcionalni.frontalno slikovne kartice pričvrstit će i papir na kojem će učenici križićem označiti vole li se baviti .pisanje . zadatak ćemo uvježbati u plenumu.Uvodni dio sata: Učiteljica pričvršćuje slikovne kartice na ploču iz 17.Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 2. +++++  Ich male nicht gern. aktivnosti u školi Zadaci (obrazovni. Lektion 6 Nastavna jedinica: Was machen wir in der Schule? .govorenje 3. . Šeću razredom i međusobno si . zadatak ćemo pročitati frontalno i dodatno objasniti. ++ … … . Učiteljica postavlja pitanja: Malst du gern? Učenici koriste predloške na ploči da bi odgovorili na postavljeno pitanje. . Učenici u paru tvore kratke dijaloge.pravilno postaviti pitanja i odgovoriti na njih – sudjelovati u dijaloškim situacijama. Na ovaj uveli smo učenike u ponavljanje glagola i negacije nicht.ponoviti i utvrditi negaciju nicht – pravilno ju upotrijebiti u rečnici. Domaća zadaća. 66. . 2. aktivnosti u školi.individualno/frontalno . slikovne kartice – aktivnosti (Wir 123 – Schatzkiste). odgojni): . Frontalna provjera. frontalno. pisanja. Ispod svake . Ključni pojmovi: Was machst du gern / nicht gern? Ich schreibe / male / turne … gern / nicht gern.poticati vještine govorenja.Glavni dio sata: Učenici individualno dopunjuju rečenice u udžbeniku. Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. Završni dio sata: Učenici dobivaju nastavni listić koji moraju riješiti. Cilj obrade nastavne jedinice: ponoviti glagole. PLAN PLOČE: slikovna kartica slikovna kartica  Ich male gern. str. pomoću nastavnog listića napisati u bilježnicu tko što voli ili ne voli raditi. zadatka u udžbeniku. Učenici u nizu postavljaju pitanja i odgovaraju na njih. jedna osoba koja se voli baviti tom aktivnošću i jedna osoba koja ne voli.ponoviti i uvježbati glagole.poštivati pravila rada u skupinama i paru. 21.govorenje Zadatak im je uz svaki glagol pronaći jednu osobu i upisati njezino ime.

Wer macht das gern? Tko to voli raditi? Wer macht das nicht gern? Tko to ne voli raditi? malen zeichnen spielen singen turnen rechnen basteln lernen schreiben   .

 Ich_______ gern. .  Ich____ nicht gern.

govorenje/pisanje . Učenici individualno nadopunjuju zadatak nastavljajući logičan niz pojmova.pisanje . Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti dane u tjednu Zadaci (obrazovni. Rezultati se uspoređuju u paru. Učenici kod 24. Uspređuju nazive dana u tjednu i zapisuju ih u bilježnicu. a zatim individualno.rad u paru/frontalno . 25. funkcionalni. Rješenja provjeravamo frontalno čitajući i prevađajući nove pojmove. .učenici u parovima dobivaju jedan list iz kalendara na njemačkom i na hrvatskom jeziku. Učenici su morali napisati u bilježnicu što njihovi prijatelji iz razreda vole i ne vole raditi u školi. U sljedećoj fazi dane u tjednu će učenici sami zborno ponavljati. Najprije sporo. Usmeno prevađaju pitanja i odgovaraju na njih. Ključni pojmovi: Was machst du am…? Am Montag / Dienstag… spiele ich / spielt er… Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. zad. radna bilježnica. Slijedi vježba izgovora.postaviti pitanje Was machst du am…? i odgovoriti na njega. Završni dio sata: Učenici rade u skupinama. Domaća zadaća. u udžbeniku).zadatka rade u paru. zadatak učenici će dopuniti individualno. čitanja i pisanja. a učenici ponavljaju za njom. i 15. . predložak za kopiranje (nastavni listić) Artikulacija sata: 1. Točna rješenja uspoređujemo u plenumu.26.individualno . Zatim se međusobno ispituju tko što radi određeni dan u tjednu i zapisuju aktivnosti na nastavni listić (zad.Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 2. zadatak u udžbeniku .Uvodni dio sata: Učiteljica provjerava individualno svakom učeniku domaću zadaću.individualno / rad u skupinama . 14. Učiteljica izgovara redom dane u tjednu.govorenje .pisanje .Glavni dio sata: 22. pa sve brže. 67. .individualno .poticati vještine govorenja.poštivati pravila rada u skupinama i paru.usvojiti nazive dana u tjednu i pravilno koristiti prijedlog am uz dane u tjednu.obrada Redni broj sata: 51.rad u paru/frontalno . . PLAN PLOČE: Nastavne metode i oblici rada: . Učenici će unijeti u tablicu najprije za sebe podatke što rade koji dan u tjednu upisujući glagole u infinitivu. frontalno. zadatku u udžbeniku na str.a rezultate ćemo ponovo provjeriti frontalno.pisanje/čitanje . 2.znati napisati dane u tjednu i pravilno ih izgovoriti. odgojni): . Lektion 6 Nastavna jedinica: Wochentage . 3.pisanje .individualno/rad u paru . Nazive dana u tjednu uvježbat ćemo na 23.

Was mache ich am…? Was machst du am…? Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Ich… .

