You are on page 1of 7

FIȘA POSTULUI

I. DENUMIREA POSTULUI: Inginer sistem informatic Front Office
Cod COR: 251203
Principalele obiective ale postului de muncă
-

asigură funcționarea permanentă în condiții optime a sistemului informatic, după caz, de
telecomunicații sau tehnologia informației.

II. INTEGRAREA POSTULUI DE MUNCĂ ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Poziția postului de muncă în cadrul structurii organizației
A. Postul imediat superior: Coordonator tehnic
Postul imediat inferior: Tehnician rețele de comunicații

B. Subordonări:
Are în subordine: Tehnician rețele de comunicații
Este înlocuit de: Ajutor de shiftleader
Înlocuiește pe: Coordonator tehnic
Relații de muncă:
A. Ierarhice: se subordonează Șef Front Office, Team Leader (Șef de echipă), Coordonator
tehnic
B. Funcționale: se stabilesc între departamentul Front Office și departamentul Operations
C. Reprezentare: se stabilesc între celelalte departamente – HR, Back Office, Field
Operations și Incident Management
III. RESPONSABILITĂȚI, SARCINI, ACTIVITĂȚI ȘI ACȚIUNI SPECIFICE
POSTULUI DE MUNCĂ
IV. COMPETENȚELE POSTULUI DE MUNCĂ
1. Cunoștiințe în legătură cu domeniul muncii
-

rețele de comunicații, cunoștiințe utilizare PC: software, hardware; cunoa șterea
procesului de funcționare a sistemelor de comunicație (electronică, ansamblul de
proceduri care definesc rețelele de comunicație în sistem internațional - STIVA OSI);
cunoașterea în amănunt a unei stații radio și a echipamentelor subordonate (unită ți radio,
antene, multiplexoare de multiplexoare, tipuri de conectică și utilizarea lor.

microunde și echipamente de interconectare (switchere. V.software. CONTEXTUL MUNCII RELAŢII INTERPERSONALE I. către departamentele competente. TIPURI ALE RELAŢIILOR DE ROL SOLICITATE . 4G + rețeaua de transport și interconectarea lor. antene si unități de integrare și agregare radio). proceduri sau euristici potrivite pentru tratarea problemelor susceptibile de a apărea: tehnica de lucru orientată către client în acord cu cerințele acestui. Cunoștiințe legate de folosirea accesorilor muncii . Experiența: minim 3 ani experiență în domeniu 4. medii de acces.2. 3. telefon şi email Obiectivitatea: - bază de date Frecvenţa comunicării interpersonale: - permanent Intimitatea/secretul: - nu este monitorizat II. administrare servere. asigurarea serviciului în termenii stabiliți de client. 3G. deschiderea incidentelor și încercarea rezolvării acestora. rețele mobile 2G. Cunoștiințe privind modul de execuție al sarcinilor .concepte pragmatice. oferirea de suport tehnic echipei de teren. administrare echipamente radio. COMUNICARE Formalism: - formal Modalitate de comunicare: - faţă în faţă. respectarea indicilor de performan ță din cadrul companiei (observarea alarmelor în timpul stabilit. routere. baze de date. după caz. urmărirea evoluției unui incident și escalarea lui. cunoștiințe contextualizate.

de rezultatele muncii celorlalţi. plasează interesele grupului înaintea intereselor personale III. pentru eşecurile şi erorile făcute de ceilalţi IV. angajatul nu este plasat într-o situaţie de conflict cu alţii Relaţii interpersonale încordate - angajatului nu i se solicită de a fi în contact cu personae nepoliticoase V. CONDIŢIILE DE MUNCĂ I.Rol de supervizare: - asumarea rolului de shiftleader Rol de vânzări: - nu este cazul Rol de prestări de servicii: - nu este cazul Rol de opozant: - nu este cazul Rol de participare într-o echipă - contribuie la îndeplinirea obiectivelor de grup. are rol de susținere şi cooperare. CONTACTE CONFLICTUALE CU ALŢII Conflicte interpersonale - prin naturala rolului său. Postul de muncă . RESPONSABILITATEA PENTRU ALŢII Responsabilitate pentru siguranță - nu are Responsabilitate pentru rezultatele muncii - direct responsabil de acţiunile echipei.

înălţime. Solicitările locului de muncă Poziţia corpului - Şezând Îmbrăcămintea specifică muncii - Nu poartă îmbrăcăminte și echipament special/decent CARACTERISTICI STRUCTURALE ALE MUNCII Criticabilitatea postului / Importanța Consecințele erorilor și seriozitatea rezultatelor datorate erorilor - Direct responsabil de propriile actiuni cât și de actiunile subordonaților Impactul rezultatelor deciziilor - Direct responsabil de deciziile adoptate . spațiu strâmtorat. Condiţiile de mediu Condiţii extreme: temperatură prea scăzută/ prea mare. echipament periculos - Nu e cazul Posibilitatea de accidentare în timpul desfăşurării muncii în condiţii nesigure - Nu e cazul Impactul accidentării: gravitatea. zgomot. seriozitatea accidentărilor potenţiale - Nu e cazul III. durata. poluare - Nu e cazul Expunerea la riscuri profesionale: radiaţii.Varietatatea activităţilor de muncă - Într-o încăpere Intimitatea cadrului muncii - Open space Aproprierea fizică de alţi salariaţi - Sarcinile de lucru se realizează având alţi oameni în proximitatea fizică II.

