You are on page 1of 23

JADUAL KURSUS INTENSIF

SIDA NG A K A DEMIK 2015/2016

19 JANUARI – 7 FEBRUARI 2016

PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

MASA/
TARIKH
19/1/2016
SELASA

9.00-10.00
pagi

10.00-11.00 11.00-12.00
pagi
tgh.

12.00-1.00
tgh.

1.00-2.00
ptg.

8.30 pagi – 1.00 tgh
PENDAFTARAN KEHADIRAN
Sastera – DPD
Sains – DPC
Pengurusan – DPB
Sains Kemasyarakatan – DPA

3.00-4.00
ptg.

2.00 ptg – 3.30 ptg
Pelancaran Buku
dengan DPB

8.30 pg – 1.00 tgh
PENDAFTARAN DESASISWA
(Di Desasiswa berkenaan – Sila Rujuk
Senarai Pembahagian Desasiswa)

2.00-3.00
ptg.

R
E
H
A

4.00-5.00
ptg.

5.00-6.00
ptg.

6.00-7.00
ptg.

JIF 418
– BT141

JIK 225
– BT144

JKE 214E/
314E
– BT143
JIF 319
– BT142
JIF 103
– DKV
JIB 323
– DKT
JKE 101
– DKU
JTW 201
– DTSP
JIK 310
– BT144

Majlis Anugerah Sijil
Dekan
& Hadiah Kepujian
Semua Pensyarah
Semua Pelajar
– DTSP
3.30 ptg – 4.00 ptg
Taklimat Pelajar
Tahun Akhir
Semua Pelajar Tahun
Akhir
Timbalan Dekan
(Akademik)
Pengerusi Rancangan
Penolong Pendaftar

T

JUR 101 – DKW
JUE 300 – DTSP

7.00-8.00
mlm.

R

JIF 216
– BT142
JKE 315
– DKP
JIB 223
– DKV
JIK 314
–BT144

9.00-10.00
mlm.

10.00-11.00
mlm.

JKE 316E
– DKO
JIF 213
– BT143
JIB 221
– DKQ

JKE 217
– BT144
JMG 319
– BT142
JMG 101
– DKS
JKE 419/
418
– DKT
JIK 102
– DKP
JIB 116
– DKV
JIB 438
– BT145

E
H
A
T

-1-

8.00-9.00
mlm.

JTW 114/113/111 – DKU
JMK 222 – BT141
JMS 101 – DKW
JIM 101 – DKS
JKA 417 – DTSP
JMG 211 – DKT
JIK 323 – (K2) MKT2
JIF 381 – (K1)MAK200
JIK 223 – (K1) MKF4
JIB 321 – (K1) MBIOKI

DPD. JRP 347E – BT143 JUE 402 – BT144 (PB) JUE 200 – DPA.00 tgh. JIM 417 – DKR JUE 402 – DKP JRP 345 – DKN JUE 200 – DTSP JIB 433 – DPA (PB) JKE 312 – DKO JIK 102 – DKQ JIK 314 – BT141 JIF 213 – DKI 7.00 ptg. 3. JIF 419 – DKJ JIF 216 – DKK JIB 322 – DKW JIF 416 – DKR JMG 319 – DKJ JMG 101 – DKW JKA 414E – DKU JIK 224 – DKK (PB) JKA 212/ 218 – DKW JUH 101 – DTSP JMG 315 – MBASAH JMG 213E – MKOMP JMK 420 – DKI (CSF) – DKJ (SAB) JIM 213 – DKL JTW 125/ 123 – DKT JUR 101 – DKG. JKE 214E/ 314E – BT141 JIF 415 – BT142 JIK 101 – DKV JKE 101 – DKU JTW 201 – DTSP JIK 227 – BT143 JIB 321 – DKT 9. 6.00 ptg.00 ptg. DKM JIF 319 – MPPKT5 Ceramah Motivasi 1 – DTSP JIF 103 – (K3) MAK100 JIK 310 – (K2) MKF4 JIK 223 – (K4) MKF4 JKP 421 (SA 2016/2017) Taklimat Awal Projek – DKU JMG 211 – DKH JMS 101 – DKSK3 JKA 415 – DKSK4 JIM 101 – DKT JMG 317E – MKOMP JIK 102 – (K3) MAK115 JTW 480 – BT141 (AMAA) – BT142 (FSS) – BT143 (II) – BT144 (MHAHA) – BT145 (NDO) – BT146 (RMR) – BT147 (SHMH) – BT148 (WAWAR) – BT149 (ZY) – BT150 (ZMN) – DKV (MFH) -2- 5. 1. R E H 8.00 ptg.00-1.00 pagi tgh. 10.00-8.00-9.00 11.00-2. DKL.00 ptg.00 mlm. DPB – SAINS KEMASYARAKATAN – DPC. DKH (PB) JIF 281 – MAK100 JIF 381 – (K2) MAK200 JIB 433 – MZOOL JIK 410 – MKT4 JTW 480 – BT141 (AMAA) – BT142 (FSS) – BT143 (II) – BT144 (MHAHA) – BT145 (NDO) – BT146 (RMR) JIF 418 – DKL (PB) JUE 300 (PB) – DPA.00 ptg.00 pagi 10.00-11.00-5. JMG 201 – DKK JKJ 104 – DKI 2. DEWAN KEMBARA 1 & 2 – PENGURUSAN – E41 – SAINS & SASTERA – BT147 (SHMH) – BT148 (WAWAR) – BT149 (ZY) – BT150 (ZMN) – DKV (MFH) 4.00-12.00-11. DPB.00-10.00-6.MASA/ TARIKH 9.00-4.00 mlm.00 mlm.00 mlm. DPC. JIB 490 (Perjumpaan Penyelia Pelajar ) – DKK.00-7.00-3.00-10. 20/1/2016 RABU JKE 316E – DKN JIK 224 – DKK JIF 418 – DKM JIB 438 – DKO 12. DPD (PB) JIK 323 – (K1) MKT2 A T .

