You are on page 1of 8

1/14/2016

Công nghệ xử lý nước thải nhà hàng ­ khách sạn

HOME

GIỚI THIỆU

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

HỆ THỐNG XỬ LÝ

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Công nghệ xử lý nước thải nhà hàng – khách sạn

TÀI LIỆU

BÍ QUYẾT

TIN TỨC

DIỄN ĐÀN

Chọn ngôn ngữ
English

Tiếng Việt

công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường
Search

Video công ty ENSOL

Giới thiệu công ty ...

Hỗ trợ trực tuyến

   Nhân viên 1

   Nhân viên 2

08 – 66601778

  0906 977 281

          Skype

          Skype

Danh mục chính
Home
Giới Thiệu
Ensol là ai ?
Tại sao chọn Ensol ?
Đạo đức kinh doanh
Ý kiến khách hàng
Tư Vấn Môi Trường
Hệ Thống Xử Lý
Xử lý nước thải
Xử lý khí thải
Xử lý nước cấp
Phân tích môi trường

http://giaiphapmoitruong.vn/cong­nghe­xu­ly/cong­nghe­xu­ly­nuoc­thai­nha­hang­khach­san.html

1/8

1/14/2016

Công nghệ xử lý nước thải nhà hàng ­ khách sạn
Phân tích khí xung quanh
Phân tích bùn đất tro
Phân tích nước ngầm
Phân tích nước thải y tế
Phân tích An Toàn VSLĐ
Phân tích nước mặt
Chất độc hại không khí
PT nước thải công nghiệp
Nước thải bãi chôn chất rắn
Nước thải của kho xăng dầu
PT nước thải sinh hoạt
Photpho trong nước và sữa
Tài Liệu
Tổng hợp văn bản pháp luật
Chi tiết văn bản pháp luật
Những hồ sơ và khung phạt
Tổng hợp mẫu hồ sơ MT
Mức xử phạt về môi trường
Công nghệ xử lý
Bí quyết
Cuộc sống
Sự nghiệp
Tình yêu
Kiểm tra từ khoá google
Tin tức
Diễn đàn

Liên kết nhanh

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI
TRƯỜNG (ĐTM)

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 
Giấy phép khai thác nước mặt
MÔ TẢ QUY TRÌNH THU GÔM NƯỚC THẢI TRONG NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
Nước thải thu gom từ các khu phát sinh nước thải trong khách sạn được mô tả trong sơ đồ hình

http://giaiphapmoitruong.vn/cong­nghe­xu­ly/cong­nghe­xu­ly­nuoc­thai­nha­hang­khach­san.html

2/8

1/14/2016

Công nghệ xử lý nước thải nhà hàng ­ khách sạn

 
Giấy phép khai thác nước dưới đất

 
Lập hồ sơ xả nước thải

 
Đăng ký sổ chủ nguồn thải Chất thải
nguy hại
Hình 1 : sơ đồ thu gom nước thải trong khách sạn – nhà hàng
Mô tả quy trình thu gom nước thải :
         Nước thải đậm đặc phát sinh từ bồn tiểu Nam và Nữ sẽ được thu gom về bể tự hoại, tại đây quá
trình phân hủy nước tiểu sẽ diễn ra làm giảm nồng độ các chất  nhiễm và nước sau bể tự hoại sẽ tự chảy
về hố ga tập trung.
         Do nước thải phát sinh từ các khu vực ăn uống, bếp  thường chứa hàm lượng dầu mỡ cao nên bể
tách dầu mỡ có nhiệm vụ giữ dầu mỡ lại trong bể trước khi dẫn vào hệ thống xử lý, để giảm khả năng bị

