You are on page 1of 12

T.C.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI
Mersin Üniversitesi’ne bağlı Enstitülere 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen programlara doktora
ve yüksek lisans öğrencisi alınacaktır.
BAŞVURU ve TAKVİMİ
Online Başvuru: 11-22 Ocak 2016 tarihleri arasında adaylar aşağıda verilen ilgili web siteleri aracılığıyla aday başvuru formunu
doldurup ön başvuru yapabileceklerdir.
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
http://eobs.mersin.edu.tr/basvuru/fenindex.php
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Binası D1 Blok Zemin Kat,Çiftlikköy Kampusu,33343, Mersin
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
http://eobs.mersin.edu.tr/basvuru/sagindex.php
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Binası Zemin Kat, Çiftlikköy Kampusu, 33343, Mersin
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
http://eobs.mersin.edu.tr/basvuru/egtindex.php
Mersin Üniversitesi, Enstitüler Binası, Zemin Kat, Yenişehir Kampusu, 33169, Mersin
SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
http://eobs.mersin.edu.tr/basvuru/sosindex.php
Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi Binası, Kat: 2, Çiftlikköy Kampusu, 33343, Mersin
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
http://eobs.mersin.edu.tr/basvuru/gsindex.php
Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi Binası, Kat: 3, Çiftlikköy Kampusu, 33343, Mersin
Başvuru şekli: Şahsen
Açıklama: Ön başvurular internet üzerinden yapılacak olup, başvuru formu çıktısı ile gerekli belgeler yine aynı tarihler içinde ilgili
Enstitüye teslim edilmediği taktirde internetten yapılan ön başvurular geçersiz sayılacaktır.
MÜLAKAT
Yüksek lisans mülakat tarihi, saati ve adresi : 01-02 Şubat 2016, Saat: 10:00, İlgili anabilim dalı
Doktora mülakat tarihi, saati ve adresi

: 03-04 Şubat 2016, Saat: 10:00, İlgili anabilim dalı

Sonuçların ilan tarihi ve duyuru şekli
: Adayların sınav sonuçları ve diğer duyurular www.mersin.edu.tr web
sitesinde yer alan ilgili enstitü web sayfasında ve ilgili Enstitünün ilan panosunda ilan edilecektir.
KAYIT
Asil adayların kesin kayıt tarihi

: 15-18 Şubat 2016

BELGELER
1.
2.
3.

Özgeçmiş.
ALES sonuç belgesi. Adaya ait sonuç belgesi üzerinde sonuç belgesi kontrol kodunun olması gerekmektedir.
Yabancı dil sonuç belgesi (Doktora programları için). Adaya ait YDS, KPDS ve ÜDS sonuç belgesi üzerinde
sonuç belgesi kontrol kodunun olması gerekmektedir. Yabancı dil belgesi olarak TOEFL belgesi ile başvuruda
bulunacak adayların, TOEFL belgesinin Enstitü tarafından kontrolünün yapılması gerekmektedir. Sınavı yapan
Educational Testing Services (ETS) kurumu talep olduğunda orijinal belgeyi ilgili üniversitelere göndermektedir.

Sayfa 1 / 12

4.
5.

6.

Bunun için kişilerin bu kurumdan talepte bulunmaları gerekmektedir. Bu nedenle, adayların orijinal belgesinin
Enstitü Müdürlüğüne gönderilebilmesi için ilanda belirtilen başvuru süresi bitmeden ETS kurumundan talepte
bulunmaları gerekmektedir. ETS’den talepte bulunurken adayların kullanmaları gereken Mersin Üniversitesi Kurum
Kodu 8778’dir.
Diploma veya mezuniyet belgesi (Aslı ve onaylı fotokopisi). Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan
alınmış diplomanın, YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesi aranır. Belgenin fotokopisi ilgili Enstitümüz
tarafından aslı görüldükten sonra onay işlemi yapılacaktır.
Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Lisans not çizelgesi (Aslı ve onaylı fotokopisi). Belgenin
fotokopisi ilgili Enstitümüz tarafından aslı görüldükten sonra onay işlemi yapılacaktır. Mezuniyet notu 4’lük
sistemde olanların 100’ lük sisteme dönüşümlerinin kendi üniversitelerince onaylı olarak yapılması gereklidir,
yapılmadığı durumda dönüşüm işleminde YÖK’ün dönüşüm çizelgesi kullanılacaktır.
Doktora programına başvuracak adayların Lisans ve Yüksek Lisans not çizelgeleri (Aslı ve onaylı
fotokopisi). Belgenin fotokopisi ilgili Enstitümüz tarafından aslı görüldükten sonra onay işlemi yapılacaktır.
Mezuniyet notu 4’lük sistemde olanların 100’ lük sisteme dönüşümlerinin kendi üniversitelerince onaylı olarak
yapılması gereklidir, yapılmadığı durumda dönüşüm işleminde YÖK’ün dönüşüm çizelgesi kullanılacaktır.