00-6.00-8. DPC (PB) JIF 281 – MAK100 JIF 381 – (K2) MAK200 JIB 225 – MZOOL JIK 227 – (K1) MKO4 JIK 310 – (K1) MKF4 JIB 321 – (K2) MBIOKI .00-12.00-10.00-10.00 pagi tgh.00 tgh.00-7.00 ptg. 6. DPC (PB) JKJ 203 – DKS JKA 417 – DTSP JIB 435 (Perjumpaan Penyelia Pelajar) – BT142 – BT144 7. 10. 2.00-2. JMK 222 – DKJ JKP 204 – DKG JIM 211 – DKI JKA 217 – DKS JIK 102 – (K1) MAK115 JKE 214E/ 314E – DPD (PB) JMG 319 – DPD (PB) JKA 417 – DPA.00-4. JIK 310 – DKO JKE 315 – DKV JIK 314 – BT145 JIK 420 – BT146 JIK 226 – BT147 JMK 101 – DKW JMK 214 – BT141 JRP 342/ 343 – BT147 JIM 104/ 106 – DKV JKA 101 – DTSP JMS 101 – E41 (PB) JKP 417E – DKSK1 JIK 102 – (K2) MAK115 JMG 430 – BT145 (HHL) – BT146 (WRWH) – BT147 (MR) – BT148 (NMS) – BT149 (IMY) JIF 419 – DKQ (PB) JUL 401 – DPA. DPB.MASA/ TARIKH 21/1/2016 KHAMIS 9.00 ptg. JKE 318 – BT142 JMG 201 – BT141 JIB 223 – DKT JIF 318 – BT143 JUS 101 – DTSP JIK 321 – (K1) MAKMUP JIB 431 – MHERB JIK 410 – MKT4 JIK 225 – (K1) MKT2 JMS 214 – DKP 1. JKE 214E/ 314E – BT144 JKA 414E – DKSK3 JIF 416 – BT146 JIK 310 – BT145 JKE 316E – BT142 3.00 mlm.00 mlm. 4.00 ptg.00 ptg. JMG 416E – BT142 JIF 103 – DKV JKE 101 – DKU JTW 201 – DTSP 9.00-3. DPB.00 mlm.00-11.00-5.00 ptg.00-1. R E H JIF 213 – DPA (PB) JIM 101 – DPA (PB) A Ceramah Motivasi 2 – DTSP JKA 415 – DKSK3 JIK 323 – (K2) MKT2 JIF 381 – (K1) MAK200 JIK 223 – (K1) MKF4 JIB 434 – MBIOTEK -3- T 8.00-11. JIF 419 – BT143 JIK 102 –DKN JIB 116 – DKT JKJ 203 – DKW JIK 223 – BT144 JIB 438 – BT143 JIK 419 – BT145 JMK 211 – BT141 JIM 213 – BT142 JKA 416 – DKSK3 JUL 401 – DTSP JIK 321 – (K2) MAKMUP JIF 418 – BT141 JKE 416E – BT142 12. JMG 214 – BT143 5.00 11.00 pagi 10.00-9.00 mlm.00 ptg.

00 ptg. 4.00-11.00 pagi tgh.00 ptg. 2. DPC.00-4.00-6.00 mlm. R E H A T JIK 310 – (K1) MKF4 JIK 226 – (K2) MKA JIK 410 – MKT4 JIF 281 – MAK100 -4- 8. SAINS. S O L A T J U M A A T 3. DPB. DPB.MASA/ TARIKH 9.00-9. DPC (PB) JIK 314 – BT144 (PB) .00 pagi 10.00-12. 10.00 11.00-3. JIK 420 – DKL JIK 226 – DKK JIK 490 (SA 2016/ 2017) – Taklimat Awal Projek – DKI JKP 313 – DKU JUH 102 – DKSK3 JKA 314 – DTSP JTW 125/123 – DKT JIM 213 – DPD (PB) JIB 225 – DPD (PB) JIF 381 – (K1) MAK200 JIK 223 – (K2) MKF4 JIK 323 – (K1) MKT2 1. JMS 313E – DKT JUJ 103 – DTSP JKE 316E – BT144 (PB) JMK 221 – BT142 JKP 315 – DKSK3 JTP 401 – DKU JUT 101 – DTSP JIF 415 – DPA (PB) JMS 214 – DPA (PB) JIB 325 – DPA (PB) JMG 317E – BT143 JIB 438 – BT145 JIB 321 – DKS JIK 225 – BT141 JMG 416E – BT142 JIB 323 – DKW JIF 211 – BT143 JFW 460 – DKV 7. DPD.00 ptg.00-1. JIF 415 – BT145 JIF 317 – BT141 JMG 315 – BT143 JMG 101 – DKS JKE 419/ 418 – DKT JIK 101 – DKP JIB 115 – DKV JIK 310 – BT142 JKP 213 – DKSK4 JTP 293/ 393E – DKSK3 JKP 415E – DPD (PB) JIM 104/ 106 – E41 (PB) JKA 101 – DPA. 22/1/2016 JUMAAT JIF 418 – DKJ JKE 416E – DKK JIB 431 – DKT JKE 318 – DKL JMG 201 – DKM JIB 434 – BT141 JKP 415E – DKS JMS 214 – DKP JTP 401 – DKU JUS 101 (PB) – DPA. 6.00 mlm.00-11.00 mlm.00-10.00-2.00-7. JKE 214E/ 314E – BT141 JKA 414E – DKSK4 5. PENGURUSAN – E41 – SASTERA JIF 212 – DKJ JKE 413 – DKI 12. JIF 314 – BT141 JIF 417 – BT142 9.00 ptg.00-10. DEWAN KEMBARA 1 – SAINS KEMASYARAKATAN.00 mlm.00 ptg.00-5.00 ptg.00-8.00 tgh.