 
Cam kết bảo vệ môi trường

nghẹt bơm, đường ống & làm giảm quá trình xử lý sinh học phía sau. Do vậy, bể tách mỡ và song chắn rác
bằng inox sẽ được lắp ngay sau các lavabo rửa dụng cụ của nhà bếp, nước thải ra khỏi bể tách mỡ được
dẫn về hố ga tập trung.
         Ngoài ra nước thoát sàn từ nhà vệ sinh của các tầng sẽ tự chảy về hố ga tập trung. Từ bể này, nước
thải sẽ được bơm lên hệ thống xử lý nước thải.
1. MÔ TẢ CÔNG NGHỆ
Qua kinh nghiệm thực tế và dựa vào các chỉ tiêu của mẫu nước thải trước xử lý, chúng tôi đề xuất công
nghệ xử lý nước thải của nhà hàng – khách sạn trong phương án này gồm các giai đoạn sau:
­      Xử lý sơ bộ bao gồm:
            Tách rác: Trong nước thải chứa nhiều rác, xơ sợi,… vì vậy, yêu cầu đặt 01 thiết bị tách tác để tách
rác thô ra khỏi nước thải trước khi đưa vào hệ thống xử lý.
            Hố ga: có nhiệm vụ tập trung nước thải từ các khâu phát sinh khác nhau trong khách sạn
            Bể điều hòa: điều hoà nước thải ổn định lưu lượng và nồng độ trước khi nước thải được bơm qua
các bể sinh học.
­      Xử lý bậc II:
            Xử lý bằng phương pháp sinh học hiếu và yếm khí dính bám:
Dựa  trên  cơ  sở  bảng  phân  tích  mẫu  nước  thải  trước  xử  lý  cho  thấy  các  chất  bẩn  trong  nước  thải  của
khách sạn phần lớn là các chất bẩn có khả năng phân huỷ sinh học. Nên việc chọn bể xử lý sinh học dính

Hãy nhấn “Like” để chúng tôi phục vụ
bạn tốt hơn !

bám là công trình đơn vị xử lý bậc 2 là phương án khả thi. Cụ thể là trong phương án này sử dụng công

Công Ty Dịch Vụ M...

nghệ sinh học với bùn hoạt tính hiếu yếm khí dạng bám dính . Nước thải qua hai bể này sẽ giảm đáng kể

732 likes

nồng độ các chất ô nhiễm.
Lắng: tách bùn vi sinh ra khỏi nước thải bằng quá trình lắng trọng lực.
Like‱ Page

Share

­      Xử lý bùn và khử trùng cuối đường ống
Bùn sinh ra từ bể lắng II, 1 phần sẽ được bơm tuần hoàn về bể sinh học hiếu khí , phần bùn dư được bơm

Be the first of your friends to like this

về bể chứa bùn & định kỳ sẽ được hút đi xả bỏ theo đúng quy định của pháp luật.
Nước thải sau xử lý để đảm bảo toàn bộ vi sinh có hại bị tiêu diệt thì công tác khử trùng là khâu bắt buộc
trước khi đi vào môi trường, cũng như đảm bảo nước thải đầu ra đạt quy chuẩn QCVN 14: 2008 cột B.
Dầu mỡ từ bể tách dầu mỡ cũng được định kỳ hút đi xả bỏ.

http://giaiphapmoitruong.vn/cong­nghe­xu­ly/cong­nghe­xu­ly­nuoc­thai­nha­hang­khach­san.html

Thống kê truy cập
3/8

1/14/2016

Công nghệ xử lý nước thải nhà hàng ­ khách sạn
SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ

