You are on page 1of 3

T.C.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü (II. Öğretim) Tezsiz Yüksek Lisans Programına
aşağıda belirtilen Anabilim Dallarında 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında
öğrenci alınacaktır.


BAŞVURU KOŞULLARI
Başvurular 11.01.2016 – 29.01.2016 tarihleri arasında online olarak başvuru
otomasyonundan yapılacaktır.
Adayların
bilgilerini
başvuru
otomasyonuna
(https://obs.konya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx ) kaydettikten sonra Başvuru
Formunun yazıcıdan çıktısını alması ve Başvuru Formunun kesin kayıtlarda
adaylardan isteneceği için muhafaza edilmesi gerekmektedir.
İlan edilen II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ALES şartı
bulunmamaktadır.
ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
Dersler hafta sonu Turizm Fakültesi (İl Emniyet Müdürlüğü-Kule Site civarı)
dersliklerinde işlenmektedir.
Tezsiz Yüksek Lisans programlarından YÖK’ün belirlemiş olduğu asgari
koşulları taşıyan öğrenciler Tezli Yüksek Lisans Programlarına yatay geçiş
yapabilmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Tezli Yüksek Lisans
Programlarına geçiş, yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve ilgili alanda tezli yüksek
lisans olan bölümlere yapılabilmekte, ilgili alanda tezli yüksek lisans programı yok ise
yatay geçiş yapılamamaktadır.
Ders muafiyet ve benzeri durumlarda harç indirimi yapılmamaktadır.
Başvuran aday sayısının 15’in altında olması durumunda Program açılmayabilir.
Yaşanabilecek teknik sorunları göz önünde bulundurarak başvurunuzu son güne
bırakmamanız yararınıza olacaktır.
Engelli adaylar başvurularında rapor ile belgelemek şartı ile kanun ile belirlenmiş olan
harç indirimi yapılacaktır.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI
Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuran adaylar kontenjan dâhilinde lisans
(ağırlıklı) mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılarak alınacaktır.
Kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi ve kesin kayıtta istenilen belgeler
01.02.2016 günü saat: 14.00’de Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak 42090
Meram Yeni Yol /Meram/KONYA
Tel: 0 332 201 00 60 Faks: 0 332 201 0065 www.konya.edu.tr E-Posta: sosbil@konya.edu.tr


KESİN KAYIT BİLGİLERİ
Kesin kayıtlar istenilen belgeler ile birlikte 02.02.2016 – 12.02.2016 tarihleri arasında
Enstitümüze şahsen, yetkilendirdiğiniz kişi veya Posta/Kargo aracılığı ile
yapılabilecektir.
II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans harç ücreti toplam 3.900 TL’dir. Harç ücretleri 3
eşit taksitte (1300x3) ödenecektir.
Önemli Tarihler
Başvuru Otomasyonundan Kayıt
11.01.2016 – 29.01.2016
Kazanan Adayların İlanı
01.02.2016
Kesin Kayıt Tarihi
02.02.2016 – 12.02.2016
Derslerin Başlangıç Tarihi
19.03.2016 Cumartesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak 42090
Meram Yeni Yol /Meram/KONYA
Tel: 0 332 201 00 60 Faks: 0 332 201 0065 www.konya.edu.tr E-Posta: sosbil@konya.edu.tr

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans Kontenjanları
Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı
Kontenjan
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yerel Yönetim ve Siyaset*
ALES puanı şartı ve Mezun olunan Bölüm şartı
40
bulunmamaktadır.
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği
ALES puanı şartı ve Mezun olunan Bölüm şartı
30
bulunmamaktadır.
İnovasyon Ekonomisi ve Büyüme İnovasyon Ekonomisi ve Büyüme
ALES puanı şartı ve Mezun olunan Bölüm şartı
40
bulunmamaktadır.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
ALES puanı şartı ve Mezun olunan Bölüm şartı
40
bulunmamaktadır.
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans
ALES puanı şartı ve Mezun olunan Bölüm şartı
40
bulunmamaktadır.
İşletme
İşletme
ALES puanı şartı ve Mezun olunan Bölüm şartı
50
bulunmamaktadır.
İşletme
Yönetim ve Organizasyon
ALES puanı şartı ve Mezun olunan Bölüm şartı
40
bulunmamaktadır.
Tarih
Tarih
ALES puanı şartı ve Mezun olunan Bölüm şartı
40
bulunmamaktadır.
*Yerel Yönetim ve Siyaset (II. Öğretim) Tezsiz Yüksek Lisans Programı Afyon Kocatepe Üniversitesi ile birlikte ortak olarak yürütülmektedir. Dersler Necmettin Erbakan
Üniversitesi Turizm Fakültesi (Ankara Caddesi İl Emniyet Müdürlüğü civarı ) dersliklerinde işlenmektedir.
NOT: Belirtilen tezsiz yüksek lisans programları Formasyon Programı değildir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak 42090
Meram Yeni Yol /Meram/KONYA
Tel: 0 332 201 00 60 Faks: 0 332 201 0065 www.konya.edu.tr E-Posta: sosbil@konya.edu.tr