JIF 416 – BT143 JIK 227 – BT141 JMG 417 – BT142 JIF 103 – DKV JIB 323 – DKT JKE 101 – DKU JTW 201 – DTSP .00 pagi 23/1/2016 SABTU JMK 321 – BT145 JKP 417E – DKSK1 JKA 212/ 218 – DKW JIM 311 – BT146 JIB 438 – DPC (PB) JKE 101 – DPA.00-3.00-9. JIF 415 – BT142 JKP 415E – DKSK1 JIM 104/ 106 – DKS JKA 217 – DKW JKP 213 – DKU JKA 101 – DTSP JTW 403E – DKSK3 JTW 114/113/111 – DKSK4 JIK 314 – MKP 10. JIF 315 – BT147 JMG 214 – BT141 JKE 413 – DKV JIB 225 – DKT JIM 105 – DKS JIM 421 – BT145 JIM 215 – BT146 JKP 204 – DKW JKA 314 – DTSP JTW 211/212/213 – DKU JKA 217 – DPB (PB) JIK 226 – DPB (PB) 7. 2. DPB (PB) JIB 116 – DKS JIB 321 – DKT 10.00-7.00-10. JMS 316E – DPC (PB) JKA 212/ 218 – E41 (PB) JMG 211 – DPC (PB) JTW 125/123 – DPB (PB) JIM 105 – DPA (PB) JIF 416 – BT147 JIK 225 – DKI 3. JIK 226 – BT145 JMG 314 – BT146 JIB 225 – DKG JIK 420 – BT147 JKA 316 – DKW JMS 418 – DKN (AAM) – DKO (KBD) – DKP (LCC) – DKQ (MZMN) 1.00 ptg.00-11.00-8. DPC.00 ptg.00 ptg.00 ptg.00 mlm.00 mlm.00 ptg. DPD (PB) JIF 103 – (K2) MAK100 JIK 322 – (K2) MKO2 JIK 227 – (K1) MKO4 5. JMG 201 – BT145 4.00-10.00-1.00 ptg. R E H A T JTW 301 – RUANG LEGAR DKU.00 pagi tgh.00 mlm.00-4.00 tgh.00-5. JIK 102 – DKV JIF 211 – BT147 JMG 317E – BT148 JIB 323 – DKT JIF 419 – BT149 12.00-12.00 mlm. JIF 314 – BT141 JIF 417 – BT142 JIB 434 – BT143 9.00-6. JIF 318 – BT146 JIM 311 – BT148 JMK 219E – DKQ JMS 313E – DKT JKA 416 – DKSK4 JIK 102 – (K3) MAK115 JKJ 203 – E41 (PB) JIB 323 – DPB (PB) JKP 315 – DKS JUH 102 – DPB. 6.00-11.00-2.00 11.MASA/ TARIKH 9. BT141 – BT144 JIF 381 – (K2) MAK200 JIK 226 – (K1) MKA JIK 410 – MKT4 JIK 310 – (K2) MKF4 -5- 8.

00 ptg.00 mlm.00-10. 10.00-11.00-12.00 pagi tgh.00 ptg. 6.00-4.00-7.00 ptg.00 ptg. 7.MASA/ TARIKH 9.00 mlm.00 11.00-6.00-10.00-11.00-8. 24/1/2016 AHAD CUTI THAIPUSAM -6- 8.00-5.00 mlm. 4. 12. 9.00 tgh. 3.00-3. 1.00 ptg.00 mlm.00-9. .00-2.00-1. 2. 5.00 ptg.00 pagi 10.

JKE 318 – BT143 JIK 226 – BT141 JMG 213E – BT142 JIF 103 – DKV JFP 466/ JFW 370 – DKT JMK 101 – DKS JMG 430 – BT145 (HHL) – BT146 (WRWH) – BT147 (MR) – BT148 (NMS) – BT149 (IMY) JTW 480 – DKSK3 (SPSS) 4.00 pagi tgh.00-8.00-11.00-1.00-6. R E H SEMINAR ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI – DKU -7- 9.00 mlm.00-10. JIM 421 – BT142 JIF 216 – DKG (PB) JKP 317 – E41 (PB) JUE 100 (PB) – DPA. DPD – SAINS.00-5.00 mlm.00-10. 5.00 ptg.00 mlm.00 ptg.00 ptg. JIF 318 – BT141 JMG 317E – BT142 JMG 101 – DKW JIB 116 – DKV JFW 460 – DKV A JIF 103 – DPA (PB) JKA 430E – DKU (SKV) – DKT (CHK) – DKV (ZMR) – DKW (SL) 8.MASA/ TARIKH 9. T JIK 223 – (K3) MKF4 JIK 314 – MKP JIB 321 – (K1) MBIOKI JIB 434 – MBIOTEK .00 tgh. JIK 314 – BT142 JIF 212 – BT141 JKP 316 – DKSK4 JMK 101 – DPA (PB) 1.00-7.00 11.00 ptg.00 ptg.00-4.00-9. Ceramah Motivasi 3 – DTSP JTW 480 – DKSK3 (SPSS) JIF 281 – MAK100 JIF 381 – (K1) MAK200 JIK 226 – (K1) MKA JIK 410 – MKT4 JIK 310 – (K1) MKF4 JIF 316 – BT141 JIB 434 – BT146 6.00-12.00 mlm. JIF 419 – BT143 JIF 211 – BT144 12.00-3.00 pagi 25/1/2016 ISNIN JKP 317 – DKW JMG 315 – MBASAH JIF 319 – MPPKT5 JMK 222 – DKH (PB) JIM 311 – BT141 (PB) 10. JIB 325 – DKS JKE 311 – BT145 JIK 224 – BT144 JIB 225 – DKT JIK 410 – BT143 JMS 319 – BT142 JKP 317 – DKW JUE 100 – DTSP JFP 466/JFW 370 – DPA (PB) 7. DPB. JIK 321 – BT143 JMG 214 – BT144 JKE 419/ 418 – DKV JIK 419 – BT141 2.00-2.00 ptg. PENGURUSAN – DEWAN KEMBARA 1.00-11. DEWAN KEMBARA 2 – SASTERA 10. SAINS KEMASYARAKATAN. DPC. JIF 416 – DKJ (PB) JMG 214 – DPB (PB) JMK 211 – DPB (PB) JKP 316 – E41 (PB) JMS 213 – DKS JTW 109/107 – DKSK4 JIF 104 – MAK100 JIB 438 – BT142 JIK 226 – (K2) MKA JIK 322 – (K1) MKO2 JIK 101 – (K2) MAK005 3.