input redus din partea angajatului cu excepția monitorizării Claritatea definirii și comunicării sarcinilor și obiectivelor - Toate sarcinile sunt exprimate clar Precizia solicitată: - Atât mentală cât și manuală Solicitarea atenței la detalii: Atenția la detaliile unui set de proceduri.18 Rutină vs. preluarea lor potrivit SLA (service level agreement – stabilit de client 15 min) și acțiune asupra lor Monotonia: măsura în care unui operator i se pretinde să presteze aceeași activitate fizică sau mentală într-o perioadă scurtă de timp. Nestructurată: măsura în care activitatea de muncă este la discreția .Responsabilitate: judecarea performanței angajaților în funcție de rezultatele activităților și/sau de rezultatele erorilor - Evaluează periodic performanțele și modul de lucru al echipei Libertatea de decizie: nivelul de responsabilitate atribuit deținătorului unui post de muncă - Libertate de decizie înafara orelor de lucru 9 . provocarea muncii Circumstanțe frustrante: blocarea îndeplinirii unor scopuri de impedimente necontrolabile de către angajat - Nu e cazul Gradul de automatizare: funcții ale muncii automatizate solicitând input redus din partea angajatului. documentarea incidentelor deschise cu ora corectă Vigilența solicitată: atenție sau alertă față de evenimente sau circumstanțe - Atenție la alarmele primite. verificarea completării unor sarcini. corectitudinea și documentarea activităților sau rezultatelor financiare: - Trebuie specificată întotdeauna ora la care a avut loc un eveniment. în general sub o oră - pot exista cazuri de preluare continuă a aceleași alarme Muncă structurată vs. exceptând monitorizarea - Toate procedurile presupun automatizare.

cu expecția rapoartele zilnice la ore fixe Distrageri și întreruperi: angajatul nu se poate aștepta să realizeze o sarcină fără întreruperi. mașina execută dar nu are control. lăsând puțin control angajatului - munca este controlată de către angajat.angajatului. utilizarea procedurilor specifice pentru rezolvarea unor probleme standard. mai mult decât a șefilor ierarhici - nu e cazul Nivelul de competiție: competiția între angajați și conștientizarea presiunii competiției - competiție personală. abordarea problemelor dificile cu calm la un nivel profesional (se aplică în situațiile critice și în cazul interacțiunii directe cu clientul) . gestionarea situațiilor/proiectelor complexe. VI. PREGĂTIREA NECESARĂ POSTULUI DE MUNCĂ (această specificare este o precondiție pentru angajare) De bază - Studii superioare finalizate și minim 2-3 ani experiență în domeniul IT/Telecom De specialitate - facultate tehnică (electronică. CERINȚE PSIHOLOGICE ALE OCUPANTULUI POSTULUI DE MUNCĂ 1. de motivație: se întocmesc semestrial rapoarte în care sunt evaluate performanțele angajaților Ritm și planificare Frecvența și stringența termenelor: măsura în care postul impune frecvent termene-limită stricte - nu e cazul. măsura în care angajatul are control asupra întreruperilor - nu are control asupra întreruperilor Ritmul de lucru este dictat de mașină: munca este controlată de viteza realizării proceselor. ca în cazul liniilor de ansamblare. Cunoștiințe: Tacite – procedurale: - lucrul individual și în echipă menținând un nivel ridicat de cunoștiințe și competențe. automatică) finalizată Cursuri speciale: - sunt urmate în cadrul companiei ulterior angajări VII.

transfer și condițiile de decontare . 3G.posibiltatea de învățare rapidă a procedurilor și a modului de lucru . INTERESE PROFESIONALE 1. Tip de personalitate (modelul Holland): Social – Convețional VIII.Academice sau formale – declarative: - cunoștiințe de rețelistică și telecomunicații mobile (2G. bonusurile și alte facilități acordate angajaților: salariul minim și maxim aferent postului respectiv de muncă schema de promovare. Deprinderi tehnice: . SALARIUL ȘI CONDIȚIILE DE PROMOVARE - condițiile de salarizare. recompensare.menținerea nivelului de cunoștiințe și competențe în pas cu dezvoltarea tehnologiilor 3. baze de date. Aptitudini: - foarte bune abilități de comunicare gândire analitică și abilități organizatorice foarte bună concentrare excelente abilități de lucru în echipă rezistență la stress capacitate de analiză și sinteză memorie dezvoltată. sisteme de operare Unix/Linux și Windows cunoștiințe de utilizare pachet office 2. LTE). judecată rapidă. capacitate de deducție logică VII.