You are on page 1of 10

SASARAN PENCAPAIAN SPM 2007

Jabatan Bahasa
MRSM TRANSKRIAN
SPM
• Semua pelajar mendapat pangkat 1A untuk subjek Bahasa
Melayu dalam SPM

• Pelajar mendapat sekurang-kurangnya gred 3B untuk subjek


Bahasa Inggeris dalam SPM dengan 80% pelajar memperoleh
gred 1A-2A.

• Pelajar mendapat sekurang-kurangnya gred 4B untuk subjek


EST dalam SPM dengan 50% pelajar memperoleh gred 1A-2A.

• Semua pelajar lulus dan mendapat markah Cemerlang dalam


Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS) bagi subjek Bahasa
Melayu dan Bahasa Inggeris
SASARAN PENCAPAIAN SPM 2007
Jabatan Bahasa
MRSM TRANSKRIAN (samb)
SEMESTER
• Pelajar mendapat sekurang-kurangnya gred 3B
untuk subjek Bahasa Melayu bagi setiap peperiksaan
semester (berdasarkan skala gred SPM)

• Pelajar mendapat sekurang-kurangnya gred 4B


untuk subjek Bahasa Inggeris bagi setiap peperiksaan
semester (berdasarkan skala gred SPM)

• Pelajar mendapat sekurang-kurangnya gred 5C


untuk subjek EST bagi setiap peperiksaan semester
(berdasarkan skala gred SPM)
SASARAN PENCAPAIAN SPM 2007
Jabatan Bahasa
MRSM TRANSKRIAN (samb)
SEMESTER
• Pelajar mendapat sekurang-kurangnya gred B
untuk subjek Bahasa Melayu bagi setiap peperiksaan
semester (berdasarkan skala gred PNG)

• Pelajar mendapat sekurang-kurangnya gred C+


untuk subjek Bahasa Inggeris bagi setiap peperiksaan
semester (berdasarkan skala gred PNG)

• Pelajar mendapat sekurang-kurangnya gred C


untuk subjek EST bagi setiap peperiksaan semester
(berdasarkan skala gred PNG)
SPM 2003-2006
Pencapaian Subjek Bahasa Melayu
&
Sasaran Pencapaian BM SPM 2007
GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E JUM GPS
SPM 84 38 8 1 0 0 0 0 131 1.44
2003 64.1% 29.0% 6.1% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
SPM 104 25 2 0 0 0 0 0 131 1.22
2004 79.4% 19.1% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
SPM 100 26 5 3 0 0 0 0 134 1.34
2005 74.6% 19.4% 3.7% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
SPM 139 8 0 0 0 0 0 0 147 1.05
2006 94.6% 5.4% 0 0 0 0 0 0.0% 100.0
SPM 156 0 .0%
0 .0%
0 .0%
0 .0%
0 .0%
0 0 %
156 1.00
2007 100.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 100.0
.0% .0% .0% .0% .0% %
SPM 2003-2006
Pencapaian Subjek Bahasa Inggeris
&
Sasaran Pencapaian BI SPM 2007
GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E JUM GPS
SPM 22 17 32 39 17 3 1 0 131 3.19
2003 16.8% 13.0% 24.4% 29.8% 13.0 2.3% 0.8% 0.0% 100.0%
%
SPM 20 22 33 34 17 2 3 0 131 3.18
2004 15.3% 16.8% 25.2% 25.9% 13.0 1.5% 2.2% 0.0% 100.0%
%
SPM 54 27 29 19 3 2 0 0 134 2.13
2005 40.3% 20.1% 21.6% 14.2% 2.2% 1.5% 0.0% 0.0% 100.0%
SPM 31 27 52 32 5 0 0 0 147 2.68
2006 21.0 18.4 35.4 21.8 3 0 0 0 100.0
% % % % .4% .0% .0% .0% %
SPM 74 52 24 6 0 0 0 0 156
2007 47.4 33.3 15.4 3.9% 0 0 0 0 100.0
% % % .0% .0% .0% .0% %
SPM 2004-2005
Pencapaian Subjek English For Science And Technology
&
Sasaran Pencapaian EST SPM 2007
GRED 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E JUM GPS

SPM 4 16 29 21 5 1 0 0 76 3.13
2004 5.3% 21.1% 38.1% 27.6% 6.6% 1.3% 0.0% 0.0% 100.0%
SPM 9 16 31 41 21 10 0 0 128 3.62
2005 7.0% 12.5% 24.2% 32.0% 16.4% 7.9% 0.0% 0.0% 100.0%
SPM 7 21 30 30 25 1 0 0 114 3
2006 6.1% 18.4 26.3 26.3 21.9 1.0% 0 0 100.0 .42
% % % % .0% .0% %
SPM 6 8 9 9 0 0 0 0 32 2
2007 18.8 25.0 28.1 28.1 0.0% 0.0% 0 0 100.0 .66
% % % % .0% .0% %
Menjana Slogan MRSM Transkrian
‘Better Than The Best’
KELAS BAHASA BAHASA EST
MELAYU INGGERIS
5A SITI ZURHAIDA ADZ A.KAMIL
5B SHUHAIMI JAMROS
MOHD AMIN A.KAMIL
5C ZURAIDA MARIAM A.KAMIL
5D MAZNAN NOR LIDZA A.KAMIL
5E SITI ZURHAIDA NURAFIDA A.KAMIL

Penyelaras BM : Puan Siti Zurhaida bt Syed Ali


Penyelaras BI : Puan Nurafida bt Abu Bakar
Penyelaras EST : Encik Ahmad Kamil bin Mohd Ali
SPM 2 007
SEMOGA USAHA KITA SEMUA UNTUK
KEJAYAAN CEMERLANG DALAM SPM
DIBERKATI DAN DIREDHAI ALLAH SWT. INSYA-
ALLAH

Shuhaimi bin Sulaiman


Ketua Jabatan Bahasa
Maktab Rendah Sains MARA Transkrian
Nibong Tebal, Pulau Pinang