i 17. radna bilježnica. U 27. Učenici zatim u parovima pišu slične dijaloge i uče ih napamet. Pjesmom ćemo ponoviti školski pribor.Welcher Tag ist heute? Heute ist Montag. u plenumu. Za svaki zadatak učenici imaju točno zadano vrijeme nakon čega se rješenja provjeravaju frontalno.uvježbati pisanje pojedinih pojmova. boje.. . Frontalno čitamo primjer dijaloga iz radne bilježnice na str. zadatku ponovit će školski pribor. .Was machst du? Ich male /schreibe/ zeichne / spiele Fußball.poštivati pravila rada u skupinama i paru.Uvodni dio sata: Učiteljica provjerava individualno svakom učeniku domaću zadaću u radnoj bilježnici.Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata ponovit ćemo nastavne sadržaje 6. . . Cilj obrade nastavne jedinice: utvrditi i ponoviti nastavne sadržaje 6.individualno/frontalno . Lektion 6 Nastavna jedinica: Meine Schulsachen . 46.. ? Der/die /das ist rot/gelb/.. Wie ist die Schultasche/ der Bleistift/ das Lineal? Welche Farbe hat.Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 2.. i 49. zadatak iz udžbenika. Učenici rješavaju individualno u bilježnicu 27. Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. Ja.frontalno/rad u skupinama .. a zatim ponavljaju pjesmu u dijelovima dok ne usvoje melodiju. 16. . Učenici slušaju pjesmu. zad. 40. 14.rad u skupinama su podijeljeni u 2 skupine i način igre im je već poznat..poticati učenike na lijepo pjevanje. Završni dio sata: Pjevamo pjesmu „Hast du alles mit?“.usvojiti melodiju i tekst pjesme.. br. Ključni pojmovi: Was ist das? Das ist ein Buch/ ein Bleistift/ eine Kreide. Na kraju će otpjevati pjesmu u skupinama... zadatak se odnosi na čitanje s razumijevanjem.. funkcionalni. i 15. 29.napisati ih i sudjelovati u kratkim dijaloškim situacijama.ponoviti vokabular: školski pribor.. zadatku dane u tjednu.. das ist kein/ keine.. 3. zadatak u radnoj bilježnici na str. 48.....individualno 2. 28. Nastavne metode i oblici rada: .. Čitaju tekst pjesme.. das ist eine/eine. .. lekcije. PLAN PLOČE: .? Nein. zadatak.čitanje/ pisanje/ govorenje CD..Ist das ein/ eine .. ...pjevanje/ metoda igre jeke Za kraj slijedi igra „KRIŽIĆ-KRUŽIĆ“. slušanja i pisanja. Učenici .frontalno/ rad u paru . glagoli (aktivnosti). odgojni): . lekcije Zadaci (obrazovni. Dijaloge izvode u plenumu... vježbenica. 18.igra Domaća zadaća. zadatak.poticati vještine govorenja. . Was machen Tina und Stefan? Sie malen.. 46. i 29. cd Artikulacija sata: 1. 19. . Pitanja i odgovore također zapisuju u bilježnicu...ponavljanje Redni broj sata: 52. čitanja..pisanje/čitanje . dani u tjednu. Was machst du am Montag?. ispuniti rječnik stranih riječi u radnoj bilježnici na str. a u 28.

rad u paru razgovarati sa prijateljem kao u primjeru. odgojni): .individualno .Uvodni dio sata: Učenici frontalno čitaju rješenja 16.govorenje Domaća zadaća. Teste dein Deutsch! (udžbenik. zadatak.poticati učenike na rad u paru. str. .pisanje 2. provjeriti usvojenost 6. cjeline na različitim zadacima. Sprechkarten) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. strani. . Izvući će jednu karticu i . funkcionalni. zadataka u radnoj bilježnici na 46. . poticati vještine govorenja.čitanje lekcije. i 7.čitanje/slušanje U 2.ponoviti gramatičke i jezične sadržaje 2. i 17. Prije rješavanja 1. cd. Ključni pojmovi: ključni pojmovi 2. lekcije. Najprije će učenici u sebi pročitati rečenice i pridružiti im odgovarajuće pojmove koji su . vježbenica.indivudualno označeni slovima. Slušanjem će provjeriti točnost rješenosti zadatka. metodički priručnik (predlošci za kopiranje: Test. čitanja. br. Frontalno ćemo provjeriti rješenja. cjeline. . . strani učenici crtaju tablicu u bilježnicu. cjeline. 3.sudjelovati u kratkim dijaloškim situacijama. zadatku učenici će pročitati tekst u sebi i odrediti koje su tvrdnje točne. . slušanja. lekcije Zadaci (obrazovni.ponavljanje Redni broj sata: 53. CD. zadatka u udžbeniku na 70. cjeline (Modul 2) Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. .) PLAN PLOČE: .Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 2 Nastavna jedinica: Wir tainieren .pismeno provjeriti usvojenost sadržaja 6. Riješit će 6. 41. . Cilj obrade nastavne jedinice: utvrditi i ponoviti nastavne sadržaje 2.Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata ponovit ćemo nastavne sadržaje 2.frontalno U uvodnom dijelu sata učiteljica će pismeno provjeriti usvojenost nastavnih sadržaja 6. Završni dio sata: Učenici su podijeljeni u parove. 76. 37. Predložak za kopiranje se nalazi u metodičkom priručniku na str.

individualno nalazi u metodičkom priručniku na str. poticati vještine pisanja i čitanja. odgojni): . funkcionalni.frontalno . Cilj obrade nastavne jedinice: ponoviti i provjeriti nastavne sadržaje 2. testa za samoprocjenu. zadatku učenici će individualno pročitati još jednom tekst o Anettinoj sobi i napisati . Ključni pojmovi: ključni pojmovi 2. Završni dio sata: Pismena provjera usvojenosti nastavnih sadržaja 2. Predložak za kopiranje se .ponavljanje Redni broj sata: 54. Učenici čitaju svoje kratke opise.čitanje/pisanje 5. a koje netočne. 41. 3. PLAN PLOČE: . Frontalno ćemo provjeriti rješenja. . .razgovor 2.Uvodni dio sata: Frontalno analiziramo rezultate domaće zadaće. Učenici na glas i u paru čitaju dijaloge. tj. cjeline na različitim zadacima.napisati kratak opis o vlastitoj sobi. cjeline. str.pismeno provjeriti usvojenost sadržaja 2.ponoviti gramatičke i jezične sadržaje 2. cd. cjeline (Modul 2) Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. U 4. cjeline Zadaci (obrazovni. metodički priručnik (Test nakon 2. cjeline. Nastavne metode i oblici rada: . U 3. zadatak će također riješiti u bilježnicu. Učenici moraju napisati dijalog pridružujući pitanja i odgovore. zadatku na 71.individualno/frontalno sličan tekst o svojoj sobi. cjeline.Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata ponovit ćemo nastavne sadržaje 2. vježbenica. cjeline) Artikulacija sata: 1. . učenici će pročitati tekst u sebi i odrediti koje su tvrdnje točne.Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 2 Nastavna jedinica: Wir tainieren .

