You are on page 1of 3

Curs 8 – Exploatarea stereomodelului

Fotogrammetrie 2

EXPLOATAREA STEREOMODELULUI

8.1 Introducere
Exploatarea stereoscopică a stereogramelor la staţia digitală fotogrammetrică, se poate
efectua digital prin digitizarea stereomodelului. Pentru stereorestituţie, se pot utiliza negativele
originale sau copii efectuate pe un suport nedeformabil, transparent (sticlă). Înainte de începerea
lucrărilor de stereorestituţie, se efectuează operaţiile de verificare şi pregătire a staţiei de lucru, a
softmouse-ului de trasare, etc.
Se efectuează apoi studiul materialului existent pentru începerea lucrării şi anume:
fotogramele reperate, fotogramele fotointerpretate la teren, inventarele de coordonate, descrierile
reperilor, planuri sau hărţi vechi, alte materiale complementare şi proiectul de aerotriangulaţie,
atlase de semne convenţionale etc., se trece apoi la studiul proiectului de restituţie, la studiul şi
asigurarea racordărilor, la definirea şi proiectarea punctelor de legătură.
După aceste operaţii se trece la efectuarea orientării exterioare a stereogramei, care se
efectuează în două etape aşa cum s-a arătat anterior. Se realizează mai întâi orientarea relativă în
mod independent sau în serie, determinând elementele de orientare pentru formarea modelului
stereoscopic. În cea de-a doua etapă, se realizează orientarea absolută pentru a aduce
stereomodelul în sistemul de proiecţie şi la scara de stereorestituţie.
Stereorestituţia, cuprinde trasarea planimetriei şi altimetriei, fiind completată cu
punctele cotate.
În cadrul proiectului de aerofotografiere, trebuie să se ţină cont în definirea scării
fotogramelor 1/mf, de asigurarea preciziei de exploatare a nivelmentului, având în vedere că:
mz  ( a  btg )

(8.1)

în care  este unghiul mediu de pantă din zona de aerofotografiat.
De asemenea, trebuie avut în vedere ca, o foaie de hartă să fie acoperită de două
stereomodele indiferent de scara de întocmire a planului sau hărţii.
Dacă consideram: 1/mp, scara planului, 1/mf
scara fotogramelor, 1/mm scara
stereomodelului, 1/mtr, scara de stereorestituţie, între ele avem următoarele relaţii: r = mp/mf.
Dacă valorile lui mp sunt: 2500≤ mp ≤ 25000, atunci valorile r sunt: 2.5< r< 3.1, funcţie de
dimensiunea foii de plan. Pentru scările mici conţinutul informaţional al fotogramei şi
interpretabilitatea sa, sunt determinante în alegerea celor două scări menţionate mai sus.
Pentru stereorestituţie se utilizează următoarea relaţie între mp şi mf:
m f  C mp
(8.2)
în care coeficientul C poate avea valori între 200 şi 350, în funcţie de aparatul utilizat, de
calitatea fotogramelor sau de indicatori economici.
Exploatarea planimetriei şi nivelmentului trebuie să se facă numai în interiorul zonei
utile a stereomodelului (figura 8.1). Punctele de sprijin care în figura 8.1 au fost determinate
prin aerotriangulaţie, sau direct la teren, trebuie să fie dispuse astfel încât să asigure
racordarea cu stereomodelele vecine. Stereorestituţia se efectuează pe baza fotogramelor
fotointerpretate la teren, de o mare importanţă fiind şi fotointerpretarea efectuată de către
operator la aparat. O fotointerpretare bună depinde de: experienţa operatorului, calitatea
fotogramelor, scara fotogramelor. Se recomandă în acest sens utilizarea corespunzătoare a
filtrelor, iar la preluare, acordarea unei atenţii deosebite condiţiilor atmosferice din timpul
preluării şi calităţii filmului utilizat.