9.00-1. 6.00-10.00-5.00-2. JMK 211 – BT141 JMS 417 – BT142 JIK 102 – (K1) MAK115 JMG 315 – MBASAH JKA 319E – DKW JTW 211/ 212/ 213 – DKU JMG 101 – DPA (PB) JMG 201 – BT143 12. JKE 318 – BT143 JIK 225 – BT141 JKJ 203 – DKW 2.00 ptg. JKP 416E – DKS JKA 319E – DKW JRW 348 – DKSK3 JMG 430 – BT145 (HHL) – BT146 (WRWH) – BT147 (MR) – BT148 (NMS) – BT149 (IMY) JIM 421 – BT141 (PB) JIK 225 – DKH (PB) 7.00-10.00-9. JIK 419 – BT143 JIF 211 – BT141 JMG 213E – BT142 JKE 213 – DKT JMG 316 – DKV .00 ptg.00-7.00 ptg.00 tgh. DPC. JIF 490/ 422 – BLK PERSIDANGAN JIK 224 – (K2) MAK020 JIF 281 – MAK100 JIK 310 – (K1) MKF4 JMG 214 – BT141 JMG 317E – BT142 JMG 319 – BT143 3. JIB 438 – BT144 JTW 109/ 107 – DKW JKA 315 – DTSP JKP 204 – DPB (PB) JMS 313E – DPB (PB) JIK 102 – DPB (PB) 4. JIF 318 – BT141 1.00-11.00 mlm.00 mlm.00-6. DPD (PB) 5. R 8.00 11.00 mlm.00-8.00-11. DPB.MASA/ TARIKH 9.00 ptg.00-4.00 pagi 26/1/2016 SELASA JIF 490/ 422 – BLK PERSIDANGAN JIK 227 – (K2) MKO4 JIK 410 – MKT4 JIK 310 – (K2) MKF4 10. DPD (PB) JIB 224 – DKT JIB 433 – KERJA LAPANGAN A T -8- JIK 226 – (K2) MKA JIB 225 – MZOOL JIK 101 – DKI 10.00 pagi tgh. JMK 214 – BT141 JMS 417 – BT142 JKA 430E – DKSK4 JTP 380 – DKSK3 JKP 417E – E41 (PB) JUJ 103 – DPA.00-12.00 ptg. JUL 301 – BT141 JRP 347E – BT142 JMK 101 – DKSK1 JOP 352 – DKSK3 JFW 364 – DKT JKA 317 – DKW JKP 418 – DKS JIK 321 – (K1) MAKMUP JMK 219E – DKJ (PB) E H JKA 416 – E41 (PB) JTW 201 – DPA.00-3.00 mlm. DPC.00 ptg. DPB.

00 ptg. JMS 418 (SA 2016/2017) Taklimat Awal Projek – DKW 4.00 tgh.00 mlm.MASA/ TARIKH 9.00-2. 1. 3.00 ptg. DPB. JUL 301 – BT144 (PB) JIB 223 – DPA (PB) JMS 213 – DKS JMK 219E – BT143 JOP 352 – DKSK3 JFW 364 – DKT JKE 213 – DKT JMG 316 – DKV JIF 104 – MAK100 JIK 223 – (K4) MKF4 JIK 314 – MKP . JIK 410 – DKJ JMG 314 – DKK JIB 222 – DKT 6. R E H A T JIB 431 – KERJA LAPANGAN -9- 8. DPB (PB) JIB 225 – MZOOL JIK 314 – MKP JIK 224 – (K1) MAK020 JIF 103 – (K1) MAK100 JIF 481 – MAK200 JKP 101 – DKSK3 JMG 213E – MKOMP JRP 347E – DPC (PB) JKE 315 – DPC (PB) 5.00 mlm.00-3. 10.00 ptg.00-4.00 11.00-9.00-12. JKE 311 – BT144 JIK 227 – BT141 JMG 416E – BT142 JIB 225 – DKG JIB 321 – DKV JKP 418 – DKS JKP 314 – DKW JTW 241 – DKSK3 JKA 316 – DPA (PB) JIF 212 – DKH (PB) JMK 319 (SA 2016/2017) Taklimat Awal – BT143 7.00-8. DPC (PB) JTW 241 – DKSK3 JKP 313 – E41 (PB) 2.00 mlm.00-6.00-7.00 pagi 10.00-5.00 pagi tgh. JKE 217 – BT142 JIK 101 – DKP JIF 212 – BT141 JIB 325 – DKW 9.00-11.00-10.00 ptg.00-11. JMK 420 – BT142 (CSF) – BT143 (SAB) JKE 318 – DKI (PB) JIF 211 – DKH (PB) JMG 213E – DKG (PB) JIK 420 – DKJ (PB) JMG 213E – BT144 JMG 201 – BT141 JKE 316E – BT144 JIK 323 – DKL JIK 224 – DKK JTW 109/107 – E41 (PB) JIB 116 – DPD (PB) JKA 315 – DPA.00 ptg.00 ptg. 27/1/2016 (RABU) JIF 490/422 – BLK PERSIDANGAN JIB438 – BT142 JIK 226 – (K1) MKA JIK 310 – (K2) MKF4 JIF 281 – MAK100 12.00-1.00-10.00 mlm. JIK 419 – DKJ Ceramah Motivasi 4 – DTSP JIK 322 – DKL JKP 316 – DKSK3 JKA 317 – DKSK4 JRW 348 – DPA.

00 ptg. 7. DPD (PB) H JRW 343/345 – DKJ JMS 412 – DKK JMS 212 – DKH JIK 101 – DKG (PB) JOP 352 – DPA.00-10. DPB. JKJ 104 – DKI R E JIB 325 – DKT JIB 115 – DKV JIK 322 – DKJ JMG 416E – DKP JKA 414E – DKSK4 JMG 417 – DKP JMS 217 – BT142 JIM 316 – BT145 JIK 321 – (K2) MAKMUP JIB 115 – E41 (PB) JKA 314 – DPA.00 11. JKE 217 – BT147 JKE 413 – DKI 6.00-6. JKA 430E – DKSK4 JMS 417 – DKH (PB) JIK 419 – DKI (PB) JMK 214 – DKG (PB) JTP 380 – DPA. JIF 212 – BT141 8.00 ptg. DPB (PB) JMS 319 – DKN (PB) 12. DPB. DPC (PB) 3.00 ptg.00 mlm.10 - JIF 104 – MAK100 JIK 314 – MKP T . 4.00-2.00-3. DPB.00-8. 9. JKA 316 – DKSK4 JTW 108/208 – DKW JTP 293/393E – DKSK3 JIM 316 – BT150 (PB) JMG 201 – DKO (PB) JKP 314 – E41 (PB) JIB 435 – BT141–148 1.00-10.00 mlm. JMS 319 – BT149 JIM 417 – BT150 JTW 403E – DKSK3 JIK 227 – E41 (PB) JKP 416E – E41 (PB) 5.00-7.00-11.00 tgh.00 ptg.MASA/ TARIKH 9. 28/1/2016 JRP 342/343 – BT149 (KHAMIS) JKP 313 – DKSK4 JMG 213E – MKOMP JKP 416E – DKSK3 JKA 317 – E41 (PB) JTW 241 – DPA.00-1.00-11.00-12.00-5.00 ptg.00 pagi 10.00 ptg.00-9. JIK 223 – BT141 JMG 213E – BT142 JIB 223 – DKS JKE 213 – DKT JMG 316 – DKV A JIK 101 – (K1) MAK005 JIK 226 – (K2) MKA JIK 310 – (K1) MKF4 JIF 103 – (K3) MAK100 JIF 481 – MAK200 JIB 435 – BT141–148 JIF 103 – (K2) MAK100 JIF 381 – (K2) MAK200 JIK 226 – (K1) MKA .00 pagi tgh. DPC. 2. DPC (PB) JFW 364 – DPC (PB) JIB 321 – DPD (PB) 10.00 mlm.00 mlm.00-4.