AÇIKLAMALAR
1.

2.
3.

Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılını başarı ile
tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş için başvuran
adayın öğrenci belgesi, not dökümü ve başarı ile tamamladığı derslerin ders içeriklerini ihtiva eden onaylı belgeleri
başvuru tarihleri arasında dilekçe ile ilgili Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.
Kayıt yaptırmak üzere duyurulan adayların, kayıt için belirlenen günde gelmedikleri taktirde kayıt yaptırma ile ilgili
herhangi bir mazeretleri kabul edilmeyecektir.
Başvuru belgeleri geri verilmemektedir.

KONTENJANLAR
Mersin Üniversitesi’ne bağlı Enstitülere 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında alınacak doktora ve yüksek lisans
öğrencilerinin kontenjanları ve başvuru şartları Tablo 1-3’de verilmiştir.
AYRINTILI BİLGİ İÇİN
Telefon

Faks

E-posta

: +90.324.3610661 / 4700 (Fen Bilimleri Enstitüsü)
+90.324.3610684 / 1208 (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
+90.324.3412815 / 1332 (Eğitim Bilimleri Enstitüsü)
+90.324.3610287/ 7611 (Sosyal Bilimleri Enstitüsü)
+90.324.3610369 / 7602(Güzel Sanatlar Enstitüsü)
: +90.324.3610661 (Fen Bilimleri Enstitüsü)
+90.324.3412408 (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
+90.324.3412804 (Eğitim Bilimleri Enstitüsü)
+90.324.3610287 (Sosyal Bilimleri Enstitüsü)
+90.324.3610491 (Güzel Sanatlar Enstitüsü)
: fenbilimleri@mersin.edu.tr (Fen Bilimleri Enstitüsü)
saglikbilimleri@mersin.edu.tr (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
egibe@mersin.edu.tr (Eğitim Bilimleri Enstitüsü)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr (Sosyal Bilimleri Enstitüsü)
gse@mersin.edu.tr (Güzel Sanatları Bilimleri Enstitüsü)

Sayfa 2 / 12

Tablo 1. Tezli Yüksek Lisans Programları.
Program
Tezli Yüksek Lisans
Kontenjanı
T.C.
K.K.T.C.
Uyruklu
Uyruklu
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Biyoloji
5
Biyoteknoloji
5
Çevre
6
Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
12
1
Mühendisliği
Fizik
25
4
Gıda Mühendisliği
5
2
İmalat
10
2
Mühendisliği
İş Sağlığı ve
10
2
Güvenliği
Jeoloji
13
1
Mühendisliği
Kimya
15
6
Kimya
5
2
Mühendisliği
Kültür Varlıklarını
3
Koruma
Matematik
5
Metalurji ve
4
Malzeme
Mühendisliği
Makine
25
1
Mühendisliği
Nanoteknoloji ve
18
3
İleri Malzemeler
Su Ürünleri
15
2
Şehir ve Bölge
6
2
Planlama
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anatomi
1
Fizyoloji
1
Histoloji ve
3
Embriyoloji
Tıbbi Biyoloji
4
Tıbbi Mikrobiyoloji
2
Tıbbi Farmakoloji
3
Farmasötik
Mikrobiyoloji
Farmasötik Kimya
Analitik Kimya

ALES *

GRE **

GMAT ***

Başvuru Koşulları

Mülakat
Tarihi

Yatay
Geçiş

Puan türü

Minimum
puan

GRE
(Eski)

GRE (Yeni)

-

SAY
SAY
SAY

55.00
55.00
55.00

610
610
610

149
149
149

-

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans mezunu olmak
YOK
YOK

01.02.2016
02.02.2016
01.02.2016

2

SAY

55.00

610

149

-

01.02.2016

6
1
2

SAY
SAY
SAY

55.00
55.00
55.00

610
610
610

149
149
149

-

Mühendislik Fakültelerinin Elek.Elokt.Müh, Elektrik.Müh, Eloktronik Müh, Kontrol ve Otomasyon Müh, Bilgisayar Müh,
Elektronik Haberleşme Müh. ve Biyomedikal Müh. Bölümlerinin birinden mezun olmak
YOK
YOK
YOK