 Visit Today : 169
 Total Visit : 134605
 Hits Today : 300
 Total Hits : 338791

giaiphapmoitruong.vn
trustrank

Hình 2.2: Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải nhà hàng – k hách sạn
2. THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ
Nước thải từ các khu vực phát sinh theo đường ống thu gom dẫn về bể tách dầu mỡ trước khi tự chảy qua
bể điều hòa. Sau đó, nước thải được bơm qua bể  sinh học thiếu khí và các công trình đơn vị của hệ thống
xử lý. Chức năng của các công trình đơn vị như sau:
a.      Giỏ tách rác
Nhiệm vụ: Để loại bỏ tất cả các loại rác thô có trong nước thải có thể gây tắc nghẽn đường ống, làm hư hại
máy  bơm  và  làm  giảm  hiệu  quả  xử  lý  của  giai  đoạn  sau.  Vì  vậy  cần  thiết  phải  bố  trí  thiết  bị  tách  rác  thô
nhằm loại bỏ rác thô có kích thước lớn có trong nước thải.
b.      Bể tách dầu mỡ
Do nước thải phát sinh từ khu vực nhà hàng có chứa một hàm lượng dầu mỡ khá cao, nếu không có biện
pháp xử lý thích hợp nó sẽ ức chế hoạt động của các VSV trong nước. Do đó, nhiệm vụ của bể tách mỡ là
tách và giữ dầu mỡ lại trong bể trước khi dẫn vào hệ thống xử lý, tránh nghẹt bơm, đường ống và làm giảm
quá trình xử lý sinh học phía sau. Dầu mỡ tách ra định kỳ hút bỏ theo qui định.
c.      Bể điều hoà
Bể điều hòa là nơi tập trung các nguồn nước thải thành một nguồn duy nhất và đồng thời để chứa cho hệ
thống hoạt động liên tục.
Do tính chất của nước thải dao động theo thời gian trong ngày, (phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như: nguồn
thải và thời gian thải nước). Vì vậy, bể điều hòa là công trình đơn vị không thể thiếu trong bất kỳ một trạm
xử lý nước thải nào, đặc biệt là đối với nước thải khách sạn.
Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, tạo chế độ làm việc ổn định và liên tục
cho các công trình xử lý, tránh hiện tượng hệ thống xử lý bị quá tải. Nước thải trong bể điều hòa được sục
khí  liên  tục  từ  máy  thổi  khí  và  hệ  thống  đĩa  phân  phối  khí  nhằm  tránh  hiện  tượng  yếm  khí  dưới  đáy  bể.
Nước thải sau bể điều hòa được bơm qua bể  sinh học thiếu khí.
d.      Bể  sinh học hiếu khí dính bám
Bể xử lý sinh học hiếu khí bằng bùn hoạt tính dính bám là công trình đơn vị quyết định hiệu quả xử lý của
hệ thống vì phần lớn những chất gây ô nhiễm trong nước thải.
Đây là bể xử lý hiếu khí có dòng chảy cùng chiều với dòng khí là từ dưới lên. Các vi khuẩn hiện diện trong
nước thải tồn tại ở dạng lơ lửng và dạng dính bám vào lớp vật liệu đệm. Các vi sinh hiếu khí sẽ tiếp nhận
ôxy và chuyển hoá chất hữu cơ thành thức ăn. Quá trình này diễn ra nhanh nhất ở giai đoạn đầu và giảm

http://giaiphapmoitruong.vn/cong­nghe­xu­ly/cong­nghe­xu­ly­nuoc­thai­nha­hang­khach­san.html

