You are on page 1of 3

[Infographic] Taxi tông liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà như thế nào - VnExpress

0123.888.0123 (HN) - 0129.233.3555 (TP HCM)

Liên hệ quảng cáo

Đăng nhập

Like

Page 1 of 3

Follow

Đăng ký

Thứ hai, 9/11/2015 | 18:28 GMT+7

Taxi tông liên hoàn trên cầu vượt Thái
Hà như thế nào
Sau tiếng phanh chói tai, chiếc taxi tông vào 7 người đi xe máy trên cầu
vượt Thái Hà (Hà Nội), rê thêm vài mét rồi quay ngang 90 độ. Tài xế mở
cửa chạy khỏi xe rồi nhảy xuống đường, bất tỉnh.

http://vnexpress.net/infographic/thoi-su/taxi-tong-lien-hoan-tren-cau-vuot-thai-ha-nhu... 11/10/2015

11/10/2015 .net/infographic/thoi-su/taxi-tong-lien-hoan-tren-cau-vuot-thai-ha-nhu.[Infographic] Taxi tông liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà như thế nào .VnExpress Page 2 of 3 http://vnexpress...

.[Infographic] Taxi tông liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà như thế nào ..VnExpress Page 3 of 3 http://vnexpress. 11/10/2015 .net/infographic/thoi-su/taxi-tong-lien-hoan-tren-cau-vuot-thai-ha-nhu.