2

SAY

55.00

610

149

-

YOK

02.02.2016

-

SAY

55.00

610

149

-

YOK

01.02.2016

4
2

SAY
SAY

55.00
55.00

610
610

149
149

-

YOK
YOK

01.02.2016
01.02.2016

1

SAY

55.00

610

149

-

Portfölyö ve niyet mektubu

02.02.2016

-

SAY
SAY

55.00
55.00

610
610

149
149

-

YOK
YOK

01.02.2016
01.02.2016

2

SAY

55.00

610

149

-

YOK

01.02.2016

1

SAY

55.00

610

149

-

YOK

02.02.2016

2
4

SAY
SAY

55.00
55.00

610
610

149
149

-

YOK
Portfölyö ve niyet mektubu

01.02.2016
01.02.2016

-

SAY
SAY
SAY

55.00
55.00
55.00

610
610
610

149
149
149

450
450
450

YDS, ÜDS, KPDS veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından en az 55 almış olmak
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Veterinerlik Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

01.02.2016
01.02.2016
01.02.2016

-

SAY
SAY
SAY

55.00
55.00
55.00

610
610
610

149
149
149

450
450
450

Tıp Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji mezunu olmak.
Tıp, Eczacılık, Diş hekimliği, Veteriner Fakültesi ve Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü veya Tıbbi Biyolojik Bilimler mezunu
olmak.
Üniversitelerin Eczacılık Fakültesi Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi
mezunu olmaları ve Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakattan başarılı olmaları gerekir.

01.02.2016
01.02.2016
01.02.2016

2

-

-

SAY

55.00

610

149

450

5
10

1
1

2
1

SAY
SAY

55.00
55.00

610
610

149
149

450
450

Eczacılık
Biyokimya

6

-

-

SAY

55.00

610

149

450

Eczacılık
Farmakoloji

1

-

-

SAY

55.00

610

149

450

T.C. Uyruklu İçin: Eczacılık Fakültesi veya Fakültelerin Kimya veya Kimya Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
K.K.T.C. Uyruklu İçin: Eczacılık Fakültesi veya Fakültelerin Kimya veya Kimya Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Yatay Geçiş İçin : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya Anabilim Dalında yüksek lisans öğrencisi olmak.

01.02.2016
01.02.2016
02.02.2016

01.02.2016
01.02.2016
01.02.2016
01.02.2016

Eczacılık veya Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Sayfa 3 / 12

01.02.2016

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Kadın
10
Araştırmaları
Sanat Tarihi
9
Turizm
10
İşletmeciliği

-

-

EA, SÖZ

55.00

610

149

450

Lisans mezunu olmak

02.02.2016

1
-

-

EA, SÖZ
EA

55.00
55.00

610
610

149
149

450
450

01.02.2016
01.02.2016

EA

55.00

610

149

450

EA

55.00

610

149

450

Arkeoloji ve Sanat Tarihi lisans mezunu olmak.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Rehberlik veya Turizm Rehberliği lisans
programları, İ.İ.B.F İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi, Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulları ile Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokullarının Turizm İşletmeciliği, Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik, İşletme Bilgi Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans veya Yönetim Bilişim
Sistemleri lisans programları mezunu olmak.
Gastronomi ve Muftak Sanatları, Yiyecek-İçecek İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel
İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Turizm Rehberliği ve Seyahat
İşletmeciliği veya turizm ile ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak.
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler, Turizm Otelcilik ve İşletmecilik Yüksekokulu,
İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, İktisat, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, Endüstri Mühendisliği lisans mezunu
olmak.

450

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

01.02.2016

55.00

610

149

55.00

610

149

450

Beden Eğitimi ve Spor Alanında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

55.00

610

149

450

Gastronomi ve
Mutfak Sanatları

3

1

Uluslararası
Ticaret ve Lojistik

20

-

2

-

1

-

-

2

En
Yüksek
Puan Türü

-

-

1

Sayısal

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışmanlık
Beden Eğitimi ve
Spor
Fen Bilgisi Eğitimi

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
Müzik
6
-

EA

-

-

01.02.2016
01.02.2016

01.02.2016

-

-

-

-

Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

01.02.2016

Devlet Konservatuvarı mezunu olmak ve MEÜ Devlet Konservatuvarı müfredatını çalabilmek.

01.02.2016

Başvuru Koşulları

Mülakat
Tarihi

* 2013 Bahar Dönemi ve sonrası Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav sonuçları geçerlidir.
** GRE: Graduate Record Examination-ETS, ALES yerine kullanılabilir.
*** GMAT: Graduate Management Admission Test, ALES yerine kullanılabilir.
Tablo 2. TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (II ÖĞRETİM)
Program
Tezli Yüksek Lisans
ALES *
Kontenjanı
T.C.
K.K.T.C.
Yatay
Puan türü
Uyruklu
Uyruklu
Geçiş
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Aile Eğitimi ve
50
5
Danışmanlığı
Tezsiz Yüksek
Lisans II Öğretim

GRE **

GMAT ***

Minimum
puan

GRE
(Eski)

GRE (Yeni)

-

-

-

-

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma, Tıp,
Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Felsefe, Özel Eğitim, Diyetisyen, Hukuk Mezunu
Olanlar, Eğitim Kurumlarında Psikoloji Danışmanı Olarak Çalışanlar (MEB’den Rehber Öğretmen
Olduğuna Dair Belge) başvurabilir.