Na taj način ćemo uvježbati i utvrditi novi vokabular.frontalno GARDEROBE). a učenici izdvajaju pojmove koji su im od ranije poznati. . zadatak. Cilj obrade nastavne jedinice: usvojiti novi vokabular 7. u kojim .poštivati pravila igre. strani. Učenici pokušavaju pogoditi zadane pojmove (TINAS .Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 3. slikovne kartice (Wir 123 – Schatzkiste).Glavni dio sata: Učenici individualno rješavaju 1. Učiteljica ili učenik pričvršćuju slikovnu karticu na ploču. Učiteljica će izgovarati pojmove. Ulogu učiteljice . a učenici zborno ponavljaju. zadatak iz udžbenika na str.frontalno . a zatim ju ispuniti upisujući novi vokabular (v. lekcije Zadaci (obrazovni. 44. die Sportschuhe… Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. 1. PLAN PLOČE: TINAS GARDEROBE (Tinina odjeća) der die das die (Pl. a zatim će učenici pogađati što nedostaje (Was fehlt?).obrada Redni broj sata: 55.Uvodni dio sata: Igramo igru „Buchstabenspinne“. Uvježbavamo izgovor. Igramo igre pogađanja. poticati suradnički odnos radom u paru. .igra Domaća zadaća. Učiteljica razgovara sa učenicima o odjeći: što najčešće nose. funkcionalni.pisanje/čitanje . Lektion 7 Nastavna jedinica: Tinas Kleidung . U drugoj igri pogađanja dolazi učenik do ploče i izvlači jednu slikovnu karticu. Učiteljica izgovara riječi. 2. Učenici imaju zatvorene udžbenike i bilježnice.igra / razgovor prilikama se što nosi. plan ploče).Spiel“. Učenici će samostalno pomoću udžbenika provjeriti točnost izvršenosti zadatka. das T-Shirt. Tko pogodi. die Hose. Učiteljica će postupno obrisati po 1 do 2 pojma s ploče dok učenici žmire.uvježbati izgovor novih riječi. str.rad u paru . nastavlja igru. metodički priručnik (predložak za kopiranje.) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1.frontalno/indivdualno . . a učenici moraju položiti sličice na točno polje u tablici.slušanje 3. i 3.frontalno će preuzeti jedan učenik iz razreda.igra . u čemu se osjećaju najugodnije… Promatramo Tinin ormar. Riječi će napisati na njemačkom i hrvatskom jeziku. Ostali učenici pokušavaju pogoditi o kojem se predmetu radi. Ponovit ćemo usvojenost novog vokabulara pomoću 2. odgojni): . radna bilježnica. poticati vještine čitanja. Završni dio sata: Igramo igru pogađanja „Kim. . Učiteljica će svakom paru dati predložak sa sličicama odjevnih predmeta. Učenici dolaze do ploče i dopunjuju tablicu. 79.usvojiti novi vokabular na temu Kleidungsstücke. Ključni pojmovi: der Pullover. vježbenica. Neki učenici će pročitati samostalno pojedine stupce. Sličice će učenici najprije izrezati. Igra je učenicima od ranije poznata. pravilno ih pročitati. zadatka u radnoj bilježnici na 50.) slikovna . Najprije će nacrtati tablicu u bilježnicu. pisanja i slušanja.

odgojni): . radna bilježnica. Važno je napomenuti da će u ovoj .pisanje . radna bilježnica. . 64. zadatak u udžbeniku učenici će pročitati najprije u sebi.frontalno . Lektion 7 Nastavna jedinica: Tinas Kleidung . . ali u ovom slučaju uz glagol haben. die Hose. zadatku. Und du? Učenici nastavljaju odgovarati u nizu. das T-Shirt. Ako je potrebno.frontalno/rad u paru Cilj 3. učenik koji pogodi nastavlja igru.rad u skupinama . Učiteljica uzima slikovnu karticu i postavlja pitanje: Was habe ich in der Hand?. 2. slikovne kartice i karte za igru kvartet (Wir 123 – Schatzkiste) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. Ključni pojmovi: der Pullover. je ponoviti rod imenica.poštivati pravila igre. zadatka u udžbeniku na str. Učiteljica objašnjava da određeni član u muškom rodu der nakon glagola „möchten“. prevesti nove pojmove. Zapisujemo primjere na ploču. Učenici u skupinama po četvero igraju igru kvartet.frontalno vježbi umjesto neodređenog učenici upotrebljavati određeni član u akuzativu.habe den/die/das / die… Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. funkcionalni.aktivno sudjelovati u razgovoru. Učenici igraju u paru. str. haben i brauchen prelazi u den. Igra se skupinama odvija najprije frontalno. Učiteljica pritome pomaže pri pravilnoj upotrebi određenog člana u akuzativu.frontalno . Također je važno uputiti učenike na pregled gramatike u 3. zadatak. Cilj obrade nastavne jedinice: uvježbati novi vokabular na temu „Kleidungsstücke“ Zadaci (obrazovni. . učiteljica će objasniti način vježbe.igra Domaća zadaća. Važno je da učenici u ovoj vježbi pravilno upotrijebe određeni član u akuzativu. te pravilno koristiti određeni član u akuzativu uz te glagole.čitanje / igra Učiteljica će također dodatno objasniti način provođenja vježbe. PLAN PLOČE: Merke dir! Upamti! Das ist der – die – das – die ….razgovor / govorenje . Kroz ovu vježbu uvježbat ćemo određni član u akuzativu uz glagol „möchten“.. 1.ponoviti i uvježbati pravilnu upotrebu glagola „möchten“ i haben. udžbenik. .Glavni dio sata: Učiteljica razgovara sa učenicima o kupovanju. Završni dio sata: Igramo igru „Kofferpacken“.uvježbavanje Redni broj sata: 56.igra /govorenje 3. Frontalno ćemo prevesti ključne rečenice. Ich habe Ich möchte Ich brauche den – die – das – die … /rad u . die Sportschuhe… Ich möchte .igra . i 3.uvježbati novi vokabular na temu Kleidungsstücke. .Uvodni dio sata: Usmeno ćemo provjeriti domaću zadaću. . 3. koji bi novi odjevni predmet željeli imati… Učiteljica izražava svoju želju: Ich möchte die Bluse. 79. 4.kartica Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 3. zadatak u udžbeniku. a zatim u skupinama po četvero učenika. . vježbenica. Kupuju li često. zadatak. 5.