00-9.00 mlm.11 - 6.00 mlm.00-5.00-8. H A 8.00 ptg.00 mlm.00 pagi 10.00 pagi tgh. 29/1/2016 (JUMAAT) JMS 316E – DKI JKA 430E – DKSK4 JIM 105 – DKS JTP 380 – DKSK3 JIM 316 – BT141 JMK 316 – DKH (PB) JMG 215 – BT141 JKE 312 – BT142 JIB 322 – DKT JKP 421 (SA 2016/2017) – BT145 (FJ) – BT146 (NZ) – BT147 (KSM) – BT148 (LYS) – BT149 (SRSS) – BT150 (WAMN) 12.00-10.00 ptg. . JKE 415 – BT143 JMG 418 – BT144 JKE 213 – DKT JIK 410 – BT141 JIK 101 – (K2) MAK005 JIK 322 – (K1) MKO2 JIK 223 – (K1) MKF4 JIB 221 – MMIKRO JKE 416E – BT141 T 9. JIM 419 – BT142 JMS 212 – DKS JKP 211 – DKSK3 JTW 106E/ JUW 106E – DKU JRW 348 – DKSK4 JMG 416E – DPB (PB) JIB 432 – DPB (PB) JIF 315 – DPB (PB) 10.00-10.00 ptg.MASA/ TARIKH 9.00 mlm. JIM 420 – BT143 JIM 211 – DKN JKA 215/214 – DKS JTW 261/262/302 – DKSK3 JKP 213 – DPC. JKJ 104 – BT144 JFP 466/ JFW 370 – DKV JMK 420 (SA 2016/2017) Taklimat Awal Projek .00-11.00-11. R E JMK 221 – BT141 JTW 101/104 – DKU JKA 315 – DTSP JTP 293/ 393E – DPA. 2. S O L A T J U M A A T 3. DPB (PB) JIB 438 – BT142 JIB 116 – MA200 JIK 223 – (K4) MKF4 JIK 322 – (K2) MKO2 .00-2.00 ptg.00 ptg. DPD (PB) 5.00-6.00 tgh. 4.00-7. JIK 321 – BT145 JIF 315 – BT143 JMG 417 – BT144 JIB 115 – DKV JIK 410 – BT146 JKA 414E – E41 (PB) JTW 403E – DPA.00 ptg.00-12.00-4.00-3. DPB (PB) JIK 224 – (K2) MAK020 JIF 103 – (K3) MAK100 JIF 381 – (K1) MAK200 JIK 314 – MKP JIB 224 – (K1) MA100 1.DKP JIF 314 – BT144 JMG 316 – DKV JIB 223 – DKW JKE 212/216 – DKT JIK 323 – BT141 JKE 419/418 – DKV JIB 324 – DKT JIB 222 – DKS 7.00 11.00-1.

00-12.00 11.00 mlm. JMS 415E – BT141 JMK 313 – BT142 JTW 253/252 – DKU JKJ 104 – BT143 (PB) JKA 415 – DPA (PB) JKE 217 – BT144 JIF 315 – BT141 JMG 314 – BT142 JFP 466/ JFW 370 – DKS JIB 433 – DKT H A T JMG 417 – MBASAH 8.00 pagi tgh. JIF 281 – MAK100 JIK 101– (K1) MAK005 JIK 223 – (K3) MKF4 JIK 322 – (K1) MKO2 JIB 325 – (K2) MSTANAH JIB 116 – MA200 .00-8.DPB (PB) JIF 103 – (K1) MAK100 JIK 322 – (K2) MKO2 JIB 224 – (K2) MA100 5.00-10.00-9.00 ptg.00-2.00-10. JIM 420 – BT144 JKP 212 – DKW JTW 106E/ JUW 106E – DKU JTW 261/262/302 – DKSK3 JMK 312 – DPC (PB) JMG 316 – DPC (PB) JFW 460 – DKT JIB 324 – DKS JIK 323 – DKP (PB) JIF 103 – (K2) MAK100 JIF 381 – (K2) MAK200 JIB 431 – MZOOL JIB 223 – MA200 JIK 223 – (K2) MKF4 2. JKJ 104 – BT142 JIB 322 – DKV 4.00-4. DPB (PB) JMG 418 – BT142 1.00 tgh.MASA/ TARIKH 9.00 ptg. JMS 320 – BT142 JKP 101 – DKSK3 JKP 314 – DKSK4 JTW 108/208 – DKW JIK 310 – DPA (PB) JIF 318 – DPA (PB) JIB 322 – DPA (PB) 7. JKE 311 – BT143 JMS 415E – BT144 JMG 418 – DPC (PB) JFW 362 – DPC (PB) JTW 101/104 – DPA.00-6.00-3. JTW 101/104 – DKU JIM 417 – BT143 (PB) JKP 211 – DPC.00-11. R E .00 mlm. DPD (PB) JKE 419/418 – DPB (PB) JKP 418 – DPA (PB) JMK 312 – BT142 JMS 316E – BT141 JKA 430E – DKSK4 JFW 362 – DKT JKA 216/320 – DKS JTW 106E/ JUW 106E – DPA.00 ptg.00 10.00-1.00-11. JIF 314 – BT141 JKE 315 – DKR 3.00-7.00 mlm.00-5.00 pagi 10. 30/1/2016 (SABTU) JIK 420 – BT145 JKE 212/216 – DKV JIK 321 – BT146 JIB 115 – DKW 12.00 ptg.00 ptg.12 - 9.00 ptg. mlm. 6.