01.02.2016

-

-

Eğitim Fakültesi Mezunu olmak veya Pedagojik Formasyon Sertifikasına Sahip olmak

01.02.2016

Eğitim
50
Programları ve
Öğretim Tezsiz
Yüksek Lisans
II.Öğretim
NOT: II.Öğretim Programlarına Başvuran Öğrencilerden ALES ve Yabancı Dil Belgesi İstenmemektedir .

Sayfa 4 / 12

Tablo 3. DOKTORA PROGRAMLARI
Program
Doktora Kontenjanı
T.C.
Uyruklu

K.K.T.C.
Uyruklu

Yatay
Geçiş

Yüksek lisans derecesi ile müracaat
ALES *
GRE **
Puan
Minimum
GRE
GRE
türü
Puan
(Eski)
(Yeni)

GMAT
***

Lisans derecesi ile müracaat *****
ALES *
GRE **
Puan
Minimum
GRE
GRE
türü
Puan
(Eski)
(Yeni)

Yabancı dil belgesi *****
GMAT
***

YDS

ÜDS

KPDS

TOEFL

Başvuru Koşulları

Mülakat
Tarihi

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik
alanlarında Yüksek Lisans mezunu olmak
YOK
YOK

03.02.2016

03.02.2016

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Biyoloji

6

-

-

SAY

55.00

610

149

-

SAY

80.00

731

157

-

55.00

55.00

55.00

66.00

Biyoteknoloji
Çevre
Mühendisliği
ElektrikElektronik
Mühendisliği

5
4

-

-

SAY
SAY

55.00
55.00

610
610

149
149

-

SAY
SAY

80.00
80.00

731
731

157
157

-

55.00
55.00

55.00
55.00

55.00
55.00

66.00
66.00

4

1

2

SAY

55.00

610

149

-

SAY

80.00

731

157

-

55.00

55.00

55.00

66.00

Fizik
8
Gıda
2
Mühendisliği
İmalat
5
Mühendisliği
Jeoloji
4
Mühendisliği
Kimya
9
Kimya
3
Mühendisliği
Makine
7
Mühendisliği
Nanoteknoloji
13
ve İleri
Malzemeler
Su Ürünleri
3
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anatomi
1
Histoloji ve
2
Embriyoloji

4
1

4
1

SAY
SAY

55.00
55.00

610
610

149
149

-

SAY
SAY

80.00
80.00

731
731

157
157

-

55.00
55.00

55.00
55.00

55.00
55.00

66.00
66.00

Mühendislik Fakültelerinin
Elek.Elokt.Müh, Elek.Müh, Eloktronik
Müh, Kontrol ve Otomasyon Müh,
Bilgisayar Müh, Elektronik Haberleşme
Müh. ve Biyomedikal Müh. Bölümlerinin
birinden mezun olmak
YOK
YOK

1

1

SAY

55.00

610

149

-

SAY

80.00

731

157

-

55.00

55.00

55.00

66.00

YOK

04.02.2016

1

-

SAY

55.00

610

149

-

SAY

80.00

731

157

-

55.00

55.00

55.00

66.00

YOK

03.02.2016

3
1

1
-

SAY
SAY

55.00
55.00

610
610

149
149

-

SAY
SAY

80.00
80.00

731
731

157
157

-

55.00
55.00

55.00
55.00

55.00
55.00

66.00
66.00

YOK
YOK

03.02.2016
03.02.2016

1

1

SAY

55.00

610

149

-

SAY

80.00

731

157

-

55.00

55.00

55.00

66.00

YOK

03.02.2016

3

1

SAY

55.00

610

149

-

SAY

80.00

731

157

-

55.00

55.00

55.00

66.00

YOK

04.02.2016

2

2

SAY

55.00

610

149

-

SAY

80.00

731

157

-

55.00

55.00

55.00

66.00

YOK

03.02.2016

-

-

SAY
SAY

55.00
55.00

610
610

149
149

-

SAY
SAY

80.00
80.00

731
731

157
157

585
585

55.00
55.00

55.00
55.00

55.00
55.00

66.00
66.00

03.02.2016
03.02.2016

Tıbbi Biyoloi

1

-

-

SAY

55.00

610

149

-

SAY

80.00

731

157

585

55.00

55.00

55.00

66.00

Tıbbi
Mikrobiyoloji
Tıbbi
Farmakoloji

2

-

-

SAY

55.00

610

149

-

SAY

80.00

731

157

585

55.00

55.00

55.00

66.00

2

-

-

SAY

55.00

610

149

-

SAY

80.00

731

157

585

55.00

55.00

55.00

66.00

Biyoistatistik
ve Tıbbi
Bilişim

1
(******)