Ključni pojmovi: Wie ist die Hose / der Mantel / das Kleid? Er / Sie / Es / Sie ist / sind groß – klein – gelb… Korelacija: hrvatski jezik (pridjev kao dio predikata) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. Učenici će samostalno . radna bilježnica. zadatku u udžbeniku povezuju sliku i riječ.poticati suradnički odnos radom u paru.individualno/frontalno . zadatak. str. Učenici pišu rečenice.Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata učenici će naučiti opisivati predmete. vježbenica Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1.čitanje / igra 2. tj. . a zatim frontalno. . Lektion 7 Nastavna jedinica: Wie sind die Klamotten? . 9. Igramo igru pogađanja „Ich sehe im Klassenzimmer etwas. zadatku uvježbati ćemo pridjeve (kao dio predikata) i upotrebu osobnih zamjenica er. u svoje bilježnice. frontalno.igra . .frontalno nizu.frontalno/rad u paru prevesti pridjeve na istoj stranici. Učenici će usmeno opisati predmete. .poticati i unaprijediti vještine govorenja. sie. Završni dio sata: 8.Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 3. was ______ ist.Uvodni dio sata: Usmeno ćemo provjeriti domaću zadaću. .govorenje Domaća zadaća. Usmena provjera. . es i sie. udžbenik.poštivati pravila igre.obrada Redni broj sata: 57. U 7. U 6. PLAN PLOČE: Ich sehe im Klassenzimmer etwas.64. funkcionalni. Učenik koji pogodi o kojem se predmetu radi nastavlja igru. Cilj obrade nastavne jedinice: naučiti opisati predmete Zadaci (obrazovni.opisati kratkim rečenicama predmete – upotrijebiti pridjev kao dio predikata.individualno/ rad u paru . Pitaju i odgovaraju u . odgojni): . postavljati pitanja i odgovoriti na njih. a učenici u svoje bilježnice. was weiß ist. .pridjeve. Vidim u učionici nešto što je ________ . .aktivno sudjelovati u razgovoru.usvojiti novi vokabular . čitanja i pisanja. pitanja i odgovore. Rješenja provjeravaju najprije u paru. . zadatak u udžbeniku učenici će uvježbati u plenumu.pisanje/čitanje 3.“ Učiteljica piše rečenicu na ploču.

Nr. .slušanje/crtanje . Das Kleid ist gestreift. 5. Das T-Shirt ist lang und grau. zadatku u radnoj bilježnici uvježbat ćemo upotrebu osobnih zamjenica er. Cilj obrade nastavne jedinice: uvježbati opisivanje predmeta Zadaci (obrazovni.individualno/rad rješenja zamijeniti će radne bilježnice sa prijateljem u klupi. a zatim u paru tvore pitanja i odgovore vezane uz crteže u tablici.opisati kratkim rečenicama predmete – upotrijebiti pridjev kao dio predikata. postavljati pitanja i odgovoriti na njih. . . Frontalno.govorenje 3. Učiteljica čita opise predmeta.individualno/frontalno . Završni dio sata: 6. sie i es i upotrebu pridjeva kao dijela predikata. 9. PLAN PLOČE: Maldiktat (crtaći diktat) u . Das Sweatshirt ist bunt.Uvodni dio sata: Provjera domaće zadaće. sie i es. zadatak u radnoj bilježnici učenici će riješiti individualno.Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata učenici će uvježbati osobne zamjenice er. funkcionalni.poticati suradnički odnos radom u paru.frontalno/rad u paru . .uvježbavanje Redni broj sata: 58. radna bilježnica. Učenici crtaju „Maldiktat“. Lektion 7 Nastavna jedinica: Wie sind die Klamotten? . slušanja i pisanja.poticati i unaprijediti vještine govorenja.pisanje .uvježbati novi vokabular . U 4. 3 sind Halbschuhe. 4 ist ein T-Shirt. zadatak na str. Učenici mijenjaju bilježnice sa prijateljem u klupi.individualno . vježbenica Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. 7. Die Halbschuhe sind braun. a rješenja ćemo provjeriti usmeno. Učenici zadatak rješavaju individualno. Nr.2 ist eine Hose. Nr. Ključni pojmovi: Wie ist die Hose / der Mantel / das Kleid? Er / Sie / Es / Sie ist / sind groß – klein – gelb… Korelacija: hrvtski jezik (pridjev kao dio predikata) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. .pisanje/čitanje . Nr. 5 ist ein Sweatshirt. Za provjeru točnih . zadatak u radnoj bilježnici učenici rješavaju usmeno.pridjeve. i 55. paru . Učenici pišu netočno napisane riječi na ploču.Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 3.aktivno sudjelovati u razgovoru. Die Hose ist blau. udžbenik. pa 8.frontalno .53. Međusobno će si ispravljati crtaće diktate. a učenici individualno crtaju u svoju bilježnicu. Nummer 1 ist ein Kleid. 2. zadatak. odgojni): .pisanje Domaća zadaća.

individualno/frontalno . U paru će napisati još 2 primjera u bilježnicu.poticati suradnički odnos radom u paru.obrada Redni broj sata: 59. . Ključni pojmovi: Wie gefällt – gefallen dir die / der / das… Sie /Er / Es… ist Klasse – super – gut… Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. Cilj obrade nastavne jedinice: znati izraziti sviđanje ili nesviđanje Zadaci (obrazovni. . zadatak u udžbeniku će učiteljica najprije objasniti. zadatak u radnoj bilježnici učenici rješavaju individualno.frontalno/rad u paru . zadatak. učenici će u paru napisati u svoje bilježnice. Usmena provjera.Uvodni dio sata: Provjera domaće zadaće. 3. a učenici odgovaraju .aktivno sudjelovati u razgovoru. Nastavne metode i oblici rada: . Uvodimo glagol gefallen. pitanja i odgovori.igra 2.govorenje . PLAN PLOČE: u . Vježbu nastavljaju radom u paru. Učenici u ovome zadatku uvježbavaju niječne rečenice. funkcionalni. Učenici usmeno čitaju rješenja. zadatku. Učenici .usvojiti glagole jdm. fotografije iz časopisa Artikulacija sata: 1. 12.pisanje/govorenje pomoću jezičnih struktura u 10.56. zadatak na str. Učiteljica pokazuje paru fotografije iz časopisa i postavlja pitanje: Wie gefällt dir das T-Shirt?. postavljati pitanja i odgovoriti na njih. . vježbenica. radna bilježnica. 10. 10. Učenici u parovima igraju DER – DIE – DAS – igru (radna bilježnica. etw. Lektion 7 Nastavna jedinica: Wie gefällt dir? . Domaća zadaća.Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata učenici će naučiti izraziti sviđanje ili nesviđanje. Završni dio sata: 9.poticati i unaprijediti vještine govorenja i pisanja. zadatak). Te primjere će naučiti napamet i odglumiti pred razrednim odjelom. Svaki par dobiva nekoliko fotografija iz časopisa.individualno/rad čitaju naglas moguće odgovore na pitanje Wie gefällt dir…?.pisanje . 7. 2 primjera.rad u paru .Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 3. odgojni): . radna bilježnica.pitati za mišljenje i izraziti sviđanje ili nesviđanje . škare i ljepilo. Na sljedeći nastavni sat učenici moraju donijeti sa sobom časopise. gefallen.čitanje . Usmeno ćemo provjeriti rečenice.