00 tgh.00 mlm.00 ptg.00-7.00-5. 1.00-11.MASA/ TARIKH 31/1/2016 (AHAD) 9.00 ptg.00-12.00-11.00-1. DPD (PB) JMG 418 – BT141 4. JIF 315 – BT141 JMG 314 – BT142 7. JMK 316 – BT142 JMS 217 – BT143 JIM 420 – BT145 (PB) JMS 320 – DPA (PB) JTW 114/113/111 – DPC. JKE 415 – BT144 JMG 215 – BT141 JFP 466/ JFW 370 – DKV 9.00 pagi tgh.00-3.00 11.00-10.00 mlm.00-2. DPB (PB) JKE 312 – BT144 JKE 212/216 – DKV 12. JRW 344 – BT147 JKA 215/214 – DKW JTW 223 – DKU JKE 413 – DPD (PB) JIB 222 – DPD (PB) JIK 321 – DPD (PB) JIM 215 – BT142 JMS 211 – DKV JMK 221 – DKP (PB) JKA 216/320 – DPC (PB) JTW 253/252 – DPA.00 mlm. JIM 419 – BT143 JMK 316 – BT141 JMS 320 – BT142 JMG 417 – MBASAH JTW 253/252 – DKU JFW 460 – DPC (PB) JKP 101 – DPA. 10.00 mlm.00 ptg.00-9.00 ptg. JIM 414 – BT143 JIM 212 – BT141 JMS 412 – BT142 JTW 223 – DKU JMS 212 – DPA (PB) JIB 116 – MA200 JIB 322 – (K2) MBIOTEK JIF 103 – (K1) MAK100 JIK 227 – (K1) MKO4 JIK 310 – (K2) MKF4 . JKE 311 – BT146 .00 ptg. R E H A T 8.00-4. 3. DPB (PB) JIK 224 – (K1) MAK020 JIK 322 – (K1) MKO2 JIF 281 – MAK100 JIF 381 – (K1) MAK200 JIB 223 – MA200 JIB 434 – MBIOTEK 5.00-10.00-8.00 pagi 10.00-6. DPD (PB) JIF 104 – MAK100 JIF 481 – MAK200 JIK 225 – (K2) MKT2 JIK 322 – (K2) MKO2 JIB 224 – (K1) MA100 JIB 325 – (K1) MSTANAH JIB 431 – MZOOL 2. JIF 417 – BT142 JIB 324 – DKW JIB 222 – DKT JIK 321 – BT144 JKE 416E – BT141 JIB 221 – DKV JKE 417 – BT146 JMK 321 – BT145 JTW 211/212/213 – DPC.00 ptg.13 - 6.

R E H JIK 224 – (K2) MAK020 JIF 103 – (K3) MAK100 JIF 481 – MAK200 JIB 325 – (K2) MSTANAH JMG 418 – BT142 JIF 317 – BT141 JMK 312 – BT142 JOW 457 – DKU JMS 211 – DKT JFP 312 – DPA. JIF 217 – BT141 JMG 315 – BT142 JFW 460 – DKV JKE 212/216 – DKS JIB 222 – DKT JMK 315E – BT142 JOW 457 – DKU A T JIF 103 – (K2) MAK100 JIF 481 – MAK200 JIK 224 – (K1) MAK020 JIK 322 – (K1) MK02 JIB 115 – MA100 JIB 321 – (K2) MBIOKI . JKA 213/219 – DTSP JIM 414 – BT143 (PB) JIF 104 – BT141 JKE 413 – DKV 5.00-7.00-11.00-12.00-10. JIM 312– BT143 JIM 212 – BT141 6.00 pagi 10.00-3.00-6.00-5.MASA/ TARIKH 1/2/2016 (ISNIN) 9.00 mlm. DPB (PB) JKE 311 – DPC (PB) JMS 213 – DPC (PB) JKE 415 – BT141 12.00-2. DPB (PB) JIM 312– DPC (PB) JIM 212 – DPC (PB) JMG 317E – DPC (PB) 10. JTW 223 – DPA. 3. JMG 215 – DPC (PB) JFP 312 – DKU JKA 215/214 – DPD (PB) JIB 322 – DKT 2.00 tgh.00 ptg.00 ptg.00 mlm.00-9.00-10.00-4.00 ptg.00 ptg.00-1.00 mlm.00 pagi tgh.00-11. DPB (PB) JIB 116 – MAK200 JIB 322 – (K1) MBIOTEK JIK 225 – (K1) MKT2 JIK 322 – (K2) MKO2 JIF 103 – (K1) MAK100 JIB 222 – KERJA LAPANGAN .00 mlm.00 ptg. 4. 9. JMS 411 – BT142 JKA 216/320 – DKS JIK 321 – (K1) MAKMUP JTP 401 – DPA. JIK 223 – BT141 JKE 211/215 – DKV JIK 323 – BT141 JIF 316 – BT142 7. 1.00-8.00 11.14 - 8.00 ptg.

JMG 215 – BT144 JIF 217 – BT143 JIB 433 – DKS 1.00 mlm.00 mlm.15 - JIB 324 – DKS JIF 317 – BT141 JIK 224 – BT142 JIF 103 – (K1) MAK100 JIK 322 – (K1) MKO2 JIK 227 – (K2) MKO4 JIB 322 – (K2) MBIOTEK JIB 223 – MA200 JKE 415 – BT143 JIF 317 – BT144 .00 mlm.MASA/ TARIKH 2/2/2016 SELASA 9. 9. JRW 343/345 – BT141 JMS 216 – BT142 JOW 365E – DKU JIM 317 – BT145 JMK 313 – BT146 JIK 102 – (K2) MAK115 E JFP 363E – DKT JRW 340/341 – BT143 JMG 417 – MBASAH JIK 321 – (K2) MAKMUP JOW 457 – DPA.00 ptg.00 tgh. 6.00 ptg.00 mlm.00 ptg. JIM 201 – DKV JOW 360 – DKU JKP 315 – DPA (PB) JRP 342/343 – DPB (PB) JMG 315 – DPB (PB) R 8. JIF 217 – BT142 JMG 212 – DKV JIF 316 – BT141 12. 3.00-1.00-12.00-7.00-6.00 pagi 10. JMG 315 – BT 141 JIF 319 – BT142 JIB 221 – DKV JKE 315 – DKT 2. DPB (PB) JIM 419 – BT141 (PB) JFP 312 – DKU JKP 214/318 – DKSK4 JOW 359/JOP 353 JKE 212/216 – DPA (PB) – DKSK3 JIK 410 – BT144(PB) JIK 321 – (K1) MAKMUP JIM 317 – BT145 (PB) JMS 217 – DPC (PB) JIM 312 – BT142 JRW 340/341 – BT141 JOW 359/JOP 353 – DKSK4 JMS 211 – DPB (PB) JFP 363E – DPA (PB) H A T JIB 224 – (K2) MA200 JIB 325 – (K2) MSTANAH JIB 115 – MA100 JIF 481 – MAK200 JIF 281 – MAK100 JIK 225 – (K2) MKT2 JIB 221 – MMIKRO JIB 116 – MA200 JIB 325 – (K1) MSTANAH JIF 381 – (K2) MAK200 JIF 103 – (K2) MAK100 JIK 322 – (K2) MKO2 JIK 223 – (K3) MKF4 .00-10. JIB 431 – DKT Ceramah Motivasi 5 – DTSP 5.00-3.00-10. 10.00 11.00 pagi tgh.00-8.00-5.00-9.00-11.00 ptg.00-2.00-4.00 ptg.00 ptg. JMK 315E – BT143 4. 7.00-11.