-

-

SAY

55.00

610

149

-

SAY

80.00

731

157

585

55.00

55.00

55.00

66.00

3

1

2

SAY

55.00

610

149

-

SAY

80.00

731

157

585

55.00

55.00

55.00

66.00

Tıp Fak.mezunu olmak ya da Tıp
Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD’ da
yüksek lisans yapmış olmak.
Tıp Fakültesi veya Fen-edebiyat Fakültesi
Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü mezunu olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji yüksek lisans mezunu
olmak.
Tıp, Eczacılık, Diş hekimliği, Veteriner
Fakültesi mezunu olmak veya
Farmakolojide yüksek lisans yapmış
olmak.
İstatistik Bölümü, Biyoloji Bölümü ve Tıp
Fakültesi mezunlarından yüksek lisansını
Biyoistatistik Anabilim Dalında yapmış
olanlar Kabul edilir.
-

6

1

1

SAY

55.00

610

149

-

SAY

80.00

731

157

585

55.00

55.00

55.00

66.00

T.C. Uyruklu İçin: Sağlık Bilimleri

03.02.2016

Farmasötik
Kimya
Analitik Kimya

Sayfa 5 / 12

04.02.2016
03.02.2016

03.02.2016
03.02.2016

03.02.2016
03.02.2016
03.02.2016

03.02.2016

03.02.2016

Eczacılık
Biyokimya
Eczacılık
Farmakoloji

Enstitüsü veya Fen bilimleri Enstitüsü
Analitik Kimya veya Kimya Anabilim
Dalından yüksek lisans mezunu olmak.
K.K.T.C. Uyruklu İçin: Sağlık Bilimleri
Enstitüsü veya Fen bilimleri Enstitüsü
Analitik Kimya veya Kimya Anabilim
Dalından yüksek lisans mezunu olmak.
Yatay Geçiş İçin : Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Analitik Kimya Anabilim Dalında
Doktora öğrencisi olmak.
-

6

-

-

SAY

55.00

610

149

-

SAY

80.00

731

157

585

55.00

55.00

55.00

66.00

03.02.2016

2

-

-

SAY

55.00

610

149

-

SAY

80.00

731

157

585

55.00

55.00

55.00

66.00

Eczacılık veya Tıp Fakültesi mezunu
olmak.

03.02.2016

Lisans veya Yüksek Lisans mezunu
olmak, Yüksek Lisans Tez Özeti,
Referans Mektubu (2 adet), Niyet
Mektubu (Araştırma Alanlarını belirten
yaklaşık 600 kelime)
Psikoloji lisans veya psikolojide yüksek
lisans yapmış olmak. Yabancı dili
ingilizce olmak
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm
İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği,
Seyahat İşletmeciliği, Turizm Rehberliği,
Turizm Rehberliği ve Seyahat
İşletmeciliği, Rekreasyon Yönetimi,
Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya
turizm ile ilgili diğer lisans veya yüksek
lisans programlarından mezun olmak.
Yabancı dili ingilizce olmak

04.02.2016

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Medya Kültür
ve Kent
Çalışmaları

4

1

-

EA,
SÖZ,
SAY

55.00

610

149

450

EA,
SÖZ,
SAY

80.00

731

157

585

55.00

55.00

55.00

66.00

Psikoloji

1

-

-

EA

55.00

610

149

450

EA

80.00

731

157

585

55.00

55.00

55.00

66.00

Turizm
İşletmeciliği

5

-

-

EA

55.00

610

149

450

EA

80.00

731

157

585

55.00

55.00

55.00

66.00

Toplumsal
Cinsiyet
Çalışmaları

5

-

-

EA,
SÖZ

55.00

610

149

450

EA,
SÖZ

80.00

731

157

585

55.00

55.00

55.00

66.00

Sosyal Bilimler alanında lisans mezunu
olmak veya Kadın Araştırmaları veya
Kadın Çalışmaları alanında yüksek
Lisans mezunu olmak.