Završni dio sata: Učenici su sa sobom donijeli časopise iz kojih će izrezivati fotografije.rad u skupinama skupini po troje učenika dati uvećane lutke iz 11. . 3.usvojiti i primijeniti osnove razgovora u trgovini. .Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata učenici će uvježbati osnove razgovora u trgovini.Uvodni dio sata: Provjera domaće zadaće.poticati suradnički odnos radom u paru i u skupinama. Cilj obrade nastavne jedinice: uvježbati osnove razgovora u trgovini Zadaci (obrazovni.uvježbavanje Redni broj sata: 60. Učiteljica će svakoj .frontalno . Ključni pojmovi: Wie gefällt – gefallen dir die / der / das… Sie /Er / Es… ist Klasse – super – gut… Was möchtest du? Ich möchte… Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. vježbenica. . 12.pisanje/govorenje provjera.pitati za mišljenje i izraziti sviđanje ili nesviđanje .poticati i unaprijediti vještine govorenja i pisanja.frontalno/rad u paru prepisuju dijalog u svoje bilježnice. napisati u bilježnicu ostale dijaloge iz 11.čitanje Domaća zadaća. 11. zadatka ( 4 dijaloga). zadatak.Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 3. funkcionalni.modeliranje koristeći fotografije iz časopisa i prema uputama u radnoj bilježnici obući te lutke. Ostale dijaloge će uvježbati usmeno. Učenici usmeno čitaju rješenja. odgojni): . zadatka u radnoj bilježnici. Nastavne metode i oblici rada: . postavljati pitanja i odgovoriti na njih. . Lektion 7 Nastavna jedinica: Wie gefällt dir? . Prevađamo tekst. fotografije iz časopisa Artikulacija sata: 1. zadatak ćemo pročitati frontalno po ulogama. Učenici u parovima .aktivno sudjelovati u razgovoru. PLAN PLOČE: . radna bilježnica. Oni će zatim . Frontalna .čitanje 2.

govorenje Wiederholung (ponavljanje) . Završni dio sata: Igramo kvartet. zadatak u udžbeniku učenici rješavaju individualno.individualno/ rad u skupinama . odgojni): . . ali sa članovima. Provjera se odvija frontalno. Dalje nastavljaju radom u paru. Lektion 7 Nastavna jedinica: Tinas Kleidung . zadatka u udžbeniku. Učiteljica će nakon toga podijeliti razred u dvije skupine.pisanje . . Učenici u parovima izvode dijaloge u . str. zadatak. a druga skupina će čim brže izreći suprotan pojam.ponavljanje Redni broj sata: 61.frontalno/rad u paru . lekcije Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. Jedna skupina će glasno izreći jedan pridjev.frontalno trgovini.aktivno sudjelovati u razgovoru. 14.Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 3. U bilježnice pišu ispravno odjevne predmete. Učenici pišu riječi na ploču. zadatak u udžbeniku učenici rješavaju u parovima.poticati suradnički odnos radom u paru i u skupinama.poštivati pravila igre. Cilj obrade nastavne jedinice: ponoviti nastavne sadržaje 7. .poticati i unaprijediti vještine govorenja i pisanja. funkcionalni. . udžbenik. napisati u bilježnicu 4 dijaloga iz 14.na različitim zadacima ponoviti i utvrditi pridjeve i odjevne predmete. 80. PLAN PLOČE: . .Glavni dio sata: 12.rad u skupinama . Učenici čitaju dijalog. Ključni pojmovi: ključni pojmovi 7.frontalno/rad u paru . 11.igra . Prevađamo ga.pisanje . 3. 13.Uvodni dio sata: Provjera domaće zadaće. lekcije Zadaci (obrazovni.igra/govorenje Domaća zadaća.govorenje 2. . Moraju pronaći i napisati u bilježnicu suprotne pojmove. udžbenik. postavljati pitanja i odgovoriti na njih. zadatak.

PLAN PLOČE: . govorenja i pisanja. Učiteljica će zatim pokazati slikovne kartice godišnjih doba. Herbst.Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 3.frontalno . lekcije.govorenje/čitanje . Učiteljica čita zatim rečenice iz udžbenika na str.učenici ponavljaju za njom) i pričvrstiti kartice na ploču. opisati osnovne karakteristike pojedinih godišnjih doba. Wie ist das Wetter heute? Es ist sonnig. Svaka skupina dobiva 4 slikovne kartice.pisanje Domaća zadaća. i 2. stranici. metodički priručnik (test). zadatak na 57.proširiti vokabular učenika na temu godišnja doba. Učenici koji znaju nazive godišnjih doba. . Učenici komentiraju jesu li ostale skupine dobro izvršile zadatak i je li potrebno što mijenjati. strani.obrada Redni broj sata: 62. radna bilježnica. Wetter und Zeit (meteorološko i kronološko vrijeme) Sommer Herbst slikovne Winter kartice .poticati i unaprijediti vještine slušanja./ Es regnet. izreći će ih. Winter . 1.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu nastavnog sata učiteljica će pismenim testom provjeriti usvojenost . Ključni pojmovi: Welche Jahreszeit ist jetzt? Es ist Frühling. lekcije. Učenici su podijeljeni u 2 skupine. Wir 123 – Schatzkiste (slikovne kartice) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1.razgovor Frühling . Lektion 8 Nastavna jedinica:Wetter und Zeit .Glavni dio sata: Učiteljica razgovara sa učenicima na hrvatskom jeziku o trenutnom meteorološkom vremenu proširujući razgovor i na godišnja doba. učenici ponavljaju za njom i prevađaju rečenice koje opisuju vremenske prilike u pojedinom godišnjem dobu. Sommer.frontalno . 85.rad u paru . uvod u novu lekciju Zadaci (obrazovni. Korelacija: priroda i društvo (godišnja doba) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik. odgojni): ..pisanje 46. Cilj obrade nastavne jedinice: provjera nastavnih sadržaja 7. Predložak za kopiranje se nalazi u metodičkom priručniku na .poticati suradnički odnos radom u paru i u skupinama. ... funkcionalni. Završni dio sata: Učenici prepisuju rečenice u bilježnicu i prevađaju ih pismeno u paru. 3. ponoviti nazive (Frühling. čitanja. Predstavnici svake skupine će uz pomoć ostalih učenika iz skupine pridružiti kartice pojedinom godišnjem dobu.rad u skupinama .znati imenovati godišnja doba. . 2.individualno nastavnih sadržaja 7.