00 pagi JFP 363E – DKT JRW 340/341 – DKG (PB) JOW 359/JOP 353 – DPA. DPB (PB) JMS 216 – DKH (PB) JMG 315 – DKJ JIF 103 – (K3) MAK100 JIF 381 – (K1) MAK200 JIK 225 – (K2) MKT2 JIK 314 – MKP JIB 322 – (K1) MBIOTEK JIB 115 – MA100 11. JKA 213/219 – DTSP JIB 431 – DKG 3.00-11.00 ptg.16 - A T 8.00 mlm. JIM 315 – BT141 (PB) JOW 360 – DPC.00-2. DPD (PB) JRW 343/345 – DKH (PB) JIB 432 – DKG JMG 215 – BT143 JIF 316 – BT144 1.00-5. 12.00-4. JIF 104 – BT141 JIB 433 – DKT JIF 417 – BT142 JIK 227 – BT143 JIF 217 – BT144 JIF 316 – DKP (PB) JTW 108/208 – E41 (PB) 7.00 ptg.00 ptg.00 mlm.00-7.MASA/ TARIKH 3/2/2016 RABU 9.00-11.00-8.00-3.00 mlm. JOW 360 – DKU JKE 415 – BT143 (PB) JMS 216 – BT144 JIF 317 – DKP (PB) JMG 212 – DKV 5.00-1.00-9. 4.00 ptg. JOW 365E – DKU JIM 414 – BT141 JIK 321 – (K1) MAKMUP JKE 217 – BT143 (PB) JIM 215 – BT142 (PB) 10.00-10.00-10.00 tgh.00 tgh. JKE 211/215 – DKV JMG 417 – BT144 JIB 221 – MMIKRO JIB 325 – (K1) MSTANAH JIK 227 – (K1) MKO4 JIF 103 – (K2) MAK100 JIF 381 – (K2) MAK200 . 2. 6.00-12.00 mlm.00 pagi 10. 9.00-6.00 ptg. R E H JMS 416 – BT142 JIB 221 – DPA (PB) JMS 416 – DKG (PB) JIF 103 – (K1) MAK100 JIK 225 – (K1) MKT2 JIB 225 – MZOOL JIB 321 – (K1) MBIOKI .00 ptg.

JTW 124/224 – DKT JKP 211 – DKSK3 JOW 452 – DKW JIF 417 – BT142 (PB) JTW 261/262/302 – DPA. 6.00 mlm. DPC (PB) JKE 417 – DKI (PB) JMS 415E – DKG (PB) JIM 211 – DKH (PB) R JTW 480 (SA 2016/2017) – DKSK3 JKE 417 – BT142 JIM 315 – BT141 JMS 412 – DKG (PB) JKP 212 – E41 (PB) JMK 315E – DKG (PB) JKE 312 – BT143 JIB 434 – BT144 E H A JIF 104 – MAK100 JIK 223 – (K2) MKF4 JIB 222 – MA100 JIB 222 – MA100 JIK 223 – (K1) MKF4 JIF 281 – MAK100 JIB 490 – DKK.17 - T 8.00-10.00-2. DKN JIK 490 – BILIK PERSIDANGAN PPPJJ JIB 490 – DKK.00-9. JRW 344 – BT143 JIM 317 – BT141 JIK 321 – (K2) MAKMUP JKE 312 – B142 (PB) JOW 365E – DPA. 7.00 ptg.00-3. DKM.00-1.00-7.00-6. 9.00-5.00 mlm. DPB.00 ptg. JKE 211/215 – DKV 3. DKL.00-11.00 ptg.00-4. JIK 223 – BT141 JIF 319 – BT142 2. JIF 104 – BT144 JMG 212 – DKG JIK 225 – (K2) MKT2 JIB 322 – (K2) MBIOTEK JIB 223 – MA200 . DKL.00 tgh.00 ptg. DPB.00 ptg. JMS 416 – BT142 JOW 452 – DKU JTW 124/224 – DKV JMG 212 – DPA (PB) 12.00-11.DPB (PB) JIF 217 – DKH (PB) 10.00 mlm. DKN JIK 490 – BILIK PERSIDANGAN PPPJJ .00 mlm. JMG 212 – DKT 1. JKA 213/219 – DPA.00 tgh. DKM.00-8.00 pagi 10.00 pagi 11.00-10.00-12.MASA/ TARIKH 4/2/2016 KHAMIS 9. DPC (PB) 5. 4.00 ptg.

00 pagi 10.00 tgh. JTU 396E – DKW JMS 411 – DPA(PB) JIF 314 – DPA (PB) JIB 224 – DPA (PB) L A JIB 432 – DKT J JIK 225 – (K1) MKT2 JIB 322 – (K1) MBIOTEK U R 8. 2.00-2.00 mlm. 4.00-4.00-3.00-7.00 ptg.00 ptg. A A T .00-10.00-11.00 mlm.ASA/ TARIKH 5/2/2016 JUMAAT 9.00-10.00 ptg.00 ptg.00 mlm.00 tgh.00-9. JMG 319 – BT142 JIB 431 – DKT .00-1.00-12. JRP 345 – BT141 JOW 353 – DKU JMK 417E – BT142 JIK 321 – (K2) MAKMUP JKE 211/215 – DPA (PB) E A T M JIF 481 – MAK200 JIF 103 – (K3) MAK100 JIK 227 – (K2) MKO4 7.00-11. JIB 224 – DKV JIF 104 – BT143 JIB 325 – DKS 1. 9.00 mlm.00 ptg.18 - JIB 115 – MA100 JIB 321 – (K2) MBIOKI JIF 104 – MAK100 JIK 227 – (K2) MKO4 10.00 pagi 11.00 ptg.00-6.00-8. JMK 417E – BT142 JIF 104 – DPB (PB) O 5. S 3. JMS 411 – BT142 JTU 396E – DKW JOW 452 – E41 (PB) JRW 344 – BT143 (PB) JIK 223 – BT141 (PB) JIB 324 – DPB (PB) 12.00-5. H T JIM 315 – BT144 JMK 416 – BT142 JKP 212 – DKW JTW 124/224 – DPA (PB) JIB 434 – DPB (PB) 6.