04.02.2016

610

149

731

157

585

55.00

55.00

55.00

66.00

Herhangi Bir Yüksek Lisans Mezunu
Olmak

03.02.2016

2

En
Yüksek
Puan
Türü

80.00

1

En
Yüksek
Puan
Türü

55.00

3

55.00

610

149

80.00

731

157

585

55.00

55.00

55.00

66.00

-

-

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalından Tezli
Yüksek Lisans Derecesine Sahip Olmak

03.02.2016

3

55.00

55.00

55.00

Sanat ve Tasarım Alanlarında Tezli
Yüksek Lisans Mezunu Olmak.
-Aday çalışmalarını Powerpoint veya dvd
ortamında, dijital dosya olarak (sanat

03.02.2016

03.02.2016
03.02.2016

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beden Eğitimi
ve Spor
Eğitim
Programları ve
Öğretim

SÖZ,
EA

EA,
SÖZ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
Resim

5

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Sayfa 6 / 12

-

-

66.00

görüşü, araştırma konusu ve konu
başlıklarına dair mülakat için sunumu)
sınav günü yanında getirecetir.
-Aday son dönem çalışmalarından oluşan
10(On) eserini jüriye
sunacaktır.(Sergilenmeye hazır bu
eserlerden bir kişisel sergi açacak ve
sunumunu yapacaktır.)
-Adayın sanatsal bilgi ve birikimine dair
uygulamalı bir sınav yapılacaktır.
-Uygulama sınav için aday yanında
70x50 cm tuval ve çalışacağı tekniğe
uygun malzemeler getirecektir.
Heykel

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55.00

55.00

55.00

66.00

Tezli Yüksek Lisans Öğrenimini Heykel
Alanında Tamamlamış Olmak

* 2013 Bahar Dönemi ve sonrası Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav sonuçları geçerlidir.
** GRE: Graduate Record Examination-ETS, ALES yerine kullanılabilir.
*** GMAT: Graduate Management Admission Test, ALES yerine kullanılabilir.
**** ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı, KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, TOEFL: Test of English as a Foreign Language Internet-based Test (TOEFL-IBT).
***** Lisans mezuniyet not ortalaması en az 3.00/4.00 veya muadili bir puan olması gerekmektedir.
****** Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı doktora programı İnönü Üniversitesi ile ortak yürütülmektedir.

Sayfa 7 / 12

03.02.2016

T.R.
MERSIN UNIVERSITY
2015-2016 SPRING SEMESTER GRADUATE PROGRAMS
Application for Admission to Graduate Programs at Mersin University for the 2015-2016 Spring Semester will become in January
11-22, 2016
APPLICATION AND CALENDAR
Online Application Dates: Candidates are required to fill in the application form for the pre-application through the following
websites in January 11-22, 2016
GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES
http://eobs.mersin.edu.tr/basvuru/fenindex.php
Mersin Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Binası D1 Blok Zemin Kat,Çiftlikköy Kampusu, 33343, Mersin
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
http://eobs.mersin.edu.tr/basvuru/sagindex.php
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Binası Zemin Kat, Çiftlikköy Kampusu, 33343, Mersin
INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES
http://eobs.mersin.edu.tr/basvuru/egtindex.php
Mersin Üniversitesi, Enstitüler Binası, Zemin Kat, Yenişehir Kampusu, 33169, Mersin
INSTITUTE OF FINE ARTS
http://eobs.mersin.edu.tr/basvuru/gsindex.php
Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi Binası, Kat: 3, Çiftlikköy Kampusu, 33343, Mersin
Application Type: Personally.
Explanation: Pre-applications will be online and, print out of application and required documents should be submitted to the
related Graduate School or Institute until the dates specified, otherwise online pre-application will be disclaimed.
INTERVIEW
Interview Date, Hour and Address for Master Programs: February 01-02, 2016, 10:00 AM, please check web page of the
Institute (Graduate School) and the concerned Department.
Interview Date, Hour and Address for PhD Programs: February 03-04, 2016, 10:00 AM, at the concerned Department.
Announcement of the Results: Exam results of candidates and the other announcements will be announced through the
Graduate School or Institute’s website address and the notice board.
REGISTRATION
Principal registration date : February 15-18, 2016
REQUIRED DOCUMENTS FOR APPLICATION
Applicants must submit the following documents to the related School:
1.
2.
3.

Curriculum Vitae.
Academic Personnel and Postgraduate Education Exam (ALES) Score or GRE exam score document. There
must be a control code on the printed document from the webpage of ALES ÖSYM.
Foreign Language Exam score or TOEFL exam score document (Required for the PhD students). There must be
a control code on the printed document from the webpage of ÖSYM. For International Students the original copy of the
exam result is required.

Sayfa 8 / 12

4.
5.
6.