39

Precizia trasării detaliilor planimetrice este mai slabă decât precizia determinărilor punctiforme şi depinde în mare măsură de coeficientul de transformare de la mm la mtr. dimensiuni la poduri. Precizia este mai mare în punctele presemnalizate decât în punctele de detaliu identificate în stereomodel care pot mai mult sau mai puţin definite. se face verificarea fidelităţii reprezentării detaliilor planimetrice trasate prin stereorestituţie. trebuie avută în vedere asigurarea preciziei grafice a planului care este de 0. 40 . prin punctarea şi controlul situaţiei planimetrice înscrise în carnetul aparatului.2 Trasarea planimetriei Pentru efectuarea acestei operaţii se consultă fotogramele fotointerpretate la teren. În încheiere. este constantă în imaginea cu geometrie constantă şi este puţin influenţată de tipul camerei de preluare. Pentru trasarea elementelor de planimetrie se urmăreşte detaliul de trasat cu marca de măsurare în contact stereoscopic cu stereomodelul. La stabilirea acestui raport. corespunzător tematicii urmărite şi caracteristicilor fizico-geografice ale terenului aerofotografiat. limite administrative. prin semne convenţionale de poziţie (stâlpi de telefon. 8. Precizia determinărilor punctiforme se referă la precizia punctării în X şi Y precum şi la precizia de citire a cotelor. ţinând seama şi de interpretabilitatea imaginii. Se verifică punerea în scară a stereomodelului precum şi orizontalizarea sa.Schiţa din fişa tehnică de înregistrare a situaţiei planimetrice şi altimetrice a stereomodelului Rezultate bune se obţin prin utilizarea filmelor color.. etc. Detaliile din stereomodel sunt reprezentate la scară în funcţie de scara de restituţie.Zona utilă a stereomodelului Figura 8. canale etc. etc. trebuie ridicate la teren şi se vor raporta pe originalul de stereorestituţie. pentru aceeaşi scară a fotogramelor. se recomandă a se verifica dacă în timpul lucrului nu s-a stricat orientarea exterioară. poziţia mărcii de măsurare reprezentând punctul în care se inserează semnul convenţional respectiv. Detaliile care nu se văd în stereomodel (conducte subterane. dar şi verificarea preciziei de trasare a detaliilor de planimetrie şi completarea lor. În final. La punerea în scară nu sunt admise abateri mai mari de 0. direct la teren prin metode topografice. raport care poate merge până la 1/8 in cazul scărilor mari.2 mm.2 mm faţă de poziţia planimetrică a reperilor raportaţi pe originalul de stereorestituţie. Se trasează originalul pentru planimetrie pe o foaie de plan. infraroşu. Precizia trasării detaliilor planimetrice. Se completează originalul de stereorestituţie cu datele culese la teren. conform schiţelor efectuate la teren. construcţii apărute dupa fotografiere. în mod separat şi se completează cu puncte cotate.2).Curs 8 – Exploatarea stereomodelului Fotogrammetrie 2 Figura 8. Situaţia planimetrică trebuie consemnată în carnetul de restituţie al planşei respective (figura 8. Detaliile punctiforme se punctează în stereomodel. guri de canal. iar altimetria pe o oleată.) sau prin semne convenţionale simbolice (categorii de pădure. date trecute pe fotogramele fotointerpretate. etc. schiţe sau ridicări topografice efectuate la teren cu ocazia fotointerpretarii. atlasul de semne convenţionale pentru scara de exploatare. Precizia determinărilor punctiforme. Precizia punctării în X şi Y este în funcţie de scara fotogramelor.2 .).1 .).

