You are on page 1of 1

Raspored predstava u HNK u Osijeku od 17.1.do 25.1.2016.g.

17.1.nedjelja
18.1.ponedjeljak
19.1.utorak
20.1.srijeda
21.1.četvrtak
22.1.petak
23.1.subota

17,30 i
20 sati
18 sati
18 sati
18 sati
19 sati

24.1.nedjelja
25.1.ponedjeljak

-

260 DANA , drama M. Gubine
260 DANA , drama M. Gubine
SUMNJIVO LICE, komedija B. Nušića
TOSCA, opera G. Puccinija
NEMA PREDSTAVE
Obiteljska subota
TOSCA, opera G. Puccinija
NEMA PREDSTAVE

Županijska 9, 31000 Osijek; tel: 031 / 220 700, fax: 031 / 220 734
www.hnk-osijek.hr