br. zadatak iz udžbenika. a sada će proširiti vokabular na mjesece. a zatim frontalno pričaju tko voli koje godišnje doba: Marko mag Sommer und Ivana mag Winter.razgovor CD. Imena učenika zapisuju u bilježnicu. Učiteljica postavlja pitanje: Welche Jahreszeiten kennst du? Welche Jahreszeit haben wir jetzt? Wie viele Monate haben wir im Herbst / Sommer…? Učenici koji poznaju nazive mjeseci izreći će ih usmeno. zadatak.proširiti vokabular učenika – usvojiti nazive za mjesece. Postavljat će si pitanja i odgovarati u nizu.frontalno/individualno . Dok oni ponavljaju učiteljica pričvršćuje slikovne kartice na ploču.individualno . Učiteljica .poticati i unaprijediti vještine slušanja. . Cilj obrade nastavne jedinice: proširiti vokabular učenika Zadaci (obrazovni. 42. Završni dio sata: Učenici pitaju i odgovaraju u nizu prema primjeru u 15.slušanje/čitanje . funkcionalni.pisanje 3.-7. nakon što učiteljica svakom učeniku provjeri domaću zadaću u radnoj bilježnici.obrada Redni broj sata: 63.frontalno . Učenici uočavaju sličnost sa engleskim jezikom. .govorenje . Rezultate ćemo pročitati usmeno. Učenici se kreću razredom i međusobno ispituju: Welche Jahreszeit magst du?. Par koji napravi najmanje pogrešaka u nizanju mjeseci je pobjednik. odgojni): .frontalno . učenici će riješiti 2. radna bilježnica. govorenja i pisanja.individualno . Slušamo sa cd-a nazive godišnjih doba i mjeseci.igra/govorenje . Učenici će za uvježbavanje novog vokabulara individualno riješiti 13.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata. zadatak u udžbeniku. Učenici zborno ponavljaju. zadatku u udžbeniku.Glavni dio sata: Učenici su na prethodnom satu usvojili nazive godišnjih doba. Lektion 8 Nastavna jedinica:Jahreszeiten .frontalno naglašava da riječ (prijedlog) im stoji ispred mjeseci i godišnjih doba.govorenje Domaća zadaća.pisanje . 2. a zatim i 14.poticati suradnički odnos radom u paru i u skupinama. Učenici će u paru ponavljati nazive mjeseci.rad u paru . .Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 3. . PLAN PLOČE: Sommer Wetter und Zeit Herbst Winter Frühling . čitanja. . Ova vježba će biti malo natjecanje među parovima. Ključni pojmovi: Welche Jahreszeit ist jetzt? Es ist Frühling. zadatak. 5. Zatim učenici individualno čitaju nazive godišnjih doba i mjeseci sa ploče. . Wir 123 – Schatzkiste (slikovne kartice) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. Wie ist das Wetter heute? Es ist sonnig… Im Januar/ Februar… Korelacija: priroda i društvo (mjeseci) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik.upotrijebiti pravilno prijedolog im uz mjesece.

3. . te 4. Lektion 8 Nastavna jedinica: Wetter und Zeit . zadatku postavljati će pitanja i odgovarati u nizu. Domaća zadaća.poticati suradnički odnos radom u paru i u skupinama. zadatak učenici rješavaju individualno. Wie ist das Wetter heute? Es ist sonnig… Im Januar/ Februar… Korelacija: priroda i društvo (mjeseci) Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik Artikulacija sata: 1. čitanja. zadatku u udžbeniku učenici će u paru pronaći točna rješenja i napisati ih na prazne .govorenje crte. Učenici će ustati i oponašati pokrete učiteljice te ponavljati za njom. Igra pokretima.govorenje 2. Tekstove ćemo pročitati frontalno. U 5.upotrijebiti pravilno prijedolog im uz mjesece.frontalno . zadatak u radnoj bilježnici. Frontalna provjera.uvježbati novi vokabular – godišnja doba.Glavni dio sata: Učenici u paru spajaju u 9. i 6. Završni dio sata: 7.Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 3. Čitamo rečenice.poticati i unaprijediti vještine slušanja. 3. Ključni pojmovi: Welche Jahreszeit ist jetzt? Es ist Frühling. (prstima lupamo o stol) Es ist windig. Učenici .individualno/frontalno - . . vrijeme.igra . zadatak iz udžbenika napisati u bilježnicu. odgojni): . Vježba se nastavlja radom u paru. govorenja i pisanja. Učiteljica zatim pokretima oponaša neku vremensku pojavu i postavlja pitanje: Wie ist das Wetter heute?. i 4.Uvodni dio sata: U uvodnom dijelu sata učenici će pročitati domaću zadaću. (njišemo se kao na vjetru) Es ist kalt / warm / heiß. . učenici odgovaraju uz pomoć udžbenika. mjeseci. zadatak u udžbeniku.pisanje U 10. Čitamo rješenja. funkcionalni. Es ist sonnig.rad u paru/frontalno rečenice pišu i prevađaju u bilježnicu. Cilj obrade nastavne jedinice: ponoviti i uvježbati novi vokabular učenika Zadaci (obrazovni. . (zaoblimo ruke i spojimo ih pri vrhu) Es regnet. Nastavne metode i oblici rada: .frontalno/rad u paru .uvježbavanje Redni broj sata: 64. zadatku rečenice sa godišnjim dobima. (prstima oponašati polagano padanje pahulja spuštajući ruke do poda) Nakon vježbe kretanja učenici su spremni riješti 3. (oponašati kao da nam je hladno / toplo / vruće) Es schneit. PLAN PLOČE: .

Osnovna škola:
Učiteljica:
Nastavni predmet: njemački jezik
Nadnevak:

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE
Nastavna cjelina: Modul 3, Lektion 8

Nastavna jedinica: Stefans Geburtstag - obrada

Redni broj sata: 65.