Diploma or certificate of graduation (Original and photocopy). Diplomas from foreign countries must be approved
with a certificate of equivalence by the Council of Higher Education, YÖK. The original documents will be checked by
the related Institute or School and the photocopies of the documents will be approved.
Transcript (Original and photocopy). Master program applicants must submit Bachelor’s Degree transcript; PhD
program applicants must submit both Bachelor’s and Master Degree transcripts. The original documents will be
checked by the related Institute or School and the photocopies of the documents will be approved.
Reference letter (Required for the PhD students).

INTERNATIONAL STUDENTS
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Application letter.
2 Photocopies of both Diploma and Certificate of Graduation.
International students are required to hold a Bachelor’s Diploma or Master Diploma with a thesis accepted by the
Council of Higher Education (YÖK); Applicants for PhD Proficiency and Proficiency in Art programs must obtain a
minimum score of 55 on the KPDS/ÜDS/YDS in a language except for their native languages (English, German,
French, Italian, Spanish, Russian, Arabic, Chinese, Japanese and Persian) or an equivalent score on an exam
accepted by the Interuniversity Council.
Applicants for master or PhD programs having a diploma from foreign countries must submit the Turkish language
proficiency exam score (B2) certified by Turkish Teaching Application and Research Center (TÖMER) in Mersin
University or the other universities. Otherwise students must start their education with Turkish preparatory class.
2 Photocopies of transcript.
2 Photographs.
2 Photocopies of passport.
2 Official documents of scholarship (if available).
International students must submit the above documents personally or by post to the School. Deadline for the
submission is January 11-22, 2016 Submission documents must be received before the application deadline.

REQUIRED ENROLLMENT DOCUMENTS FOR INTERNATIONAL STUDENT WHO’S SUBMISSIONS ARE APPROVED
1.
2.
3.
4.

Original or notary certified copy of student visa obtained from foreign representatives.
Residence permit for educational purpose.
Education annotated VISA (not required for holder of residence permit for educational purpose).
Notary certified Turkish translation of submitted application documents.

PS:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

If candidates do not register between announced dates, their acceptance will be canceled.
Application documents will not be given back.
The documents of ALES, foreign language and transcript will be controlled by the School during the enrollment. If any
problem is detected, application of the candidate will be canceled.
TOEFL score of the candidates must be controlled by the School. ETS (Educational Testing Services) holding the
exam will send the original document of score to universities if it is demanded from ETS by candidates. For this reason
candidates must demand it from ETS before the application deadline, hence the original documents of candidates will
be sent to the School. Candidates must use the Institution code 8778 while demanding them from ETS.
Applicants must submit transcripts in 100 point grading scale. If not, graduation score of the applicants will be
converted to 100 point grading scale with reference to Turkish Council of Higher Education, YÖK.
Departments may require Scientific Preparatory Program for applicants who have diploma from a different
discipline/program. For further information and specific requirements please check the web page of concerned
department.
For lateral transfer applications please check the Article 10 of Mersin University Rules and Regulations Governing
Graduate Studies.

Sayfa 9 / 12

Table 1. MSc. Programs.
Program

MSc. programs

GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES
Biology
1

ALES *
Score
type

GRE Score Type **
GRE
GRE
(Old)
(Revised)

GMAT ***

Application criteria

Interview Date

Minimum
score

Quant

55.00

610

149

-

Having bachelor degree in the following
departments;
Biology, Molecular Biology and Genetic
Having bachelor degree in the following
departments:
Electric-Electronic Engineering,
Electronic Engineering, Control and
Automation Engineering, Computer
Engineering, Electronic and
Communucation Engineering,
Biomedical Engineering
-

01.02.2016

Biotechnology
Enviromental Engineering
Electric-Electronic
Engineering

1
1
2

Quant
Quant
Quant

55.00
55.00
55.00

610
610
610

149
149
149

-

Physics
Food Engineering
Manufacturing Engineering
Occupational Health and
Safety
Geology Engineering

6
5
3
2

Quant
Quant
Quant
Quant

55.00
55.00
55.00
55.00

610
610
610
610

149
149
149
149

-

1
5

Quant
Quant

55.00
55.00

610
610

149
149

-

-

01.02.2016
01.02.2016

Quant
Quant

55.00
55.00

610
610

149
149

-

-

01.02.2016
02.02.2016

Quant
Quant
Quant

55.00
55.00
55.00

610
610
610

149
149
149

-

-

01.02.2016
01.02.2016
01.02.2016

Having a bachelor degree in Guidance
and Psychological Counseling,
Sociology, Psychology, Social Service,
Social Study, Medical, Nursing, Child
Development, Preschool Education,
Philosophy, Law, Dietitian, Special
Education, working as a Psychological
Counselor in educational institutions
(Document from MONE Ministry of
National Education) for about working as
a Psychological Counselor.