4/8

1/14/2016

Công nghệ xử lý nước thải nhà hàng ­ khách sạn
dần về phía cuối bể. Trong môi trường hiếu khí (nhờ O2 sục vào), vi sinh hiếu khí tiêu thụ các chất hữu cơ
để  phát  triển,  tăng  sinh  khối  trên  vật  liệu  Plasdeck  và  làm  giảm  tải  lượng  ô  nhiễm  trong  nước  thải  xuống
mức thấp nhất.
Nước sau khi ra khỏi công trình đơn vị này, hàm lượng COD và BOD giảm 80­95%, đồng thời lượng bùn
sinh ra cũng không nhiều như ở quá trình xử lý vi sinh bằng bùn hoạt tính lơ lửng (bể Aerotank).
 ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ XỬ LÝ  SINH HỌC  HIẾU KHÍ DÍNH BÁM
­  Hệ  thống    sinh  học  dính  bám  được  thiết  kế  trên  cơ  sở  dữ  liệu  công  nghệ  hiện  đại  nhất  đang  được  áp
dụng trên thế giới.
­ Quy trình sinh học hiếu khí dính bám đạt hiệu quả xử lý cao do rất dễ vận hành và kiểm soát cân bằng quá
trình vận hành do chế độ thủy lực ổn định. Do bề mặt riêng vật liệu đệm rất lớn nên sinh khối vi sinh rất lớn,
khả năng chịu sốc của vi sinh (với bất cứ thay đổi bất thường nào của nước thải đầu vào) cao hơn nhiều so
với các công nghệ sinh học truyền thống như phương pháp hiếu khí bùn truyền thống Aerotank, xử lý theo
mẻ SBR, hoặc dạng công nghệ tích hợp giữa 2 phương pháp đó (có thể gọi tạm là AST). Với những công
nghệ sinh học cũ này, khi bị sốc, vi sinh dễ bị chết và quá trình khôi phục lại vi sinh tốn rất nhiều thời gian
và chi phí, đòi hỏi nhân viên vận hành phải có tay nghề cao và rất kinh nghiệm.
­ Lượng bùn vi sinh sinh ra trong quy trình sinh học hiếu khí dính bám giảm hẳn (gần 50%) so với các công
nghệ sinh học truyền thống như Aerotank, SBR, hoặc AST. Do vậy, giảm được chi phí về quản lý và xử lý
bùn.
­ Do công nghệ sinh họchiếu khí dính bám theo chiều cao, vật liệu đệm có bề mặt riêng lớn, nồng độ vi sinh
cao và ổn định nên cho phép giảm thời gian lưu nước và giảm chi phí đầu tư xây dựng. Các công nghệ sinh
học truyền thống như Aerotank, SBR, hoặc AST cần nhiều diện tích do theo lý thuyết phải thiết kế các bể
sinh học nặng nề, cồng kềnh…
e.      Bể lắng II
Nhiệm vụ: lắng các bông bùn vi sinh từ quá trình sinh học và tách các bông bùn này ra khỏi nước thải.
Nước thải từ bể sinh học hiếu khí dính bám được dẫn vào ống phân phối trung tâm của bể lắng. Nước thải
sau  khi  ra  khỏi  ống  phân  phối  trung  tâm  được  phân  phối  đều  trên  toàn  bộ  mặt  diện  tích  ngang  ở  đáy  ống
phân phối trung tâm. Ống phân phối trung tâm được thiết kế sao cho nước khi ra khỏi ống và đi lên với vận
tốc chậm nhất (trong trạng thái tĩnh), khi đó các bông cặn hình thành có tỉ trọng đủ lớn thắng được vận tốc
của  dòng  nước  thải  đi  lên  sẽ  lắng  xuống  đáy  bể  lắng.  Nước  thải  ra  khỏi  bể  lắng  có  nồng  độ  COD,  BOD
giảm 70­80% (hiệu quả lắng đạt 70­80%). Bùn lắng ở đáy bể lắng được bơm tuần hoàn về bể sinh học hiếu
khí dính bám và bùn dư được bơm về bể chứa & phân hủy bùn và được thải bỏ theo đúng qui định.
Nước thải sau khi lắng các bông bùn sẽ chảy tràn qua máng thu nước và được dẫn qua bể khử trùng.
f.       Bể khử trùng
Nước thải sau khi xử lý bằng phương pháp sinh học còn chứa khoảng 105 – 106 vi khuẩn trong 100ml, hầu
hết các loại vi khuẩn này tồn tại trong nước thải không phải là vi trùng gây bệnh, nhưng cũng không loại trừ
một số loài vi khuẩn có khả năng gây bệnh.
Khi cho Chlorine vào nước, dưới tác dụng chảy rối do cấu tạo vách ngăn của bể và Chlorine là có tính oxi
hóa mạnh sẽ khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật và gây phản ứng với men bên trong của tế bào vi
sinh vật làm phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt.
Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn nguồn xả: QCVN 14 – 2008/BTNMT (Cột B).
i.        Bể chứa bùn
Lượng bùn từ bể bể lắng được thu gom dẫn về bể chứa bùn trước khi đem thải bỏ định kỳ theo đúng qui
định của pháp luật. Phần nước sau khi tách bùn có chất lượng thấp sẽ được đưa tuần hoàn lại bể điều hòa
để tiếp tục xử lý.

