You are on page 1of 1

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
(EK-2)
2015 - 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI
Tezli Yüksek Lisans
Anabilim Dalı
Alan içi
Bahçe Bitkileri
Balıkçılık Tek. Müh.
Bitki Koruma
Biyoloji
Fen Bilgisi Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi (II.Ö.)
Gıda Mühendisliği
Kimya
Matematik
Peyzaj Mimarlığı
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Yenilenebilir Enerji
Zootekni

4
10
1
10
20***
6*
11
8
1
10
5
13**
3

Alan Dışı

Yüksek
Lisans
Yatay Geçiş

Alan içi

1

2

Doktora
Alan
Dışı

Doktora
Yatay
Geçiş

Yabancı
Uyruklu Öğr
Y.L.

D.

1

1
7
2
1*

3*

1*

1

2*

1*

1

3
2

1

* Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Ortak Lisansüstü Protokol kapsamında ilan edilmiştir.
** Belirtilen kontenjan mezuniyet alanlarına göre ayrılmış olup, ilgili alanlar web sayfamızdan ilan edilecektir.
*** İlgili II. öğretim programı; YÖK’e teklif edilen öğrencilerden alınacak kredi/saat başı ücretler ile ilgili onayın kesin kayıt tarihine kadar gelmesi ve asgari 15 kişinin
kesin kayıt yapması şartı ile açılabilecektir. Program için gerekli şartlar web sayfamızdan duyurulacaktır.
Not: 1- Yönetmelik gereği 2014/2015 eğitim-öğretim yılında mezun olan ve birinciliğini belgelendiren adaylar için bölüm birincisi kontenjanımız mevcuttur.
2- Doktora programlarına başvuru yapmak için; Yönetmelik gereği, YDS ve eş değer sınavlardan en az 55 puan alma şartı aranmaktadır.
3- Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Eğitim-Öğretim Yönetmeliğimizin 8. Maddesi gereği yapılacaktır.

Başvuru İçin Zorunlu Belgeler
1. Lisansüstü Eğitim Başvuru Formu (Örnek form web sayfamızdan yada Enstitü Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. Genel ağırlıklı akademik ortalamayı belirten onaylı transkript (Yüksek Lisans programına başvurular için Lisans, Doktora Programına
başvurular için Yüksek Lisans transkripti)
3. Not değerlendirme sistemi 100’lük sistemden farklı olan ve transkriptinde notu çevrilmemiş olan adayların notlarının çevriminde
YÖK’ün çevrim tablosu kullanılacaktır.
4. Lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği (Doktora için Yüksek Lisans veya Lisans diploması
örneği)
Not: Evrakların asıllarını göstermek kaydıyla onay işlemi enstitümüz tarafından da yapılmaktadır.
5. Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf ( 1 adet)
6. ALES sonuç belgesi (Son 3 yıl içinde alınmış, ALES puanları geçerlidir.)
7. Yabancı dil sonuç belgesi (varsa)
Başvuru Koşulları
1. ALES “Sayısal” türde en az 55 puana sahip olunması gerekmektedir
2. Yüksek lisans programına başvuru yapacak adaylardan yabancı dil belgesi olanların (YDS vb.) yabancı dil sınavından almış oldukları
puan değerlendirmeye katılır.
3. Denklik Belgesi: Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adayların Türk Üniversitelerindeki
Yükseköğretim programlarına denk olan bir programdan mezun olduklarına dair Yükseköğretim Kurulundan Denklik Belgesi almaları
gerekmektedir.
4. Başvuracak adayların ilan edilen mezuniyet şartlarını taşımaları gerekmektedir. Şartları taşımayan adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir.
5. Sınavı kazanamayan adaylar, başvuru sırasındaki belgelerini müracaat tarihinden itibaren 1 ay içerisinde geri alabilirler.
Başvuru Yeri ve Tarihi:
Adaylar, belgelerini tamamlanmış olarak başvurularını 11 – 15 Ocak 2016 tarihleri arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne
ŞAHSEN ya da POSTA* ile yapılabilir. Yatay geçiş başvuruları için son gün 15 Ocak 2016’dır. Yatay geçiş başvuruları dilekçeye
eklenen transkript ve ders içerikleriyle beraber enstitü müdürlüğüne yapılır.
(*Posta ile yapılan başvurularda postadan kaynaklanan gecikmelerden Enstitü Müdürlüğü sorumlu değildir. Gönderilen belgelerin
onaylı olması gerekmektedir)
Sınav Tarihi ve Yeri:
Yazılı/Mülakat Sınav; 19.01.2016 Salı günü saat 10.00’da ilgili anabilim dallarında yapılacaktır.
Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt:
Sonuçlar, 21.01.2016 tarihinde Enstitü Müdürlüğü ile www.fbe.odu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların
kesin kayıtları 22-25 Ocak 2016 tarihlerinde yapılacaktır.
NOT:

-Yedekler için kesin kayıt ve ders kaydı 26-27 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.
-Kesin kayıt için gerekli belgeler Enstitü Müdürlüğü ile www.fbe.odu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
-Anabilim Dallarına başvuranların mezuniyet koşulları www.fbe.odu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Cumhuriyet Mahallesi Ordu Üniversitesi Rektörlüğü
Eğitim Fakültesi Binası Kat:1
Tel: 0452 226 5219 , 0452 234 5200 / 1011

Belgegeçer: 0452 226 52 20
Elektronik Ağ: www.fbe.odu.edu.tr
E-mail: fbe@odu.edu.tr