01.02.2016

-

01.02.2016
01.02.2016

Chemistry
Chemical Engineering
1
Nanotechnology and
5
Advanced Materials
Marine Sciences
2
City and Regional Planning
Mechanical Engineering
1
INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES
Second Education non-Thesis Master’s Degree

Family Education and
Counseling

5

INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
Pharmaceutical Chemistry
2
Analytical Chemistry
1
* Academic Personnel and Postgraduate Education Exam
** GRE: Graduate Record Examination-ETS.
*** GMAT: Graduate Management Admission Test.

-

-

-

-

Quant
Quant

55.00
55.00

610
610

149
149

450
450

Sayfa 10 / 12

02.02.2016
01.02.2016
01.02.2016

01.02.2016
01.02.2016
02.02.2016
02.02.2016

Tablo 2. PhD. Programs.
Program
PhD.
Programs

Application with MSc degree
ALES *
GRE **
Score
Minimum
GRE
type
score
(Old)

GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES
Biology
1
Quant
55.00
610

Biotechnology
Enviromental
Engineering
Electric-Electronic
Engineering

GMAT
***

Application with BSc degree *****
ALES *
GRE **
Score
Minimum
GRE
GRE
type
score
(Old)
(Revised)

149

-

Quant

80.00

731

GRE
(Revised)

Language score *****
GMAT
***

Application criteria

Interview
Date

YDS

ÜDS

KPDS

TOEFL

157

55.00

55.00

55.00

66.00

Having bachelor degree in the following
departments;
Biology, Molecular Biology and Genetic

03.02.2016

1
1

Quant
Quant

55.00
55.00

610
610

149
149

-

Quant
Quant

80.00
80.00

731
731

157
157

55.00
55.00

55.00
55.00

55.00
55.00

66.00
66.00

-

04.02.2016
03.02.2016

2

Quant

55.00

610

149

-

Quant

80.00

731

157

55.00

55.00

55.00

66.00

Having bachelor degree in the following
Departments,
Electric-Electronic Engineering, Electronic
Engineering, Control and Automation
Engineering, Computer Engineering,
Electronic and Communucation
Engineering, Biomedical Engineering

03.02.2016

Physics
4
Quant
Food Engineering
3
Quant
Manufacturing
3
Quant
Engineering
Geology
1
Quant
Engineering
Chemistry
6
Quant
Chemical
1
Quant
Engineering
Nanotechnology
5
Quant
and Advanced
Materials
Marine Sciences
2
Quant
Mechanical
1
Quant
Engineering
INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES
Physical Education
1
Vbl
and Sport
Quant
or Vbl
Quant

55.00
55.00
55.00

610
610
610

149
149
149

-

Quant
Quant
Quant

80.00
80.00
80.00

731
731
731

157
157
157

55.00
55.00
55.00

55.00
55.00
55.00

55.00
55.00
55.00

66.00
66.00
66.00

-

03.02.2016
03.02.2016
04.02.2016

55.00

610

149

-

Quant

80.00

731

157

55.00

55.00

55.00

66.00

-

03.02.2016

55.00
55.00

610
610

149
149

-

Quant
Quant

80.00
80.00

731
731

157
157

55.00
55.00

55.00
55.00

55.00
55.00

66.00
66.00

-

03.02.2016
03.02.2016

55.00

610

149

-

Quant

80.00

731

157

55.00

55.00

55.00

66.00

-

04.02.2016

55.00
55.00

610
610

149
149

-

Quant
Quant

80.00
80.00

731
731

157
157

55.00
55.00

55.00
55.00

55.00
55.00

66.00
66.00

-

03.02.2016
03.02.2016

55.00

610

149

450

VblQuant

80.00

731

157

585

55.00

55.00

55.00

66.00

Having Master’s Degree

03.02.2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Quant

80.00

731

157

585

55.00

55.00

55.00

66.00

-

03.02.2016

Quant

80.00

731

157

585

55.00

55.00

55.00

66.00

-

03.02.2016

INSTITUTE OF FINE ARTS
-

-

INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
Pharmaceutical
3
Quant
55.00
610
149
Chemistry
Analytical Chemistry
1
Quant
55.00
610
149
* Academic Personnel and Postgraduate Education Exam
** GRE: Graduate Record Examination-ETS.
*** GMAT: Graduate Management Admission Test.
**** Cumulative Undergraduate GPA (Grade Point Average): Minimum 80/100 or an equivalent score.

Sayfa 11 / 12

***** ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı, KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, TOEFL: Test of English as a Foreign Language Internet-based Test (TOEFL-IBT).

Sayfa 12 / 12