http://giaiphapmoitruong.vn/cong­nghe­xu­ly/cong­nghe­xu­ly­nuoc­thai­nha­hang­khach­san.html

5/8

1/14/2016

Công nghệ xử lý nước thải nhà hàng ­ khách sạn

3. Thuyết minh công nghệ màng MBR
Nước thải nhà hàng – Khách sạn gồm nhiều dòng nước thải khác nhau sẽ được xử lý sơ bộ trước khí thu
gom thông qua hệ thống ống dẫn về hố thu gom (hố ga) cụ thể:
­            Nước  thải  phát  sinh  từ  nhà  bếp  sẽ  được  tác  rác  và  qua  bể  tách  mỡ  trước  khi  vào  hệ  thống  xử  lý
nước thải tập trung.
­      Nước thải từ nhà vệ sinh sẽ được qua hầm tự hoại ba ngăn trước khi vào hệ thống.
­      Nước thải sinh hoạt thông thường khác sẽ được dẫn trực tiếp đến hệ thống xử lý nước thải tập trung.
Tại  vị  trí  hố  thu  gom  được  bố  trí  một  bơm  nước  đặt  chìm  hoạt  động  tự  động  thông  qua  phao  báo  mức
(nước đầy tự động bơm, nước cạn tự động ngắt) bơm vào hệ thống xử lý nước thải hợp khối bằng công
nghệ MBR.
Trong hệ thống xử lý nước thải hợp khối gồm các ngăn bể sau:
3.1 Ngăn điều hòa nước thải
Nước  thải  từ  hoạt  động  nhà  hàng  Khách  sạn  phát  sinh  không  đều  theo  từng  ngày  và  từng  giờ,  tùy  thuộc
vào lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Do đó phải có ngăn điều hòa nước thải để điều hòa nồng độ và
lưu lượng nước thải sao cho ổn định trước khi bơm vào Ngăn xử lý sinh học hiếu khí có màng MBR.
Tại Ngăn điều hòa nước thải sẽ được bố trí một bơm hoạt động tự động được điều chỉnh lưu lượng thích
hợp sao cho lưu lượng nước vào ngăn sinh học ổn định theo đúng công suất xử lý mong muốn.
3.2 Ngăn xử lý sinh học hiếu khí có màng MBR tách nước sạch
Trong ngăn xử lý sinh học hiếu khí có các vi sinh vật hoạt động để phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong
nước thải. Duy trì hoạt động của vi sinh vật bằng cách thổi khí phân tán vào trong bể.
Khi đạt đủ thời gian xử lý thích hợp thì nước sạch được tách ra bằng cách hút thông qua màng MBR với
kích thước lỗ màng 0,1 µm, đảm bảo phần cặn bẩn, bùn, vi sinh vật gây bệnh sẽ được giữ lại trong bể sinh
học. Nước sạch sẽ được chuyển qua ngăn chứa nước sạch. Nước sau khi được xử lý bằng vi sinh vật và
lọc qua màng MBR đạt Quy chuẩn Việt Nam
3.3 Ngăn chứa nước sạch
Nước sạch sau xử lý sẽ được chứa trong ngăn chứa nước sạch
Ngăn này có chắc năng chứa nước sạch để thuận tiện cho việc kiểm tra và sử dụng nước sạch sau xử lý
để tuần hoàn rửa ngược màng định kỳ đảm bảo màng hoạt động hiệu quả nhất.
3.4 Ngăn chứa bùn
Một thời gian lượng bùn và cặn trong bể sinh học sẽ nhiều và đậm đặc sẽ được chuyển bớt qua bể chứa
bùn,  từ  đó  lắng  cặn,  tách  nước  và  chuyển  đổ  bỏ.  Tuy  nhiên  lượng  bùn  này  sinh  ra  không  nhiều  và  không
đáng kể.
Tại sao nên chọn công ty tư vấn môi trường chuyên nghiệp Ensol?
Công  ty  xử  lý  nước  thải  Ensol  được  thành  lập  bởi  những  chuyên  gia  có  trình  độ,  kiến  thức,  tâm
huyết với ngành môi trường.
Đội ngũ kỹ sư tư vấn môi trường, thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải và vận hành hệ thống xử