Cilj obrade nastavne jedinice: obradom teksta usvojiti novi vokabular
Zadaci (obrazovni, funkcionalni, odgojni):
- usvojiti novi vokabular iz teksta o Stefanu;
- naučiti čitati tekst i usmeno ga prevesti;
- ponoviti konjugaciju glagola;
- napisati kratak sastavak o sebi;
- poticati i unaprijediti vještine slušanja, čitanja, govorenja i pisanja;
- poticati suradnički odnos radom u paru i u skupinama.
Ključni pojmovi: tekst „Stefans Geburtstag“
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, vježbenica

Artikulacija sata:

Nastavne metode i
oblici rada:

1.Uvodni dio sata:
Učenici čitaju domaću zadaću u radnoj bilježnici,a zadaću u bilježnici će učiteljica - frontalno/individualno
provjeriti svakom učeniku individualno.
- čitanje
2.Glavni dio sata:
Učenici pitaju i odgovaraju u nizu kada tko ima rođendan. Na taj način ponavljamo jezične
strukture iz 15. zadatka u udžbeniku.
Učenici slušaju tekst o Stefanu i njegovoj proslavi rođendana. Tekst se nalazi u udžbeniku
na strani 90. Prvi put učiteljica čita tekst, a zatim se učenici izmjenjuju pri čitanju na glas.
Učenici će zatim u sebi pročitati tekst i podcrtati nepoznate riječi. Učiteljica će uputiti
učenike na ispis nepoznatih riječi (Vokabelhilfe) koji se nalazi uz tekst i olakšava im lakše
razumijevanje teksta. Učenici će zatim usmeno pročitati tekst i prevesti ga.
Učenici će u paru riješiti 17. zadatak. Pri tome moraju imati prekriven tekst na 90. strani.
Čitaju zatim rješenja, jesu li rečenice točne ili netočne. Netočne rečenice će usmeno
ispraviti.
U radnoj bilježnici u 11. zadatku učenici će dopuniti tekst glagolima u zagradi. Frontalna
provjera.

- frontalno
- govorenje
- frontalno/individualno
- slušanje/čitanje
- prevađanje teksta
- rad u paru
- čitanje/govorenje
- individualno/frontalno
- pisanje

3. Završni dio sata:
Učenici u paru rješavaju 18. zadatak, povezuju imenice i glagole. Frontalna provjera.
- rad u paru/frontalno
19. zadatak rješavati će individualno. Rečenice pišu u bilježnicu. Kratke sastavke čitaju u - individualno/ rad u
skupinama, a nekoliko primjera čuti ćemo i frontalno.
skupinama
- pisanje/čitanje
Domaća zadaća, 8., 9. i 10. zadatak u radnoj bilježnici.
PLAN PLOČE:

Osnovna škola:
Učiteljica:
Nastavni predmet: njemački jezik
Nadnevak:

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE
Nastavna cjelina: Modul 3, Lektion 8

Nastavna jedinica: Wir basteln Einladungskarten - uvježbavanje

Redni broj sata: 66.

Cilj obrade nastavne jedinice: znati napisati pozivnicu za rođendan
Zadaci (obrazovni, funkcionalni, odgojni):
- utvrditi novi vokabular iz teksta o Stefanu;
- naučiti napisati pozivnicu za rođendan, znati čestitati rođendan;
- izraditi pozivnicu za rođendan;
- poticati i unaprijediti vještine čitanja, govorenja i pisanja;
- poticati suradnički odnos radom paru.
Ključni pojmovi: Einladung, am Samstag, um 14.00, bei mir zu Hause…
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, vježbenica

Artikulacija sata:
1.Uvodni dio sata:
Učenici čitaju domaću zadaću u radnoj bilježnici, 8.-9. zadatak.
2.Glavni dio sata:
Učenici čitaju naglas tekst iz udžbenika „Stefans Geburtstag“. Razgovaramo o tekstu: Wie
heißt der Junge? Wann hat Stefan Geburtstag? Wie feiert er Geburtstag? Was schreibt er?
Was steht alles in einer Einladungskarte? Učenici navode što sve mora sadržavati pozivnica
za rođendan. Čitamo i prevađamo pozivnicu u 20. zadatku.
Učenici pišu svoju pozivnicu u bilježnicru. Čitaju nekoliko primjera.
Zatim izrađuju pozivnice škarama, ljepilom i flomasterima.Na kraju pišu pozivnice.

Nastavne metode i
oblici rada:
- frontalno
- čitanje
- frontalno
- čitanje/govorenje
- individualno
- pisanje

3. Završni dio sata:
21. i 22. zadatak učenici će riješiti u paru. Dijalog će napisati u bilježnice (koristeći svoje - rad u paru
ime), a zatim ga naučiti napamet i odglumiti pred razredom.
- pisanje/govorenje
Domaća zadaća, 12. zadatak u radnoj bilježnici.
PLAN PLOČE:

Osnovna škola:
Učiteljica:
Nastavni predmet: njemački jezik
Nadnevak:

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE
Nastavna cjelina: Modul 3, Lektion 8

Nastavna jedinica: Wie spät ist es? - obrada

Redni broj sata: 67.

Cilj obrade nastavne jedinice: znati izreći točno vrijeme (puni sat i pola sata)
Zadaci (obrazovni, funkcionalni, odgojni):
- usvojiti izricanje punog sata i pola sata;
- usvojiti i primijeniti pitanja Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es?;
- usvojiti i uvježbati upotrebu prijedloga im, am, um;
- ponoviti brojeve do 20;
- poticati i unaprijediti vještine čitanja, govorenja i pisanja;
- poticati suradnički odnos radom paru i skupinama.
Ključni pojmovi: Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Es ist acht Uhr. Es ist halb acht.
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, vježbenica, satovi

Artikulacija sata:

Nastavne metode i
oblici rada:

1.Uvodni dio sata:
Učenici čitaju domaću zadaću u radnoj bilježnici, 12. zadatak.
- frontalno/rad u
Učenici igraju igru iz 23.zadatka u udžbeniku. Prebrojavaju se do 20. Kod brojeva skupinama
dijeljivih sa brojem 3 i kod brojeva koji u sebi sadrže brojku 3 (13) učenici moraju reći - čitanje/igra
BUM, inače ispadaju iz igre.
2.Glavni dio sata:
Učenici promatraju i čitaju naglas 24.zadatak. Nekoliko primjera zapisuju učenici u
bilježnice (v. plan ploče).
Pune sate i pola sata učenici će uvježbati individualno u 25. zadatku. Povezat će sliku sa
rečenicom. Frontalna provjera.
Učiteljica koristi zidni sat. Postavit će pitanje učenicima: Wie viel Uhr ist es?
Učenici će nastaviti međusobno se ispitivati koristeći satove. Vježba će se odvijati u
skupinama.
U 26. zadatku učenici će kratko odgovoriti na pitanja. Učiteljica objašnjava upotrebu
prijedloga im, am i um (v. plan ploče). Frontalna provjera.