00 ptg.00 pagi JIK 322 – BT141 10.00 ptg. JIF 415 – BT141 JKE 211/215 – DKT JIB 433 – DKV E H A T JIK 227 – (K1) MKO4 JIB 322 – (K2) MBIOTEK JIF 281 – MAK100 JIF 481 – MAK200 8. JKP 214/ 318 – DPA. 2. JIB 221 – DKV JTW 103 – DKU JMK 416 – BT142 JTU 396E – DPA (PB) JIF 319 – DKP (PB) 12.00 ptg.00 ptg.19 - 9. JIB 222 – MA100 JIB 321 – (K1) MBIOKI JIK 223 – (K2) MKF4 JIF 281 – MAK100 .00-6. JMK 419 – BT142 JIM 201 – DKQ JKE 416E – DKR (PB) JTW 103 – E41 (PB) JIK 223 – (K3) MKF4 JIB 115 – MAK100 JIB 322 – (K1) MBIOTEK JIF 381 – (K1) MAK200 5.00 mlm.00 mlm.00-10.00 tgh.00-1.00 ptg.00-11.00-7.MASA/ TARIKH 6/2/2016 SABTU 9. JOW 353 – DKU JMK 417E – DKQ (PB) JIB 431 – DPB (PB) 1.00 mlm.00 pagi tgh.00-3.00-5.00-9.00-8.00-10. 4.00-11. .00 mlm.00-2. 6.00-12.DPB (PB) 7. JIF 216 – BT141 JIF 213 – BT141 JIB 432 – DKT JIB 224 – DKW JIK 323 – BT143 JOW 353 – DPA. DPB (PB) JIK 322 – DKP (PB) 3.00 ptg. JKE 213 – DPB (PB) JIM 201 – DPB (PB) JRP 345 – DPB (PB) R 10.00-4.00 11.

MASA/ TARIKH 7/2/2016 AHAD 9.00 tgh.00 tgh.00-12. JIF 216 – BT144 JIF 213 – BT141 JIK 322 – BT144 JIB 224 – DKT JIB 432 – DKS JIF 319 – BT142 JMK 420 – BT142 (SAB) – BT143 (CSF) JKP 214/318 – DKSK3 JTW 103 – DKU JMK 419 – BT143 JFW 362 – DKU JMG 430 (SA 2016/2017) Taklimat Awal Projek – DKS JIB 434 – MBIOTEK JIB 222 – MA100 JIB 321 – (K2) MBIOKI JIK 227 – (K2) MKO4 JIK 223 – (K4) MKF4 JIF 381 – (K2) MAK200 JWKI–2015/16 OM/sab/yanti/naz/sari .20 - .00-10.00 pagi 11.00-1.00-11. 12.00 pagi 10.

Dewan Kembara 1 dan Dewan Kembara 2 Pusat Pengajian Sains Matematik MKOMP – Makmal Komputer Pusat Pengajian Sains Kajihayat (G08) MA100 – Makmal Am 1 MA200 – Makmal Am 2 MA300 – Makmal Am 3 MBOTANI – Makmal Botani MFISIO – Makmal Fisiologi MBIOTEK – Makmal Bioteknologi (Bgn. G09A – Room 210 & 214) MZOOL – Makmal Zoologi MSTANAH – Makmal Sains Tanah MHERBA – Makmal Herbarium (Bgn. D32) MBIOKI – Makmal Biokimia Bangunan EUREKA (Berhadapan Masjid USM) MPPKT5 PANDUAN DEWAN KULIAH/PEPERIKSAAN DPA. L17 (Berhampiran Desa Kembara/Indah) Dewan Peperiksaan Perpustakaan Hamzah Sendut II Dewan Kuliah (Bangunan G03 – Kompleks Dewan Kuliah) DKS – DKW – Dewan Kuliah (Bangunan G27 – Kompleks Dewan Kuliah U) BT101 – BT140 – Bilik Tutorial (Bangunan G03 – Kompleks Dewan Kuliah) BT141 – BT150 – Bilik Tutorial (Bangunan G27 – Kompleks Dewan Kuliah U) Pusat Pengajian Sains Kimia (G09) MKA – Makmal Kimia Analitis MKF3 – Makmal Kimia Fizik 3 MKF4 – Makmal Kimia Fizik 4 MKO2 – Makmal Kimia Organik 2 MKO4 – Makmal Kimia Organik 4 MKT2 – Makmal Kimia Tak Organik 2 MKT4 – Makmal Kimia Tak Organik 4 MKP – Makmal Kimia Pencemaran MAKMUP – Makmal Unit Perkhidmatan Analisis (MUPA) DKSK1 Dewan Kuliah DKSK2 Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan DKSK3 – Bangunan C07 DKSK4 Bangunan Pusat Matrikulasi Lama (D33) MAKO05 – Makmal Kimia Tak Organik MAKO20 – Makmal Kimia Organik MAK115 – Makmal Kimia Fizik (K1) (K2) (K3) Pusat Pengajian Sains Fizik (G06) MAK100 – Makmal 100 MAK200 – Makmal 200 Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (Geografi) MBASAH – Makmal Basah Bangunan L05 Desasiswa Indah Kembara – Makmal Komputer 5 PPKT LAMPIRAN A . DPB DPC.CATATAN: PANDUAN MAKMAL KELAS AMALI Para Pelajar DIWAJIBKAN memakai Pakaian Makmal (Lab Coat) semasa kelas amali dan mematuhi segala peraturan Makmal. DPD E41 – DKG – DKR – Dewan Peperiksaan – Dewan Utama Pelajar Bgn. G09A – Room 310) MMIKRO – Makmal Mikrobiologi (Bgn.21 - – Kumpulan 1 – Kumpulan 2 – Kumpulan 3 Kelas Amali .

.22 - .