http://giaiphapmoitruong.vn/cong­nghe­xu­ly/cong­nghe­xu­ly­nuoc­thai­nha­hang­khach­san.html

6/8

1/14/2016

Công nghệ xử lý nước thải nhà hàng ­ khách sạn
lý nước thải tại Ensol được đào tạo kỹ thuật bài bản, nhiều kinh nghiệm chuyên ngành môi trường,
luôn đặt toàn bộ chất xám, công sức trong từng công việc và cùng với lòng nhiệt tình, tinh thần trách
nhiệm cao có thể thực hiện và đưa ra những giải pháp xử lý môi trường tối ưu nhất với hiệu quả sử
dụng cao và chi phí vận hành thấp nhất đáp ứng các quy định của luật pháp.
Công ty tư vấn môi trường Ensol luôn tạo những đột phá cải tiến trong công nghệ xử lý nước thải và
công  nghệ  xử  lý  khí  thải,  tạo  ra  sản  phẩm,  giải  pháp  môi  trường  hoàn  thiện  với  tính  năng  vượt  trội,
đáp ứng được những yêu cầu mới ngày càng khắt khe của quy định bảo vệ môi trường, qua đó góp
phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện môi trường.
Công ty môi trường Ensol đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải
quyết những vấn đề môi trường phát sinh.
Hãy liên hệ công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn môi trường miễn phí
ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại : (84.8) 666 01778 
Fax : 08 – 62571067
Hotline : (84) 0906 977 281
Email : infos@ensol.vn 
Website : www.ensol.vn I www.ensol.com.vn I www.giaiphapmoitruong.vn

Related Posts

Công nghệ xử lý nước

Cá Arapaima biệt danh

Công nghệ xử lý nước

thải nha khoa

“vua” ăn thịt man rợ ở

thải thủy sản

sông Amazon

Công nghệ xử lý nước

Công nghệ xử lý nước

Dẹp bớt sản xuất gạch

phun sơn

ngầm cấp nước cho sinh

nung gây ô nhiễm môi

hoạt

trường ở Đồng Tháp

    

Tài Liệu Kỹ Thuật
Xử lý nước thải xi mạ

Thông Tin Liên Hệ
LIÊN HỆ

Hỗ Trợ

Liên Kết Đối Tác

Hỗ Trợ Trực Tuyến 

Xử lý nước thải xi mạ
Xử lý nước thải tinh bột khoai

Xử lý nước thải tinh bột khoai

Điện Thoại: 08 – 66601778


Xử lý nước thải thuộc da
Xử lý nước thải thuộc da
Xử lý nước thải sinh hoạt
MBR

http://giaiphapmoitruong.vn/cong­nghe­xu­ly/cong­nghe­xu­ly­nuoc­thai­nha­hang­khach­san.html

7/8

1/14/2016

Công nghệ xử lý nước thải nhà hàng ­ khách sạn
Xử lý nước thải sinh hoạt
MBR
Xử lý nước thải dệt nhuộm
Xử lý nước thải dệt nhuộm
Xử lý nước thải chăn nuôi
Xử lý nước thải chăn nuôi
Xử lý nước thải bệnh viện
Xử lý nước thải bệnh viện

Xử Lý Nước Thải|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường.
Địa chỉ: 649/40 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM 
Điện thoại: 08 – 66601778 – Fax: 08 ­ 62571067 

http://giaiphapmoitruong.vn/cong­nghe­xu­ly/cong­nghe­xu­ly­nuoc­thai­nha­hang­khach­san.html

8/8