- frontalno
- čitanje/pisanje
- individualno
- frontalno/ rad u
skupinama
- govorenje
- individualno
- pisanje

3. Završni dio sata:
27. zadatak učenici rješavaju u paru. Spojiti će pitanja i točne odgovore. Frontalno čitaju - rad u paru/frontalno
točna rješenja.
- govorenje
U 28. zadatku upotrijebiti će pitanja iz prethodnog zadatka i razgovarati sa svojim
prijateljem u klupi.
Domaća zadaća, 13. - 15. zadatak u radnoj bilježnici.
PLAN PLOČE:
Es ist acht (Uhr).

Um sieben Uhr.

Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es?
(Koliko je sati?)
Es ist halb acht.

Am Montag.
Im Sommer / im Februar
Osnovna škola:
Učiteljica:
Nastavni predmet: njemački jezik
Nadnevak:

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE
Nastavna cjelina: Modul 3, Lektion 8

Nastavna jedinica: Wetter und Zeit - ponavljanje

Redni broj sata: 68.

Cilj obrade nastavne jedinice: ponavljanje nastavnih sadržaja 8. lekcije
Zadaci (obrazovni, funkcionalni, odgojni):
- utvrditi i ponoviti nastavne sadržaje 8. lekcije;
- ponoviti najvažnije jezične i gramatičke strukture na različitim tipovima zadataka;
- poticati vještine govorenja, čitanja, pisanja i slušanja;
- uvježbati izgovor nekih riječi i uvježbati pravilno pisanje riječi;
- naučiti melodiju pjesme „Zum Geburtstag viel Glück“;
- poticati učenike na lijepo pjevanje;
- poštivati pravila rada u skupinama i ciklusima.
Ključni pojmovi: ključni pojmovi 8. lekcije
Korelacija:
Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik, vježbenica, cd

Artikulacija sata:
1.Uvodni dio sata:
Učenici čitaju domaću zadaću u radnoj bilježnici, 13. – 15. zadatak.
2. Glavni dio sata:
U glavnom dijelu sata ponovit ćemo nastavne sadržaje 8. lekcije.
Učenici rade po postajama, tj. ciklusima (Stationenlernen). Kod svake postaje učenicima je
na list papira napisan zadatak koji moraju riješiti u skupini.
1. postaja: učenici rješavaju 29. zadatak u udžbeniku na str. 95., satove crtaju u bilježnice.
2. postaja: 31. zadatak, učenici pišu riječi i svoje bilježnice.
3. postaja: 30. i 32. zadatak – učenici pišu riječi u bilježnicu.

Nastavne metode i
oblici rada:
- frontalno
- čitanje
- rad u skupinama
- rad u ciklusima
- pisanje
- igra

Nakon zadanog vremena učenici mijenjaju postaje. Važno je da su sve skupine izvršile
svoje zadatke. Ako je jedna skupina završila zadatke prije duge, dobiva dodatne zadatke,
tzv. Pufferstation (udžbenik, str. 95, 33. zadatak).
Točna rješenja će se pročitati usmeno.
3. Završni dio sata:
Pjevamo pjesmu metodom „igra jeke“. Učenici slušaju pjesmu, iznose svoje dojmove,
učiteljica, pa učenici čitaju tekst, a zatim slijedi pjevanje pjesme u dijelovima. Kad su
savladali melodiju pjesme, učenici će ju otpjevati u cijelosti.
Domaća zadaća, 16. i 17. zadatak u radnoj bilježnici.
PLAN PLOČE:

CD, br. 43.
- frontalno/rad u
skupinama- igra jeke
- pjevanje/čitanje

funkcionalni.rad u skupinama . i 2. vježbenica. i 17. odgojni): . PLAN PLOČE: CD. ponoviti nastavne sadržaje 3.Osnovna škola: Učiteljica: Nastavni predmet: njemački jezik Nadnevak: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Nastavna cjelina: Modul 3 Nastavna jedinica: Wir trainieren . 46. Završni dio sata: Učenici igraju igru iz udžbenika na str. . Kod 4. . učenici rješavaju individualno. . br. 1.rad u skupinama . 51. Rješenja provjeravamo frontalno.poštivati pravila igre.pisanje .pismeno provjeriti usvojenost sadržaja 2. Cilj obrade nastavne jedinice: provjeriti usvojenost nastavnih sadržaja 8.ponavljanje Redni broj sata: 69. zadatka učenici su podijeljeni u skupine. 16.čitanje . Igraju u skupinama. cjeline Zadaci (obrazovni.rad u paru . cjeline na različitim zadacima.ponoviti gramatičke i jezične sadržaje 2.slušanje . Predložak za kopiranje se nalazi u metodičkom priručniku na str.Frontalna provjera. . Ključni pojmovi: ključni pojmovi 3. cjeline.čitanje/pisanje lekcije. cd.individualno . čitanja. 3. .frontalno/individualno U uvodnom dijelu sata učiteljica će pismeno provjeriti usvojenost nastavnih sadržaja 8. 103. cjeline. zadatak će pročitati i riješiti u paru. lekcije. zadatak. Glavni dio sata: U glavnom dijelu sata ponovit ćemo nastavne sadržaje 3.igra . zadatak iz udžbenika na str. metodički priručnik (test). Svaka skupina ima zadatak dešifrirati jedan tekst i napisati u bilježnicu. 2. Predstavnici skupina čitaju točna rješenja. 3. 106. cjeline Korelacija: Nastavna sredstva i pomagala: udžbenik.Uvodni dio sata: Učenici čitaju domaću zadaću u radnoj bilježnici. poticati vještine slušanja. Wir 123 – Schatzkiste (igra) Artikulacija sata: Nastavne metode i oblici rada: 1. govorenja i pisanja. i 107.

70. ZAKLJUČIVANJE OCJENA .