utilizat pentru efectuarea ortofotoredresării sau digitizării stereomodelului. vârfuri de deal. Astfel.Curs 8 – Exploatarea stereomodelului Fotogrammetrie 2 8. În zonele plane. se măsoară înălţimea medie a culturilor şi se modifica cota de la dispozitivul micrometric. mare sau de foarte mare deschidere. Trasarea curbelor de nivel este un proces dinamic. În acest moment se comandă inregistrarea prin digitizare dinamică a punctelor de-a lungul curbei de nivel care este urmărită cu marca de măsurare în stereomodel. precizia altmetrică depinde de viteza de urmărire a stereomodelului şi de panta terenului. Determinările punctiforme se efectuează la citirea punctelor cotate. după care se revine în zona de plecare pentru trasarea curbei următoare. După stereorestituţie se impune verificarea la teren a planşei. Curbele de nivel sunt completate cu puncte cotate în punctele caracteristice ale reliefului: văi. Completarea nivelmentului prin lucrări de teren este o necesitate. sau pe haldele de steril curbele se trasează întrerupt. până ce aceasta ajunge la marginea stereomodelului sau curba de nivel se închide. 41 . Precizia trasării curbelor de nivel. se urmăresc formele de relief cu marca de măsurare în contact permanent cu stereomodelul. Precizia determinărilor punctiforme. se trec în carnetul de restituţie şi se marchează şi pe schiţa din carnet. prin măsurători topografice. trasarea curbelor de nivel nu este semnificativă. Şi în acest caz distingem precizia determinărilor punctiforme şi precizia de trasare a curbelor de nivel. curba trasându-se deplasând marca de măsurare peste cultură.2mm pentru fotograme la scară mică (coeficientul se referă la precizia planimetrică de urmărire a curbei). Trasarea curbelor de nivel presupune o experienţă de lucru din partea operatorului. Această precizie este dată de relaţia (8.3 Trasarea nivelmentului Se verifică orizontalizarea stereomodelului. pentru interpolarea curbelor de nivel. Este de asemenea funcţie de calitatea fotogramelor. Se recomandă a se trasa curbele în acelaşi sens. Se verifică de asemenea situaţia planimetrică. Se verifică racordarea cu planşele vecine şi se definitivează lucrarea. Precizia determinărilor punctiforme. iar diferenţele constatate între cotele citite în stereomodel şi cele din teren înscrise pe planşa de stereorestituţie.3) unde H este inalţimea de zbor. Se deplasează marca de măsurare în stereomodel până ce aceasta vine în contact stereoscopic cu stereomodelul. Ultima etapă în trasarea nivelmentului prin stereorestitutie este verificarea şi completarea la teren. Densitatea acestor puncte este funcţie de scară planului.25%0  H (8. Curbele de nivel normale şi principale se trasează în acelaşi sens după care se trece la trasarea curbelor intermediare şt ajutătoare. La încheierea trasării se verifică situaţia din carnetul de lucru. este proporţională cu înălţimea de preluare şi este funcţie de tipul camerei de aerofotografiere: cameră cu unghi de câmp normal. în ceea ce priveşte planimetria şi altimetria.1) fiind în funcţie de panta terenului. În acest caz. În zonele acoperite cu diferite culturi. funcţie de scara planului şi apoi se interpolează curbele de nivel. mz  0. efectuarea diferitelor completări. unde panta este mai mare de 450 se aplică semnele convenţionale corespunzătoare. precum şi o întelegere a formelor de relief ale terenului de către acesta. Coeficientul b = ± 0. care este un proces dinamic de determinare a cotelor. Planşele astfel rezultate constituie originalul de întocmire pentru planul sau harta ce se întocmeşte.3) În cazul urmăririi profilelor în stereomodel. La trasarea curbelor de nivel precizia de urmărirea a curbelor se poate considera în general data de relaţia (8. În zonele cu alunecări de teren. (detalii care nu au putut fi trasate la aparat). Pentru trasarea curbelor de nivel se introduce cota curbei ce dorim să o trasăm şi din acest moment nu se mai acţionează asupra dispozitivului care aduce marca pe sol. astfel normele impun o densitate de 3 puncte/dm2 pentru scara 1:5 000 şi de 6 puncte/dm2 pentru scara de 1:10 000. În zonele muntoase. care sunt determinări statice.1 mm pentru fotograme la scară mare şi b= ± 0. precum şi la citirea reţelei de puncte în cazul terenurilor plane. se citesc puncte cotate într-un caroiaj. Coeficientul a (coeficientul se referă la precizia de măsurare altimetrică). sau în puncte planimetrice de orientare.